Реферат: Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедраменеджменту та маркетингу

КУРСОВАРОБОТА

здисципліни: «Комерційна діяльність»

Натему: «Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування»

Роботувиконано за матеріалами підприємства «METRO Cash & Carry»

Виконла

студентка групи ТК – 07 факультетуторгівлі

готельно-ресторанного та туристичногобізнесу

Біляк Ірина Володимирівна

Керівник

ст. викл. Шаріпова А.К.

ХАРКІВ2010р.


ЗМІСТ

Зміст

Вступ

Сутність продажу товарів в магазинахсамообслуговування на прикладі «METRO Cash & Carry».

Планування торговельного залумагазину самообслуговування

Викладка товарів у торговельному заліта формування асортименту товарів

Організація процесу обслуговуванняпокупців, реклами та інформації у магазині

Шляхи підвищення ефективності продажутоварів у магазинах самообслуговування

Висновок

Список використаних джерел


ВСТУП

Торгівлю можна назватибарометром економічного розвитку держав. Вона забезпечує надходження до бюджетузначної частини коштів, сприяє зміцненню. Питання організації та технології торговельного обслуговуваннявідіграють дуже важливу роль у підвищенні рівня умов життя населення. Одним знапрямів вирішення цього питання є впровадження такої форми продажу товарів яксамообслуговування, при якій у значній мірі скорочується час на придбаннятоварів. В ходіроботи можна визначити:

Мета роботи –визначення організація продажу товарів у магазинах самообслуговування та шляхипідвищення її ефективності, що є дуже актуальним на сьогодні.

О’єктом курсовоїроботи являється магазин самообслуговування «METRO Cash & Carry».

Для виконанняпостійної цілі вирішували наступні завдання:

1.     детальневивчення методологічних джерел та нормативної документації згідно з обраноютемою;

2.     вивченнясутності продажу товарів у магазинах самообслуговування;

3.     вивченняшляхів підвищення ефективності продажу товарів у магазинах самообслуговування;


Сутність продажутоварів у магазинах самообслуговування на прикладі «METRO Cash & Carry»

Самообслуговування- спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець має вільний доступ дотоварів, самостійно їх оглядає, відбирає, розраховується за підібрані товари увузлі розрахунку та контролю і виносить з магазину куплені товари. Самообслуговування має свою практичновипробовану оптимальну технологічну схему, а також пристосовані до неїорганізаційні форми взаємовідносин учасників технологічного процесу, у якихмістяться основні резерви для інтенсифікації, підвищення продуктивності праці, економіївитрат обертання і споживання. Самообслуговуванняне виключає індивідуального обслуговування покупців при продажу окремих видів товарів за методом “чистого”самообслуговування, так як він сприяє активізації пропонування товару в форміпорад продавця-консультанта, допомоги з його сторони покупцю при виборі товару.Деякі товари потребують нарізки, зважування, відмірювання продавцями за умови,що прилавки знаходяться у залі самообслуговування і відпускаються безпопередньої оплати.

Саме такиммагазином і являється METRO Cash & Carry (в Україні ТОВ „/>МЕТРО Кеш енд Кері Україна”) —мережа />магазинівпрофесійної оптової торгівлі на засадах самообслуговування у Європі та Азії. Термін“cash & carry” (англ.) означає „плати готівкою ізабирай товар сам”. Історія METRO Cash & Carry розпочалась у 1964 році з відкриттям першого />магазину оптової торгівлі в Німеччині. Центри оптової торгівлі METRO таMAKRO пропонують асортимент до 50 000 продовольчих та непродовольчих товарів.Понад 90% продукції, представленої в оптових/> магазинах METRO, закуповується у національних постачальниківта виробників. Нараховує більше 585 />магазинів, що працюють у28 країнах світу. Обсяг продажів компанії у 2006 році склав 29,9 млрд. євро.Штат METRO Cash & Carry International – більше 97 779 співробітників по всьому світі. METRO Cash &Carry – це торговельний підрозділ METRO Group,третього у світі за величиною торговельного концерну з річним обертом в 2006 р.60 млрд. євро. METRO Group має наступні торговельні підрозділи:

v METRO/Makro Cash &Carry,

v гіпермаркетиReal,

v супермаркетиExtra, Media Markt і Saturn – лідер торгівлі відео- тааудіотехнікою в Європі,

v  універмаги Galeria Kaufhof.

Для того, щоб увійти домагазину METRO Cash & Carry та придбати в ньому товар треба мати«карту клієнта», що видається компанією безкоштовно на основіофіційних документів.

Всіх клієнтів компаніяподіляє на три групи:

v  HoReCa – готелі, ресторани та іншізаклади громадського харчування;

v  представники роздрібної торгівлі– –невеликі магазинчики, кіоски;

v  офіси та сервісні компанії –підприємці, органи державної влади та інші організації.

Завдяки великим обсягамзакупівель та низьким експлуатаційним витратам товари в магазинах METROпродаються за оптовими цінами.

Асортимент магазинівохоплює окремі артикули товарів та готові бізнес-рішення — комплекс товарів,призначений для повноцінного забезпечення потреб представників бізнесу.

METRO Cash & Carry –міжнародний лідер ринку оптової торгівлі для професіоналів за принципом />самообслуговування.

Планування торговельногозалу магазину самообслуговування

У магазинахсамообслуговування забезпечується вільний доступ покупців до товарів, яківиставлені на обладнанні, організується робота вузлів розрахунків та контролю,де покупці розраховуються за підібрані товари. Правильне плануванняторговельного залу в магазині самообслуговування відіграє важливу роль узабезпеченні ефективності його діяльності, передбачає таке розташуванняобладнання, при якому забезпечуються максимальні зручності покупцям при переміщенніу залі, огляді та виборі ними товарів. Правильне планування і розміщеннятоварних секцій у торговельному залі МЕТРО дозволяє:

— не допускати черг увузлах розрахунків та контролю, дати покупцям можливість добре проглядатиторговельний зал, найбільш раціонально використовувати торговельну площу;

— забезпечити максимальнупропускну спроможність магазину;

— створити найбільшсприятливі умови праці для співробітників магазину;

— забезпечити сприятливіумови для поповнення товарних запасів у торговельному залі з підсобнихприміщень.

За своїм призначеннямплоща торговельного залу даного магазинусамообслуговування поділяється на зони:

ü  площу, що зайнятаобладнанням для демонстрації та розміщення товарів;

ü  площу, що зайнятавузлами розрахунку та контролю; площу для проходів покупців.

Найбільш раціональним є лінійнепланування торговельного залу, яке створює найкращі умови для згрупування ірозташування товарів, збільшує демонстраційну площу. При такому плануванні більш ефективновикористовуються внутрішні засоби реклами та інформації, раціональнішерегулюється потік покупців. У МЕТРО обладнання розташовують у вигляді чітких ліній, паралельно напрямку рухупокупців. Також максимально використовують пристінне обладнання і обладнанняприміщень для підготовки товарів до продажу. При розміщенні товарних секцій умагазині самообслуговування основою є правильний розподіл площі під окремігрупи товарів, який залежить від конкретних умов. Якщо торговельний зал невеликий, то недоцільно ділити його на секції. Уцьому разі необхідно розмістити товари так, щоб задовольнити потреби покупців.Чим більша частота придбання товарів окремих груп, тим більша площа потрібнадля їх роміщення. Такий принцип розташування товарних секцій дозволяє більшрівномірно поповнювати товарні запаси у торговельному залі та раціональнішевикористовувати торговельну площу. При продажу товарів, які потребують значнихзатрат часу для їх огляду та відбору, а також великогабаритних товарів, приінших рівних умовах, для організації секції МЕТРО відводиться більша площа. У магазинах, де товаризгруповано у споживчі комплекси, розмір площі торговельного залу для кожного зних визначається у залежності від обсягу товарообороту, широти асортиментутоварів, їх розмірів, а також загальної торговельної площі магазину. Одним зетапів планування торговельного залу є визначення послідовності розміщеннятоварних секцій. Факторами, які впливають на розміщення товарних секцій уторговельному залі, є: характер і привабливий зовнішній вигляд товару,зручність у роботі для персоналу, рентабельність, необхідність запобіганнюкрадіжок, зручність для покупців. При розташуванні товарних секцій необхідновраховувати частоту попиту на товари окремих груп, комплектність придбання,розміри і вагу товарів, що пропонуються для продажу, стабільність їхасортименту. У магазинах, які розташовані у багатоповерхових будинках, напершому поверсі, як правило, розміщуються товари повсякденного попиту і товари,які не потребують великих затрат часу для їх вибору, оскільки перший поверх єнайбільш відвідуваним покупцями. Окрім цього, розташування товарів за такимпринципом дозволяє уникнути напруженого потоку покупців. У одноповерхових, атакож на окремих поверхах багатоповерхових будинків, товари повсякденногопопиту розміщують, як правило, ближче до підсобних приміщень, що дозволяєзначно скоротити затрати часу на поповнення запасів товарів у торговельномузалі. Секції з товарами підвищеного попиту спеціалісти МЕТРО розташовують близько до входу, щоб уникнути скупчення покупців. Секції, у яких продаються важкі та великогабаритні товари розташовують укінці руху покупців, ближче до підсобних приміщень. За товарними секціямизакріплюють постійні місця розташування уторговельному залі. Це дозволяє покупцям звикнути до такого розміщення і тимсамим скоротити час на покупку товарів. Секції, у яких реалізуються товари, щопотребують спеціальних умов продажу (новинки, сезонні, модельні, складногоасортименту), розміщують у найбільшоглядових місцях торговельного залу. При цьому, незважаючи на нові видиупаковки товарів, дотримуютьсятоварного сусідства.

Викладка товарів уторговельному залі та формування асортименту товарів

Викладка товарів уторговельному залі

У основу раціоналізаціїторговельного процесу в магазині самообслуговування МЕТРО покладенокомплексне згрупування і викладка товарів. Організація торгівлі за методомсамообслуговування потребує активної викладки товарів. Приваблива, вдалорозроблена і представлена викладка товарів у торговельному залі сприяє тому, щовідвідувачі, які прийшли у магазин під впливом інших рекламних засобів, купуютьтовар. Викладка — це “німий продавець”, вона сприяє збільшенню продажу товарів,привертає увагу покупців, підказує про необхідність придбати той чи іншийтовар. Викладка товарів може підштовхнути покупців магазину до імпульсноїпокупки. Раціональна викладка товарів дозволяє ефективно використовуватиобладнання, покращує умови огляду і підбору товарів покупцями, скорочує втратичасу персоналу магазину на поповнення запасів товарів у торговельному залі.Якщо у залі магазину представлена велика кількість товарів, гірки стаютьнайбільш прийнятним місцем їх викладки. Чисті, акуратно заповнені товаром,привабливо оформлені гірки стимулюють покупця оглянути і підібрати товар,здійснити покупку. При викладці товарів на гірках важливо визначити спосібвикладки (вертикальний, горизонтальний). Вертикальний спосіб викладки товарів, який застосовують у МЕТРО — більш прогресивний, так як даєможливість покупцям швидко орієнтуватися у залі та вільно підбирати необхіднийтовар. Горизонтальний спосіб викладки доцільно застосовувати при демонстраціївеликогабаритних, а також дрібних товарів, розміщених у касетах. Товари, уреалізації яких магазин особливо зацікавлений, викладають на полицях, розташованих у найбільш зручних місцях дляпокупців, тому середні та верхні полиці відводять під викладку товарів зповільною реалізацією, а на нижніх — товари з високим постійним попитом. На нижніх полицях розміщують товар навалом і використовують його для зберігання робочих запасів.Товари на торговельному обладнанні розміщують таким чином, що демонстраційна площа використовується повністю і товари займаюьб весь простір між полицями. Чимбільша кількість товарів розміщена на полицях, тим краща їх реалізація, узв’язку з чим своєчасне поповнення товаром є особливо важливим. При викладцітоварів робітникиМЕТРО враховують послідовність розміщення окремихрізновидностей товарів у групі. Викладка товарів у них приваблива, алене настільки, щоб покупець боявся її зруйнувати. Тому, викладка товарів непредставляє собою якісь фігурні споруди, щостворюють незручності для покупців при підборі товарів. Для забезпеченнябезперебійної торгівлі протягом усього робочого дня фахівці прогнозують певний запас товарів у торговельному залі. Згрупуванняі викладка товарів у споживчі комплекси, перш за все, створює умови дляздійснення імпульсних покупок і значно економить час покупців при підборітоварів. Комплекси — це спосіб реклами, показу нових товарів. Правиломкомплексної викладки є закріплення за кожним товаром постійного місця наторговельному обладнанні у торговельному залі та продаж кожного окремого товарутільки в одній товарній групі. Це дає можливість покупцям добре зосереджуватисьу торговельному залі, а підприємству торгівлі – МЕТРО, ефективно використовуватиобладнання. У кожній асортиментній групі товарів є вироби, які потребуютьширокої реклами. Це, у першу чергу, відноситься до нових малознайомих покупцямвидів товарів. Вони знаходятьсяна самих помітних місцях. Для викладки рекламованих товарів виділяєтьсяспеціальна ділянка торговельного залу або організується викладка у тих жемісцях, де вони продаються, але із застосуванням спеціальних рекламнихплакатів, оголошень. Пересовують товари на обладнанні лише вибірково,коли цього потребують обставини. При розміщенні та викладці товарів уторговельному залі спеціалісти МЕТРО дотримуються таких принципів:

 - товарирозміщують так, щоб до кожного з них був забезпечений вільний доступ і всі вонидобре проглядалися покупцями і продавцями-консультантами;

— умікрокомплексі встановлюють постійні місця для викладки товарів кожної групи;

— товари, якіпотребують активної реалізації, розміщують на найбільш видних місцях;

— товари, якідорого коштують, і товари у невеликих за розмірами упаковках викладають умісцях, що добре проглядаються продавцем-консультантом;

— великогабаритніта важкі товари виставляють у кінці ліній;

— товариповсякденного попиту розміщують у глибині залу для залучення у торговельний залбільшої кількості покупців;

— товари, якіпотребують спеціального ознайомлення, розміщують збоку від входу і у різнихмісцях торговельного залу, щоб не створювати перешкод для руху покупців.

Формуванняасортименту товарів

Удосконаленняорганізації торговельного обслуговування населення і підвищення економічноїефективності магазинів самообслуговування у значній мірі залежать відправильного формування асортименту товарів. Формування товарного асортименту – це процес підбору і розміщення у певному порядку номенклатуритоварів, торгівлю якими здійснює підприємство торгівлі. Товарний асортимент умагазинах самообслуговування МЕТРОформують у два етапи. На першому етапівстановлюється груповий асортимент товарів і визначається його структура, а надругому — у залежності від товарних груп, визначається кількість видів,найменувань товарів і оптимальна кількість їх різновидностей, тобто розширенийасортимент. Структуру групового асортименту магазину самообслуговування визначають не за розміром площі, що займає кожна група товарів,а відповідно до обсягу товарообороту. Торгівля продовольчими і непродовольчимитоварами має істотні відмінні особливості, тому принцип формування асортиментупродовольчих і непродовольчих товарів вони розглядають окремо. Продовольчі товари у своїй більшості відносять дотоварів повсякденного попиту, тільки невелику їх кількість за своїми якостями відносять до категорії товарів періодичного вживання (алкогольнінапої, торти, шоколадні набори тощо), які купують від випадку до випадку.Сучасне обладнання і особливо холодильне, розширює можливості продажунайрізноманітніших видів товарів. Основним типом непродовольчого магазину самообслуговування є магазин МЕТРО із широким асортиментом непродовольчих товарів і обмеженимасортиментом продовольчих товарів. Оскільки ці магазини повинні забезпечитинаселення товарами першої необхідності, постійний асортимент у торговельномузалі повинен включати (у залежності від торговельної площі) приблизно 2000-4000найменувань товарів, з урахуванням їх видів, артикулів, розфасовок та ін.Додатковий асортимент залежить від територіальних особливостей і розташуваннямагазину, попиту і звичок населення. У непродовольчих магазинах самообслуговування спостерігається тенденціяпостійного розширення асортименту, що з великим задоволенням зустрічаєпокупець, який заінтересований купити в одному місці як можна більшу кількістьпотрібних йому товарів. Значну роль в асортименті непродовольчих магазинів самообслуговування відіграють продовольчітовари. Асортимент продовольчих товарів може включати від 500 до 2000 найменувань.В одних магазинах самообслуговуваннянепродовольчі товари продаються виключно як супутні, у інших — вони групуютьсяі для них виділяються окремі секції. Найбільш ефективно поєднувати ці дваметоди, що йробить МЕТРО, тобточастину непродовольчих товарів зосередити у спеціальному відділі, частину жрозмістити у відділах (секціях) продовольчих товарів. Товари, які завідношенням до продовольчих є супутніми, розміщують для перехресного продажу усекціях продовольчих товарів, товари, які не відносяться до супутніх,продаються у спеціальному відділі непродовольчих товарів. Секції (відділи)непродовольчих товарів розміщують умісцях, де проходять інтенсивні потоки покупців. Необхідно щоб у цьому відділібув представлений такий асортимент непродовольчих товарів, який привертає досебе увагу. Невеликі відділи товарів повсякденного попиту повинні бутиорієнтовані на імпульсні покупки. Порівняно великі відділи непродовольчихтоварів, і особливо ті, яким відведено окремі площі торговельного залу, повиннімати відповідний асортимент, зручність у здійсненні покупки, низькі ціни таінші фактори. Такі умови стимулюють покупку цих товарів у продовольчих магазинах самообслуговування, а не успеціалізованих непродовольчих магазинах. У продовольчих магазинах самообслуговуваннярентабельно в асортимент непродовольчих товарів включати господарські,парфумерно-косметичні, канцелярські, дрібні текстильні, галантерейні та іншітовари. Більш ефективним є продаж тих непродовольчих товарів, які зустрічаютьсяна традиційному маршруті огляду торговельного залу. У продажу непродовольчихтоварів методом самообслуговування основою для формування товарного асортиментує форма спеціалізації підприємства. Умовою правильного формування асортименту єкомплексна пропозиція товарів, яка включає згрупування за призначенням успоживчі комплекси. Основний фактор, який визначає кількість комплексів, — розмір торговельної площі магазину самообслуговування. При визначенніноменклатури споживчих комплексів у магазині МЕТРО враховують структурутоварообороту та наявність поблизу інших типів магазинів з продажу непродовольчихтоварів. У споживчих комплексах з чисельністю працівників торговельного залу неменше 30 осіб виділяються мікрокомплекси, кількість яких у споживчому комплексіповинно бути не менше п'яти. Мікрокомплекси можуть організовуватись якпостійні, так і сезонні (діють обмежений час). Особливу увагу необхідноприділяти організації постійних мікрокомплексів. Їх кількість і найменуваннявизначаються спеціалізацією споживчих комплексів, розмірами торговельної площімагазину, структурою товарообороту та ін. При формуванні асортименту товаріввелике значення має число товарних груп і підгруп, що входять до асортиментногопереліку даного підприємства торгівлі, та числорізновидностей товарів у кожному споживчому комплексі. Формуючи асортименттоварів для цього підприємства, прагнуть до підвищення у ньому питомої ваги товарів повсякденного попиту ізабезпечення їх постійної наявності. При формуванні асортименту в магазині МЕТРО виконують:

— дотримуютьсяустановленого асортиментного профілю магазину і споживчого комплексу;

— систематично,максимально розширюють і поновлюють асортимент товарів, який ураховує змінипопиту, стимулює ріст товарообороту і підвищення ефективності роботипідприємства торгівлі;

— забезпечуютьстабільність асортименту, а також періодично змінюють його у залежності відособливостей сезонного, передсвяткового та іншого попиту.

Головну роль узабезпеченні підприємства широким і постійним асортиментом відіграє чітке ірегулярне постачання товарів, його досконалість, уміння маневрувати ним.Позитивно впливає на формування товарного асортименту і задоволення попитупокупців. Вирішуючи питання товарного забезпечення, комерційні служби торгового підприємства МЕТРО у своїй роботі:

ü   чітко керуються матеріалами з вивчення товарнихринків і попиту покупців на товари та їх асортимент;

ü   здійснюють закупку товаріву обсязі та асортименті відповідно до попиту населення;

ü   забезпечують своєчаснуподачу, а також наявність повного асортименту товарів у торговельному залі.

У більшості продовольчихмагазинів самообслуговування реалізація окремих груп товарів знаходиться упрямій залежності від частки їх постачання у розфасованому виді. Недостатнякількість фасованих товарів стримує пропускну спроможність магазинівсамообслуговування, перешкоджає створенню у них достатньо широкого груповогоасортименту товарів. Найкращим вирішенням цієї проблеми є організаціярозфасовки товарів промисловими підприємствами, так як вони є найбільшефективним і доцільним джерелом фасовки. Раціональне товарне забезпеченнямагазинів самообслуговування передбачає своєчасне постачання товарів унеобхідній кількості і асортименті для безперебійної торгівлі з найменшимитоварними запасами і втратами. Цього можна досягти тільки тоді, коли кожномумагазину товар буде поставлятись партіями таких розмірів, які забезпечатьрівномірне постачання при мінімальних витратах на постачання і зберіганнятоварів.

Організація процесуобслуговування покупців, реклами та інформації у магазині

Організація процесуобслуговування покупців.

Організація процесуобслуговування покупців є основою торгово-технологічного процесу в магазинах,визначає кількість затрат часу покупців на здійснення покупок, пропускнуспроможність підприємств, чисельність працівників магазинів самообслуговування.Основними елементами процесу обслуговування МЕТРО є:

ü  підбір покупцями товарів ідоставлення їх до вузлів розрахунків та контролю;

ü  розрахунки з покупцями за підібраніними товари;

ü  надання покупцям додаткових послуг.

У магазинісамообслуговування покупець діє самостійно, а тому в процесі підбору товарівйому створюються найкращі умови. При підборі товаріву магазинах самообслуговування покупцям рекомендують для зручностікористуватись інвентарними корзинами і візками, але при цьому пам'ятати, щозастосування їх доцільне не у всіх випадках. Певний ефект дає використанняінвентарних корзин у великих магазинах самообслуговування з широкимасортиментом товарів. У таких магазинах покупці здійснюють, як правило, декількапокупок і використання інвентарних корзин спрощує їм послідовний підбір товаріву різних секціях. На доцільність використання корзин у магазинахсамообслуговування впливають і розміри реалізованих товарів — чим менші розміритоварів, тим більша необхідність у використанні корзин. У магазинах МЕТРО, які торгують непродовольчимитоварами, не забороняється покупцям входити до залусамообслуговування без інвентарних корзин. Для зручності інвентарні корзинирозміщують поруч із товаром. Розміщувати корзини біля входу у торговельний залдоцільно тільки при наявності єдиного вузла розрахунків та контролю. Припродажу товарів повсякденного попиту, а також товарів, які добре знайоміпокупцям і які не потребують великих затрат часу на підбір, застосуванняінвентарних корзин є ефективним, так як у цьому випадку вони використовуються уповній мірі. Використовують інвентарнікорзини при продажу продовольчих товарів, господарчих, галантерейних,парфумерних, канцелярських товарів та іграшок. При продажу верхнього одягу, головнихуборів, сумок, музикальних інструментів не застосувують інвентарних корзин, бо не доцільно, так як стримуєспоживчий потік покупців та перешкоджає підбору товарів ними. У сучасних умовахорганізації торгівлі методом самообслуговування, яка характеризується постійнимрозширенням і поповненням товарного асортименту, більшість покупців у процесіпідбору товарів потребують кваліфікованої консультації та допомоги персоналумагазину. Тому, від удосконалення засобів і методів консультації покупцівпродавцями-консультантами у значній мірі залежить ефективність їх праці таскорочення часу покупців на придбання товарів. Продавець-консультант МЕТРО чітко знає правила продажу цієї групи товарів, роздрібні ціни, способипоказу і демонстрації товарів у роботі, правильно визначає риси характеру покупця, вміє вести бесіду, є інформованим про сучасне направленнямоди, володіє вмінням виразно і переконливорозмовляти, вміє правильно викладати товари, знає психологію покупців і психологічні фактори, які впливають нарішення покупців при придбанні товару. Продавець-консультант досконало знає методи вивчення і реєстраціїспоживчого попиту, контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей уторговельному залі.

Вільний доступ до товаріву торговельному залі магазинів самообслуговування не виключає можливостікрадіжок товарів покупцями. Однією з умов підвищення ефективності роботимагазинів самообслуговвання є раціональна організація матеріальноївідповідальності, а також удосконалення форм контролю за збереженням товарно-матеріальнихцінностей. Ефективність контролю даного магазину залежить від правильної організації цілого комплексу заходів:розробки і виконання правил поведінки покупців і персоналу магазину,організації дієвих форм і систем контролю, правильного встановлення нормсписання втрат товарів, а також проблеми додаткових втрат на “забутливістьпокупців.” Критерієм правильного вибору тієї чи іншої форми матеріальноївідповідальності МЕТРОє мінімальний відсотоквтрат до обсягу товарообороту при оптимальній кількості працівників. Умагазинах самообслуговування для забезпечення збереження товарно-матеріальнихцінностей для працівників підприємства застосовується індивідуальна і бригаднаформи матеріальної відповідальності. Наявність широкого кола матеріально відповідальнихосіб в умовах самообслуговування перешкоджає розмежуванню і закріпленнюконтрольних функцій за кожним членом бригади, не дозволяє реалізувати основнийпринцип бригадної матеріальної відповідальності — колективний контроль за рухомтоварів і коштів. Тому, у магазинах самообслуговування Cash & Carry запроваджують обмежену форму матеріальної відповідальності, так якзбільшення кількості членів бригади матеріально відповідальних осіб не гарантуєвід утворення понаднормативних втрату магазині та відповідно не веде до посилення контролю за товарно-матеріальнимицінностями. Забезпеченню збереження товарів у магазинах самообслуговування МЕТРО сприяє використання таких методів як:

— установлення відеокамері телевізійних систем, які передають відображення на екран, а працівникмагазину у спеціальному приміщенні наглядає за тим, щоб своєчасно поповнювалисьтоварні запаси і покупці не могли залишити магазин, не розрахувавшись запридбаний товар;

— визначеннякількості та складу матеріально відповідальних осіб, організація контролю зазбереженням товарно-матеріальних цінностей;

— широкеінформування покупців у спеціально відведених місцях магазину про осіб,затриманих з краденим товаром.

Однією з умовуспішної організації матеріальної відповідальності є правильний підбір кадрів. Для роботи у даному магазині самообслуговування залучають кваліфікованих спеціалістів, якіпройшли спеціальне навчання. Особливу увагу звертають на рівень підготовки продавців-консультантів іконтролерів-касирів, які безпосередньо зайняті обслуговуванням покупців. Однимз основних елементів процесу продажу у магазинах самообслуговування єрозрахунки з покупцями за підібрані товари. Розрахунок є завершальним етапомпри здійсненні покупки, тому від його організації залежить загальне враженняпокупців про магазин самообслуговування.

Вузлом розрахунків таконтролю називають не тільки ту частину торговельного залу, де покупцірозраховуються за свої покупки, а й здійснюється контроль затоварно-матеріальними цінностями. Розрахункиза товари, куплені у продовольчому магазині самообслуговування, у тому числі іза відпущені продавцем через прилавок, проводиться тільки в єдиному вузлірозрахунків та контролю. Не дозволяється вимагати від покупців попередньоїоплати товарів, які продані через прилавок у торговельному залі магазинусамообслуговування, а також перевіряти при виході з магазину покупки післясплати за них у вузлі розрахунків та контролю (подвійний контроль). З метоюскорочення часу покупців на придбання товарів у торговельному залі продовольчихмагазинів самообслуговування МЕТРО встановлені експрес-каси для розрахунків запокупки, що складаються з 1-2 предметів. У даних непродовольчих магазинахсамообслуговування використовують централізовану і децентралізовану формирозрахунків на лініях обладнання. При централізованій формі розрахунківпокупець сплачує за товари, підібрані ним у різних секціях магазину, убудь-якій із кас єдиного вузла розрахунку та контролю, що розташований, білявиходу з магазину. У багатоповерхових спорудах магазинів розрахунки проводятьсяу вузлі розрахунків та контролю, який розташований біля виходу з поверху. Придецентралізованій формі розрахунків покупці оплачують покупки у касах,розташованих у середині та кінці ліній обладнання. У централізованих вузлах розрахунків касові кабіни розміщені так, що контролер-касир зверненийобличчям до потоку покупців, які виходять з торговельного залу. При цьомупрохід для покупців знаходиться зправа від контролера-касира. При децентралізованій формірозрахунків використана касова стрічка з переліком придбаних товарів та відповідними цінами і касовий чек, які з’єднані степлером. Для створення зручностей покупцям у великих універмагах МЕТРО організовані збірні каси, коли покупцям надається можливістьсплатити підібрані у різних секціях і на різних поверхах універмагу товари водній касі, куди товари, підібрані покупцем, доставляються працівниками універмагу. Запроваджені скануючих пристрої іелектроннообчислювальні машин, які ще більше прискорюють розрахунки з покупцями і забезпечують збір додаткової корисної інформаціїдля підприємств торгівлі. Удосконалені електронні контрольно-касові апаратимають ряд технічних особливостей, які значно спрощують роботуконтролера-касира. На цей час у сфері торгівлі широкого розповсюдження набули технологіїштрихового кодування для маркування та автоматизованої ідентифікації товарів.Наявність штрихових кодів на товарах дозволяє максимально автоматизувати процесобліку руху товарів з часу їх надходження до магазину до часу їх продажу.Розрахунки за підібрані товари здійснюються покупцями у вузлах розрахунків таконтролю з підключеними до них пристроями зчитування штрихових кодів.Технологію штрихового кодування застосовують і при розрахунках за технічно складні та великогабаритні товари на якіпокупець бере сам або йому продавець видає етикетку чи бірку із штриховимкодом. Особливо доцільно та ефективно застосовувати технології штриховогокодування у магазинах з великим асортиментом товарів. Впровадження технологіїавтоматизованої ідентифікації товарів на основі штрихового кодування умагазинах самообслуговування значно полегшує облік товарів, спрощує таприскорює процес розрахунків покупців за придбані товари, підвищує продуктивністьпраці касирів. Важливу роль у забезпеченні високої культури обслуговуваннявідіграють додаткові послуги, які надаються покупцям у магазинахсамообслуговування. Кількість і різновидність додаткових послуг, які можутьбути запропоновані покупцям, визначаються спеціалізацією і розміромторговельної площі підприємства торгівлі. Усі послуги, які надаються покупцям умагазині самообслуговування, можуть бути поділені на:

— послуги, якідають прямий економічний ефект, — приносять підприємству прибуток;

— послуги, якізабезпечують збільшення товарообороту;

— послуги, якіекономлять час покупців і створюють їм додаткові зручності, ті послуги, якіпрямого економічного ефекту не дають, але дозволяють значно покращити якістьобслуговування у магазині.

Поряд з послугами, якінадаються безпосередньо магазином самообслуговування МЕТРО, можна застосовувати послуги, які надаються вмагазині іншими підприємствами, а також послуги, що надаються магазином направах посередника. Додаткові послуги, які надаютьсяпокупцям у магазині самообслуговування, можна поділити на послуги, пов'язані зпродажем товарів, і послуги культурно-побутового характеру. До послуг,пов'язаних з продажем товарів, відносяться: продаж товарів у розстрочку,розкрій тканин, дрібна переробка виробів, нескладний ремонт товарів, граверніроботи, упакування товарів, придбаних у різних секціях універмагу,комплектування подарункових наборів з товарів, що є у продажу, доставка товарівза вказаною адресою. До найбільш поширених видів послуг культурно-побутовогохарактеру відносяться: інформаційні бюро, камери схову, театральні каси, фотоательє,кафетерій, ощадна каса, стоянка для автотранспорту, відділення зв'язку, бюрознахідок тощо.

Організація реклами таінформації у магазині

У магазинахсамообслуговування безпосередній зв'язок покупців з персоналом магазину, навітьпри наявності достатньої кількості продавців-консультантів, значно послаблений,тому роль і значення інформації та реклами тут збільшується. Реклама – найбільш поширена форма інформації,яка призвана торкатися нових проблем торгівлі, настоювати, переконувати,пропагувати товари. Зовнішнє і внутрішнє оформлення магазину МЕТРО інформує потенційних покупців про форму продажу товарів, щозастосовується у ньому. Для висвітлення такої інформації на фасаді магазину,крім горизонтальних і вертикальних вивісок, оформлені додаткові вивіски, наприклад, на склі вхідних дверей.У магазинах самообслуговування особливу роль відводять віконним вітринам якголовним засобам реклами товарів. При необхідності широкої реклами окремихвидів і груп товарів у вітрині розміщують максимальну кількість товарнихзразків. Композицію поновлюють якможна частіше, а зразки проданих товарів терміново замінюють. Важливою умовою підвищення продуктивності праціторгових працівників, збільшення пропускної спроможності підприємства,скорочення часу на здійснення покупок є правильна організація внутрішньоїінформації, на яку покладаються такі функції:

— ознайомлення покупців зпорядком і правилами продажу товарів і надання послуг у магазині;

— ознайомлення покупцівіз розташуванням товарних секцій, груп і окремих товарів у торговельному залі;

— визначення напрямкупотоків покупців у магазині за найбільш раціональним маршрутом ознайомлення.

Основнимизасобами внутрішньої інформації даного магазину самообслуговування, якапозитивно впливає на ефективну діяльність підприємства, є інформаційні схеми. Їх застосовують двох видів:

— загальну схемурозміщення комплексів, відділів, секцій за поверхами;

— схеми розміщення секційу рамках одного поверху.

Інформаційні схемипершого виду розміщені в магазиніперед входом у приміщення або у торговельному залі біля входу, а другого виду — у торговельному залі справа біля входу. Одним із засобів інформації є показчикисекцій, напрямків руху і видів послуг. Вони подаються у вигляді поєднання надписів і символів. При цьомувисота символів в 4-6 разів більше, ніж висота літер. Інформаційні системи умагазині самообслуговування подаютьсяу вигляді текстових оголошень, а також оголошень по радіо. Зміст такихоголошень швидко сприймається покупцями завдяки їх короткому тексту. До рекламнихзасобів у магазині самообслуговування, які добре сприймаються покупцями, можнавіднести і такі як: зниження ціни, торгові купони, які дають право на зниженняціни при покупці, безплатну роздачу товарів у вигляді подарунків тощо. Ці видиреклами можна доповнити рекламними заходами сезонного характеру, а такожприуроченими до свят або інших подій, які можуть бути разовими або регулярноповторюватись. Проведення різноманітних періодів (тижнів, декад) спеціальноїторгівлі (передсвяткової, сезонного характеру, приурочених до різних подій)забезпечують різноманітність, порушують одноманітність торгівлі. Сезонні рекламні кампанії є хорошим стимулом для поновленняасортименту, зміни викладки товарів і оформлення торговельного залу. У цьомувипадку асортимент товарів у деякій мірі залежить від характеру свята абосезону. Рекламним аргументом тут є цінність товару для споживача і вигіднаціна. Для проведення цих рекламних заходів своєчасно підготовлені оголошення,плакати, різні елементи декоративного оформлення торговельного залу. Длядосягнення бажаного рекламного впливу також підготовують платнурекламу. Оголошення, опубліковані у газетах, рекламні листки і проспекти завждизалишаються основним засобом інформації широких мас споживачів про товари,ціни, послуги, які можна одержати у магазині самообслуговування. Також МЕТРО випускає каталогз переліком продукції, яка знаходиться на полицях цього магазину та розсилаютьйого всім клієнтам по пошті кожного місяця. Об'яви у газетах використовують також для рекламування новихвидів послуг, нових видів упаковки, відповіді на запити споживачів. Рекламнілистки також є ефективним засобом реклами знижених або вигідних цін, сезонної іпередсвяткової торгівлі, періодів спеціальної торгівлі. Друкована реклама угазетах, як і рекламні листки, відрізняється своєю гнучкістю, що дає великіпереваги перед іншими засобами платної реклами. Використання радіореклами єоперативним заходом, так як для її підготовки і передачі потрібно небагаточасу. Ця оперативність особливо важлива для роздрібної торгівлі продовольчимитоварами, де панує конкурентна боротьба і різні зміни наступають дуже швидко. Телереклама– це додатковий рекламний засіб до інших видів інформації, так як звернена долюдей, які не читають газет або оголошень у газетах, але дивляться телебачення.

Шляхи підвищенняефективності продажу товарів у магазинах самообслуговування

Самообслуговуванняу торгівлі має значні переваги над іншими формами торгівлі, до яких можнавіднести:

— скороченнясуспільних затрат праці у результаті скорочення часу покупців на покупкутоварів;

— покращення умовпраці працівників торговельних залів і підвищення культури обслуговування,завдяки заміні продавців продавцями-консультантами;

— усуненняневідповідності між постійно зростаючим асортиментом товарів і обмеженимиможливостями його демонстрації і реклами через прилавок (при самообслуговуванніпокупці мають більші можливості для ознайомлення з асортиментом, оглядоммаловідомих товарів і новинок);

— збільшенняпропускної спроможності магазину та обумовлене цим зниження кількостіконфліктних ситуацій, створення спокійної обстановки у торговельному залі;

— зменшеннязатрат праці при продажу товарів, що дозволяє скоротити кількість працівниківмагазину навіть при збільшенні обсягу товарообороту;

— максимальневикористання демонстраційної площі торговельного обладнання і площі длявикладки товарних запасів;

— рістефективності використання основних фондів і пов'язане з ним підвищеннярентабельності у результаті збільшення товарообороту на 1 кв.м торговельноїплощі;

— створення умовдля нових взаємовідносин між покупцями і працівниками торговельного залу,взаємовідносин, що виховують чесність, почуття відповідальності за збереженнятоварно-матеріальних цінностей;

— підвищенняякості та ефективності праці при зниженні фізичного навантаження у результатівикористання більш передового вдосконаленого торговельно-технологічногообладнання і наукової організації праці;

— застосуваннянових видів упаковки зменшує до мінімуму або зовсім усуває природні втратитоварів. Крім того,практична, красива упаковка попередньо розфасованого товару є для покупцівгарантією його високої якості та правильної ваги.

Також однією з умов підвищення ефективностіроботи магазинів самообслуговування є раціональна організація матеріальноївідповідальності.

КЗпП передбаченаіндивідуальна та колективна матеріальна відповідальність. Крім того,матеріальна відповідальність може бути повна або обмежена.

Повна матеріальнавідповідальність можлива тільки у випадках, зазначених у ст. 134 КЗпП. Однією зумов такої відповідальності працівників магазину самообслуговування є укладенийписьмовий договір між працівником і підприємством про повну матеріальнувідповідальність (далі — ПМВ) за встановленою формою. Під час укладення з такимпрацівником спеціального письмового договору слід керуватися ст. 135-1 КЗпП.


ВИСНОВОК

Системасамообслуговування у магазині дає можливість скоротити витрати обігупідприємства, підвищити пропускну спроможність магазину, краще використати йоготорговельну площу і обладнання. При самообслуговуванні між покупцями іпрацівниками магазину складаються умови взаємної довіри.

У організації торгівліметодом самообслуговування приховані величезні резерви для подальшого їїрозвитку, а тому цю форму продажу необхідно глибоко і уважно вивчати,аналізувати і постійно удосконалювати.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Беляевский И.К. Маркетинговоеисследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. – М.: Финансы истатистика, 2004. — 320 с.

2.  Голубков Е.П. Маркетинговоеисследование: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2003. — 496 с.

3.  Ортинська В.В., Мельникович О.М.Маркетингові дослідження: Підручник. – К.: КНТЕУ,2002. — 169 с.

4.  Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. – К.: Центрнавчальної літератури, 2006. — 387 с.

5.  Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптоваторгівля: організація та технологія: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2005. — 256 с.

6.  Голошубова Н.О. Організація торгівлі:Підруч. для студ. вищ. навч. зал. – К.: КНИГА, 2004. — 560 с.

7.  Тупицын А.Л. Управление запасами: АВСили XYZ – анализ Коммерческий директор. – 2006. — №1. – С. 18-35.

8.  Бланк І.А. Торговий менеджмент. – К.:ЭЛЬГА, Ника-Центр, 2004.- 784 с.

9.  Маркетинг: стан і основні напрямирозвитку: 36. наук. пр. – К.: КНТЕУ, 2002.- 185 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу