Реферат: Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

<img src="/cache/referats/3669/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026">Мінестерствоосвіти  України

Київський  Державний Економічний Університет

Кафедра  Міжнародних відносин

Р Е Ф Е Р АТ

на тему :

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">“ Маахстріхська угода ,

 новий етап західноевропейської інтеграції. “

     

          

                                                                                                        студента  7 групи 

 3  курсуФЕФ        

ВертелецькогоД. Б.

К и ї в  -  1 9 9 6

В 1991 році країнами ЕС приймається Маастріська  угода, суть якої характерезує якісно новийетап  в еволюції ЕС. На основізазначеної угоди передбачається створення економічного та валютного союзу,який має наметі :

*<span Times New Roman"">                   

  усунути ще діючі обмеження вільного  руху капіталів  в Португалії та Греції. Країни ЕC орієнтуються на прийняття заходів щодо стабілізації грошовоїсистеми і закріплення бюджетної дісципліни, хоча проведення економічної,грошової і валютної політики залишається прирогативою окремих країн ;

*<span Times New Roman"">                   

 створити Европейський валютний інститут, якиймає готувати документи, заходи та інструментарій для проведення з 1999 рокуєдиної грошової та валютної політики ;

*<span Times New Roman"">                   

 створити Европейський центральний банк в 1999році, який разом з Центральними банками держав-членів становить Европейськусистему центральни ;

Але новий рівень економічної інтеграції може бути досягненийлише за умови, що країни-учасниці відповідають деяким принциповим крітеріям :

*<span Times New Roman"">                   

 стабільність цін, коли середньорічний рівеньінфляції в окремій країні не перевищує відповідного рівня в трьох країнах знайкращими показниками  і вцілому не будевищий за 1,5 % ;

*<span Times New Roman"">                   

 внутрішній борг країни не перевищує 60 % ВВП азовнішній -  3  % ;

*<span Times New Roman"">                   

 збалансованість процентних ставок, коли їхсередньорічний рівень  в окремій країніне перевищує відповідного рівня в країнах з найкращими показниками  і вцілому не буде вищий за 20 % ;

*<span Times New Roman"">                   

  стабільність валютних курсів, коли валютаокремих країн не девальвується  без згодиінших країн-учасниць і має відповідати нормам ЕС ;

Зауважимо, що на данний момент цім нормам відповідають лишеФРН, Франція та Люксимбург .

Згідно з Маастіською угодою значно посилюється політичнавзаємодія країн ЕС. Формується політичний союз з такими завданнями :

*<span Times New Roman"">                   

 провадити загальну зовнішню політику таполітику в галузі безпеки ;

*<span Times New Roman"">                   

 посилювати роль Европарламенту ;

*<span Times New Roman"">                   

  провадити загальну політику в галузі юстиціїта зовнішніх справ ;

У цілому підводячи риску під сорокарічним перерозподіломцілей та завдань у межах ЕС, Маастріська угода надала Союзу таких функцій :

<span Times New Roman"">           

 Створення та управління єдиною валютою .

<span Times New Roman"">           

  Координація та контроль у проведенні єдноїекономічної політики .

<span Times New Roman"">           

 Заснування та захист Єдиного ринку  на засадах вільної та справедливоїконкуренції .

<span Times New Roman"">           

 підтримання рівності з певним перерозподіломкоштів між багатими та бідними регіонами .

<span Times New Roman"">           

 Підтримка законності та правопорядку .

<span Times New Roman"">           

  Визначення і розвиток фундаментальних прав і свобод окремих громадян .

<span Times New Roman"">           

 Управління зовнішньою політикою, включаючивсю галузь закордонних справ і політики безпеки .

<span Times New Roman"">           

 Формування спільної оборонної політики .

Як реальність формується конфедеративне співтовариство держав, що мають єдиний парламент та уряд, об’єднане громадянство  ( поряд з    національним),  єдину економічну ісоціальну політику з координацією зовнішньоекономічної діяльності  всіх країн учасниць .

Але у процесі західноевропейської інтеграції  виявилися внутрішні та зовнішні суперечності.

Головною причиною внутрішніх суперечностей є нерівномірністьгосрподарського розвитку та диспропорції економічної структури за теріторією,які доцільно розглядати в трьох аспектах :

1 ) з точки зору різниці в ресурсному потенціалі та розвиткуокремих країн ЕС ;

2 ) у межах економік кожної країни .

3 ) за регіонами Европи .

Різниці в наявності і стані ресурсного потенціалу, структурі, темпах та ріівнях економічного розвитку спричинили появу в межах ЕС двох групкраїн — економічно сильних  ( ФРН,Франція, Італія, Великобританія та ін. ) і економічно відносно слабких ( Ірландія, Іспанія, Португалія, Греція) .

Найбільші диспропорції в межах національних економікпритаманні Італії  ( високорозвинена північ  та менш розвинутий південь ), Великобританії( відносна економічна відсталість Північної Ірландії та   Уельсу ), Франції, Іспанії, Португалії.

Згадані  диспрпорціїформують нерівномірний економічний розвиток Західної Европи вцілому: найбільш розвинені ройони ЕС  за величиною ВВП на душу населення у 6 разівпревищують відсталі. Існує поділ на багату північ та бідний південь.  У бідних регіонах найвищий рівень інфляції,безробіття наявні аграрні проблеми.

ФункціоуванняЕС як інтеграційного угрупування з єдиною наднаціональною системою управлінняпороджує нову групу суперчностей: диспропорції регульованої та ринкових сфер;суперечності між національними та над національними органами. Актуальними дляЕС залишаються інстуціональні проблеми інтеграції: демократичний контроль надполітикою ЕС, розподіл повноважень та функцій між органами ЕС, політика щодоприйняття нових членів  .

Список використаної літератури .

еще рефераты
Еще работы по международным экономическим и валютно-кредитным отношениям