Реферат: Сучасні тенденції моди швейних та трикотажних товарів

Міністерствоосвіти і науки України

Черкаськийкомерційний технікум

«Сучаснітенденції моди швейних і трикотажних виробів, аксесуарів та взуття»

Творчо-пошуковаробота з навчальної дисципліни

«Товарознавствонепродовольчих товарів»

студентки2-го курсу

групи

спеціальності5.050301

«Товарознавствота комерційна діяльність»

ДовгальАнни Ігорівни

Перевіриввикладач:

ГубенкоВ.В.

Черкаси

2009


Зміст

I. Вступ

II. Поняття моди

2.1 Історія виникнення моди

III. Сучасні тенденції моди швейних,трикотажних товарів, аксесуарів та взуття.

IV.Провідні фірми і виробники

4.1 Українські дизайнери.

4.2 Зарубіжні дизайнери.

V. Тенденції моди 2008-2009.

VI. Висновки.

VII.Література


Вступ

Данатворчо-пошукова робота є дуже актуальною, тому що культуру людини підкреслюєйого одяг. Він є більш доцільнішим і привабливішим, коли відповідає правиламетикету. Зі смаком підібраний одяг, охайний вигляд роблять людину упевненою,зібраною і енергійною, Щоб одягатися красиво, не обов’язково мати повнийгардероб речей. Тут слово за модою і смаком.

Мода-це поєднаннязаконів стильової єдності, кольорової гармонії. Вона додає зовнішньому вигляду природністьі респектабельність, мода вимагає відчуття міри, обліку чинників часу, смаку івіку. До надмірності не треба прагнути, тому що можна потрапити в такуситуацію: речей багато, а вдягти нічого,

Одяг не буваєпросто красивим. Його краса полягає в призначенні: для роботи, дому, свята, відпочинку.Елегантний одяг уживається тільки з елегантним господарем, який має гіднупоставу, володіє хорошими манерами і красивою мовою.

Для товарознавцязнання сучасних тенденцій моди є важливим елементом його діяльності. Адже щобповністю задовольнити потреби споживачів в одязі, взутті та аксесуарахтоварознавцю не обов’язково одягатися за останніми тенденціями моди, але кориснослідкувати за їхніми змінами.

Споживання одягупов’язане з особистими смаками, звичками людей. Для того щоб визначити потребуспоживача в одязі товарознавець повинен володіти основами психологічнихзнань, щоб не прямим текстом дізнатися про смаки, захоплення, вподобання людини зібравшипотрібну інформацію продавець підбирає для споживача такий стиль одягу який відповідаєсучасним вимогам моди.

Як нам відомоспоживачів розрізняють за віко-статевою та демографічною ознаками. А отжевідношення до моди людей різного віку неоднакове: молодь активно приймаєсміливі пропозиції модельєрів, а представники старшого покоління підходять доних з обережністю. Неоднаково сприймають моду жителі міста та селища,представники різних соціальних груп.

Таким чином, одягповинен відповідати складному комплексу естетичних вимог: призначенню, умовамексплуатації, зовнішності, індивідуальним особливостям та смакам споживачів,стилю та сучасному направленню моди, національним традиціям. При цьому вонаповинна бути оригінальною, виразною, всі її елементи повинні гармонувати одназ одною та виражати основну естетичну ідею.

Одяг створюєтьсяхудожниками у відповідності до законів гармонії. З допомогою засобівгармонізації йому придається не тільки краса а цілісність форми, окремих йогоелементів загальної композиції виробу, рівновага та взаємопов‘язаність їх одинз одним оточуючим середовищем. Завдяки відповідності законам загальної гармоніїодяг відповідає призначенню, конкретним умовам діяльності людини.

Відповідністьсучасному стилю та моді являється найважливішою властивістю одягу, від якоїзалежить споживчий попит на нього. Соціологічні дослідження показують, щоспоживачі при виборі найголовнішу увагу приділяють саме цим властивостям.


2. Поняття моди

Модою внайширшому сенсі слова називають ті відношення, що існують у визначений періоді загальновизнані на даному етапі до зовнішніх форм культури: до стилю життя,звичаїв сервіровки і поведінки за столом, автомашинам, одягу Проте привживанні слова мода яким завжди мається на увазі постійне і з позиції розумунедостатньо з’ясоване прагнення до зміни всіх форм прояву культури, зазвичаймають на увазі одяг.

Вже на зорілюдства був створений перший покрив — одяг, який був призначений для захистутіла від холоду і допомогти в боротьбі за виживання. Прямими попередниками одягубули татуювання, окраска тіла і нанесення на нього магічних знаків, задопомогою яких люди намагалися оберегти себе від злих духів, злякати ворогів іпривернути увагу друзів. Велику роль грали прикраси, які разом з татуюванням,зачіскою або головним убором нерідко складали весь костюм людини в давнину.

З того моментуколи людина відкрила значення одягу як засобу захисту від несприятливих дійприроди, залишалось небагато до тих пір, поки він не почав роздумувати про їїестетичну і стилізуючу функцію. Одяг став тим об’єктом, в якому він напевнонайбільш безпосередньо зміг виразити свій художній світогляд. Всі ми звикли до одягуяк до власного тіла. Здається він був завжди у всі часи. Коли людина створюєодяг вона пред’являє до нього багато вимог: він повинен бути красивим,недорогим. І краса в цьому переліку стоїть на першому місці. Люди ще в сивійстаровині виявили потребу в прикрасах. Свідоцтво тому знайдені в древніхпохованнях сережки, кольє, брошки, браслети, кільця.

Мода — найтонший,вірніший і безпомилковий показник відмінних ознак суспільства, маленькачастинка людини, країни, народу, образу життя, думок, занять, професій, тому щов різних частинах світу, в різних країнах розвиток суспільства мав свої специфічніособливості, а саме: кліматичні, соціальні, національні і естетичні, якіяскраво виражені в різноманітті одяг та аксесуарів.

Мода на відмінувід стилю — тимчасова сукупність засобів художнього вираження. Виникнення модив одязі як суспільного явища пов’язане з природною потребою людини в постійномуоновленні, покращенні виробів та вдосконалюючи відповідно до умов життя тасмаків які змінюються. Людина не може все життя носити одне і те ж плаття абокостюм. Форма одягу міняється з віком, під впливом природно-кліматичних таінших умов. Великий вплив на моду здійснюють соціальні та економічні умовижиття суспільства.

Періодичні змінимоди в одязі можна пояснити і психологічними причинами. Прагнення людини донового та оригінального наштовхує її на придбання нових модних виробів, якіпомітно відрізняється від старих. Утверджується нова мода на одяг спочаткуневпевнено, але поступово кількість її прихильників збільшується.

Зміни в модізазвичай проявляються в окремих елементах форми одягу — силуеті, висоті пліч,формі окремих деталей, довжині виробу, його ширині на різних рівнях(талії, низута ін.).

2.1 Історія виникненнямоди

Історія моди таксамо стара як і історія одягу. З того моменту коли людина відкрила значення одягуяк засобу захисту від несприятливих дій природи, залишалось небагато часу дотого коли вона почала роздумувати про естетичну стилізуючи функцію.

Всі ми звикли до одягуяк до власного тіла, здається що він був завжди у всі часи. Але одяг з’явивсяне відразу. До цього вів процес розвитку Землі і людства. Перша форма одягувиникла коли людина вперше з’єднала навколо свого тіла дві шкури, закріпивши їхгілкою. А коли ці шкури вона прикрасила черепашками наніс на них плями сокомякоїсь рослини — виникло мистецтво створення. одягу

Але шкури скорозмінив текстиль, для закріплення вже почали використовувати кісткові і металевіголки та брошки. І тоді відкрилась нова сторінка одягу і моди. Впродовж столітьрізні країни і міста грали провідну роль в моді на одяг: Італія, Іспанія,Франція, Англія…Сьогодні(і вже давно)- це Париж!

«Італійський»період в історії моди доводиться на епоху Ренесансу і бурхливого розквітуміст-держав. Венеція і Флоренція були перевалочними пунктами в торгівлі зкраїнами Сходу. Починаючи з XIIIст. в Італії виготовлялися розкішні шовковітканини, в Мілані процвітало виробництво оксамиту. Саме ці умови зробили Італіюцентром моди.

Подібнеспостерігалося і в Бургундії, яка майже весь XV ст. задавала тон в європейськіймоді. Бургундські міста Гент і Брюгге з їх суконною мануфактурою, щопереробляла англійську шерсть, досягли на той час найвищого розквіту.

Епохабургундської переваги в моді змінилася підкреслено «чоловічою» модою в Іспанії.Пануючим став чорний колір, який сподобався імперії, «в якій ніколи не заходилосонце».

У XVII ст.ослабленням могутності Іспанії, чорний стиль пішов в минуле. Його змінивжиттєрадісний стиль jlzue парижан. Легендарний коханець і авантюрист Казановаписав: «Париж мабуть є єдиним містом в світі зовнішній вигляд якого повністюміняється через 5-6 років».

Починаючи з XVIIIст. серйозним і гідним конкурентом Парижа в області моди став Лондон. Цесуперництво доповнювало і збагачувало два головні напрями в моді – практичне таспортивне в Лондоні і схильне до фантазії і сексуальної розпущеності в Парижі.

Після Другоїсвітової війни з Америки прийшов до Європи одяг для роботи і відпочинку зджинсової тканини. Відомо багато прикладів коли саме мода піднялабуденні(робочі, повсякденні) види jlzue до розряду модних речей. Так джинси щоспочатку були дешевим робочим одягом в певний період стали модним предметоммолодіжного стилю. Молоді люди що з’являються в будь яких ситуаціях саме вджинсах, демонструють тим самим швидше свою приналежність до покоління ніжестетичні погляди і особистий смак.

І все такиПариж–столиця світової моди. Цьому сприяло багато причин: географічне положеннястолиці сильної європейської держави, давня традиція високорозвиненоготекстильного виробництва, уміла робота паризьких кравців і шваль і фривольнажиттєрадісність парижан.


3.Сучасні тенденції моди швейних, трикотажних товарів, аксесуарів та взуття

Мода завжди насдивує: поєднання речей, десятиліття назад які здавалися «верхом» і не малисмаку, сьогодні пропонуються дизайнерами як гостро модні тенденції, ідеалпарижської елегантності. Але те що демонструється на подіумі, не завжди можнаносити кожного дня. Але якщо постаратися можна знайти практичне застосуваннянавіть самим незвичайним знахідкам модельєрів. Та за одно розпочати війнустереотипам.

Хутро

Великі пухнастікоміри стали хітом сезону. Але якщо на пальто вони виглядають цілком звично, топрикрашені таким чином ділові костюми будуть виглядати оригінально.

Костюми зхутряними комірами та манжетами не передбачають верхнього одягу вони являютьсясамостійними демісезонними речами.

Однак обираючитакий наряд слід пам’ятати що великі пухнасті коміри візуально зменшують зріст,тому невисоким жінкам від нього слід відмовитись. Проте з його допомогою можнаскрити занадто широкі плечі.

Светри

Дуже популярнимиє светри із мохеру, особливо в поєднанні з тонкими прозорими спідницями ізшифону. В довгому светрі, який можна доповнити брюками або спідницею, ви будетевиглядати елегантно навіть на роботі.

В колекціяхмодельєрів представлені і речі із вовняної пряжі з люрексом а щоб вонивиглядали оригінально дизайнери пропонують носити їх під класичні піджаки.

Використаннятрикотажу в вечірніх нарядах стало звичайним явищем. Якщо раніше дівчина врозкішному платті, поверх якого одягнена в’язана кофта, викликаланезадоволення, то тепер володарка такого ансамблю вважається стильною.

Незвичайніпоєднання

Мабуть, сучаснамода ввійде в історію завдяки своїм парадоксальним поєднанням. Кольорове таорнаментальне сусідство; поєднання в одному ансамблі jlzue з тканин в клітинку,полоску, горошок та мілкі квіточки несумісні (по класичним канонам)речі.

Протягомтривалого часу дівчата не хотіли вдягати прямі спідниці середньої довжини. Їхуникали також елегантні жінки, намагаючись за допомогою jlzue підкреслитипереваги своєї фігури. В цьому сезоні модельєри пропонують позбутися цьогостереотипу. Прямі спідниці середньої довжини, які «сидять» на стегнах.Особливий шик доповнити таку спідничку грубим светром «з чужого плеча» абовишитим бісером прозорим топом.

Також існує щеодне попередження що бріджи- виключно літній одяг. Але це не так вони чудововиглядають з ботиками або на півчобітками а також з куртками та приталеннимипальто довжиною до колін.

Аксесуарита прикраси

Не лише хутрянісумки та паски дозволять навіть самий звичайний наряд зробити екстравагантним.,зверніть увагу на в’язані шапки з вушками. Їх можна носити не kbit зіспортивними куртками і джинсами, але і з класичними пальто і навіть з діловимикостюмами


Аля халат

 

На роботу вхалаті? А чому б і ні? Піджаки з пасом, з запахом, пошиті із атласу, можнапобачити в колекції метра французької моди Діва Сен Лорана, Носити їхрекомендується з широкими брюками з цієї ж тканини або зі спідницею середньоїдовжини. Завдяки особливостям крою такий піджак підійде жінкам з будь-якоюфігурою.

В костюмі а ляхалат можна відправитися не тільки на роботу. Він підійде і для романтичноївечері при свічках і для дипломатичного прийому.

Якщо ж дляподібних заходів костюм вам не подобається, зверніть увагу довге вечірнєплаття, яке по фасону також нагадує свого «домашнього родича». Халат згадуєтьсяі в деяких фасонах пальто об’ємних, з широкими відкладними комірами танакладними карманами.

Здавалося б щонового можна придумати в моді, тим більше чоловічий? Брюки, піджак, галстук — все це винайшли давно. Але дизайнери не втомлюються модифікувати і всілякозмінювати традиційну «екіпіровку» сильної половини.

Піджаки.

Всі звикливважать що чоловічий піджак повинен бути обов‛язково суворого покрою. Алев цьому сезоні він «пережив» кардинальні зміни. По-перше, сильна половиналюдства тепер може не соромлячись носити приталені піджаки. По-друге пересталивикористовуватись об’ємні підплічники.

Тепер- нюанси. Назміну двобортним піджакам прийшли однобортні з високою застібкою на трьох-пяти ґудзиках.

Зараз у модімінімалізм, саме тому піджаки не перегружаються деталями, деякі з них навітьне мають відкидних комірів.


Брюки

Брюки якінагадують шаровари, відходять в минуле. А що пропонують сучасні дизайнери?Вузькі, прямі по всій довжині або злегка звужені до низу брюки, з манжетами ібез защипів по лінії талії.

Тканини

Зовнішній виглядкостюму залежить не тільки від крою. Не останню роль відіграють тканини. Тому слідобирати костюм із якісних натуральних матеріалів (вовни або бавовни) зневеликими добавками синтетики.

Костюми ізфланелі, твіду, кашеміру, вельвету незамінні при прохолодній погоді, а зполіозину і тенсилу підійдуть для більш теплої.

Добре виглядаютькостюми в англійському стилі, виготовлені з ворсистих та буклированихматеріалв.В цьому сезоні досі є актуальними теплі коричневі тона.

Аксесуари

Дуже важливозавершить ансамбль модною, зі смаком підібраною краваткою. Зараз популярніширокі краватки, аби як зав‛язані крупним вузлом. Причому останній «писк»моди, якщо сорочка, краватка та костюм витримані в одній кольровій гаммі.

Пальтоі куртки

Наряду з довгимиі об’ємними тепер будуть вдягати пальто без пасу довжиною до колін.Комір-завищений англійський або круглий під горло.


Українськамода

Як зазначалифешн-критики, українська мода тяжіє до мінімалізму. А також усе частішевикористовує традиційні чоловічі деталі одягу — мотиви жилетів, смокінгів ужіночих речах. Рукава на три чверті або “ліхтарики”, пишні спідниці таспідниці-плісе, футболки з принтами, довгі та короткі сукні та пальта, в’язанішапочки та шкіряні пояси — безумовно модні осінньо-зимові речі. Серед основнихтенденцій майбутнього сезону, що час від часу виникали в різних авторськихколекціях, варто відзначити багатошаровість, об’ємні та пишні форми, складки іоборки на одязі, а також використання натуральних тканин — трикотажу, вовни,мохеру, кашеміру, поєднання їх з шовком, напівпрозорим шифоном та мереживом. Вмоді залишається і ручна робота, різноманітні вишивки і витинанки (власне, цимвідзначилася Оксана Караванська), асиметрія (Олена Даць, Світлана Бевза).Кольорова гама осені-зими 2007—2008 виявилася переважно стриманою: сірий,коричневий, молочний, темно-синій, проте розбавленою яскравими оранжевим,жовтим, рожевим, червоним кольорами та їхніми відтінками.

Наслідуючитрадиції зарубіжних модних показів, українські дизайнери перетворювали своїпокази на справжнє шоу. Щоправда, наприклад, на Французькому тижні моди існуєкілька майданчиків для показів, в Києві все відбувалося на одному подіумі,тому-то дизайнери не завжди могли повністю втілити тематику та ідею своєї колекції.Втім, у залі Acco International була навіть жива музика (Олексій Залевськийвивів на сцену національний ансамбль солістів “Київська камерата”, а ОксанаКараванська звернулася до шаманської гітари та дримби), тварини (знову-такисобаки від Залевського та мисливські птахи у показі від LUVI) та незвичнідекорації (у спеціальному проекті Ольги Громової побудували ціле королівстводзеркал, Вікторія Гресь у Gres by Gres створила атмосферу за допомогою великихзвисаючих люстр, а Олександр Гапчук змонтував на подіумі великі дерев’яніконструкції для золотошукачів).


4 Провідні фірми і виробники

 

4.1 Українські дизайнери

На сьогоднішнійдень бутіки столиці та інших великих міст України пропонують нам колекціївідомих українських дизайнерів.Таких як :

/>        ОлесяТаліженко

/>        ВеронікаЖанві

/>        Андре Тан

/>        СергійЄрмаков

/>        ОлександрМоняк

/>        ОленаФранчук

/>        АллаРашевська

/>        ЛіліяПустовід

/>        РоксоланаБогуцька

Вони створюютьодяг для сучасного бомонту.

Нещодавно вМілані пройшов показ одягу відомого дизайнера Вороніна. Його нова колекція весна-літо2009 милувала око різноманіттям кольорів та фасонів одягу.

Укрїнськідизайнери працюють з відомими зарубіжними фірмами. Сворюючи кожну наступну своюколекцію вітчизняні модельєри намагаються додати в неї нотку українськоїкультури, що викликає захоплення на показі мод за кодоном.

В модізалишається і ручна робота, різноманітні вишивки і витинанки (власне, цимвідзначилася Оксана Караванська), асиметрія (Олена Даць, Світлана Бевза).Кольорова гама осені-зими 2007—2008 виявилася переважно стриманою: сірий,коричневий, молочний, темно-синій, проте розбавленою яскравими оранжевим,жовтим, рожевим, червоним кольорами та їхніми відтінками.

Наслідуючитрадиції зарубіжних модних показів, українські дизайнери перетворювали своїпокази на справжнє шоу. Щоправда, наприклад, на Французькому тижні моди існуєкілька майданчиків для показів, в Києві все відбувалося на одному подіумі,тому-то дизайнери не завжди могли повністю втілити тематику та ідею своєї колекції.Втім, у залі Acco International була навіть жива музика (Олексій Залевськийвивів на сцену національний ансамбль солістів “Київська камерата”, а ОксанаКараванська звернулася до шаманської гітари та дримби), тварини (знову-такисобаки від Залевського та мисливські птахи у показі від LUVI) та незвичнідекорації (у спеціальному проекті Ольги Громової побудували ціле королівстводзеркал, Вікторія Гресь у Gres by Gres створила атмосферу за допомогою великихзвисаючих люстр, а Олександр Гапчук змонтував на подіумі великі дерев’яніконструкції для золотошукачів).

4.2 Зарубіжні дизайнери.

Коко Шанель

У 1918-1920 рокахпід впливом першої світової війни ідеали жіночої краси — жінка медсестра. Умоді білий колір, трикотаж. На сцені з‛явилась легендарна мадам Шанель.Шанель створила моду, яка і сьогодні є втіленням сучасності та елегантності.Під її впливом і на сучасному етапі знаходяться усі сучасні французькімодельєри. Стиль Шанель- відмова від надмірностей, непотрібних прикрас, якідемонструють не жінку, а вміст її гаманця; це прямі спідниці до колін широкібрюки і незмінний чорний колір. Шанель вперше створила двокольорні туфлі,прикрасила сумки ланцюжками, ввела в жіночий ужиток чоловічі смокінги атласнимилацканами і нарешті придумала те саме «маленьке чорне плаття», без якого необходиться гардероб жодної пані, яка себе поважає. Габріель Шанель померла у1971 році, але Будинок моделей, заснований нею, до тепер є втіленнямфранцузької елегантності і шарму. Шанель- це не тільки одяг, але й стиль життя.

Крістіан Діор

Жінка- якквітка.Він робить цю метафору буквальною, відчутною. Він завоював«прихілбність» жінок, зробивши для них те що вони чекають від кожногочоловіка. Адже це були тіки два елементарних рухи рукою. Він намалював наескізі жіночий силует з тонкою талією і тонкими плечима, відмітивши тим самиммужикуваті накладні плечі в жіночих костюмах військового часу, а також зробивталію підкреслено помітною. Вся революція Діора полягала в тому, що він звернувувагу на найкрасивіші лінії жіночого тіла – дугу похилих плечей і мякий вигинталії. Діор повернув жінкам «осині талії», нейлонові панчохи із стрілками,капелюшки і рукавички! Він подарував їм каблуки на шпильці! Він зробив з нихніжних метеликів. Маестро помер в 1957 р.не втигнувши насолодтися своїм тріумфом.

Ів Сен Лоран

В середині 50-хроків до діора на практику прийшов молодий чоловік, який став великим творцеммоди 20-го століття. Йог звали Ів Сен Лоран. Спочатку він був простимхудожником, прислав декілька ескізів в редакцію «Vogue» поштою.У редакціїподивившись малюнки прийняли цого одноголосно за генія і викликали до Парижадля роботи з Діором. Вже в в 55 році цому дали малювати перші моделі у Діора, івже тоді можна було багато сказати подивившись на малюнки. Стиль Ів Сен Лорана:величезний бант, величезний пояс, контраст двох квітів, вставка з вишитої тюліз квітами.

Відомі фірми-виробники:

 

À        Valentino

À        GiorgioArmani

À        Dolge& Gabbana

À        Guchi

À        Adidas

À        Reebok

À        Puma

À        Prada

À        Versache

À        Chanel

À        Ecco

À        Intertop

 П’єр Карден

Перший бутік Карденвідкрив в Прижі в 1954 році і назвав його «Єва та Адам». Багато шуму наробила вмагазині «Весна» перша самостійна виставка одягу молодого модельєра,організована в 1959 році. Гострій критиці піддався і Пєр Карден, і господармагазина, що дав можливість виставити колекції суконь, костюмів, «незвичайних,непрактичних, непридатних для носіння щодня».А місцева профспілка модельєріввиключила Пєра Кардена зі своїх лав за професійну непридатність. Протягом 7-8років він знаходився у важкому фінансовому положенні. Але як говоритьсяталановита людина талановита у всьому. Пєр Карден комунікабельний, простий успілкуванні з людьми будь-якого стану, а головне на рідкість цілеспрямований.Все це допомагає йому виходити з меншими втратами з кризових ситуацій. Саме зцих пір популярні його чорні жіночі панчохи і високі чоботи. У 1959 р. вінпочав випускати готові сукні, а в 1960- його авангардний стиль викликавсправжній переворот в моді. У 1965 році Пєр Карден зробив революцію тим, щовинайшов міні сарафани. Їх робили з шерстяного сукна, на бретелях. Вониносилися з новим жіночим аксесуаром–обтягуючим обтягучим светром з яскравиммалюнком. Жіноча мода була відблисками космічної ери. Колекція Пєра Кардена в1968 році нагадувала про космос: блискучі поверхні, сумки, аксесуари. ВідКардена в моду прийшли стоячі коміри, піджаки, що дуже обтягують. Брюки. Жіночаі чоловіча мода набувала космічних контурів, завдяки факту польотів в космос.Вони стали дійсністю, а у той час це була мрія людства. З’явилися нові тканини: нейлон, капрон, кримплен.


4.Тенденції моди 2008-2009

Сучасні тенденціїосінньої моди 2008 радують розмаїттям соковитих кольорів, яскравих аксесуарів,витонченого мережива, вишуканих ліній.

Якщо осінь вамздається сумною і депресивною, саме час поповнити свій гардероб стильниминовинками. Осінь диктує трохи стримані кольори, але ні в якому разі не вимагаєвідмовитися від креативних фасонів, різноманітної біжутерії і особливо віддодаткових аксесуарів. Швидше навпаки. Восени одяг їх потребує більше, ніж влітку.Наймодніший аксесуар — шалі, пашліни, шарфи, шовкові, бавовняні, в’язані,різних кольорів і розмірів — прикрасять будь-який одяг. Осінні кольори — всівідтінки сірого, фіолетового. Актуальною залишається чорно-біла гама, приваблюєклітинка.

Хіт сезону

До речі, самеповернення клітинки є новинкою осені 2008. У цьому сезоні кожна модниця простозобов’язана мати у своєму гардеробі що-небудь картате. Тому обов’язковопридбайте собі яку-небудь річ у клітинку. Це можуть бути брюки, пальто,спідниця, словом будь-що, що вам до душі. Адже клітинка на піку популярності!

Пальто

За словамимодельєра-дизайнера Наталії ТВЕРДОЇ, ця модна осінь пропонує великий вибірпальт.

— Актуальні різнісилуети та фасони. Новинка сезону — пальто-кокон: силует спочатку розширюється,а внизу — звужується. На піку моди пальта яскравих відтінків, що маютьгеометричний силует, комір-стійку або ж заокруглений комірець, — говорить паніНаталія.

Не забувайте іпро особливо актуальну в цьому сезоні клітинку. Картате пальто буде цієї осенісупермодним! Три модних тренди осені — пальта-накидки з прорізами для рук,хутряні жилети і в’язані пальта.

Джинси

А як же обійтисяу цьому сезоні без джинсів?

— Наймодніші — цеджинси-кльош. Поряд з ними актуальні й вузькі джинси, які максимально щільнооблягають фігуру, — додає директор ательє “Шарм” Оксана ВАВРОВСЬКА.

Сукня

— У must have(англ. “повинен мати” – авт.) цього сезону знову сукня. Маленька чорна сукня йнадалі залишається однією з найелегантніших речей гардеробу. Однак сукніяскравих відтінків, іноді навіть екзотичних або практичного сірого кольору тежактуальні восени 2008, — додає Наталія Тверда.

Светр

Об’ємні светриажурного в’язання аж ніяк не розповнюють фігуру й обов’язково підкреслюютьталію вузьким поясом.

Спідниці

 

— Широкі спідниціз літа стали трішки довшими. Оптимальна довжина — до середини литки, — зазначаєОксана Вавровська. — Спідниці-“олівці” порадують і прихильниць міні (довжинаповинна бути на долоню вище коліна), так і максі (довжина — майже дощиколотки). Фігура буде візуально витягнута та підкреслена. У моду такожповертається такий доволі зручний і практичний предмет гардеробу, якспідниця-штани.

Штани

— Штанипредставлені на будь-який смак. Це і широкі довгі штани з твіду, оксамиту, якігармонійно доповнять гардероб ділової жінки. Актуальні вузькі штани довжиною дощиколотки та вкорочені штани. Вони можуть бути класичного вузького крою абосупермодного — широкого, що нагадує шаровари з манжетою внизу, — зазначаємодельєр-дизайнер.

Колготки

Колготки цьогосезону знову повертають до 80-х років. Вони навіть швидше не аксесуар, а доситьвагомий предмет гардеробу. І приваблюватимуть увагу подекуди більше, ніж сукнячи костюм. І знаєте чому? Просто у цьому сезоні модні яскраві кольоровіколготки: сині, зелені, червоні. Вони можуть бути продовженням кольорової гамиодягу, а можуть контрастувати з ним. Колготки в горошок і в клітинку, зоригінальним орнаментом зроблять усе, щоб ніжки не залишилися без уваги, навітьякщо між спідницею і ботфортами помітна лише тоненька смужка.

До речі, засловами пані Єлизавети, все ще модні легінси, в основному чорного кольору, якіодягають з сукнями, спідницями, блузами.

Обрамлення

Порадує ця осіньй усіх прихильниць витонченого та ніжного. У моді — мереживо. Мереживо — наблузках, піджаках, спідницях… Навіть осінні чобітки й напівчобітки незалишилися осторонь цього. І вони теж відчули на собі вплив “мереживної” моди.

Не втрачаютьактуальності й бахрома, декоративні ґудзики, об’ємна вишивка, складні коміри,хутро.

Тканини

— Цієї осені нанас чекає розмаїття тканин: тафта, жакард, твід. Дуже модний одяг з атласу всіхкольорів. До того ж, спектр застосування атласу дуже широкий — блузи, сукні,брюки, спідниці тощо, — говорить Єлизавета Чумак.

Прикраси

— Особливе місцеу будь-якому жіночому гардеробі займає намисто. Його одягають й до діловогокостюма, й до вечірньої сукні. А сучасний вибір намиста із натурального таштучного каменю дозволяє надзвичайним чином прикрасити одяг та зробити будь-якужінку просто красунею.

— Дуже полюбляюжінок, які вміло використовують весь арсенал аксесуарів. І не втомлююсяповторювати: модне те, що личить саме цій жінці. Відчуття міри, бажаннявиглядати неповторно, терпіння та вміння створювати свій образ від і до… і ємодою. Й не тільки осінньою, — підсумовує Єлизавета Чумак.

В обіймах весни

В цьому сезоні змоди вийшли короткі трапецеподібні плащі з пасом. Їх замінили більш скромні ілаконічні за силуетом плащі середньої довжини, прямі або злегка приталені.

Вони практично немають декоративних делей та яскравої фурнітури, тільки не великі, більш за всеанглійські коміри та внутрішні кармани, а також заховані під подвійною планкоюгудзики.що стосується кольорової гами, то ваш новий плащ не обов’язково повиненбути однотонним. Так що можете сміливо придбати плащ в вертикальну полоску.

Повернення підплічників

З приходом веснизмінилась і мода на піджаки. Окрім дуже довгих приталених, які нагадують плащіабо напівпальто, в моду повернулись і піджаки довжиною до середини стегна.

Вони можуть бутияк приталеними, так і великими.Більш за все такі піджаки мабть закругленіборти і великі накладні кармани.

Але головнимсурпризом цього сезону стали підплічники. Знову в моді широкі, як в середині80-х років, майже чоловічі плечі.

Буйство кольорів

Здається модельєри,які втомилися від сірої гамми своїх осінньо-зимових колекцій знову відкрили длясебе всю палітру фарб.Бірюзовий, малиновий, жовтий, червоний…

Спідниці

Менш за все вмоді зміни виникли на спідниці. Зараз актуальні і міні, і максі, і спідниці .

Мабуть, тількифасони останніх підлягли помітним транформаціям. Тепер знову в моді розкльошоніспідниці.


Бріджі

Сучасні жінки ззадоволенням носять брюки, причому найрізноманітніші—вузькі, широкі,розкльошоні. А зараз в моду повернулись бріджі.

В минуломустолітті бріджі носили виключно чоловіки. Ці брюки були дуже широкими тазаправлялись в чоботи.

Зараз бріджістали набагато вужчими. А носити ці брюки модельєри пропонують з елегантнимитуфлями на високому каблуку


6. Висновок

Данатворчо-пошукова робота є дуже актуальною, тому що культуру людини підкреслюейого одяг. Він є більш доцільнішим і привабливішим, коли відповідає правиламетикету. Зі смаком підібраний одяг, охайний вигляд роблять людину упевненою,зібраною і енергійною, Щоб одягатися красиво, не обов’язково мати повнийгардероб речей. Тут слово за модою і смаком.

Мода-це поєднаннязаконів стильової єдності, кольорової гармонії.Вона додає зовнішньому виглядуприодність і респектабельність, мода вимагає відчуття міри, обліку чинниківчасу, смаку і віку. До надмірності не треба прагнути, тому що можна потрапити втаку ситуацію: речей багато, а вдягти нічого,

Одяг не буваєпросто красивим. Його краса полягає в призначенні: для роботи, дому,свята, відпочинку. Елегантний одяг уживається тільки з елегантним господарем,який має гідну поставу, володіє хорошими манерами і красивою мовою.

На сьогоднішнійдень відомі зарубіжні дизайнери орієнтуються у своїй діяльності на споживача несереднього класу. Якість колекції одягу створені ними відповідають ціні, тому єне доступними для звичайного споживача з середнім рівнем заробітку. Цю проблемувирішують виробники Китаю та Турції. Нинішній вітчизняний ринок перенаповненийтоварами їх виробництва, особливо одягом та взуттям. Дані виробники займаютьсянедобросовісною конкуренцією, копіюючи марки та товарні знаки відомих іноземнихвиробників таких як Adidas, Reebok, Dolge & Gabbana, Puma та ін. На першийпогляд такі товари важко відрізнити від оригіналу. Товари виробників Китаю таТурції є неякісними, але доступними для споживача середнього класу.


8.Література:

1.        В.І.Михайлов, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко., Товарознавство непродовольчихтоварів.,-К.: Книга, 2005.

2.        ПугачевськийГ. Ф., Семак Б.Д. Формування асортименту трикотажних виробів.М.: Економіка,1975.

3.        ГусейноваТ.С. Товарознавство швейних та трикотажних товарів. М.: Економіка,1991.

4.        Arnold.Все про моду для чоловіків., січень 2008., ст.18-134

5.        Apriori.Жіночий журнал., вересень 2008., ст..12-44

6.        Наталі.Жіночий журнал., лютий 2009 ., ст.56-76

7.        http//www.stul&modafation.ua

еще рефераты
Еще работы по маркетингу