Реферат: Зовнішня реклама на бігбордах

Зовнішня реклама на бігбордах

У наш час реклама є основою в розвиткуфактично будь-якого бізнесу. Вона всюди: на телебаченні, у транспорті, у журналах, газетах — скрізь, куди падає погляд людини. Одним знайефективніших видів є зовнішня реклама.

Цей вид реклами з'явився більше 100 років томув Америці, коли компанії й фірми почали орендувати простір на дошках оголошеньдля своєї реклами. У колишньому Радянському Союзі цяобласть початку розвиватися років десять назад: з'явилисяперші щити, бігборди із плакатами, які розміщалися, як правило, на самих жвавихтрасах і магістралях. У даний момент охоплення місць длязовнішньої реклами значно розширився. Її можна побачити настінах і дахах будинків, на ліхтарних стовпах, на спеціальних тумбах і впавільйонах очікування транспорту. Яскраві, світні плакатистали невід'ємною частиною міських пейзажів.

Ринок зовнішньої реклами в Україні почавактивно розвиватися з початку 90-х років. Масштабніконсолі, на яких свого часу встановлювалися пропагандистські гасла, нашвидкупереобладналися під рекламні щити. Пізніше з'явилися іоригінальні носії, включаючи дорогі дахові установки вітчизняного виробництва.

На перших етапах розвиток зовнішньої рекламисупроводжувався різким «накачуванням» цін. Собівартістьїї була украй високою. З іншого боку, завищені тарифидозволяли швидко наситити рекламні мережі шляхом реінвестування: знайшовши замовника на перші бігборди, рекламні агентства тут жевкладали засоби в закупівлю і установку нових носіїв. Алеце було раніше. А зараз рекламодавець не почне вкладатисвої гроші в будь-яку рекламу до тих пір, поки рекламне агентство непредставить конкретні цифри, що дозволяють спланувати і провести рекламнукампанію найефективніше.

Зовнішня реклама в Україні перетворилася надостатньо стабільний і перспективний вид бізнесу. Статистичнідані про розподіл рекламних бюджетів по засобах масової інформації Українипоказують, що частка зовнішньої реклами в загальному об'ємі «рекламногопирога» в 2000 році складала близько 8%. Ця цифрапорівнянна з європейськими показниками і дозволяє з упевненістю судити про те,що і в Україні реалізуються світові тенденції зростання популярності зовнішньоїреклами. Переваги зовнішніх засобів реклами численні.Вони ставляться до охоплення, частотності, гнучкості й силівпливу, а також до рівня витрат.

Найчастіше рекламодавцеві необхідно насититирекламою ринок, якщо перед ним коштує завдання презентації нового товару абохоча б нового впакування старого товару. За допомогоюзовнішніх засобів реклами велике охоплення можна забезпечити майже за одні діб.

Базовою одиницею при збуті плакатів є «100пунктів сукупного рейтингу в день» або «100 демонстрацій ». Одинрейтинговий пункт дорівнює одному відсотку споживачів конкретного ринку.Однак придбання ста пунктів не означає, що на даному ринкуз'явиться 100 щитів з рекламою. Це означає, що рекламаз'явиться на такій кількості щитів, щоб теоретично протягом дня охопити 100%споживачів ринку. Однак у реальній ситуації рекламодавець,що купує 100 пунктів рейтингу, охоплює приблизно 88,1% дорослого населенняринку протягом дня за 30-денний період, на який були «придбані» щити.Рекламодавець, якому не потрібно таке насичення, може знизитикількість щитів із плакатами, і одиниця збуту буде виражена в частках відбазової одиниці, наприклад, 75, 50 або 25 пунктів сукупного рейтингу. Рекламодавець, що бажає більше інтенсивного насичення, може збільшитикількість плакатів, щоб забезпечити собі 200 або навіть 300 пунктів рейтингу вдень.

Ще більше значення для рекламодавця здобуваєрозмір аудиторії, охопленою зовнішньою рекламою. Побільшій частині ця аудиторія складається з молодих, утворених, сприйнятливих імобільних членів суспільства — дуже привабливадемографічна група для національних рекламодавців.

Засоби зовнішньої реклами мають високучастотність. За результатами досліджень Інститутузовнішньої реклами, 9 з 10 чоловік при насиченості рекламної кампанії в 100пунктів рейтингу бачать певну рекламу принаймні 29 разів за 30-денний період.Для осіб з високим рівнем утворення й порівняно високим доходомдана частотність ще вище.

Зовнішня реклама дає рекламодавцеві можливістьдіяти більш гнучко. Вони можуть розмістити свою рекламу вбудь-якій географічній крапці на кожному з ринків по всій країні — у національному, регіональному або місцевому масштабі. Рекламодавець може купити засоби зовнішньої реклами лише в одному містіабо окремому районі міста. Гнучкість може матидемографічний характер. Реклама може бути сконцентрована вмісцях, найбільше часто відвідуваних молоддю, людьми з високим статком абопредставниками конкретних етнічних груп.

Важливою перевагою стендової реклами є те, щовона може бути спрямована на певну аудиторію при обміркованому розміщенні.Зовнішня реклама навіть може знаходити свою аудиторію по видудіяльності — домогосподарок на шляху в універмаг запокупками, бізнесменів, що їдуть на роботу або назад, туристів на шляху ваеропорт і т.п.

Зовнішня реклама має найнижчу вартість із всіхінших засобів, а тарифи змінюються залежно від розміру конкретного ринку йнеобхідної інтенсивності реклами.

У цьому випадку використається термін «демонстрація»,щоб визначити кількість щитів з рекламою, задіяних за конкретний період.Якщо ступінь демонстрації на ринку з 1 мільйоном споживачівдозволяє, щоб у цілому за день дана реклама могла стати об'єктом уваги 750 000разів, то говорять, що така реклама одержала 75 пунктів сукупного рейтингу задень. За період в 30 днів ця демонстрація «заробить»2250 пунктів рейтингу (30 х 75). Система пунктів сукупногорейтингу дозволяє проводити порівняльну оцінку вартості реклами на різнихринках.

Тарифи для національних і місцевихрекламодавців однакові. Вони щомісяця публікуються нарізні рівні рейтингу й значно варіюються від одного ринку до іншого. Різниця виникає через розбіжність орендної плати за нерухомість,вартості праці й розмірів ринку. На більших ринках тарифизначно вище.

Все це є додатковою перевагою на користь цьогоекономічного рекламного засобу. При порівняно низькихвитратах рекламодавець може довести свій рейтинг до дуже високого рівня,охоплюючи свою аудиторію багаторазово за короткий період часу. Природно, що це ідеальний варіант для рекламодавця, чий рекламнийзаклик короткий, простий і категоричний.

Нетрадиційні методи, використовувані взовнішній рекламі, також підсилюють враження. Зовнішняреклама є найбільш видовищною із всіх засобів реклами.

Крім цього, у зовнішній рекламі використаєтьсясвітло, анімація й чудові фарби.

І нарешті, у той час як інші засоби рекламиповинні шукати свій шлях до споживача, зовнішня реклама впливає на людей припоходах у магазини, на роботі й на відпочинку, день і ніч, збільшуючи прибутоквід продажу рекламованих товарів. Це також надає більшустабільність діяльності таких неритмічних областей бізнесу, як готельнегосподарство й мотелі, ресторани й парки атракціонів, туристичні бюро йавтомайстерні.

У засобів зовнішньої реклами є свої недоліки.Плакати на щитах переміняються дуже швидко, тому, щоб бутиефективної, зовнішня реклама повинна буквально уриватися у свідомістьспоживачів. Дизайн реклами повинен робити заклик чітким івражаючої, крім цього, реклама повинна сприяти збільшенню збуту.

Незважаючи на те, що зовнішня реклама ідеальнадля охоплення аудиторії, вона має обмеження при роботі з вузькимидемографічними групами. Більше того, демографічнааудиторія зовнішньої реклами важко піддається виміру.

Виробництво й розміщення зовнішньої рекламивіднімає дуже багато часу, тому зовнішні рекламні кампанії повинні бутисплановані заздалегідь, звичайно за 6-8 тижнів до початку самої кампанії.

Високі попередні витрати на виробництво можутьспочатку збентежити рекламодавців, що бажають розміщати свою рекламу локально,хоча за допомогою сітчастих трафаретів і інших сучасних засобів печатки ціни навиробництво можуть бути істотно знижені. Для національнихрекламодавців придбання засобів зовнішньої реклами може представляти більшітруднощі, тому що доводиться мати справа з величезною кількістю фірм, щозаймаються зовнішньою рекламою на різних ринках. Навіть умежах одного ринку може працювати до 30 фірм, що продають рекламний простір нарекламних щитах.

Ще одна незручність полягає в тому, щорекламодавцеві важко особисто перевірити розміщення реклами на кожному зкуплених стендів на відміну від реклами на телебаченні або в газетах і журналах.

В історії розвитку зовнішньої реклами булидовгі роки негативного до неї відносини з боку громадськості. Населення сільських районів, де зовнішня реклама представлена удостальна узбіччях автострад, неодноразово скаржилося на те, що виродливі щити псуютьландшафт і руйнують природну красу місцевості. Урядвідреагував на ці скарги, законодавчо заборонивши зовнішню рекламу в однихобластях і наклавши на неї істотні обмеження в інші. Незважаючина те, що репутація зовнішньої реклами за останні роки покращилася завдякиноваторському й розважальному дизайну стендів, попит на простір рекламних щитіву даний момент набагато відстає від пропозиції. І нарешті,сила впливу зовнішньої реклами у великому ступені залежить від навколишньої їїобстановки. Рекламний щит, установлений на другоряднійдорозі, навряд чи може сприяти підвищенню престижу рекламованого товару.

Ваша думка повинна бути яркою. Зовнішня реклама не визнає тонкостей, вона повинна впадати в око впершу ж секунду, запам'ятовуватися швидко й надовго, шокувати глядача своїмвиконанням, розмірами й чіткістю тексту.

Оформлення повинне бути простим. Безжалісно викреслюйте слова з подвійним значенням і складні малюнки,концентруйтеся на самій суті. Зовнішня реклама є об'єктомуваги глядача всього протягом декількох секунд. Вашареклама повинна складатися з однієї картинки, а рекламний текст не повиненперевищувати 7 слів.

Персоніфікуйте свої плакати, якщо це можливо.Така реклама більше практична. Уведіть утекст назва міста або ім'я найближчого дилера.

Для більше ефективного запам'ятовуванняпрагнете знайти емоційний контекст. Не забувайте, що длявтомлених і голодних мандрівників ваша реклама може стати розвагою.

Для поліпшення сприйняття використайте кольори.Установлено, що найбільш легким для читання є чорний текст нажовтому тлі. Ви можете користуватися іншими комбінаціями,однак дотримуйтеся тільки основних квітів спектра й ніколи не користуйтесясвітлим текстом на жовтому тлі.

Використайте навколишнє оточення для своїхцілей. У наші дні багато фірм, що займаються житловимбудівництвом, наголошують на зручному місці розташування будинків, розміщаючищити з текстом. Користуйтеся рекламою, щоб сказати проїжджаючої,що ваш ресторан розташований за наступним поворотом, а ваш універмаг — на іншій стороні вулиці. Не зневажайте здатністюзовнішньої реклами впливати на етнічні співтовариства, що проживають неподалік.«Підганяйте» мову й дизайн реклами під відповіднуаудиторію.

Більшість зразків реклами, що з'являються навулиці, не є стандартизованими рекламними засобами, а по більшій частиніповідомляють про існування тієї або іншої бізнесу-структури, розташованоїпоблизу. Хоча такий вид реклами, безсумнівно, надаєдопомогу в роботі фірми, з його допомогою неможливо охопити ринок. На противагу цьому стандартизована зовнішня реклама розміщає своїстенди на науковій основі, щоб забезпечити охоплення всього ринку. Стандартизована зовнішня реклама є високоорганізованим засобом, ірекламодавець може прибігати до його послуг повсюдно. Стенди,на яких розміщається реклама, виробляються і є власністю фірм, щоспеціалізуються в цій області. Стенди зводяться вприватних земельних володіннях, орендованих фахівцями фірми, і сконцентровані вкрапках вищої комерційної й ділової активності, де вони відповідають всімвимогам по житловому й цивільному будівництву.

У цю галузь промисловості входить порядку 600місцевих і регіональних спеціалізованих фірм. Вонипідбирають найбільш зручні місця для спорудження стендів, здобувають абоорендують землю під них, споруджують стенди, містять контракти з рекламодавцямина розміщення реклами й поміщають рекламні плакати на своїх стендах. У їхньому обов'язку також входить зміст рекламних щитів у порядку,стежити за тим, щоб світлова ілюмінація не виходила з ладу, а порвані плакативчасно замінялися новими, а також щоб земельна ділянка в безпосереднійблизькості від рекламного щита мав доглянутий і привабливий вид.

Незважаючи на те, що національна рекламастановить левову частину всієї зовнішньої рекламної продукції, приблизно чвертьвсіх замовлень на зовнішню рекламу надходить від місцевих рекламодавців.Звичайно, чим менше ринок, тим вище відсоток місцевихрекламодавців. Спеціалізована фірма може найнятихудожників для виконання реклами для місцевих рекламодавців, однак національнірекламодавці звичайно доручають цю роботу рекламним агентствам.

До зовнішньої реклами відносять: бігборди, троли, розтяжки, щити, банери для виставок, стенди, і багатоінших типів зовнішніх рекламоносіїв.

Такий вид рекламоносіїв, як правило, є видимиммимохідь, здалеку.

Уміння правильно донести рекламну ідею доклієнтів, використовуючи переваги зовнішньої реклами, враховуючи її недоліки,- велике мистецтво.

Основні характеристики зовнішньої реклами:

1. Добре видна здалеку;

2. Знаходиться в місці,що проглядається з різних точок;

3. Розташована, якправило, в місцях великого скупчення людей;

4. У рекламівикористовують великі добре читані шрифти;

5. Інформація подається вкрай стислій формі.

Специфіка безперервного і масового впливубігбордів на ділі підвищує зростання продажів, він у полі зору великоїкількості людей в будні і свята, на роботі і на відпочинку, тих, хто учитуєтьсяв текст і заучує номер телефону і тих, хто підсвідомо вас запам'ятав,вихвативши картинку лише краєм ока з елементів зовнішньої реклами. Чіткий текст і контрастне зображення добре є видимим здалека, з різнихточок огляду, при русі і при зупинці. Нічне підсвічуваннядозволяє бігборду працювати на вас цілий доба, незалежно від прайм-тайма і неза його розцінками: зовнішня реклама на бігбордахзадовольнять найекономнішу кампанію.

Окрім стандартних рекламних правил, необхідноврахувати велику кількість інших чинників.

Наприклад, бігборди можуть стояти в однійчастині міста і «працювати», а в іншій — ні.

Необхідно враховувати розміщення нарекламоносіях, виходячи з визначення цільової групи, так, наприклад, бігборди,розраховані на іногородніх клієнтів, бажано розташовувати при в'їзді до міста,розраховані на городян — ближче до фірми-рекламодавця аборекламованого товару (послузі), і т.п.

Як і в будь-якій рекламі, в зовнішній — головне врахувати основні переслідувані PR-цілі реклами, а такожбагато інших зовнішніх чинників.

При розробці рекламної концепції, обов'язкововраховувати їх, виходячи з чого, різні рекламні ідеї коректуються іфільтруються для знаходження оптимально ефективної дії на Клієнтів.

Із-за великої популярності деяких видів даноїреклами необхідно заздалегідь замовляти місця на її розміщення!

Клієнт повинен знати, що реалізаціяоригінальної, креативної, іміджевої реклами, зажадає проведення професіональноїфотозйомки для отримання якісного початкового зображення.

Також, слід врахувати тип виготовленнярекламоносія. Наприклад, для бігбордів: банерна тканина (коштує дорожче, мобільна, гарантія: до 3 років*), банерний папір (коштує дешевше,стаціонарна, гарантія: 6-12 міс. *).

Виходячи з цього:

1. Банерну тканину (вініл)доцільно використовувати для довгострокових рекламних кампаній;

2. Банерний папір кращевикористовувати для акцій і сезонних просувань товарів (послуг), тобто короткострокових рекламних кампаній.

Реклама на бігдордах

Бігборд (також бігборд, рекламний щит, англ.billboard) — поширений вид зовнішньоїреклами який є рамою, оббитою листами оцинкованої сталі, що закріплена на опорі.Термін «бігборд» з'явився в США, коли ряд компанійпочали вивішувати свої рекламні плакати дерев'яних конструкціях.

Поява бігбордів народилася з необхідностідонести інформацію не освіченому населенню. Історіябігбордов почалася ще з ДавньогоЄгипту, це були оголошення про нагороду за упіймання збіглих рабів. Далі в історії відомі попередники рекламних щитів — плакати. Їх поява стала можливою, завдяки винаходулітографії (виду друку). Плакати використовувалися в кінціXIX століття для реклами театральних уявлень. Але першимвеликомасштабним використанням плакатів стало використання їх для рекламициркових виступів.

Більшість людей самих різних соціальних группостійно бачать бігборди. При проведенні рекламних кампаній,реклама на бігбордах дозволить легко охопити весь регіон, що цікавить, ідобитися запам'ятовування торгової марки. Велика кількістьбігбордів дозволяє розмістити рекламу на бігбордах в безпосередній близькостівід місць продажів рекламованого товару. У Києві, дебігбордів 3х6 величезна кількість, для проведення масштабних рекламних акційвикористовують 100-300 поверхонь в місяць. Ротаціябілбордів дозволяє охоплювати різнірайони, максимально впливаючи на цільову аудиторію. Розташуваннябігбордів 3х6 переважно уздовж крупних автомобільних трас підвищує їхпривабливість для рекламодавців. Саме тому, реклама набігбордах — дуже вигідне рішення.

Прийшов час, і наш бізнес також оцінивбезперечні переваги широкого експонування лаконічної і яскравої інформації протовари і послуги з використанням зовнішньої реклами. По всій країні уздовжголовних транспортних потоків на автострадах, на розв'язках і перехрестях, вмісцях інтенсивного руху основних споживачів рекламних звернень встановлюютьсяперпендикулярні загальному руху щити, які привертають увагу і приголомшуютьсміливими і помітними образами. Статичні і потужні бігборди в буквальномурозумінні розширюють простір зовнішньої реклами, роблять її активнимінструментом підтримки іміджу на конкурентно небезпечному ринку і дозволяютьоперативно впливати на цільові локальні групи району, міста, країни.


Список використаної літератури

1.        Роман Е.В. Реклама.5-е узд. — СПб.: Питер,2002

2.        Музыкант В.Л. Реклама в действии. Стратегии продвижения. — М.: Издательство:Эксмо, 2007

3.        Реклама в Украине — www.advertising.com.ua

4.        Рекламный бизнес — www.adreport.com.ua

5.        Реклама на бігбордах — www.bigbords. ho.com.ua

6.        Реклама на бігбордах — www.webra.com.ua

7.        http://www.media-group. kiev.ua

8.        Зовнішня реклама — www.z-reklama. lviv.ua

9.        http://www.metastudio.com.ua.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу