Реферат: Маркетингові дії залежно від етапів життєвого циклу товару

ПЛАНКОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ РЕФЕРАТИВНОГО ТИПУ

Затемою:

«Маркетинговідії залежно від етапів життєвого циклу товару»


ЗМІСТ

Вступ

Життєвий цикл товару

Зміни маркетингових заходів нарізних етапах життєвого циклу товару (таблиця)

Маркетингові стратегії залежно відетапів життєвого циклу товару

Список використаної літератури


ВСТУП

Товар – головнийділовий предмет на ринку. Людина купує на ринку не товари, а функціональнуспроможність задовольнити відповідну потребу.

Відоме загальневитрачання товару як економічної категорії, що є наслідком праці, не длявласного споживання, а для обміну.

З позиціїмаркетингу, товар – це усе, що може задовольняти нестаток або потребу іпропонується ринку з метою залучення уваги, придбання чи споживання.

Товар – складне,багатоаспектне поняття, відповідно з яким головними є споживні властивостітовару, тобто можливість задовольнити потреби того, хто цим товаром володіє.

З точки зорумаркетингу, товаром можуть бути:

¾       вироби та послуги, що пропонуютьсяспоживачам;

¾       послуги, що є супутніми для товару(упакування, маркування, обслуговування);

¾       вигода, яку отримує споживач у разіздійснення покупки.

Товарна одиниця– відособлена цілісність, що характеризується показниками величини, ціни,зовнішнього вигляду й інших атрибутів.

Товар — перший інайважливіший елемент комплексу маркетингу. Товарна політика вимагає прийняттярішень, які співвідносяться між собою та стосуються окремих товарних одиниць,товарного асортименту і товарної номенклатури. Кожну товарну одиницю,пропоновану споживачам, можна розглядати з точки зору трьох рівнів.

Товар за задумом– основна послуга, яку дійсно бажає отримати покупець.

Товар уреальному виконанні – це пропонований на продаж товар з певним наборомвластивостей, зовнішнім оформленням, рівнем якості, марочною назвою йупакуванням (марка виконання).

Життєвий циклтовару (ЖТЦ) – зміна обсягу продажу протягом часу його існування.

Концепціяжиттєвого циклу товару описує збут продукту, прибуток, конкурентоспроможністьтовару і стратегію маркетингу з моменту початку розробки товару і до йогозняття з ринку. Вона була вперше опублікована Теодором Левітом у 1965 р. цяконцепція виходить з того, що будь-який товар рано чи пізно витісняється зринку іншим, новим або дешевшим продуктом, тобто товару відведено певний термінжиття, протягом якого він проходить низку етапів (стадій, фаз). Мета маркетингуполягає в тому, щоб за можливістю, продовжити термін перебування товару наринку. При цьому приводиться деякі етапи скорочувати, а деякі затягувати,користуючись інструментами регулювання попиту.

Поняттяжиттєвого циклу товару застосовується як до класів товарів (телевізори), так ідо підкласів (кольорові телевізори) і навіть до певної моделі чи торговельноїмарки (кольорові телевізори «Електроніка»).

Графічна модельЖТЦ являє собою криву попиту (продажів, збуту) товару, побудовану за данимивиміру параметрів ринку  за прогнозними даними.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу