Реферат: Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                              Індекс групи                                   26897-МБС-1

                             П.І.Б. студента        Даниловський Вадим Леонідович

                              Домашняадреса                    284019,м.Івано-Франківськ, вул. Довга, б.47, кв.75

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                              Назва організації,посада     ТзОВ“Інтерком” ЛТД,                                                                

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                                                            менеджер відділу реалізації

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

Контрольна робота

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">з дисципліни “Економічний ризик та методи його виміру”

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Тема

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK"> <span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
ПЛАН.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> 

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> TOC o «1-1»

<span Times New Roman",«serif»; mso-no-proof:yes">ВСТУП.… <span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">PAGEREF _Toc461431621 h <span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">3<span Times New Roman",«serif»; mso-no-proof:yes"><span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХРИЗИКІВ.…

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">PAGEREF _Toc461431622 h <span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">4<span Times New Roman",«serif»; mso-no-proof:yes"><span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ.…

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">PAGEREF _Toc461431623 h <span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">8<span Times New Roman",«serif»; mso-no-proof:yes"><span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">ВИСНОВКИ.…

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">PAGEREF _Toc461431624 h <span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">10<span Times New Roman",«serif»; mso-no-proof:yes"><span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.…

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">PAGEREF _Toc461431625 h <span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">11<span Times New Roman",«serif»; mso-no-proof:yes"><span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"><span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
ВСТУП.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

                Зіткнення зрізноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовахсучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництвотих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості всуспільному визнанні результатів цього виробництва. На практиці таке визнаннязалежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикуютьотримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків.

                 Таким чином,дослідження інвестиційних ризиків, виявлення факторів, які їх викликають таобчислення можливих втрат – ось важливі проблеми, на які необхідно зважатисучасному інвесторові, приймаючи рішення щодо вкладання коштів у той чи іншийнапрям виробничої чи комерційної діяльності. Саме тому вміння оцінюватиінвестиційні ризики є необхідним для сучасного менеджера.

               Про важливістьврахування інвестиційних ризиків свідчить чимала увага, що приділяється данійпроблемі дослідниками у високорозвинених країнах. Так, по цій проблемі “… у СШАвидана багаточисленна довідкова література; в таких спеціалізованих журналах,як “Форчун”, “Бізнес уік”, з’явилися спеціальні рубрики, присвячені проблемамобліку ризику в інвестиційній кредитній діяльності, придбанні цінних паперів іт.і.”[1;23].

               За умов сучасноїукраїнської економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою черезнестабільність податкового режиму, падінння курсу національної валюти, низькукупівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників,які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховуватиможливий вплив інвестиційних ризиків.

                  

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХРИЗИКІВ.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">           Як зазначає  Б. М. Щукін, “інвестиції завжди орієнтованіна майбутнє і тому пов

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">язані зі значною невизначеністю економічної ситуації таповедінки людей. Від цього походить високий рівень ймовірності невиконанняінвестиційних планів з об<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">єктивних чи суб<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">єктивнихпричин.”<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">[3;49]

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">             Інвестиційнийризик уявляє собою можливість нездійснення запланованих цілей інвестування (

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">таких,як прибуток або соціальний ефект) і отримання грошових збитків. Цей ризикнеобхідно оцінювати, обчислювати, описувати та планувати, розробляючиінвестиційний проект.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">             Розрізняютьзагальноекономічний ризик, що походить від несприятливих умов в усіх сферахекономіки, та індивідуальний ризик, пов

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">’язаний зумовами даного проекту.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">           Залежно від чинників виділяють таківиди інвестиційного ризику :

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">політичний ризик;

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">загальноекономічний ризик;<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">правовий ризик;<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">технічний ризик;<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">ризик учасників проекту;<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">фінансовий ризик;<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">маркетинговий ризик;<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">екологічний ризик.<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

             Політичний, правовий тазагальноекономічний ризики можуть бути викликані зовнішніми умовами реалізаціїінвестицій. Інші види ризиків спричинюються можливими помилками планування таорганізації конкретних проектів.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">             Технічнийризик зумовлюється

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> великою кількістю хиб та помилок широкого спектрусторін інвестування, як-от пов’<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">язаними з<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> якістю проектування, технічною базою, обраною  технологією, управлінням проектом,перевищенням кошторису.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">             Фінансовийризик випливає з нездійснення очікуваних подій з фінансового боку проекту. Цеможуть бути незаплановані зменшення або зникнення джерел та обсягівфінансування,  незадовільний фінансовийстан партнерів, зриви надходжень коштів від реалізації вироблених товарів чипослуг, несплатоспроможність покупців продукції та власні ппідвищені витрати.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">             Маркетинговийризик виникає з прорахунків під час оцінки ринкових умов дії проекту, наприкладринків збуту чи постачання сировини і матеріалів, організації реклами чи збутовоїмережі, обсягу ринку, часу виходу на ринок, цінової політики, внаслідок низькоїякості продукції.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">             Екологічнийризик пов

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">язаний з питаннями впливу на довкілля, можливоїаварійності, стосунків з місцевою владою та населенням.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">             Нарешті,ризик учасників проекту може бути пов

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">язаний зусіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому станіпідприємств-партнерів.

             О.Л. Устенко пропонує дещоінакшу класифікацію інвестиційних ризиків. Він поділяє їх на три групи, залежновід сфери вкладення капіталу:

-<span Times New Roman"">        

інвестиційні ризики від вкладеннякоштів у виробничу та невиробничу сфери економіки;

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовомуринку;

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">-<span Times New Roman"">        

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">кредитні ризики.

             Перша з вищезгаданих груп ризиківуявляє собою сукупність всіх тих ризиків, які діють на фірму під час проведеннянею господарської діяльності, за винятком тієї її частини, яка пов’язана здіяльністю на фінансовому ринку.

             Інвестиційні ризики, пов’язані здіяльністю на фінансовому ринку, у свою чергу поділяють на три групи :

-<span Times New Roman"">        

ризики втраченого зиску;

-<span Times New Roman"">        

ризики зниження доходності;

-<span Times New Roman"">        

відсоткові ризики.

             Група ризиківвтраченої можливості “…має своїм джерелом імовірність  наставання непрямих (побічних) фінансовихвтрат, яківиявляються в недоотриманні прибутку в результаті нездійснення фірмоюякогось заходу, який би дозволив їй одержати цей прибуток (наприклад,відсутність страховки на судно, що перевозило вантажі даної фірми і згодомзатонуло). Окремим випадком цього ризику є ризик внаслідок падіннязагальноринкових цін, який найчастіше пов’язаний з падінням цін навсі цінні папери, що обігають на ринку, одночасно (наприклад, у результатізниження загальної інвестиційної активності)”[2;130].

             Найчастішеризики втраченої можливості є несистемними. Їх можна запобігти завдякипроведенню спеціальних заходів.

             Іншоюгрупою інвестиційних ризиків є ризики зниження доходностІ. Існування цмхризиків є наслідком імовірності зниження розміру відсотків і дивідендів попортфельних інвестиціях, а також по внесках і кредитах.

             Портфельнимиінвестиціями називають вкладення коштів у цінні папери довгостроковогохарактеру, які, за звичай, не передбачають швидкого одержання доходу.Найчастіше це інвестиції великих промислових програм.

             Ризикизниження доходності мають два різновиди :

-<span Times New Roman"">        

відсотковіризики;

-<span Times New Roman"">        

кредитніризики.                                                            

             Відсотковіризики – це ризики активних операцій, які проводять фірми (в більшості випадківбанки). Можливі такі джерела їхнього виникнення :

1)<span Times New Roman"">   

будь-які зміни в облікових ставкахНаціонального банку;

2)<span Times New Roman"">   

зміни маржі комерційних банків  з кредитів, що надаються, і депозитнихрахунків;

3)<span Times New Roman"">   

зміна в розмірах обов’язкових для резервування фондів комерційних банків у Національному банку.  Наприклад, збільшення розміру резервногофонду в Національному банку означатиме для комерційних банків недовикористаннячастини їхніх пасивів, отже існує висока ступінь імовірності підвищення нимивідсоткових  ставок по кредитах, що надаються, з одночаснимзниженням відсотку по депозитних рахунках своїх клієнтів;

4)<span Times New Roman"">   

зміни в системі оподаткування всіхсуб’єктів господарювання і фінансових  інститутів, зокрема;

5)<span Times New Roman"">   

будь-які зміни в портфелі інвестицій, який має фірма, а також зміни вдоходності самих інвестицій;

6)<span Times New Roman"">   

імовірність змін у структурі пасивів (співвідношення власних і позиченихкоштів, термінових і ощадних депозитів, депозитів до запитання тощо);

7)<span Times New Roman"">   

за зростання банківського відсотку може розпочатися масове “скидання” акцій, внаслідок чого їхня вартістьзменшується;

8)<span Times New Roman"">   

в разі вкладання коштів інвестором у середньострокові та довгостроковіцінні папери (особливо в ту їхню частину, що має фіксований відсоток) запоточного підвищення середньоринкового відсотку порівняно з фіксованим рівнем.Це означає, що інвестор міг би збільшити доходи, але не може вивільнити своїкошти через зазначені умови;

9)<span Times New Roman"">   

якщо емітент випустив в обіг цінні папери з фіксованим відсотком, тоіснує ймовірність настання для нього відсоткового ризику при поточному зниженнісередньоринкового відсотку у порівнянні з визначеним їм фіксованим рівнем.                                     

             Кредитніризики тісно пов’язані з відсотковими, причини іхньоговиникнення здебільшого однакові. Головна відмінність між цими двома групамиризиків зниження доходності полягає  втому, що відсоткові ризики розглядаються з позицій кредитора, а кредитні – зпозицій позичальника. При цьому виділяють декілька суто кредитних ризиків :

1)<span Times New Roman"">    

біржові ризики, сутність якихполягає в наявностів ймовірності виникнення втрат  у результаті укладення фірмою біржових угод(наприклад, ризик неплатежу комісійної винагороди, ризик неплатежу взагалітощо);

2)<span Times New Roman"">    

селективні ризики (ризики вибору),які полягають у невірному виборі видів вкладення капіталу, видів цінних паперівпри формуванні інвестиційного портфеля, виборі позичальника тощо;

3)<span Times New Roman"">    

ризики ліквідності, які пов’язані зможливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів внаслідокзміни їхньої якості, споживчої вартості тощо;

4)<span Times New Roman"">    

ризики банкрутства, які виникаютьу результаті невірного вибору способів вкладення капіталу і закінчуються повноювтратою підприємцем власного капіталу і спроможності розрахуватися по взятих насебе зобов’язаннях.

                                          

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ.

“Для кількісного оцінювання рівня ризику використовується  принцип визначення можливих змін показниківефективності проекту в умовах тих чи інших несприятливих для інвестицій подій.Таким показником може бути рівень середньоквадратичного відхилення (  ) або коефіцієнт варіації (   ) ” [3;51].

 Для обчислення цих показниківпроводиться серія розрахунків очікуваного прибутку з проекту (наприклад, чистоїприведеної вартості проекту – NPV)  зарізних можливих ситуацій. Якщо кількість таких розрахунків позначити n, а прогнознийпоказник NPV для кожного розрахунку – як NPV  , де i = 1,2,…,n, томожна використати відому зі статистики формулу :

де NPV – середнє значення вартості проекту з усіх проведених розрахунків  NPV  .

Останній показник обчислюється заформулою:

NPV =

       або за формулою:

                NPV=

        

     де Р   — ймовірність майбутніхумов, що відображені варіантом  i-того роз-

рахунку.

          Коефіцієнт  варіації (  ) визначає ступінь відхилень від середнього значення показника повідношенню до його середньої величини :

        Для обчислення можливихваріантів дохідності проекту залежно від різних обставин використовують такі підходи:

         а) аналіз чутливостіпроекту до змін окремих факторів, які впливають на дохідність.  До таких факторів належать ціна реалізації,собівартість, обсяг виробництва, вартість обладнання тощо. Оцінюється значеннявпливу цих факторів на загальну прибутковість проекту і   відповідно до результатів вживаються заходищодо грунтовнішої проробки інвестиційних планів та зниження ризикованості, пов’язаної звиявленими факторами;

        б) аналіз прогнознихсценаріїв розвитку загальноекономічних умов та здійснення самого інвестпроекту.Обчислення здійснюється за трьома варіантами :

-<span Times New Roman"">        

базовий розрахунок за середніх,найбільш вірогідних умов;

-<span Times New Roman"">        

оптимістичний варіант занайкращого перебігу подій за всіма факторами, що впливають на дохідністьпроекту;

-<span Times New Roman"">        

песимістичний варіант, в якийзакладаються найгірші можливі ситуації у країні й на конкретному ринку;

   в) метод статистичнихвипробувань, за якого з допомогою електронно-обчислювальної технікипрораховується багато варіантів дохідності проекту залежно від показників-факторіву заданих діапазонах їхніх змін. В результаті одержуються середні показники істатистичні характеристики їхньої варіації та розподілу для подальшого аналізунайважливіших  для дохідності проектупоказників та рівень ризикованості проекту за різними напрямами.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
ВИСНОВКИ.

   Умови економічноїневизначеності, в яких змушені діяти інвестори, спричинять вплив тих чи інакшихфакторів ризику на їхні  майбутніприбутки. Інвестиційні ризики загрожують зменшенням прибутків порівняно зможливими або навіть збитками. Тому при прийнятті рішень з питань щодоінвестиційної діяльності керівництво фірм, банків або інвестфондів має обов’язкововраховувати вплив інвестиційних ризиків.

В даній контрольній роботі інвестиційні ризики схарактеризовановідповідно до двох різних класифікацій. За одною з них, що грунтується навужчому розумінні поняття “інвестиційні ризики”, їх поділяють на три великігрупи:

інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу і невиробничусфери економіки;

інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку;

кредитні ризики.

За іншою класифікацією до інвестиційних ризиків відносять і політичний,і загальноекономічний, і правовий, і технічний, і фінансовий, і екологічний, імаркетинговий ризики, і ризик учасників проекту, пов’язаний з усіма неочікуваними подіями вуправлінні та фінансовому стані партнерів.

Для кількісної оцінки інвестиційних ризиків застосовуються різністатистико-математичні методи, в яких обчислюють показники ефективності проектув умовах несприятливих для інвестицій подій. Такими показниками єсередньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1.<span Times New Roman"">    

Сивый В., Балыка С. Управлениехозяйственным риском // Бизнес информ. – 1998. — № 12. – С.23-27.

2.<span Times New Roman"">    

Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. – К.: МАУП,1997. – 164 с.

3.<span Times New Roman"">    

Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Методичний посібник. – К.: МАУП,1998. – 68 с.
еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике