Реферат: Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

План

Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутовоїтехніки. 2

Кон’юнктурне дослідження ринку великої побутової техніки вУкраїні 10

Список використаної літератури: 15Кон’юнктурне дослідження світового ринкувеликої побутової техніки

 

Сучаснийринок великої побутової техніки характеризується сегментованим та монопольним,оскільки більшість ніш та сегментів тривалий час контролюються окремимивиробниками та брендами великої побутової техніки. Також існує динамізм в йогорозвитку, що зумовлено проникненням світових виробників на ринки великоїпобутової техніки країн СНД, Латинської Америки, Африки, зростанням виробництвакитайської великої побутової техніки в рамках використання дешевої робочоїсили, перенесення шкідливих для навколишнього природного середовища етапіввиробничого процесу в країни Африки.

На світовому ринку промислових товарів ринок великої побутовоїтехніки посідає вагоме місце та зростає швидкими темпами, що пояснюється ростомпопиту в середньо та слабо розвинених країнах. В той же час спостерігаєтьсятенденція на орієнтацію до екологічно безпечної великої побутової техніки, щосвідчить про якісний ріст потреб покупців та технологій продавців. Риноквеликої побутової техніки забезпечує населення всіх країн технікою, що дозволяєзменшити витрати часу на різні внутрішньогосподарські операції та мінімізуватизусилля людини.

Лідерами ринку вважаються такі торговельні марки, як Норд,Indesit, Ardo, Atlant, Дружківка, якіє основними операторами у низькому ціновому сегменті та у найбільш місткихтоварних сегментах. На сьогоднішній день існує тенденція до посиленняконкуренції між виробниками великої побутової техніки зі світовими брендами:SONY, Samsung, Boch, Zanussi, Aristоn та іншими, що зумовлено зростаннямплатоспроможного попиту в країнах СНД країна, що розвиваються. В той же часіснує жорстка конкуренція між  виробниками великої побутової техніки на ринкахрозвинених країн, де всі сегменти ринка зайняті і конкурентними перевагами є неціна, а якість, бренд та просування продукції. Так, південнокорейськакомпанія Samsung Electronics, не витримавши жорсткої конкуренції на японськомуринку, офіційно заявила про те, що залишає його. Відтепер на полицях японськихмагазинах вам не вдасться знайти її продукції. Компанія Samsung прийнялараціональне рішення згорнути продаж у зв'язку з низькою рентабельністю.Останнім часом продаж продукції компанії на японському ринку становив меншеодного відсотка. Японські жителі віддають перевагу місцевим виробникам, такимяк Sony, Sharp, Matsushita.

Риноквеликої побутової техніки розвивається в умовах жорсткої конкуренції як звнутрішніми ринками, так  і на світовому ринку, та значної географічноївіддаленості місць виробництва великої побутової техніки та споживачів, щопояснюється сировинним фактором.

Факторами,що обумовлюють розміщення ринків великої побутової техніки, є сировиннийфактор, людський фактор, технологічна фактор та транспортні мережі, що всукупності визначають економічну вигідність географічного розміщення виробниківвеликої побутової техніки.

Просуванняпродукції світових виробників великої побутової техніки здійснюється як черезфірмові магазини в географічному розрізі, так і через великі оптові торговібази, які постачають велику побутову техніку на національні ринки та реалізуютьїї торговим мережам і дрібним продавцям. В рамках даного просування великоїпобутової техніки спостерігалося скорочення оптових постачань на 12,3%,оскільки мережений торгівець, відмовившись від брендового підходу, підвищуєсвою рентабельність на 3-5%

Конкурентноюперевагою на ринку великої побутової техніки побутової техніки довгий часвважалося багатство асортименту. Представництва іноземних виробників це добрерозуміли і могли впливати на продавців, забезпечуючи їх товаром зі знижками заумови, що під одним брендом у магазині буде представлено весь перелік техніки. Урамках спеціальних маркетингових програм світові виробники побутової технікиніколи не втрачали нагоди використати ресурси продавців для просування своїхбрендів, домовляючись, наприклад, з торговельними мережами виставити техніку вторговельному залі на найкращому місці.

Увсьому світі вже давно сформувався певний гібрид управління за брендами і затоварними категоріями одночасно, коли дорогі марки в магазині не змішуються здешевими. У торговельних мережах почав скорочуватися асортимент дорогих брендіввеликої побутової техніки, що пов’язано з усе ще низькою купівельноюспроможністю національних споживача. Тому провідні торговельні мережіпозиціюють себе у всіх цінових категоріях. Бренд, безперечно, залишаєтьсяоднією зі споживчих характеристик, важливість якої зростає в товарах вищоїцінової категорії. Але водночас виробники шукають зараз нові способи просуваннявласної техніки. Наприклад, Electrolux, крім традиційних маркетингових програмі рекламних акцій, зайнялася виданням корпоративного журналу про функціональніособливості побутової техніки на прикладі своєї продукції. Щомісяця наілюстроване видання витрачається близько $120 000.

Якпоказують дослідження TERJI, світовий ринок великої побутової техніки за 2007рік виріс на 15,5%, в тому числі за рахунок країн Латинської Америки, СНД таАфрики – на 8,9%. Динаміка побутової техніки свідчить про зростання конкуренціїна ринку великої побутової техніки, результатом чого стало зменшення цінпродажу одиниці великої побутової техніки в середньому на 3-5%, що пов’язано знадання різноманітних клієнтських знижок та реалізацією дисконтних програм.

Такожзріс ринок кредитного обслуговування продажу великої побутової техніки. В 2007році в порівнянні з 2006 роком велика побутова техніка, куплена в рамкахкредитних програм, зросла з 13% до 19% від всього обсягну проданої великоїпобутової техніки.

Врамках структури проданої великої побутової техніки зменшилася  питома вагатрадиційної великої побутової техніки — холодильників, в то же час зросличастки — газових та електричних плит, посудомийних машин, пральних та сушильнихмашин, морозильних камер, великих кондиціонерів, що пов’язано з задоволеннямспоживачами іншого класу потреб.

Нарис. 2 відображена структура продажу великої побутової техніки у 2007 році усвіті.

/>

Рис.1. Структура продажу великої побутової техніки усвіті у 2007 році

Поряд зі зміною структуривипуску та реалізації великої побутової техніки відбулася зміна динамікиобсягів її продажу.

КомпаніяTERJI проводила оцінку ринку великої побутової техніки у світі і встановила, щонадходження від продажу великої побутової техніки збільшилися з 783,3 млрд.дол. США у 2006 році до 826,8 млрд. дол. США у 2007 році, що повязують зізростанням платоспроможного попиту в країнах Латинської Америки, СНД та Африки,за рахунок продажу в яких і зріс даний показник. Динаміка надходжень відпродажу великої побутової техніки за період 2006-2007 років наведена на рис. 2.

/>

Рис.2. Динаміка надходжень від продажу великої побутовоїтехніки за період 2006-2007 років, млрд… дол. США

В рамкахзабезпечення конкурентних переваг на ринку великої побутової техніки виробникиактивізували науково-дослідні та дослідно конструкторські розробки з метоюстворення унікального продукту в сегменті великої побутової техніки. Компанія Philips Electronics має намір продати кільказаводів з виробництва побутової техніки.

Сучанимиособливостями ціноутворення є тенденція до зниження ціни виробника великоїпобутової техніки за рахунок задлучення у виробництво дешевої робочої сили(Азія), підвищення витрат на транспортування техніки та просування її на ринкукраїн-імпортерів, що повязано територіальною розірваністю країн-виробників таімпортерів свеликої побутової техніки та наявністю внутрішньодержавноїконкуренцією.

Важливоютенденцією розвитку світового ринку побутової техніки є сегментація ринку. Для забезпечення ефективноїгосподарської діяльності та отримання прибутку більшість світових виробниківвеликої побутової техніки проводять маркетингові дослідження ринку, серед якихособливе місце займає сегментація ринку, тобто групуванняі поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками. Кон'юнктурнідослідження окремих сегментів ринку великої побутової техніки дає можливістьаналізувати ситуацію, що склалась на ринку, встановити причинний характер цихявищ і скласти прогноз ринку, на підставі якого розробити програму розвиткуринку, кращого задоволення попиту й одержання прибутку. В результатісегментації ринку підприємство виділяє окремі сегменти ринку – відокремлені ізгруповані за певними ознаками частки товарного або регіонального ринку. Такнайбільш привабливими сегментами на ринку побутової техніки Європи дляазійських фірм Sony та Samsung є сегмент середніх за вартістю холодильників тателевізорів, що зумовлено гарним просуванням бренду на європейському ринку,платоспроможним попитом європейських споживачів та собівартістю продукції Sonyта Samsung, адже більш дешевий сегмент займає китайська та південнокорейськапродукція, а більш дорогий – європейські виробники Boch, Zanussi, Aristоn.

В рамках глобалізації світової економіки спостерігаєтьсявитіснення європейських виробників побутової техніки азійськими виробниками, щозумовлено наявністю в останніх технологій та ефективно налагодженимтехнологічним процесом, корпоративним духом, низькою заробітною платою тасоціальним страхування. Проте дана продукція часто поступається в якості, томуазійські виробники розміщують в європейських країнах значний сегмент компанійгарантійного та післягарантійного обслуговування, що сприяє просуванню на ринокта підвищенню привабливості даних брендів.

Для визначення стратегії ринку використовуються дані аналізуреалізованого попиту населення, його обсягів, структури, якості. Визначаєтьсяступінь масовості попиту як відношення суми реалізованих товарів до загальноїчисельності потенційних покупців (споживачів). Аналізуються обсяги поставоктоварів на ринок і відповідність їх попиту населення, визначається ступіньзбалансованості попиту і пропозиції товарів. Даються прогнозні оцінки індексуцін, оцінюється здатність торгівлі забезпечити безперебійний продаж товарів, атакож купівельна спроможність і споживчі наміри покупців, визначаються основніконкуренти на ринку, їхні сильні і слабкі сторони, місце на ринку і, виходячи зцього, стратегія дій на ринку.

Важливоюзалишається просування на ринки великої побутової техніки за допомогоюрекламних заходів. Як показала практика компанії Panasonic  при просуванніпродукції на ринки країн СНД необхідна зважлива рекламна компанія. Після проведеннямаркетингового дослідження на основі якого було розроблено стратегію просуванняпобутової техніки Panasonic в країни СНД. В результаті продаж великої побутовоїтехніки Panasonic в країнах СНД зросла з 2% у 10999 році до 8% у 2006 році, щодозволило удосконалити асортимент продукції, розширити конкретні ніші тасегменти, реалізувати продукцію середнього співвідношення «ціна-якість».

Особливопривабливими для виробників великої побутової техніки є ринки країн СНД врамках низької конкуренції, високого споживчого попиту на товари довготривалогокористування, практично відсутнього внутрішнього виробництва, помірних митнихобмежень, ймовірності ввезення контрабандної продукції тощо. В рамках боротьбиза ринки СНД в ході зростання конкуренції деяких виробників великої побутовоїтехніки поступово висувають з ринку країн СНД. Так в українськомупредставництві Merloni Elettrodomestici змінився керівник. Новим головоюпредставництва став Мікеле Казамассіма, який перед цим обіймав посадумаркетинг-директора з вбудованої техніки в головному офісі компанії в Мілані.Коли менеджер такого рівня залишає head-офіс й очолює представництво в якійсьдругорядній, у масштабах бізнесу, країні, це може свідчити про таке: у ційкраїні у компанії виникли серйозні проблеми або ж вона готується здійснити тутмасштабний проект чи відкрилися нові перспективи для розвитку бізнесу натамтешньому ринку. Комерційний директор компанії Андреа Сассо не ставзаперечувати існування проблем, однак не назвав їх значними, позаяк часткаMerloni Elettrodomestici на ринку великої побутової техніки (холодильники,пральні машини, газові та електричні плити, посудомийні машини) досягла 22,1%,що майже на 7% більше, ніж у найближчого західного конкурента. При цьому вінзаперечив можливість розширення виробничої бази в країнах СНД, що складаєтьсязараз із заводу холодильників («Стінол») і заводу пральних машин у Росії.

Зробленовисновки щодо основних ключових факторів конкурентоспроможності на ринку длякожного учасника дистрибуції, а саме:

·    для виробників: входження до найбільш масових цінових сегментів;широта модельного ряду; інноваційність модельного ряду; знання торгової марки(brand awareness); налагоджені канали дистрибуції та лояльність з бокутоп-менеджменту основних учасників дистрибутивного каналу; конкурентоспроможніумови для всіх учасників дистрибутивного каналу, а саме: надання трейдерамзаробітку, адекватного у конкурентів; розмір маркетингових інвестицій;можливість гнучко реагувати на зміну умов ринку;

·    для компаній оптової торгівлі: конкурентоспроможні ціни,пропоновані на оптовому ринку; широта модельного ряду; наявність ексклюзивнихумов продажу певних товарів від постачальників; зручні для клієнта умовидоставки товару; конкурентоспроможні умови від постачальників; конкурентоспроможнівитрати (витрати на транспортування товару зі складу постачальника в країну,митні збори, можливості поставки у форматі SKD і здійснення складання технікина території України); можливість гнучко реагувати на зміни умов ринку;

·    для компаній роздрібної торгівлі: відносини з постачальниками,можливості скорочення витрат; конкурентоспроможні ціни; широта асортименту;наявність ексклюзивів; ступінь територіального охоплення роздрібною мережею;розташування магазинів у населеному пункті; репутація (імідж фірми), знанняторгової марки серед споживачів; агресивність рекламних кампаній; використанняметодів стимулювання продажу, проведення маркетингових акцій; планування,дизайн і способи представлення товарів у магазині; професіоналізм персоналу;

·    умови оплати для покупців: можливість купівлі в кредит; системаобслуговування покупців: надання після продажного сервісу, доставка.

Проаналізованоконкурентні стратегії основних операторів ринку побутової техніки (виробників –Електролюкс та Норд, імпортерів – власників роздрібних та оптових мереж –Ельдорадо та Фокстрот) і розроблено рекомендації щодо їх реалізації.

Проведенийаналіз дав можливість визначити таку основну тенденцію, що спостерігається уконкурентних відносинах на європейському та світовому ринку великої побутовоїтехніки: скорочення ринку оптової торгівлі та зміщення зусиль торговельнихкомпаній у бік роздрібної торгівлі. Це зумовлено зниженням рентабельностівнаслідок гострої цінової конкуренції та початкової насиченості ринку. Ужесьогодні імпортери починають активний розвиток своєї роздрібної мережі тавідкривають усе нові й нові магазини. Але, помітивши тенденцію розвитку ринку,не всі компанії у своєму розвитку й конкурентній боротьбі додержуються чіткоспрямованої стратегії, у багатьох випадках вони використовують одночасно двістратегії. Проте дотримання однієї стратегії – одна з найважливіших умов щодотривалого функціонування та успіху на ринку великої побутової техніки.

 

Кон’юнктурне дослідження ринку великоїпобутової техніки в Україні

Світовий товарний ринок та український ринок тісно повязані,особливо в рамках процесу вступу України до СТО, що надать можливість зменшитимитні барєри для імпортерів побутвої техніки до України. У 2006 році українцікупили лише на 15% більше пральних машин, холодильників і кухонних плит, ніжроком раніше. Вітчизняний ринок великої побутової техніки наблизився донасичення: за два роки темпи зростання продажу знизилися вдвічі. За данимидослідної компанії TNS Ukraine, холодильники або морозильні камери вже є більшніж у 96% міських мешканців, стаціонарні газові або електричні плити — у 95%,сучасні пральні машини — у 40%.

/>

Рис. 3 Динаміка росту ринку великої побутової техніки в Україні

Однак у грошах останні три роки ринок стабільно зростає на 25%. Цепояснюється тим, що виробники і роздріб стали частіше просувати дорогі моделі.Найдешевший сегмент холодильної техніки (до $350) схуднув цього року на 10% (з50 до 40%). Натомість на 5% зріс продаж як холодильників за ціною $350-600 (до45%) так і від $600 (до 15%). Українці дедалі частіше купують і пральні машинисереднього цінового діапазону ($300-450) — 10% зростання продажу (з 50 до 60%).

Попит на дорогу техніку збільшується завдяки не лише підвищеннюдоходів, а й демократизації споживчого кредитування. Великі торговельні мережісамі виплачують відсотки банку, пропонуючи покупцям безвідсотковий кредит,тобто покупку в розстрочку. Торік кредитом користувалися тільки 20-25% покупціввеликої побутової техніки, а в 2006-му цей показник збільшився до 30-40%. У2007 році торговельні мережі мають намір реалізувати в кредит 50% ВПТ відзагального продажу. Грошовий обсяг ринку підтягнеться наступного року приблизнодо $1,5 млрд., традиційно збільшившись на чверть. Зростання кількості покупок у2007-му не перевищить 15%, а в 2008 році, швидше за все, впаде до 10%. Надаліцей бізнес розвиватиметься здебільшого за рахунок реплейсменту.

В 2007 роціукраїнці витратили майже $260 млн. на дрібну побутову техніку. За дев'ятьмісяців 2007 року українці купили 4,5 тис. одиниць дрібної побутової техніки,витративши $259 млн. Це на 19% у кількісному й на 37% у ціновому відношеннібільше, ніж в 2006 році.  Такі висновки зробила компанія Gf Ukraіne, щопроводила моніторинг в 45 містах з населенням понад 100 тис. людей.  Найбільше грошей українці витратили на пилососи й кондиціонери — 24% і 22,5% відповідно.

Найкращі темпиросту продажів зафіксовані в сегменті кавоварок і еспрессо-машин. Засічень-вересень 2007 року українці придбали цієї побутової техніки майже в 3,5рази більше, ніж торік. У декількох столичних мережах побутової техніки акціїзі знижками вже закінчилися: супермаркети «Фокстрот» з 10 по 22листопада пропонували придбати техніку на 7-30% дешевше; у«МегаМаксі» з 11 по 13 листопада «скидали» 5-55%; у«Ельдорадо».

Протягомсічня–березня 2007 року в містах України з населенням понад 100 тис. мешканцівбуло продано 195 тис пральних машин, що на 8% перевищує показник аналогічногоперіоду 2006 року. У вартісному виразі цей сегмент зріс на 12,5% майже до 72млн. доларів. Частка пральних машин з фронтальним завантаженням у загальномуобсязі продажів становила 75% у фізичному вимірі.

Найбільшимпопитом користувалися пральні машини у ціновому діапазоні від 300 до 500доларів. Їхня частка у загальному обсязі продажу цієї техніки становила 71% уфізичному вимірі. Порівняно до першого кварталу 2006 року обсяг продажівпральних машин вартістю 300-500 доларів зріс на 13%. Найдешевші пральні машини(до 300 доларів) користувалися меншим попитом: у першому кварталі 2007 року їхбуло продано менше на 11% у фізичному вимірі порівняно до першого кварталу 2006року. Одночасно на 25% збільшилися продажі дорогих пральних машин вартістюбільше 500 доларів. Протягом січня-березня 2007 року ринок холодильників зрісна 26% до 152 тис. одиниць. У вартісному вимірі попит на холодильники збільшивсяна 33% до 71 млн. доларів. Головним чином це зростання відбулося завдякисегменту найдорожчих холодильників вартістю від 500 доларів. Порівняно допершого кварталу 2006 року цей сегмент зріс на 50% до 52,5 тис. одиниць. Частканайдорожчих холодильників у загальному обсязі продажу становила 35% у фізичномувимірі та 49% у вартісному. Одночасно збільшився обсяг продажу морозильнихкамер. У першому кварталі їх було продано більше на 63% у фізичному вимірі, ніжза аналогічний період 2006 року.

Сегмент кухоннихплит також зріс за перший квартал 2007 року. Всього за цей період було продано89 тис. одиниць на 28 млн. доларів, що на 30% переважає показник першогокварталу 2006 року у фізичному вимірі та на 40% у вартісному.

Попит збільшивсяяк на газові плити (на 16% у фізичному вимірі), так і на електричні (на 54%).Однак найсуттєвіше зріс сегмент комбінованих плит: протягом першого кварталуцього року їх було продано в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулогороку.

Частка газовихплит дорівнювала 62% від загального обсягу продажу плит у фізичному вимірі, щоменше на 8%, ніж у січні-березні 2006 року. Частка електроплит, навпаки, зросладо 34% (порівняно до 29% минулого року). Щодо цінового розподілу, то більшимпопитом користувалися більш дорогі кухонні плити вартістю від 250 доларів. Їхбуло продано майже 61 тис. одиниць, що на 45% переважає показник першогокварталу минулого року. Сегмент варильних поверхонь зріс на 84% до 22 тис.одиниць. Це найбільший показник зростання на ринку великої побутової техніки,зафіксований у першому кварталі 2007 року.

У першомукварталі 2007 року було продано 185 тис. мікрохвильових печей, що лише на 5%перевищує результат першого кварталу 2006 року. У вартісному вимірі цей сегментзріс майже на 9 % до 21 млн. доларів. Найбільша частка продажів (50% уфізичному вимірі) припала на мікрохвильові печі вартістю 75-125 доларів. Щобільше, обсяг продажу цього сегменту зріс на 12% у фізичному вимірі упорівнянні з січнем-березнем 2006 року.

Однак найбільшітемпи зростання продажу мікрохвильових печей було зафіксовано у найдорожчомуціновому сегменті (від 175 доларів): 19% у фізичному вимірі. Одночасноскоротилися продажі недорогих мікрохвильових печей вартістю до 75 доларів (на11% у фізичному вимірі). Очікуваний аналітиками у 2008 році вихід на столичнийринок ряду європейських мереж із продажу побутової техніки може серйознопідкосити позиції його нинішніх учасників. На думку експертів, прихід західнихконкурентів буде супроводжуватися зниженням ними націнок на товари і навітьвідвертим демпінгом протягом тривалого часу. Для того, щоб витримати такусерйозну конкуренцію з боку іноземних конкурентів, треба впевнено стояти наногах, бо якщо в місцевих компаній не вистачить фінансових засобів, на нихочікує або втрата ринкової частки, або повне поглинання. Однією з причинмасової експансії західних мереж є досить слабка насиченість столичного регіонуспеціалізованими магазинами подібного формату.

2010 року вУкраїні, за прогнозами фахівців Merloni Elettrodomestici, купуватимуть у шістьразів більше великої побутової техніки, ніж зараз. Оптимістично оцінюютьперспективи вітчизняного ринку й інші його учасники — 30-40-відсотковезростання щороку.


Список використаної літератури:

1.     Будкін В., Петренко З., Тхі Хань Н. Зони високих технологій:світовий досвід і реалії України // Економіка України (укр.).- 2005.- № 10.-C.68-75.

2.     Боліла М.М. Стимулювання збуту як маркетинговий фактор уконкурентній боротьбі за споживача // Актуальні проблеми міжнародних відносин:Збірник наукових праць. – Вип. 21, ч. ІІІ – К.: Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2000. – С.3–7.

3.     Боліла М.М. Конкурентні стратегії компанії на різних стадіяхжиттєвого циклу галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірникнаукових праць. – Вип. 22, ч. 1 – К.: Київський національний університет іменіТараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2000. – С. 137–145.

4.     ПоводВ.М. Ринок побутової техніки: шляхи та проблеми розвитку в Україні: Навчальнийпосібник: — Суми: Слобожанщина, 2007.- 160 c.

5.     Приватнийпідприємець. Торгівля на ринку.- К.:, 2001.- 317 c.

6.     Проблемиі перспективи України у міжнародній торгівлі // Фінанси України (укр.).- 2003.- № 5.- C.78-89.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу