Реферат: Ознайомлення з MS Excel

Міністерствоосвіти і науки України

Тернопільськийнаціональнийтехнічний університет ім. І. Пулюя

Кафедракомп’ютерної інженерії

Звіт

З лабораторноїроботи№3

На тему:

Ознайомлення з MSExcel

Виконав:

студент групи СІ-12

Прийняв:

викладач Лобас А.О

Тернопіль2009


Тема:Ознайомлення з MS Excel

МетаОзнайомитисяз MS Excel.Навчитися створювати і заповняти таблиці, обчислювати середні значення ізагальну вартість товарів, користуватися відносними і абсолютними посиланнями, створюватидіаграми, будувати графіки.

Завдання

1.        Створити таблицю.

2.        Заповнити таблицю списком товарів.

3.        Обчислити загальну вартість товарів.

4.        Створити діаграму по стовпцю загальнавартість.

5.        Побудувати графік y=x3.

Хід роботи

1.        Спочатку необхідно створити таблицю.

2.        Заповнюємо таблицю довільними даними.Після, потрібно обчислити значення таких діапазонів комірок як «загальнувартість». Для цого робимо: спочатку потрібно в комірці «E2»поставити знак "=". Після, потрібно виділити комірку «D2»івкомірці «E2»поставити знак "*" і виділити комірку «C2».«Enter».

Ці дії виконуємонеобхідну кількість раз, або користуємося автозаповненням.

3.        Дляобчислення суми неохідно виконати наступнуоперацію в комірці «E9»:поставити знак = і натиснути на кнопку />. У вікні, що з’явиться вибратипункт «СУММ» і натиснути кнопку «ОК». з’явиться ще одневікно, після цього виділити діапазон комірок по яким ми обчислюємо «суму»і натиснути кнопку «ОК».

4.        Після цього ми створюємодіаграму по даних із стовпця «Загальна вартість». Для цього виділяємозначення цього стовпця і виконуємо таку операцію «Вставка → діаграма».Вибираємо тип діаграми «Кругова». Інші налаштування вибираємодовільним чином і натискаємо кнопку «ОК».5.        На другому листі потрібнопобудувати графік таким способом: В комірку «А1» вписати значення "-50"і від значення "-50" потягнути за маркер заповнення лівою клавішеюмишки до комірки «А101» включно. В комірці «B1» поставити знак = і помножити комірку «A1»три рази саму на себе (=A1*A1*A1) після натиснути клавішу «Enter».6.        Для створення графікупотрібно виконати такі дії: Виділити діапазон комірок від «B1» «B101». Виконати дію: «Вставка/>→Діаграма…→Точечная»,і вибрати необхідну діаграму.

Прайс лист

№ Назва товару Ціна Кількість Загальна вартість 1 Комп'ютер 5 000,00 грн. 10 50 000,00 грн. 2 Телефон 1 200,00 грн. 50 60 000,00 грн. 3 КПК 3 000,00 грн. 25 75 000,00 грн. 4 Фотоапарат 900,00 грн. 15 13 500,00 грн. 5 mp3 плеєр 500,00 грн. 30 15 000,00 грн. 6 DVD 700,00 грн. 5 3 500,00 грн. Сума 217 000,00 грн.

/>


/>

Графік у=х3


Висновок

В ційлабораторній роботі я навчився: створювати таблиці, заповнювати створені таблицірізного роду даними, виконувати обчислення даних по загальній вартості товаріві по їх середньому значенні, створювати діаграми по даних таблицях та будуватиграфіки.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию