Реферат: Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

/> <td/> <td/> <td/> /> /> /> <td/> /> />  
БІЗНЕС-ПЛАНПриватногопідприємства «Універсам „Енергетик/> <td/> />  

 

 


Генеральний директор:

Виконавчий директор:

Тел/факс:

 

Сфера діяльності: Роздрібна торгівля продовольчими тапромисловими товарами

Форма власності – приватна

 

 

 

«Вінниця 2007»


Резюме

Метою бізнес-планує відкриття приватного торговельного підприємства. Строк дії бізнес-плану – 1,5року. Сфера діяльності підприємства – реалізація населенню товарів продовольчоїта промислової груп, оскільки універсам “Енергетик” – це підприємствороздрібної торгівлі.

Дане підприємстворозташоване в м. Ладижин по вул. Процишина,14.

У середньомуобсяг реалізованих товарів за місяць складає – 6523 асортиментних позицій.Розрахунки деталізовані уфінансовому плані підприємства. Розрахунок точки беззбитковості показав, що заінших рівних умов, її буде досягнуто через 1,5 року з моменту відкриттяпідприємства.

Статутний фондпідприємства сформований із внесків чотирьох засновників і складає 800000 грн.Розрахунки з персоналом підприємства проводяться щомісяця і відповідаютьвстановленим посадовим окладам, участь у розподілі прибутків не передбачається.

Підприємстворозташоване у орендованому приміщенні, яке має площу 500м2. Донього входять – торговельний зал, приміщення для підготовки товарів дляпродажу, підсобні приміщення, кабінети директорів та інші адміністративніприміщення, коридори, вентиляції, гараж. Для роботи використовується власнийтранспорт.

Заохоченнякредитів на першому році роботи підприємства не передбачається.


Організаційнаструктура підприємства

Приватне підприємство“Універсам “Енергетик”створена та працює на підставі закону України“Про господарські товариства” від 21.07.03 р. Має статут. Засновникамипідприємства є дві фізичні особи, стосунки між якими регламентовані вустановчому договорі. Статутний фонд підприємства складається із внесківзасновників, загальні пайові внески яких відповідно складають:

Єсіна О.О. 400000 грн. Стрільчук Ю.О. 400000 грн.

Прибуток віддіяльності підприємства розподіляється пропорційно внескам у статутний фонд.Вищим органом керівництва є збори засновників. На підприємстві працюють занаймом 51 особа, розрахунки з якими проводяться щомісячно. Додатковестимулювання залежить від індивідуального внеску кожного робітника, його обсягвизначається зборами засновників та результатами поточної роботи.

/>


Товари та послуги

Приватнепідприємство “Універсам “Енергетик” реалізує населенню продовольчі тапромислові товари і надає певні послуги (нарізка, зважування, упакуваннятоварів). В нас Ви зможете придбати товари на будь-який смак, отриматиконсультацію стосовно різних властивостей наших товарів. Наш асортиментпостійно оновлюється, що задовольнить смак навіть найвибагливішого покупця.Використовуючи сучасні технології, ми ефективно, швидко допоможемо Вам вибратита придбати якісний товар!

 

Конкуренти

В м. Ладижин є три великих магазини,які знаходяться по вул. Щорса, вул. Польова та по вул. Б.Хмельницького. Вище переліченімагазини існують досить довго, але їхніми недоліками, на нашу думку, є не дужезручне місцерозташування. Крім того, зазначені магазини використовуютьзастаріле торговельне обладнання, реалізують досить вузьку кількістьасортиментних позицій товарів, які рідко оновлюються, часто можназустріти недосить якісні продукти; населення в данихпідприємствах обслуговує мала кількість персоналу, що робить процес продажутривалим, а тому мало ефективним.

Підприємство“Універсам “Енергетик” використовує сучасне обладнання. В універсамі працюютьвисококваліфіковані спеціалісти, він має досить зручне місцерозташування. Щеоднією із суттєвих переваг універсаму є те, що у нас значно нижчі ціни натовари та послуги у порівнянні з конкурентами, працю гнучка система знижок. Примагазині функціонує аптечний відділ. Асортимент товарів часто оновлюється.


Стратегія маркетингу Форма реалізації послуг№ Засіб реалізації Обсяг реалізації, % 1 Зважування продовольчих товарів 20 2 Нарізання певних продовольчих товарів 30 3 Упакування продовольчих та промислових т-в 20 4 Торгівля медпрепаратами в спеціалізованому аптечному відділі 15 5 Надання консультацій 20 6 Інші види 15 Разом: 120

В діяльності нашого підприємства ми будемо керуватися такоюстратегією маркетингу як стратегія фокусування. Отже, подальший розвиток нашогобізнесу передбачатиме слідуючи цілі:

·     максимальне задоволення потреб споживача, яке проявлятиметься у високійякості представлених товарів нашого універсаму, у високій моральній культурінашого персоналу, у високому сервісному обслуговуванні, а також у зручномумісцерозташуванні;

·     орієнтація на досягнення вигіднішого становища, яка передбачатимепродаж товарів в універсамі за цінами нижчими, ніж пропонуватимуть нашіконкуренти;

·     на початковому етапі ми будемо зберігати конкурентні переваги шляхомзбільшення витрат на рекламу, на видозміну асортименту товарів та різнихпослуг;

·     орієнтація на споживачів різного розміру доходу, тобто послуги нашогоуніверсаму будуть розраховані на споживачів, які готові більше витратити, алеотримати кращу якість, а також для тих, хто цієї можливості не матиме. А дляпостійних клієнтів пропонуватимуться знижки. Це дасть змогу привабити клієнтівта отримати позитивну репутацію.


Клієнти

Виходячи із специфіки бізнесу, поділ на групи клієнтів невідбувається. З етичних міркувань жителів, а отже потенційних клієнтів(покупців), ми не ділимо з точки зору економічного достатку.

Враховуючи те, що кількість робочих днів “Універсаму “Енергетик”становить 30 днів в місяць, проводимо слідуючи розрахунки:

Квартал К-ть клієнтів І. 130 11700 ІІ. 179 16110 ІІІ. 230 20700 ІV. 250 22500 Разом: — 711010

В І кварталі кількість клієнтів за день становитиме 130 чол. Отже, 130 * 30 * *3 = 11700 клієнтів.

В ІІ кварталі кількість клієнтів за день становитиме 179 чол. Отже, 179 * 30 * *3 = 16110 клієнтів.

В ІІІ кварталі кількість клієнтів за день становитиме 230 чол. Отже, 230 * *30 * 3 = 20700 клієнтів.

В ІV кварталікількість клієнтів за день становитиме 250 чол. Отже, 250 * 30* * 3 = 22500 клієнтів.

Рік К-ть клієнтів І. 750115,55 ІІ. 825127,1

 

Загалом за перший рік нашої роботи ми матимемо такукількість клієнтів — 711010. З кожним роком їх кількістьбуде збільшуватись приблизно на 5-10 %. Отже, за другий рік роботи кількістьклієнтів становитиме 750115,55 (711010* 0,05 + 711010), а за другий рік, відповідно –825127,1( 750115,55* 0, 1 +750115,55).

 

Реклама

Вид реклами Сфера охопле-ння Частота повто-рення Вартість однієї рекл.одн. Загальна вартість реклами, грош.од. /> І-й плановий рік /> І ІІ ІІІ ІV /> Газета «Нове місто» читачі 1раз на тиждень 25 230 230 230 230 /> Телеканал „ВДТ“ глядачі 1-й рік 2 рази на тиждень 85 1925 1925 1925 1925 /> Радіо „Лада” слухачі щодня 1раз на день 40 3600 - - - /> 3 рази на тиждень 40 - 1920 - - /> />

 

Витрати на рекламу:

·    Преса –0,6 грн/1 символ,

кількістьсимволів 45, 1 реклама (оголошення 27 грн.);

·    Місцеветелебачення – 2,5 грн/сек.,

тривалість ролика55 секунд, 1 реклама 137,5 грн.;

·    Місцеверадіо – 3грн/сек.,

тривалість ролика25 секунд, 1 реклама 75 грн.;

Персонал Професія Чисельність Зарплата, грн. Обов’язки І

/>Директори

ІІ

2

ІІІ

5000

IV

·                     -створення організаційної структури підприємства, закріплення за ними ресурсів, узгодження повноважень;

·                     систематичне спостереження за діяльністю універсаму з метою перевірки відповідності фактичних результатів запланованим і в разі потреби – коригування такої діяльності;

·                     контроль за доставкою необхідного товару та вибір постачальників;

·                     планування тактики боротьби з конкурентами.;

·                     відповідальність за діяльність універсаму в межах установлених законів.

Бухгалтери та економіст 5 1000

·                     документальний облік результатів фінансової діяльності з використанням спеціально оформлених документів;

·                     нарахування зарплати працівникам.

Товарознавці 3 1000

·                     проведення перевірок, консультацій;

·                     контроль за діяльністю персоналу;

·                     контроль за якістю наданих товарів та послуг.

Касири та продавці 20 520 ·                     проведення торговельних операцій, консультацій. Завідуючий господарством 3 600

·                     контроль за існуючим обладнанням;

·                     організація діяльності технічного відділу;

·                     відповідальність за технічну безпеку, за санітарні вимоги;

·                     оформлення робочих кабінетів.

Фармацевт 1 700 ·                     видача медичних препаратів у спеціалізованому аптечному відділі. Прибиральниця 7 400

·                     контроль за чистотою приміщень;

·                     догляд за вазонами.

Охорона 3 585 ·                     — охорона приміщення універсаму. Шофер 5 650 ·                     транспортування товарів, обладнання. Площа

Загальна площауніверсаму “Сапфір” становить 500 м2, яка складається із такихприміщень: торговельний зал (350), приміщення для підготовки товарів дляпродажу(20), підсобні приміщення(80), кабінети директорів та адміністративніприміщення(50).


Фінансовий план

За економічноюкласифікацією витрати поділяються на постійні і змінні.

До постійнихвитрат ми віднесли:

·    Орендаприміщення: за 1 м2<sup/>– 120грн (120грн.*500 м2=60000грн.);

·    Ремонт (5000грн./міс.);

·    Експлуатаційнівитрати (10000грн.);

·    Амортизаційнівідрахування (4000грн.);

До зміннихвитрат ми відносимо:

·    Оплатапраці (44765грн./міс.);

·    Матеріальнівитрати:

1.  Закупка торговельного обладнання:

a.   холодильники –10шт.*10000грн.=100000грн.

b.  вітрини – 5шт.*5000грн.=25000грн.

c.   прилавки – 5шт.*8000грн.=40000грн.

d.  касові апарати –5шт.*3000грн.=15000грн.

2.  Офісне обладнання – 30000грн.;

3.  Офісна мебель – 25000грн.;

4.  Автомобіль ГАЗ-3110 – 45000грн.;

1)  Витрати на рекламу (5760грн./міс.);

2)  Закупівля товарів 1-й раз: харчовіпродукти, господарчі товари та побутові прилади складає – 350000грн., анаступні рази ми будемо витрачати приблизно 100000грн./міс. тому, що дляпочатку роботи універсаму потрібно було закупити вище наведені товари. З кожнимнаступним місяцем проводилася додаткова закупка товарів.

Змінні витрати заперший місяць складатимуть 635760грн.

Постійні –69000грн.

Змінні + постійніза перший місяць =635760грн.+ 69000грн.=704760грн.

За коженнаступний загальні витрати будуть змінюватись, суми наведенні в таблиці.

1. Розрахунок загальнихвитрат

Стаття витрат Обсяг витрат, грош.од. /> І-й плановий рік ІІ плановий рік ІІІ плановий рік /> І ІІ ІІІ ІV /> /> ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ: /> /> /> /> /> /> /> Оренда приміщення 50000 50000 50000 50000 200000 200000 /> експлуатаційні витрати 10000 10000 10000 10000 40000 40000 /> амортизаційні відрахування 4000 4000 4000 4000 16000 16000 /> ремонт 5000 5000 5000 5000 20000 20000 /> РАЗОМ 69000 69000 69000 69000 276000 276000 /> ЗМІННІ ВИТРАТИ: /> /> /> /> /> /> /> оплата праці робітників 44765 44765 44765 44765 179060 179060 /> матеріальні витрати 280000 - - - 10000 10000 /> позареалізаційні витрати (витрати на рекламу) 5760 4080 2160 2160 12000 10000 /> закупівля товарів 350000 100000 100000 100000 450000 500000 /> РАЗОМ 635760 148845 146925 146925 641060 689060 /> СУКУПНІ ВИТРАТИ 704760 217845 215925 215925 1017060 1065060 />

2. Цінивстановлені аналогічно до цін конкурентів.

Розрахунокприбутку за квартал:

Дохід в 1-й кварталскладатиме, приблизно, 226800грн., якщо припустити, що кожний клієнт нашогоуніверсаму купить товару на суму 18,5грн.

Далі дохід будезростати відповідно до кількості покупців та обсягу продажу товарів:

2-й кв.280500грн.

3-й кв.305000грн.

4-й кв.412200грн.

Дохід –Витрати = Прибуток

226800грн. –704760грн. = -477960грн.

280500грн. –217845грн. = 62655грн.

305000грн. –215925грн. = 89075грн.

412200грн. –215925грн. = 196275грн.

Валові доходи впершому кварталі наступного року склали 232000грн.

3. Розрахунок точкибеззбитковості.

ТБ = -477960+62655+89075+196275+232000=102045грн.

У першомукварталі наступного року ми виходимо на точку беззбитковості тому, що наші доходидорівнюють нашим витратам, цим самим ми зможемо втриматися на досить високомурівні.

Ризики

 

Ризики, які можуть виникнути в процесі діяльності нашогоуніверсаму:

1)  економічні:

-       відкриття конкурентамианалогічного підприємства неподалік від нашого, що призведе до гостроїконкуренції, а це, в свою чергу, впливатиме на рівень доходу;

-       низька матеріально-технічнабаза, яка може не забезпечити потреб наших клієнтів.

2)  політичні та законодавчі фактори:

-       зміни в законодавстві щододіяльності підприємств аналогічного профілю;

-       рекламна діяльність наших“великих” конкурентів, що впливатиме на зниження попиту саме на наші послуги.

3)  соціальні та демографічні фактори:

-       зміна чисельності нашихпотенційних клієнтів, як наслідок – можливе зниження іміджу нашого універсаму.

4)  неякісне планування бізнесу:

— недотриманняконтролю за поставленими цілями:

·    невмінняорганізувати роботу колективу та невміння привабити клієнтів,

·    доставканеякісних товарів;

·    завищенніціни на товари та послуги, що в свою чергу може призвести до зменшеннякількості клієнтів.

Заходи, які миплануємо виконати для подолання можливих ризиків:

·    вивченняринку, тобто з’ясування питань: чи вигідно створювати підприємство саме такогопрофілю та чи доцільно це робити саме в цьому місці?

·    вивченняклієнтів, зокрема їх платоспроможності;

·    вивченняможливих конкурентів;

·    ефективнестимулювання діяльності працівників, від яких певною мірою залежить зниженняступеня ризиків;

·    поліпшенняякості наданих послуг клієнтам;

·    плануванняі розробка способів функціонування підприємства в умовах пошуку альтернативнихпостачальників товарів;

·    розробканизки засобів перестрахування;

·    створенняфінансових резервів.

/>М.П.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу