Реферат: Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Кафедра „Фінансів та Банківської справи”


<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">З В І Т

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">    

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">про проходження виробничої  практики

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Виконав студент:

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Олефіренко О.В.

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">група 4ФК3

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Керівник практики:

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Товстолес І.А.

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Дата здачі роботи

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">0

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">3.06.2002 р.

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">ХЕРСОН 2002

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">ЗМІСТ

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Розділ

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US"> 1<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK"> Характеристика підприємства                                                                               3

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства                                                                5

Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів                                                                    7

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Розділ 4

Виручка від реалізації продукції <span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">                                                                                8<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності

підприємства                                                          9<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

Список використаної літератури                                                                                           27    

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Додатки

                                                                                                                                  29  <span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK"> <span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">РОЗДІЛ 1

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">   ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK"> 

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">Об’

<span Arial Narrow",«sans-serif»">є<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">ктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне Товариство „Херсонськийелектромеханічний завод”. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” булозасновано відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонськогоелектромеханічного заводу від 7 липня 1994 року шляхом реорганізації суб’єкта підприємницькоїдіяльності орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”.

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Найменування Товариства :

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Arial Narrow»;mso-bidi-font-family:«Arial Narrow»; mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">         

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">повне:

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">акціонернетовариство „Херсонський електромеханічний завод”

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">  — стисле:

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">АТ „Електромех”

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Місце

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US"> <span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">знаходженнятовариства :

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Україна, 325034,м. Херсон, вул… Паровозна ,12

Товариство створено тафункціонує згідно з Законом України „О хозяйственных обществах  ”, „О ценных бумагах и фондовой бирже” таіншими законодавчими актами .

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Мета і предмет діяльностіТовариства.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Мета діяльностіТовариства: задоволення потреб ринку у продукції, роботах і послугахпередбачених Статутом, покращення організації виробничої та підприємницькоїдіяльності, збільшення ефективності виробництва, отримання прибутку, реалізаціявідповідно до отриманого прибутку інтересів засновників Товариства іекономічних, соціальних інтересів робочого колективу .

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Предметдіяльності Товариства :

·<span Times New Roman"">          

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK"> капітальний ремонт  і випуск занурювальнихцентробіжних насосів  ;

·<span Times New Roman"">          

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">ремонтелектродвигунів єдиної серії та електрозварювального обладнання ;

·<span Times New Roman"">          

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">випуск механізмівдля тваринництва та кормовиробництва ;

·<span Times New Roman"">          

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">виробленнятоварів народного споживання ;

·<span Times New Roman"">          

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">надання платнихпобутових та технічних послуг населенню і організаціям.

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Окрім цього Товариство займається такими видамидіяльності:

Ø<span Times New Roman""> 

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">комплекс інжинірингових послуг, у вигляді проектних,конструкторських та технологічних робіт, виготовлення експериментальних,макетних і досвідних примірників;

Ø<span Times New Roman""> 

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">комплексекологічних послуг у вигляді розробки програм з охорони навколишньогосередовища, розробка та виготовлення природоохоронного очисного обладнання ;

Ø<span Times New Roman""> 

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">комплекс комерційних послуг у вигляді організації оптовоїта рознічної торгівлі а також суспільного харчування, торгово-закупівельноюдіяльністю, комісійний продаж та у кредит, організація аукціонів, торгів, ярмарок, виконання посередницьких функцій, маркетинг, ведення залоговихоперацій, діяльність у сфері обігу цінних паперів ;

Ø<span Times New Roman""> 

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">комплексбудівельних послуг у вигляді будівельно-монтажних робіт;

Ø<span Times New Roman""> 

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">комплекс послуг у сфері туризму на базі власних та орендованихготельних і житлових поміщень та транспортних засобів у вигляді організаціїкруїзів і турів, як по Україні так і за її межами.<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">РОЗДІЛ 2

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">  ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУПІДПРИЄМСТВА

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK"> 

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">Поняття „капітал” багатозначне. Воно може розглядатися теоретичному таприкладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічнакатегорія, яка в економічній теорії визначається як вартість, що приноситьдодану вартість.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">У практиці фінансового менеджменту поняття „капітал” характеризуєтьсякількома показниками.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Загальнийкапітал

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">– це підсумок балансу, який, з одного боку, показуєзагальну суму засобів, що її має у своєму розпорядженні підприємство (актив),а з іншого – суму джерел утворення цих засобів (пасив). На 1.01.1999р.загальний капітал АТ „Електромех” дорівнював 10 197,7 тис. грн. згідноП(С)БО 2 „Баланс” (Додаток 1)

Показник загальногокапіталу найближче стоїть до теоретичного аспекту сутності капіталу (вартість,що приносить додану вартість), оскільки від самого початку використання засобівпередбачає отримання додаткової вартості(прибутку).

Актив балансувідображає характер (напрям) використання капіталу, тому він підрозділяється наосновний та оборотний .

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">До  основного капіталу  н

алежать<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK"> статті розділу І активу балансу. Його сума дорівнюєпідсумку за цим розділом (4 345,7тис. грн.). Основний капітал єнемобільним, на тривалий час виведеним з обороту. В суму загального капіталувін включається за залишковою вартістю.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Оборотнийкапітал

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">– це мобільний капітал, який постійно знаходиться вобороті. Чим  вища його оборотність, тимбільше він приносить прибутку. До оборотного капіталу відносяться статтірозділів ІІ та ІІІ активу балансу. Величина оборотного капіталу дорівнює суміпідсумків даних розділів (5 852,0 тис. грн..) Відповідно до першоїконцепції капіталу, капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами,державою, суб’єктами господарювання. За ознакою власності загальний капіталскладається із власного та позикового.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Власнийкапітал

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK"> включає статтірозділу І пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку за цим розділом. Внашому випадку він дорівнює 7 638,0 тис. грн.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Позиковий капітал

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">включає статті розділів ІІ та ІІІ пасиву балансу, йоговеличина сумі підсумків цих розділів(279,6 тис. грн.).

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За тривалістю використання розрізняють капітал перманентний (постійний, довгостроковий)та змінний.

Постійний (перманентний ) капітал включає в себе статті розділів І та ІІ пасиву балансу,його сума дорівнює підсумкам цих розділів (7 638,0 тис. грн.).

Змінний (короткостроковий)капітал – це статті розділу ІІІ пасиву балансу, його величина дорівнює підсумкуцього розділу (279,6 тис. грн.)

Загальний капітал євалютою балансу. В нашому випадку вона дорівнює 10 197,7 тис. грн.

Видикапіталівпідприємства за формою балансу до прийняття П(С)БО 2 наведено на рис.1.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

Основний

 капітал

<img src="/cache/referats/14967/image002.gif" v:shapes="_x0000_s2055">

ІІІ. Грошові кошти  розрахунки та інші оборотні активи

<img src="/cache/referats/14967/image003.gif" v:shapes="_x0000_s2060">

Оборотний капітал

<img src="/cache/referats/14967/image004.gif" v:shapes="_x0000_s2058"><img src="/cache/referats/14967/image005.gif" v:shapes="_x0000_s2062"><img src="/cache/referats/14967/image006.gif" v:shapes="_x0000_s2063"><img src="/cache/referats/14967/image006.gif" v:shapes="_x0000_s2064"><img src="/cache/referats/14967/image007.gif" v:shapes="_x0000_s2061">

ІІ. Запаси і затрати

<img src="/cache/referats/14967/image008.gif" v:shapes="_x0000_s2059"><img src="/cache/referats/14967/image009.gif" v:shapes="_x0000_s2057">

І. Необоротні  активи

<img src="/cache/referats/14967/image010.gif" v:shapes="_x0000_s2056">

Перманентний (постійний) капітал

Змінний капітал

ІІІ. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

ІІ.Довгостроко-

ві зобов’язання

І. Капітал, фонди, резерви

Позиковий капітал

Власний капітал

<img src="/cache/referats/14967/image011.gif" align=«left» v:shapes="_x0000_s2054 _x0000_s2053 _x0000_s2065 _x0000_s2066 _x0000_s2067 _x0000_s2068 _x0000_s2069 _x0000_s2070 _x0000_s2071 _x0000_s2072 _x0000_s2073 _x0000_s2076 _x0000_s2077 _x0000_s2078 _x0000_s2084 _x0000_s2085 _x0000_s2088 _x0000_s2089 _x0000_s2090"><span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Актив                                                                                          Пасив

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

     Баланс (загальний капітал)                                                  Баланс(загальний капітал)     

Рис. 1 Склад і структура бухгалтерського балансу

до прийняття П(С)БО 2 ”Баланс” .

<span Arial Narrow",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

РОЗДІЛ 3   ЕМІСІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦІННИХПАПЕРІВ

Статутний фонд   АТ ”Електромех” становить 138 900грн.  Статутний фонд підприємстваподілено на  66 142 шт. акцій зномінальною вартістю 2,10 грн. кожна.

Товариство випускалопрості іменні акції у кількості   60 851 шт. на суму 127 700 грн. цестановить 92 % від статутного фонду. Був також випуск привілейованих акцій насуму 11 200 грн. що становить 8%  укількості 5 290 шт.

Загальна часткапривілейованих акцій у структурі статутного фонду не може перевищувати  10%.  Норма дивідендів на одну привілейовану акцію становить 51% відномінальної вартості.

Підприємство випускаєтільки іменні акції

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

РОЗДІЛ 4   ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇПРОДУКЦІЇ

 

Прибуток підприємстваформується у результаті надходжень від господарської діяльності після:

<span Arial Narrow";mso-bidi-font-family:«Arial Narrow»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">         

покриттяматеріальних та прирівняних до них видатків;

<span Arial Narrow";mso-bidi-font-family:«Arial Narrow»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">         

видатківз оплати праці;

<span Arial Narrow";mso-bidi-font-family:«Arial Narrow»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">         

сплативідсотків по кредитам;

<span Arial Narrow";mso-bidi-font-family:«Arial Narrow»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">         

внесеннядо бюджету передбачених платежів.

Виручка від реалізації  товарів, робіт та послуг на АТ”Електромех”  за 1999р. становила   28 992 000 грн. Від покупців булоотримано авансів на суму  1 870 000 грн. Повернення сум виданих підзвітним особамстановило  740 000 грн.

За 2000 рік виручка відреалізації склала  39 013 тис. грн.  ПДВ склав 4 711,4 тис. грн. Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції 34 301,6 тис. грн.

Валовий прибуток склав11 249,6 тис.грн.  Від операційноїдіяльності прибуток

склав 5 368,3 тис. грн., інші доходи 225,2 тис. грн.

Прибуток від звичайноїдіяльності до оподаткування  5 536,3тис. грн.  Податок на прибуток відзвичайної діяльності   1 855,6 тис.грн.

<span Arial Narrow",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

РОЗДІЛ 5   АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1Аналіз валютибухгалтерського балансу

Для загальної оцінки фінансового стану складається спрощений баланс, вякому об’єднують в окремі групи однорідні статті. При побудові спрощеногобалансу зменшується число статей балансу чим підвищується його наочність іполегшується його аналіз.

Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основівиявлення „хворих” статей балансу:

·<span Times New Roman"">       

наявностів балансі суми по рядку 350 „Непокритий збиток” яка свідчить про вкрайнезадовільну роботу підприємства і в результаті цього його вкрай незадовільнийфінансовий стан ;

·<span Times New Roman"">       

наявністюсум за дебіторською заборгованістю, не сплаченою в строк ;

·<span Times New Roman"">       

наявністюсум за статтею „Інші оборотні активи” (ряд 250);

·<span Times New Roman"">       

наявностіпростроченої кредиторської заборгованості.

На основі діючогобалансу АТ „Електромех” побудуємо спрощений баланс (табл… 1)

Із таблиці 1 видно, щотовариство значно покращило своє фінансове становище, валюта балансу зросла на15 295,2 тис. грн., тобто практично у 2,5 разів збільшилася сума фінансових ресурсів, що знаходяться в їїрозпорядженні. Таке значне збільшення загального капіталу свідчить проприскорене зростання виробничих потужностей підприємства і заслуговує високоїоцінки його діяльності. Товариство прибуткове, за рік сума нерозподіленогоприбутку зросла з 72,7 тис. грн. до 3 316,0 тис. грн., тобто на3 243,3 тис. грн..

Для того щоб аналізвалюти балансу був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих його статей.така оцінка надається за допомогою горизонтального (часового) і вертикального(структурного) аналізів.

При горизонтальномуаналізі виявляються абсолютні та відносні зміни величин статей балансу запевний період, дається оцінка цим змінам.

Вертикальний аналізвикористовується для дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхомвизначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цихзмін.

Горизонтальний івертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їх основі будуєтьсяпорівняльний аналітичний баланс (табл..1)

Позитивним є збільшеннявласного капіталу на 15 978,5 тис. грн. (209,2 %) та зменшеннядовгострокових і поточних зобов’язань на 143,8 тис. грн. (51,4%) і 539,5 тис.грн. (23,7 %) відповідно. За звітний рік спостерігається також збільшеннявартості як необоротних так і оборотних активів на 13 275,5 тис. грн.(305,5 %) і 2 019,7 тис. грн. (34%) відповідно. Це свідчить про те, щотовариство активно працює. Негативним моментом є збільшення дебіторськоїзаборгованості  на 719,8 тис. грн., щоскладає 33,7% від її величини на початок року.

Як видно з таблиці 1,відбулися в структурі активів товариства. Якщо на початок року необоротніактиви складали  42,6 % від загальноїсуми балансу, то на кінець року вони склали 69,1 % тобто їх питома вага зросла на 26 ,5%. Відповідно на такувеличину зменшилися в структурі активів оборотні активи. Не дивлячись на те, щосума дебіторської заборгованості зросла, її питома вага у валюті балансу зменшилася  з 20,09 % до 0,6 %.

Таблиця 1

Порівняльний аналітичнийбаланс АТ „Електромех”

Показники

На  початок року

На кінець року

Відхилення

 

Тис. грн..

Питома вага

Тис. грн..

Питома вага

Абсолютне.

(гр..3-гр.1)

Відносне

г.5/г.1х100

За питомою вагою

г.4-г.2

 

А

1

2

3

4

5

6

7

 

АКТИВ

 

І. Необоротні активи

 

1.1

Незавершене будівництво

207,9

2.0

165,8

0.6

— 42.1

— 20.3

— 1.4

 

1.2

Основні засоби

4 112,7

40.3

17  382,4

68.2

+ 13 269.7

+322.7

+27.9

 

1.3

Інші фінансові інвестиції

25,1

0.3

73,0

0.3

+47.9

+ 190.8

----

 

Усього за розділом  І

4 345,7

42.6

17 621,2

69.1

+ 13 275.5

+ 305.5

+ 26.5

 

ІІ. Оборотні активи

 

    Запаси

 

2.1  виробничі запаси

1 923,0

18.9

3 054,0

12.1

+1 131.0

+ 58.8

— 6.8

 

2.2  незавершене виробництво

66,3

0.7

105,4

0.5

+39.1

+ 60.0

-0.2

 

2.3  готова продукція

1 154,0

11.3

1 114,6

4.5

— 39.4

— 3.4

— 6.8

 

 2.4 Дебіторська заборгованість

2 137,3

20.9

2 857,1

11.0

+ 719.8

+ 33.4

  — 9.9

 

 2.5  Інші поточні фінансові інвестиції

------

------

300,0

1.0

+ 300.0

*

+ 1.0

 

2.6  Грошові кошти

571,4

5.6

440,6

1.8

— 130.8

-22.4

  — 3.8

 

Усього за розділом ІІ

5 852,0

57.4

7 871,7

30.9

+ 2 019.7

+ 34.5

— 26.5

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

 

БАЛАНС

10 197,7

100.0

25 492,9

100.0

+ 15 295.2

+ 150

*

 

ПАСИВ

 

І. Власний капітал

 

1.1

Статутний капітал

138,9

1.4

138,9

0.5

----

---

— 0.9

 

1.2

Інший додатковий капітал

7 391,7

72.5

20 126,9

79.0

+ 12 735.2

172.3

+ 6.5

 

1.3

Резервний капітал

34,7

0.3

34,7

0.1

---

----

— 0.2

 

1.4

Нерозподілений прибуток

72,7

0.7

3 316,0

13.0

+ 3 243.2

+ 4 464.2

+ 12.3

 

Усього за розділом І

7 683,0

74.9

23 616,5

92.6

+ 15 978.5

+ 209.2

+ 17.7

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

Інші довгострокові фінансові        зобов’язання

279,6

2.7

135,8

0.5

— 143.8

— 51.4

— 2.2

 

Усього за розділом ІІІ

279,6

2.7

135,8

0.5

— 143.8

— 51.4

— 2.2

 

IV. Поточні  зобов’язання

 

4.1

Короткострокові кредити

400,0

4.0

300.0

1.6

— 100.0

— 25.0

— 2.4

4.2

Кредиторська заборг.

1 767,4

17.3

60.0

5.1

— 427.7

— 24.2

— 12.2

 

4.3

Інші поточні зобов’язання

27,2

0.3

1 339.7

0.1

+ 13.7

— 50.4

-0.2

 

Усього за розділом IV

2 280,1

22.4

1 740.6

6.9

— 539.5

— 23.7

— 15.5

 

V. Витрати майбутніх періодів

 

БАЛАНС                                          10 197.7        100           25 492.9           100          + 15 295.2        +150             * 

 

Аналізуючи структурупасиву балансу, слід відзначити як позитивний момент фінансової стійкостітовариства високу частку власного капіталу  — 74,9 % на початок року та 92,6 % на кінець року. Питома вагадовгострокових та поточних зобов’язань, незначна – на початок року 2,7 % та22,4 % відповідно на кінець року  — 0,5 %та 6,9 %. Як в абсолютному вираженні, так і за питомою вагою спостерігаєтьсязначне зменшення поточних зобов’язань.

ЗАТ „Херсонськийелектромеханічний завод” має гарну структуру свого капіталу.

2 Аналіз джерел формуваннякапіталу

Інформація, яканаводиться в пасиві балансу, дає змогу визначити зміни в структурі власного іпозикового капіталу, перманентного (постійного) і змінного; розмір залучених в оборот довгострокових ікороткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялися кошти і комупідприємство за них зобов’язане.

Фінансовий станпідприємства в багатьох випадках залежить від того, які кошти має підприємство, звідки вони взялися і куди вкладені.

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має власнийкапітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторівце краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Чимбільша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовийризик. Але, як показує практика, ефективність використання позикового капіталу, більша ніж, ефективність використання власного. В окремих конкретнихвипадках, залежно від ситуації, що склалася, може бути вигіднимвикористовувати більше власний капітал, менше залучати позикові кошти і матименший фінансовий ризик. Може  бути більшефективним застосування позикового капіталу і отримання більш високих доходів,але з більшим фінансовим ризиком.

Від оптимальностіспіввідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовийстан підприємства.

У зв’язку з цимпроводиться оцінювання структури джерел фінансових ресурсів – пасивів балансу(табл..2).

Таблиця 2

Оцінка структури джерелфінансових ресурсів АТ „Електромех”

Показники

На

1.01.1999 р.

На

1.01.2000 р.

Відхилення

1

Коефіцієнт фінансової незалежності, %

74,9

92,6

+ 0,17

2

Коефіцієнт фінансової    залежності, %

25,1

7,4

— 0,177

3

Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля), %

33,5

7,9

— 25,6

Структура джерелфінансових ресурсів характеризується трьома показниками :

  — коефіцієнтом фінансової незалежності(його ще називають коефіцієнтом автономності, коефіцієнтом власності), якийрозраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу (валютибалансу):

      <img src="/cache/referats/14967/image013.gif" v:shapes="_x0000_i1025">     (1)

 де :   Кфн — коефіцієнтфінансової незалежності;

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству