Реферат: Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій


Теоретичні аспектирекламування через канал Інтернет-комунікацій


План

1.1 Сутність і види Інтернет-реклами

1.2 Види Інтернет-реклами. Принципи і особливостікожного з них

1.3 Чинники, що впливають на вартість розміщенняреклами в мережі Інтернет

1.4 Принципи оформлення сайту як одного із засобівІнтернет-реклами

Висновки

Додатки

Список використаних джерел


Теоретичніаспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій

1.1 Сутність івиди Інтернет-реклами

У світі все пов’язано. Світ — це ситсема. Та існує ще один світ, який створилилюди 1969 року, коли чотири університетськіцентри США — Каліфорнійський університет Лос-Анджелеса, Каліфорнійськийуніверситет Санта-Барбари, Стенфордський дослідницький інститут і Університетштату Юта вперше об'єдналися в одну мережу і зробили Інтернет. [2]

Інтернет — це віртуальний світ, який завжди он-лайн. Він теж являєтьсясистемою, вона називається World Wide Web (всесвітнє павутиння), яка з’явиласяі розвивається як мільтимедійна технологія Інтернету.

Internetє першою реалізацією опосередкованого комп'ютерами гіпермедійного середовища,що має унікальні можливості для реклами і виступає в ролі двох основнихелементів:

•по-перше, Internet — новий засіб комунікації, що має вигляд комунікаційноїмоделі «від багатьох— багатьом», в основі якої лежить pull-модельодержання інформації споживачами. Крім того, Internet є гіпермедійним способомнадання інформації, що значно відрізняється від традиційних засобів масовоїінформації інтерактивною природою, високою гнучкістю і можливістюмасштабування;

• по-друге, Internet — глобальний віртуальний електронний ринок, який немає жодних територіальних чи тимчасових обмежень. На цьому ринку можна зробитиінтерактивну купівлю товарів і значно змінити можливості фірм у просуваннітовару.

Інформацію в WWW можна розміщувати як на власному сервері, так івикористовуючи простір, наданий за платню власником серверу. Формою такогорозміщення являється веб-сторінка. Фізично вона являє собою HTML-фaйл і можемістити у собі текст, ілюстрації та інші різноманітні веб-елементи. Сукупністьвеб-сторінок, об’єднаних по змісту, навігаційно і фізично, що знаходяться наодному сервері, утворюють веб-сайт. [1. с. 374].

Використаннямережі Internet у ролі одного з елементів системи маркетингу може вплинути напозитивний імідж фірми і на поінформованість споживача про товари і послуги.Фірма може задіяти ресурси Internet у таких елементах комплексу маркетингу:

1.Реклама. Набір можливостей прямої реклами товарів і послуг засобами Internetмістить: розміщення інформації про товар на власному Web-сервері, розміщенняреклами на інших серверах, розсилання електронних листів; участь утелеконференціях. Особливістю реклами в Internet є необхідність проведеннядодаткової реклами власного Web-сервера. Можна виокремити три основні способипошуку і відвідання Web-сервера фірми:

•сервер може бути виявлений за допомогою пошукових машин;

•на сервер можна потрапити за допомогою гіпертекстових посилань;

•про сервер можна довідатися з інших джерел інформації, в тому числі традиційних(газети, журнали, радіо тощо).

Виходячиз цього рекламна кампанія, спрямована на оповіщення користувачів Internet проWeb-сервер фірми-рекламодавця, може здійснити такі заходи:

•реєстрація сервера у пошукових системах;

•розміщення безкоштовних посилань у Web-каталогах;

•розміщення посилань у «Жовтих сторінках»;

•реєстрація на тематичних Web-серверах;

•розміщення посилань на інших серверах;

•публікація на інших серверах матеріалів, які містять посилання на сервер;

•розміщення платних рекламних оголошень на добре відвідуваних серверах;

•участь у телеконференціях; використання списків розсилання;

•використання імені сервера в усіх видах рекламної продукції компанії і привикористанні традиційних видів реклами.

2.Зв'язки з громадськістю. У WWW можуть бути опубліковані прес-релізи або поданапоточна інформація для акціонерів. WWW може бути ефективно використана вкризових ситуаціях, коли фірма має потребу в терміновій реакції на ринковуситуацію, при цьому перевагою WWW є можливість оновлення інформації в реальномучасі.

3.Підтримка споживачів. Підтримку споживачів можна істотно розширити за рахунокрозміщення додаткової публічної інформації у WWW і реалізації механізмудодаткового зворотного зв'язку.

4.Розширення інфраструктури підприємства за рахунок застосування Internet. Цеможе бути як використання технології Internet у внутрішній інфраструктуріпідприємства, так і вихід за її межі.

5.Ринкове просування торгової марки компанії.

6.Стимулювання збуту.

7.Проведення маркетингових досліджень. Основні методи й інструменти проведеннямаркетингових досліджень:

•використання пошукових систем, каталогів WWW, тематичних серверів Internet;проведення опитувань;

•анкетування відвідувачів власного Web-сервера;

•дослідження конференцій;

•використання даних опитувань, проведених на інших серверах.

Ниніреклама в Internet використовується українськими компаніями здебільшого якелемент комплексу заходів для створення сприятливого іміджу. Недостатній рівеньжиття населення і недостатній рівень розвитку комунікацій в Україні не даєзмоги використовувати мережу для продажу різних категорій товарів і послуг. Узв'язку з цим на сучасному етапі є сенс розглядати рекламу в Internet саме якзаходи, спрямовані на формування позитивного іміджу фірми.

До найбільшдієвих і активно застосовуваних в інтернет-галузі напрямах реклами можнавіднести наступні види:

1. Розміщенняінформації в каталогах інтернет-ресурсів.

2. Реєстраціяв пошукових системах і пошукове просування.

3. Організаціярейтингу.

4. Дошкиоголошень і форуми.

5. E-mail –маркетинг.

6. Обмінпосиланнями.

7. Партнерськіпрограми.

8. Спонсорство.

9. Банернареклама.

Розглянемо їхбільш докладно у наступному підрозділі.

1.2 ВидиІнтернет-реклами. Принципи і особливості кожного з них

1. Розміщенняінформації в каталогах інтернет-ресурсів

Занесення даних умережні інформаційні сховища (універсальні та тематичні каталоги,класифікатори, «жовті сторінки», довідники) входить в першу трійку рекламнихзасобів (разом з реєстрацією в пошукових системах і банерною рекламою), завдякидії яких цільова аудиторія найчастіше отримує інформацію про шукані товари абопослуги.

За структуроюІнтернет-каталог являє собою тематичний рубрикатор, який використовує спаднунавігаційну ієрархію: спочатку йдуть основні розділи каталогу, далі — підрозділи, останні в свою чергу діляться на інші підрозділи і т.д. Процесзанесення в базу даних каталогу інформації про сайт рекламодавця не викликаєособливих труднощів і проводиться безкоштовно (рідкісний виняток складаютьвузькоспеціалізовані довідники).

Зазвичайзаноситься наступна інформація: назва та інтернет-адреса ресурсу, координатидля зв’язку, ім’я контактної або відповідального за реєстрацію у каталозіособи, короткий опис сайту, перелік основних ключових слів і пароль дляредагування (видалення) реєстраційного запису. Після закінчення термінуперевірки ресурсу модератором (менеджером проекту) каталогу, інформаціязаноситься (або не заноситься, якщо не відповідає вимогам щодо розміщенняінформації в базі даних класифікатора) в каталог.

/>

/> <td/>

Рис.1.1. Інтернет-каталог танцювальних сайтів

 

2. Реєстраціяв пошукових системах і пошукове просування

Іншимнайефективнішим способом просування Інтернет-ресурсу є реєстрація в пошуковихсистемах. Такі системи працюють на основі спеціальної програми-робота, якарегулярно переглядає безліч сайтів, заносить інформацію про них (ключові слова,опис та ін) в індекси (програмні бази даних), потім через якийсь час переглядаєїх повторно і, якщо знову отримана інформація не збігається з тією, що вже є віндексах, оновлює свої дані.

При реєстраціїсайту в пошуковій системі потрібно ввести лише адресу та назву ресурсу та інодіконтактний е-mail. Далі програма-робот все зробить сама. Проте останнє можливотільки в тому випадку, якщо складові документи вашого сайту містять так званімета-визначення — спеціальні інструкції на мові НТМL, які програма-роботпереглядає в першу чергу. Якщо такі інструкції опущені, робот зчитує текст, щознаходиться в самій верхній частині сторінки документа, що абсолютно негарантує, що цей текст відноситься до діяльності організації.

У числі найбільшпопулярних зарубіжних пошукових систем можна назвати: />, />, />, />,/>. Серед російських: />, />, /> Аппорт, RUS. Серед українських: />, />, />[1.с.375].

У будь-якомупідручнику з реклами написано, що ідеальна реклама — це та, яка показуєтьсязацікавленому споживачеві в потрібний час і так, щоб вона не виглядаларекламою. Саме це і забезпечує пошукове просування.

Суть пошуковогопросування полягає в тому, щоб оптимізувати сайт таким чином, щоб вінпоказувався на вищих позиціях в пошукових системах по конкретним (цільовим)запитам. Наприклад, очевидно, що сайт про автомобілі Suzuki буде цікавий тимвідвідувачам які шукають інформацію за запитами наприклад: Suzuki, автомобіліSuzuki, і т.д. Природно, що подібні люди заздалегідь зацікавлені в інформації,розміщеній на сайті. Таким чином вирішується одна з головних проблем реклами — як зацікавити відвідувача.

Пошуковепросування та контекстна реклама кажуть — ніяк, відвідувач ВЖЕ зацікавлений.Треба лише вчасно дати йому необхідну інформацію.

Досягається такийрезультат різними способами, які можна підрозділити на чесні (по відношенню доправил пошуковиків) і не дуже. Завдяки вдосконаленню технологій пошуку, другийтип просування практично відмирає — дорвеі№, клоакінгІ та інше, що було доситьпоширеним явищем всього лише 4-5 років тому, – починає сходити нанівець,залишаючи в живих лише порівняно чесні способи просування. Щоправда, «чесно — дешево не буває», тому вартість пошукового просування не знижується. Але вонокоштує своїх грошей.

По-перше, черездуже низьку вартість цільового відвідувача. При цьому зацікавленість (нехайнавіть і теоретична) користувача у Вашій пропозиції практично гарантується.

По-друге, черезвідсутність необхідності в постійної підтримки великих рекламних бюджетів.

По-третє, через«ненав’язливість» просування в порівнянні з явною рекламою [6].

1. Організаціярейтингу.

Рейтингові служби- це сервіс, що надає більш-менш (залежно від технічної оснащеності такоїслужби) детальну і достовірну статистичну інформацію про ваш ресурс. Багатокаталогів сьогодні, крім простої реєстрації в базі даних, дають можливістьвласникам сайтів внести свій ресурс в загальний чи тематичний рейтинг. Щобвзяти участь в рейтингу, потрібно заповнити заявку (аналогічна реєстраційнійформі в каталогах) та отримати окремий програмний код, який помістивши насторінках свого сайту, можна побачити, яка кількість відвідувачів була на добу,скільки документів було запрошено і т.д. у вигляді невеликого банера. Принатисканні на це зображення можна перейти на більш детальну статистику: кількістьвізитів за певний період, назви запитаних документів, дані по використовуваномувідвідувачами програмному забезпеченні, географічному розташуванню та багатоіншого.

Думкакористувача даним видом послуг: «До того, як я став дуже активно реєструвати сайт“Я люблю 1С” в усіх каталогах і в рейтингових системах, що мені сподобалися,кількість відвідувачів сайту в робочий день складала близько 50 чоловік. А вжечерез кілька днів після реєстрації сайту в каталогах посилань кількістьвідвідувачів збільшилась майже в чотири рази! Ця подія відбулася на початкучервня 2007 року. Динаміку збільшення кількості відвідувачів сайту післяреєстрації його в каталогах Ви можете бачити на графіку:

Посещаемостьсайта увеличилась после регистрации
в каталогах и рейтингах сайтов

/>

Рис1.2.Відвідуваність сайта [7].

2. Дошкиоб’яв та форуми.

Електронні дошкиоб’яв і форуми являються місцем в Інтернеті, де практично кожен бажаючий маєможливість залишити будь-яку інформацію: ознайомчого, запрошую чого, рекламногохарактеру та ін. Даний вид мережевого сервісу являє собою перелік тем,виставлених для обговорення, на які можна залишати коментарі. Дошки об’яв іфоруми бувають вузьконаправлені, наприклад, присвячені тільки питанням освіти вУкраїні, та універсальні, в яких наявний певний рубрикатор.

Розміщеннярекламної інформації на дошках об’яв і форумах має багато переваг над іншимизасобами просування Інтернет ресурсів. По-перше, даний вид послугибезкоштовний. По-друге, додавання інформації може являтися неодноразовоюакцією: переважаюча кількість сучасних дошок об’яв і форумів немає жоднихлімітів на повідомлення своїх користувачів. Іншими словами, ви можете одне і тесаме повідомлення розмістити декілька разів та у різних рубриках до того жбезкоштовно.

3. E-mail– маркетинг.

Використанняелектронною пошти, що слугує для пересилання інформації коммунікатором навідомі йому електронні адреси отримувачів, являється елементом системи е-mail –маркетинг.

Комунікації задопомогою технології Інтернет-розсилання основані на існуванні в Мережі файлів,які містять адреси користувачів, зацікавлених в отриманні інформації зконкретних, цікавлячих їх питаннях. Для підключення до конкретного спискурозсилання необхідно внести свою електронну адресу в подібний файл. Участь усписках розсилання дозволяє їхньому учаснику отримувати інформацію з цікавлячоїінформатора проблеми і у той самий час, направляти всім учасникам дані, врозповсюдженні яких зацікавлений комунікатор.

Дуже важливоюумовою використання в якості інструмента електронної пошти є початкова згодаадресата отримувати рекламні звернення по даному каналу від конкретногорекламодавця. В іншому випадку відправник кваліфікується як спамер ізсерйозними проблемами з точки зору ділової репутації і навіть з можливимзалученням до кримінальної відповідальності відповідно до норм законодавстваокремих країн.

За оцінкамипредставників американських компаній, які займаються е-mail-маркетингом, об’ємринку таких послуг склав у 2007 р. приблизно $2,9 млрд. Ця оцінка зроблена зурахуванням не тільки медійної і контекстної реклами в інформаціоннихрозсилках, але і доходів, отриманих при використанні інших маркетинговихінструментів електронної пошти [4].

 Багато хто іззахідних експертів стверджує, що відсоток відгуків на електронні листи часомбуває набагато вищий, ніж на банерну рекламу або повідомлення в форумах.Дійсно, при вмілому використанні і раціональному підході до даного механізму,е-mail-маркетинг може стати потужним і досить ефективним засобом просування вІнтернеті.

4. Обмінпосиланнями.

Обмін посиланнямизазвичай здійснюється на договірній безкоштовній основі між схожими затематикою з Інтернет-сайтами. Наприклад, коли відвідувачі одного сайту хочутьдізнатися інші ресурси, аналогічні даним, вони заходять в особливий розділ,звичайно називаний «Корисні посилання» або «Друзі сайту».

На відміну відсистем банерного обміну, облік переходів і статистика такої реклами неведеться, однак обмін посиланнями часом дає більш високі результати, ніжбанери.

5. Партнерськіпрограми.

Наявністьрекламного тексту на чужих сайтах — не рідкість і не новинка. В усякому разі наЗаході цей вид мережевої реклами розвинений вже давно і поширений майжеповсюдно. Там цей вид найчастіше називають партнерської програмою. Такапрограма передбачає реєстрацію в системі та отримання імені входу з паролем, адалі користувач час від часу (в залежності від типу партнерської програми)отримує текстові рекламні повідомлення з певним посиланням, які він повиненпомістити на сторінках вашого ресурсу. Діє програма так само, як і системабанерообміну: підраховується кількість переходів по текстовим посиланням наресурсі користувача. Партнер залучає на сайт продавця користувачів і отримує заце певну винагороду. Можливі варіанти винагороди: фіксована сума грошей,відсоток від продажу, бонуси і т.п. В Росії одними з перших промоутерів цьоговиду реклами в Інтернеті був Артемій Лебедєв зі своєю текстовою банерноюсистемою.

Скорочена назвапартнерських програм — партнерки. Партнерки можна розділяти по типу:

• оплата запродаж (CPS);

• оплата за дію(CPA);

• оплата за клік(CPC);

• оплата за показ(CPI);

• багаторівневіпартнерки.

Окремо хотілося бвиділити багаторівневі партнерські програми. Такі партнерки дозволяютьвибудовувати цілі мережі за рахунок того, що партнери отримують дохід не тількивід приведених користувачів, але й від приведених партнерів. Довжина ланцюжкапартнерів обмежується правилами партнерської програми. Саме ці партнерськіпрограми приносять найбільший дохід.

Кращимипартнерськими програмами Інтернету вважають:

SEOzavr, UniPlace,CMC-partner, Vladvin, TurboBit [5].

8.Спонсорство.

Цей вид мережевоїреклами, на жаль, не користується великою популярністю у нас в країні. Ідаремно, так як спонсорські акції в Інтернеті приховують великі можливостірозвитку, отримання вигоди та проведення іміджевої реклами (брендинг). Механізмпроведення такої акції аналогічний спонсорським діям в бізнес-моделі, поширеноїу реальному житті: організація вирішує провести якийсь захід (відкриття новогосервісу, технічне переоснащення, організація розпродажів тощо) і з цією метоюпросить іншу організацію виступити в якості спонсора і покрити всі або частинувитрат на планований захід. Натомість вона готова на своєму сайті протягомякогось часу і з якоюсь частотою показувати рекламу (текстову або графічну) цьогоспонсора.

Даний вид рекламигарний тим, що він не обмежує спонсора рамками стандартів і форматів рекламнихносіїв. У випадку зі спонсорством сам спонсор вирішує, якого формату та розмірубуде банер, де його розмістити, як часто його показувати. Іншими словами, вінповністю контролює процес показів своєї реклами.

9. Банернареклама

Один ізнайстаріших видів інтернет-реклами у мережі. Банер (banner – прапорець) – цеграфічний елемент певного розміру, що розміщується на веб-сторінках [1.c.376]. Перевагицього способу рекламування сайту були найбільш очевидні на початку ериінтернет-реклами. Перші банерні рекламні кампанії були досить примітивними — простий ручний обмін нестандартизованих рекламними зображеннями з посиланнямиміж веб-майстрами. Через деякий час сформувався певний стандарт розмірівбанерів:

1. Банер468х60 — «велика розтяжка». Один з найстаріших і найбільш популярних типівбанерів. Підтримується всіма банерообмінними мережами. Найбільш великий іпомітний тип банера, що дозволяє не тільки привернути увагу і зацікавитикористувача, а й передати достатню кількість інформації про рекламованупропозицію.

2. Банер100х100 — «квадратний банер». Отримав розповсюдження як варіант банера длярозміщення в панелях навігації сайтів, але згодом отримав статус стандарту.Підтримується не всіма банерообмінними мережами, але досить популярний приручному банерообмінні.

3. Маленькийбанер 88х31 — «кнопка» — банер дуже обмежено підтримується банерообміннимимережами, особливо великими, але став практично стандартом «де-факто»[і]при обміні банерами і посиланнями.

4. Банер120х60 — «маленький банер» — банер підтримується не всіма банерообміннимимережами, але досить поширений при прямому продажу рекламних площ на сайтах.

5. Банер234х60 — «половина великої розтяжки». Ситуація аналогічна ситуації з банером120 на 60.

6. «Вушко» — банер довільної форми з елементами навігації.

Ці стандартизалишаються актуальним до цих пір. Завдяки цій стандартизації з'явиласяможливість побудувати найбільш ефективні банерообмінні мережі.

Слід зазначити,що є два види банерного рекламування:

1. черезбанерообмінні мережі;

2. ручнеплатне розміщення банерів.

1. Банерообміннімережі з’явилися як логічний наслідок бажання веб-майстрів спростити обмінбанерами з метою «перехресного» рекламування своїх ресурсів. У результаті булостворено декілька механізмів обміну стандартними банерами, що діють запринципом «покажи чужі банери на своєму сайті, а ми покажемо на чужих сайтахтвої». При цьому прибуток банерних мереж складався і складається з якогосьвідсотка показів (звичайно від 10 до 30), що відводяться під покази комерційних(платних) банерів, залучених банерною мережею. Перші банерні мережі не малипрактично ніяких можливостей таргетингу[4] — показувалося «все й длявсіх». Проте, зважаючи на незайнятість ринку ефективність подібної реклами буладосить висока. Основний показник ефективності банера — CTR (відношення показівдо кліків користувача) становив від 2-ох до 10 і навіть більше відсотків. Дляпорівняння — в сучасних банерних мережах хорошим показником вважається CTR нарівні 1-го відсотка.

Звісно, що разомзі зростанням ринку змінювалися і банерні мережі, пристосовуючись під вимогифахівців з реклами. Сучасні мережі володіють великими можливостями таргетингу,часто вузькою спеціалізацією, а також широкими можливостями налаштуванняпоказів. Є можливість обирати не тільки бажану тематику сайтів, на яких Ви бхотіли бачити свій банер, але і їх географію, час показу і т.д. Все цедозволило банерним мережам залишатися досить конкурентоспроможними.

2. Проте багатохто з рекламних фахівців вважає за краще ручне платне розміщення банерів наресурсах, які є перспективними в плані отримання цільового трафіку. У цьогометоду є як свої переваги, так і недоліки. Основна перевага – теоретичнонабагато більша ефективність, ніж у випадку використання банерообмінних мереж івідсутність необхідності відводити на сайті місце для відкрутки банерів мережі.Недоліки — на порядок більша вартість показів і великі ризики.

Якщо у випадкубанерообміну витрати практично дорівнюють нулю (за винятком вартостівиготовлення самого банера), то у випадку купівлі показів у мережі вимірюютьсяв одиницях доларів за 1000 показів, тобто у випадку прямої купівля місця підбанер витрати можуть бути на порядок більше і вимірюватися не в кліках абопоказах, а в тимчасових інтервалах. Наприклад, 30 у.о. на день або 200 у.о. намісяць. При цьому можливість повернути гроші за очевидної невдачі рекламноїкампанії не представляється.

З іншого боку,ручне відстеження та розміщення банерів може забезпечити більш високий CTR, адеякі майданчики дозволяють і оплату «за клік», при якій Ви платите тільки завідвідувачів. Можна назвати цей спосіб рекламування самим дієвим серед всіхспособів банерної реклами. Щоправда, він потребує на порядок більшого бюджету,ніж використання банерообмінних мереж та викуп показів через них.

За відсутностітакого рекламного бюджету має сенс звернути увагу на мережі, намагаючисьвибирати найбільш потужні та спеціалізовані.

Важливо памятати,що при будь-якому розміщенні банера, неважливо — вручну або за допомогоюбанерообмінних мереж, величезну роль відіграє його зміст. Саме від того, якбанер виглядає і яку інформацію він несе, і залежить у першу чергу йогопоказник CTR. Завдання, які повинен виконувати банер, як рекламний елемент, посуті дуже схожі з завданнями, які покладаються на зовнішню рекламу. (Чипотрібно їх тут писати?)

Такий вид рекламив Інтернеті слід використовувати, якщо Ви хочете, щоб Ваш сайт наповнився новоюцільовою аудиторією, або якщо ви обрали для реклами конкретну подію або акцію,то банерна реклама — непоганий вибір. Проте не варто її розглядати як головнийі основний спосіб інтернет-маркетингу у випадку, якщо Ваш бюджет обмежений абоякщо Ви проводите довгострокову рекламну кампанію. Якщо ж рекламний бюджетдозволяє, банерна реклама може використовуватися і в довгостроковій перспективі.Її перевага тут — найширше охоплення аудиторії та миттєва віддача [8].

1.3 Чинники,що впливають на вартість розміщення реклами в мережі Інтернет

Оплата Інтернет-рекламиздійснюється по одній із наступних моделей:

- flat fee– вартість за час розміщення;

- CPM –вартість за тисячу показів;

- CPC –вартість за 1000 кліків на рекламу;

- CPV –вартість за 1000 залучених відвідувачів;

- CPA –оплата за конкретну дію покупця (наприклад, за заповнення анкети);

- CPS –вартість за продаж ( у випадку організації Інтернет-магазину ) [9, c. 10].

Отже вартістьрозміщення буде залежати від моделі оплати наданої послуги. Також на вартістьрозміщення в Інтернеті впливає хостинг сайту на якому розміщується реклама.Host з англійської означає «головний комп’ютер». Hosting — це технічна послугаз фізичного розміщення сайтів в Інтернет-мережі. При цьому створені сайти абоокремі сторінки сайтів фізично переносяться на той комп'ютер мережі, з якоговони будуть доступними для всіх можливих користувачів Інтернету [10]. Ще можнасказати так, хостинг — це розміщення сайту на сервері компаній, що надають данупослугу. Сервера компанії постійно підключені до мережі і працюють без відключень.Як правило, компанії, що надають хостинг, стягують з клієнта абонентську плату.Її розмір не фіксований, а залежить від вибраного тарифного плану [11].

Іноді хостингбуває безкоштовний, але визначення безкоштовний хостинг декілька невірне черезте, що господарі хостингу все одно беруть плату, але тільки у вигляді рекламияку відповідно до правил виділення хостингу розміщують на сайті замовникахостингу або яким-небудь іншим способом [10]. Отже від того який буде хостинг,платний чи безкоштовний та від його тарифу також залежить вартість розміщенняреклами в мережі Інтернет.

1.4 Принципиоформлення сайту як одного із засобів Інтернет-реклами

ПрофесійнийВеб-розробник повинен бути адвокатом відвідувача сайту, захищати його інтересиі гарантувати, що незалежно від складності сайту, користувач завжди зможезнайти те, що йому потрібно.

Основні правила іпринципи оформлення сайту:

1. Правило7 ± 2.

Можливості мозкупри обробці інформації не безмежні, відповідно до результатів дослідженняДжорджа Міллера короткочасна пам’ять може одночасно містити від 5 до 9сутностей. Цей факт часто використовується при обґрунтуванні необхідностіскоротити кількість елементів в навігаційних меню до 7, що викликає гарячідебати, оскільки не зовсім зрозуміло, як це правило повинне застосовуватися увеб.

2. Правило 2-хсекунд.

Полягає в тому,що користувач не повинен чекати будь-якої реакції системи, наприклад, запускуабо перемикання програми, більше 2-х секунд. Значення 2 секунди вибранодовільно, але здається досить підходящим. У загальному випадку, чим менше чекаєкористувач, тим краще.

3. Правило 3-хкліків.

Користувач небуде в захваті від використання сайту, якщо він не може знайти необхідну йомуінформацію за три кліки мишкою. Іншими словами це правило підкреслює важливістьзрозумілої і простої навігації. У багатьох випадках важливо не стількикількість необхідних кліків, скільки загальна зрозумілість системи, навіть 10кліків не проблема, якщо на кожному етапі користувач чітко уявляє, де він ікуди повинен рухатися далі.

4. Правило80/20 (Принцип Парето).

Полягає в тому,що 80% ефекту виходить в результаті 20% дій. У бізнесі це правило частозастосовується у вигляді: «80% продажу припадає на 20% клієнтів». У веб-дизайніце правило працює не менш ефективно. Наприклад, значно поліпшити віддачу сайтуможна визначивши 20% користувачів, замовників, дій, продуктів або процесів якідають 80% прибутку і звернувши на них особливу увагу при розробці.

5. Вісімзолотих правил для розробників інтерфейсів.

В результатідосліджень взаємодії людини і комп’ютера Бен Шнейдерман склав набір правил, якіможуть бути використані при розробці багатьох типів інтерфейсів. Ці принципиактуальні як для розробників інтерфейсів, так і для веб-дизайнерів:

1. Прагніть дологічності.

2. Для досвідченихкористувачів повинен бути швидкий спосіб (скорочення, гарячі клавіші, макроси).

3. Повинна бутиінформативний зворотній зв'язок.

4. Діалог повиненбути закінченим.

5. Обробкапомилок має бути простою.

6. Повинен бутипростий спосіб скасування дій.

7. Користувачповинен відчувати, що все під його контролем.

8. Як можна меншезавантажуйте короткочасну пам'ять.

6. ПравилоФіттса.

ОпублікованаПаулем Фіттс в 1954 році модель рухів людини, визначає час, необхідний дляшвидкого переміщення в цільову зону як функцію від відстані до цілі і розмірумети. Зазвичай це правило використовується при розгляді руху мишею від точки Aдо точки B. Це може бути важливо при розміщенні елементів, кількість кліків наякі бажано збільшити.

7. Перевернутапіраміда.

Перевернута піраміда- це стиль написання, при якому основна думка представлена на початку статті.Стаття починається з виведення, за яким слідують ключові моменти, азавершується найменш важливою інформацією. Користувачі хочуть одержуватиінформацію як можна швидше, тому перевернута піраміда як не можна кращепідходить для веб.

8. Ефектневизначеності (Ефект Зейгарник).

Людина не терпитьневизначеності — ми намагаємося знайти відповіді на виникаючі питання, причомуякомога швидше. Ефект невизначеності заснований саме на цій особливостіповедінки людей. Відео ролики, статті та сюжети, які використовують ефектневизначеності, зазвичай закінчуються раптово, не вирішуючи складну ситуацію іне відповідаючи на виникаючі питання. Цей ефект часто використовується врекламі: задаючи відвідувачам цікаві та провокаційні питання, рекламісти частопримушують до читання матеріалу або клацання на посиланні.

Виявлений БлюмомЗейгарніком у 1927 році ефект допомагає встановити емоційний зв’язок з читачемі виступає неймовірно ефективним у маркетингу. Читачі краще запам’ятають, прощо була реклама, і навіть дрібні деталі будуть запам’ятовані більш чітко іточно. Ефект Зейгарнікка використовується і при написанні текстів для веб, щобзалучити і зацікавити відвідувачів.

9. Гештальтпринципи сприйняття форм.

Це фундаментальніправила людської психології в контексті дизайну інтерфейсів людина-комп'ютер.

— Законблизькості стверджує, що коли ми бачимо набір об'єктів, об'єкти, розташованіближче один до одного, ми розпізнаємо як групу.

/>

Реальнийприклад дії закону близькості з MTV Music Awards 2002.

— Законподібності стверджує, що подібні об'єкти людина підсвідомо групує.

— The Law ofPrдgnanz стверджує, що один і той самий об'єкт може відігравати важливу роль водному візуальному полі і бути частиною фону в іншому.

/>

 

В логотипіMacintosh можна розгледіти як звичайне щасливе обличчя, так і щасливе обличчя упрофіль.

— Закон симетрії стверджує, що ми схильні сприймати симетричні об'єктияк один об'єкт.

— Закон змикання стверджує, що люди схильні об'єднувати об'єкти, якінасправді не є єдиними.

 

/>

 

В логотиі IBMвидно літери I,B,M, хоча насправді там є тільки лінії різної довжини.

 

10. TheSelf-Reference Effect.

Цей ефектособливо важливий при створенні текстів для веб, оскільки може значно поліпшитизв’язок між автором і читачем. Речі, пов’язані з нашим власним досвідом, мизапам’ятовуємо краще, ніж ті, які з нами не пов’язані. Приміром, післяпрочитання статті люди краще запам’ятовують персонажів, історії або факти, зякими вони були якось пов’язані.

Отже пристворенні веб-сайту обов’язково треба бути хоча б ознайомленим ізвищенаведеними правилами.

Користувачі затипами сприйняття.

Також пристворенні сайту та його оформленні необхідно звернути увагу на типи сприйняттялюдей. У теорії НЛП виділяють три основні категорії:

1. Візуали(які мислять переважно зоровими образами);

2. Аудіали(які промовляють думки про себе);

3. Кінестетики(які мислять переважно відчуттями).

Помічено, щорозташовані в різних частинах екрану елементи краще діють на певних людей.Нижче дається ідеальне розташування елементів, щоб охопити максимальнукількість людей.

Якщо логотипвашого сайту добре відомий відвідувачам, то він буде добре працювати на вас,розташовуючись зліва зверху (для прикладу: логотип Intel Inside). Якщо жлоготип вашого сайту маловідомий, то має сенс розмістити його справа зверху (цебуде сприяти його запам’ятовуванню відвідувачами).

Весь верхнійпростір екрану краще заповнити графічними елементами, фотографіями і т.д.

Аудіальнікомпоненти зазвичай мало важливі, якщо це не сайт присвячений музиці.

Розташування всередній частині екрана. Зліва — відомі, з правого боку – маловідомікомпоненти. Можливо з аудіальних компонентів розмістити слоган (Приклад: Іміджніщо, спрага все або Ефективна комунікація ключ до успіху).

Знизу екранабажано виділити дві зони:

З правого бокузнизу — краще розміщувати числову, кількісну інформацію і т.д. (Приклад — адресаабо ціни).

Зліва знизу. Осьтут потрібно, щоб ті фрази, які там написані, викликали у відвідувача відчуття смаку,кохання, тепла. Зачіпали його мотиваційну сферу. Зображення повинні бути в томуж дусі. (Приклад: кухоль пива, і напис: «Відчуй себе справжнім студентом».)

До речі, якщобанер розташований у цьому місці, то краще з написом: «Натисни мене», тоді вінбуде мати великий % натискань (CTR).

І на закінчення: дляданої зони був розроблений такий слоган: «Вчишся в школі — Натискай Сюди». Виможете вільно застосовувати його, дещо змінивши для своїх потреб першу частину.При розташуванні такої кнопки знизу-справа вона дасть чудові результати. У насвийшов CTR 7-12%. Що дуже непогано.

Кольоровірішення.

Оформлення сайту,як і будь-якого іншого виду реклами потребує правильних кольорових вирішень.

Давно було помічено,що різні кольори по різному діють на людину. Ми цілком допускаємо що колір,який подобається одному, може зовсім не сподобається іншому. І разом з тимвідмічено, що деякі кольори є загальними для створення певних емоційних станівлюдини.

На деякі кольориу великої кількості людей переважає негативна реакція, це такі як: чорний,червоний, сірий, коричневий — ці кольори при домінуванні на сайті можутьвикликати і негативну оцінку сайту.

При вміломупоєднанні кольорів вплив негативної складової цих кольорів можна нівелювати(приклад: Синій-чорний) або навіть перетворити в плюси. Такого ефектунайчастіше можна досягти при плавних переходах кольорів.

Також всезалежить від того яку атмосферу ви хочете створити на своєму сайті, якщо сайтприсвячений фільмам жахів, сміливо використовуйте гами чорного, сірого,коричневого і червоного кольорів. Якщо ж ви хочете чогось іншого, то звернітьувагу на позитивні і ресурсні кольори, на зразок відтінків синього, блакитного,насиченого жовтого, помаранчевого, білого і зеленого.

Можливо, це ще невсі моменти, на які слід звернути увагу при оформленні сайту, як різновидуІнтернет-реклами, та беззаперечно без них не обійтись у першу чергу. Інформаціяцікава і корисна, в першу чергу.


Висновки

Таким чином можназробити наступні висновки:

1. Інтернетдуже придатливий та раціональний як рекламоносій, бо він має наступні переваги:

1.1. високасконцентрованість на цільовій аудиторії ( аж до конкретного отримувача);

1.2. особистіснийхарактер комунікації, можливість інтерактивного контакту;

1.3. гнучкість(почати, скорегувати, зупинити рекламну кампанію можна в будь-який момент);

1.4. можливістьврахування контактів з рекламним повідомленням;

1.5. використаннярізноманітних засобів впливу ( зображення, звуки, спец ефекти, як відомоінформація, що передається в Інтернет може містити рухливі елементи, відео таін.);

1.6. можливістьстворення віртуальних спільнот (Online Comunity) « за інтересами», запрофесійною діяльністю, які в перспективі можуть стати вже структурованоюцільовою аудиторією для реклами;

1.7. відноснонизька вартість контакту;

1.8. повнийконтроль ефективності рекламної кампанії в Мережі [1, c. 377].

1.9. iстотнерозширення ринків збуту, аж до виходу на світовий ринок.

Виділяютьнаступні види Інтернет-реклами:

1. Розміщенняінформації в каталогах інтернет-ресурсів.

2. Реєстраціяв пошукових системах і пошукове просування.

3. Організаціярейтингу.

4. Дошкиоголошень і форуми.

5. E-mail –маркетинг.

6. Обмінпосиланнями.

7. Партнерськіпрограми.

8. Спонсорство.

9. Банернареклама.

Найбільшефективнішим з них є пошукове просування сайтів, найпопулярнішим залишаєтьсябанерна реклама, а найдешевшим видом — форуми та дошки об’яв.

ОплачуватиІнтернет послуги можна за однією з семи моделей оплати. Саме від обраної моделібуде залежати вартість розміщення даної реклами та від хостингу на якому будерозміщуватись реклама замовника.

Оформлення сайтузалежить від багатьох факторів: по-перше і найголовніше треба враховувати типсприйняття користувачів, по-друге: принципи сприйняття форм і кольорів,по-третє: знати хоча б вісім правил для розробників інтерфейсів.

І в кінці кінцівможна сміливо казати про черговий зліт рекламних кампаній в Мережі. І якщораніше рекламою в Інтернеті вважались звичайні банери, що приводили на Веб-представництвокомпанії, то на сьогоднішній день спектр форматів Веб-реклами набагато ширший.Інтернет-реклама беззаперечно являється необхідним атрибутом успіху у сучаснихрекламних кампаніях.

Рекламні кампаніїможуть звісно проводитися тільки у Мережі, включаючи в себе різні видиІнтернет-реклами. Та ефективні рекламні кампанії створюються за допомогоюкомплексного підходу, а тобто набагато ефективнішим є використання декількохканалів комунікації. От у другому розділі ми більш докладно розберемо зовнішнюрекламу. Та проведемо практичну роботу: аналіз зовнішньої реклами на прикладівже проведених рекламних кампаніях.


Список літ-ри:

1. РоматЕ.В. Реклама: Підручник для вузів. 7-е видання. – СПб.: Пітер, 2008. – 512 с.

2. http://www.br.com.ua/referats

3. http://love1c.kiev.ua/seo/seo.htm

4. Донец А.Клиентский сервис // goldgrad.ru/archives/2503

5. Тітов А.Кращі партнерські програми // netstorm.com.ua/index.php?id=23&lang=ua

6.  http://advertweb.ru/seo.

7. http://love1c.kiev.ua/seo/seo.htm

8. http://advertweb.ru/banner.

9. СайрамоваД. Тот, кто покупает // Индустрия рекламы. 2002. №3. С. 26-28.

10.  http://www.marketer.ru/internet/site/admin/hosting/o-xostinge/

11.  http://bookplus.com.ua/zagalne/navishho-sajtu-potribnyj-yakisnyj-xostyng/

12.  http://blog.pl.ua/?cat=4.

13.  СендіджІ., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама: теорія і практика. М.: Прогрес, 1989.

14.  Шляхтина С. Реклама в Интернете — реальность ипрогнозы. // Мир компьютеров. 2005. №3.

15.  http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/

16. http://www.web-programist.ru/Razrabotka-dizayna/Effektivnoe-raspolojenie-grafiki-i-teksta.html

17.  http://europlakat.dp.ua/signwebcomua/efektyvnist-plakativ/

18.  Сміт П.,Беррі К., Пул форд А. Комунікації стратегічного маркетингу. М.: ЮНІТІ, 2001

еще рефераты
Еще работы по маркетингу