Реферат: Оцінка ергономічних властивостей м'яких меблів ЗАТ "Лагода"

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра товарознавствата експертизи непродовольчих товарів

Курсова робота

з дисципліни: Товарознавство непродовольчихтоварів

на тему: Оцінка ергономічних властивостейм`яких меблів ЗАТ «Лагода»

Київ 2010


Вступ

Меблі – це один з основних товарів народного споживання.Вони відіграють велику роль в організації побуту людини, її відпочинку, роботі.Поліпшення їх якості, ергономічних властивостей – найважливіше завдання, щостоїть перед виробниками.

По мірі насичення ринку меблями питання підвищення їхякості й ергономічних властивостей набуває першочергового значення. Вітчизнянимвиробникам меблів слід враховувати, що в умовах широкої міжнародної торгівліпродукція має не лише збільшувати асортимент, але й бути конкурентоспроможноюна світовому ринку.

З року в рік збільшується кількість виробників меблів,підвищується їх технічний рівень, з’являються нові матеріали для виготовленнямеблів, вони відповідають найвищим вимогам споживачів.

Актуальність. Тема курсової роботи актуальна, особливозараз, коли у виробництво залучаються нові технологічні процеси, які сприяютьполіпшенню якості, вдосконалюється технічний рівень підприємств, що виготовляютьмеблі для сидіння і лежання, з’являється високовиробниче обладнання, інструментта технологічне устаткування, вдосконалюється архітектурно–художні форми іконструкція м'яких меблів, покращується естетичний вигляд, підвищуютьсянадійність і витривалість меблів. Все це природно збільшує вимоги споживачів довибору м`яких виробів, а особливо загострюється увага на ергономічнихвластивостях. Споживач виявляє завищену увагу до комфортності використаннявиробу, який саме механізм у даному виробі і чи зручно його використовувати,які наповнювачі і чи практичні у використанні матеріали для оббивки. Всі цічинники повинен враховувати виробник під час виробництва, і саме цимипоказниками керується споживач під час вибору м`яких меблів.

Мета даної курсової роботи: оцінити ергономічні властивостім`яких меблів ЗАТ «Лагода».

Завдання курсової роботи:

1. Розглянути стан татенденції розвитку ринку м’яких меблів в Україні.

2. Визначитиспоживні властивості м’яких меблів та їх формування у процесі виробництва

3. Вивчити вимоги НД дом`яких меблів.

4. Охарактеризувати асортиментм’якихмеблів.

5. Оцінити ергономічнівластивості м`яких меблів ЗАТ «Лагода».

Об`єкт дослідження м`які меблі виготовлені на ЗАТ«Лагода».

Предмет дослідження ергономічні властивості м`яких меблів.


Стан та тенденції розвитку ринкум`яких меблів в Україні

Український ринок меблів сьогодні ділять такі великівиробники і продавці, як «Меркс», «Енран»,«Ліга-Нова», «Прогрес», «Аматі», Narbutas&Ko,«Снайт», «Екмі», «Новий стиль», «ОфісСолюшнз» і «Артметалфурнітура». Фактично вони присутні у всіхрегіонах. Хоча є в регіонах свої, дрібніші виробники і оператори. Наприклад, навінницькому регіональному ринку меблів сьогодні працюють декілька десятків фірмта салонів, серед яких варто відзначити меблевий салон «ЛИВС»,магазини «Комод», «Сучасна оселя», «Кухні наСоборній», фірми «ВС», «Носорог», «Гайтер»,«Модерн-Експо» та інші. Практично половина потреб місцевого ринку покриваєтьсяза рахунок пропозиції дрібних виробників, які працюють в сегменті дешевоїпродукції та меблів середньої цінової категорії. СП «Комекс» —меблеве підприємство, що в останні роки переходить за обсягами виробництва врозряд більш потужних виробників і нелише на Прикарпатті: фірма створює мережу фірмових магазинів по всій Україні.Фахівці кажуть, нинішній потенціал галузі дозволяє вітчизняним виробникамвиходити і на закордонні ринки. Загалом на ринку присутні, за оцінкамиукраїнських експертів, майже три тисячі підприємств. Внаслідок цього навітьвеликі виробники займають не більше 10%, а дрібні — майже 80% ринку.

Динаміка. За підрахунками учасників ринку, відсоток йогозростання складає не менше 12‑15%. Причому найдинамічніше розвиваєтьсяринок саме домашніх меблів. Цьому сприяють темпи будівництва житла і рістплатоспроможності населення. За повідомленням прес-служби Міністерствапромислової політики, темпи росту меблевого виробництва в Україні за період зсічня по червень 2009 р. склали 125,4% порівняно з відповідним періодом 2008 р.В загальному обсязі виробництва основна частка (майже 60%) припадає на домашнімеблі, майже 25 % — на офісні і ще 15% — на спеціальні. Щодо структуриспоживання, то ринок починає поступово змінюватися. Вже сьогодні споживанняпереходить від дешевого сегмента до середнього, що демонструє прагнення споживачакупувати більш якісну продукцію, за яку, звісно, потрібно платити більше. Проте«більше» наразі не означає можливість суттєвих цінових коливань заумов збереження стабільності попиту. Реальний перехід на нові цінові групитовару відбудеться лише під час виходу основних операторів та виробників ринкуна роботу з високоякісною продукцією. Вітчизняний виробник переважно єсередньою ланкою у зв’язці «ціна-якість». Однак спостерігаєтьсяпостійне зростання попиту на продукцію високої якості, відзначають експерти. Ісаме в попиті на ексклюзивні меблі свої позиції не здає імпорт. Основнийасортимент вітчизняних м’яких меблів, що поступає на внутрішній ринок.Розглянемо по окремим видам:

дивани –ліжка на 25%;

дивани – 10%

кушетки на 29%;

крісла на 13%;

банкетки на 6%;

тахти на 17%;[10]

Імпорт м’яких меблів. Країни, з яких імпортують меблів Україну, поділені на три групи: ті, що більшу частину продукції постачають зацінами, нижчими від середнього рівня; за цінами середнього рівня і за цінамивище середнього. До першої групи однозначно відносять Польщу. Продукція цієїкраїни вже давно конкурує з вітчизняними меблями у нижчому ціновому рівні. Додругої групи належать Чехія, Словаччина, Данія, Румунія. Третю групупредставляють Італія, Німеччина, Бельгія, Іспанія. Як правило, українськийринок заповнений меблями імпортного виробника не надто доброї якості, аледоступної ціни, або ж імпортними меблями за завищеними цінами. «Розподілринку між українськими та зарубіжними виробниками приблизно 60 на 40. Нашімеблі стають все більше популярними і конкурентоздатними з низки причин»,— вважає виконавчий директор Української асоціації меблярів (УАМ) В’ячеславПавлов.

В 2009р. країни — лідери з імпорту м`яких меблівІталія і Німеччина їхня кількість складає 83,5%. Вони забезпечують ринокмеблями, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Імпорт м`яких меблів з Італії і Німеччини в2009 році

Італія “Готьє” Німеччина “Гердт”

Крісла –26%

Дивани-23%

Диван-ліжко-17%

Кушетки-5%

Тахти-7%

Крісло-ліжко15%

М’які уголки-20%

Крісла-25%

Дивани-13%

Дивани-ліжко-5%

Крісло-ліжко-3%

Тахти-12%

Кушетки-17%

М’які уголки-15

Об’єктивна і достовірна оцінка і аналіз ємності ринкум’яких меблів неможливо тільки на основі офіційних даних. Товарорух ікон’єктура оптового ринку в Україні щодо м’якої меблі в статистичній інформаціїдалеко не повністю відображає діяльність окремих підприємств, які виготовляютьм’які меблі.

Реальний об’єм випуску м’яких меблів в Україні пооцінці спеціалістів в 2,7 — 3,2 рази збільшує офіційні показники.[10]

На сьогодні м’якої меблі надходять у споживчий ринокУкраїни у кількості 60-70% з таких країн :

Прогнози.Поступове насичення ринку з кожним роком обмежує можливості нових операторівзайняти повноцінне місце на меблевому ринку. Проте поява нових гравців і досіцілком реальна. Хоча спроба зайняти відповідну нішу навіть на регіональномуринку потребує досить значних інвестицій — більших, ніж декілька років тому.Тож, зважаючи на загальні тенденції розвитку меблевого ринку та можливістьотримання значних прибутків лише у віддаленій перспективі, очікувати появинових потужних операторів ринку, зокрема виробників, найближчим часом недоводиться. Як і на інших вузьких ринках, передбачається поступове зникнення зринку дрібних («кустарних») операторів, які поки що задовольняютьпотреби споживацької маси у продукції низького та середнього діапазону.

В зв’язку з поступовим втягненням України до СОТ тазагального євроазіатського ринку на загальноукраїнському ринку можуть з’явитисямеблеві виробники з південноазіатського регіону. Мова передусім йде провиробничі потужності Китаю, Малайзії, можливо, В’єтнаму. Поява на вітчизняномуринку дешевої азійської продукції може загострити ситуацію в сегменті дешевоїпродукції та згодом потіснити кустарів. Проте поява нової імпортної продукції вцілому залежатиме від митної політики українського уряду, який загаломзацікавлений у захисті та підтримці вітчизняного виробника. На думку більшостіаналітиків, у найближчі кілька років лідерами продажу салонних меблів станутьспеціалізовані торгові центри, яких в Україні поки небагато.

Споживні властивості м’якихмеблів та їх формування у процесі виробництва

Споживні властивості і якістьм’яких меблевих товарів обумовлені видом матеріалу, що використовується, їїпроектуванням, технологією виготовлення, способом упакування, транспортуваннямі зберіганням.

Виробництву м’яких меблів передуєїх проектування, яке представляє собою процес розробки ескізів, макетів,технічної документації і готового дослідного зразка.

У проектуванні м'яких меблівберуть участь архітектори, художники, конструктори, інженери, товарознавці,дизайнери.

Після того, як конструкторвизначився, починається підбір матеріалів для виготовлення меблевого виробу.Заради справедливості потрібно сказати, що 80% моделей м'яких меблів вітчизняноговиробництва не є розробленими нашими конструкторами, а скопійовані ззакордонних аналогів.[4]

Розроблена модель м’яких меблів для відпочинкуповинна давати максимум зручності при економному використанні жилої площі.Найважливішими умовами сучасного виробництва м’яких меблів для відпочинкуявляється механізація і автоматизація процесів, нормалізації і уніфікація деталей,вузлів і елементів м’яких меблів для відпочинку, підвищення якості ідовговічності виробу. Особлива увага приділяється вибору стилю, від якогозалежать технологія виробництва і вибір матеріалів.

Виготовлення м’яких меблів включаєтакі етапи:

1. вхідний контроль сировинита комплектуючих;

2. виготовлення меблів;

3. контроль якостівиготовлених меблів.

Технологічний процес виготовлення м’якихмеблів включає такі основні види виробничих операцій в певній послідовності:

Виготовлення каркасу.

Різання поролону та наповнювачів.

Пошиття чохлів.

Обшивка меблів.

Для виробництва м’яких меблівпотрібні такі виробничі дільниці:

1. Деревообробна дільниця.Тут здійснюється розпил деревини, фанери, ДСП та ДВП за кресленнями, шаблонамиі лекалами на деревообробних верстатах.

2. Дільниця розкроюпінополіуретану (ППУ). Розкрій ППУ здійснюється за лекалами та шаблоном, запотреби також проклеюють елементи ППУ для виготовлення різних профілів. Длярізання поролону використовують стрічкопилковий електричний або ручний верстат.

3. Дільниця розкрою синтапону,спандбонду, холофайберу. Розкрій синтапону, спандбонду або холофайберуздійснюється електро-інструментом з дисковими ножами за лекалами та шаблоном,але може виконуватись і вручну.

4. Дільниця розкрою меблевихтканин. Розкрій меблевих тканин здійснюється за технологічними картами розкроюз використанням електроінструменту з дисковими ножами, але може виконуватись івручну.

5. Швейна дільниця. Для шиттячохлів меблів використовуються спеціальні швейні машини, наприклад: DurkоppАdlеr (Німеччина) — довгорукавна швейна машина з електронним керуванням, Pfаff(Німеччина) – машина для рівномірного зварювання тканини, Jukі (Японія), Mіtsubіshі(Японія) – основний парк швейних машин з електронним керуванням, Zіngеr(Німеччина) – швейна машина, призначена для обметування сипучих тканин звирівнюванням країв (оверлок). Так, наприклад, «Лагода» використовуютьу виробництві швейні машини Juki.

6. Дільниця збірки дерев’янихконструкцій меблів. Для виготовлення каркасу використовують брус, ДСП абофанеру, які скріплюють або скобами за допомогою пневмопістолету, або склеюють.Складання виробу здійснюється на саморізах, меблевих скобах з клеєм ПВА,болтах, петлях накладних, спеціальних защіпках, металевих кутниках. Привиготовленні виробів використовуються уніфіковані вузли: підлокітники, каркасиспинок, сидінь, основ.

7. Дільниця оббивки меблів.Оббивка меблів здійснюється з використанням пневмопістолетів скобами різнихрозмірів. Тут же проводиться набивання подушок, комплектація і стикуваннямеблів.

Підготовка вихідних матеріалів єнайпершим технологічним процесом при виробництві м’якимеблевих товарів. Всі вихідні матеріали піддаються сушці, яка здійснюється вспеціальних камерах до вологості 8 ± 2 %. Підвищена вологість деревиниобумовлює такі дефекти, як тріщини та деформація.

Розкроювання матеріалів – цевиготовлення заготовок за розмірами майбутніх елементів меблів з припуском намеханічну обробку. Воно здійснюється на спеціальних станках, при цьомудосягають найбільш економне використання сировини і отримують деталі високоїякості. При цьому можливі дефекти: порушення розмірів, дефекти розкрою ідеревини.

Подальша механічна обробказаготовок включає такі операції, як різання, пиляння, стругання, фрезерування.Метою даної обробки є надання заготовкам встановлених розмірів і профілів.  Поверхнідеталей повинні бути дуже гладенькими і відповідати певному класу частотиобробки. Якщо на поверхні з’являється ворсистість, задирки, та другі дефекти тоїх усувають додатковим циклюванням, або шліфування, так як вони погіршуютьзовнішній вигляд виробу і знижують міцність склеювання.

Облицювання представляє собою процессклеювання поверхні деталі та вузлів меблів деревини із синтетичним шпоном,текстурним папером, декоративною фанерою з метою покращення зовнішньоговигляду.

Облицюванню підлягають не тількищити та окремі деталі. При цьому в м’яких меблях в більшості переважає гарнийзовнішній вигляд, покращуються її властивості, більше економічно використовуютьдеревину, цінних порід. Облицювання можна використовувати як до обробки окремихдеталей так і після. Вона складається з підготовки поверхні основи, підготовкиоблицювальних матеріалів, клею, приклеювання облицювати на основу і облицюванняпід пресом. При підготовці поверхні основи усуваються нерівності, хвилястість,видаляються сучки. При підготовці облицювальних матеріалів виготовляютьрозкроювання плівок.

Листи фанери нарізають повідповідним розмірам і підбирають по породі, текстурі і кольору, якщо необхідното вирівнюють краї і заклеюють клейовою смужкою. Найбільше значення при цьомумає щільне прилягання одне до одного смуги шпону. Основними видами шпону привиробництві м’яких меблів являються: у рості, конверті, у вигляді ямки, таінших різноманітних поєднаннях по підбору, при цьому можуть використовуватисьрізноманітні плівки, текстурний папір.

Основу проклеюють, накладають наїї поверхню з однієї або з обох сторін підготовлений шпон або плівку і пресуютьдля збільшення міцності з’єднання.

Облицювання шпоном можевироблятися в один або в двох шарах. Для приклеювання шпона до основи наповерхні основи або шпона наносять клей або плівку.

При облицюванні можуть з’явитисьдеякі дефекти такі як: недостатнє приклеювання шпона, тріщини, проникнення клеюна поверхні, вм’ятини. Такі дефекти різко знижують якість м’яких меблів.

З’єднання деталей та елементів –процес отримання більш складних конструкційних вузлів меблів. У виробництвім’яких меблів при її збірці всіх необхідних деталей, вузлів та агрегатіввикористовують різноманітні столярні з’єднання, також металічні кріплення таїхні вироби.[1]  М’які елементи меблів складаються з основи, пружної частини таоббивкового шару. Ступінь м’якості сидінь і спинок залежить від конструкціїоснови та пружної частини. Основи м'яких елементів можуть бути жорсткими,гнучкими та еластичними.

До жорстких основ належать рами ікоробки склеєної фанери і деревоволокнистих плит. Гнучкі основи – це рами ікоробки з дротяною сіткою, полотнищами або стрічками з тканини. Еластичніоснови складаються з рами або коробки з пружинною сіткою та гумовими стрічками.

М’які меблі складаються з каркасу– основи, на якому встановлено м’яке сидіння, спинка, до них кріплятьсябоковини. Опорами виробу служать ніжки, цокольна коробка, ослін, щитова опора.М’які елементи можуть бути пружинними; без пружинними; цілісними; з одногоелементу; складеними; з декількох м'яких елементів; односторонніми, якщоелемент використовується без перевертання; і двосторонніми, якщо йоговикористовують з перевертанням.

Основними складовими м’якогоелементу є основа, пружка частина і покривно – облицювальна частина. Основам’яких елементів являє собою рамку або коробку. Залежно від того чим заповнюєтьсяотвір рамки або коробки основи поділяються на жорсткі, еластичні такомбіновані. Пружка частина м’якого елементу являє собою пружинний абобезпружинний блок та настил. Покривно — облицювальна частина – це меблево-декоративні бавовняні жакардові, жакардові штучні та синтетичні тканини, атакож чохли облицювальні бувають одно і двобічного використання знімні інезнімні. Застосовують декоративні проживання і декоративні ґудзики.

Для формування м’якогоелементу використовують настилові матеріали як самостійно, так і з пружинами тапружинними блоками. Вони визначають м’якість, пружність та якість виробу вцілому. Відомі чотири групи настилових матеріалів: тваринного походження(волос,вовна, щетина, пух, пір’я), рослинного походження (рогоза, осока, рослинніволокна морських трав, пальмове волокно, житня солома, солома злакових), синтетичні(поролон, губчаста гума, пінополіуретан).

Процес виготовлення м'якихелементів визначається їх конструкцією. Для запобігання можливого шуму, якийможуть створювати пружини при їх навантаженні або розвантаженні, на жорсткуоснову кладуть настил з еластичних матеріалів. До жорсткої основи за допомогоюметалевих скоб кріпиться пружинний блок за нижні витки пружини. Якщовикористовується настиловий матеріал у вигляді ватника, то його розміщуютьбезпосередньо на пружинному блоці та прикріплюють його до рамки. Якщовикористовується вата чи волос, то пружини накриваються покривною тканиною,настеляється шар вати чи волосу, і знову накривається тканиною. Покривнітканини прикріплюються цвяхами до жорсткої основи. Потім нитками прошиваютьсяборти м’якого настилу. Заключним процесом є натяжка облицювальної тканини.

При виготовленні меблів зсинтетичним настиловим матеріалом (поролоном і губчастою гумою) застосовуєтьсянаступна схема:

1. Кріплення до рамки сидіння іспинки гумових стрічок і бавовняної тасьми перехресним способом.

2. Кріплення на еластичні основигубчастої гуми за допомогою клею.

3. Оббивка м'яких елементівпокривною тканиною, яка потім закріпляються цвяхами або скобами.

4. Оббивки м'яких елементівоблицювальною тканиною, яка кріпиться так само.

5. З’єднання м'яких елементів(сидіння і спинки) на шкантах і шурупами.

6. Оббивка облицювальною тканиноюі кріплення до спинки заглушинами.

7. Оббивка рамки сидіння з нижньоїсторони покривною тканиною.[16]

Лицьова обробка м’яких меблівпокращує зовнішній вигляд, а також захищає її від дії механічних і атмосфернихзгубних впливів таких як: тепло, світло, волога, пил.

Обробка м’яких меблів виявляє текстуру деревини і надаєм’яким меблям відповідний колір і фактуру. Саме ця операція впливає на якістьм’яких меблів. Використання матеріалів низької якості, порушення технологіїобробки можуть спричинити наступні дефекти: забруднення, недостатній блиск,нерівномірність обробки за кольором, тріщини, різноманітні плями.

Процес зборки виробів м'яких меблів найбільш складний. Вдиван – ліжках і кріслах – ліжках м’які елементи (спинки і сидіння) з’єднуютьміж собою або за допомогою механізмів трансформації і фурнітури, або міцноютканиною. Висока якість зборки забезпечуються якісним виконанням усіх операційпо зборці коробки, свердління отворів за розмірами креслення та їх вивіркоюобмеженими калібрами. [5]

При необережній збірці м’яких меблів можуть утворитисязазори, перекоси, нестійкість, м’яких меблів для на рівній поверхні і також цівсі помилки впливають на формування споживних властивостей.

Якість меблів залежить від рівня конструкторської розробки,нормативної документації, технологічної підготовки, організації виробництва,розмірних, техніко – економічних, естетичних та інших ознак, а також від якостісировини та вихідних матеріалів. Всі ці фактори регламентуються ГОСТами,ОСТами, РСТ та іншими документами.

Рівень якості меблів оцінюють по технічним таорганолептичним показникам, які об’єднують в наступні групи: ергономічність,естетичність, технологічність, рівень виготовлення, рівень уніфікації,надійність та довголіття і патентно – правові показники.

Застосування різноманітних матеріалів при виробництвім'яких меблів і обмеження в їх використанні регламентуються ГОСТом 19917-93“Меблі для сидіння і лежання. Загальні технічнівимоги. ” [25]

Меблі для сидіння і лежання повинні відповідати вимогамстандарту, технічній документації і зразку-еталону.

Спинка і сидіння меблів для сидіння і лежання можуть бутим'якими і  жорсткими. До жорстких відносяться елементи меблів без настилу або знастилом завтовшки до 20 мм включно. М'які елементи залежно від категорій повиннімати показники м'якості, що наведені в таблиці 3 Таблиця 3

Показники м`якості

Категорія м`якості елементів меблів Деформація м`якого еле — менту під навантаженням 70 даН, мм Податливість Не менше 120 Від 2,4 до 4,2 I Від 95 до 115 Від 1,7 до 2,3 II Від 70 до 90 Від 1,3 до 1,6 III Від 50 до 65 Від 0,5 до 1,2 IV Від 15 до 45 Від 0,2 до 0,4 Примітка — Якщо отримані при випробуванні показники деформації і податливості відповідають суміжним категоріям, а також у випадках, коли показники знаходяться між категоріями, м'якість елементів слід відносити до категорії, якій відповідає найменший показник. Показники м'якості (деформація і податливість) спального місця ліжка гнучкій або еластичній основі мають бути в межах однієї категорії.

Категорії м'якості для м'яких елементів дитячих меблів невстановлюються.

М'які елементи меблів залежно від функціональногопризначення виробу також поділяються на категорії м'якості (таб. 4).

Таблиця 4 Категоріям`якості меблів залежно від функціонального призначення

Функціональне призначення виробу Вид меблів за ГОСТом — 20400 Категорія м`якості Побутові меблі Меблі для громадських приміщень 1 2 3 4 Для відпочинку в положенні сидячи Крісло для відпочинку, диван 0 — IV 0 — IV Банкетка, пуфи I — IV I — IV Лавка IV IV Для довготривалого відпочинку в положенні лежачи

Матрац:

односторонньої і двосторонньої м`якості;

двосторонньої м`якості призначений для використання на гнучкій або еластичній основі.

I

I, II

I

I, II

Ліжко:

з гнучкою або еластичною основою і матрацом;

з жорсткою основою і матрацом.

0, I

I

0, I

I

1 2 3 4

Диван – ліжко в положенні «ліжко»:

з гнучкою основою з гнучко клеєних пластин, розташованих по усій площі спального місця, з настилом (матрацем);

з жорсткою основою і м'якими елементами, виготовленими на основі пружинних блоків;

з різними схемами трансформації, різними настилами і видами основ.

0 – II

I, II

I — III

0 – II

I, II

I — III

Для тимчасового відпочинку в положенні лежачи Софа, тахта 0 — III I — IV Крісло, ліжко I — III I — III Для відпочинку сидячи і короткочасного відпочинку Стільчик, робоче крісло II — IV II — IV

Також важливу рольу виробництві і в подальшому використанні відіграють оббивочні матеріали. Одназ вимог, що висувається стосовно оббивки меблів з медичної точки зору – цезастосування таких тканин, які сприяли б нормальному регулюванню температуритіла, забезпечували можливість хімічної чистки і миття. Основний недолікмеблевих тканин з застосуванням хімічних волокон – їх підвищена здатність доелектризування, яка сприяє швидкому забрудненню.

Меблеві тканинимають відповідні фізико – механічним показники, які регламентуються ГОСТом 3813– 72. Для їх оцінки застосовується стандартні і спеціальні методи випробувань,що розробляються базовими випробувальними лабораторіями.

Випробні параметри:

1. Міцність тканинна розрив – ГОСТ 3813-72;

2. Розтягування прирозриві – ГОСТ 3813-72;

3. Розтягування принавантаженні ГОСТ 3813-72;

4. Стійкість тканиндо витирання – ГОСТ 18976-73;

5. Стійкість дорозсування – ГОСТ 22730-77;

6. Визначенняжорсткості тканини – ГОСТ 10550-75. Суворе дотримання технічних вимогстандартів, ГОСТів та інших нормативних документів, а також дотримання вимогпроекту розробки з урахуванням вимог, які пред’являють до вихідних матеріалів,режимам технологічної підготовки та організації виробництва, забезпечуєотримання продукції відповідної якості.

М’які меблі – це меблі, яківиготовляються з металічними пружинами або підстильними шарами. Підстильніматеріали – вата, поролон, або латексну губку, які вкладають на жорсткуеластичну основу і кріпиться до каркасу. До м’яких меблів відносяться таківироби, як м’які комплекти, дивани, дивани-ліжка, крісла-ліжка, софи, кушетки,тахти.

Асортимент м’яких меблів ЗАТ«Лагода», який представлений в таб. 5.


Таблиця 5 Асортимент м’яких меблів

Назва виробу Найменування Характеристика 1 2 3 М’які комплекти Мрія Виготовлений з фанери і деревини, а спинки і підлокітники наповнені пухом, що дає дивану і кріслам суперкомфортність. Ці всі комплекти можна замовити по своїм розмірам і за своїм смаком, а також вибрати тканину з якої буде виготовлятись ваш замовлений м’який комплект. Берлін Комплект виконаний у класичному стилі. Може бути виготовлений як з тканини так і в натуральній шкірі. Наповнення спинки і підлокітники — з пуху, що робить диван дуже комфортним. Каркас виготовлений з фанери і деревини. Механізм трансформації подвійного розкладання з товщиною матраца 80 мм. Венеція Виконаний у стилі модерн. За простим, на перший погляд, ненав'язливим дизайном строгого елегантного дивану. Модель може бути виготовлена з натуральної шкіри. Наповнення спинки і підлокітників — холофайбер. Механізм трансформації французька розкладачка. (додаток А) Діско Каркас дивана виготовлений з фанери деревини. Дуже простий і надійний механізм трансформації. Велика шухляда для білизни. Приставні подушки наповнені холофайбером Фієста Так само простий і надійний механізм трансформації. Диван має металеві ніжки. У подушках спинки використовується наповнювач холофайбер. Має шухляду для білизни. Крісла для відпочинку Fantom Крісла для відпочинку мають великі розміри, а також підлокітники. Головними складовими крісла є: спинки, сидіння, кріплення та необхідні елементи. Випускають крісла для відпочинку висотою 760-900мм., глубиною360-420мм., шириною не більше 400мм.(додаток Б)

меблі ассортимент якість ергономічний

Ергономічні властивості. Основнимиє комфортабельність та гігієнічність. Комфортабельність характеризуєтьсязручністю користування (сидіння, лежання), доглядом за виробом, зручністюрозташування меблів у приміщенні. Зручність користування залежить відфункціональних розмірів та форми. Функціональними вважаються розміри, щозабезпечують можливість використання виробу в відповідності до його призначення.Зручність меблів для сидіння та лежання – це забезпечення правильного положеннятіла людини при контакті його з опорною поверхнею елемента меблів. В зв’язку зцим стільці, крісла, дивани мають певні розміри сидіння (висоту, глибину,ширину), нахил спинки та сидіння. Висота сидіння стільця має бути такою, щоблюдина, яка сидить, при зігнутому під прямим кутом стегні та перпендикулярноопущеною гомілкою могла спиратися на підлогу всією підошвою. Високій людинізручніше сидіти на низькому стільці, низькій – на високому. Тому висота сидіннястільців частіше відповідає нижній межі, яка вказана в стандартах нафункціональні розміри. Спинка стільців та крісел має певний нахил, щозабезпечує підпору хребта людини та зменшує втомленість. Для зручності сидінняважливим фактором є форма сидіння, особливо його поперечного краю. Якщопередній край гострий та підвищений над поверхнею сидіння (як у багатьох гнутихстільців), то він може вдавлюватися в підколінну впадину. Це призводить допорушення кровообігу та швидкого стомлення. При контакті з опорною поверхнеюмеблів тиск на тіло людини, яка сидить або лежить, повинен бути мінімальним тарозподілятися рівномірно на якомога більшу поверхню. Змінити положення тіла вшироких межах при збереженні розподілу навантаження на більшу поверхнюдозволять саме м’які меблі. Гігієнічні властивості це безпека при експлуатації,відсутність шкідливих для здоров’я летючих хімічних речовин, що виділяютьмеблі, здатність піддаватися хімічному чищенню, мінімальна забруднюваність.

Ергономічні властивості забезпечують зручність ікомфорт при користуванні товаром, створюють оптимальні умови для людини впроцесі праці і відпочинку, знижують стомлюваність, підвищують продуктивністьпраці. Ергономічні властивості поділяються на такі групи: гігієнічні;антропометричні; фізіологічні; психофізіологічні; психологічні.

У сучасному складному екологічному стані і черезвсезагальну освіченість в питанні санітарії і гігієни, охорони здоров’я ізахисту прав споживачів, практично кожний другий покупець вимагає на меблісертифікат відповідності або гігієнічний висновок. Тому керівництво ЗАТ«Лагода» приділяє значну увагу цим властивостям і проводить перевірку виробівза гігієнічними показниками.

Гігієнічні властивості меблів можна поділити на санітарно–хімічніі фізико–гігієнічні.

Санітарно–хімічні властивості меблів набувають виключноважливого значення в зв’язку з тим, що для виготовлення меблів усе ширшезастосовують полімерні матеріали, які можуть виділити в оточуюче середовищевільні мономери, в тому числі і токсичні. Тому використання полімернихматеріалів у виробництві меблів можливе лише з дозволу органів охорониздоров’я. При цьому встановлені межі допустимої концентрації (МДК) шкідливиххімічних речовин, що виділяються полімерними матеріалами, які регламентуютьсяГОСТом 19917-93.

На основі проведених випробувань видається гігієнічнийвисновок, який є дійсним протягом двох років. В ньому вказується: найменуванняпродукції; найменування нормативного документу; назва організації виробника;назви нормативних документів, санітарних норм; показники безпеки, якіпідлягають контролю.

Як уже говорилосявище, до розряду гігієнічних властивостей можна віднести фізико–гігієнічнівластивості. До них належать забруднюваність та повітропроникність.

Забруднюваністьможе бути пов’язана зі здатністю до електризування полімерних матеріалів.Допустима межа такої здатності також нормується СанПін № 6027 А-91. Покриття зполімерних матеріалів при чищенні можуть набувати певного електричного заряду,внаслідок частки пилу, що мають протилежний заряд, швидко осідають на такуповерхню.

Гігієнічні вимоги до полімерних матеріалів за положенням №О-104 полімерні матеріали не повинні мати запах вище двох балів; не повиннівиділяти в оточуюче середовище летючі хімічні речовини в кількостях, що можутьпрямо чи опосередковано впливати на організм людини; напруга поля статистичноїелектрики на поверхні полімерних матеріалів не повинна перевищувати 150В/см. Дляоцінки ергономічних властивостей м`яких меблів створюється спеціальна комісія.Експертна комісія у складі 5 працівників відділу якості ЗАТ „Лагода” встановилав колегіальному порядку та затвердила шкалу бальної оцінки, що становила 2(мінімально), 3, 4 та 5 (максимально) балів відповідно. Оцінювали такі зразки:дивани диван — ліжка «Париж», «Isadora», «Прометей», «Loretta», «Bordeaux», «Антоніо» У таблиці 6 подано результати проведеної експертної оцінки якостідосліджуваних зразків м'яких меблів.

Аналізуючи дані табл. 6, можна зробити висновок, що зразки №1 Диван — ліжко «Loretta» і №5 Диван – ліжко «Isadora», маютьнайбільшу кількість балів (14,4 з можливих 15) за ергономічними показниками.Також потрібно відмітити що найбільшу кількість балів обидва зразки набрали зараціональність форми і розмірів, а найменшу за зручність трансформування.


Висновки та пропозиції

За останні роки ринок м'яких меблів України набув значного розвитку, щообумовлений головним чином підвищенням попиту на меблеві вироби та ростомекономіки країни в цілому. З'являються нові фігуранти меблевої промисловості тастабілізували свої позиції досвідчені виробники. Як наслідок з кожним рокомваловий обсяг меблевої продукції, виготовленої вітчизняними підприємствами,зростає. Важливим є те, що крім підвищення рівня конкурентоспроможності м'якихмеблів вітчизняного виробництва, спостерігається тенденція поступовоговитіснення з ринку України імпортованих. Досягнення високого рівняконкурентоспроможності зумовлене модернізацією виробничої бази меблевихпідприємств, що проводилася протягом десяти останніх років. І звичайнопідгрунтям підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції єкваліфікований, зацікавлений персонал та досконала організація виробництва.

Невирішеною на багатьох функціонуючих підприємствахзалишається проблема кваліфікованого персоналу. У вимогливих умовах сучасноїринкової економіки українським виробникам необхідно розширювати тавдосконалювати товарний портфель. Процес розробки і проектування нових видіввиробів повинен здійснюватися творчими, професійними дизайнерами. А сучасневисокотехнологічне обладнання вітчизняних підприємств вимагає наявності штатукваліфікованих і майстерних працівників. Зважаючи на це зазначаю, що вирішенняцих питань надасть можливість розширити обсяги продажу вітчизняних м'якихмеблів не лише в Україні, але й за її межами.

Питання нормативної документації, щорегламентує якість м'яких меблів, породжує наступну актуальну проблему. Полягаєвона в тому, що вже тривалий час національними органами зі стандартизації непроводилося оновлення та корегування наявних стандартів. Так, базовийнормативний документ ГОСТ 19917-93 “Мебель для сидения и лежания. Общиетехнические условия” датується 1993 роком видання. Звичайно, потужні виробничіпідприємства з власної ініціативи розробляють велику кількість внутрішніх,більш відповідних сучасним вимогам нормативних документів — інструкцій,методик, настанов але оновлення державних стандартів вкрай необхідне.

Отже, до м’яких меблів ставлятьсяряд вимог, які зумовлюють задоволення певних вимог згідно з їх призначення.

Під час проектування м’яких меблівзавжди оцінюються з декількох сторін – споживчої, ергономічної і виробничої. Цітри ознаки властивостей можуть співпадати.

Майстерність конструктора полягаєв тому, що необхідно знайти оптимальний варіант який би задовольнив обидвісторони. Комплекс вимог споживчого і ергономічного характеру, зумовленепотребою людей в м’яких меблях і поєднує утилітарну та естетичну функції, атакож вимоги до міцності та надійності.

Щодо асортименту м’яких меблів,то він змінюється кожного року в кращу сторону, а також вдосконалюютьсятехнологічні процеси по виробництву м’яких меблів за допомогою сучасних схем.

Також м’які меблі набуваютьгарного зовнішнього вигляду за допомогою якого привертають до себе споживача,який віддає більше своєї уваги і купує сучасні вітчизняні м’які меблі.

Потрібно звернути особливу увагуна ергономічні властивості м`яких меблів, адже жоден з 6 зразків не отримавмаксимальну кількість балів. Але потрібно відмітити, що вироби, в яких раціональністьформи і розмірів задовольняє споживача, потребують удосконалення зручності трансформування.


Список використаної літератури

1.  Огвоздин В.Ю. Управлениекачеством: Основи теории и практики: Учебное пособие. М.: Дело и сервис, 2002.–160с.

2.  Дмитриева К.А. Конструирование мебельных изделий — М.:Лесная промышленность, 1996. — 146с.

3.  Зіміна Н.К. Товарознавство меблевих товарів. Опорний конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2001. — 62с.

4.  Зіміна Н.К. Візуальне супроводження лекцій з курсу “Матеріалознавствота основи технології виробництва товарів народного споживання”, К.: КНТЕУ, 1998– с. 14 – 17

5.  Мережко Н.В., Сім'ячко О.І. Товарознавчі аспекти маркетингу: Опорнийконспект лекцій — К.: КНТЕУ, 2002 — 71с.

6.  Михайлов В.І., Глушкова Т.Г., Зельніченко О.І.Непродовольчі товари: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. — К:Книга, 2005. – 556  

7.  Ясинська Н.С. Управління якістю товарів: Опорнийконспект лекцій К.: КНТЕУ, 2002. — 108с.

8.  Товароведение и организация торговлинепродовольственными товарами: Учеб. для нач. проф. образование/под. ред.А.Н.Неверова, Т.И.Чалых. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2000. – 463 с.

9.  Шепелев А.Ф. Товароведенье и експертиза древесно-мебелныхтоваров: М.: Обучение, 2004. – 485 с.

10. Шумега С.С. Дизайн.Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єру. –К.: ЦНЛ, 2004. – 298 с. Грибановский А. Мебель будетдорожать // Деловая столица .15 декабря 2007 (№ 50). с. 35 На меблі також є мода// Молодий буковинець. — 2007. -№12. – С.13-16 Осауленко О.Г. Україна в цифрах:Статистичний щорічник України. — К.: Изд.центр «Академия», 2007. с. 56 ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие техническиеусловия. Взамен ГОСТ 16371-84. Введен от 5.02.96.- ИПК Издательство стандартов,1995.- 35 с. ГОСТ 20400-80. Продукция мебельного производства. Термины иопределения. Введен от 01.01.81.- М. Издательство стандартов, 1980.- 25 с.

11. ГОСТ 2140-81. Порокидревесины. Классификация, термины и определения. Способы измерения. – М.:Изд-во стандартов,1982. с. 25 ДСТУ 2080-92. Продукція меблевого виробництва.Терміни та визначення. Введений від 01.07.93. – М. Держстандарт Укр., 1992. –49 с. www.iv-fr.net/  http://www.ukrop.ua/

12. http://www.derevo.info/

13. http://www.meblevyk.info/content/detail/180

14. http://www.italialink.ru/site/23

еще рефераты
Еще работы по маркетингу