Реферат: Дослідження якості шампунів від різних виробників

Курсова роботаз теми: Дослідження якості шампунів відрізних виробників
ВступАктуальність. У наш час догляд за волоссям займаєважливе місце. Цьому є багато причин. Насамперед це пагубний вплив забрудненоїатмосфери, незбалансоване харчування, використання фарб, лаків, гелів, хімічнихзавивок, що призводить до тьмяності волосся, його посічення та випадіння,втрати об’єму, густоти, блиску. Тому виробники шампунів розробляють новітехнології та рецептури, щоб зменшити вплив негативних факторів на волосся. Існує стереотип, що дорогі та розрекламовані шампунівідповідають високій якості. Але не завжди це відповідає дійсності. Насьогоднішній день існує дуже великий асортимент шампуню: імпортних тавітчизняних виробників, лікувальні, професійні, для різних типів волосся, зкондиціонером, бальзамом чи іншими додатковими компонентами. Все це ставитьспоживача перед вибором, якому шампуню віддати перевагу, тому є актуальнимдослідження якості шампунів у торговій мережі м. Харкова.Мета дослідження: встановити товарознавчухарактеристику якості шампуню, відповідність вимогам ТУ. Завдання:1. Аналіз ринку шампунів в Україні. 2. Детальне вивчення літератури і НД по вибраній темі.3. Вивчення органолептичних показників. 4. Вивчення фізико-хімічних властивостей продукції.5. Встановлення зразка найбільш відповідного вимогам ТУУ00333919-003-2000.Об'єкт дослідження: шампуні від різних виробників. Предмет дослідження: кремоподібні шампуні длянормального типу волосся. Методи дослідження. Органолептичні талабораторні методи. Новизна одержаних результатів. Проведена оцінка якостісучасного асортименту за органолептичними та фізико-хімічними показниками івстановлено, що не всі виробники дотримуються вимог до сировини та технологіївиробництва.

Практичне значенняодержаних результатів. На основі отриманих результатів виробники шампунівбудувати свою політику по випуску продукції для максимального задоволенняпопиту населення.

Апробаціярезультатів. Основні положення роботи доповідалися на засіданні науково-дослідногогуртку студентів, що діє на кафедрі товарознавства та експертизи якостітоварів.

Публікації. Наданий момент публікації відносно тематики даної роботи відсутні, але плануєтьсяпередача матеріалів на студентську конференцію.


Розділ 1. Аналітичний огляд літератури1.1 Аналіз ринку шампуню УкраїниОбсяги продажу шампунів на українському ринку за 2008р. склали приблизно $ 237 млн. на 46-мільйонне населення України, що становитьвеличезний споживчий ринок. Майже 95% жителів користуються шампунем, більшістьз яких складають жінки 25-54 років [1]. Основні обсяги даної продукції були зробленікомпаніями «Пірана», «Юсі», «Ефект»,«Кримська роза», «Армонія», «Аромат»,«Екмі», львівська ВКФ «Едельвейс», «Глобал Космед»,«Альянс краси», «Алекс», «Слобожанський миловар»та ін

Фінансовакриза 1998 року відразу зробила розрекламовані й добре відомі споживчі товаривеликих міжнародних компаній недосяжними для основної маси українськихпокупців. Багато дрібних фірм, які торгували імпортною продукцією, простоприпинили існування. Наприклад фірма «Алес», яка в той час булаофіційним імпортером продуктів гігієни, косметики і побутової хімії компанійBenckizer (торгові марки «Дося», «Калгон») і Cussons. Тодікерівництво фірми вирішило самостійно випускати продукцію, яка б залишалася доступноюдля раптово масового покупця. Подібним шляхом пішли і ряд інших фірм.Наприклад, ЗАТ «Ельфа» вклало гроші, зароблені на імпорт польськоїдекоративної косметики і кремів, на фабрику з виробництва шампунів [3].

Починаючиз 1998 року в Україні з'явилося як мінімум півтора десятка виробників шампунів- «Алес», «Армані», «Вельта», «Вікі»,«ГлобалКосмед», «Ельфа», "Ітма",«Пірана», «Ювента», «Юсі» та інші. На даниймомент сформувалася група лідерів ринку, в яку входять «Алес», «Ельфа»,«Юсі», «Пірана» і «Вельта». Але, на думкуфахівців, в Україні ще протягом 3-4 років виробництво шампунів будеперспективним напрямом інвестицій — не дивлячись на те, що цей бізнес не дужерентабельний (в середньому 15-20%) і потребує значних довгострокових вкладень.За даними виробників, в залежності від потужності, рівня технології таасортименту продукції виробництво шампунів вимагає вкладення від $ 100 тис. до$ 1 млн., які зможуть окупитися тільки приблизно за 5 років [10].

Спочаткуєдиною конкурентною перевагою вітчизняних шампунів була ціна. Вітчизнянийшампунь по 15-20 грн. за упаковку 500 мл вважається дорогим, тоді як середпродукції транснаціональних брендів його відносять до середньої ціновоїкатегорії. Тому українські фірми відносно легко і швидко завойовували нижнійціновий сегмент (7-10 грн. за упаковку 450-500 мл).

Низькіціни вдалося забезпечити не тільки завдяки дешевій робочій силі. В Україні небракує лікувальних трав, тому у фірм-виробників були широкі можливості дляекспериментів з рецептурами. Для розробки нових рецептур фірми-виробникистворювали лабораторії, куди залучали досвідчених технологів старих підприємстві науково-дослідних установ. Зараз, за словами підприємців, висококваліфікованіфахівці — дефіцит, тому фірми змушені вкладати кошти в підвищення кваліфікаціїпрацівників на семінарах, що проводяться деякими постачальниками компонентів.Нові шампуні тестувалися на добровольцях, якими зазвичай виступали саміпрацівники фірм або їх знайомі. Тому весь цей час виробники методом проб іпомилок вдосконалювали рецептуру і розширювали асортимент. І тепер українськіфірми випускають шампуні цілими серіями — для всіх типів волосся, з екстрактамирізних трав [12].

Заразвиробники шампунів відзначають, що на українському ринку наступив переломниймомент. Розпочато масове освоєння вищого цінового сегмента, що міжнароднікомпанії типу Unilever до цих пір вважають своєю вотчиною. Ще три роки тому вцьому сегменті ринку почала працювати «Ельфа», а в середині квітняцього року ТОВ «Алес» приступило до серійного виробництво шампунівсерії «Природна скарбниця».

Цейціновий сегмент для виробників шампунів займає, за різними оцінками, угрошовому вираженні 30-50%, а в натуральному — 20-25% всього ринку шампунів.Прибутки від виробництва шампунів, які складають більше 15 грн. за 500 мл, заданими виробників, вище, ніж від дешевих, навіть з урахуванням великих витратна упаковку.

Доконкуренції з провідними світовими брендами за український ринок вітчизнянівиробники вже певним чином підготувалися. Провідні українські фірми набулидосвіду розробки рецептур і досягли досить високої та стабільної якості. Багатодовелося попрацювати над розробкою оригінальної тари з поліграфічним виконанняметикетки.

У тойже час максимальне застосування української сировини (у фірми «Алес»- 80% маси компонентів) дозволяє зберегти відчутну різницю в ціні між високоякісноювітчизняною та брендованою імпортною продукцією. Адже, як показала практика,шампунь, вироблений в Україні виключно з імпортних компонентів, всього на10-30% дешевше, ніж випущений з тих же складових брендованих шампунів західноговиробництва. А якщо вітчизняний шампунь лише ненабагато дешевшерозрекламованого імпортного, то пересічний покупець віддає перевагу бренду.

Алеголовний фактор конкуренції з брендами — значні вклади в рекламу. Вартістьвиведення на загальноукраїнський ринок нової торгової марки зрівнялася звартістю комплекту обладнання і досягла мінімум $ 150-200 тис. Нестача коштівна масову телерекламу, якою підкорюють покупця транснаціональні бренди, змушуєвітчизняних виробників проявляти фантазію в пошуках більш дешевих шляхів досердець споживачів. Так, активно застосовується реклама в друкованих ЗМІ.Наприклад, 70% рекламного бюджету фірма «Ельфа» спрямовує на іміджевурекламу в жіночих журналах. У результаті торгова марка «Магія трав»,за даними досліджень, займає 10-12 місце серед шампунів за впізнавання бренду,поступаючись тільки західним торговим маркам.

Великінадії виробники шампунів покладають на рекламу в місцях продажу і більш активнезалучення торгової мережі в просуванні своїх брендів. Триває збільшеннядистриб'юторів: виробники вже непропонують продукцію всім підряд і не заманюють знижками на обсягах, авимагають від дистриб'юторів в регіонах не торгувати продукцією конкурентів.Створення чіткої системи дистриб'юції товару виробники шампунів розглядають якодин з основних конкурентних переваг [16].

Уцілому ситуація на ринку непогано складається для вітчизняних виробників. Доцього часу їм вдалося завоювати 60-70% ринку в матеріальному вираженні і 20-30%- в грошовому. Але в середньому ціновому сегменті, де знаходяться «Магіятрав», Timotei від Unilever, L'Oreal і ряд інших, спостерігається гостраконкуренція. Надходить чимало контрабанди, наприклад, польський та російськийL'Oreal (офіційні імпортери завозять цей шампунь тільки з Франції). Аленайбільша перешкода — це недовіра покупця до української косметики та побутовоїхімії, хоча часом наші виробники застосовують ті ж компоненти або навіть кращі.

Таблиця1.1 Середня роздрібна цінашампунів на ринку України

Імпортні шампуні Ціна за 100 мл, грн. Вітчизняні шампуні Цена за 100 мл, грн. «Elseve» («L’Oreal Paris») 8,40 «КЕТОЗОРАЛ-ДАРНИЦЯ» (Фармацевтична фірма «Дарница») 7,95 Palmolive (Colgate-palmolive) 8.20 «Шик» (Слобожанський миловар) 4,40

Fructis (Gamier

Laboratories)

7.60 «Shandy» (“Олівія Бєта”) З,75 Shauma (Schwarzkopf) 4.70 «Багряні вітрила»(«Миколаївський ПКК») 3,40 Timotei (Unilever) 3.90 «Моя родина» (Любава) 2,25

Однимз найбільш важливих факторів, що визначають попит на українському ринку, є цінатовару. Аналіз співвідношення цін вітчизняних та імпортних шампунів (табл.1.1)по найбільш поширеним маркам показав, що ціна вітчизняних шампунів значнонижче, ніж імпортних. Однак вітчизняна продукція, вироблена за новимитехнологіями з високоякісної сировини, зрівняла ціну з імпортною.

1.2Вимоги до шампуню

Вимоги,що пред'являються до шампуню можна умовно розділити на дві групи: для шампунів,що використовуються в побуті і для професійних ліній (2).

Вониповинні мати гарну очищувальну здатність, давати пишну стійку піну у водібудь-якої жорсткості, добре розподілятися по волоссю і при цьому легкозмиватися, обов'язково бути м'якими по відношенню до шкіри голови і слизовійоболонці очей (головний принцип будь-якої косметики класу mass-market — це«не нашкоди»), певною мірою забезпечувати кондиціонуючий ефект,надавати волоссю блиск і те, що в рекламах називають «здоровийвигляд», мати приємний колір і запах аромату, мати рН 3,5 – 8,5 [6].

Особливістюж будь-якої професійної серії препаратів є більш цілеспрямований вплив і інтенсивнийдогляд. Підбір такої серії повинен здійснювати фахівець. На жаль, останнімчасом спостерігається тенденція продажів професійних серій препаратів черезаптечні мережі, великі універмаги і навіть ринки. Крім того, професійні серіїпрепаратів по догляду за волоссям вирішують конкретну проблему швидко іефективно, оскільки є більш концентрованими і роблять більш глибокий вплив. Ацей фактор тим більше вимагає попередньої консультації з фахівцем перед тим, якспоживач почне використовувати препарати з професійної серії [7].

Зупинимосядокладніше на кожному з перерахованих вище вимог:

— Миючадія шампунів пов'язана з наявністю в рецептурі шампуню поверхнево-активнихречовин (ПАР);

— Врозумінні споживача чистота і здоров'я волосся прямо пов'язані з їх блиском (уфізичному сенсі блиск — це відбиття світла від поверхні волосся, а гладкаповерхня краще відбиває світло). Одними з найбільш ефективних компонентівшампунів, що надають волоссю блиск, є силіконові полімери, такі, як диметикон,фенілтріметікон.

— Успоживчих шампунів піна повинна бути пишною, дрібнодисперсною, легко змиватися,мати кремоподібну структуру, приємною на дотик, володіти структурною міцністю,щоб мимоволі не сповзати на очі. Кремоподібний вид піні надають білковігідролізати і продукти їхньої конденсації, оксіетілірованна касторова олія,різні ефіри жирних кислот і гліцерину. Шампуні для чутливої шкіри голови іпрофесійні засоби щоденного використання дають мінімум піни або зовсім є безпінними;

— Рівномірний розподіл по волоссю є ще одною важливою якістю шампуню; цявластивість багато в чому залежить від в'язкості шампуню, так як дуже рідкийшампунь не затримується на волоссі, а надто густий залишається там, де йогонанесли;

— Шампунь повинен легко змиватися і не залишати на волоссі відчуття непромитості;

— Після застосування шампуню волосся повинно добре розчісуватися, що пов'язано зкондиціонуючими властивостями шампуню — будь-який сучасний шампунь містить кондиціонуючідобавки, навіть якщо на це спеціально і не акцентується увага покупця;

— Кондиціонуючі добавки крім того сприяють зняттю статичного заряду, легкістюукладання і попередженню сплутування;

— Якісний шампунь не повинен викликати подразнення шкіри голови або свербіння, неповинен дратувати очі, викликати алергічні прояви;

— Важливим є і такий важко формуючий результат застосування шампуню, як шовковистістьволосся.

Інодішампунь добре розподіляється по волоссю, але маслянистий на дотик. Це говоритьпро перевищення жировмісних компонентів, або незбалансованості складовихелементів продукту. Такий шампунь після використання не дає відчуття промитого,чистого, пухнастого волосся.

1.3Сировина та її вплив на властивості шампуню

 

1.3.1Характеристика основних складових шампуню

Складбудь-якого сучасного шампуню відповідає установленій схемі: миюча субстанція(поверхнево-активні речовини, ПАР), добавки у вигляді допоміжних ПАР (СоПАР),що сприяють отриманню додаткових заданих властивостей шампуню (піноутворення таін), кондиціонуючі компоненти, функціональні добавки та модифікатори(регулятори рН, консерванти тощо), естетичні добавки, що надають шампунютоварний вигляд (аромату, барвники, замутнювачі, консерванти, перламутровіречовини тощо), біодобавки, вода [11].

Поверхнево-активніречовинивикористовуються для досягнення наступних ефектів: зниження поверхневого натягуміж водою і частинками шкірного сала, бруду, полегшуючи, таким чином, видаленняцих частинок з поверхні шкіри голови і волосся; утворення піни; утвореннясуспензії частинок бруду в піні перешкоджати повторному їх осідання на волоссі;стабілізації розчину; збільшення в'язкості шампунів і отримання точкипомутніння згідно з заданими параметрами.

КласифікуютьсяПАР наступним чином:

· аніонніПАР — у водному розчині розпадаються з утворенням негативно заряджених іонів;

· катіонніПАР — у водному розчині розпадаються з утворенням позитивно заряджених іонів;

· амфотерніПАР — у водному розчині, в залежності від рН середовища можуть проявлятикатіонні (в кислому середовищі рН <7) або аніонні властивості (у лужномусередовищі рН> 7); вони в значній мірі нейтралізують один одного, утворюючивнутрішню сіль, яка називається «цвіттеріоном »;

· неіоногенніПАР — у водному розчині не утворюють іонів;

· мила.

Переважначастина всіх сучасних шампунів містить аніонні ПАР в якості основного миючогокомпоненту. Молекула аніоноактивних ПАР містить водорозчинну (гідрофільну)частина, заряджену негативно і жиророзчинну (гідрофобну), нейтральну. Жиророзчинначастина молекули пов'язує і обволікає частки бруду, секрет сальних залоз.Водорозчинна частина молекули орієнтується в сторону від волосся, який несенегативний заряд, внаслідок чого частки бруду, з'єднані з поверхнево-активноюречовиною, відриваються від волосся, розчиняються у воді і видаляються.

Найчастішимпредставником аніонних ПАР в сучасних шампунях є солі Стабілізатори — кислі ефірисірчаної кислоти, що виникають сульфатуванням жирних спиртів хлорсульфурноюкислотою або триоксид сірки. Частіше за інших використовують оксіетілірованнийнатрійлаурілсульфат — натрій лаурет сульфат. Концентрація лаурилсульфату вшампунях зазвичай складає 7-15% в перерахунку на суху сіль.

Оксіетиленовиймагній лаурилсульфат — використовують переважно в дитячих шампунях. Він більшм'який, але дорогий. Останнім часом все частіше застосовують нові м'які аніонніПАР групи ацил пептидів, що являють собою продукти взаємодії пептидів з жирнимикислотами, наприклад натрієва сіль.

Зінших сульфатоз'еднань, що застосовуються в шампуні, слід назвати ефірисульфоянтарної кислоти та натрієві солі сульфонати альфа-олефінів, які дужем'яко діють на шкіру і очі, володіють гарними миючими та пінними властивостями.

КатіонніПАР набагаторідше застосовуються в якості основного ПАР, але часто використовуються якдобавки. У водному розчині вони розпадаються з утворенням позитивно зарядженихіонів, володіють слабким миючим ефектом, проте добре «притягуються»до негативно зарядженого волосся і здійснюють фіксацію біодобавок на волоссі.До них відносяться солі четвертинних амонієвих з'єднань, катіонні полімери,кватернізовані гідролізи білка, похідні рослинних полісахаридів та інші.

Групуамфотерний ПАР представляють алкіламідопропіл бетаїн і алкілзамещенниеамінокислоти з довгим ланцюгом, які використовуються в комбінації з аніонамиПАР для отримання м'якої миючої субстанції. Останнім часом все частіше врецептурах використовують амфотерні імідазоли похідні ПАР (кокоамфоацетат), яків поєднанні з аніонами ПАР покращують піноутворюючу здатність і підвищуютьнешкідливість рецептур, а в поєднанні з катіонними полімерами підсилюютьпозитивну дію силіконів і полімерів на волосся та шкіру.

НеіонніПАРвикористовують у складі шампунів для покращення консистенції, реологічниххарактеристик, надання волоссю шовковистості і м'якості. Частіше за іншізастосовують оксіетиловані спирти, оксіетиленову касторову олію, ефірипропіленгліколя високомолекулярних жирних кислот.

СоПАВ — це допоміжні ПАР, якісприяють створенню оптимальних збалансованих рецептур. Такі соПАР яккокоглікозіди, алкіл-ефір-карбоксилат та інші, дозволяють отриматидерматологічно м'які шампуні з стійкою інтенсивної піною, які можнарекомендувати не тільки для миття волосся, але й тіла (19).

КріптоаніонніПАР — поєднуютьвластивості аніонних і неіонногенних ПАР. Представник цієї групи ПАР — алкіл-ефір-карбоксилат — забезпечує підвищену ефективність катіоннихкондиціонуючих агентів, знижує подразнюючу дію, збільшує піноутворення. Фосфатиі ефіркарбоксилати, використовують у косметичних виробах як диспергатори,емульгатори, солюбілізатори.

Мила(солі вищих жирних кислот). Звичайні мила — це натрієві, калієві, амонієві абоалканоламмоніеві солі лаурилової, міристинової, пальмітинової, олеїнової таінших кислот рослинного або тваринного походження. В даний час кокосову оліюзмішують з ненасиченими милами, що отримують з оливкової або касторової олії — такі суміші володіють більш м'яким миючим і менш подразнюючою дією, кращеспінюються. Кращими по м’якості, миючій здатності мають мила, виготовлені ізсуміші моно-і ТЕА [9].

Кондиціонуючідобавки вводятьв шампуні для досягнення наступних цілей:

· Зняттястатичної електрики, зменшення «розлітання» волосся;

· Розгладжуваннята вирівнювання пошкоджених ділянок стрижнів волосся;

· Легке розчісуваннямокрого і сухого волосся;

· Мінімізаціяпористості;

· Наданняволоссю блиску і шовковистості;

· Забезпеченнязахисту від теплового та механічного пошкодження;

· Зволоження;

· Збільшенняобсягу і маси;

· Реконструваняушкодженого волосся.

До кондиціонуючихагентів відносять різні масла, жирні спирти, складні ефіри гліколя, змоченібілкові речовини та інші. Для шампунів, що мають консистенцію звичайного аборідкого крему, загальновизнаним кондиционуючим агентом вважається ланолін,розчинне лінолеве масло і розчинні похідні ланоліну.

Механізмдії кондиціонерів наступний: катіонні субстанції, переважно, четвертинніз'єднання амонію, здатні утримуватися на негативно зарядженій поверхні волоссяшляхом зв'язування з кератином. Ця властивість називається субстантивністю. Саме за рахунок субстантивності кондиціонери нетільки фіксуються на поверхні волосся, але і утримують корисну добавку.Оскільки пошкоджені ділянки волосся володіють великим негативним зарядом, наних фіксується більше катіонних частинок і косметичний ефект посилюється.

Зворотнимбоком цього процесу є обтяження волосся і втрата пишноти. Тому при створеннішампунів-кондиціонерів важливо дотримати баланс між миючими і кондиціонуючимискладовими.

Середінших переваг кондиціонерів слід відзначити надання волоссю гарного блиску. Це досягається тим, що кондиціонери склеюютьлусочки волосся, роблячи поверхню більш рівною, змінюють показниквіддзеркалення волосся, посилюючи, таким чином, інтенсивність кольору і природнийблиск. Наявність кондиціонуючих компонентів в шампуні не виключає необхідністьдодаткового застосування бальзаму. Це обов'язково для пошкодженого істрессованого волосся, а також для довгого волосся кінці якого посічені,оскільки такі ділянки містять велику поверхню з негативним зарядом, і діякатіонних компонентів шампуню є недостатньою.

Силікони надають волоссю блиск ішовковистість, м'якість, знімають електростатичний заряд, полегшуютьрозчісування мокрого і сухого волосся, не допускаючи їх пошкодження. Володіютьвластивістю «заклеювати» лусочки ушкодженого волосся, виконуютьоздоровлюючу функцію, утворюючи на волоссі плівку, вони виконують також ізахисну функцію.

1.3.2Функціональні та естетичні добавки

Консерванти застосовуються в косметичнійпромисловості для зупинки зростання або знищення мікроорганізмів, оскількикосметичні засоби являють собою сприятливе середовище для росту та розмноженнямікробів. Мікроорганізми не тільки псують продукт, а й виділяють токсини, якіможуть спровокувати розвиток запальних та алергічних реакцій на шкірі. Відмікробіологічної чистоти багато в чому залежать не тільки споживчі властивостіпродукту, але і його ефективність і безпека [13].

Основнезавдання консервантів — зберегти косметичний продукт протягом усього термінупридатності. Сучасний консервант повинен відповідати наступним вимогам: (21)

1.  бути ефективним проти широкогоспектру мікроорганізмів;

2.  мати бактерицидний і / абобактеріостатичний ефект;

3.  володіти доброю розчинністю;

4.  зберігати стабільність в широкихмежах температур;

5.  мати повну сумісність із сировиною іпакувальними матеріалами;

6.  зберігати стабільність у широкомудіапазоні рН;

7.  володіти низькою токсичністю длялюдини і навколишнього середовища.

Вважається, що наданий момент не існує консерванту, що задовольняє відразу всім критеріям. Томуконсерванти частіше за все, комбінують між собою, створюючи мультикомпонентнісистеми. Перевагою цих систем є:

· розширенняспектру антимікробної дії;

· антимікробнийсинергетичний ефект;

· зниженнятоксичності;

· зменшенняризику виникнення резистентності мікроорганізмів;

· можливаекономічна вигода.

Підбірконсерванту здійснюється індивідуально до кожного виробу. Це важке завдання, оскільки необхідно врахуватисумісність консерванту з усіма інгредієнтами шампуню. Існує перелікконсервантів дозволених для застосування в парфюмерно-косметичних засобах.

Згущувачі(регулятори в'язкості) додають у шампуні для надання потрібної консистенції — як правило,підвищення в'язкості. У той же час при правильному підборі комбінації ПАР можнаотримати необхідну в'язкість при меншому вмісті загусників. Як загусники використовуютьтакі полімери: полівінілпіролідон, структуровані сополімери акрилатів і т.д.Роль загусників можуть виконувати модифіковані гліцерилові ефіри жирних кислот,похідні полісахаридів рослинного походження, а також деякі катіонні полімери.Часто, для шампунів на основі лаурилсульфату натрію як загусник застосовуютьNaCl. Однак, NaCl може знижувати адсорбцію катіонного полімеру на волоссі і тимсамим перешкоджати прояву кондиціонуючого ефекту. Для кремоподібних шампунівефективними загусниками є стеарат натрію і аміди стеаринової кислоти [19].

Солюбілізатори — це спеціальні речовини, уприсутності яких підвищується розчинність важкорозчинних інгредієнтів (ароматизаторів,консервантів, бактеріостатичних добавок). Вони добре розчиняються у воді, вжирах, олії і деяких органічних розчинниках. Часто використовують длярозчинення ароматизаторів. Деякі біодобавки перед введенням в шампунь такожрозчиняють в солюбілізаторах, наприклад, масло жожоба, зародки пшениці,жиророзчинні вітаміни. Як солюбілізатори зазвичай використовують етиловийспирт, гліцерин, пропіленгліколь, моноетіловий ефір діетиленгліколю.

РегуляторирН використовуютьдля корекції водневого показника. Додають м'які кислоти (лимонну, молочну,ортофосфорну) або луги (гідроокис натрію, моно-або ТЕА). рН шампуню повиненбути таким, щоб забезпечувати ефективність усіх компонентів, що входять до йогоскладу. Регулювання рівню рН важлива з точки зору зниження можливостіподразнення шкіри при використанні шампунів.

Опалесцюючідобавки і замутнювачі. Опалесцюючі добавки використовуються для додання опалесценції («перламутру»)прозорим шампуням. Зазвичай вони представляють собою воскоподібні продукти,мало розчинні, але легко диспергуючі в шампуні. При їх підборі основна увагазвертається на те, щоб їх застосування не погіршувало інших важливихвластивостей шампуню, зокрема піноутворення.

Замутнювачідозволяють додати шампуням однорідно замутнений зовнішній вигляд. Вони маскуютьвізуальні неоднорідності продукту, дозволяючи, практично не змінюватирецептуру, надати продукту нові споживчі властивості. Замутнювачі сумісні заніонами і неіоногеними типами ПАР. Розроблено замутнювачі для кондиціонерів,що містять катіонні ПАР. Вони являють собою водні дисперсії полімерів, легкозмішуються з водою і економічні у використанні.

Барвники вводять з метою створенняпродукту закінченого вигляду або для маскування небажаних відтінків. Вониповинні бути безпечні для споживачів, світлостійкими і не взаємодіяти зкомпонентами шампуню та упаковкою.

Віддушки «прикрашає»продукт, створюючи його неповторний вигляд, але і знищує запах сировини. Вонаповинна бути сумісна з ПАР та іншими активними речовинами, що входять до складушампуню. Останнім часом розроблена технологія інкапсуляції ароматів.Інкапсулювання дає можливість зберегти аромат від впливу води, кисню, активнихінгредієнтів, що входять до косметичних виробів. Оцінка стійкості ароматупроводиться в тій упаковці в якій шампунь буде випускатися, шляхом тривалоївитримки (1-2 роки) при кімнатній температурі. Перевірка експрес-методомздійснюється в умовах кліматичної камери до 3-х місяців [18].

Вода в шампуні може досягати 80%і більше, тому якість води має велике значення при виробництві шампунів. Першза все, вода повинна бути мікробіологічно чистою, в іншому випадку вона статиджерелом забруднення продукту. Необхідно, щоб у ній були відсутні солі заліза іжорсткості (кальцію, магнію). Солі жорсткості зменшують піноутворення вшампуні, залізо може руйнувати активну добавку і змінювати колір. Длязв'язування солей жорсткості в шампуні додають хелатні з'єднання, наприкладТрилон Б. Вміст важких металів у воді не повинен перевищувати допустимі норми.При виробництві шампунів, обов'язкове проведення спеціальної водопідготовки зметою одержання зм'якшеної, мікробіологічно чистої води.

1.3.3Основні біодобавки

Використаннябілкових біодобавок в косметиці дуже поширене. У наш час все частішевикористовуються рослинні і морські протеїни. Рослинні білки екстрагуються збобів, пшениці, вівса, сої, мигдалю та інших. Широко використовується морськийколаген. Основними корисними властивостями білків є: непогана поглинанністьшкірою, можливість проникнення через ороговілі шари шкіри до волосянихфолікула, ефект утворення плівки, зволожуюча дія, зменшення подразнень відповерхнево-активних речовин в шампуні, обмеження набухання волосся у розчинахПАР, стабілізація піни миючих засобів, поліпшення еластичності, полегшенняукладання волосся, надання об'єму волоссю, посилення блиску волосся [14].

Амінокислоти, будучи структурнимичастинами білка, також застосовуються в шампуні. Вільні амінокислоти здатніутримувати вологу в роговому шарі шкіри, а також прискорювати загоєння. Частиназ них є «незамінними», тобто які надходять в організм людини тільки зїжею. У засобах для волосся амінокислоти сприяють поліпшенню стану слабкого таушкодженого волосся за рахунок «цементування» каротинових структур.Пептиди — це ланцюги амінокислот, які діють з великою специфічністю.

Ліпіди відіграють важливу роль уфункціонуванні шкіри голови і волосся. По суті, функція шампуню і полягає втому, щоб видалити не тільки бруд, але й жири. Однак, видалення усього жирупризводить не тільки до дискомфорту від надмірної сухості скальпа, але і довтрати захисної функції шкіри. Крім того, тотальне видалення жиру шампунем, запринципом зворотного зв'язку (компенсаторно), призводить до ще більшого йоговиділення. Тому часте миття жирного волосся шампунем «від жирного волосся»приводить до збільшення їх жирності. Для відновлення ліпідного шару в шампуньвводять пережиріваючі добавки При передозуванні пережиріваючіх компонентів,шампунь може бути жирним на дотик, і при використанні давати «почуттянепромитих волосся». Такий «пережирений» шампунь «обтяжує»волосся і зменшує пишність. Тому частіше до складу шампунів вводятьмодифіковані жири — оксіетилінові ефіри жирних кислот і масел, які такимивластивостями не володіють.

Цераміди(сфінголіпіди) разомз жирними кислотами і холестерином цераміди являють собою основну фракцію (40–66%)ліпідів ороговілого шару шкіри. У шкірі цераміди заповнюють міжклітиннийпростір між каротиноцитами ороговілої шару і утворюють багатошарові ліпосоми(рідкі кристали, разом з жирними кислотами і стиролом), які важливі дляутримання води в шкірі. У волоссі цераміди надають зв'язуючу дію між клітинамикутикули. Введення церамідів покращує структуру волосся, особливо післяфарбування, завивки, інсоляції. Оскільки цераміди є складовою частиноюнатуральної шкіри і волосся, вони не токсичні і ефективні в невеликихконцентраціях.

Ліпопротеїди — це амінокислоти, отриманів результаті гідролізу каротину, казеїну, колагену та інших протеїнів. Завдякисвоїй структурі, розчинні в олії, легко адсорбуються на шкірі і волоссі, швидкопроникають через різні шари епідермісу. На волоссі, підтримують або відновлюютьзахисний ліпідний шар. Мають гарні вологоутримуючі властивості і перешкоджаютьвтраті вологи. На основі цих продуктів розроблені рецептури для догляду за пошкодженимволоссям.

Лецитин поширені в тваринних ірослинних організмах, особливо багаті ними органи і клітини, здатні дорозмноження і енергетичної діяльності — мозкова речовина, нерви, яєчний жовток,насіння. Лецитин, проникаючи глибоко в шкіру, омолоджує її, надає їй пружностіі еластичності, сприяє проникненню інших речовин всередину клітини. Позитивнодіє і на волосся, покращуючи його стан, порушений завивкою або фарбою, надаєволоссю м'якість і живий блиск. Препарат, що отримується з яєчного жовтка називаєтьсяоволецітіном. Соєвий лецитин отримують з бобів сої.

Рослиннімасла можутьбути використані у складі шампунів тільки при розчиненні солюбілізаторами.Найбільш популярними маслами є кокосова (завдяки здатності утворювати захиснуплівку на поверхні волосся, вводиться в шампуні і бальзами для ослабленого таламкого волосся), жожоба (володіє плівкоутворюючими властивостями, надаєволоссю кондиціонуючий і стимулюючий ефект, робить волосся м'якими іблискучими, відновлює їх структуру; рекомендується для фарбованого, пошкодженихта слабкого волосся), насіння винограду (застосовується для жирного таушкодженого волосся), зародків пшениці (регенерує і живить шкіру і волосся,захищає від сонячної радіації, покриває волосся захисною плівкою, що надаєволоссю гнучкість і блиск).

1.4Класифікація шампуню

Загальноприйнятоюкласифікації шампунів на сьогоднішній день немає, тому нижче наведемо декільканайбільш використовуваних [4].

1. По типу волосся, для якихпризначені шампуні: для сухих, жирних, нормальних, змішаних (жирні корені /сухі кінчики), пошкоджених, пофарбованих, ослаблених, тонких, товстих та ін.

Наперший погляд, найпоширенішими повинні бути шампуні для нормального волосся. Напрактиці ж, нормальне волосся зустрічається досить рідко — адже будь-якаособливість волосся робить їх відмінними від нормальних і вимагає додатковогодогляду. Сухе волосся потребує крім м'яких миючих субстанції наявностізволожуючих добавок, таких як масла, рослинні екстракти, сонцезахисні фактори,провітамін В5 та ін. Шампуні для жирного волосся теж не повинні міститижорсткої миючої субстанції, тому що постійне знежирення, зрештою, викликаєпосилення роботи сальних залоз. Такі шампуні містять добавки, що зменшуютьвиділення сала, наприклад, за рахунок звуження протоків сальних залоз. Подібноюдією володіють препарати сірки, екстракт какао-бобів, кропиви, реп'яха таінших. Шампуні для ушкодженого волосся містять в обов'язковому порядку кондиціонуючіскладові, що здійснюють перехід біодобавок до ушкодженої ділянки і фіксацію їїна волосині. З біодобавок найбільш ефективні — протеїни та їх похідні (каротин),цераміди.

2. За статевою та віковоюознакою: чоловічі, дитячі, жіночі, сімейні.

Особливістюдитячих шампунів є максимально м'яка миюча субстанція, майже повна відсутністьбарвників та консервантів, занадто активних біодобавок і не мають різкихзапахів. Він повинен бути гіпоаллергенним та не викликати подразнення шкіриголови і слизової оболонки очей. шампунь якість попитсировина

3. За зовнішнім виглядом:рідкі, кремоподібні, желеподібний, сухі (застосовувані як з розведенням, такбез нього), в аерозольній упаковці.

4. Лікувальні — проти випадінняволосся, проти себореї, лупи, для алергіків та інші. (за приблизними оцінками,на частку цих шампунів припадає близько 23% ринку).

5. По глибині очищення — м'якідля щоденного застосування, для глибокого очищення.

6. За додатковим ефектом:кондиціонуючі, фарбувальні, захисні (у тому числі сонцезахисні), відновлюючі,зволожуючі, пілінгові. Сонцезахисні у своючергу можна виділити в окрему групу, куди також увійдуть і шампуні длявідвідування басейну (з додаванням, наприклад, касторової олії для захисту відхлорки) — нерідко такі шампуні містять захисні плівкоутворювальні компоненти.

7. Останнім часом доситьширокого поширення набули ароматерапевтичні шампуні. Такі шампуні містятьнатуральні ефірні масла або спеціальні парфумерні композиції на основі ефірнихолій; все це дозволяє досягти наступних ефектів — антиоксидантного,стимулюючого, що підсилює місцевий кровообіг, активності, протизапальної,знищує появу лупи та ін.

Умовністьвищенаведених класифікацій пояснюється тим, що будь-який сучасний шампуньпоєднує в собі ознаки різних груп.

1.5Порівняльна характеристика різних способів виробництва шампуню

Спосібприготування шампуню здійснюють шляхом завантаженого в реактор, забезпечениймішалкою і сорочкою для обігріву та охолодження, розрахункової кількості води інагрівають до температури 40-45°С. Потім завантажують сироватку молочну суху,перемішуючи, нагрівають до 65°С і продовжують перемішувати при цій температуріпротягом 30хв., потім охолоджують до 45-50°С і завантажують сульфоетоксилати, загусник,стабілізатор, барвник та продовжують перемішувати при цій же температурі доотримання однорідної маси, далі вводять консервант і ароматизатор, перемішуютьдо одержання готового продукту, після чого фільтрують і подають нарозфасування. Шампунь володіє високою якістю, необхідною в'язкістю істабільністю [8].

Існують різніспособи виробництва шампуню:

Миючий засіб, щомістить концентрат молочної сироватки та додатково сульфоетоксилати, гліцерин, формалін,спирт етиловий. Співвідношення компонентів, мас./%, наступні:

· Діетаноламідижирних кислот — 2-4

· Отдушка — 0,5 — 2,0

· Барвник- 0,001 — 0,02

· Концентратмолочної сироватки — 3-7

· Сульфоетоксілати- 8-12

· Гліцерин- 1-3

· Формалін- 0,1-0,2

· Спиртетиловий — 0,5-2,5.

· Вода — Все інше

Спосіб приготуванняполягає в тому, що в реактор, забезпечений мішалкою і сорочкою для обігріву таохолодженням, завантажують розрахункову кількість води, діетаноламідів,сульфоетоксилата, гліцерину, барвника, нагрівають до 70°С і перемішуютьпротягом 1 години. Суміш охолоджують до 60°С, завантажують молочну сироватку іпродовжують перемішувати при тій же температурі до отримання однорідної маси.

Потім проводятьохолодження і при 35-40°С вводять спирт, формалін, ароматизатор і перемішуютьдо готовності

Недоліком такогоспособу приготування шампуню є використання концентрату молочної сироватки,вільної від білка, що знижує позитивний вплив шампуню на функціональний станволосся і шкіри, оскільки при отриманні концентрату молочна сироватка неминучевтрачає частину своїх корисних якостей.

Також тривалістьтехнологічного процесу, зумовлена необхідністю попередньої обробки води,великою кількістю компонентів, що входять до складу шампуню і послідовність їхвведенням в суміш.

Загальновідомозастосування для миття волосся молочної сироватки. Молочна сироватка міститьбагато біологічно активних сполук, вітамінів ферментів, мінеральних солей, якісприятливо впливають на ріст волосся.

Найбільш близькимтехнічним рішенням є додавання до складу окрім сульфоетоксилата, барвника,аромату, формаліну, введені молочної сироватки замість води, кухонної сілі якзагусника, а також при необхідності перламутрової добавки при наступномуспіввідношенні, мас./%:

· Сульфоетоксілати- 6,0-10,0

· Барвник — 0,0005-0,001

· Отдушка — 0,8-1,0

· Формалін- 0,05-0,1

· Сіль — 4,5-5,5

· Перламутровадобавка — 3,5-4,5

· Сироваткамолочна — Все інше

Такий спосіб приготуванняшампуню, що передбачає перемішування компонентів при певних температурнихрежимах і в певній послідовності, полягає в тому, що замість води беретьсямолочна сироватка, яку нагрівають до 65-67°С і перемішують протягом 30 хвилин,потім охолоджують до 50-55°С і вводять сульфоетоксилати, барвник, кухонну сільі перламутрову добавку, продовжуючи перемішування до отримання однорідної маси,після чого суміш охолоджують і вводять формалін та ароматизатор.

Недоліком шампунюі способу його отримання є те, що при виробництві шампуню використовуютьмолочну сироватку. При зберіганні зазначеної сироватки понад 12 годинвідбувається зміна її складу та властивостей, що істотно позначається на якостіодержуваного продукту.

Завданням цьоговинаходу є підвищення якості одержуваного шампуню і спрощення технології йоговиробництва за рахунок використання для виробництва сировини, що має більштривалий термін зберігання, ніж нативна молочна сироватка.

Досягається цетим, що створено шампунь, і спосіб його отримання, до складу якого крім сульфоетоксилата,барвника, ароматизатора, загусника, консерванту і модифікованої добавки,замість нативної молочної сироватки введена суха молочна сироватка (з вмістомсухих речовин 95 — 96%), по меншій мірі 0,5%, і, додатково, вода та стабілізаторпри наступному співвідношенні компонентів, мас./%:

· Сульфоетоксілати- 6-12

· Водорозчинніефіри целюлози — 0,6-1,2

· МодифікованийГуар — 0,15-0,25

· Хлориднатрію — 1-2

· Консервант- 0,1-0,2

· Отдушка — 0,3-2

· Барвник — 0,001-0,02

· Добавки — 0,001-5,5

· Сироваткамолочна суха — 0,5-5,5

· Вода — Все інше

Сироватку молочнусуху одержують із сироватки молочної — вторинного продукту, що отримується привиробництві сиру, шляхом додаткової переробки, що робить можливим отримання продуктутривалого зберігання, який містить усі компоненти вихідної молочної сироватки,такі як білки тваринного походження, лактоза, солі, мікроелементи (калій, натрій,кальцій, магній, фосфор) і вітаміни A1, B1, В2 В6, B12, С, PP, E і зберігає всікорисні властивості нативної молочної сироватки, які визначають відмінні миючівластивості шампуню [17].

В отриманійкомпозиції за рахунок введення як загусник водорозчинних ефірів целюлози вкількості 0,6-1,2% і стабілізатора системи модифікованого Гуар в кількості0,15-0,25% вдалося отримати необхідну в'язкість і стабільність системи(запобігти її розшарування), а також знизити вміст хлоридів натрію (кухонноїсолі) до 1-2%. При цьому масова частка хлоридів натрію не перевищує норматив.

Як модифікованідобавки використовують перламутровий концентрат, або гліцерин, або масляніекстракти кореневищ аїру, ромашки, або інші добавки, дозволені до застосуванняв миючих засобах для людей.

Доза ПАР — сульфатоетоксилатів визначена досвідченим шляхом у розрахунку на 100% активноїречовини в кількості 6-12%.

Формалін забезпечуєвідсутність мікроорганізмів в готовому шампуні протягом гарантійного термінузберігання (12 місяців).

Запропонованийспосіб приготування шампуню, що передбачає перемішування компонентів системи запевних температурних режимах і в певній послідовності, полягає в тому, щопопередньо здійснюють процес відновлення молочної сироватки, для чого сухумолочну сироватку завантажують у нагріту до температури 40-45°С воду, постійноперемішуючи нагрівають до 65°С, і продовжують перемішувати при цій температурі30 хвилин, причому в охолоджену до 45-50°С відновлену молочну сироватку, крімдодавання сульфоетоксилатів, що модифікує добавки, барвника і кухонної солідодатково вводять як загусник і стабілізатор водорозчинні ефіри целюлози імодифікований Гуар, а охолодження отриманої однорідної маси проводять до35-40°С і вводять ароматизатор і консервант [23].

Нагріваннявідновленої молочної сироватки необхідний для інактивації ферментів, щогарантує припинення життєдіяльності патогенних мікроорганізмів і, отже,підвищує стійкість шампуню при зберіганні.

Нагріваннядоцільно проводити до 65°С, при підвищенні температури (70°С і вище) зскороченням терміну витримки відбуваються серйозні зміни сироваткових білків:агрегація та денатурація беталактоглобуліна, випадіння в осад альбуміну іімуноглобулінів, необоротна денатурація альфалактоглобуліна, що приводить доістотного зниження емульгуючої здатності білків, їх гідрофільності та іншихфункціональних властивостей (стабілізація піни, гелів та емульсій).

Таким чином, зпідвищенням температури пастеризації молочна сироватка починає втрачати тівластивості, які представляють її як ефективний компонент шампуню високоїякості.

30-хвилинне і перемішуванняпри температурі 65°С гарантує припинення життєдіяльності патогеннихмікроорганізмів

При температурі45-50°С відбувається, швидке розчинення в сироватці сульфоетоксилата і загусника,що включає кухонну сіль, які вводять для отримання желеподібної консистенціїшампуню, зручного в користуванні і часткової його консервації.

Тож можна зробитивисновок, що склад і спосіб приготування відрізняються від відомого як якісно,так і кількісно, тобто виключена зі складу молочна сироватка, заміненавведенням сухої молочної сироватки, води, водорозчинних ефірів целюлози,модифікованого Гуар, а також змінився порядок введення компонентів, температурнийі часовий режим деяких стадій приготування шампуню.

Використаннятакої технології робить істотно незалежним виробництво від територіального розташуванняпостачальника сухої молочної сироватки та інших компонентів системи, що вкінцевому підсумку допускає зробити сировинної запас виробництва за всімакомпонентами. Крім того дозволяє зменшити вміст хлоридів, а за рахунокзастосування водорозчинних ефірів целюлози і модифікованого Гуар дозволяєотримати необхідну в'язкість і стабільність запропонованої композиції.


1.6 Вимоги доупаковки та маркування шампуню

Упаковка рідкихшампунів повинна відповідати вимогам ДСТУ 27429, желеподібних та кремоподібних– ДСТУ 28303, з доповненнями. Шампуні фасують у флакони з полімернихматеріалів, масою не більше 1000г включно [6].

Маса шампуню водиничній тарі повинна відповідати масі, що встановлена у технічних вимогах навиріб підприємства-виробника. Допустимі відхилення по масі (%) не повинніперевищувати норм: при фасуванні масою до 100г – 5%, від 101г до 300г – 4%, від301 до 1000г – 1%.

Шампуні вкількості не більше 20 шт. пакують в ящики з гофрованого картону. Дозволяютьфлакони укладати у футляр. Дозволяють також використовувати термоусадочніплівки або інші групові упаковки, що забезпечують збереженість шампуню притранспортуванні та зберіганні.

Маркування. Нафлаконах з шампунем, а також на футлярах вказують на державній мові (у разіекспортних поставок і на мові країни-отримувача): найменування продукції; найменуванняпідприємства–виробника, його товарний знак та адресу; маса нетто; датувиробництва(місяць, рік); термін зберігання; штрих-код; обозначення дійснихтехнічних вимог; знак відповідності.

На груповійупаковці або на вкладці вказують: найменування продукції; найменуванняпідприємства-виробника, його товарний знак та адресу; масу нетто; кількістьодиниць в упаковці; дату виробництва; строк зберігання; обозначення дійснихтехнічних вимог.

Транспортнемаркування містить такі маніпуляційні знаки: «Вгору», «Обережно,крихке», «Боїться вологи».

Гарантійнийтермін зберігання шампунів встановлює підприємство-виробник.


1.7 Висновки зогляду літератури, обґрунтування обраного напряму дослідження

Забруднене середовище, недолік вітамінів, поганаатмосфера по губно впливають на стан нашого здоров’я. Віддзеркаленням такихчинників є поганий стан нашого волосся, тому перед споживачем стоїть вибірякому шампуню віддати перевагу для надання волоссю не лише чистого та свіжоговигляду, але й отримати відновлюючу та оздоровчу дію від його використання [20].

Шампунь є дужепопулярним товаром для споживача. Обсяги продажу шампунів на українському ринкустановлять приблизно $237 млн. на рік. Вітчизняні виробники мають все необхіднедля розвитку своїх компаній. В Україні вистачає лікувальних трав,висококваліфікованих спеціалістів та технологій, які не поступаються зарубіжним.

Доскладу будь-якого шампуню входить: миюча субстанція (поверхнево-активніречовини, ПАР), добавки у вигляді допоміжних ПАР (СоПАР), що сприяють отриманнюдодаткових заданих властивостей шампуню (піноутворення та ін), кондиціонуючікомпоненти, функціональні добавки та модифікатори (регулятори рН, консервантитощо), естетичні добавки, що надають шампуню товарний вигляд (ароматизатори,барвники, замутнювачі, консерванти, перламутрові речовини тощо), біодобавки,вода.

Також шампунівітамінізують, збагачують екстрактами рослин, фруктів, вводять добавки, щопідвищують його цінність.

Шампуні класифікуються за типом волосся, за статевоюта віковою ознакою, за зовнішнім виглядом, лікувальні властивості, задодатковим ефектом, по глибині очищення. Останнім часом досить широкогопоширення набули ароматерапевтичні шампуні. Такі шампуні містять натуральніефірні масла або спеціальні парфумерні композиції на основі ефірних олій; всеце дозволяє досягти наступних ефектів — антиоксидантного, стимулюючого, щопідсилює місцевий кровообіг, активність, знищує появу лупи, оказуєпротизапальну дію та ін. Удосконалення складу та підвищення якості шампунюпризводить до постійного збільшення асортименту шампуню, тому є необхіднимдослідження якості шампуню від різних виробників.

Розділ 2. Експериментальна частина

 

2.1 Аналізпопиту і реалізації шампуню

При придбанні шампуню головним фактором для споживача, що визначає вибір, є призначення:покупець обирає шампунь залежно від стану шкіриголови й волосся. Розрахунки структури асортиментушампуню по призначенню на основі узагальнених даних (Додаток А)показав, що найбільшу частину в асортименті займають шампуні універсальні й для нормального волосся. Ці дві групи можнаоб’єднати, тому що практично вони є шампунями одного й того ж самого призначення,хоча виробники вказують такі шампуні в маркуванніпо-різному. Майже у два рази менша частка представлена шампунями для сухого волосся (22%). Шампуні для жирного волоссяі спеціальні (для фарбування, тонкого та ламкого волосся, для додання об’єму,для блондинок та брюнеток і т.д.) представлено в межах 10-14%.

Закон попитуговорить про те, що чим вище ціна, тим менше число тих, хто погодиться купити даний товар, тобто менше рівень попиту; і навпаки, чим нижче ціна, тим більше будечисло покупців і кількість товару, що виробляється.Таким чином, попит і ціна перебувають в зворотно пропорційнійзалежності. Однак при підвищенні цін на престижнітовари часто спостерігається збільшення попиту, тому що споживачі можуть порахувати більш високу цінупоказником більш високої якості. При занадто високійціні попит на престижні товари зменшується.

Найбільш важливиму вивченні будь-якого ринку, у тому числі йкосметичного, є дослідження споживчих перевагвідносно якості й ціни товару. Ці дві характеристикиперебувають у постійній взаємодії,і ціна часто визначається якістю. У той же час длякосметичних засобів характерне збільшення ціни зарахунок іміджу косметичних фірм, яке може доходити до декількохдесятків раз. Довгий часзберігалася думка, що попит на товари на українському ринку,у тому числі косметичному, визначається ціноювнаслідок низької платоспроможності населення.

Дослідження щодоякості й ціни косметичних засобів, проведені в 2008р., показали, що лише 14% споживачів орієнтуються винятково на ціну товару. Цев основному люди старше 50 років, які купують товар по звичці, тому що раніше асортименткосметичних товарів був не великий і на якість не зверталиуваги. Більшість споживачів (47%) намагаютьсяобирати оптимальний варіант, у якому об’єднується досить висока якість і відповідна ціна, 39% склала групаспоживачів, орієнтованих винятково на якістькосметичних товарів.

 

2.2 Об’єкти,предмети та основні методи дослідження

Шампуні повиннівиготовлятися згідно з НД щодо рецептур та технологічних інструкцій, якізатверджені в установленому порядку з виконанням санітарних правил для підприємствпарфумово-косметичної промисловості [6].

Об’єктамидослідження були п’ять зразків кремоподібних шампунів для нормального волоссярізних виробників:

1.  «Schauma» (Schwarzkopf& Henkel);

2.  «Сто рецептов красоти»(Калина);

3.  «Fructis» (Garnier);

4.  «Palmolive» (Colgate-Palmolive);

5.  «Timotei» (Unilever);

Дані зразки були дослідженіза органолептичними (зовнішній вигляд, колір, запах) та фізико-хімічнимипоказниками (концентрація водневих іонів (рН), масова частка сухої речовини,піноутворення та піностійкість ).


2.2.1 Методикидосліджень

Методика визначенняпіноутворюючої здатності шампуню [5].

Вонахарактеризується пінним числом та стійкістю піни.

Готовлять0,5%-вий розчин шампуню: для цього 0,5г шампуню розчиняють в 100 млдистильованої води. 10 мл цього розчину поміщають у циліндр на 100 мл іструшують протягом 1 хв., замірюють висоту стовпця. Залишають на п’ять хвилин іпотім дивляться висоту стовпця піни.

Обробкарезультатів. Піноутворюючу здатність Н (мм) обчислюють за формулою:

Н=1,005 * Н5 зм., (2.1)

де 1,005 –поправочний коефіцієнт;

Н5 зм – висотастовпця піни по закінченню 5 хв., мм;

Коефіцієнтстійкості піни обчислюють по формулі:

Y+ Н5/Н0, (2.2)

де Н0 і Н5 – скоректовані висоти стовпця піни,мм. За остаточний результат випробувань приймають середнє арифметичне трьохпаралельних визначень, припустима розбіжність між якими для початкової висотистовпця піни не повинна перевищувати 5мм.

Методика визначеннямасової частки сухих речовин.

Суть методуполягає в висушуванні наважки шампуню при певній температурі та обчисленнявтрати ваги по відношенню до наважки.

5г підготовленогодосліджуваного шампуню зважують з похибкою не більше 0,01г. Відкриті бюкси знаважками поміщають в сушильну шафу нагріту до температури 120ºС. Висушуванняшампуню триває 50 хв. Після цього бюкси зважують і знову ставлять у сушильнушафу. Так повторюють доти, поки маса не перестане змінюватися. По закінченнювисушування бюкси з наважками нещільно закривають кришками, поміщують вексикатор на 30 хв., потім, щільно закривши бюкси кришками зважують.

Масову часткувологи (Х) в процентах обчислюють за формулою:

Х=(М1 – М2)/5, (2.3)

де, М2 – маса бюкси з наважкою післявисушування, г;

М1 – маса бюкси з наважкою довисушування, г;

5 – маса наважкипродукту, г.

За остаточнийрезультат аналізу приймають середнє арифметичне результатів двох паралельнихдосліджень.

Методика визначеннярН.

Визначення рНпроводять на йономері. Дослідження засноване на вимірі е.д.с. вічка, якаскладається із скляного електроду і напівелементу порівняння, які находяться ваналізуючому середовищі [6].

Е=Е0 – θ рН, (2.4)

де Е – е.д.с.вічка;

Е0 – постійна складова е.д.с.;

θ – кутовийкоефіцієнт градированої характеристики;

Готовлять 10%розчин шампуню: для цього 10г. шампуню розводять 90мл.дистильованої води. Встакан місткістю 150мл наливають 50-70мл аналізую чого розчину, опускають внього скляний електрод та напівелемент порівняння, потім вимірюють е.д.с. (Ех).Розраховують рН в аналізую чому розчині:

рНх = (Е0 – Ех)/ θ; (2.5)


2.3 Результатидосліджень та їхній аналіз

Були дослідженіп’ять зразків шампунів за органолептичними (консистенція, колір, запах та миючаздатність) та фізико-хімічними показникам (піноутворююча здатність, рН, масовачастка сухих речовин).

Результатидослідження за органолептичними показниками представлені в таблиці 2.1.

Таблиця2.1 Результати органолептичних досліджень

Наймену

вання показника

Характеристика та норми по ТУ У 003339190032000 для кремоподібних шампунів “Schauma” (Schwarzkopf & Henkel) «Сто рецептов красоты» (Калина) «Fructis» (Garnier) «Palmolive» (ColgatePalmolive) «Timotei» (Unilever) Зовнішній вигляд однорідна кремоподібна маса Кремоподібна однорідна маса Маса однорідна, рідка Кремоподібна однорідна маса Однорідна кремоподібна маса

Однорідна кремопо

дібна

маса

Колір Притаманий шампуню даного типу Білий, з блискучими часточками Білий, з жовтуватим відтінком Білий, з перламутровим відтінком Білий. Білий, з перламутровими переливами Запах

Приємний, притаманний шампуню

даного типу

Приємний, присутній трав’яний запах, Приємний, присутній запах меду та молока.

Приємний,

з фруктовим ароматом.

Приємний, присутній аромат трав.

Приємний,

з персиковим ароматом

При проведенніорганолептичної оцінки було виявлено, що “Schauma” (Schwarzkopf & Henkel), «Fructis» (Garnier),«Palmolive» (Colgate-Palmolive), «Timotei» (Unilever)відповідають усім вимогам НД [6]. Вони мають кремоподібну структуру, колірпритаманний шампуню даного типу, без сторонніх запахів. “Schauma” (Schwarzkopf & Henkel) та «Palmolive»(Colgate-Palmolive) мали

приємний ароматтрав, що обумовлено додаванням до складу виробником екстракту трав. «Сторецептов красоти» (Калина) має занадто рідку консистенцію. Такий дефектможе бути причиною недотримання пропорцій рецептури або неправильнимпроведенням технології виробництва.

Оцінка миючоїздатності шампуню проводилася різними віковими категоріями людей. Для оціненняцього показника було використано п’ятибальну шкалу. Вищу оцінку отрималишампуні після миття якими волосся мало чистий, свіжий вигляд, було шовковистета м’яке на дотик, відсутнє відчуття непромитості та обтяження.

Результатидослідження миючої здатності представлені у вигляді діаграми (рис2.1).

/>

Рис.2.1 Діаграма визначення миючої здатності дослідних зразках

Умовніпозначення:

Зразок 1 – Schauma" (Schwarzkopf & Henkel);

Зразок 2 – «Сторецептов красоти» (Калина);

Зразок 3 – «Fructis» (Garnier);

Зразок 4 – «Palmolive» (Colgate-Palmolive);

Зразок 5 -«Timotei» (Unilever);


З діаграми видно,що найвищу кількість балів отримав зразок 3 — «Fructis» (Garnier Laboratories), зразки 1, 2, 5 отримали оцінкудобре, такий результат обумовлений тим, що ці шампуні краще використовувати зкондиціонером або бальзамом. «Сто рецептов красоти», зразок 4,отримав найнижчу оцінку у всіх респондентів, після його використання волоссямало відчуття непромитості.

Піноутворюючаздатність характеризується такими показниками: пінне число та стійкість піни.Згідно до ТУ пінне число у доброякісному шампуні повинна бути не менше, ніж100мм, а стійкість піни коливатися умежах 0,7-1,0 од [6].

Результати дослідженняпінного числа та стійкості піни представлені на рис.2.2 та 2.3

/>

Рис.2.2 Діаграмавизначення пінного числа (мм) у дослідних зразках

Умовніпозначення:

Зразок 1 – Schauma" (Schwarzkopf & Henkel);

Зразок 2 –«Сто рецептов красоти» (Калина);

Зразок 3 – «Fructis» (Garnier);

Зразок 4 – «Palmolive» (Colgate-Palmolive);

Зразок 5 -«Timotei» (Unilever);


По отриманимданим можна зробити висновок, що кожен із даних зразків шампунів має піннечисло 400мм і більше, що відповідає вимогам НД.

/>

Рис.2.3 Діаграмавизначення стійкості піни (од) у дослідних зразках

Умовніпозначення:

Зразок 1 – Schauma" (Schwarzkopf & Henkel);

Зразок 2 –«Сто рецептов красоти» (Калина);

Зразок 3 – «Fructis» (Garnier);

Зразок 4 – «Palmolive» (Colgate-Palmolive);

Зразок 5 -«Timotei» (Unilever);

З рисунка можназробити висновок, що дані зразки дають стійки піни і повністю відповідаютьвимогам ДСТУ за даним показником.

Результати визначенняконцентрації водневих іонів даних зразків представлені на рис.2.4. Згідно ТУ рНкремоподібних шампунів повинна коливатися у межах 3,5-8,5 [22].


/>

Рис.2.4Визначення рН у даних зразках

Умовні позначення:

Зразок 1 – Schauma" (Schwarzkopf & Henkel);

Зразок 2 –«Сто рецептов красоти» (Калина);

Зразок 3 – «Fructis» (Garnier);

Зразок 4 – «Palmolive» (Colgate-Palmolive);

Зразок 5 -«Timotei» (Unilever);

Визначенняконцентрації водневих іонів даних зразків отримали результат, що не перевищуєнорми по ТУ.

При визначеннімасової частки сухих речовин були отримані наступні результати, що представленіна рис.2.5.


/>

Рис.2.5 Діаграмавизначення масової частки сухих речовин(%) в дослідних зразках

Умовніпозначення:

Зразок 1 – «Schauma» (Schwarzkopf & Henkel);

Зразок 2 –«Сто рецептов красоти» (Калина);

Зразок 3 – «Fructis» (Garnier);

Зразок 4 – «Palmolive» (Colgate-Palmolive);

Зразок 5 -«Timotei» (Unilever);

Зразки 1 та 2,при визначенні масової частки сухих речовин, отримали низькі результати: 17% та13% (по НД повинно бути не менше ніж 18%). Таке розходження може бути причиноюнеправильного проведення технологічних режимів, недотриманні правильнихпропорцій компонентів.


Висновки

Шампуні представляють собою водні, водно-спиртовірозчини, гелі або емульсії поверхнево-активних речовин, а також спеціальних тазбагачених вітамінами, екстрактами та іншими добавки [6].Виробники шампуню постійно розширюють свій асортиментза рахунок нововведень, додавання нових компонентів до складу, тому метою нашоїроботи було дослідження п’яти зразків рідких кремоподібних шампунів длянормального волосся від різних виробників:

1.  «Schauma» (Schwarzkopf& Henkel);

2.  «Сто рецептов красоти»(Калина);

3.  «Fructis» (Garnier);

4.  «Palmolive» (Colgate-Palmolive);

5.  «Timotei» (Unilever);

Об’єкти булидосліджені по органолептичним (зовнішній вигляд, колір, запах) тафізико-хімічним показникам (концентрація водневих іонів (рН), масова часткасухої речовини, піноутворююча здатність).

При проведенніорганолептичної оцінки було виявлено, що “Schauma” (Schwarzkopf & Henkel), «Fructis» (Garnier),«Palmolive» (Colgate-Palmolive), «Timotei» (Unilever)відповідають усім вимогам НД. Вони мають кремоподібну структуру, колірпритаманний шампуню даного типу, без сторонніх запахів. “Schauma” (Schwarzkopf & Henkel) та «Palmolive»(Colgate-Palmolive) мали приємний аромат трав, що обумовлено додаванням доскладу виробником екстракту трав. «Сто рецептов красоти» (Калина) маєзанадто рідку консистенцію. Такий дефект може бути причиною недотриманняпропорцій рецептури або неправильним проведенням технології виробництва.

Оцінка миючоїздатності шампуню проводилася різними віковими категоріями людей. Для оцінкицього показника було використано п’ятибальну шкалу. Вищу оцінку отрималишампуні після миття якими волосся мало чистий, свіжий вигляд, було шовковистета м’яке на дотик, відсутнє відчуття непромитості та обтяження.

Найвищу кількістьбалів отримав «Fructis»(Garnier Laboratories). «Schauma» (Schwarzkopf & Henkel), «Palmolive»(Colgate-Palmolive), «Timotei» (Unilever) отримали оцінку добре, такий результат обумовлений тим, щоці шампуні краще використовувати з кондиціонером або бальзамом. «Сто рецептовкрасоти» отримав найнижчу оцінку у всіх респондентів, після йоговикористання волосся мало відчуття непромитості.

Піноутворюючаздатність характеризується такими показниками: пінне число та стійкість піни. Піннечисло у доброякісному шампуні повинна бути не менше, ніж 100мм, а стійкість піни коливатися у межах0,7-1,0 од

Кожен із данихзразків шампунів має пінне число 400мм і більше, а стійкість піни коливається удопустимих межах, що повністю відповідає ТУ.

рН кремоподібнихшампунів повинна коливатися у межах 3,5-8,5. Усі досліджені зразки шампунівотримали результати, що не перевищують дану межу.

«Schauma» (Schwarzkopf & Henkel) та «Сто рецептов красоти» (Калина), при визначеннімасової частки сухих речовин, отримали низькі результати: 17% та 13% (по НДповинно бути не менше ніж 18%). Таке розходження може бути причиноюнеправильного проведення технологічних режимів, недотриманні правильнихпропорцій компонентів. Інші шампуні за цим показником якості повністювідповідають вимогам стандарту.

Підводячипідсумок проведеного дослідження можна сказати, що тільки шампуні ТМ Garnier Laboratories, Colgate-Palmolive, Unilever відповідають вимогам ТУ00333919-003-2000.


Списоквикористаних джерел

1. Андрианов В.Конкурентоспособность Украины в мировой экономике //Мировая экономика и международные отношения. № 3. 2000г. С. 47-57.

2. Андріїв О.С. Новепро шампуні // Ліза. — 2005. — №4. — с.11-12.

3. ВойцеховскаяА.Л., Вольфензон И.И. Косметика сегодня. — М, 1998. — 456 с.

4. Волошко Н.И.,Черноморец Н.А. Парфюмерно-косметические товары: ассортимент, сертификация,особенности торговли. Учебное пособие. — Белгород, БКАПК, 2005 г. с.301

5. Вилкова С.А. Эспертизапарфюмерно-косметических товаров. М.: Деловая литература, 2000. с.112

6. ГОСТ 26878-86.Шампуни для ухода за волосами и ванн. Технические условия; Введ.01.06.86. – К.:Госстандарт Украины, 1996. — 10 с.

7. ГолубятниковаА.Т. Исследование непродовольственных товаров. М.: 1981.

8. Капустіна С.В.Чим ми миємо волосся? // Голос України — 2003. — №5. — С.2.

9. Каспаров Г. Н.Основы производства парфюмерии и косметики. — М., 1997. с. 145.

10. КислякН.К., Коломієць Т.М. Господарські товари. – К.: Книга, 2004. с 11.

11. ЛицифИ.М. Исследование непродовольственны товаров.- М.: Экономика, 1988.

12. Махотина Н.Г. Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров. — М, 2000. — 239 с.

13. Неверова А.Н.,Чалых Т.И. Товароведениеи организация торговлинепродовольственными товарами. — М., 2000. — 464с.

14. Номенклатуратоварів народного споживання, які враховуються в роздрібній та оптовійторгівлі. Товарний словник. – К., Мін. Стат. України, 1994. – 150 с.

15. Новикова Е.Тенденции розничного рынка парфюмерно-косметической продукции в 2008 году //Материалы международной конференции «Интеграция — Информация — Индивидуальность. Новые возможности эффективного бизнеса» 2-го Международного косметическогофорума «Cosme-tigue News Forum». М., 2001г. С. 36-37.

16. Паришкова В.Н. Парфюмерно-косметическиетовары. — Красноярск: РИОКГПУ, 2002. с.308.

17. Парфюмерия икосметика от «А» до «Я». Каталог — М.: Stanford Trident (international). 2003. – c. 185.

18. Романович Н.Отечественная и импортная парфюмерия. // Материалы международной конференции«Российский парфюмерно-косметический рынок: взгляд в ХХ1 век» 1-го Московскогокосметического форума «Cosmetigue News Forum». М., 2000г. С. 55-56.

19. Російсько-українськийсловник / Укл. К.В. Вишневський. — К.- 2007. — 508 с.

20. Справочниктовароведа: Непродовольственные товары: В 3-х т. Т.2/с. Баранов А.И., ВеденеевЕ.И., Володенко А.Я. и др. — 3-е изд., перераб. — М.: Экономика, 2001. с. 443

21. Теплов В.И.,Сероштан М.В., Боряев В.Е., Панасенко В.А. Коммерческое товароведение. — М.,2000. — 620 с.

22. ТУ У 00333919-003-2000.Шампуни на основесинтетических поверхностно-активных веществ. Технические условия; Введ.27.12.2000.- К.: Гостстандарт Украины, 2000.

23. Фридман А.С.«Парфюмерия и косметика» — М., «Пищевая промышленность», 1999. с.125.

24. Щепакин М. Б.,Якунчева М. С. Анализ тенденций развития парфюмерно-косметического рынка. //Маркетинг в Украине и за рубежом. № 4, 2000г.С. 55-65.

25. ЯрочкинаГ.К., Войцеховская А.Л. Косметика сегодня. – М.: Химия, 1988.


Додаток

Математико-статистичнаобробка експериментальних даних пінного числа

«Schauma» (Schwarzkopf & Henkel) «Сто рецептов красоты» (Калина) «Fructis» (Garnier)

«Palmolive»

(Colgate-Palmolive)

«Timotei» (Unilever) n 5 5 5 5 5 Кількість дослідів M 442,24 593,38 653,26 452,26 643,18 Середнє арифметичне значення S 0,4393 0,1924 0,3362 0,3647 0,3114 Стандартне відхилення S² 0,1930 0,0370 0,1130 0,1330 0,0970

Квадрат середньоквадратичного

відхилення

m 0,1965 0,0860 0,1503 0,1631 0,1393 Помилка у визначенні середнього арифметичного значення ta 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706 Критерій Стьюдента Ea 0,5050 0,2211 0,3864 0,4192 0,3580 Розмір довірчого інтервалу Dy 0,1142 0,0373 0,0592 0,0927 0,0557 Відносна помилка y — Ea 441,7350 593,1589 652,8736 451,8408 642,8220 Нижня границя довірчого інтервалу y + Ea 442,7450 593,6011 653,6464 452,6792 643,5380 Верхня границя довірчого інтервалу

Математико-статистичнаобробка експериментальних даних стійкості піни

«Schauma» (Schwarzkopf & Henkel) «Сто рецептов красоты» (Калина) «Fructis» (Garnier) «Palmolive» (Colgate-Palmolive) «Timotei» (Unilever) n 5 5 5 5 5 Кількість дослідів M 0,79 0,896 0,886 0,846 0,848 Середнє арифметичне значення S 0,0742 0,0856 0,0805 0,1144 0,1130 Стандартне відхилення S² 0,0055 0,0073 0,0065 0,0131 0,0128

Квадрат середнь

оквадратичного відхилення

m 0,0332 0,0383 0,0360 0,0511 0,0505

Помилка

у визначенні середнього арифметичного значення

ta 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706

Критерій

Стьюдента

Ea 0,0853 0,0984 0,0925 0,1315 0,1299

Розмір

довірчого

інтервалу

Dy 10,7920 10,9848 10,4448 15,5410 15,3196

Відносна

помилка

y — Ea 0,7047 0,7976 0,7935 0,7145 0,7181

Нижня

границя

довірчого

інтервалу

y + Ea 0,8753 0,9944 0,9785 0,9775 0,9779

Верхня

границя

довірчого

інтервалу

 

Математико-статистичнаобробка експериментальних даних рН

«Schauma» (Schwarzkopf & Henkel) «Сто рецептов красоты» (Калина) «Fructis» (Garnier) «Palmolive» (Colgate-Palmolive) «Timotei» (Unilever) n 5 5 5 5 5 Кількість дослідів M 3,77 5,63 3,98 6,2 6,24 Середнє арифметичне значення S 0,1718 0,1483 0,1924 0,1581 0,1517 Стандартне відхилення S² 0,0295 0,0220 0,0370 0,0250 0,0230 Квадрат середньо квадратичного відхилення m 0,0768 0,0663 0,0860 0,0707 0,0678 Помилка у визначенні середнього арифметичного значення ta 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706 Критерій Стьюдента Ea 0,1975 0,1705 0,2211 0,1818 0,1743 Розмір довірчого інтервалу Dy 5,2374 3,0287 5,5560 2,9317 2,7940 Відносна помилка y — Ea 3,5725 5,4595 3,7589 6,0182 6,0657 Нижня границя довірчого інтервалу y + Ea 3,9675 5,8005 4,2011 6,3818 6,4143 Верхня границя довірчого інтервалу

Математико-статистичнаобробка експериментальних даних масової частки сухих речовин

«Schauma» (Schwarzkopf & Henkel) «Сто рецептов красоты» (Калина) «Fructis» (Garnier) «Palmolive» (Colgate-Palmolive) «Timotei» (Unilever) n 5 5 5 5 5 Кількість дослідів M 16,88 13,18 28,9 26,98 17,92 Середнє арифметичне значення S 0,7396 0,3564 0,1581 0,5263 0,5630 Стандартне відхилення S² 0,5470 0,1270 0,0250 0,2770 0,3170 Квадрат середньо квадратичного відхилення m 0,3308 0,1594 0,0707 0,2354 0,2518 Помилка у визначенні середнього арифметичного значення ta 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706 2,5706 Критерій Стьюдента Ea 0,8502 0,4097 0,1818 0,6050 0,6473 Розмір довірчого і нтервалу Dy 5,0370 3,1084 0,6290 2,2426 3,6119 Відносна помилка y — Ea 16,0298 12,7703 28,7182 26,3750 17,2727 Нижня границя довірчого інтервалу y + Ea 17,7302 13,5897 29,0818 27,5850 18,5673 Верхня границя довірчого і нтервалу
еще рефераты
Еще работы по маркетингу