Реферат: Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

Бізнес-план ПП ”Аурум” 2007-2009. Сфера діяльності — виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності — приватне підприємство

Червень 2009


Резюме

Виникла підприємницька ідея організувативиготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних, напівдорогоцінних металів такаменів, інших матеріалів які підлягають високохудожньому обробленню, а такожпроводити їх ремонт. Для відкриття власної справи потрібно зареєструватиприватне підприємство, яке буде називатися “Аурум".

Строк дії бізнес-плану — 2 роки.

Ювелірне виробництво належить до прогресивних,екологічно чистих видів галузі промисловості. Воно має такі переваги:

транспортування такої продукції є дешевим;

розширена сфера обігу;

золото є світовими грошима, засіб платежу;

протягом багатьох років виконує роль грошей.

Виробництво ювелірних прикрас з дорогоціннихметалів (золота і срібла) вирішено здійснювати на устаткуванні, яке потрібнозакупити.

Постачальником необхідних матеріалів (сплавиблагородних та кольорових металів) буде банк.

Новостворене виробництво ювелірних прикрасзабезпечуватиметься персоналом ПП “Аурум", з яким проводяться розрахунки пооплаті праці згідно колективного договору.

Підприємство розташовано по вул…

У середньому обсяг виробництва та реалізаціїювелірної продукції за місяць складає 6500,00 грн., частка чистого прибутку — 4550,00 грн.

Загальний обсяг виробничих інвестицій дляреалізації проекту за розрахунками становить 35000,00 грн. Фінансуванняздійснюватиметься за рахунок пільгового державного кредиту (плата за кредитдорівнює 20% річних). Очікується, що строк окупності виробничих інвестицій уреалізацію проекту становитиме приблизно 24 місяці з урахуванням оплати кредиту.


Організаційна структура підприємства

Підприємство “Аурум” є приватним підприємством.Створене на підставі закону України “Про підприємства в Україні" від 27.03.1991р. Підприємство має статут. Статутний фонд складається із майна фізичної особи:директора …., заступника директора …., бухгалтера ….

ПРОДУКЦІЯ

Вироби з дорогоцінних металів є одним знайпрогресивніших і екологічно чистих видів продукції в ювелірній промисловості.Поставка ювелірних сплавів, з яких будуть виготовляти ювелірні виробиздійснюються банком. У виробництві будуть використовуватися передовітехнології, плавка та лиття дорогоцінних металів в вакуумі та в захиснійатмосфері інертного газу.

Аналіз розвитку виробництва прикрас показує,що загальні структурні зрушення у виробництві та споживанні виробіввідбувається за рахунок збільшення частки ювелірних виробів. Про це свідчатьсвітові тенденції в розвитку цього виду продукції.

КОНКУРЕНТИ

Критеріями оцінки конкурентноспроможностіпродукції на внутрішньому ринку слід вважати фактори, які визначають його кон”юнктуру:

наявність споживача даного виду продукції;

кількість конкурентів, які випускаютьаналогічну продукцію;

обсяги виробництва й реалізації продукціїпідприємств-конкурентів у сфері діяльності;

основні напрямки конкурентної боротьби навнутрішньому ринку;

стабільність попиту на продукцію, яку маєпідприємство на кожному сегменті ринку.

У конкурентній боротьбі за ринки збутуперемагає не той, хто пропонує нижчі ціни, а той хто пропонує вищу якість,оскільки продукція з кращою якістю значно ефективніша у використанні.

Конкурентами можуть бути інші продавці такої жпродукції, а саме:

Фірма Послуга Переваги Недоліки

Магазин

“Карат Б”

Продаж прикрас Обмін прикрас, здача лому золота та його обмін на прикраси Невеликий асортимент виробів із срібла Магазини заводу “Кристал” Виробництво та торгівля ювелірними виробами Обмін прикрас, здача лому золота та його обмін на прикраси. Можливість індивідуального замовлення з дорогоцінним камінням Магазин “Соломія” Торгівля ювелірними виробами Торгівля Відсутність обміну та заказу по каталогам Магазин “Янтар” Торгівля ювелірними виробами Існує виробництво під замовлення ТОВ “Прикраси” Торгівля ювелірними виробами Виготовлення під замовлення Відсутність обміну лома металу, невеликий асортимент

ПОКУПЦІ

Основними замовниками моєї продукції будуть ППБорисов В.Д., магазин “Золото" (вул), магазин “Алмаз", ТОВ “Топ".З цими покупцями укладається договір на постачання продукції і тому реалізаціяювелірних виробів буде очевидною та обов”язковою. Платоспроможна потребахарактеризує попит споживача. Він об’єднує всіх покупців товару і визначаєтьсякількістю споживачів, які згодні купити ювелірні вироби вже за визначенимицінами.

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

Створені в ПП ”Аурум” потужності за умовиповного їх завантаження дають змогу виготовлювати та реалізовувати якомогабільше продукції. За умови стабілізації виробництва можна очікувати, що можливозменшити дефіцит такої продукції і вигідно продавати її на ринку.

Засіб реалізації — це торгівля за замовленняміз доставкою. Обсяг реалізації таким способам буде 100%.

РЕКЛАМА

Реклама — це форма розповсюдження інформаціїпро товар.

Вважається, що складовою успіху впідприємництві є чіткість обраного курсу в рекламі та збуту продукції. Одна ізосновних функцій реклами — це стимулювання збуту продукції. Так, при укладанніугод будуть надаватися різного роду знижки, що здійснюють значний вплив накількість покупців.

Основними засобами проходження нашої продукціїна ринок — це подання реклами до джерел засобів масової інформації: газета “33канал", “RIA", а також планується створити рекламний плакат білясвого підприємства.

Найкраща реклама продукції — його якість таціна. За рахунок оптових закупок ціна на товар не перевищує роздрібні цінипідприємства виробника. Маємо надію, що придбавши товар споживач будезадоволений, а задоволений споживач прагнутиме і надалі купувати саме цей товар.

Вартість реклами становитимуть приблизно300,00 грн. на рік.

ПЕРСОНАЛ

Для управління новим виробництвом розрахунковачисельність персоналу становить 6 осіб.

Фонд заробітної плати персоналу, необхідногодля промислового виробництва ювелірних виробів, розраховувався, виходячи зсередньої місячної заробітної плати, що становила в ювелірній промисловості Українина початок 2009 року — 400,00 грн. Розрахунок фонду заробітної плати наведено втаблиці №1.


Таблиця № 1. Фонд оплати праці працюючогоперсоналу

Категорія персоналу Чисельність персоналу, чол Середньомісячна зарплата, грн Річний ФОП, грн. Робітники 3 400,00 14400,00 АУП 3 500,00 18000,00 Всього 900,00 32400,00

ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ

Основні виробничо-господарські об”єкти новостворюваногопромислового виробництва ювелірних прикрас розміщено по вул...

В приміщені підприємства існує цех, в якому виготовляютьпродукцію (плавлення кольорових металів). Допоміжних площ не існує.

РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ

Стаття витрат Обсяг витрат, грн 1 план. рік II плановий рік I II III IV ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ Витрати на оплату праці АУП 9000 9000 9000 9000 18000

Експлуатаційні витрати:

електроенергія

вода

576

20

576

20

576

20

576

20

 

2304

80

ВСЬОГО: 9596 9596 9596 9596 20384 ЗМІННІ ВИТРАТИ Оплата праці робітників 3600 3600 3600 3600 14400 Матеріальні витрати 55500 55000 55000 55000 222000 Позареалізаційні витрати (реклама) 300 ВСЬОГО: 59100 59100 59100 59100 236700 СУКУПНІ ВИТРАТИ: 68696 68696 68696 68696 257084

ЦІНОУТВОРЕННЯ

За проведеними розрахунками собівартість 1грама золота становитиме 74,00 грн. Оптові ціни на продукцію мають бутивизначені з урахуванням конкурентоспроможності ювелірних виробів навнутрішньому ринку.

Ціни на такі вироби розраховувалися на основісобівартості одиниці продукції і рівня її рентабельності в розмірі 35% відсобівартості. За такої умови вони можуть дорівнювати 100,00 грн. за 1 грамзолота.

ПРИБУТОК

В сучасних ринкових умовах, кінцевий результатдіяльності підприємства оцінюється рівнем ефективності, тобто обсягомодержаного прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше підприємство реалізуєрентабельної продукції, тим краще його фінансовий стан.

Виходячи з викладеного можна визначитиочікуваний прибуток від новоствореного виробництва ювелірних виробів. (таблиця№2)

Таблиця №2. Очікуваний прибуток відвиробництва ювелірних виробів

Вид продукції Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю, грн Собівартість продукції, грн Загальний прибуток, грн Золото Грам 250 888,00 222000 300000

250*888,00=222000,00 грн.

300000,00-222000=78000,00 грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

Сукупні податки в сумі складають 30%:

78000,00-0,30*78000,00=54600,00 грн.

ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Загальні доходи= загальні постійнівитрати+загальні змінні витрати

257084,00 грн=20384,00+236700,00

Для визначення точки беззбитковості дляреалізації продукції:

ТБ=ПВ: S x P, де ПВ-постійні витрати

S-процент загального обсягу продажу

P-валовий прибуток

ТБ=20384: (0,20 x 0,35) = 291200,00 грн.

Таблиця№ 3. Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту

Сума кредиту — усього, грн 35000,00 Процентна ставка,% 20 Термін повернення кредиту, місяці 24

З урахуванням, що кредит надаватиметься під20% річних, сума сплати за користуванням кредитом становитиме:

35000,00*20%=7000,00 грн. / рік

35000,00+7000,00=42000,00 грн.,

для повернення кредиту й процентів закористування ним має бути використаний прибуток від продажу ювелірних виробів.

РИЗИКИ

Ризик — це небезпека повної або частковоївтрати ресурсів або доходів. Здійснення підприємницької діяльності завждипов”язане з ризиком, підприємницьким.

Також основними ризиками у діяльностівиробництва ювелірних прикрас є:

виробничий ризик — ризик, безпосередньопов”язаний з процесом виробничої діяльності, зокрема з можливістю технічних тавиробничих неполадок, аварій;

постачальницько-збутовий ризик — ризик,зумовлений зривом чи зміною умов укладених договорів і своєчасної поставки абонедостатньою їх якістю.

Вміння своєчасно враховувати ризики підвищуєконкурентоспроможність діяльності до вкладання коштів. Це може бутинепередбачуваність ринкової кон”юнктури, обсягів попиту, поведінки споживачів,конкурентів, рівня цін. Підприємець повинен не уникати ризику, а передбачитийого, намагаючись уникнути.

Зниження рівня ризику шляхом застосуваннятаких методів, як диверсифікація, страхування, розподіл ризику, пошукінформації утворюють єдиний механізм управління ризиком, а також допоможеуникнути можливого банкрутства або інших негативних наслідків.

Отже, як видно з розрахунків інвестиційнийпроект організації виробництва ювелірних виробів в ПП”Аурум “ є економічноефективною і вигідною справою.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу