Реферат: Організація озброєння і техніка загальновійськових та артилерійських підрозділів

Інститут ракетнихвійськ і артилерії імені Б. Хмельницького

ЛЕКЦІЯ

з навчальноїдисципліни «Тактика»

«Організаціяозброєння і техніка загальновійськових та артилерійських підрозділів»

 

Суми 2006

Організаційнаструктура загальновійськових підрозділів та частин

Організація військ – структура військовихформувань, яка повинна забезпечувати їх найвигідніший склад, найбільш доцільнепоєднання видів озброєння і родів військ, високу бойову готовність та здатністьуспішно вести бойові дії.

Організація військ є частиною будівництва збройнихсил, охоплює всі їх ланки: підрозділи, частини, з'єднання, об`єднання як видівзбройних сил, так і формувань родів військ, спеціальних військ.

У практиці будівництва збройних сил більшостікраїн відомо такі основні форми організацій військ:

Сухопутні військавідділення(обслуга, екіпаж),

– взвод,

– рота (батарея),

– батальйон (дивізіон),

– бригада (полк),

Взвод роту (батарею), батальйон (дивізіон) – називаютьще підрозділами, полк – частиною, бригаду – з'єднанням.

ПС – авіаційна ланка, ескадрилья,полк, крило, дивізія, корпус,

ескадра, повітряний флот.

ВМФ – корабель, дивізіонкораблів, бригада кораблів, дивізія

кораблів, ескадра, флотилія, флот.

Організаційна структура сучасних військовихформуваньвід

батальйону, йому відповідних і вище, як правило складаєтьсяз:

– управління (командування,штаб)

– бойових підрозділівбойового забезпечення (підрозділи розвідки, зв'язку)

– підрозділи обслуговування(тилові, технічні, медичні).

Кожному з'єднанню, частині і підрозділуприсвоюється номер і найменування по роду військ.

Наприклад: 5 армійськийкорпус; 4 механізована бригада; 15 артилерійський полк; 3 танковий батальйон.

Організація військ, як військова справа в цілому,розвивається головним чином під впливом економічних можливостей держави.Безпосередній вплив на зміни в організації військ чинить в першу чергукількість і якість озброєння, яке мають війська, а також способи ведення бою.

Так,в рабовласницькому суспільстві організаційна структура військ визначаласьнаявністю на їх озброєнні ручної холодної зброї і простішими способами веденнябою. Це забезпечувало застосування в той час, таких порівняно нескладнихорганізаційних форм, як наприклад, загін, маніпула (120 чоловік), легіон (1200чоловік).

В період розвитку вЗахідній Європіфеодалізму, коли в силу соціально-економічних причин піхота, як головний рідвійськ, поступово втратила своє значення і була змінена рицарською кіннотоюпотреба в маніпулах, легіонах відпала, оскільки бойові дії стали представлятисобою частіше протиборство лицарів; первісною організаційно-тактичною одиницеюстає спис. Кількість десятків списів поєднувалась у прапор (загін).

З появою (в 14 столітті) і розвитком вогнепальноїзброї, в головній ролі на полях битв знову виступає піхота. Першимиорганізаційно-тактичними формами відродженої піхоти стали батальйонинепостійного складу, які в 14–15 столітті у ряді країн мали назву мала баталія.В 16 – 17 столітті основною організаційно-тактичною структурою ряду армій стаєполк, маючи у своєму складі 10 рот (ескадронів). У деяких арміях, для зручностіуправління, 3 – 4 роти стали зводитись в батальйон постійної організації (500-1000 чоловік), а 2–3 полки – в бригаду.

На флоті основною організаційною одиницею єпарусний корабель, кілька кораблів поєднувались в дивізії, а останні в ескадри.

Збільшеннямасштабів бойових дій у 17 – 18 століттях привело до необхідності створеннябільш великих організаційно-тактичних одиниць (дивізій і корпусів), об'єднавшиусі роди військ (піхоту, кінну, артилерію). Кожна дивізія таким чином стала справжньоюармією в зменшених масштабах, здібною діяти самостійно і чинити значний опірнавіть противнику, який має переважаючі сили. Для дій на окремих напрямах; апотім і оперативних напрямках стали створюватися об'єднання.

ВПершій, а потім і в Другій світовій війні були відпрацьовані і випробувані вході боїв організаційні структури загальновійськових підрозділів і частин, якідіють і в сучасних умовах.

Організаціяозброєння механізованого (танкового) батальйону

Механізовані і танкові підрозділи, оснащенібойовими машинами піхоти, бронетранспортерами і танками, здатні вбою вирішувати найрізноманітніші завдання, надійно поражати живу силу, танки,БМП, БТР, артилерію, протитанкові засоби, вести боротьбу з вертольотами ілітаками противника.

Механізовані, танкові роти і батальйони здатнішвидко використовувати результати вогневих ударів, створювати охоплення іглибокі обходи для знищення або взяття противника у полон, а також успішнодіяти у відриві від головних сил.

Механізований (танковий)батальйонорганізаційно входить до складу механізованої(танкової) бригади. Він є основним загальновійськовим тактичним підрозділом тарозрахунковою тактичною одиницею з'єднання при плануванні бою і проведеннярозрахунків для проведення маршу, при перевезенні залізницею, водним шляхом,повітряним транспортом.

Механізовані (танкові)ротиорганізаційно входять до складу механізованого(танкового) батальйону, вони є тактичним підрозділом і є розрахунковою одиницеюпри проведенні різноманітних розрахунків у механізованій (танковій) бригаді.

Механізований (танковий) батальйон, рота, оснащенісучасною бойовою та іншою технікою, високоманевренні на полі бою, маютьзначний броньований захист та стійкість до зброї масового ураження противника

Батальйон(рота) здатні при взаємодії з сусідами і самостійно міцноутримувати зайнятий район (основний пункт) у обороні на різній місцевості і прибудь-якій погоді, знищувати повітряні десанти, вертольоти і інші низьколітаючіцілі противника, успішно вести наступ, проводити марш на великі відстані,швидко використовувати результати вогневих ударів для завершення розгромупротивника.

Механізовані і танкові батальйони (роти)взаємодіючи між собою, а також з артилерією і підрозділами інших родів військ іспеціальних військ, виконують основні завдання щодо безпосереднього знищенняживої сили та вогневих засобів противника в ближньому бою, використовуючирезультати вогневої поразки противника, вміло сполучаючи вогонь в наступі,можуть швидко охопити противника, знищити його живу силу, танки, БМП, БТР,артилерію, протитанкові засоби, а також засоби ядерного та хімічного нападу,літаки та вертольоти.

В залежності від організаційної належностібатальйон може мати на озброєнні БМП або БТР, танки. Якщо батальйон має наозброєнні БМП то його називають механізованим батальйоном на БМП. Якщобатальйон має на озброєнні БТР, то його називають механізований батальйон наБТР.

Якщо на озброєнні в батальйоні танки, тоназивають його танковим батальйоном.

Розглянемо більш наглядно організаційну структуруі склад механізованого батальйону на БТР.

Загальна організаційнаструктура.

управління (командир батальйону ійого заступники);

бойові підрозділі – 3 механізовані роти,

- мінометна батарея

- протитанковий взвод

– взвод АГС-17;

підрозділи бойового забезпечення (взвод зв'язку);

підрозділиобслуговування (– взвод технічного обслуговування,

-  взводматеріального забезпечення,

-  медичний пункт).

Організаціята озброєння механізованого (танкового) батальйону.

Механізованийбатальйон на БТР1. Механізованийбатальйон на БТР входить до складу механізованої бригади.

2. Механізований батальйон на БТР призначений дляведення бою в обороні і в наступі.

3. Доскладу механізованого батальйону входять:

управління батальйону (командир і його заступники).

Бойові підрозділи (три механізовані роти,

- мінометна батарея,

- протитанковий взвод,

- гранатометний взвод АГС-17)

Підрозділи забезпечення (взвод зв'язку)

Підрозділи обслуговування

- взвод технічного обслуговування,

- взвод матеріального забезпечення,

- медичний пункт батальйону.

4.Всього в механізованому батальйоні:

- особового складу – 544

- бронетранспортерів – 42 (30+12)

- 120 мм мінометів – 6

- установок протитанкових керованих ракет «фогот» – 6

- установок протитанкових керованих ракет «метис» – 3

- станкових протитанкових гранатометів СПГ-9 – 3

- ручних протитанкових гранатометів РПГ-9 – 27

- кулеметів Владимирова КПВТ – 27

- кулеметів Калашникова – 27

- автоматів Калашникова – 339

- снайперська гвинтівка СВД – 31

Командування підрозділупризначається для підготовки підрозділів до ведення бойових дій і управлінняпідрозділом в ході бою.

Бойові підрозділи – призначені длябезпосереднього ведення бою з противником в обороні або в наступі.Механізовані, танкові підрозділи ведуть бій з противником в безпосередньомувогневому контакті, а всі інші підрозділи підтримують їх бойові дії.

Підрозділи зв'язку батальйонупризначені, для встановлення і підтримки постійного зв'язку з підлеглими,приданими підрозділами і забезпечення управління, а також для підтримки зв'язкуз старшим командиром і сусідами.

Підрозділи технічного обслуговування призначенні длятехнічного обслуговування і поточного ремонту озброєння і техніки.

Підрозділи матеріального забезпечення призначені дляутримання запасів, боєприпасів і матеріальних засобів, підвозу їх у підрозділиі забезпечення особового складу гарячою їжею.

Протитанкові підрозділи залишаються вбезпосередньому підпорядкування командира батальйону і використовуються, якправило у повному складі на танконебезпечних напрямах для відбиття атак танківта інших броньованих машин противника, в якості протитанкового резерву.

Гранатометні підрозділи призначенідля пораження ЖС іВЗ противника, розмішених відкрито в окопах, особливо ефективні при відбиттіатак мотопіхоти противника перед переднім краєм оборони і відбиття контратак уході наступу.

Вогнеметні підрозділипризначенні дляпораження живої сили, озброєння, бойової і іншої техніки противника і створеннявогнищ: Діючи у бойових порядках вони ведуть вогонь з вогнеметів на ходу, зкоротких зупинок і з місця.

Медичнийпункт батальйонупризначений для розшуку, вивозу (виносу) з поля боюпоранених, надання пораненим і хворим до лікарської (фельдшерської) допомоги іпідготовки їх до подальшої евакуації в медичні установи для лікування таодужання.

Механізованийбатальйон на БМП.

1. Механізований батальйон на БМП входить до складу механізованоїбригади на БМП.

2. Механізований батальйон на БМП призначається для ведення бою вобороні і в наступі.

3. До складу механізованого батальйону на БМП входить:

управління батальйону (командир і його заступники).

Бойові підрозділи – три механізовані роти,

- мінометна батарея,

- гранатометний взвод АГС-17

Підрозділи забезпечення (взвод зв`язку)

– Підрозділиобслуговування – взвод технічного обслуговування

– взводматеріального забезпечення

– медичнийпункт батальйону.

4. Всього в механізованому батальйоні:

- особового складу – 452

- бойових машин піхоти – 34+2

- 120 мм мінометів – 6

- автоматичних гранатометів станкових – 30

- ручних протитанкових гранатометів – 33

- кулеметів Калашникова – 27

- снайперських гвинтівок СВД – 31

- автоматів Калашникова – 299

Вмеханізованому батальйоні на БМП відсутні протитанковий взвод батальйону, томущо на кожній БМП встановлена пускова установка протитанкових керованих ракет.

Танковийбатальйон

Танковийбатальйон є головною ударною силою механізованої танкової бригади івикористовується на основному напрямі наступаючих військ, в обороні танковийбатальйон використовується на загрозливих, можливих напрямках прориву нашоїоборони, для контратаки і знищення противника, який прорвав оборону.

1. Танковийбатальйон входить до складу механізованої (танкової) бригади.

2. Танковийбатальйон призначений для ведення бою в обороні та наступі.

3. Танковийбатальйон складається з:

- управління (командир батальйону та його заступники);

- бойових підрозділів (3 танкових роти);

- підрозділу бойового забезпечення (взвод зв`язку);

- підрозділів обслуговування – медичний пункт,

– взводтехнічного забезпечення

– взводматеріального забезпечення.

4. Всього у танковому батальйоні:

– особовогоскладу – 179

– танків– 31

3. Основнітактико-технічні характеристики озброєння та бойової техніки механізованого ітанкового батальйону

На озброєнні Збройних сил України стоять зразкистрілецької зброї, бронетранспортерів, бойових машин, танків, артилерії якідісталися нам від армії радянського союзу. Але ці зразки ні в якому разі непоступаються по тактико-технічним характеристикам видам озброєння світовихлідируючих держав, а іноді навіть переважають їх, особливо при експлуатації уекстремальних умовах бою.

Українатакож розробляє власне озброєння, проте вони ще не випускаються оборонноюпромисловістю.

Розглянемоосновні види стрілецької зброї, бронетранспортерів, бойових машин, танків іпротитанкових засобів і їх тактико-технічні характеристики.

А) Стрілецька зброя

ТТХ стрілецької зброї:

Виді калібр обр. Дпр. (м) Дпп. (м) Темп стріл, п/хв Швид. стріл, од/чер Убійна сила (м) Кільк. патр. в маг. (шт.)

vпоч кулі (м/с)

Вага Зразок (кг) Патр. (г) Кулі (г) 9 мм ПМ 50 50 - ЗО 100 8 315 0,81 10,0 6,1 5,45 мм АК-74 1000 440/ 625 600 40/100 1350 ЗО 900 3,6 10,2 3,4 5,45 мм РПК-74 1000 460/ 640 600 50/150 1350 45 960 5,46 10,2 3,4 7,62 мм ГЇКМБ 1500 420/ 640 650 -/250 3800 250 825 17 21,8 9,6

7,62 мм

свд

1300 1200 - 20 3500 10 1000 3,8 21,8 9,6

Б)протитанкові засоби

ТТХ гранатометів та ПТКР:

Види озброєння Вага (кг)

КЛБ

(мм)

ОБС (чол) Достр. (м) Брон. проб, мм БК (шт.) Швид. стріл, сн/хв Час. пер. (сек) V™ м/хв Зраз сн. max min РПГ-7В 6,3 2,2 40 2 1000 - 200 5 6 15 140 СПГ-9 50,5 5,5 73 4 4500 Дпп 1300 300 6 6 25 435 9к115 (метис) 16,5 6 93 2 1000 40 500 8 4–5 15 180 9К111 «ФАГОТ» 9М111 22+1 3 7,6 120 3 2000 70 4500 8 3 60^ 186 9М113 22+2 5 14,5 135 3 3000 75 500 8 3 60 208 9П148 «КОНКУРС» 7000 14,5 135 2 4000 75 500 15 5 25 208

В) бойова техніка

ТТХ бойової техніки:

Види техн. Рік

Маса

(т)

Ек. (чол) Озброєння Товщ. бр. Потуж Кін/с Швид. (км/г) суш/в Зап. ходу (км) Гармата, снарядів Кулемети ПТКР лоб Т-64Б 1976 39 3 125 7,62 12,7 - 490 700 60/- 600 36 2000 300 Т-72Б 1983 43 3 125 7,62 12,7 - 550 840 60/- 700 45 2000 300 Т-80УД 1986 46 3 125 7,62 12,7 - 550 1000 60/- 740 45 2000 300 БМП-1 1966 13 3 73 7,62 300 65/7 600 40 2000 4 БМП-2 1980 13,8 3 ЗО 7,62 9М111 350 62/7 550 500 2000 4 БМП-3 1986 18,7 3 100 7,62X3 9М117 500 72/10 600 22 6000 8 500 БТР-60ПБ 1960 10,3 2 - 7,62 14,5 - 2/90 80/10 500 2000 500 БТР-70 1970 11,5 2 - 7,62 14,5 - 2/115 80/10 540 2000 500 БТР-80 1980 13,6 2 - 7,62 14,5 - -456 80/10 540 2000 500 210

Висновок

Проголосивши свою військову доктрину, яка маєоборонний характер, Україна виходить з того, що вона не є потенційнимпротивником жодної конкретної держави. Свою військову безпеку Українарозглядає, як стан військового захисту національних інтересів в умовахпотенційної і реальної військової загрози. На захисті національних інтересівстоять Збройні сили України, їх будівництво здійснюється згідно з діючимзаконодавством і ратифікованими Україною міжнародними договорами і угодами іугодами з військових питань.

Якісними характеристиками будівництва Збройнихсил є бойова здатність, ефективність, бойова стійкість, мобільність,інформованість, керованість, живучість, готовність до мобілізації, виконаннябойових завдань.

Збройні сили України оснащуються єдиними системамиавтоматизованого управління, зв'язку, новими зразками озброєння і техніки.

Проте не дивлячись на велику потужність засобівзнищення, головна роль у веденні війни належить особовому складу, який оволодівновою зброєю, новою бойовою технікою і мистецтвом ведення війни, особовомускладу який повинен мати окрім високих професійних навичок, ще й високийморально-бойовий дух.

еще рефераты
Еще работы по военной кафедре