Реферат: Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольнаробота

натему:

Маркетинговедослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")


ПЛАН

Завдання № 1. Маркетингове дослідження ООО „Кафе Молодіжне”

Завдання № 2. Розробка меню

Список використаної літератури


Завдання№ 1. Маркетингове дослідження ООО „Кафе Молодіжне”

Сегментація ринку – виділення в межах ринку чітко позначених груп споживачів,що розрізняються по своїх потребах, характеристиках або поведінці, дляобслуговування яких можуть потрібно певні товари або маркетингові комплекси.

Завданнясегментації ринку давно і успішно вирішується на основі інформації, отриманої вході маркетингових досліджень. Результатом дослідженнясегментації є побудова спеціальної типології споживачів. Замовниками подібних дослідженьстають як постачальники продуктів і послуг, так і рекламні і маркетинговіагентства, розробляючі пропозиції по позиціюванню.

Найбільш поширені причини звернення до дослідження сегментації ринку:

·    Вивченняринку і споживача для впровадження нового продукту/послуги (попередній аналіз ринку);

·    Перевіркаперспективності вибраного позиціювання на окремий сегмент (оцінка розміру цьогосегменту);

·    Формуванняпродуктової пропозиції для різних типів споживачів. Різні пропозиції для різних типівспоживачів;

Пошук найбільшвільного сегменту з погляду марочної конкуренції.

У методичномуплані при прогнозуванні попиту для даного сектора економіки можуть бутизастосовані наступні підходи:

·    традиційний(генетичний)— ретроспективний аналіз фактичного числа заявок на послуги і виявленняевристичним шляхом основних тенденцій, що визначають їх майбутню кількість. Якпоказав досвід його широкого застосування в умовах адміністративно-командноїсистеми, даний підхід є неефективним; особливо він неприйнятний в умовахшвидкої зміни зовнішньої середи функціонування економічних об'єктів, характерногодля сучасних російських умов;

·    класичнийпрогнозування попиту з урахуванням обмеженого числа домінантних чинників(зазвичай доходів і цін); представлений науковою працею багатьох відомихекономістів, що займалися теоретичними проблемами попиту на рубежі XIX-XX вв. До їх числа належать А. Маршалл, Ст Парето, Л. Вальрас, Д. Хикс, Г.Кассель і ін. Основні питання, що знаходилися в центрі їх уваги аналізповедінки споживача, дослідження чинників, що впливають на попит, зокрема,вивчення співвідношення категорій попиту, пропозиції, ціни і доходів.

·    модифікований— адаптація класичного підходу до сучасного складного процесу формування попитуна продукцію сфери послуг. Цей підхід (що розвивається далі авторами) базуєтьсяна нових концепціях формування попиту, відповідно до яких його ефективнепрогнозування неможливе без врахування цілого комплексу взаємозв'язанихчинників, що визначається як специфікою галузевого виробництва, так іособливостями надання і споживання послуг в сучасних умовах перехідного періоду.

Даний підхідгрунтується на тому, що в сучасних економічних реаліях багато гіпотез,прийнятих класичною теорією попиту, далеко не завжди точно дотримуються, анайчастіше тим або іншим способом трансформуються.

Це обумовленотим, що поведінка сучасного споживача товарів і послуг істотно змінилася.Найбільшою мірою відхилення економічних реалій від класичного підходухарактерний саме для економіки перехідного періоду і, зокрема, для російськихумов. Розгледимо ситуації, при яких виникають вказані невідповідності.

Ажіотажний попит,що формується в умовах гіперінфляції. Тут чинник знецінення грошей стаєпереважаючим в порівнянні з чинниками доходів і цін, поведінка споживача стає взначній мірі «ірраціональною», функція корисності трансформується і не має межнасичення.

Місія організаціїописує місце, роль і положення в суспільстві, її публічний статус. Час від часуце поняття замінюють таким вираженням, як «девіз організації». Місіяорганізації — це виражене словесно, основне соціальне важливе, функціональнепризначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація прирозробці власної місії підкреслює конкретно соціальний характер власногопризначення для суспільства.

Місія реалізуєцілі розвитку організації, які по суті визначають перспективні напрями. Залежновід значущості, цілі розділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечуютьдосягнення головної мети. Далі вони розділяються до рівня завдань.

Мета підприємства– отримання прибутку.

Мета підприємства– задоволення потреби студентів в живленні.

Місіяпідприємства – забезпечити харчування студентів.

Місіяпідприємства – створення молодіжної атмосфери для харчування студентів.

Робота надстворенням компанії харчування зобов'язана починатися з чіткого визначеннястратегії і концепції цього компанії. Для складання концепції потрібно виявитиконтингент гостей закладу, рівень конфігурації потоку гостей і, відповідно,формат компанії.

Виходячи зцього, планується меню і цінова політика.

У останньомурозробка концепції ресторану зобов'язана будується на маркетинговихдослідженнях, що дозволяють зробити виводи: чи варто створювати різноманітнеменю (наприклад, додатково вводити російську, європейську або решта кухонь), чивідокремлювати групи гостей територіально (зробити на фудкорте VIP-залабо дитячий зал), і так далі «Молодіжне» — кафе, розраховане на 50 посадочнихмісць.

Престиж закладу:висока якість, приготованих з нових товарів, блюд гарантовано не лише високимпрофесіоналізмом кухарів, але і чітким дотриманням відпрацьованої технології,що спирається на сучасне кухонне устаткування.

Споживачівобслуговують офіціанти, бармени, що минули спеціальну підготовку.

Блюда і напоїготують висококваліфіковані кухарі. Обслуговуючий персонал має формений одяг івзуття одного еталону.

У практику обслуговуваннявходить пристрій сімейних обідів. Для цього складено особливе меню з розрахункуна дітей (дитяче меню), де пропонуються блюда, які можуть заінтригувати дітейсвоїм заголовком і оформленням, причому ціни на блюда не зовсім високі.

Приміщення ресторанурозділяються на наступні функціональні групи:

1. Приміщеннядля прийому і зберігання сировини (складські приміщення):

охолоджуванікамери; неохолоджувані комори.

2. Виробничагрупа приміщень ресторану призначена для

переробкитоварів, сировини і їх приготування.

·    М'ясо — рибний цех призначений дляпереробки сировини і виробництва напівфабрикатів (заготівка).

·    Гарячий цех — доготовочныйцех, випускає готову продукцію.

·    Холодний цех — доготовочныйцех, також випускає готову продукцію.

·    Кондитерський цех — спеціалізований,випускає готові кондитерські вироби. Планування кондитерського цеху зобов'язаневідповідати послідовності технічного процесу приготування кондитерських виробіві виключати здібності сировини, що перехрещується, і готової продукції.

·    миєчні кухонного і столового посуду;

·    сервізна;

·    приміщення завідувача.

3. Приміщеннядля обслуговування споживачів передбачені для реалізації готової продукції іорганізації її споживання:

·    обідній і банкетний зали.

4.Адміністративно — побутова група призначена для створення звичайних умов праці(кабінети директора, зам.Директора,бухгалтерія і так далі)

При великомувиборі напоїв рекомендується скласти їх окреме меню. Пропозицію напоїв надаєвирішальна дія на фурор роботи більшості компаній харчування. Тому зовсімпринципово привести в меню вірний вибір напоїв, при цьому дуже враховуватибажання гостей.

Напої традиційноділяться на дві величезні групи: алкогольні і безалкогольні. Алкогольні напої усвою чергу розділяються на три підгрупи: провина, пиво, спиртні напої. Списокнапоїв в меню здійснюється в наступній послідовності:

Віна:

-    вітчизняне біле

-    вітчизняне червоне

-    імпортне біле

-    імпортне червоне

-    шипучі ігристі вина

-    південні вина

Аперитиви:

-    білий вермут

-    червоний вермут

-    гіркий аперитив

-    анісовий аперитив і т. Д.

-    міцні спиртні напої: горілка

-    лікери, віскі, джин, ром, бренді

-    коньяк, кальвадос і так далі

Пиво:вітчизняне, імпортне.

Скороченнякількості найменувань блюд і закусок, передбачених асортиментним мінімумом, недопускається. Навпаки, асортимент може бути розширений за рахунок включення вменю сезонних і фірмових блюд.

Кафе «Молодіжне»надає споживачам повний раціон харчування. У даному ресторані застосовуєтьсятакий спосіб обслуговування, як: сервіс офіціантами. Вибір цього способузастосовується для створення зручності споживачів.

Зовсім не принципововідмінно зустріти людей, запропонувати їм професійне сервіс, але і не меншезначення має завершення прийому.

Загальнопоширеніметоди розрахунку включають наявні засоби, кредитні картки, чеки, запис нарахунок. Офіціант зобов'язаний знати процедури розрахунку всіма вищезгаданимиметодами.

Кафе «Молодіжне»практикує наявну форму розрахунку, у тому числі передоплата (для банкетів) ібанківськими пластмасовими картами через пост. термінал.

Підготовка іпред'явлення рахунку. Оформлення рахунку переслідує дві мета: проінформуватигостя про суму оплати (у деталях) і виконати роль системи контролю дляресторану.

Рахунок гостямможна подавати за столом, в пани або біля каси. Незалежно від місцяпред'явлення рахівниць слід подавати на першу вимогу. Він зобов'язаний бутипостійно напоготів.

Офіціантзобов'язаний бути напоготові і не пропустити момент, коли гості захочутьотримати рахунок. Спільне правило: рахунок не слід подавати, поки вас про це непопросять. Якщо рахунок подається на столик, його кладуть перед власникомгуляння з правого боку. У «Золотому вулику» рахівниць подають в спеціальнійтечці. Якщо посеред гостей немає явного власника гуляння, рахунок кладуть насередину столу.

Списокдокументів і нормативно-технічна база кафе «Молодіжне».

-    Свідоцтво про реєстрацію компанії;

-    Ліцензія на алкогольну продукцію;

-    Зведення про стабільністьсанітарно-гігієнічного стану компанії;

-    Зведення про узгодження компанії вимогамбудівельних норм і пожежного збереження;

-    Метрологічне забезпечення виробництва;

-    Зведення про контроль властивості напідприємстві;

-    Зведення про кваліфікацію виконавцівпослуг;

-    Надання послуг в узгодженні іззагальноросійським класифікатором послуг популяції ОКУН ОК 00293;

-    Збірки рецептур блюд і кулінарнихвиробів разом з еталонами, що діють в галузі, і технічними умовами є основниминормативно-технологічними документами для компаній публічного харчування.

У збіркахприводяться рецептури, розробка приготування блюд, а також норми витратисировини, виходу напівфабрикатів і готової продукції, рекомендації повзаємозамінюваності товарів. У рецептурах вказані: найменування товарів, щовходять в блюдо, норми вкладення товарів масою брутто і нетто, вихід (маса) окремихготових товарів і блюда в цілому.

Додатки доЗбірки містять таблиці розрахунку витрат сировини, виходу напівфабрикатів іготових блюд, розміри втрат при тепловій обробці блюд і кулінарних виробів,норми взаємозамінюваності товарів при приготуванні блюд.

Збіркою рецептуруправляються при складанні калькуляційних карток, в яких указуються нормивкладення сировини, вихід і продажна вартість готового блюда, технико-технологическихі технологічних карт.

Технологічнікарти. Висока якість готової продукції складається з багатьох чинників, одне зних — дотримання технологічних вимог до обробки товарів і приготування блюд навсіх стадіях виробничого процесу.

Кухарі ікондитери зобов'язані забезпечуватися на робочих місцях технологічними картами.Ці карти складаються на кожне блюдо, кулінарний або кондитерський виріб напідставі Збірки рецептур, вживаної на даному підприємстві.

У технологічнихкартах указуються: найменування блюда, номер і варіант рецептури, нормавкладення сировини масою брутто і нетто на одну порцію, а також даєтьсярозрахунок на певну кількість порцій або виробів, що готуються в казанах певноїємкості, указується вихід блюда.

У картах такожприводиться короткий опис технологічного процесу приготування блюда і йогооформлення, звертається увага на послідовність закладки товарів залежно відтермінів їх теплової обробки, характеризуються вимоги до якості блюда,коефіцієнти трудомісткості блюда.

Технологічнікарти складаються по встановленій формі, підписуються директором, завідуючимстворенням і калькулятором і зберігаються в картотеці завідувача створенням.

Технико-технологическиекарти (ТТК) розробляють на новітні і фірмові блюда і кулінарні вироби — ті, яківиробляють і реалізують лише в даному підприємстві. Термін діяння ТТК описуєсамо підприємство. ТТК включає такі розділи, як: найменування виробу і областівпровадження ТТК. Указують чіткий заголовок блюда, яке не можна змінити безтвердження; приводять конкретний список компаній (філій), яким дано правостворювати і втілити дане блюдо, список сировини для виробництва блюда, вимогидо якості сировини і д.р.

Будь-яка технико-технологическаякарта отримує порядковий номер і зберігається в картотеці компанії. ПідписуєТТК відповідальний розробник.

Галузевістандарти (ОСТ) є головним нормативним документом, що регламентує створеннянапівфабрикатів і кулінарних виробів. Ости розробляються і затверджуютьсяміністерствами м'ясної і молочної індустрії, харчової індустрії, рибногогосподарства, що виробляють продукцію для публічного харчування.

Технічні умови(ТУ) розробляються науково-дослідним інститутом публічного харчування, який єбазовою організацією по стандартизації продукції публічного харчування.Технічні умови — це основний регламентуючий документ, що визначає створеннянапівфабрикатів лише на підприємствах публічного харчування. Ости і ТУ містятьвимоги до якості сировини і напівфабрикатів за органолептичними іфизико-хімічними показниками.

Технологічніанотації (ТІ) вводяться відразу з еталонами (технічними умовами). Вони єосновними технологічними документами, що визначають: асортиментнапівфабрикатів, що виробляються; вимоги до якості і норми витрати сировини;порядок проведення технологічних дій; вимоги до упаковки і маркіровки; умови ітерміни зберігання і транспортування. Стандарти компаній (СТП) розробляють накулінарні вироби з нетрадиційними методами холодної і теплової обробки, нановітні процеси.

Реклама відіграєвеличезну роль в діяльності компанії публічного харчування, надаючи споживачевіпро вироби або послуги, допомагаючи клієнтові віддати перевагу даному бару всімостаннім. База реклами — інформація. Основними заходами щодо активізації іполіпшення рекламної діяльності слід вважати: — виявлення продукції, що більшпотребує реклами; — створення високохудожніх, сучасних рекламно-графічнихзасобів; — впровадження маркетингових підходів до планерування випускурекламної продукції; — відмінність виробництва рекламної продукції зурахуванням значущості і специфіки продуктів, термінів її виробництва,поставлених цілей; — повніше впровадження і стимулювання творчого потенціалупрофесіоналів, що займаються рекламою; — пошук новітніх форм рекламноїпродукції. На зміну дослідженню попиту прийшло дослідження потреб, купівельнихмотивів, використання доходів споживачами. Найважливішим елементомпривабливості продукції публічного харчування є рівень у сфері послуг. Длявирішення даної задачки вживають пропаганду, відгуки преси, ефірний час в радио-і телепрограмах, спонсорство, роль у виставках, конкурсах, ярмарках, розробку іпідтримку фірмового стилю. При розміщенні реклами про кафе «Молодіжне», пропродукцію, що випускається, і послуги, рекламодавець до цього всього здійснюєвідбір потрібних засобів реклами, робиться вибір між газетами, радіо,телебаченням, засобами зовнішньої реклами, реклами на транспорті и т.д.Найчастіше рекламу про кафе «Молодіжне» можна побачити на сторіночках газет, нарекламних щитах, розташованих уподовж дорогий і почути на місцевому радіо.Розроблений сайт у вебе.Стиль кафе «Молодіжне» складається з багатьох компонентів — від реклами додизайну приміщення і манери працювати з відвідувачами. Кафе має вивіску звказівкою його типа, форм організації його діяльності, фірмового найменування,юридичної особи, інформацію про режим роботи, про послуги, що надаються. Кафе«Молодіжне» має не рахуючи звичайної вивіски, вивіску світлову з елементамидизайну. Цей вид реклами окрім дії на гостей має принципове значення, і якзасіб декорації фасаду ресторану. І міста в цілому. Використовуючи природнийфон вечірнього і нічного неба. Світлова реклама зобов'язана розрізнятисяяскравістю, витонченістю шрифту, гармонійно вписується в спільний ансамбльбудови ресторану. Щоб поміняти яскравість світла, можна рекомендувати установкуреостата на газосвітній вивісці. При цьому рівномірно повністю гаснуть букви іфірмовий символ ресторану, а пізніше повільно все яскравіше і яскравішерозгораються. Час від часу вживають спосіб “самопишущихся” газосвітнихустановок, коли букви за допомогою імпульсного пристрою спалахують не сходу, аяк би послідовно виписуються. Після повного написання тексту установкаавтоматом вимикається і цикл повторюється. Кафе «Молодіжне» також вживаєвітринну рекламу. Під вітрини уживаються вікна кафе, внутрішні стінки бару,залів. Вітрина зобов'язана складати органічне ціле з вивіскою. Основнепризначення вітрини — привернути увагу перехожих, заінтригувати їх спочаткувітриною в цілому, потім її змістом. Тому вітрина зобов'язана яскраво, помітновідображати характер і особливості ресторану або іншого компанії публічного харчування.У вікнах реклами можна встановлювати рекламні художньо оформлені плакати,оголошення, час від часу вітрину оживляють певним сюжетом. Віконна вітринаприкрашає не лише кафе — вона стає істотним оформленням вулиць. Меню ресторанувіддруковане друкарським методом, на обкладинці меню є фірмовий символкомпанії. Рекламний — інформаційний текст: якнайкращий молодіжний відпочинок вкафе «Молодіжне»! лише у нас великий асортимент смачних блюд і якісне сервіс!Ми з радістю допоможемо Вам організувати і провести хоч яке свято, вечірки,ювілеї, корпоративні свята, сімейні і ділові торжества — зачинаючи із створеннясценарію свята різноманітних стилів і форм і закінчуючи конкретно проведеннямхоч якого заходу!

Завдання№ 2. Розробка меню

Меню — це списокблюд, закусок, кулінарних виробів, напоїв, розташованих в певному порядку.

Типи менюрозрізняються один від одного варіаціями підбору пропонованих блюд і структуроюцін. Даний ресторан вживає такі види меню, як:

Меню «а ля карт».Цього типа меню дає вибір в кожному виді блюд, причому кожне блюдо оцінюєтьсяроздільно. Блюда з такого меню, вибрані відвідувачами, готуються на замовлення.

Меню «Табльдот».Цього типа меню дає маленький асортимент блюд і оцінюється спільною сумою зрозрахунку на одну людину за все меню.

Звичайний прикладтакого меню — «діловий сніданок» (бізнес-ланч) по помірних цінах, до складуякого входять по три-чотири найменування блюд. Гість платить встановлену цінуза весь обід або сніданок.

Меню типатабльдот зовсім популярні в урочисті дні, наприклад Новий рік.

До головнихчинників, які потрібно врахувати при складанні меню, відносяться: зразковийасортимент продукції, що випускається, виду раціону, що надається, наявністьсировини.

При складанніплану-меню потрібно врахувати наявність сировини в коморах. Блюда і закуски, щовключаються в меню, зобов'язані бути різноманітними як по видах сировини, так іпо способах теплової обробки (варені, припущенные, смажені, тушковані,запечені); враховуються також кваліфікаційний склад працівників, потужністьвиробництва і оснащеність його торгівельно-технологічним устаткуванням, а такожтрудомісткість блюд, т.е. Витрати часу на приготування одиниці продукції.

Затверджуючиплан-меню, директор і завідувач створенням несуть відповідальність за те, щобблюда, що включаються в меню, були у продажу протягом всього дня торгівлікомпанії.

Решта видів меню.

Банкетне меню.

Меню банкетускладається за бажанням замовників і обмовляється завчасно. Воно залежить відтрадицій, грошової здатності замовника, можливостей компанії.

Меню складаєтьсязавідуючим створенням, метрдотелем і передається калькулятору для визначенняпродажних цін блюд. Затверджується меню директором компанії.

Меню складаютьзалежно від характеру банкету. Характерні риси даного банкету: урочистість дії,різна державна приналежність учасників.

Банкетне менюзавчасно за 10 — 12 днів до торжества в узгодженні з побажаннями замовника.

У меню даногобанкету включені: 4 холодних закуски, 1 пекуча закуска; 2 других гарячих блюда:рибне і м'ясне; десерт; гарячі напої; безалкогольні напої; спиртні напої.

Дитяче менюрозробляється з урахуванням вікових особливостей і смакових переваг дітей,блюда розрізняються оригінальністю дизайну і незвичайними найменуваннями.

Основне менюкафе «Молодіжне»

Салати

Найменування Вага

Салат «Вінегрет» з оселедцем

Класичний салат з Атлантичним оселедцем

200

Салат з креветками і картоплею

Салат з Норвезьких креветок, відвареної картоплі, яйця, свіжих огірків і помідор, заправлених майонезом

200

Цезарь класичний

Листя салату «Ромейн» з сиром «Пармезан» і грінками, заправлений фірмовим соусом «Цезарь»

200

Цезарь з куркою

Листя салату «Ромейн» з сиром «Пармезан» і грінками, заправлений фірмовим соусом «Цезарь»

200

Цезарь з креветками

Листя салату «Ромейн» з сиром «Пармезан» і грінками, заправлений фірмовим соусом «Цезарь»

200

Салат «Грецький»

Листя салату, бринза, свіжі огірки, помідори, солодкий червоний лук і свіжий базилік, заправлені оливковим маслом

200

Салат з кальмарами

Кальмари із зеленою квасолею, болгарським перцем і гострим соусом

200

Салат зі свіжих овочів

Салат з сезонних овочів із заправкою на вибір: із сметаною, майонезом, оливковим маслом)

200

Салат «Пражечка»

Копчена шинка, салат айсберг, козиний сир, болгарський перець з сирною заправкою

200 ЗакускиНайменування Вага

Холодець

Класичний холодець зі свинини і яловичини, подається з хріном або гірчицею

200 Свинячі вушка 200

Гострі курячі крила (МАЛИЄ/БОЛЬШИЕ)

Подаються з селерою, морквою і соусом «Блю-чиз»

200

Пивні грінки

Запеченнниє з часником і сиром грінки з чорного багета

200

Оселедець бочковий

Оселедець бочкового засолу з обсмаженою на маслі картоплею і цибулею

200

Сьомга малосольна

Слабосоленая сьомга домашнього засолу, подається з тостами з пшеничного хліба

200

Буженина з хріном і гірчицею

Свинина, запечена з додаванням пива, часнику, перцю і м'яти

200

Смажений сир

Смажений в золотистих сухарях сир моцарела, подається з соусом «Тар-тар»

200

Кальмари фри гострі

Кільця кальмарів, приготовані в кляре, подаються з соусом «Тар-тар»

200

Креветки до пива

Зварені в пиві із спеціями креветки

200

Карпаччо з яловичини

Тонко нарізана яловичина заправлена бальзамним оцтом і соусом песто. Подається з листям рукколы і сиром «Пармеджано»

200

Солоні гриби

Лісові гриби бочкового засолу з цибулею

260
Закуски накомпаніюНайменування Вага

«Під пиво»

Сиг, палтус, муксун холодного копчення і слабосоленый лосось

615

Раки під «Пражечку» (9шт./15шт.)

Жваві раки, зварені в ароматних спеціях

1200/1900

Пивна тарілка

Гострі курячі крила, кільця кальмарів, часникові грінки, перчики Халопеньо

960

М'ясна тарілка

Буженина домашня, салямі Напполі, салямі Спьяната Романа і окіст «Пармський»

460

«Під горілку»

Сельдь/килька/ськумбрія з молодою картоплею

275

Сирна тарілка

Асорті з 5-ти сирів: Дор-блю, Брі, Чечил копчений, Козиний, Сулугуні

310

Соління

Солоні черемша, гострий перець, квашена капуста, часник, огірки і помідори

230 СупиНайменування Вага

Суп грибний

Вершковий крем-суп з шампіньйонів, подається з грінками

205

Гуляш по-чешськи

Густий суп зі свинини і яловичини з паприкою, спеціями і томатами, подається з тостами і сметаною

230

Гороховий з копчениною

Суп з молодого горошка, подається з часниковими грінками

205

Куряча локшина з потрошками

Зварена на міцному курячому бульйоні з м'ясом курки і потрошками

205

Гострий суп з квасолею і креветками

Пікантний суп з томатів, з чорною квасолею, перцем Чилі і креветками

250

Валтавськая червона юшка

Навариста юшка з трьох видів риб, з помідорами

190 Гарячі блюдаНайменування Вага Ковбаска з яловичини і свинини 200 Ковбаски свинячі гострі 200 Ковбаски з баранини 200 Ковбаски Празькі з сиром 200 Ковбаска куряча копчена 200

Ковбасна лава

Ковбаска свиняча, ковбаска куряча-2 шт., ковбаска бараняча, ковбаска свиняча з сиром, ковбаска з яловичини, подається з картопляним пюре, картоплею «Фрі», тушкованою капустою, соленьями, «Діжонськой»горчицей, хріном, соусом «Сальса»

200

Картопля запечена з сиром

Запіканка зі свіжої картоплі з вершками і сиром

200

Бараняча ніжка з картопляним пюре і луком

Ніжка ягняти, тушкована у винному соусі і ароматних травах, подається з картопляним пюре і тушкованим в провині луком

200

Рулька свиняча з тушкованою капустою

Свиняча нога, що гаситься в пиві і ароматних травах, подається з тушкованою капустою, соленьями і гірчицею «Діжонськой»

200

Свиняча корейка на грилі з яєчнею і квасолею

Копчена свиняча корейка, подається з яєчнею і квасолею, обсмаженою з томатами

200

Свинина запечена з грибним соусом

Запечена в спеціях і травах свиняча шийка, подається з соусом з шампіньйонів

200

Качка з яблуками

Половина качки подається з печеними яблуками і тушкованою капустою

200

Свиняче коліно

Приготоване по фірмовому рецепту, подається з тушкованою капустою, соленьями і дижонской гірчицею

200

Стейк з яловичини

Стейк з яловичини, подається із зеленим салатом і перцевим соусом

200

Риба смажена на сковороді

(Сезонне блюдо)

200

Стейк з сьомги

Обсмажений на грилі стейк з Норвезької сьомги, подається із смаженою квасолею і зеленим маслом

200

Велика домашня котлета

Натуральний біфштекс з добірного м'яса яловичини і свинини, приготований на грилі, подається з картоплею «Фрі», листям салату «Лоло Россо», червоним луком, кетчупом і майонезом

200

Велике асорті на компанію

Свиняча рулька, бараняча ніжка, ковбаска куряча, ковбаска з яловичини, ковбаска зі свинини, свинячі ребрышки, подаються з картопляним пюре, картоплею «Фрі», тушкованою капустою, соленьями, гірчицею «Діжонськой», хріном, соусом «Сальса»

200 ГарніриНайменування Вага Картопля фри 200 Часточки картопляні 200 Квасоля зелена з часником 200 Відварена картопля молода 200 Тушкована капуста 200 Картопляне пюре 200 СоусиНайменування Вага Соус «Сальса» 50 Гірчиця 50 Хрін 50 Соус «Тар-тар» 50 Соус «Перцевий» 50 Соус «Грибний» 50 Соус «Сирний» 50 ДесертиНайменування Вага

Морозиво

на ваш вибір: ванільне, полуничне, шоколадне

200

Шоколадний торт

Подається з шоколадним соусом

200

Штрудель східний

Начинка з чорносливу з волоським горіхом в тонкому тесті, подається з ванільним соусом і кулькою ванільного морозива

200 Сорбет 200

Штрудель яблучний

Достаток свіжих яблук і родзинок у поєднанні з корицею, обернуте якнайтоншим тестом. Подається з ванільним соусом

200

Млинчики з сиром

Тоненькі млинчики фаршировані сиром, подаються з карамелевим соусом

200

Маковий торт

Подається з шоколадним соусом і карамеллю

200

Чизкейк

Торт з сиру «Філадельфія». Подається з карамелевим соусом

200
Списоквикористаної літератури

1.  БородійВ. Технологічний процес в закладах громадського харчування, К.: Діло, 2009 р. –320 с.

2.  КаверінМ. Маркетинг в засобах громадського харчування, К.: Діло, 2007 р. – 175 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу