Реферат: Охорона праці

Мінстерствонауки і освіти України

Сумськийдержавний університет

Кафедраприкладної екології

Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни: «Охорона праці»

Виконав: студент групи ЕТ-41

Фомін К.С.

Перевірив: викладач

Сидоренко С.В.

Суми2008


Задача №1

Розрахуватиефективність природної вентиляції приміщення економічного відділу. Основнівхідні дані взяти з варіанта, що відповідає останній цифрі залікової книжки(2).

Розміри приміщення:довжина — 7м, ширина – 4,5м, висота – 3,5м., кількість працюючих – 4, розміркватирки – 0,23м2.

Необхіднийповітреобмін Lн обчислюється за формулою:

Lн = L·n м3/год(1.1)

Lн =30·4=120 м3/год

деn- кількість працюючих

L = 30 м3/год –необхідний повітреобмін на одного працюючого

Фактичнийповітреобмін Lф обчислюється за формулою:

Lф = м·F·V·3600 м3/год (1.2)

Дем = 0.55 –коефіцієнт витрати повітря;

F – площа кватирки, через якубуде виходити повітря, м2;

V – швидкість виходу повітря зверхнього прорізу (кватирки), м/с.

/>(1.3)

Деg=9.8 м/с – прискорення вільного падіння;

H2 – тепловий напір під дією якого будевиходити повітря з кватирки, кг/м2:

ΔH2 = h2(yh-yап)(1.4)


Деh2 = 0.75 м – висота від площини рівних тисків до центру кватирки;

yh<sub/>та yап – відповідно об’ємні повітря зовніприміщення та усередині його, кг·с/м3.

Об’ємна вагаповітря визначається за формулою:

/>(1.5)

ДеP6 = 750 мм рт.ст –барометричний тиск;

Т – температураповітря в ○К;

Т = 301○Кдля літа в приміщенні;

Т = 290○Кдля зими в приміщенні;

Т = 297○Кдля літа на повітрі;

Т = 262○Кдля зими на повітрі;

Об’ємна вага повітрядля холодного періоду року зовні:

/>

Об’ємна вагаповітря для холодного періоду року в приміщенні:

/>

Об’ємна вага повітрядля теплого періоду року зовні:

/>


Об’ємна вагаповітря для теплого періоду року в приміщенні:

/>

Тепловий напірпід дією якого буде виходити повітря з кватирки в холодний період рокуобчислюєм за формулою (1.4):

ΔH2=0.75·(1.33-1.20)=0.0964 кг/м2

Тепловий напірпід дією якого буде виходити повітря з кватирки в теплий період року обчислюємза формулою (1.4):

ΔH2=0.75·(1.17-1.16)=0.0117 кг/м2

Швидкість виходуповітря з верхнього прорізу (кватирки) в холодний період року обчислюєм заформулою (1.3):

/> м/с

Швидкість виходуповітря з верхнього прорізу (кватирки) в теплий період року обчислюєм заформулою (1.3):

/> м/с

Фактичнийповітреобмін Lф в холодний період року обчислюємо заформулою (1.2):


Lф = 0.55·0.23·1.27·3600=576 м3/год

Фактичнийповітреобмін Lф в теплий період року обчислюєм заформулою (1.2):

Lф = 0.55·0.23·0.441·3600=200 м3/год

Lф > Lн

576 > 120

200 > 120

Видно, що існуючавентиляція в декілька разів перевищую норму. Тому не треба вживати додатковихзаходів для його покращення.

Задача №2

Перевіритиефективність природного освітлення у відділі.

Розміриприміщення: довжина — 7м, ширина – 4,5м, висота – 3,5м.

Розміри віконногопрорізу(висота і ширина), м — 2 х 1,7; Кількість вікон – 2;

Висота відпідлоги до підвіконня – 0,9 м; Вікна розміщені вздовж довшої стіни;

Вікна будівліорієнтовані на захід; Середньозважений коефіцієнт відбиття внутрішніх поверхонь– 0.5; Найбільше віддалення робочого місця від вікна – 3 м; Значеннякоефіцієнта сонячності клімату при бічному природному освітленні =0.8; Значеннякоефіцієнта r1 = 1.7; Значення світловоїхарактеристики ηо світлових прорізів при бічному освітленні =9.5;

Для оцінюванняефективності природного освітлення в приміщенні необхідно з’ясувати чи відповідає фактичнезначення освітлення нормованому.

Нормованезначення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світловогопоясу України, еIV, визначаєтьсяза формулою

eIV = eнIII·m·c(2.1)

деeнIII – нормоване значення КПО для3-го світлового поясу за СниП II-4-79.Для економічного відділу, уякому виконуються роботи III розряду (середньої точності), для бокового освітлення eнIII = 1.5%;

m – коефіцієнт світлового клімату(для України m=0.9);

с – коефіцієнтсонячності (визначається за таблицею);

З формули

/>(2.2)

Фактичне значенняКПО для приміщення відділу буде дорівнювати:

/>(2.3)

деSo – площа усіх вікон вприміщенні, 6.8 м2;

Sn – площа підлоги у приміщенні,м2 = 31.5 м2;

to – загальний коефіцієнтсвітлопропускання віконного прорізу. Для віконних прорізів громадських спорудне обладнаних сонцезахистними пристроями, to=0.5;

r1 – коефіцієнт, що враховує відбиваннясвітла від внутрішніх поверхонь приміщення. Береться з таблиці;

ηo – світлова характеристикавікна, вибирається з таблиці;

Кзд –коефіцієнт, що враховує затемнення вікон будинками, що розташовані навпроти,при їх відсутності Кзд=1;

Кз –коефіцієнт запасу береться в межах Кз= 1.3-1.5.

Нормативне значенняКПО обчислюємо по формулі (2.1):

eIV = 1.5%·0.9·1=1.35%;

Фактичне значенняКПО обчислюємо за формулою (2.3):

/>

Порівнюючинормативне значення КПО з фактичним можна зробити висновок про ефективністьприродного освітлення у відділі. Природне освітлення є достатньо ефективним.Тому не треба вживати додаткових заходів./>

Задача №3

Перевіритиефективність штучного освітлення відділу.

Габаритиприміщення: довжина — 7м; ширина – 4,5м; висота – 3,5м.

Вид джереласвітла: лампа накалювання; Системаосвітлення: загальна; Кількість світильників: 6; Кількість ламп у світильнику:1

Нормованезначення освітленості для економічного відділу при загальному освітленніскладає при використанні газорозрядних ламп – 300 лк, при використанні лампнакалювання – 200 лк.

Значеннярозрахункової освітленості, лм, при використанні ламп накалювання може бутирозраховано за допомогою методу коефіцієнта використання світлового потоку заформулою:


/>(3.1)

Звідки Еф:

/>(3.2)

деFл — світловий потік лампи, лм.Орієнтовано лампа потужністю 100 Вт створює 1450 лм, 150 Вт – 2000 лм, 60 Вт –790 лм;

nx – коефіцієнт використання світловогопотоку. Для світильників, які використовуються в громадських будівлях длятрадиційних приміщень і колірної обробки, коефіцієнт використання може набуватизначення в межах nx=0.4-0.6;

N – кількість світильників,шт. Задану у вихідних даних необхідно розмістити рівномірно до площіприміщення, бажано по сторонах квадрата, виконуючи такі умови: сторона квадратаL=1.4·Hp, де Hp – висота півісу світильника надробочою площиною, що визначається як різниця між висотою приміщення істандартною висотою робочої площини, яка дорівнює 0.8 м, а також висотою звисання світильника від стелі hсв=0.4 м.

Відстань відсвітильника до стіни бажано витримувати в межах I=0.3-0.5 L;

n – кількість ламп у світильнику, шт;

S – площа приміщення, м2;

k – коефіцієнт запасу, k=1.5-2;

Z – коефіцієнт нерівномірностіосвітлення, для ламп накалювання Z=1.15.


/>

Порівнюючинормативне значення освітлення з фактичним видно, що штучне освітлення увідділі не ефективне. Існуюче освітлення набагато менше норми. Для покращенняосвітлення можна збільшити кількість світильників, або ламп у існуючихсвітильниках. Також можна збільшити потужність ламп.

Задача №4

 

Розрахуватизаземлення для стаціонарної установки. Заземлювачі заглиблені і розміщені водин ряд (глибина закладання t=80 см).

1. Визначитивідстань між заземлювачами.

2. Взятивідповідно до ПЕУ, ПТБ і ПТЕ припустимий опір захисного заземлення.

3. Визначитирозрахунковий питомий опір ґрунту.

4. Визначитиопір розтіканню струму одиночного заземлення.

5. Визначитикількість заземлювачів.

6. Визначитидовжину з’єднувальної смуги.

7. Визначитирозрахунковий опір з’єднувальної смуги.

8. Визначитизагальний розрахунковий опір заземлюваного пристрою.

9. Зробитивисновок про ефективність виконаного захисного заземлення.

Вхідні данні:

Тип заземлювача:труба;

Довжиназаземлювача, см – 275;

Діаметрзаземлювача: — 5;

Ширина з’єднувальноїсмуги, см — 4;

ґрунт:супісок;

Кліматична зона: ІІ.

1) Визначаємовідстань між заземлювачами. Lт= с×lт, см

2) Увідповідності з ПУЕ, ПТБ та ПТЕ визначаємо допустимий опір розтіканню струму взаземлювачі Rз для установки до 1000В ізольованоїта глухо заземленої нейтралі. Rз=10 Ом;

3) Визначаємопитомий опір ґрунту, який рекомендований для розрахунку, ρтабл: ρтабл = 7·104Ом·см;

4) Визначаемопідвищуючі коефіцієнти для труб Кпт і для полоси Кпп, яківраховують зміни опору грунту та різні пори року в залежності від опадів, щовипали:

Кпп =3.5-4.5;

Кпт =1.5-1.8;

5) Визначаєморозрахунковий питомий опір ґрунту для стержнів, Ом:

ρрасчетн= ρтабл·Кпт;

ρрасчетн= 7·104·1.5=105000;

6) Визначаємовідстань від поверхні землі до середини труби, см:

/>;

/>;

Визначаємо опіррозтіканню струму для одиночного заглибленного заземлювача, який розташованийнижче поверхні землі на 0.6-0.8 м (застосовується для стаціонарних установок),Ом:


/>;

/>;

7) Визначаємопотрібну кількість труб (одиночних заземлювачів) без врахування екранування:

/>;

/>;

8) Визначаємовідстань між трубами із співвідношення /> длязаглиблених стаціонарних заземлювачів це співвідношення рекомендовано приймати />.

/> см;

/>;

9) Визначаємокоефіцієнт екранування труб ηэт при кількості труб та відношенні

/>:

ηэт=0.49;

10) Визначаємонеобхідну кількість труб з урахуванням коефіцієнта екранування:


/>;

/>;

Приймаємокількість труб рівною 62.

11) Визначаєморозрахунковий опір розтіканню струму при принятій кількості труб ηТЭ,Ом:

/>;

/>;

12) Визначимодовжину з’єднувальної смуги:

/>

/>

13) Визначаємоопір розтіканню струму в з’єднувальній смузі:

 />

/>

14) Визначаємокоефіцієнти екранування ηэ.сп для з’єднувальної полоси при nтэ і співвідношенні />: ηэ.сп=0.21;

15) Визначаєморозрахунковий опір розтіканню струму в з’єднувальній смузі (з урахуваннямкоефіцієнта екранування), Ом:

/>;

/>;

16) Визначаємозагальний розрахунковий (теоритичний) опір розтіканню струму в трубах із’єднувальній смузі, Ом:

/>;

/>;

17) Визначаємонеобхідний розтин магістральної шини внутрішнього контура по ПУЕ: Sмаг.шини=100 мм2;

18) Визначаємонеобхідний розтин провідників для з’єднування заземлюваного пристою з магістральноюшиною по ПУЕ для голих провідників при відкритій прокладці (матеріал мідь та алюміній):

Sміді=4 мм2;

Sалюм=6 мм2;

19) Порезультатам розрахунків отримуємо паспорт заземлювача:

Відстань міжзаземлювачами: 275 см;

Припустимий опірзахисного заземлення: 10 Ом;

Розрахунковийпитомий опір ґрунту: 7·104 Ом·см;

Опір розтіканнюструму одиночного заземлення: 303.946Ом;

Кількістьзаземлювачів: 62;

Довжиназ’єднувальної смуги: 17316.75 см;

Розрахунковийопір з’єднувальної смуги: 1.05 Ом;

Загальнийрозрахунковий опір заземлюваного пристрою: 0.95 Ом.

Розрахунковезаземлення ефективне і відповідає всім вимогам.


/>Список використаної літератури

1. Метоличнi вказiвки до виконання контрольноi роботи з курсу «Основи охорони працi» для студентов економiчних специальностей заочноi форми навчання. – Суми: Вид-воСумДУ, 2003

2. Никитина Л.И.,Щербатова А.С. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающейпромышленности. – М.: Лесная промышленность, 1977

3. Безопасностьжизнедеятельности / Под ред. О.Н. Русака.-СПб.: ЛТА ,1997.- 293 с

4. Безопасностьжизнедеятельности. Учебник для вузов/С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьякови др.; Под общ. ред. С.В.Белова. –М.: Высш. шк., 1999. – 448 с,: ил.

еще рефераты
Еще работы по безопасности жизнедеятельности