Реферат: Зовнішньоторговельний контракт по експорту пива

                                                                      Зміст

 

ВСТУП… 2

1.АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВАОЦІНКА РИНКУ ПИВА… 3

1.1 Аналіз світовогоринку пива. 3

1.2. Аналіз українськогоринку пива. 5

2. ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯМОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДАНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ… 13

2.1. Законодавча база. 13

2.2 Нормативно правовіумови здійснення даного контракту. 25

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙКОНТРАКТ. 35

4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ. 40

ВИСНОВКИ… 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ… 45


                                                 ВСТУП

Пиво- тонізуючий пінний напій, насичений діоксидом вуглецю, одержаний шляхомзброджування охмеленого сусла пивними дріжджами без добавлення спиртуетилового, який відноситься відповідно до Міжнародного класифікатора товарів тапослуг до окремої групи напоїв під назвою «Безалкогольні напої тапиво».

Якістьпива — сукупність властивостей пива, що визначають його здатність забезпечуватипотреби людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, безпеку дляїї здоров'я, стабільність складу і споживчих властивостей протягом строкупридатності до споживання та відповідають вимогам державних та міжнароднихстандартів, технічних умов, санітарних норм та інших нормативних документів.

Актуальність розгляду зовнішньоторговельногоконтракту по експорту пива зумовлена існуванням економічних передумов наукраїнських підприємствах щодо можливості завоювання зовнішніх ринків пива.

Мета дослідження  — вивченнязовнішньоторговельного контракту по експорту пива.

Об’єкт дослідження – ринок пива. Предметдослідження — зовнішньоторговельний контракт по експорту пива.

Завдання дослідження:

·    ознайомитися з маркетинговим аналізом світового таукраїнського ринку пива;

·    визначити законодавче регулювання ринку пива тайого експорту;

·    визначити економічну доцільність експортуукраїнського пива.

Інформаційною базою дослідження є ресурсиІнтернет та спеціалізовані видання, що освітлюють динаміку розвитку ринку пива,а також законодавчі акти.


1.Аналітичнамаркетингова оцінка ринку цукру1.1 Аналізсвітового ринку цукру

Білоруська Пивоварна компанія Сябарпочинає експансію на український ринок. За словами голови наглядової радикомпанії Сергія Льовіна, експорт пива під однойменною торговою маркоюпланується налагодити «в сусідні з Білоруссю країни» до кінця року. Вкомпанії уточнили, що як найближча перспектива вивчаються ринки Росії, Українита Литви. У першу чергу йде опрацювання цих ринків. Пиво Сябар продаєтьсяу вищому ціновому сегменті, є сенс його експортувати, оскількиплатоспроможність населення на цих ринках дозволяє розраховувати напопит. В Україні білоруси вже почали пошук дистриб’ютора.

Частка імпортної продукції наукраїнському ринку пива незначна, й за останні роки намітилася тенденція до їїподальшого зниження. У 2006 році імпорт пива до України скоротився на 62,3%,або на 31 926 тис. л, — до 19 291 тис. л. Такі ж процеси характерні й для поточногороку. За даними Держкомстату, в січні-травні 2007 року імпорт пива до Українипорівняно з аналогічним періодом 2006 року скоротився на 28,7%, до 4 940 тис.л. Пивоварна компанія Сябар (до серпня 2005 року — Білоруська пивоварнакомпанія) була зареєстрована в лютому 2004 року [3]. 

Засновниками є компанія Detroit-BelarusBrewing Company LLC (DBB Company), створена за участю американськоїінвестиційної групи Detroit Investment Ltd. і Міжнародної фінансовоїкорпорації, та ВАТ Дєдново (Бобруйськ Могильовської обл.). DBB Company належитьбільше 75% акцій, Дєдново — більше 20%. Статутний фонд підприємства складає 18млрд. білоруських рублів (близько $8,2 млн.). Потужності підприємства складають12 млн. дав на рік (після реконструкції). За січень-липень 2007 р. компаніявиготовила 3,4 млн. дав пива.

Росія збільшує імпорт пива та алкогольнихнапоїв, скорочуючи при цьому їхній експорт, говориться в повідомленніНаціональної алкогольної асоціації. За даними експертів НАА, за перші двамісяці 2004 року Росія імпортувала пива та алкоголю більш ніж на 130 млн.доларів, це на 38,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьомуімпорт із країн СНД склав 67,2 млн. доларів, а з інших країн — 62,8 млн.

В той же час експорт пива та алкогольнихнапоїв у січні-лютому 2004 року скоротився на 37,7% і склав менше 11 млн.доларів. При цьому в країни СНД було поставлено продукції на 7,5 млн. доларів,в інші країни світу — на 3,4 млн., повідомляє "Інтерфакс".Найзначніше у вартісному вираженні зросли постачання міцного алкоголю — на42,5%. Постачання вина збільшилися на 31,4%, а пива — на 9,1%. [17].

Якповідомила провідна японська пивоварна компанія Kirin Brewery Co, світовевиробництво пива в 2003 р., збільшуючись 19 років підряд, досягло 147,16 млрд.л. У 2003 р. приріст виробництва склав 2% у порівнянні з 2002 р [4].

Другийрік поспіль Китай очолює рейтинг світових виробників пива. У 2003 р. ця країнавиробила 25,1 млрд. л. пива, або на 7% більше, ніж у попередньому році. Часткапива китайського походження на світовому ринку займає 17,1%. Виробництво пива уКитаї збільшується завдяки загальному економічному прогресу країни. На значнезбільшення внутрішнього виробництва вплинув і прихід на ринок країни багатьохзакордонних пивоварних компаній. США займають другу позицію, виробивши в 2003р. 23,08 млрд. л. пива — 15,7% світового обсягу. У порівнянні з 2002 р.,виробництво скоротилося тут на 1,6%. Німеччина займає третє місце з показникому 10,53 млрд. л. (падіння виробництва — 2,1%), за нею йдуть Бразилія — 8,52 млрд.л. (-2,3%) і Росія — 7,57 млрд. л. (+7,8%). Японія опинилась на сьомому місці —6,53 млрд. л. (-6,5%). У 2002 р. ця країна займала шосту позицію рейтингу, алев 2003 р. її перевершила Мексика, продемонструвавши приріст виробництва пива нарівні 4,3% до 6,64 млрд. л.

1.2. Аналізукраїнського ринку цукру

Як повідомив Держкомстат, експорт пиваскоротився на 10% — з 9 435,2 тис. літрів до 8 507,8 тис. літрів на 2,5 млн.доларів.
  Обсяги продажів пива на зовнішні ринки в червні приблизно однаковіз показниками червня 2000 року. У червні-2000 експорт пива склав 8 029,6 тис.літрів на 1,9 млн. доларів. Усього в січні-червні цього року експорт пивазбільшився на 263,1% у порівнянні із січнем-червнем минулого року і склав 48443 тис. літрів на 12,5 млн. доларів. У січні-червні 2000 року експорт пивасклав 13 342 тис. літрів на 3,3 млн. доларів [16]. Продажу пива на експортпочали збільшуватися на початку цього року за рахунок пожвавлення продажу вРосію. Основним експортером пива виступає київський завод «Оболонь»(Київ). 2000 року пивзаводи вважали пріоритетним внутрішній ринок, намагаючисьзавоювати споживача і зміцнити свої позиції. У цілому 2000 року експорт пивасклав 45 025 тис. л. на 10,9 млн. доларів, переважно в Росію [5].

Таблиця1.1

Структураекспорту пива з України в червні 2001 року

Червень 2001 Травень 2001 тис. л тис. доларів тис. л тис. доларів Усього 8 508,7 2 455,5 9 435,2 2 631,7 Росія 7 246,6 2 097,1 7 564,6 2 124,1 Молдова 1 074,3 262,2 1 579,0 393,3 Бєларусь 93,6 36,2 124,9 50,9 США 41,7 39,6 — — Ізраїль 37,5 15,0 35,2 13,5 Естонія 14,7 4,2 25,1 8,7 Німеччина 0,3 1,3 7,0 2,9 Польща — — 14,2 4,1 Туркменістан — — 85,2 34,1

В порівнянні з листопадом 2006 року експортпива в листопаді 2007 року збільшився на 23,8%, або на 4 059,35 тис. літрів. Усічні-листопаді 2007 року в порівнянні з січнем-листопадом 2006 року експортпива збільшився на 14,4%, або на 40 282,29 тис. літрів і склав 320 577,50 тис.літрів на 87,34 млн. доларів.  Як повідомлялося, в жовтні експорт пивазбільшився на 12,9% або на 3 431,86 тис. літрів в порівнянні з вереснем до 30130,77 тис. літрів на 8,38 млн. доларів. У 2006 році експорт пива збільшився на15,9%, або на 41 469,32 тис. літрів в порівнянні з 2005 роком і склав 302462,65 тис. літрів на 81,65 млн. доларів. Найбільшим експортером пива єкиївський завод «Оболонь».

ЗАТ«Сармат» (Донецьк), емітент облігацій і одне з чотирьох великихпивоварних підприємств України, закінчив 2003 рік зі збитком 22,5 млн. грн. (у2002 році його збиток склав 12,4 млн. грн.).  Як відзначається в оглядіемітента, переданому УкрСиббанком, збільшення збитків викликано зростаннямфінансових витрат і амортизаційних відрахувань.

Разомз тим чистий доход від реалізації минулого року зріс на 51,2% у порівнянні з2002 роком і склав 311,4 млн. грн. Необігові активи збільшилися на 18,5% (до458,6 млн. грн.), обігові — на 87,2% (до 185,2 млн. грн.). [14] ЗАТ«Сармат» на даний час володіє контрольними пакетами п'яти пивоварнихзаводів, які формують групу «Сармат»: ВАТ «Луганський пивоварнийзавод» (90,6%), ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат „Крим“(93,98%), ЗАТ „Дніпропетровський пивоварний завод “Дніпро»(99,9%), ЗАТ «Фірма „Полтавпиво“ (90,5%) і ЗАТ „Київськийпивзавод №1“ (77,26%).  В огляді емітента відзначається, що група компаній»Сармат" у 2003 році зварила 25,2 млн. дал пива — 15% загальногообсягу виробництва цього напою в Україні, посівши четверте місце за обсягамивиробництва (після «Sun Interbrew Україна», «Оболоні» таBBH).  Потужності ЗАТ «Сармат» минулого року зросли з 15,3 до 25,7млн. дал, а сумарні потужності групи «Сармат» на початок 2004 рокусклали 47,1 млн. дал на рік. Власні потужності з виробництва солоду групискладають 30,6 тис. тонн на рік, при цьому потужність солодовні ЗАТ «Сармат»- 13,9 тис. тонн. Власне виробництво солоду групою в 2003 році склало 25,0 тис.тонн.  Група «Сармат» у 2003 році збільшила експорт пива вдвічі — до0,35 млн. дал (2,3% обсягів продажу). Постачання здійснювалося переважно вРосію, також у Молдову, Естонію, Білорусь, Німеччину й Ізраїль. В інформаціївідзначається, що експорт пива в Росію в 2003 році зріс у 2 рази в натуральномувираженні. У планах «Сармата» — закріпитися на цьому ринку. Статутнийфонд ЗАТ складає 230,3 млн. грн. [15]

У першому кварталі 2004року пивоварний завод «Сармат» (Донецьк), який входить до п‘ятіркинайбільших, планує почати експорт пива в США.
«Сармат» також веде переговори про експорт пива в Хорватію, Італію,Грецію і Португалію. За словами Мельника, компанія має намір посилити своїпозиції в центральному і західному регіонах країни. Як повідомляло агентство, у2003 році «Сармат» почав експортувати пиво в Ізраїль і в Німеччину.

У жовтні«Сармат» збільшив виробництво пива на 45,8%, або на 317,7 тис. дал до1 010,8 тис. дал у порівнянні з жовтнем минулого року.
Усього в січні-жовтні завод виробив 13 440,6 тис. дал пива, що на 16,74%, абона 1 927,7 тис. дал більше, ніж у січні-жовтні минулого року. Місткість ринку пива фахівці оцінюють у 145-150 млн. дал на рік.

Заданими Державного комітету статистики, Україна в травні 2005 року збільшилаекспорт пива на 1,21% порівняно з попереднім місяцем — до 20,444 млн. літрів насуму $5,858 млн., імпорт скоротився на 0,6% — до 3,639 млн. літрів на суму$2,268 млн. Тоді як у квітні 2005 року скоротила експорт пива на 1,94% впорівнянні з попереднім місяцем — до 20,2 млн. літрів на суму $5,47 млн.,імпорт — у 1,9 рази, до 3,6 млн. літрів на суму $2,2 млн. [12]

Загалом,у січні-травні експорт пива становив 89 млн. літрів на суму $24,25 млн., імпорт- 10,637 млн. літрів на суму $6,364 млн. В травні Україна експортувала пиво доРосійської Федерації — 18,05 млн. літрів на суму $4,953 млн., Молдови — 0,798млн. літрів на $0,223 млн., Грузії — 0,759 млн. літрів на $0,304 млн. [13.] Країнами-імпортерамипива до України в травні були Російська Федерація — 3,441 млн. літрів на суму$2,099 млн., Німеччина — 0,078 млн. літрів на $0,066 млн. Сьогодні продукціяпідприємства постачається у десятки країн світу. Зокрема, пиво та напої ЗАТ“Оболонь” продаються у Великобританії, США, Німеччині, Польщі, Чехії,Португалії, Іспанії, Південній Кореї, Африці і навіть на Тайвані. Великимуспіхом оболонське пиво користується в Росії та країнах Прибалтики, Молдові,Білорусі.

ЗагаломЗАТ “Оболонь” можна віднести до найбільшого експортера пива в Україні. Аджеминулого року з 15, 98 млн. дал експортованого українського хмільного напою12,44 млн. дал або 77,8% було саме від ТМ “Оболонь”. Скажімо, у 2003 році пивокиївського заводу склало 60% імпорту хмільного напою в Росії, 64% — в Естонії [11].

Вартонагадати, що першу поставку продукції ЗАТ “Оболонь” реалізувало у 1989 році,відправивши партію пива у Великобританію. На той час це було єдине пивнепідприємство у Радянському Союзі, яке експортувало свою продукцію за кордон.Вже тоді британці високо оцінили українське пиво. Наступні партії буловідправлено в Сполучені Штати, Німеччину. З роками географія розповсюдженняпродукції “Оболоні” зростала. З одного боку, експортна діяльність дозволяларозширювати ринки збуту, з іншого – отримувати прибутки, за рахунок якихпідприємство вдосконалювало виробництво, значно поліпшувало якість продукції.Сьогодні ЗАТ “Оболонь” – це надсучасне підприємство європейського рівня, пивота напої якого відповідають не лише всім українським стандартам, а й високим міжнароднимвимогам. Саме “Оболонь” першим у галузі отримало міжнародний сертифікатISO-9001. Завдяки цьому продукція української компанії здобула довіру талояльність з боку іноземних споживачів [10].

Корпорація «Рідна Марка» плануєвведення в експлуатацію другої і третьої черги по розливу пива наспеціалізованому комплексі ПБК «Радомишль». В устаткуванняінвестовано близько 25 млн євро. В оснащенні заводу беруть участь такі відомівиробники устаткування для пивної промисловості, як KHS, Zіemann, GІ WestfalіaSeparator, Grasso. Запуск нових ліній дозволить комбінатові вийти на загальнупродуктивність у 1 млн гектолітрів у рік, що складе близько 4%загальнонаціональних пивних потужностей. На таку ж частку на українському ринкупива розраховує «Рідна Марка». У ціновому сегменті вище за середнє іпреміум-класу корпорація планує охопити 50%. За оцінками фахівців підприємства,даний сегмент пивного ринку є досить перспективним: за два-три років йогочастка збільшилася вдвічі — з 4 до 8% — і продовжує рости. «Необхідністьрозширення виробничих потужностей для нас очевидна — зараз ПБК завантажений на110% і не встигає відвантажувати замовлення в повному обсязі», — розповідає президент корпорації «Рідна Марка» Павло Роднін. Насьогоднішній день на «Радомишлі» працює одна лінія, у яку булоінвестовано EUR15 млн (запущена в жовтні 2003 р.). Тут виготовляється баварськепиво Weіssbіer «Пшеничне Еталон». На додаткових потужностяхпланується налагодити розлив пшеничного пива нових сортів — Krіstallweіzen(фільтроване) і Dunkelweіzen (темне). Технології цих сортів, як і у випадку з«Пшеничним Еталон», були розроблені фахівцями корпорації, серед якихяк українські, так і баварські броварники. Специфіка пива (легке і добревтамовує спрагу) дозволяє компанії розраховувати на гарні літні продажі. Темнепиво Dunkelweіzen орієнтоване на більш вузьку аудиторію цінителів цього видунапою. Компанія розраховує налагодити постачання Dunkelweіzen у першу чергу всегмент HoReCa. У загальних обсягах виробництва пшеничного пива Dunkelweіzenпосяде не більш 5-10%, Krіstallweіzen — 20-25% [9].

Як відзначає Павло Роднін, підприємствозбереже свою спеціалізацію і надалі буде виготовляти винятково пшеничні сортибаварського пива. «На вітчизняному пивному ринку конкуренція надзвичайножорстка. У ситуації, коли ринок фактично поділений між чотирма лідерами, яківолодіють значними інвестиціями, було б украй нерозумно йти в лобову атаку,запропонувавши споживачеві ще один із сотні варіантів традиційного ячмінногопива. Саме тому ми пішли шляхом вузької спеціалізації, зосередившись нанишевому продукті зі своєю культурою, історією, технологією і смаковимиособливостями», — говорить бренд-менеджер ТМ «Пшеничний Еталон»Марина Орловська. Павло Роднін стверджує, що така стратегія себе цілкомвиправдала — за рік продажі «Пшеничного Еталон» виросли на 20%, а звведенням в експлуатацію нових потужностей обсяги реалізації плануєтьсязбільшити на 400% [8].

Утім, ПБК «Радомишль» зберігає івипуск ячмінного пива з однойменною назвою. Але, як відзначає Павло Роднін,поки ТМ «Радомишль» продовжує позиціонуватися як регіональна і ненацілена на загальнонаціональний ринок. «У сформованій ситуації виробники,що орієнтуються на регіони, незважаючи на тверду конкуренцію на національномуринку, можуть розраховувати на своїх споживачів, оскільки більш ретельновивчають локальну аудиторію і можуть оперативно реагувати на зміну її переваг.Така ситуація буде спостерігатися доти, доки вітчизняний пивний ринок зберігаєдосить непогані темпи росту — 10-15% на рік — і великим компаніям немаєнеобхідності воювати за вузькі цільові аудиторії. Але коли ринок вступить уперіод стагнації і ростиме лише на 2-3% щорічно, як це відбувається в усімсвіті, лідери напевно більш щільно займуться провінцією», — переконанийвін [8]. Пиво «Пшеничне Еталон» позиціонується якзагальнонаціональний бренд. Поки його основним ринком збуту є українськийроздріб. Але вже незабаром планується налагодити експорт пива в Англію,Німеччину і Росію. Зараз компанія веде переговори про постачання перших партійз великими експортерами з цих країн. За попередньою інформацією, у Німеччинубуде поставлятися близько 5 тис. гектолітрів, у Великобританію — 3 тис.гектолітрів на рік. Перші поставки в Росію складуть 2 тис. гектолітрів протягомодного-двох місяців і надалі коригуватимуться залежно від вимог роздрібу.

Українське пиво користується дедалі більшимпопитом у близькому зарубіжжі. На рис. 1.2. відображена структуразовнішньоторговельної торгівлі пивом для України.

/>

Рис.1.2. Структура зовнішньоторговельної торгівлі пивом для України

У вересні експорт пива, за данимиДержкомстату, збільшився на 49,7% порівняно з вереснем минулого року — з 11,07до 16,57 млн л. А сумарно за 9 місяців нинішнього року експорт хмільного напоюзріс на 27,9% — до 169,2 млн л. Головним зовнішнім споживачем українського пивазалишається Росія (79,2%) [7].

Водночас якщо торік збільшення експорту пивасупроводжувалося бурхливим зростанням імпорту, то нині зарубіжного пива вУкраїні стає менше. Імпорт пива у вересні порівняно з аналогічним періодомминулого року скоротився на 46,8%. А всього за 9 місяців іноземного пива вУкраїну ввезли на 12% менше — 34,49 млн л проти торішніх 38,7 млн л. При цьомупрактично єдиним імпортером напою є та сама Росія, на частку якої припадають95,6% пивного імпорту.

Такі тенденції пояснюються здебільшогорізницею в ціні між українською і російською продукцією. Так, українське пиво,яке постачається на експорт, позиціюється в середньому і низькому ціновихсегментах. Це підтверджують фінансові показники — виторг експортерів пива увересні зріс лише на 11% [6].

Водночас в Україну ввозиться переважно пивопреміум-класу (від 5 грн за пляшку) — вітчизняні пивовари до останнього часу нацей сегмент практично не працювали. Однак найближчим часом імпорт російськогопива в Україну може суттєво зрости. Цього року в Росії було ухвалено закони,які обмежують рекламу пива й розповсюдження напою. Такі дії, на думку експертівгалузі, можуть стати поштовхом для експансії російських виробників пива вкраїни близького зарубіжжя, зокрема в Україну.

Проте для успішної конкуренції з українськимипивними гігантами російським компаніям доведеться робити ставку саме на елітнийсегмент. Для цього росіянам насамперед доведеться потурбуватися про розвитоккультури споживання пива, зокрема про організацію спеціальних пивних барів іресторанів, про що, власне, вже заявили деякі компанії.


2. Правове обґрунтування можливостіздійснення даної зовнішньоекономічної угоди

2.1. Законодавча база

Закон України«Про виробництво та обіг пива в Україні»  визначає загальні правові, економічніта соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва)суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива, встановлюєгарантії свободи підприємництва та його державної підтримки у зазначеній галузіна території України. Він також спрямований на забезпечення високої якості табезпеки пива для людини та її здоров'я.

Пиво- тонізуючий пінний напій, насичений діоксидом вуглецю, одержаний шляхомзброджування охмеленого сусла пивними дріжджами без добавлення спиртуетилового, який відноситься відповідно до Міжнародного класифікатора товарів тапослуг до окремої групи напоїв під назвою «Безалкогольні напої тапиво».

Промисловевиробництво пива — організаційні та технологічні прийоми приготування пивапивоварними підприємствами незалежно від форми власності таорганізаційно-правової форми господарювання з метою його продажу і одержанняприбутку.

Обігпива — закупівля, в тому числі імпорт, а також поставка, в тому числі експорт,транспортування, зберігання, оптова та роздрібна торгівля пивом.

Оптоваторгівля пивом — діяльність із придбання пива для наступної його реалізаціїпідприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування, іншим суб'єктампідприємницької діяльності.

Роздрібнаторгівля пивом — діяльність з продажу пива безпосередньо кінцевим споживачамцього напою для їх особистого некомерційного використання, у тому числі нарозлив у підприємствах громадського харчування, незалежно від формирозрахунків.

Якістьпива — сукупність властивостей пива, що визначають його здатність забезпечуватипотреби людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, безпеку дляїї здоров'я, стабільність складу і споживчих властивостей протягом строкупридатності до споживання та відповідають вимогам державних та міжнароднихстандартів, технічних умов, санітарних норм та інших нормативних документів.

Ідентифікаціяпива — визначення відповідності показників якості пива показникам, встановлениму нормативній та технічній документації виробника пива чи наведеним вінформації про цей напій, а також визначення відповідності пива і узвичаєнійзагальній назві з метою його сертифікації.

Сертифікаціяпива -процедура документального посвідчення якості пива і відповідності йогодержавним та міжнародним стандартам спеціально уповноваженим на те, згідно зчинним законодавством, органом шляхом надання пиву сертифіката відповідностіабо свідоцтва про визнання іноземного сертифіката.

Суб'єктигосподарювання у галузі виробництва та обігу пива — підприємства незалежно відформи власності та організаційно-правової форми господарювання, їх об'єднання(резиденти та нерезиденти), установи, організації та їх об'єднання,громадяни-підприємці, які здійснюють діяльність у сфері промисловоговиробництва та обігу пива в Україні.

Відносини,пов'язані з виробництвом та обігом пива в Україні, регулюються КонституцієюУкраїни, цим Законом, законами України «Про підприємництво»,«Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»,«Про захист економічної конкуренції», «Про стандартизацію»,«Про підтвердження відповідності» та іншими, а також міжнароднимидоговорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною РадоюУкраїни.

ЗаконУкраїни «Про виробництво та обіг пива в Україні»  регулює відносини міжсуб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності таорганізаційно-правової форми господарювання та державою, що виникають врезультаті діяльності у галузі виробництва та обігу пива з метою стимулюваннядержавою цієї галузі.

ЗавданнямиЗакону України «Про виробництво та обіг пива в Україні»  є:

·    визначеннянапрямів стимулювання промислового виробництва та обігу вітчизняного пива;

·    забезпеченнянаселення України якісним пивом у належних обсягах;

·    забезпеченняфункціонування пивоварної галузі на засадах поєднання вільної конкуренції тадержавної підтримки;

·    запровадженняекономічних механізмів підтримки та розвитку пивоварної галузі;

·    забезпеченнярівних умов вітчизняним та іноземним суб'єктам господарювання у здійсненнідіяльності із промислового виробництва та обігу пива;

·    підвищенняефективності торговельних операцій із пивом.

Основнимизасадами державної політики у галузі виробництва та обігу пива є:

·    підтримкагалузі виробництва та обігу пива в Україні та його конкурентоспроможності;

·    гарантуваннясуб'єктам господарювання у галузі виробництва та обігу пива вільного виборунапрямів реалізації власної продукції та визначення цін на неї;

·    сприяннязбільшенню обсягів виробництва пива, в тому числі через розширеннявисокоякісної сировинної бази;

·    створенняекономічних механізмів для підвищення ефективності промислового виробництвапива;

·    формуваннястабільної законодавчої та нормативно-правової бази для забезпеченняпередбачуваних умов розвитку галузі виробництва та обігу пива;

·    невтручаннядержави у підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання у сферівиробництва та обігу пива, крім випадків, передбачених законами України;

·    координаціядій органів виконавчої влади при розробленні і реалізації політики позабезпеченню належної якості та безпеки пива і сировини для галузі виробництвата обігу пива;

·    державнийконтроль і нагляд за промисловим виробництвом, транспортуванням, зберіганням тареалізацією пива;

·    контрольза якістю та безпекою пива;

·    запобіганняреалізації продукції пивоварної галузі, небезпечної для життя, здоров'ягромадян і навколишнього природного середовища;

·    забезпеченняохорони комерційної таємниці технологій виробництва пива;

·    створенняумов для участі вітчизняних пивоварних підприємств та інших суб'єктівпідприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічномуспівробітництві та міжнародній торгівлі.

Державапідтримує і стимулює розвиток галузі виробництва та обігу пива шляхом:

·    організаційногосприяння матеріально-технічного забезпечення суб'єктів господарювання у галузівиробництва та обігу пива;

·    створеннясприятливих умов для діяльності сільськогосподарських товаровиробників та іншихсуб'єктів господарювання у сфері виробництва якісної сировини для галузівиробництва та обігу пива;

·    стимулюваннявиробництва якісної сировини для галузі виробництва та обігу пива шляхомнадання державних дотацій на вирощування хмелю та елітного насіння ячменюпивоварного;

·    державнийконтроль і нагляд за виробництвом вирощування хмелю та елітного насіння ячменюпивоварного;

·    забезпеченнядержавної підтримки наукових досліджень по створенню та впровадженню новихтехнологій вирощування хмелю, ячменю пивоварного, їх переробки та промисловоговиробництва високоякісного пива.

Доорганів державного управління у галузі виробництва та обігу пива відносятьКабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади зі спеціальнимстатусом, місцеві органи виконавчої влади зі спеціальним статусом в АвтономнійРеспубліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах.

КабінетМіністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади зі спеціальнимстатусом у межах їх компетенції здійснюють державне регулювання виробництва таобігу пива шляхом:

·    створеннянормативної бази для регулювання відносин у галузі виробництва та обігу пива;

·    державноїреєстрації суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива таліцензування вперше введених в дію підприємств по промисловому виробництвупива;

·    встановленнядержавних стандартів і затвердження технічних, санітарних норм та правил угалузі виробництва та обігу пива;

·    встановлення(нормування) показників якості та безпеки пива;

·    сертифікаціїпива та систем якості виробництва цієї продукції;

·    встановленняпорядку ввезення в Україну пива;

·    ліцензуванняімпорту пива;

·    квотуванняімпорту пива;

·    забезпеченняконтролю за додержанням встановленого порядку ввезення в Україну імпортногопива;

·    визначеннякомплексу заходів по захисту здоров'я та безпеки споживачів пива;

·    здійсненнядержавного нагляду за додержанням державних стандартів, норм і правил;

·    здійсненнядержавного метрологічного нагляду;

·    здійсненнядержавного санітарно-епідеміологічного нагляду;

·    забезпеченнядержавного контролю за додержанням законодавства України про захист правспоживачів,

·    здійсненняакредитації органів із сертифікації продовольчої сировини для галузівиробництва та обігу пива та випробувальних лабораторій у державній системісертифікації, а також атестації (включаючи метрологічну) лабораторійпідприємств, установ, організацій та закладів;

·    встановленнявідповідальності виробників, продавців (постачальників) пива та сировини дляйого виробництва за неналежне забезпечення їх якості та безпеки для здоров'ялюдини під час виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації, а такожза реалізацію цієї продукції у разі її невідповідності стандартам, санітарнимта фітосанітарним нормам.

Господарськадіяльність у галузі виробництва та обігу пива — самостійна, систематична, навласний ризик діяльність по виробництву пива та його реалізації, виконаннюробіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними таюридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти господарювання у галузівиробництва та обігу пива у порядку, встановленому законодавством.

Суб'єктигосподарювання мають право без обмежень приймати рішення і здійснюватисамостійно будь-яку підприємницьку діяльність у галузі виробництва та обігупива, що не суперечить чинному законодавству.

Підприємницькадіяльність суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пиваздійснюється на основі таких принципів, як:

·    вільнийвибір видів у галузі виробництва та обігу пива діяльності;

·    залученняна добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності у галузівиробництва та обігу пива майна та коштів юридичних осіб і громадян;

·    самостійнеформування суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пивапрограми підприємницької діяльності у галузі виробництва та обігу пива та вибірними постачальників і споживачів пива, встановлення цін відповідно дозаконодавства;

·    вільнийнайм працівників для галузі виробництва та обігу пива;

·    залученняі використання для галузі виробництва та обігу пива матеріально-технічних,фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких незаборонено або не обмежено законодавством;

·    вільнерозпорядження прибутком від виробництва і обігу пива, що залишається післявнесення платежів, установлених законодавством;

·    самостійнездійснення суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, що єюридичною особою, зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-якимсуб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива належної йомучастки валютної виручки на свій розсуд.

Суб'єктигосподарювання у галузі виробництва та обігу пива здійснюють підприємницькудіяльність в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, навибір суб'єкта господарювання. Порядок створення, діяльності, реорганізації таліквідації окремих організаційних форм підприємництва для суб'єктів господарюванняу галузі виробництва та обігу пива визначається відповідними законодавчимиактами України.

Державнареєстрація суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива — підприємців, крім об'єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність вУкраїні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться в місцевих державнихадміністраціях за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.Забороняється реєстрація суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігупива — підприємців, найменування яких суперечать вимогам чинного законодавствау цій сфері.

Відомостіпро зареєстрованих суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива- підприємців вносяться до Реєстру суб'єктів господарювання у галузівиробництва та обігу пива. Порядок ведення Реєстру суб'єктів господарювання угалузі виробництва та обігу пива визначається Кабінетом Міністрів України.Положення про державну реєстрацію суб'єктів господарювання у галузі виробництвата обігу пива затверджується Кабінетом Міністрів України.

Рекламасуб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива власної продукціїздійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України «Прорекламу».

Господарськадіяльність з промислового виробництва пива вперше введених в дію суб'єктівгосподарювання у галузі виробництва та обігу пива – підприємств – підлягає.

Суб'єктигосподарювання у галузі виробництва та обігу пива, що здійснюють підприємницькудіяльність у зазначеній галузі, підлягають обов'язковій реєстрації у відповіднихорганах Державної податкової служби України за місцезнаходженням цих суб'єктівяк платників акцизного збору.

Відносиниміж суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива, що здійснюютьпідприємницьку діяльність у зазначеній галузі, та сільськогосподарськимипідприємствами, які вирощують ячмінь пивоварний, хміль та іншими суб'єктамигосподарювання, а також між суб'єктами господарювання в сфері виробництва таобігу пива, що здійснюють підприємницьку діяльність у зазначеній галузі, тапокупцям пива здійснюються на основі договорів, які укладаються ними відповіднодо вимог господарського та цивільного законодавства.

Державнігарантії діяльності суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива- українських виробників пива, що здійснюють підприємницьку діяльність узазначеній галузі, передбачають здійснення таких заходів, як:

·    вільнеціноутворення;

·    внутрішнєта зовнішнє інвестування галузі виробництва;

·    пільговеоподаткування;

·    використаннярізноманітних механізмів пільгового кредитування;

·    митне,тарифне і нетарифне регулювання.

Виробництвопива (пивоварної продукції) пивоварними підприємствами (пивоварами) -діяльністьпо виготовленню пива суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігупива — пивоварними підприємствами (пивоварами) будь-якої організаційно-правовоїформи господарювання та форми власності з комерційною метою. Виробництво пива(пивоварної продукції) з комерційною метою здійснюється пивоварнимипідприємствами (пивоварами) за умов додержання цими підприємствами вимог щодотехнічного устаткування та технологічного процесу виготовлення пива, державнихстандартів якості та безпеки пива та вимог та нормативів щодо якості сировинидля його виготовлення. Виробництво пива (пивоварної продукції) з комерційноюметою в Україні проводиться відповідно до вимог нормативних документів навиробництво пива (пивоварної продукції), які погоджені, затверджені ізареєстровані ї у порядку, встановленому законодавством України. Розробка,узгодження і затвердження нормативної документації на виробництво пива(пивоварної продукції) здійснюється пивоварними підприємствами (пивоварами) увідповідності до законодавства України.

Зметою забезпечення якості та безпеки пива (пивоварної продукції) пивоварніпідприємства (пивовари) створюють лабораторії хімічного та технологічногоконтролю за виробництвом пива. Для промислового виробництва пива пивоварніпідприємства (пивовари) зобов'язані використовувати сировину та супутніматеріали, які відповідають вимогам державних стандартів України. Пивоварніпідприємства (пивовари) зберігають продукцію власного виробництва самостійноабо за договором зберігання з власниками товарного складу, з обов'язковимдодержанням вимог законодавства та державних стандартів по зберіганню пива. Призберіганні пива пивоварні підприємства (пивовари), або особи, яким пивопередане для зберігання на підставі договору зберігання, зобов'язанідотримуватися технологічних вимог зберігання пива, щоб не допускати погіршенняйого якості чи втрат.

Захистта охорона авторських прав, прав промислової власності та торгової маркивиробника пива здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України,Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, іншими міжнароднимидоговорами у сфері охорони промислової власності та авторських прав, учасникамияких є Україна. Пивоварні підприємства (пивовари) мають право ініціюватиконтроль на предмет перевірки факту фальсифікації продукції, виробництво якоїздійснюється під торговою маркою цього підприємства (пивовара). У цих випадкахорган державного контролю зобов'язаний терміново провести перевіркувідповідності продукції оригіналу в присутності представника товаровиробника — ініціатора перевірки.

Занаявності документів, які підтверджують факт фальсифікації, товаровиробник маєправо звернутися за захистом своїх прав до суду.

Метрологічніцентри і територіальні органи Держстандарту України за договорами з пивоварнимипідприємствами (пивоварами) можуть проводити калібрування і ремонт засобіввимірювальної техніки, метрологічну експертизу документації, акредитаціювимірювальних лабораторій, атестацію методик виконання вимірювань та надаватиінші метрологічні послуги у галузі виробництва та обігу пива відповідно доЗакону України «Про метрологію і метрологічну діяльність».

Підприємства,виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які маютьздійснювати або здійснюють виробництво і контроль за виробництвом пива, якездійснюється з комерційною метою, можуть проводити атестацію засобів татехнології виробництва на відповідність встановленим державою вимогам.

Длязабезпечення достовірності і відтворюваності результатів випробувань продукціїобов'язковій атестації підлягає обладнання, яке застосовується під часвипробувань пива з метою його сертифікації.

Атестаціяпроводиться уповноваженим органом із стандартизації згідно із законодавствомпро атестацію та стандартизацію.

Акредитаціялабораторій пивоварних підприємств (пивоварів) проводиться з метою офіційноговизнання їх правочинності в проведенні вимірювань хімічних та мікробіологічнихвластивостей пива.

Лабораторія,що підлягає акредитації, повинна відповідати критеріям акредитації лабораторій,визначеним законодавством, Правилам акредитації на право проведенняметрологічних робіт (ПМУ 18-2000).

Строкакредитації таких лабораторій не може перевищувати 5 років.

Акредитованілабораторії підлягають державному метрологічному нагляду та інспекційномуконтролю.

Якість,що виробляється пивоварними підприємствами (пивоварами) з комерційною метою,повинна відповідати вимогам Закону України «Про якість та безпеку харчовихпродуктів і продовольчої сировини», національним та міжнародним стандартамISO серія 9000 за умов сертифікації.

Дляорганізації інформування споживачів (замовників) пива про номенклатуру та якістьпива, що виробляється, контролю відповідності технічних умов обов'язковимвимогам державних, а в передбачених законодавством випадках — галузевихстандартів, технічні умови на пиво та зміни до них підлягають державнійреєстрації в уповноважених на те органах із стандартизації. Технічні умови тазміни до них, які не пройшли державної реєстрації, вважаються недійсними.

Перевіркипивоварних підприємств (пивоварів) за додержанням стандартів виробництва,зберігання та реалізації пива здійснюється згідно з чинним законодавством запланами у межах компетенції контролюючого органу. Планові перевірки проводитьсяне частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки проводяться виключно напідставі скарг споживача, письмових звернень органів місцевого самоврядування.Результати перевірки оформляються актом, форма і порядок складання якоговизначаються центральним органом виконавчої влади із стандартизації.

Експертневизначення якості пива провадиться стандартними методами уповноваженимиорганами із стандартизації, випробувальними лабораторіями у порядку та устроки, визначені законодавством.

Пивоне може бути ввезеним, виготовленим, переданим на реалізацію, реалізованим абовикористаним іншим чином без документального підтвердження його якості табезпеки для життя та здоров'я людини.

Ізметою гарантування споживчої якості пива, безпеки його вживання для життя таздоров'я людини, пиво, яке призначене для вживання підлягає обов'язковійсертифікації [1].

Сертифікаціяпива передбачає його випробування в акредитованих у державній системісертифікації випробувальних лабораторіях. Сертифікація зареєстрованого вДержавному реєстрі пива здійснюється уповноваженими органами з сертифікації.Сертифікація пива, яке вперше вводиться в обіг, або пива, яке вперше ввозитьсяна митну територію України, здійснюється за наявності висновку державноїсанітарно-гігієнічної експертизи на саме пиво, або сировину для йоговиготовлення або матеріали, які використовуються для виготовлення або обігупива.

Документальнимпідтвердженням належної якості та безпеки пива є:

·    сертифікатвідповідності;

·    внесеннязапису про пиво до Державного реєстру або наявність висновку про якість пивадержавної санітарно-гігієнічної експертизи.

Післяпроведення сертифікації у разі позитивного рішення органу з сертифікаціїзаявникові видається сертифікат та право маркувати пивоварну продукціюнаціональним знаком відповідності.

Технологічнеобладнання для виробництва пива підлягає обов'язковій сертифікації вуповноважених органах із сертифікації, акредитованих центральним органомвиконавчої влади у сфері стандартизації згідно встановленого ним порядку.

2.2 Нормативно правові умови здійснення даного контракту

Державнийконтроль і нагляд за якістю та безпекою пива при його виробництві, зберіганні,транспортуванні, реалізації, торгівлі, використанні, здійсненніекспортно-імпортних операцій здійснюють спеціально уповноважені центральніоргани виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів,стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантинурослин, їх органи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києвіта Севастополі у межах їхньої компетенції.

Пиво,упаковане для оптового та роздрібного продажу на території України, підлягаємаркуванню відповідно до Закону України «Про якість та безпеку харчовихпродуктів та продовольчої сировини» та чинної нормативної документації…

Забороняєтьсяреалізація і використання вітчизняного та ввезеного в Україну імпортного пивабез маркування його державною мовою України.

Фасуванняпива проводиться у передбачені державними та міжнародними стандартами склянутару, ПЕТФ, металеві бочки та банки.

Працівникам,які здійснюють державний контроль і нагляд, для проведення перевіркивідповідності виробництва, зберігання, транспортування, реалізації,використання пива вимогам, нормам і правилам щодо його якості та безпеки,встановленим нормативними документами підприємства та підприємці, які приймаютьучасть у виробництві, реалізації, зберіганні, транспортуванні, фасуванні пива,інших видах діяльності, пов'язаних із виробництвом чи обігом пива, зобов'язанінадавати зазначеним вище працівникам, які здійснюють державний контроль інагляд, безоплатно необхідні для виконання їхніх функцій нормативні документита інші відомості, а також зразки (у кількості, визначеній нормативноюдокументацією) використаної продовольчої сировини, супутніх матеріалів і пива,що випускаються;

Перевіркаоб'єму пива на розлив проводиться за методом перевірки контрольної порції мірноюколбою, циліндром (за нижнім краєм меніска), які відповідають вимогамнормативних документів. Мірна колба, циліндр, а також лійка, за допомогою якоїпроводиться переливання, повинні бути попередньо ополоснутими такою ж рідиною.

Порядокоформлення документів з оптової реалізації та транспортуванню партій пиваздійснюється відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, зберігання,застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезеннявантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженоюспільними актами центральних органів виконавчої влади у сфері статистичноїдіяльності та у сфері транспорту. Господарсько-торговельною діяльністю у галузівиробництва та обігу пива є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарюванняу сфері товарного обігу пива, спрямована на реалізацію пива, а також допоміжнадіяльність, яка забезпечує реалізацію пива шляхом надання відповідних послуг.Господарсько-торговельна діяльність, пов'язана із товарним обігом пива на ринкув межах України, є внутрішньою торгівлею пивом. Внутрішня торгівля пивомздійснюється на підставі цього Закону та інших актів законодавства, щорегламентують діяльність з питань внутрішньої торгівлі. Торгівля пивомздійснюються підприємствами торгівлі та громадського харчування відповідно донорм державних стандартів та правил, встановлених для зберігання харчовихпродуктів у межах строку придатності, зазначеного виробником.

Виробники(продавець) пива можуть реалізовувати та використовувати свою пивоварну продукціюлише за наявності документального підтвердження їхньої якості та безпеки,зобов'язані постійно перевіряти його якість та вживати заходів щодо недопущенняреалізації непридатної продукції, з вичерпаним строком придатності та завідсутності (наявності нерозбірливого) маркування, відшкодовувати споживачамшкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства України про якість табезпеку харчових продуктів і продовольчої сировини.

Реалізаціяпива фізичними та юридичними особами, що отримали таке право на законнихпідставах, повинна здійснюватися відповідно до правил торгівлі харчовимипродуктами в Україні, які затверджуються Кабінетом Міністрів України абоуповноваженим ним органом.

Оптовата роздрібна торгівля пива на внутрішньому ринку України може здійснюватисьюридичними та фізичними особами, які у встановленому законодавством Українипорядку зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.

Роздрібнаторгівля пивом може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіхформ власності, у тому числі її виробниками через заклади торгівлі тагромадського харчування. Виробники пива, які здійснюють його виробництво зкомерційною метою, мають право реалізації власної продукції через системуфірмової торговельної мережі. Господарсько-торговельна діяльність у галузівиробництва та обігу пива може здійснюватися суб'єктами господарювання у галузівиробництва та обігу пива різних формах, зокрема, у формі:

·    матеріально-технічногопостачання у галузі виробництва та обігу пива;

·    збутупива;

·    заготівлісировини для пива;

·    оптовоїторгівлі пивом;

·    роздрібноїторгівлі пивом;

·    громадськогохарчування;

·    продажу іпередачі в оренду засобів виробництва пива;

·    комерційногопосередництва (агентської діяльності) у здійсненні торговельної діяльності угалузі виробництва та обігу пива;

·    іншоїдопоміжної діяльності по забезпеченню реалізації пива (пов'язаних із пивомпослуг) у сфері обігу пива.

Господарсько-торговельнадіяльність, пов'язана із товарним обігом пива на зовнішньому ринку, єзовнішньою торгівлею пивом.

Зовнішняторгівля пивом здійснюється на підставі цього Закону та інших актівзаконодавства, що регламентують діяльність з питань зовнішньої торгівлі. Імпортпива на митну територію України здійснюється суб'єктами підприємницькоїдіяльності незалежно від форм власності за наявності ліцензії на право імпортупідакцизної продукції. Порядок ввезення в Україну пива встановлюється КабінетомМіністрів України. Іноземні сорти пива допускаються на митну територію Україниза умови виконання постачальником правил їх реєстрації та сертифікації.Дозволяється імпортування лише тих видів і сортів пива, виробники та торговімарки яких зареєстровані у країні походження. Зазначені види та сорти пиваповинні знаходитися в обігу на території країни походження. Дозволяється імпорттих сортів та видів пива, що відповідають вимогам з якості та безпеки харчовихпродуктів, встановлених чинним законодавством України.

Дозволяєтьсяімпорт пива на митну територію України у тарі та упаковці, що відповідаєвимогам екологічної безпеки і технологічної переробки, встановлених органамицентральної виконавчої влади з питань стандартизації, метрології тасертифікації і з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерноїбезпеки.

Контрольза наявністю в контрактах (договорах) іноземних сортів пива, що ввозиться намитну територію України, показників якості та безпеки здійснюється відповіднимиорганами виконавчої влади, які проводять обов'язкову сертифікацію та державнусанітарно-гігієнічну експертизу харчових продуктів, продовольчої сировини ісупутніх матеріалів.

Ввезенняіноземного пива в Україну фізичними особами без комерційної мети здійснюєтьсялише в обсягах, що необхідні для власного споживання, граничні розміри якоговизначаються Кабінетом Міністрів України. Імпортер іноземного пива, якепризначалося для ввезення в Україну і перебуває під митним контролем, в разі непідтвердження повинне бути вивезене за межі України, якому було відмовлено уввезенні пива на митну територію України внаслідок неотримання митною службоюУкраїни документального підтвердженні відповідності щодо якості та безпекицього пива, зобов'язаний вивезти його з митної території України.

Експортпива, що виробляється пивоварними підприємствами (пивоварами) України,здійснюється відповідно до законодавства України з додержанням вимог ЗаконівУкраїни «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про метрологіюі метрологічну діяльність». Комерційне посередництво (агентськадіяльність) у галузі виробництва та обігу пива є підприємницькою діяльністю, щополягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання у галузівиробництва та обігу пива при здійсненні ними господарської діяльності у галузівиробництва та обігу пива шляхом посередництва від імені, в інтересах, підконтролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє (наприклад, в питанняхреалізації пива, його рекламування тощо) [2].

Комерційнимагентом у галузі виробництва та обігу пива може бути суб'єкт господарювання угалузі виробництва та обігу пива (громадянин або юридична особа), який заповноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційнепосередництво у галузі виробництва та обігу пива. Не є комерційними агентами угалузі виробництва та обігу пива підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах,але від власного імені. Комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива неможе укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себеособисто.

Агентськівідносини у галузі виробництва та обігу пива виникають у разі:

·    наданнясуб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива на підставідоговору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;

·    схваленнясуб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляєкомерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом безповноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.

Заагентським договором у галузі виробництва та обігу пива одна сторона(комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єктугосподарської діяльності у галузі виробництва та обігу пива, якого представляєагент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) відімені цього суб'єкта і за його рахунок.

Агентськийдоговір у галузі виробництва та обігу пива повинен визначати сферу, характер іпорядок виконання комерційним агентом у галузі виробництва та обігу пивапосередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагородикомерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умовдоговору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Договоромповинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент угалузі виробництва та обігу пива здійснює діяльність, визначену угодою сторін.У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агентдіє в межах території України.

Агентськийдоговір у галузі виробництва та обігу пива укладається в письмовій формі. Удоговорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва)комерційного агента у галузі виробництва та обігу пива.

Комерційнийагент у галузі виробництва та обігу пива повідомляє суб'єкту господарювання угалузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, про кожний випадокйого посередництва в укладенні угод у галузі виробництва та обігу пива та прокожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта у галузі виробництва та обігупива угоду.

Угода,укладена від імені суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива,якого представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або зперевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб'єктом заумови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента.Наступне схвалення угоди суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігупива, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.

Суб'єктгосподарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляєкомерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншимсуб'єктам, повідомивши про це агента, а агент має право здійснювати комерційнепосередництво у галузі виробництва та обігу пива також для інших суб'єктівгосподарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, неє суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент.

Уразі монопольних агентських відносин у галузі виробництва та обігу пивакомерційний агент, що представляє суб'єкта господарювання у галузі виробництвата обігу пива, не має права здійснювати комерційне посередництво у галузі виробництвата обігу пива для інших суб'єктів у межах, передбачених агентським договором.

Комерційнийагент у галузі виробництва та обігу пива повинен особисто виконати дії, на яківін уповноважений суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якоговін представляє.

Якщоагентським договором у галузі виробництва та обігу пива не передбачено інше,комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива не може передавати на свійрозсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах того, кого вінпредставляє.

Відповіднодо агентського договору у галузі виробництва та обігу пива комерційний агент угалузі виробництва та обігу пива одержує агентську винагороду за посередницькіоперації, що здійснені ним в інтересах суб'єкта господарювання у галузі виробництвата обігу пива, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Сторониможуть передбачити в договорі, що комерційному агенту у галузі виробництва таобігу пива сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себезобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єктагосподарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє.

Суб'єктгосподарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляєкомерційний агент, розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент,відповідно до розмірів і строків, передбачених договором сторін. Агентськавинагорода виплачується комерційному агенту у галузі виробництва та обігу пивапісля оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщоінше не передбачено договором сторін. Комерційний агент має право вимагати длярозрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентськавинагорода. Умови виплати винагороди комерційному агенту у галузі виробництва таобігу пива за угоди, укладені після закінчення договірних відносин, а такожінші умови, що стосуються розрахунків сторін, визначаються договором.

Комерційнийагент у галузі виробництва та обігу пива не має права передавати конфіденційнуінформацію, одержану від суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігупива, якого він представляє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її увласних інтересах чи в інтересах інших осіб всупереч інтересам суб'єктагосподарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, якпри здійсненні комерційним агентом у галузі виробництва та обігу пива своєїдіяльності в інтересах зазначеного суб'єкта господарювання у галузі виробництвата обігу пива, так і після припинення агентських відносин з ним.

Сторониагентського договору можуть укласти окрему угоду про захист конфіденційноїінформації суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якогопредставляє комерційний агент (договір про нерозголошення). Комерційний агент угалузі виробництва та обігу пива несе відповідальність за розголошенняконфіденційної інформації суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігупива, якого він представляє, відповідно до закону та договору. Комерційнийагент у галузі виробництва та обігу пива несе відповідальність у повному обсязіза шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання у галузі виробництва та обігу пива,якого він представляє, внаслідок невиконання або неналежного виконання своїхобов'язків, якщо інше не передбачено агентським договором.

Якщоінше не передбачено договором, комерційний агент у галузі виробництва та обігупива не гарантує суб'єкту господарювання у галузі виробництва та обігу пива,якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами,укладеними за його посередництва.

Уразі порушення агентського договору суб'єктом господарювання у галузівиробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент, останній маєправо на одержання винагороди у розмірах, передбачених агентським договором, атакож на відшкодування збитків, понесених ним внаслідок невиконання абоненалежного виконання договору другою стороною.

Агентськийдоговір у галузі виробництва та обігу пива припиняється за угодою сторін, атакож у разі: відкликання повноважень комерційного агента суб'єктом господарюванняу галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, або відмовикомерційного агента господарювання у галузі виробництва та обігу пива відподальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладенимсторонами без визначення строку його дії; вибуття однієї із сторін договорувнаслідок її припинення або смерті; виникнення інших обставин, що припиняютьповноваження комерційного агента у галузі виробництва та обігу пива абосуб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого вінпредставляє.

Уразі відкликання повноважень комерційного агента у галузі виробництва та обігупива суб'єкт господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якогопредставляє комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива, повинен сповіститийого про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалийстрок не передбачений договором.

Уразі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноваженькомерційного агента у галузі виробництва та обігу пива, ці повноваження зазгодою сторін можуть бути поновлені. Відносини, що виникають при здійсненнікомерційного посередництва (агентської діяльності) у галузі виробництва таобігу пива, регулюються цим Законом, Цивільним та Господарським кодексамиУкраїни.


3. Зовнішньоекономічний контракт

Контракт № 211/15

Київ                                                                                       “1” травня 2007

ТОВ“Cніжинка”, надалі “Покупець”, в особі директора Ахметова Рената Івановича, зодного боку, та фірма „Мальвіна”, надалі “ Продавець”, в особі директора  СагайдачногоПетра Григоровича, — з другого боку, уклали цей Контракт у такому:

Предмет контракту

Продавецпродав, а Покупець купив  (надалі – товари), перераховані у Додатку №1 доданого Контракту, та який є його невід’ємною частиною, на суму 50440 длр. США наумовах СІР Варшава.

Ціна та загальна сума контракту

Продавецьпродав, а Покупець купив   

Загальнасума Контракту, яка включає вартість експортного упакування та  маркування,складає 50440 длр. США.

Якість товару

Якістьтовару підтверджуватись Сертифікатом про якість підприємством-виробником.

Строк та дата поставки

 Поставка товару за даним Контрактом повинна бути здійснена протягом 10 днів змоменту повідомлення Покупця про надходження на рахунок продавця.

 Датою поставки вважається дата прибуття вантажу на умовах СІР Варшава.

Приотримані від Покупця письмової заяви про зміни будь-яких позицій у Специфікаціїдо даного Контракту в період дії даної Специфікації, Продавець залишає за собоюправо перегляду як ціни, так і строків поставки, викликаного внесенням змін збоку Покупця.

Умови платежу

Оплатавартості Товару здійснюється шляхом 100% передоплати вартості товару.

Днемоплати вважати день списання коштів з рахунку Покупця.

Всівитрати, які пов’язані з проведенням взаємних розрахунків та платежів, несеПокупець.

Гарантії

Продавецьгарантує, що поставлений за цим Контрактом товар виготовлений згідно ізстандартами країни-виробника. У підтвердження цього Продавець надає ПокупцюСертифікат якості виробника.

Строкгарантії становить 7 місяців з дати поставки кожної партії товару.

Покупецьзобов’язаний надати Продавцю претензії як щодо якості, так і щодо кількостітовару протягом 10 днів з дати поставки товару.

Покупецьзобов’язаний скласти та передати Продавцю підтверджений Торговою палатоюРекламаційний акт, із якого будуть виявлені характер дефекту, день йоговиявлення та причина.

Форс-мажор

Обставинифорс-мажору (пожежа, повінь, землетрус та інші природні лиха, військові дії,ембарго на експорт та імпорт, інші обставини, які не залежать від сторін) співрозмірно відсувають строки поставки, оскільки вони значною мірою впливають навиконання у строк Контракту або його частини.

Продавецьпротягом доби повідомляє Покупця про початок та закінчення обставинфорс-мажору, причому повідомлення про наявність та тривалість обставинфорс-мажору повинно бути підтверджено Торговою палатою.

Приневиконанні Контракту понад 2 місяців Покупець має право анулювати весьКонтракт або його частину.

Арбітраж

Будь-якасуперечка, що виникає за цим договором або у зв’язку з ним, підлягає передачіна розгляд у арбітражному порядку.

Арбітражповинен складатися із трьох суддів, мати місце у Стокгольмі (Швеція) (або іншанейтральна держава), мова документів, рішення арбітрів тощо – англійська,регулювання та тлумачення Контракту – за допомогою положень Шведського права.

Інші умови

Всідодатки до даного Контракту є його невід’ємною частиною.

Змоменту підписання даного Контракту усі попередні переговори та листування заним втрачають силу.

Правата обов’язки Сторін за даним контрактом не можуть бути передані будь-якійфізичній чи юридичній особі без письмової згоди обох Сторін.

Контрактнабуває сили з дати його підписання.

Відповідальність сторін

Продавецьобов’язується поставляти товар згідно Специфікації в обговорені вище строки тагарантує якість, упаковку та дійсність відвантажених документів та необхіднихсертифікатів.

Всіобов’язки, які пов’язані з митним оформленням вантажу на території Польщілягають на Покупця.

Юридичні адреси та банківськіреквізити сторін

ПокупецьТОВ “Сніжинка”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продавець“ Мальвіна ”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Здійснено в Києві “11” травня 2007 р.

Продавець                                                                          Покупець

Фірма«Мальвіна»                                                             ТОВ“Сніжинка”

Директор                                                                               Директор

/> /> /> /> /> /> <td/> />

СагайдачнийП.Г.                                                                     АхметоваР.І.

Головнийбухгалтер                                                 Головний бухгалтер

/>/>                                   

ГерманА.А.                                                                             КрефтофА.В.


Додаток №1 до контракту № 211/15

Товар

Ціна дол. США

Кількість, тон

Сума

дол. США

Пиво солодове 1300 38,8 50440 Разом Х 38,8 50440 />4. Оцінка ефективностізапропонованого проекту.

Техніко економічне обґрунтуваннязовнішньоторговельної угоди наведено в таблиці 4.1.

Таблиця4.1

Техніко– економічне обґрунтування зовнішньоторговельної угоди

№ Умови експорту товару Сума, грн. 4.1

а)закупівельна вартість товару для експорту

б) витрати пов’язані з експортом

50440

20430

4.2

Витрати, пов'язані з митним оформленням експорту вантажу. Підсумувати:

а) Сплата експортного мита;

б) Сплата митних зборів ( 0,2 %; митна

вартість х 0,2%);

в) Повернення сплаченого

акцизного збору (митна вартість

+ мито + М/збори) х ставку

акцизу;

г) Повернення сплаченого ПДВ: (митна вартість + мито + М/збори + акциз) х 20% (ставка ПДВ).

11890

1400

100

0,00

10390

4.3 Розрахунок валютної виручки: 38550 4.4 Розрахунок валового доходу: (Валютна виручка — Витрати по експорту) 18120 4.5

Розрахунки з бюджетом (відрахування з валового доходу ):

а)  ПДВ — на реалізовану продукцію;

б) % за кредит;

в) Заробітна плата;

г) Командировочні;

д) Інші витрати.

5690 4.6

Розрахунок прибутку:

(Валовий доход) — (Витрати, відрахування);

12430 4.7 Сплата податку на прибуток 3108 4.8 Розрахунок чистого прибутку 9322 4.9 Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної угоди 18,4%

 Отже провівши наступні розрахунки можнасказати, що ефективність даної угоди експорту пива з України є досить високою,адже рентабельність угоди складає 18%. Для більш точного визначення ефективностізапропонованої угоди необхідно провести коефіцієнтний аналіз. Для проведеннякоефіцієнтного аналізу необхідно визначити коефіцієнт ефективності експортутовару (4.1) та альтернативний коефіцієнт ефективності експорту (4.2).

Для того, щоб експорт товару був ефективний,необхідно, щоб експортний доход перевищував експортні витрати. Експорт товарудоцільний, якщо експортний прибуток перевищує внутрішній прибуток підприємствавід продажу товару усередині країни. Експортний прибуток дорівнює експортномудоходу за винятком експортних витрат, а внутрішній прибуток — внутрішньомудоходу за винятком собівартості товару. При цьому внутрішній дохід-це гривневийвиторг від продажу товару, призначеного на експорт, в Україні.

                       />                             (4.1)

де:

Е еб — базовий коефіцієнт ефективності експорту;

Ве — виторг від експорту;

См — собівартість товару;

Тв — транспортні витрати;

Ов – організаційнівитрати.

 

/>                (4.2)

де:

Е еа   — альтернативний коефіцієнтефективності експорту;

 Вв  -   внутрішній виторг (виторгвід продажу товару у середині країни);

інші елементи є аналогічними елементамиформули (4.1).    

Значення коефіцієнтів ефективності експортунаведено в таблиці 4.2

Таблиця4.2

Значеннякоефіцієнтів ефективності експорту

№ Коефіцієнт Значення 1 Базовий коефіцієнт ефективності експорту 1,33 2 Альтернативний коефіцієнт ефективності експорту 1,17

 Отже на основі проведеного коефіцієнтногоаналізу можна сказати,  що зовнішньоекономічний контракт на експорт пива єефективним, тому що базовий коефіцієнт експорту та альтернативний коефіцієнтефективності експорту більше одиниці. А це означає, що прибуток від реалізації пивана зовнішньому ринку є вищім ніж прибуток від реалізації такої ж партії цукруна внутрішньому ринку. Також необхідно зазначити, що при реалізації даної угодиекспортні витрати перевищують експортний дохід.

Отже використання запропонованої угоди єдоцільним тому що згідно з даними коефіцієнтного аналізу, угода є ефективною.


ВИСНОВКИ

 

Отже на основі проведеного коефіцієнтногоаналізу можна сказати,  що зовнішньоекономічний контракт на експорт пива єефективним, тому що базовий коефіцієнт експорту та альтернативний коефіцієнтефективності експорту більше одиниці. А це означає, що прибуток від реалізаціїпива на зовнішньому ринку є вищім ніж прибуток від реалізації такої ж партіїцукру на внутрішньому ринку. Також необхідно зазначити, що при реалізації даноїугоди експортні витрати перевищують експортний дохід.

Продажу пива на експорт почали збільшуватисяна початку цього року за рахунок пожвавлення продажу в Росію. Основнимекспортером пива виступає київський завод «Оболонь» (Київ).Корпорація «Рідна Марка» планує введення в експлуатацію другої ітретьої черги по розливу пива на спеціалізованому комплексі ПБК«Радомишль». У вересні експорт пива, за даними Держкомстату,збільшився на 49,7% порівняно з вереснем минулого року — з 11,07 до 16,57 млн л.А сумарно за 9 місяців нинішнього року експорт хмільного напою зріс на 27,9% —до 169,2 млн л. Головним зовнішнім споживачем українського пива залишаєтьсяРосія (79,2%). Такі тенденції пояснюються здебільшого різницею в ціні міжукраїнською і російською продукцією. Так, українське пиво, яке постачається наекспорт, позиціюється в середньому і низькому цінових сегментах. Цепідтверджують фінансові показники — виторг експортерів пива у вересні зріс лишена 11%. Водночас в Україну ввозиться переважно пиво преміум-класу (від 5 грн запляшку) — вітчизняні пивовари до останнього часу на цей сегмент практично непрацювали.

Пиво- тонізуючий пінний напій, насичений діоксидом вуглецю, одержаний шляхомзброджування охмеленого сусла пивними дріжджами без добавлення спиртуетилового, який відноситься відповідно до Міжнародного класифікатора товарів тапослуг до окремої групи напоїв під назвою «Безалкогольні напої тапиво».

Якістьпива — сукупність властивостей пива, що визначають його здатність забезпечуватипотреби людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, безпеку дляїї здоров'я, стабільність складу і споживчих властивостей протягом строкупридатності до споживання та відповідають вимогам державних та міжнароднихстандартів, технічних умов, санітарних норм та інших нормативних документів.

Державнийконтроль і нагляд за якістю та безпекою пива при його виробництві, зберіганні,транспортуванні, реалізації, торгівлі, використанні, здійсненніекспортно-імпортних операцій здійснюють спеціально уповноважені центральніоргани виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів,стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантинурослин, їх органи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києвіта Севастополі у межах їхньої компетенції.

Експорт пива, що виробляється пивоварнимипідприємствами (пивоварами) України, здійснюється відповідно до законодавстваУкраїни з додержанням вимог Законів України «Про зовнішньоекономічнудіяльність» та «Про метрологію і метрологічну діяльність».

Проте для успішної конкуренції з українськимипивними гігантами російським компаніям доведеться робити ставку саме на елітнийсегмент. Для цього росіянам насамперед доведеться потурбуватися про розвитоккультури споживання пива, зокрема про організацію спеціальних пивних барів іресторанів, про що, власне, вже заявили деякі компанії.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Закон України «Про виробництво та обіг пива вУкраїні».

2.     Закон України «Про зовнішньоторговельнудіяльність».

3.     Волков А.С. Обзор рынка пиваУкраины // Журнал «Пивное дело». — №7. – 2005. – С. 42-49.

4.     Волков А.С. Россия и Украина:эволюция системы сбыта // Журнал «Пивное дело». — №3. – 2005. – С. 23-28.

5.     Житніков А.В. Пийте пиво наздоров’я… // Газета „Новини Полтави”. — №12. – 2005.

6.     Кирьякова Анна. Обзор ситуациина рынке пива // Журнал „Експерт”. — №5. – 2005. – С. 33-36.

7.     Кравченко П.М. Растут обороты«Укрпива» Журнал «Пивное дело». — №1. – 2006. – С. 25-27.

8.     Крапельникова Т.П. Пивнібренди. Проблеми просування на ринку // Журнал «Маркетинг». — №8. – 2004.

9.     Следзь Сергій. 40 млн. дол.„Сармату” вже не знадобляться гроші допоміг зберегти антимонопольний комітет //Дзеркало тижня. — № 2 (477) Субота, 17 — 23 Ciчня 2004 року.

10.   Стельмах І.В. Чи будерозвиватися українське пивоваріння? // Газета «Обрій». — №4. – 2005 року.

11.    Стрельникова М.В. Экспорт и импорт украинского пива// Журнал «Пивное дело». — №4. – 2005. – С. 14-18.

12.    www.kontrakty.com.ua/show/ukr/print_article/9/4520044255.html

13.    www.economic.cv.ua/print/21453

14.    ua.litecat.com/?news=20432

15.    who-is-who.com.ua/bookmaket/akciz2007/1/53.html

16.    www.obolon.ua/ua/media/events/229/

17.    www.utr.ukrintell.com.ua/news/?id=4094&print=

еще рефераты
Еще работы по маркетингу