Реферат: Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

Міністерство аграрноїполітики україни

Сумський національнийаграрний університет

Факультет ветеринарноїмедицини

Кафедраепізоотології та ОЕВС

Курсоваробота

Здисципліни: Наукові та правові основи ветеринарного бізнесу

натему:

Роботаприватної ветеринарної лікарні «Vetмир»по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичнимтваринам)

Виконала:

слухач магістратури

групи 0502-1

Коберідзе Г.Ю.

Перевірив: к.в.н., доцент

Фотін А.І.

Суми2010


Зміст

1. Резюме

2. Юридичний статус підприємства

3. Характеристика ветеринарних послуг

4. Маркетинг-план

4.1  Визначення сегменту ринку

4.2 Стратегія маркетингу

5 Організаційний план

6 Фінансовий план

6.1 Розрахунок початкових внесень

6.2 Аналіз обороту коштів

7 Додаток 1


1. Резюме

Даний проект – цестворення приватної ветеринарної лікарні широкого спектру послуг, що буде передбачатинадання діагностично-лікувальних послуг домашнім дрібним та екзотичним тваринамза допомогою повного спектру сучасного обладнання.

Підприємство розташованоу м. Полтава, де інші ветеринарні лікарні не в змозі задовольнити потреби населенняу ветеринарному сервісі дрібних та екзотичних тварин.

Очікуєма кількістьпацієнтів складає близько 1000 на місяць, сума доходів від надання послуг складеблизько 75 000 – 80 000 гривень.

Початковий внесокскладає 132 300 грн, ця сума є цілком особистим вкладом суб’єкта даної підприємницькоїдіяльності.

Основні фінансовіпоказники даного проекту наступні:

1.Виручкавід реалізації товарів – 415 000 грн.

2. Сумапоточних витрат за 12 місяців– 305 725грн.

3. Чистийприбуток за 12 місяців – 109275 грн.

4.Періодокупності початкових вкладень – приблилизно 18 місяців.


2. Юридичний статус підприємства

Повна юридична назва:суб’єкт підприємницької діяльності Міроненко Ю.Г. (далі СПД Міроненко Ю.Г.)

Юридична адреса:Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул… Маршала Бірюзова, буд. 58а

Форма власності:приватне підприємство

Правовий статус:СПД Міроненко Ю.Г. діє на основі статуту підприємства. Засновник: Міроненко ЮрійГеоргійович, адреса проживання:

м. Полтава, вул.Фрунзе, буд. 156, кв. 11.


3. Характеристика сфери послуг

В останні десятиріччявсе більш доступнішими та звичними домашними улюбленцями стають не тільки собакита кішки, але й різноманітні гризуни, декоративні та співочі птахи, екзотичні рептилії,земноводні, комахи, — цей список постійно поповнюється. Сучасний менталітет людиниобумовлює відношення до своїх домашніх питомців як до членів родини. Саме ця відповідальністьвикликає бажання їх володарів забезпечити їм повноцінне життя та міцне здоров’я.Як відомо, попит народжує пропозицію, тому не дивно, що приватні ветеринарні лікарніпо обслуговуванню дрібних та екзотичних тварин набувають в Украйні все більшогопрестижу та економічного розвитку.

Швидкий науково-технічнийпрогрес та накопичений практичний ветеринарний досвід дозволяють успішно використовуватиу ветеринарії різноманітне обладнання для діагностики та лікування захворювань,- як традиційно медичне, так і модифіковане або ж винахідне, яке відповідає особливостямтих чи інших видових груп пацієнтів. Це значно підвищило терапевтичну ефективністьветеринарних заходів та забезпечило надійну економічну базу для подальшого розвиткупрактично ветеринарії.

Запропоноване ветеринарнепідприємство СПД Міроненко Ю.Г. – це приватна ветеринарна лікарня «VETМИР»,яка займається наданням діагностичних, профілактичних та лікувальних послуг різноманітнимдрібним та екзотичних тваринам.

Підприємство розташованеу м. Полтава, де спостерігається висока популярність домашніх улюбленців серед населеннята відсутність ветеринарних закладів, які в змозі забезпечити для них повний й доступнийветеринарний сервіс. Послуги будуть надаватися у широкому спектрі з використаннямсучасного ветеринарного обладнання (додаток 1)

На використання технічногообладнання та праці найманих працівників будуть нараховані тарифи за рішенням суб’єктупідприємницької діяльності Міроненко Ю.Г. згідно даних про ветеринарний сервіс Полтавськоїобласті; торгова надбавка на препарати для використання при наданні ветеринарнихпослуг та при роздрібної торгівлі може сягати 40%.


4. Маркетинг-план

 

4.1. Визначення сегменту ринку

Таблиця 3.1.1. —  Визначення основних груп пацієнтів ветеринарної лікарні

Видові групи пацієнтів

Очікуємий відсоток від

загальної кількості пацієнтів

Собаки 40 Кішки 40 Гризуни 10 Декоративні, співочі та екзотичні птахи 5 Земноводні, рептилії, пресмікащіеся 4,5 Сільськогосподарські тварини та птиця 0,5

Таблиця 3.1.2. —  Визначення основних напрямків ветеринарного сервісу

Види послуг Очікуємий відсоток від усіх наданих ветеринарних послуг Безкоштовна телефонна консультація 10 Діагностичні послуги 20 Профілактичні послуги 20 Лікувальні послуги 50

Таблиця 3.1.3 — Визначенняпопиту окремих ветеринарних дисциплін

Напрямок ветеринарної допомоги Відсоток від усіх наданих видів ветеринарної допомоги Терапія та незаразні хвороби 40 Хірургія, реаніматологія, анестезіологія 15 Гінекологія та акушерство 10 Паразитологія та інвазійні хвороби 8 Ендокринологія та алергологія 2 Дерматологія 6 Кардіологія 7 Герпетологія та інсектологія 1 Онкологія 2 Загальна та спеціальна діагностика 5 Консультація та продаж ветеринарних товарів 2

З наведених в таблиці1 даних слідує, що найбільшу частину пацієнтів будуть складати собаки, кішки тагризуни.

З наведених в таблиці2 даних можна зробити висновок, що основна робота ветеринарної лікарні буде направленана надання лікувальної допомоги пацієнтам.

За даними таблиці3 можна бачити, що найбільшим попитом серед ветеринарних дисциплін будуть користуватисятерапія та хірургія.

Дані таблиці 3.1.4.свідчать про високу конкурентоздібність ветеринарної лікарні «VetМир»на ринку ветеринарних послуг м. Полтава, що гарантує швидкий ріст постійних відвідувачівта економічний зріст підприємства.

Таблиця 3.1.4 — Аналізконкурентів на ринку ветеринарних послуг для дрібних та екзотичних тварин м. Полтава

Сфера

послуг

Назва

ветерин.

установи

Реалізація

ветеринарних

препаратів

Профілактичні

послуги

Діагностичні

послуги

Лікувальні послуги Вихід на внутрішній та зовнішній ветеринарний ринок Приватна лікарня «Vet Мир» ++ +++ +++ +++ +++ Приватна лікарня «Біоцентр» ++ +++ + + + Приватна лікарня «На Фурманова» ++ ++ - + - Державна обласна лікарня +++ +++ + + +

4.2. Стратегія маркетингу

Більшість сучаснихветеринарних лікарень має недостатньо технічного обладнання або ж це обладнаннязастаріле. Це зменшує первинні витрати на відкриття власної справи, але помітнозвужує сферу надання ветеринарних послуг, знижує економічну ефективність та шкодитьконкурентоздібності ветеринарного підприємства.

Виходячи з цьогозакупка сучасного діагностично-лікувального обладнання одразу ж підвищує терапевтичнуефективність запланованих діагностично-лікувальних заходів, що сприяє швидкому розповсюдженнюта зміцненню репутації серед володарів пацієнтів, дозволяє створити та підтримувативисоку конкурентоздібнсть та, як наслідок, забезпечує швидкій та успішний оборотвкладених коштів. Водночас висока підготовка робочих кадрів для роботи з наданимобладнанням створює умови для наукового розвитку підприємства, що можна використовуватидля виходу на внутрішній та зовнішній ринок ветеринарних послуг для поширення власноїсправи.

Ціни на діагностично-лікувальніпослуги та використані при цьому препарати будуть регулюватися згідно даних проконкурентів та собівартості; ціни на препарати, що реалізуються, будуть встановленізгідно цін в центральних ветеринарних аптеках м. Севастополь з товарною надбавкоюдо 40%.

Місцезнаходженняветеринарної лікарні позитивно впливає на зріст кількості пацієнтів завдяки вдаломурозташуванню біля головних транспортних маршрутів міста та за рахунок населенняз ближніх населених пунктів.

Очікуєма кількістьпацієнтів складає близько 1000, тоді як оборот коштів від надання послуг та реалізаціїмедикаментів очікується на суму понад 60 000 гривень на місяць.

Для рекламної компаніїбудуть використовуватися рекламні щити по узбіччях головних транспортних маршрутів,дорожній вказівник біля самої лікарні, оголошення по радіо, міському телебаченню,в міській та обласній пресі, розповсюдження візиток серед володарів потенційнихпацієнтів лікарні, створення веб-сайту.

Таблиця3.2.1. —  Розрахунок витрати на рекламу

Стаття витрат

Кількість

Ціна, грн/міс

Сума, грн./міс

1.  Рекламні щіти по узбіччях 3 шт 500 1500 2.  Дорожний вказівник 1 1000 1000 3.  Оголошення по радіо 150 роліків 50 7500 4.  Оголошення на міському телебаченні 150 50 7500 5.  Оголошення в пресі 40 25 800 6.  Візитки 1000 0,5 500 7.  Створення веб-сайту - - 1000

 

Разом:19 800 /> /> /> /> />

5. Організаційний план

Ветеринарна лікарняпрацює цілодобово без вихідних та обідньої перерви.

Для успішної організаціїпраці необхідно використовувати найману силу працівників, кожен з котрих отримавповну вищу ветеринарну освіту та має певну спеціалізацію, а також потрібні адміністраторта обслуговуючий персонал можливо без ветеринарної освіти.

Таблиця 5.1 —  Структураклініки

Головний ветеринарний лікар Ветеринарні лікарі Асистент ветеринарного лікаря Адміністратор

Обслуговуючий

персонал

Графік роботи передбачаєзміни з чергуванням 2 через 2 дні з 8.00 до 21.00 з одночасним перебуванням на робочомумісті 3 лікарів, 1 асистента та 1 адміністратора. Черговий лікар працює з 21.00до 8.00. Для обслуговуючого персоналу графік роботи має наступний вигляд: з 7.00до 8.00 та з 19.00 до 21.00 без вихідних.


Таблиця 4.1 — Розрахуноккількості працівників.

Спеціалізація

Кількість працівників

Терапевт 2 Хірург/Акушер 2 Дерматолог/алерголог/ендокринолог 1 Кардіолог/офтальмолог/стоматолог 1 Герпетолог/Черговий лікар 1 Асистент 2 Обслуговуючий персонал 1 Адміністратор 2

 

Разом: 14

База даних про пацієнтівстворюється за допомогою комп’ютерної програми «Andiag»для ветеринарних підприємств.

Заробітна плата видаєтьсядвічі на місяць – п’ятого та двадцятого числа кожного місяця та розраховується задопомогою комп’ютерної програми «Andiag»та складає: для лікарів – 10%, для чергового лікаря, адміністраторів та асистентів– 5% від виручки за місяць; для обслуговуючого персоналу діє постійна ставка, якаскладає 500 грн/ міс.

Відпустка надається1 раз на рік на 2 тижні після 6 місячного стажу роботи в виплатою відпускних насуму 2000 грн.

Преміальний фондскладається з частки чистого прибутку та видається працівникам за рішенням суб’єктупідприємницької діяльності.

Виплата податківздійснюється один раз на рік згідно діючого законодавства.

Постачальником ветеринарнихпрепаратів та витратного матеріалу є компанія «Сузір’я». Поставка товару щотижнева.Заказ здійснюється шляхом відправки адміністратором СПД Міроненко Ю.Г. заповненихбланків заказу на електронну адресу постачальника. Оплата послуг здійснюється шляхомперечислення суми вартості заказу на банківські реквізити постачальника.

Розрахунок з клієнтамиздійснюється одразу після завершення надання послуг згідно чеку про оплату, якійвидає програма «Andiag».Касові виручки здаються адміністратором головному вет. лікарю післязавершення зміни (один раз в два дні).

Робочі приміщенняпередбачають наступні:

1. Операційна кімната – 1

2. Передопераційна кімната – 1

3. Маніпуляцій на кімната – 2

4. Ренген-кабінет -1

5. Кабінет УЗ досліджень сумісно зі стаціонаромдля пацієнтів клініки – 1

6. Приймальня – 1

7. Склад – 1

Додаткові приміщенняпередбачають:

1. Кабінет головного лікаря – 1

2. Обідня кімната для персоналу – 1

3. Гардеробна та уборна кімната для персоналу- 1


6. Фінансовий план

 

6.1. Розрахунок початкових витрат

Для відкриття підприємстванеобхідно мати початковий капітал у розмірі 132 300 грн. Ця сума вноситься суб’єктомпідприємницької діяльності у повному обсязі за рахунок особистих коштів.

Таблиця5.1 — Розрахунок початкових капітальних вкладень.

Стаття витрат

Сума, грн

Реєстрація 1 000 Отримання ліцензії 3 000 Купівля приміщення 15 000 Побутове обладнання 13 000 Діагностично-лікувальне обладнання 47 500 Витрати на рекламу 19 800 Закупка товару для використання в клініці та для реалізації 5 000 Проведення комунікацій 10 000

 

Разом: 132 300

6.2. Аналіз обороту коштів

Прогноз обороту коштівприватної ветеринарної лікарні «VetМир»розраховується на 12 місяців.

Таблиця5.2.1 — Прогноз руху грошових потоків по проекту на перші 18 місяців його реалізації

Грошова стаття Місяці 1 2 3 4 5 6 Виручка від реалізації послуг та товару 15000 15000 17000 18000 20000 21000 Текучі витрати, в т.ч.: 12775 14350 14800 17100 19500 19950 Закупка медикаментів 3000 5000 5500 5500 7000 7000 Виплата податків 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Заробітна плата 7225 7225 8150 8600 9500 9950 Комунальні платежі 500 500 500 500 500 500 Додаткові витрати 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Чистий прибуток 2225 650 350 900 500 1050 Прибуток з наростаючим 2225 2875 3225 4125 4625 5675 Грошова стаття Місяці Разом 7 8 9 10 11 12 Виручка від реалізації послуг та товару 30000 37000 42000 55000 65000 80000 415 000 Текучі витрати, в т.ч.: 25000 28150 30400 36250 40450 47000 305 725 Закупка медикаментів 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Виплата податків 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Заробітна плата 14000 17150 19400 25250 29750 36000 Комунальні платежі 500 500 500 500 500 500 Додаткові витрати 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Чистий прибуток 5000 8850 11600 18750 24550 33000 109 275 Прибуток з наростаючим 10675 19525 31125 49875 74425

107

425

Основні фінансові показникиефективності проекту за перші 12 місяців його впровадження.1.Початковівкладення – 132 300 грн.2.Виручкавід реалізації товарів – 415 000 грн.3.Сумапоточних витрат за 12 місяців– 305 725грн.4.Чистийприбуток за 12 місяців – 109275 грн.5.Періодокупності початкових вкладень – приблилизно 18 місяців.

Як ми можемо бачитиз таблиці 5.2.1., особливо з графи «Прибуток з наростаючим» у приватної ветеринарноїлікарні «VetМир»м. Полтава відмічається успішний зріст прибутку та подальша перспектива розвиткунезважаючи на період окупності початкових вкладів більше ніж 12 місяців.


Додаток1

Таблиця1. —  Діагностично-лікувальне обладнання

Назва обладнання

Кількість

Вартість, грн

Цифровий рентген-апарат 1 15000 Апарат для ультразвукового дослідження 1 5000 Кардіограф 1 2000 Автоматичний біохімічний аналізатор з набором реактивів 1 5000 Лампа Вуда 1 300 Кварцева лампа 1 200 Набор хімічних реактивів для загальних аналізів 1 1000 Хірургічний набор великій 2 Прожарочна шафа для стерилізації хірургічних інструментів 1 1000 Разом: 47 500
еще рефераты
Еще работы по маркетингу