Реферат: Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы

Завдання № 1.

·<span Times New Roman"">        <span Times New Roman",«serif»; color:maroon">Умова

Фірма планує розвиток економічноїдіяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови,які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші приреалізації кожноїстратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці.

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

S1

17

5

24

10

4

S2

11

20

14

32

46

S3

35

5

3

37

2

S4

15

14

10

30

6

S5

17

23

20

9

12

S6

19

4

16

2

1

РІ

0.64

0.18

0.05

0.08

0.05

* Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегійрозвитку фірми та зробитивисновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому.

1.<span Times New Roman"">     

Щоб оцінитиефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність:

<img src="/cache/referats/12964/image002.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1026">

( і = № стратегії,  j — номер зовнішньоекономічної  умови,  aij– прибуток який може отриматифірма від  і- стратегії за j-умов).

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Mi

S1

17

5

24

10

4

14

S2

11

20

14

32

46

16,2

S3

35

5

3

37

2

26,5

S4

15

14

10

30

6

15,3

S5

17

23

20

9

12

17,3

S6

19

4

16

2

1

13,9

Так як ми знаємо, що чимбільша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія.

То за таблицею бачимо що: стратегія 5; має найбільшу середню ефективність, тобто зацим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними.

2.<span Times New Roman"">             

Оцінимо кількісну оцінкуризикованості кожної стратегії на основі показників варіації:

<img src="/cache/referats/12964/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1027">а)за дисперсією:

            Di– дисперсія, 

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Di

S1

17

5

24

10

4

31,620

S2

11

20

14

32

46

84,520

S3

35

5

3

37

2

195,890

S4

15

14

10

30

6

23,378

S5

17

23

20

9

12

13,184

S6

19

4

16

2

1

54,158

Знаємо, що чим більшадисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що: стратегія№ 5 володіє меншим ризикомніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5  стратегія є вигіднішою.

<img src="/cache/referats/12964/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1028">


б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення:  (сигма)

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; color:navy;layout-grid-mode:line;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">d

i

S1

17

5

24

10

4

5,623

S2

11

20

14

32

46

9,193

S3

35

5

3

37

2

13,996

S4

15

14

10

30

6

4,835

S5

17

23

20

9

12

3,631

S6

19

4

16

2

1

7,359

Сигма– це середнє лінійне відхилення від фактичногозначення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі – ризик). Звідси чимменше сигма, тим надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія.

в)   за коефіцієнтом варіації:

<img src="/cache/referats/12964/image008.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1031">

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Ki var

S1

17

5

24

10

4

0,402

<span Times New Roman",«serif»;font-weight: normal;mso-bidi-font-weight:bold">S2

11

20

14

32

46

0,567

S3

35

5

3

37

2

0,528

S4

15

14

10

30

6

0,316

S5

17

23

20

9

12

0,209

S6

19

4

16

2

1

0,530

Знаємо, що чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більшризикованою і менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

г)   за семі варіацією:

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

S+var

S-var

S1

17

5

24

10

4

15,73

66,98

S2

11

20

14

32

46

216,04

25,43

S3

35

5

3

37

2

12,23

503,41

S4

15

14

10

30

6

<span Times New Roman",«serif»; color:navy;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-font-weight:normal">215,50

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-font-weight:normal">21,69

S5

17

23

20

9

12

26,61

9,17

S6

19

4

16

2

1

24,54

120,08

Додатня семіваріація (S+var)  характеризує середні квадратичні відхиленнятих значень прибутку які більші за нього. Тобто чимбільше значеннявона має, тимбільшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є  2стратегія.

Від<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ємна семіваріація (S-var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку якіменші за нього. Тобто чим меньшевід’ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником  вигіднішою є 5 стратегія.

д)   засеміквадратичним відхиленням:

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

SS+var

SS-var

S1

17

5

24

10

4

3,97

8,18

S2

11

20

14

32

46

14,70

5,04

S3

35

5

3

37

2

3,50

22,44

S4

15

14

10

30

6

14,68

4,66

S5

17

23

20

9

12

5,16

3,03

S6

19

4

16

2

1

4,95

10,96

Додатне семіквадратичневідхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку(можливе збільшення прибутку), тобто чим більшедодатне семіквадратичне відхилення, тим більшим може виявитись абсолютнезначення фактичного очікуваного прибутку. Кращою є  2 стратегія.

Від’ємне семіквадратичне відхиленняхарактеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливезбільшення втрат), тобто більше значення від’ємного семіквадратичноговідхилення вказує на можливість збільшення абсолютного значення очікуванихвтрат. Це свідчить про перевагу 5стратегії.

е)   за коефіцієнтом ризику:

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Kr

S1

17

5

24

10

4

2,06

S2

11

20

14

32

46

0,34

S3

35

5

3

37

2

6,42

S4

15

14

10

30

6

0,32

S5

17

23

20

9

12

0,59

S6

19

4

16

2

1

2,21

Чим менше коефіцієнтризику (Kr) тим менше ризик

За цим показником найвигіднішою є 4 – стратегія.

3.<span Times New Roman"">             

Зробимо інтервальну оцінку ефективності кожноїстратегії та визначити тип
ризику кожної зних.

Щоб визначити інтервальну оцінку ефективностінеобхідно розрахувати граничну похибку.

Гранична похибка характеризує граничні відхиленнявід запланованої.

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

∆i

S1

17

5

24

10

4

15,61

S2

11

20

14

32

46

25,53

S3

35

5

3

37

2

38,86

S4

15

14

10

30

6

13,42

S5

17

23

20

9

12

10,08

S6

19

4

16

2

1

20,43

<img src="/cache/referats/12964/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

Чим менше значення граничної похибки (граничного відхилення), тимбезпечнішою і надійнішою є стратегія. Такою є 5 стратегія.

Додавши та віднявши граничну похибку досередньої ефективності отримаємо граничні межі, в яких буде коливатисяфактичний прибуток по кожній стратегії.

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

aimax

aimin

S1

17

5

24

10

4

29,59

-1,63

S2

11

20

14

32

46

41,73

-9,33

S3

35

5

3

37

2

65,37

-12,35

S4

15

14

10

30

6

28,74

1,90

S5

17

23

20

9

12

27,42

7,26

S6

19

4

16

2

1

34,32

-6,54

За цієютаблицею ми можемо бачити зміни граничних інтервалів ефективності стратегій:

aimax  характеризує максимальну границю інтервалу ефективності, тобтоочікувані прибутки. Тут кращоює 3  стратегія.

aiminхарактеризує мінімальнезначення інтервалу ефективності, якщо воно є від’ємним тоді ми можемо бачити розмірвтрат, виходячи з цьоговигіднішою є 5 стратегія, так як вона є не збитковою і має найбільше додатнезначення. 

Визначимо ризик на основі розмаху варіації:

<img src="/cache/referats/12964/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Rivar

S1

17

5

24

10

4

31,22

S2

11

20

14

32

46

51,05

S3

35

5

3

37

2

77,72

S4

15

14

10

30

6

26,85

S5

17

23

20

9

12

20,16

S6

19

4

16

2

1

40,86

Чим більше розмах варіації тим більшим ризикомволодіє стратегія.

Значить стратегія №5 є найменш ризикованою.

 

Длятого, щоб простежити динаміку стратегій зобразимо графічно три останніпоказники

<img src="/cache/referats/12964/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

<img src="/cache/referats/12964/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1028">

<img src="/cache/referats/12964/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії.

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

%

Супінь ризику

S1

17

5

24

10

4

-11,68

Допустимий

S2

11

20

14

32

46

-57,56

Критичний

S3

35

5

3

37

2

-46,58

Допустимий

S4

15

14

10

30

6

12,3744

Ризик допустимий

S5

17

23

20

9

12

41,861

Ризикдопустимий

S6

19

4

16

2

1

-47,1

Допустимий

Висновок:

За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:

Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .

Ця стратегія збиткова, але ризик –допустимий.

Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.

Ця стратегія збиткова,  ризик – Критичний.

Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.

Ця стратегія збиткова, але ризик –допустимий.

Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.

Стратегія є прибутковою.

Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.

Це прибутковастратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.

Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.

Ця стратегія збиткова, але ризик –допустимий.

4.<span Times New Roman"">     

Побудувати матрицю ризиків:

<img src="/cache/referats/12964/image020.gif" v:shapes="_x0000_i1030">

bj– максимальнезначення прибутку за реалізації кожної умови.

18

18

27

42

24

3

10

5

18

21

44

20

9

14

7

40

18

4

28

34

16

19

8

35

45

                 r=

5.<span Times New Roman"">            

Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості
рішень:

·<span Times New Roman"">                 

Розрахуємо критерій Байеса (К1):

<img src="/cache/referats/12964/image022.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1032">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

S

K1

S1

13,98

S2

16,2

S3

26,51

S4

15,32

S5

17,34

S6

13,89

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">Чим більше значення критерію К1,тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3.

<span Times New Roman",«serif»;color:blue;mso-ansi-language:UK;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">

·<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»;color:blue; mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">Критеріймінімального ризику (К2):<span Times New Roman",«serif»;color:blue;mso-ansi-language:UK;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">

<span Times New Roman",«serif»;color:blue; mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Times New Roman",«serif»;color:blue;mso-ansi-language: UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><img src="/cache/referats/12964/image024.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

S

K2

<span Times New Roman",«serif»">S1

19,02

S2

16,8

S3

6,49

S4

17,68

S5

15,66

S6

19,11

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">Критерій (К2)характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К2), тимменшим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»;color:blue; mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">КритерійГурвіца:

<span Times New Roman",«serif»; color:blue;mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">1.<span Times New Roman"">     

<span Times New Roman",«serif»;color:blue; mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">для виграшів(К3):

<span Times New Roman",«serif»;color:blue; mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Times New Roman",«se

еще рефераты
Еще работы по экономико-математическому моделированию