Реферат: Бізнес-план ТОВ "Смакота"

Міністерство аграрної політики України

Полтавська державна аграрна академія

Кафедра менеджменту і права

Бізнес-план

Товариства з обмеженою відповідальністю «Смакота»

Виконав:

студент 3 курсу

Групи №2

Спеціальності«Фінанси»

Сілков Евген

Полтава-2008


Розділ І. Визначення місій та цілей організації

Частина перша

1.1 Товариство зобмеженою відповідальністю «Смакота», яке займається виробництвомм’яса курей і яйцями.

1.2 Головною метоюфірми є широкий асортимент, який би задоволення потреби споживачів.

1.3 У майбутньомуасортимент буде розширений з урахуванням смаків потенційних споживачів.

1.4 Сировинну базутовариства мають забезпечити виробники, які знаходяться на територіїПолтавської області, що значно зменшить витрати на транспортування сировини.

Частина друга

Розділ ІІ. Характеристика послуг

Частина перша.

Сила позиції моєїфабрики полягає в конкурентній боротьбі і це буду помітно в таких аспектах:

високий рівеньобслуговування, ввічливе та поважне ставлення до клієнтів;

висока якість, екологічначистота продукту, що досягається за рахунок використання новітнього обладнаннядля виробництва продукції;

гнучкістьтехнологічного процесу, що дозволяє миттєво реагувати на запити споживачів, якіпостійно змінюються;

систематичнеполіпшення якості на основі удосконалення технології виробництва.

Частина друга.

Плановий обсягвипуску м’яса — 1.72 тис. т на суму 4025.6 тис. грн. (без ПДВ) на основі діючихвиробничих потужностей та їх реконструкції.

Персонал фірмискладається з 77 осіб, які забезпечують безперебійну і високоефективну роботутовариства. У перші два роки роботи підприємства по першому каналу розподілубуде реалізовано 60% продукції, по другому — 20%, по третьому — 10%.

Планується затратипраці на 100 яєць — 1.7 люд-год, кормів — 1.79 корм. од, рентабельність — 74%.

Нашимипостачальниками по поставці яєць для інкубації є: “Новооржицьке" Оржицькогорайону, по поставці зерна — “Бурат-агро" Решет району, Полтавськийкомбікормовий завод.

Обсяги продажупродукції на перші 3 роки нашої фірми наведені в наступній таблиці.

Регіоном збутупродукції нашої фірми є центральна та східна частини України, а саме: Полтавська,Черкаська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська області. В обласних центрахпланується реалізовувати яйця, окрім фірмового магазину в м. Полтаві на гуртовіринки: Центральний, Алмазний, Браїлки; а також на гуртові ринки районнихцентрів. Планується таке розміщення фабрики, яке б забезпечувало зручнетранспортне сполучення з усіма торговими точками. Реалізаційна ціна яєцьнаселенню відносно невисока і становить 4грн. (з ПДВ) за 10шт., що в середньомуна 7% нижче ціни конкурентів. Реалізаційна ціна крилець — 12.55грн/кг; стегенець- 16.70грн/кг; бульйонний набір — 6.5грн/кг; бройлери — 12.45грн/кг; філе — 22.14грн/кг;печінка-17.30грн/кг; окорочка морожені — 11.50грн/кг; гомілка — 10.2грн/кг.

Реклама.

Для того, щобзацікавити споживача, відкрити йому товар, ми використовуємо Sales Promotion (SP),що перекладається як «Просування (або стимулювання) продажів». Можназазначити, що за допомогою SP втілюють комерційні та творчі ідеї, якістимулюють продажі в короткі терміни.

Ми використовуємоSP-акцію для стимулювання сфери торгівлі: безоплатне надання певної кількостідодаткової продукції посереднику, який здійснив закупку великої партії; преміїпродавців.

Так, акції дляроздрібних покупців нашої продукції планується влаштувати у вигляді постійнихрозпродажів.

Також ми будемозастосовувати рекламу, яка буде звучати в радіо ефірі і на Полтавськихтелеканалах, таких як Полтава, Місто і ІРТ.

Характеристикиклієнтури.

1. Середній вікклієнтів ТОВ «Смакота» не обмежений.

2. Чоловіки іжінки серед клієнтури співвідносяться як 1:

3. Фірмарозрахована на обслуговування клієнтів з центральної та східної частиниУкраїни, а саме: Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська, Донецька, Луганськаобласті, але більшість з них проживає в Полтавській області.

4. Середньорічнийдохід наших клієнтів в межах від 1500 до 2500 грн.

Конкуренція.

Ринок продукціїпташиного м’яса та яєць характеризується стабільним обсягом його споживання,ціна продукції нашої фірми на 7-10% нижче ціни конкурентів і здатна забезпечитипостійно зростаючий попит споживачів.

Запропонованапродукція розрахована на широке коло споживачів без вікових чи будь-якихобмежень, вона доступна для споживачів із середнім і низьким рівнем доходів.

Основними нашимиконкурентами є: “Гаврилівські курчата”, “Стасі”, “Наша ряба".

Широта асортиментупродукції і є головною перевагою конкурентів. Однак, у них існує проблеманепостійності появи певного виду продукту на прилавках, а також допускаютьсяогріхи з точки зору якості.

Також слабкиммісцем більшої частини конкурентів є низький рівень обслуговування.

Аналізконкурентоспроможності нашої птахофабрики проведемо за допомогою наступноїтаблиці.

Фактори ТОВ «Смакота» «Гаврилівські курчата» «Стасівські кури» «Наша ряба» /> /> Продукція чи послуга (особливі риси) Біологічно повноцінна продукція, висока якість, низькі ціни в порівнянні з конкурентами Висока якість, широкий асортимент Низька якість, низькі ціни Висока якість, низькі ціни, високі витрати на транспортування /> Ціна 10 9 10 10 /> Собівартість 9 8 8 9 /> Якість 10 10 8 9 /> Технічне обслуговування 9 10 8 9 /> Імідж (стиль) 10 9 8 10 /> Значення для споживача 10 10 7 10 /> Популярність підприємства 9 9 8 10 /> Зв'язки зі споживачами 10 9 7 10 /> Місце розташування 10 9 8 7 /> Час доставки 10 10 9 10 /> Зручності в користуванні 10 10 9 9 /> Політика кредитів 8 9 10 7 /> Додаткові послуги 10 10 9 10 /> Соціальне значення 8 8 8 8 /> Інше 9 9 9 9 /> Загальна кількість балів 142 139 126 137 /> Коментарі Розширити асортимент Покращити зв'язки зі споживачами Покращити якість Зменшити транспортні витрати за рахунок відкриття філій />

Внутрішню силунашої птахофабрики, а також наших конкурентів, оцінимо за допомогою наступноїтаблиці.

Фактори ТОВ «Смакота»" «Гаврилівські курчата» «Стасівські кури» «Наша ряба» /> /> Фінансові джерела 9 8 7 10 /> Бюджет (маркетингова програма) 10 9 8 10 /> Технологія 10 10 9 10 /> Можливість збуту 9 9 8 10 /> Можливість постачання 10 10 10 9 /> Ефект масштабу 9 9 9 10 /> Ефект господарювання 10 9 10 10 /> Торгова мережа 10 10 9 10 /> Життєвий цикл товару 10 9 10 10 /> Стратегічне партнерство 9 9 9 10 /> Етика фірми 10 10 9 10 /> Ліцензування 10 10 10 10 /> Патент (торгова марка) 10 9 9 10 /> Інше 10 9 9 10 /> Загальна кількість балів 136 130 126 139 /> Коментарі Розширити ефект масштабу (за межами області) Розширити ефект масштабу Покращити технологію Покращити можливість постачання />

Прогнози намайбутнє

Фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства Як саме дані фактори вплинуть на підприємство 1. Економічний занепад Внаслідок економічних негараздів важко буде отримати кредит під розвиток 2. Збільшення кількості конкурентів Необхідно сильнішого контролю за якістю роботи персоналу, зниження цін на продукцію 3. Інфляція Внаслідок інфляції важко буде вчасно виплачувати заробітну плату персоналу
еще рефераты
Еще работы по маркетингу