Реферат: Оцінка поточної конкурентоспроможності ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (мережа супермаркетів "Сільпо")

Міністерствоосвіти і науки України

Київськийнаціональний торговельно-еконономічний університет

Оцінка поточноїконкурентоспроможності ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” (мережа супермаркетів „Сільпо”)

Виконала: студентка ФЕМП

4 курсу, 15 групи Карасьова Ганна

Київ – 2009


1. Загальна характеристика ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”

 

ТОВ«ФОЗЗI-ФУД» створене 02.12.2002 р. двома засновниками фізичноюособою та ЗАТ «ФОЗЗI». Статутний капітал становить 16,5 тис. грн.Станом на 31.12.2006р. Товариство складається з одного учасника ЗАТ«Сiльпо Рiтейл», що володіє часткою 100%.

Основноюдіяльністю Товариства є роздрібна торгівля продовольчими товарами, а такожнадання послуг по здачі майна в оренду. Торгова мережа Товариства включає 39 магазинівв містах Києві, Бiлiй Церквi, Борисполi, Черкасах, Славутичi.

Видидiяльностi за КВЕД:

52.11.0Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчимасортиментом

51.70.0Iншi види оптової торгiвлi

55.30.2Кафе

55.51.5Дiяльнiсть загальнодоступних їдалень

55.52.0Постачання готової їжi.

ТОВ«Фоззі-фуд»

Україна,08132, Київська обл.

р.Вишневе, вул. Промислова, 5

тел./факс:(+38 044) 239-01-10

Центральнийофіс «Сільпо»

Україна,02090, Київ, вул.

Бутлерова,1, тел./факс: (+38 044)

593-03-10

«Сільпо»-це найбільша в Україні мережа супермаркетів, яка налічує 156 магазинівяк в Києві, так і в регіонах України. Супермаркет «Сільпо» — це магазинсамообслуговування, асортимент якого налічує до 20 000 найменувань продуктівхарчування і супутніх товарів залежно від величини торгової площі магазина.

Загальновідомо,що придбати той або інший продукт харчування при певному бажанні можна і наринку. Проте ринкова роздрібна торгівля не дає покупцеві тих переваг, якимиволодіють супермаркети. Сьогодні покупці з різним рівнем доходів готові платитиза комфортність здійснення покупки. Таким чином, зручність супермаркетусьогодні — це якісний показник його конкурентоспроможності.

Основнимиконкурентами за якісним показником „Сільпо” є:

Ø Фуршет;

Ø Велика Кішеня;

Ø МегаМаркет;

Ø BILLA;

Ø ЕКОмаркет.

В2007 році основними місцями здійснення покупок продуктів харчування танепродовольчих товарів повсякденного попиту для киян були «Сільпо» (24%),«Велика Кишеня» (20%), «Фуршет» (15% респондентів), «Metro C&C» (6%),ринок/вулична торгівля (6%) та «МегаМаркет» (6%).

Перевагисупермаркетів «Сільпо»:

ü низькі ціни;

ü широкий вибір товарів;

ü гарантована якість продукції;

ü висока якість обслуговування;

ü цілодобова робота (у найбільших супермаркетах);

ü зручне розміщення;

ü завжди великий вибір свіжих продуктів.

Заданними соцопитування у м. Києві «Сільпо» володіє найвищими оцінкамипо групах «загальні умови зручності», «персонал і розрахунок» і «асортимент».Негативні оцінки в «Сільпо» отримали такі параметри, як «спеціальні можливостідля дітей і людей з порушенням рухливості, зір», «пакет і пакетування», а такожкількість непрацюючих кас.

З 4кварталу 2008 р.ТОВ«ФОЗЗI-ФУД» вiдчуває негативнийвплив свiтової та локальної фiнансової кризи (рiзке падiння курсу гривнi, змiнакредитної банкiвської полiтики, зниження платоспроможностi клiєнтiв та iнше).

Упланах Товариства подальше розширення тогової мережi, покращення якостiнадаваних послуг. Впроваджуватимуться прогресивнi форми торгiвлi, реклами,маркетингу.

 

2.Характеристика ринку на якому працює ТОВ «ФОЗЗI-ФУД»

 

Торгівляв Україні є одним з видів економічної діяльності, які найшвидше зростають.

Обсягроздрібного товарообігу України, за даними Державного комітету статистики, в2008 році склав 246903 млн. грн., що в порівняльних цінах на 117,3% більшеобсягу минулого року. У 2008 році обсяг роздрібного товарообороту становив34,4% — цей показник є відносно низьким. Питома вага оптової та роздрібноїторгівлі у ВВП протягом 2003-2007 рр. коливається в межах 11-12%, що є другимрезультатом після промисловості. Однак, цей показник є дещо нижчим, ніж у такихкраїн, як Російська Федерація (19-20%), Польща (18-19%), США (15-16%) таВеликобританія (14%).

 

Табл.2.1

Обсягроздрібного товарообороту підприємств

Роки Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), млн.грн. у тому числі питома вага, у %: Темпи зростання обсягів роздрібного товарообороту підприємств до попереднього року, у порівнянних цінах, % продовольчих товарів непродовольчих товарів 2003 49994 45,6 54,4 120,5 2004 67556 43,9 56,1 121,9 2005 94332 41,6 58,4 123,4 2006 129952 38,2 61,8 126,4 2007 178233 35,3 64,7 129,5 2008 246903 34,4 65,6 117,3

* заданими Держкомстату

 

Графік.2.1

/>

 

Графік.2.2

/>

Українськітовари становлять понад ¾ від загального товарообігу роздрібноїторгівлі. В той же час, їхня частка набагато більша в продажах продовольчихтоварів (майже 94%).

Тенденціїв роздрібній торгівлі продовольчими товарами в Україні:

Ø розвиток великомасштабних форматів та переходом до технологіїсамообслуговування. Створеннямнових форматів роздрібної торгівлі наоснові старих продовольчих магазинів / зникнення спеціалізації старихроздрібних точок.

Ø такі формати роздрібної торгівлі, як гіпермаркети та супермаркетишвидко здобули популярності замінивши магазини старого типу. Це привело довикупу майже всіх колишніх універмагів, універсамів гастрономів і створення наїх основі нових роздрібних торгівельних точок.

Ø більшість магазинів стали багатопрофільними, торгуючими якпродовольчими, та і непродовольчими товарами, вузькоспеціалізовані магазинимайже повністю зникли.

Ø використання сучасних торгівельних технологій, в тому числіобладнання для роздрібних торгівельних точок та застосуванням інформаційнихтехнологій у мережах торгівельних закладів.

Ø створення великими роздрібними мережами розподільчих центрів.

Ø поява марок торгівельного підприємства.

Ø розвиток торгівлі в режимі ”он-лайн” та послуг з доставки. Деякімережі (такі як Фуршет, Мегамаркет, Таврія-В) розробили Інтернет-сторінки змагазинами ”он- лайн”, де споживачі можуть купувати продукцію в режиміреального часу, не виходячи з дому

Ø розвиток роздрібної торгівлі на умовах франчайзингу.

Ø низький рівень іноземних інвестицій в українську роздрібнуторгівлю продовольчими товарами.

 

Графік2.3

/>

 

Фактори,які впливають на основні характеристики ринку роздрібної торгівлі продовольчимитоварами:

*рівень соціально-економічного розвитку і споживання в регіоні;

*стадія розвитку ринку і рівень конкуренції;

*регіональний оборот роздрібної торгівлі і темпи його зростання;

*частка обороту роздрібної торгівлі через продовольчі роздрібні мережі врегіоні;

*кількість мережевих операторів роздрібної торгівлі, присутніх в регіоні;

*основні події на ринку.

Зараз на загальнодержавному рівні працює лише 4мережі (Fozzy Group, «АТБ», «Велика кишеня» і «Фуршет»), інші ж мережі маютьрегіональний характер. Іноземний рітейл в Україні представляють лише MetroCash&Carry, BILLA, російський «Перекресток», литовська «БМ Трейд» та французькийAuchan.

Основнікритерії, на які кияни перш за все орієнтуються при виборі основного місцяздіснення покупок:

Ø близьке розташування до домівки чи роботи;

Ø широкий асортимент товарів;

Ø прийнятний рівень ціню.

Основниминапрямками розвитку сфери роздрібної торгівлі на сьогодні є регіони з найвищимидоходами населення (м. Київ, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківськаобласті) та регіони з найбільш незадоволеним попитом. Загалом, наявнакон’юнктура ринку є привабливою для капіталовкладень, у тому числі іноземних,які найближчим часом зростатимуть швидкими темпами.

Середосновних стримуючих розвиток ринку чинників слід зазначити:

— неврегульованість земельного законодавства, складні схеми передачі землі воренду;

— дефіцит торгових площ в столиці і найбільш регіонах, що динамічно розвиваються,та високі орендні ставки на торгові площі (на початку 2009 року на рівні $120-130/кв.м, як в столиці, так і в регіонах).

Перспективирозвитку українського роздрібного ринку: поточний період розвитку українськогороздрібного ринку характеризується динамічними збільшенням кількості мережроздрібної торгівлі продовольчими товарами, в основному це дискаунтери,супермаркети та гіпермаркети. Як показує міжнародний досвід, сильна конкуренціяміж мережами починається тоді, коли частка супермаркетів у роздрібному товарообігуміста наближається до 35%. Тому, на даний час можна спостерігати сплескконкуренції.

Місцевіексперти вважають, що через два-три роки в Україні остаточно оформитьсялідерство серед роздрібних мереж. Вони відрізнятимуться лише за деякимиаспектами, в тому числі, за наявністю торгівельного підприємства на полицяхсупермаркетів та пропозицією додаткових зручностей клієнтам. На думкупідприємств роздрібної торгівлі та виробників, частка супермаркетів уроздрібному товарпротягом наступних п’яти років може досягти 45-55%, узалежності від регіону. Однозначно, їхня начастка може бути у Києві та такихмістах, як Дніпропетровськ, Одеса та Львів, де культурний споживання є відносновисоким. В інших регіонах супермаркети мають більш скромні можливостізбільшеннясвоєї частки, але вона обов’язково зросте порівняно з існуючою долею в менш ніж20%.

3.Аналіз основних показників ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”

Табл. 3.1 /> Динаміка основних показників ТОВ «ФОЗЗІ-ГРУП» /> Показники Обсяг, тис.грн Абсолютна зміна, тис.грн Темп росту, % Темп приросту, % /> /> /> 2006 2007 2007 2007 2007 /> Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 648 131,9 953 231,4 305 099,5 147,1 47,1 /> Податок на додану вартість 107 407,2 157 549,7 50 142,5 146,7 46,7 /> Акцизний збір 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Інші вирахування з доходу 26 121,7 42 099,6 15 977,9 161,2 61,2 /> Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 514 603,0 753 582,1 238 979,1 146,4 46,4 /> Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 434 591,7 630 771,6 196 179,9 145,1 45,1 /> Валовий:           /> прибуток 80 011,3 122 810,5 42 799,2 153,5 53,5 /> збиток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Інші операційні доходи 37 310,7 22 564,3 -14 746,4 60,5 -39,5 /> Адміністративні витрати 4 480,4 18 916,9 14 436,5 422,2 322,2 /> Витрати на збут 64 959,7 101 603,9 36 644,2 156,4 56,4 /> Інші операційні витрати 30 739,8 3 016,2 -27 723,6 9,8 -90,2 /> Фінансові результати від операційної діяльності:           /> прибуток 17 142,1 21 837,8 4 695,7 127,4 27,4 /> збиток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Доход від участі в капіталі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Інші фінансові доходи 34,0 42,5 8,5 125,0 25,0 /> Інші доходи 673,6 510,9 -162,7 75,8 -24,2 /> Фінансові витрати 16 415,6 14 469,3 -1 946,3 88,1 -11,9 /> Втрати від участі в капіталі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Інші витрати 608,7 6 273,0 5 664,3 1 030,6 930,6 /> Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:           /> прибуток 825,4 1 648,9 823,5 199,8 99,8 /> збиток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Податок на прибуток від звичайної діяльності 684,1 1 487,3 803,2 217,4 117,4 /> Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Фінансові результати від звичайної діяльності:           /> прибуток 141,3 161,6 20,3 114,4 14,4 /> збиток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Надзвичайні:           /> доходи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> витрати 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Податки з надзвичайного прибутку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /> Чистий:       /> прибуток 141,3 161,6 20,3 114,4 14,4 /> збиток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 />             /> Рівень комерційного доходу, % 12,345 12,884 0,539 104,4 4,4 /> Рівень витрат обігу, % 10,714 12,643 1,930 118,0 18,0 /> Рівень рентабельності товарообороту, % 1,631 0,240 -1,391 14,7 -85,3 /> Рентабельність активів, % 0,410 0,548 0,138 133,6 33,6 /> Рентабельність власного капіталу, % 1,411 1,230 -0,181 87,1 -12,9 /> Коефіцієнт фінансової автономії 0,037 0,016 -0,021 44,2 -55,8 />

Проведенийаналіз основних показників ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” свідчить про стабільну роботупідприємства з позитивною динамікою росту.

Прибутоквід звичайної діяльності до оподаткування в 2007 році збільшився на 823,5тис.грн (99,8%) — майже в два рази. Причинами таких змін стало збільшеннятоварообороту на підприємстві. За даними – товарообіг у 2007 році збільшився на305099,5 тис.грн (47,1%). Результатом таких зрушень була правильна організаціяроботи на підприємстві і нормальне його функціонування. Насамперед, булоукладено договори з постачальниками, ціни на продукцію яких помірні. А призакупці великої партії товару, робилися відсоткові знижки. Важливу роль уотриманні прибутку, зіграла стратегія цінової політики. Керівництвомпідприємства було прийнято рішення про зниження цін на продукцію широкогоспоживання. У зв’язку з тим, що підприємство має біля 25 % товарів першогопопиту, це дало позитивні результати. За рахунок зниження цін (нижче, ніж уконкурентів) зросла реалізація даних товарів, тобто за рахунок підвищенняоб’ємів, зріс прибуток. Швидше реалізовувались товари, збільшувалася закупка,витрати різко не зростали – а наслідок, отримання прибутку та приверненняспоживача. А для будь-якого підприємства – це головне.

Чистийдохід від реалізації продукції збільшився в 2007 році порівняно з 2006 роком на46,4%, що становить 238979,1 тис.грн. Таке зростання пов’язане із значнимзбільшенням обсягів виробництва.

Збільшеннясобівартості реалізованої продукції у 2007 році на 196179,9 тис.грн (45,1%)відбулося в основному за рахунок збільшення витрат на збут на 56,4%.

Збільшенняадміністративних витрат у 2007 році більш ніж в 4 рази є не досить позивноютенденцією, але такий стрімкий зріст можна зрозуміти збільшенням обсягутоварообороту, що в свою чергу сприяло збільшенню чисельності працівників, аотже і збільшенню адміністративних витрат.

Заобидва роки жодних збитків підприємство не отримало.

Чистийприбуток у 2007 році склав 161,6 тис.грн, що становить 9,8% від прибутку відзвичайної діяльності до оподаткування. Підприємство сплатило досить велику сумуподатку на прибуток від звичайної діяльності, що склав більше 90% від прибуткувід звичайної діяльності до оподаткування.

Рівенькомерційного доходу у 2007 році збільшився на 0,54%. Це відбулося за рахуноктого, що валовий прибуток зростав швидшими темпами (53,5%) ніж товарооборот(47,1%). А валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягу продажів ісобівартості проданої продукції.

Рівеньвитрат обігу у 2007 році зменшився на 1,93%. Зменшення цього показникахарактеризує зменшення долі витрат обігу в роздрібній ціні товару, тобтоекономію. Це значить, що підприємству необхідно використовувати менше грошейдля реалізації товарів.

Рентабельністьтоварообороту у 2007 р. склала 0,24%. Це значить, що після відрахування зотриманого доходу всіх витрат залишається 0,0024 копійок прибутку від кожноїгривні реалізації. Зменшення рівня рентабельності товарообороту відбувається зарахунок того, що рівень витрат обігу росте швидшими темпами, ніж рівенькомерційного доходу. Це свідчить про відносне збільшення витрат на виробництвопродукції.

Аналізрівня рентабельності товарообороту повинен також проводиться по окремим товарамі товарним групам з використанням даних потоварного обліку комерційного доходуі витрат обігу. Це дозволяє встановити високорентабельні, низько рентабельні ізбиткові товари і прийняти заходи до розширення закупівлі і реалізації товарівз високою рентабельністю.

Рентабельністьактивів підприємства має досить маленький показник, так у 2006 році він склав0,41%, що свідчить про те, наскільки неефективно використовуються активипідприємства. Але тенденція до збільшення цього показника у 2007 році на 0,138%є позитивним фактором.

Рентабельністьвласного капіталу підприємства має також досить низький показник і у 2006 роцівін склав 1,41%, це свідчить про неефективність вкладення коштів даногопідприємства. Зменшення цього показника у 2007 році на 0,181% свідчить про зменшенняефективності використання залучених коштів.

Розраховане значення коефіцієнта фінансової автономії вказує на низьку фінансову незалежність підприємства на кінець року від зовнішніх джерел, бо переменшує 0,5. Зменшення коефіцієнта фінансової автономії у 2007 році на 0,021% свідчить про зменшення фінансової незалежності підприємства, збільшенні ризику фінансових утруднень у майбутні періоди. Така тенденція, з погляду кредиторів, знижує гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань.

4.Оцінка конкурентоспроможності ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”

Дляоцінки конкурентоспроможності ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” я обрала показники, які маютьодну „спрямованість” і характеризують основні параметри діяльності підприємствата ефективність використання його ресурсного потенціалу. Тобто дають можливістькомплексно оцінити конкурентоспроможність підприємства:

· продуктивність праці – оскільки цей показник є узагальнюючимпоказником ефективності використання робочої сили;

· фондовіддача – узагальнюючий показник, який виражаєефективність використання засобів праці;

· рентабельність товарообороту – оскільки цей показникє основним показником рентабельностідіяльності торгівельного підприємства;

· рентабельність власного капіталу – цей показник єосновним показником ефективного використання підприємством ВК;

· витратовіддача – що характеризуєтоварооборот підприємства на одиницю витрат обігу;

· коефіцієнт фінансової автономії – оскільки цей показникє основним показником ефективності управління фінансовим станом торговельногопідприємства та характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніхджерел фінансування його діяльності.

КонкурентамиТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” я обрала:

· ТОВ „Фора” (м. Київ), засноване 2-ма засновниками тазареєстроване 02.12.2002 р. Основною діяльністю Товариства є роздрібна торгівлятоварами продовольчого асортименту через торгову мережу продовольчих магазинів.

· ТОВ „Таврія-В” (м. Одеса) створено у 1992 році. ТОВ«Таврiя-В» здійснює свою діяльність у таких сферах: роздрібна торгівляхарчовими продуктами, оптова торгівля, переробка сільськогосподарської продукції,виробництво кулінарних виробів, громадське харчування.

Табл. 4.1 Відомості для оцінки конкурентоспроможності підприємств Показники 2006 рік 2007 рік Підприємства Підприємства ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В Товарооборот, тис.грн 648 132 455 541 487 364 953 231 761 609 584 009 Прибуток від реалізації, тис.грн 10 571 3 348 7 021 2 290 15 266 -19 163 Прибуток чистий, тис.грн 141 1 672 4 106 162 819 4 475 Чисельність средньооблікова, осіб 2 605 2 341 661 3 068 2 188 628 Основні засоби сер., тис.грн 31 584 31 922 146 194 44 853 46 183 494 834 Витрати обігу, тис.грн 100 180 88 177 54 884 123 537 221 733 141 226 Власний капітал, тис.грн 10 011 1 797 91 766 13 139 4 039 567 458 Сума балансу, тис.грн 245 536 147 584 302 481 355 832 473 287 930 297

Показникидля оцінки конкурентоспроможності підприємств

Табл. 4.2 Показники 2006 рік 2007 рік Підприємства Підприємства ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В Продуктивність праці 249 195 737 311 348 930 Фондовіддача 21 14 3 21 16 1 Рентабельність ТО, % 1,63 0,73 1,44 0,24 2,00 -3,28 Рентабельність ВК, % 1,41 93,08 4,47 1,23 20,28 0,79 Витратовіддача 0,01 0,93 0,04 7,72 3,43 4,14 Коефіцієнт фінансової автономії 0,04 0,01 0,30 0,04 0,01 0,61 Табл. 4.3 Результати оцінки конкурентоспроможності підприємств методом рангів, 2007 рік Показники Місце підприємств ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В Продуктивність праці 3 2 1 Фондовіддача 1 2 3 Рентабельність ТО, % 2 1 3 Рентабельність ВК, % 2 1 3 Витратовіддача 1 3 2 Коефіцієнт фінансової автономії 2 3 1 Середній ранг 1,83 2,00 2,17

Зарезультатами проведених розрахунків розподіл підприємств за рівнямиконкурентоспроможності є таким: ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” на 1-ому місці, ТОВ „Фора” на2-ому, ТОВ „Таврія-В” на 3-ому.

Длялідируючого підприємства необхідно звернути увагу і розробити заходи длязабезпечення ефективного використання трудових ресурсів. „Вузькими місцями” дляТОВ „Таврія-В” є фондовіддача, рентабельність ТО та рентабельність ВК, для ТОВ„Фора” – витратовіддача та коефіцієнт фінансової автономії.

Длярозрахунку конкурентоспроможності підприємств методом зведення показників докількісно співставної бази, я виключила такий показник як рентабельність ТО,оскільки при розрахунку сума прибутку від реалізації товарів по всіх 3-ьохпідприємствах є від’ємною.


Результатиоцінки конкурентоспроможності підприємств методом зведення показників докількісно співставної бази, 2007 рік

Показники Сер. знач. Зведені показники Місце підприємств ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В Продуктивність праці 390,695 0,80 0,89 2,38 3 2 1 Фондовіддача 2,433 7,90 5,64 0,29 1 2 3 Рентабільність ВК 0,009 131,81 2 173,17 84,51 2 1 3 Витратовіддача 4,725 1,63 0,73 0,88 1 3 2

Коефіцієнт фінансової

 автономії

0,332 0,11 0,03 1,84 2 3 1 Сер. ранг 1,80 2,20 2,00

Зарезультатами методу зведення показників до кількісно співставної бази, 2-е та3-є місце обміняли між собою ТОВ „Таврія-В” та ТОВ „Фора”, але лідером все однозалишається ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”. Для лідируючого підприємства необхідно звернутиувагу і розробити заходи для забезпечення ефективного використання трудовихресурсів. „Вузькими місцями” для ТОВ „Таврія-В” є фондовіддача та рентабельністьВК, для ТОВ „Фора” – витратовіддача та коефіцієнт фінансової автономії.

Показники ФОЗЗІ-ФУД Фора Таврія-В Тр Пп 124,88 178,88 126,13 Тр Фв 118,88 110,92 21,41 Тр РВК 87,14 21,78 17,62 Тр ВВ 54668,97 369,01 9242,71 Тр Кфа 90,56 70,09 201,06   ########### 11179137973,42 88423273162,01 Iki 364,17 102,25 154,64

Запоказниками даного методу, можна зробити висновок, що ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” маєнайбільш високу спроможність щодо збереження рівня конкурентоспроможності внаступних періодах. І цей показник перевищує більш ніж в два рази показникипідприємств-конкурентів.

Такождля аналізу я не використовували 2008 рік, оскільки у конкурентів ТОВ„ФОЗЗІ-ФУД” у 2008 році простежуються одні збитки: так у ТОВ „ФОРА” чистийзбиток склав 54480 тис.грн, а у ТОВ „ Таврія-В” чистий збиток склав 124237тис.грн. Що ще раз підтверджує явну конкурентоспроможність ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”,оскільки навіть у період початку кризи підприємство мало позитивні результати іне отримало жодних збитків.

Але,якщо брати до уваги оцінку конкурентоспроможності підприємств з точки зоруспоживачів, то людина буде відвідувати певний супермаркет не із-за того, що внього прибуток більший ніж в іншого. Тому також для оцінкиконкурентоспроможності доцільно було б взяти показники оцінки ефективностіуправління процесом торговельного обслуговування, що включає в себе:

1. якість товарів, що реалізуються (визначається органолептичними, фізико-хімічнимиі іншими методами; повинен відповідати вимогам стандартів, в яких встановлений переліккількісних характеристик якісних ознак);

2.  раціональність асортименту товарів (коефіцієнт повноти товарів);

3.  культура обслуговування (до складу критерію включаються наступні одиничні показники: ввічливість; охайність; уважність, тобто уміння звернути увагу покупця на надходження особливого (смачного, свіжого, модного, нового) товару, уміння підібрати покупцю оптимальний варіант товару тощо);

4.  умови обслуговування (матеріально-технічна база підприємства (регламентована стандартами, нормами, правилами); категорія підприємства; зручність для споживача (місця відпочинку у приміщенні магазина, прийом і зберігання речей покупців тощо); дегустація (примірка, показ у дії) продукту; консультація фахівця тощо)

5.  доступність послуги (включає одиничні показники: витрати грошових коштів; витрати часу на отримання довідки про місцезнаходження; витрати часу на проїзд до магазина; витрати часу на очікування обслуговування; витрати часу на доставку; витрати часу на консультацію фахівця).

конкурентоспроможність супермаркет сільпо торгівля

5.Аналіз ресурсів ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”

 

Аналізтрудових ресурсів

Одинз найважливіших чинників успіху торгової мережі «Сільпо» — її співробітники.Завдяки їх зростаючій досвідченості і компетентності компанія займає лідируючіпозиції на українському ринку. Успішне функціонування всіх робочих процесівмережі супермаркетів «Сільпо», починаючи від стратегічного планування ізакінчуючи доставкою товару на полку, забезпечують наші досвідченіспівробітники. Люди завжди були найголовнішим капіталом компанії, саме їхуспішна кар'єра є причиною нинішнього процвітання супермаркетів «Сільпо».Завдяки ним наші супермаркети зайняли лідируючу позицію на ринку споживчихпослуг.

Табл. 5.1 /> Аналіз трудових ресурсів ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” /> /> Показники 2006 рік 2007 рік Абсолютна зміна Темп росту,% Темп приросту,% /> /> /> Чисельність середньооблікова, осіб 2605 3068 463 117,77 17,77 /> Товарооборот, тис.грн 648132 953231 305100 147,07 47,07 /> Комерційний доход, тис.грн 80011 122811 42799 153,49 53,49 /> Прибуток чистий, тис.грн 141 162 20 114,37 14,37 /> Витрати на оплату праці, тис.грн 12 142 28 983 16841 238,70 138,70 /> Витрати обігу, тис.грн 69440 120521 51081 173,56 73,56 />             /> Продуктивність праці, тис.грн 248,80 310,70 61,90 124,88 24,88 /> Зарплатовіддачу, тис.грн 53,38 32,89 -20,49 61,62 -38,38 /> Рів.комерц.дох.на одного прац. 30,71 40,03 9,31 130,33 30,33 /> Середня заробітна плата, тис.грн 4,66 9,45 4,79 202,67 102,67 /> Питома вага витрат на оплату праці:           /> — у комерційному доході, % 15,18 23,60 8,42 155,51 55,51 /> — у витратах обігу, % 17,49 24,05 6,56 137,53 37,53 />

Проведенийаналіз свідчить, що за період 2006-2007 рр. на ТОВ “ФОЗЗІ-ФУД” зросла річнапродуктивність праці працівників, що призвело до збільшення обсягутоварообороту в цілому. Так, порівняно з 2006 роком товарооборот у 2007 роцізріс на 305100 тис.грн., що склало 47,7% і становив 953231 тис.грн., такожзросла середньооблікова чисельність на 463 особи, (17,77%) і склала 3068 осіб.Відповідно показник продуктивності праці зріс на 62 тис.грн., або на 24,88 %.

При цьомузбільшення середньооблікової чисельності на 463 особи зумовило зростаннятоварообороту на 115187 тис.грн. (38%) і відповідно зростання продуктивностіпраці працівників на 62 тис.грн. спричинило зростання товарообороту на 1899913тис.грн. (62%).

Проведенірозрахунки свідчать про зростання середньорічної заробітної плати за період2006-2007 рр. Так у 2006 р. вона становила 4,66 тис.грн… У 2007 роцісередньорічна заробітна плата підвищилась на 4,79 тис.грн. – майже в два рази істановила 9,45 тис.грн.

Розрахункисвідчать про те, що протягом 2006-2007 рр. більш високі темпи зростанняпродуктивності праці порівняно з темпами зростання середньої заробітної платисприяли економії фонду оплати праці.

Зарплатовіддачау 2007 р. зменшилася на 20 тис.грн. Зменшення зарплатовіддачі в цілому єнегативною тенденцією, що відбувається за рахунок того, що витрати на оплатупраці зростають швидшими темпами аніж обсяг товарообороту.

Успішнареалізація довгострокових програм управління значною мірою обумовлена якістюпроцесу планування на ранніх стадіях розроблення програм. Цілями програм можебути ефективне використання людських ресурсів, мінімізація втрат в процесіреалізації, створення ефективної системи показників, що характеризують змінипродуктивності праці. Кожен підхід щодо підвищення продуктивності праці повиненохоплювати організаційні форми підвищення продуктивності праці; сферипідвищення продуктивності праці; засоби і методи підвищення продуктивностіпраці.

Дляпідвищення продуктивності праці необхідно розробити і удосконалити такі заходи:

· управління впливом на продуктивність нераціональних режимів праціі відпочинку працівників;

· управління продуктивністю праці на основі виявлених резервіввтрат;

· управління продуктивністю праці через підвищення рівня мотивації;

· виявлення резервів росту продуктивності праці по соціальнимфакторам;

· управління продуктивністю праці з використанням досягненьнауково-технічного прогресу.

Аналізосновних засобів

Табл. 5.2.1 /> Показники для аналізу основних засобів ТОВ " ФОЗЗІ-ФУД" /> Показники 31.12.05 31.12.06 31.12.07 Абс. зміна, 31.12.06 Абс. зміна, 31.12.07 Темп приросту, %, 31.12.06 Темп приросту, %, 31.12.07 /> /> /> Основні засоби:               /> залишкова вартість, тис.грн 23 070 40 098 49 608 17 028 9510 73,81 23,72 /> первісна вартість, тис.грн 28 373 52 263 76 986 23 890 24724 84,20 47,31 /> знос, тис.грн 5 302 12 165 27 378 6 863 15213 129,43 125,06 />

Сума необоротних

активів, тис.грн

25 632 45 217 133 217 19 585 88000 76,41 194,62 /> Сума актитів, тис.грн 156 681 245 536 355 832 88 856 110296 56,71 44,92 />

Обсяг власного капіталу

, тис.грн

9 870 10 011 13 139 141 3128 1,43 31,24 />

Обсяг довгострокових

зобов'язань, тис.грн

87 611 128 960 154 196 41 349 25236 47,20 19,57 /> Товарооборот, тис.грн 343 265 648132 953231 304 867 305100 88,81 47,07 /> Прибуток чистий, тис.грн 80 141 162 61 20 76,63 14,37 /> Табл. 5.2.1 /> Аналіз основних засобів ТОВ " ФОЗЗІ-ФУД" /> Показники 2006 рік 2007 рік Абсолютна зміна Темп росту,% Темп приросту,% /> /> /> Фондовіддача 20,52 21,25 0,73 103,56 3,56 /> Фондомісткість 0,049 0,047 -0,002 96,56 -3,44 /> Рентабельність основних засобів, % 0,45 0,36 -0,09 80,53 -19,47 /> Коеф. зносу основних засобів 0,23 0,36 0,12 152,78 52,78 /> Коеф. придатності основних засобів 0,77 0,64 -0,12 83,99 -16,01 /> Питома вага основних засобів:           />  у загальному обсязі необоротних активів, % 88,68 37,24 -51,44 41,99 -58,01 />  у загальному обсязі активів, % 16,33 13,94 -2,39 85,37 -14,63 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

 

Проведенірозрахунки показують, що підприємство не досить ефективно використовує своїосновні засоби. Але, позитивним є те що показник фондовіддачі має тенденцію дозростання, а показник фондомісткості – до спадання. Показник фондовіддачі у2007 році зріс на 0,73 рази (3,56%). Ріст фондовіддачі веде до відносноїекономії виробничих основних фондів і до збільшення обсягу товарообороту.

Зменшеннярентабельності основних засобів у 2007 році на 0,09% свідчить про те, щопідприємство стало менш ефективно використовувати свої основні фонди.

Збільшеннякоефіцієнта зносу основних фондів ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД” у 2007 році на 0,12 (52,78%)свідчить про значне зношення основних фондів підприємства. Підприємствунеобхідно переглянути структуру основних фондів і розподіл капіталовкладень.

Зменшеннякоефіцієнта придатності основних засобів є негативною тенденцією, адже цесвідчить про те, що на даному підприємстві зменшується частина основних засобівпридатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Залишковавартість основних засобів зростає швидшими темпами за обсяг довгостроковихзобов’язань, та меншими темпами за обсяг власного капіталу.

Підвищенняефективності використання основних фондів в даний час має величезне значення.Тому підприємству необхідно прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективновикористовувати те, що є, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів івиробничих інвестицій.

Аналіззапасів

Табл. 5.3 /> Аналіз запасів ТОВ " ФОЗЗІ-ФУД" /> Показники 2006 рік 2007 рік Абсолютна зміна Темп росту,% Темп приросту,% /> /> /> Запаси, всього 47 881 124 374 76 493 259,76 159,76 /> Виробничі запаси, тис.грн 883 4 980 4 098 564,29 464,29 /> Поточні біологічні активи, тис.грн /> Незавершене виробництво, тис.грн /> Готова продукція, тис.грн 46 998 -46 998 -100,00 /> Товари, тис.грн 119 394 119 394 /> Собівартість реалізованої продукції, тис.грн 434 592 630 772 196 180 145,14 45,14 /> Товарооборот, тис.грн 648132 953231 305 100 147,07 47,07 /> Прибуток від реалізації, тис.грн 10 571 2 290 -8 282 21,66 -78,34 /> Сума активів, тис.грн 245 536 355 832 110 296 144,92 44,92 /> Сума оборотних активів, тис.грн 198 511 222 389 23 878 112,03 12,03 />             /> Питома вага запасів:           /> у загальному обсязі активів, % 19,50 34,95 15 179,24 79,24 /> в обсязі оборотних активів, % 24,12 55,93 32 231,87 131,87 /> Рентабельність ТЗ, % 22,08 1,84 -20 8,34 -91,66 />

Загаломна підприємстві спостерігається позитивна тенденція у структурі запасів,оскільки обсяг запасів у 2007 році зріс на 76 493 тис.грн (159,76%) – майже в2,5 рази. Це відбулося за рахунок значного збільшення обсягу виробничихзапасів, що зросли на 4098 тис.грн (464,29%) та появі товарів на суму 119394тис.грн.

Рентабельність ТЗ у 2007 році склала 1,84%, що упорівнянні з минулим роком скоротилась аж на 20%. Це відбулося за рахунокзменшення прибутку від реалізації, на що в свою чергу вплинуло стрімкезменшення інших операційних доходів на 39,5%.

Обсягзапасів у 2007 році зростає швидшими темпами аніж обсяг товарообороту, що є недосить позитивною тенденцією, оскільки б підприємсто могло б мати такий жетоварооборот при меншому обсязі запасів.

 

Табл. 5.4 Динаміка структури запасів ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», % Показники 2006 рік 2007 рік Абсолютна зміна Запаси, всього 100 100 х Виробничі запаси 2 4 2 Поточні біологічні активи Незавершене виробництво Готова продукція 98 -98 Товари 96 96

Найбільшучастку в структурі запасів у 2006 році займає готова продукція – 98%, виробничізапаси лише 2%. У 2007 році, ця структура дещо змінилася і найбільшу частку вжезаймали товари – 96%, а виробничі запаси – лише 4%.

Дляаналізу динаміки показників оборотності запасів нам не обхідно взяти інформаціющодо середньорічного обсягу запасів.

Табл. 5.5 Обсяг запасів ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», тис.грн Показники 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 Запаси, всього 20 983 47 880 124 374 257 132 Виробничі запаси, тис.грн 703 883 4 980 12 943 Поточні біологічні активи, тис.грн Незавершене виробництво, тис.грн Готова продукція, тис.грн 20 280 46 998 Товари, тис.грн 119 394 244 189

Яквидно, у 2005 та 2006 роках основним прибутком підприємства були продаж власноїготової продукції, а також надання послуг по здачi майна в оренду.

Оскількипідприємство не використовує поточні біологічні активи та незавершеневиробництво, то я ці показники не включила в розрахунок оборотності запасів.

Табл. 5.6 Динаміка показників оборотності активів ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» Показники 2006 рік 2007 рік Абсолютна зміна 1. Період обороту, днів       1.1. ЗАПАСИ, всього 28,52 49,15 20,63 1.2. Поточних біологічних активів 0,00 0,00 0,00 1.3. Незавершеного виробництва 0,00 0,00 0,00 1.4. Виробничих запасів 0,66 1,67 1,02 1.5. Готової продукції 27,86 13,41 -14,45 1.6. Товарів 0,00 34,07 34,07 2. Коефіцієнт оборотності, разів       1.1. ЗАПАСИ, всього 12,62 7,32 -5,30 1.2. Поточних біологічних активів 0,00 0,00 0,00 1.3. Незавершеного виробництва 0,00 0,00 0,00 1.4. Виробничих запасів 548,07 215,17 -332,90 1.5. Готової продукції 12,92 26,84 13,92 1.6. Товарів 0,00 10,57 10,57

Коефіцієнтоборотності запасів у 2007 році зменшився на 5,30 рази, що в свою чергу сприялозбільшенню періоду обороту запасів на 20,63 днів, що є негативною тенденцієюдля даного підприємства. Оскільки, чим менше значення цього коефіцієнта, тимменший рівень оборотності запасів, що негативно відображається на забезпеченніобсягу реалізації продукції.


6. Дерево факторів,що визначають конкурентоспроможність ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”

Найбільшимифакторами, що визначають конкурентоспроможність підприємства є фондовіддача тавитратовіддача, оскільки ці показники мають найбільше значення серед трьохпідприємств. Менш впливовими є рентабельність ТО, рентабельність ВК такоефіцієнт фінансової автономії, по зим показникам підприємству знаходиться надругому місці. А продуктивність праці на підприємстві має найгірший показник,тому цей показник досить мало впливає на конкурентоспроможність ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

/>7.Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ „ФОЗЗІ-ФУД”

 

Длятого щоб надати пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємствая в першу чергу звернула увагу на ті показники, що мають досить низьке значенняі котрі потрібно покращити, а саме:

Рівеньрентабельності ТО у 2007 році склав 0, 24% (що на 18% менше ніж запопередній рік), для збільшення рівня рентабельності ТО підприємству необхіднозбільшити розмір торгової надбавки або збільшити за рахунок інших операційнихдоходів, наприклад, збільшення обсягів реалізації оборотних активів (крімфінансових інвестицій) та реалізації основних засобів і нематеріальних активів.

Коефіцієнтфінансової автономії підприємства має дуже маленьке значення і склав у2007 році лише 0,016 раз. Це значить, що в кожних ста гривнях вкладених активівпідприємства 1,6 грн складають власні кошти. Для збільшення цього показника,необхідно збільшити розмір власного капіталу. Це можна зробити шляхом прийняттянових учасників, реінвестування прибутку, додаткових внесків учасників.

Продуктивність праці у 2007 роцісклала 310,7 тис.грн. Для зростання продуктивності праці необхідно такі удосконалитисистему управління, організації праці за рахунок зменшення питомої ваги обслуговуючогоперсоналу;

Фондовіддача у 2007 році склала 21,25тис.грн, для збільшення значення цього показника необхідно більш досконало тапродуктивніше використовувати основні засоби підприємства, наприклад, якщообладнання не простоює, а використовується в дві-три зміни, то відповідновиробляється і більше продукції, а отже, і вища фондовіддача.

РентабельністьТЗ у 2007 році склала 1,84%, що у порівнянні з минулим рокомскоротилась аж на 20%. Це відбулося за рахунок зменшення прибутку відреалізації, на що в свою чергу вплинуло стрімке зменшення інших операційних витратна 90,2%. Для збільшення рентабельності ТЗ підприємству необхідно зменшити іншіопераційні доходи, а саме зменшити обсягів реалізації оборотних активів (крімфінансових інвестицій) та реалізації основних засобів і нематеріальних активів.

Інші показники діяльності підприємства маютьоптимальне значення.

Напрямами підвищення конкурентоспроможностіпідприємства як учасника ринку мають стати:

ü  регулювання цінна продукцію та послуги;

ü  ретельне вивченняспецифіки своїх ринків збуту;

ü  виконанняосновних вимог збутової логістики. (за допомогою високоякісних послугпідприємство може досягти переваг у конкурентній боротьбі з приводу власноїпродукції – ТМ Премія);

ü  вдосконаленняпроектування, використання найсучасніших техніки і технології, вхідний контрольякості сировини, матеріалів;

ü  використаннямаркетингових інструментів – святкові розпродажі, бонуси, дисконтні картки;

ü  збільшенняпродуктивності праці шляхом правильної кадрової політики, створення належнихумов праці і відпочинку, мотивація праці, активізації людського чинника;

ü  збільшеннярентабельності товарообороту шляхом оптимізації витрат обігу;

ü  підвищенняефективності використання основних фондів.

Лише дія у комплексі всіх показників може ТОВ„ФОЗЗІ-ФУД” вивести на дійсно високий рівень конкурентоспроможності.

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу