Реферат: Цивільна оборона

Міністерствоосвіти і науки України

Східноукраїнськийнаціональний університет ім.В.Даля

Інститутхімічних технологій

Факультетхімічних наук

Кафедратехнології високомолекулярних сполук


Методичнірекомендації з самостійної роботи

Цивільнаоборона

2009


Цивільнаоборона. Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів денної тазаочної форм навчання, що навчаються за напрямами: 0708 – Екологія; 0802 –Прикладна математика; 0905 – Інженерна механіка; 0916 – Хімічна технологія таінженерія; 1102 – Фармація/ Укл. О.В.Маслош– Рубіжне.: ІХТ СНУ, 2009. – 22 с.

Наведені рекомендації до самостійного вивчення курсу“Цивільна оборона”, виконання і оформлення контрольних робіт, вибору варіантівдо них і користування необхідною літературою.

Схваленокафедрою ТВМС

Протокол№ 1 «__» вересня 2009 р.

Зав.кафедрою Маслош В.З..

Затвердженометодичною радою ІХТ СНУ ім. В. Даля

Протокол№, «___»______________ 2009 р.

Головаметодичної ради Тімошин А.С.

еще рефераты
Еще работы по военной кафедре