Реферат: Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

                                          1.  Загальне положення.         

          1.1  Вступ.

  При перевезені автомобільним транспортомприпускають використання рухомого складу (автомобілів і автопоїздів), щознаходиться в справному технічному стані.

  Справний технічний стан означає повнавідповідність рухомого складу нормам, обумовленим правилами технічноїексплуатації, і характеризує його працездатність.

  Працездатність автомобіля оцінюєтьсясукупністю експлуатаційно-технічних якостей: динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю, довговічністю,керованістю і т.д., які для кожного автомобіля виражаються конкретнимипоказниками. Щоб працездатність автомобіля в процесі експлуатації знаходиласяна необхідному рівні, значення цих показників тривалий час повинні малозмінитися в порівнянні з їхніми первісними величинами.

  Однак технічний стан автомобіля, як і всякоїіншої машини, у процесітривалої експлуатації не залишається незмінними. Воно погіршується внаслідку зношування деталей і механізмів, поломок і інших несправностей, щоприводить результаті до погіршення експлуатаційно-технічних якостей автомобіля.

  Зміна зазначених якостей автомобіля в мірузбільшення пробігу може відбуватися також у результаті недотримання правилтехнічної експлуатації або технічного обслуговування автомобіля.

  Основним засобом зменшення інтенсивностізношування деталей і механізмів і запобігання несправностей автомобіля,тобто  підтримання його в належномутехнічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічногообслуговування.

 

 Під технічнимобслуговуванням розуміють сукупність операцій (прибирально-мийні, кріпильні,регулювальні, мастильні та ін.), ціль яких — попередити виникненнянесправностей (підвищити надійність) і зменшити зношування деталей (підвищитидовговічність), а послідовно, тривалий час підтримувати автомобіль у станіпостійної технічної справності і готовності до роботи.

  Навіть при дотриманні всіх заходів зношуваннядеталей автомобіля може привести до несправностей і до необхідності відновленняйого працездатності або ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупністьтехнічних впливів, спрямованих на відновлення технічного стану автомобіля (йогоагрегатів і механізмів), що втратив обслуговування і ремонту автомобілів.

  Основний документ відповідно до якогоробиться ТО і ремонт на автопідприємствах – це положення про ТО і ремонт  автомобільного транспорту. Згідно цьогодокумента, ТО робиться планово-попереджувально, через визначений пробіг.

  Існують наступні види ТО і ремонту: ЩО — щоденне обслуговування, спрямовано в першу чергу на перевірку вузлів безпекиперед виїздом і по поверненню.

  ТО-1 — перше технічне обслуговування,проводиться через 3-5 тис. км. ТО-2 — друге ТО, проводиться через 10-15 тис.км. СО — сезонне обслуговування, проводиться навесні і восени. ПР — поточнийремонт, ремонт спрямований на відновлення технічно-несправного стану, крімбазових деталей.

  Одним знапрямків, що дозволяють підвищити технічний стан парку автомобілів примінімальних витратах на будівництво виробничої бази для ТО і поточного ремонту,є будівництво й організація баз централізованого обслуговування і ремонтуавтомобілів. База централізованого обслуговування забезпечує ТО і ПР кількаавтогосподарств, що не мають власної виробничої бази. Така форма організаціїдозволяє сконцентрувати засобу механізації виробничих процесів, підвищитипродуктивність праці і якостей робіт.

      

         

1.2 Характеристикавиробництва і об’єкту проектування на базі якоговиконується дипломний проект.

         ОАО ”Одеський завод поршневих кілець” був основан в 1925 році,

як авторемонтне підприємство, а з 1947 року булоорганізовано випуск

поршневих кілець.

        На сьогоднішнійдень завод хоч і займає невеличку площу, але має свій парк автомобілів більшістьз яких вітчизняного виробництва.Це такі марки автомобілів, як: ЗИЛ, ГАЗ таінші. Більшість автомобілів використовуються для перевезення продукціїпідприємства.

       Дляутримання парку автомобілів були розроблені зони технічного

обслуговування та поточного ремонту, а також декількаремонтних відділеннь, такі як: слюсарно-механічне, агрегатне, акумуляторне,кузнечно-ресорне, медницько-радіаторне, електро-технічне та інші.

       Якщорозглядати зони ТО-2 та ПР, то вони поділені на пости, де зна-ходяться лінії наяких проходе технічне обслуговування та ремонт. У ціх зонах працює не малакількість людей.                

      

           Схема структури управління службитехнічної експлуатації.  

                         Керівниквідділу постачання    

<img src="/cache/referats/12793/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1028"> <img src="/cache/referats/12793/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1027">


     Зам.керівника по експлуатації                               Керівник парку

<img src="/cache/referats/12793/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1029"> <img src="/cache/referats/12793/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1030"> <img src="/cache/referats/12793/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1031"> <img src="/cache/referats/12793/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1032">


Транспортний          Керівник               Головний                   Склади

<img src="/cache/referats/12793/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1035">     відділ                  колони                  механік          запчастин та ГСМ

<img src="/cache/referats/12793/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1034"> <img src="/cache/referats/12793/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1033">


Диспечерська             Водії           Зони ТО-1, ТО-2, ПР, ЩО.    

<img src="/cache/referats/12793/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1036">   Служба                                           

                                                                      Робочі

                                                                         

        Слюсарно-механічне відділення напідприємстві було розроблено для востановлення деталей механічною або слюсарноюобробкою, а також виготовлення інших деталей, необхідних для ремонту (допоміжніремонтні деталі, прості осі, вали та втулки), а також для внутрізаводськихнужд.

       

       1.3 Вибір таобгрунтування режиму роботи      виробництва.

       Вибір режиму праці був розробленбільшою частиною для самого підприємства, а потім його трохи переробили нашестидену робочу неділю.Початок робочого дня з 8.00, а закінчення у 16.00. Зперервою на обід у 12.00, рівно на годину.

       Перехід шестиденний робочий тиждень бувпотрібен з великою загрузкою підприємства, та самого парку.

 

  

                 2.1 Розрахунокзон ТО і ПР.

  2.1.1 Розрахунок рычної виробничої програмитехнічного обслуговування поточного ремонту.

 

       Вихідні данні беремо з“положення про додаток-Д, стр.14”.

       Вибрані нормативні даннівстановлені для таких умов: 1   катенгоріяумов експлуатації; базова модель автомобіля і помірна кліматична зона.

       З урахуванням того, щоконкретні умови експлуатації відрізняються від приведених вище необхіднонормативні данні відкоректувати за допомогою коефіціентів.

      

       К1– коеф. корктуваннянормативів, взалежності від умов експлуатації.

              К2– коеф. корктування нормативів, взалежності відмодефікації рухомого складу та організації його роботи.

         К3 — коеф. корктування нормативів, взалежності від природньо-кліматичнихумов.  К3=К3’* К3”

  

      Характеристика рйонуексплуатації ДТЗ: помірно-теплий, помірно-теплий вологий, теплий-вологий.

      Якщо автогосподарствознаходиться в прибрежній зоні, з шириною полоси до 5 км, а також привикористанні ДТЗ для перевезення хімічних вантажів, які можуть визватиінтенсивну корозію деталей необхідно враховувати агресивність навколишньогосередовища.

       Для зручності розрахунківвибрані коеф. зводимо втаблицю.

       К4 — коеф.корктування нормативів питомої трудомісткості ПР.

       К4’ –коеф.корктування нормативів тривалості простою в ТО і Р,взалежностівід пробігу з початку експлуатації

          К5   –коеф.корктуваннянормативів трудомісткості ТО і ПР в залежності від кількості обслуговуємих таремонтуємих автомобілів в автогосподарстві і кількість технологічно сувмістнихгруп рухомого складу.

     

 Автомобілі посувмісним групам дідяться на 5, кожній із яких збирають рухомий склад,конструкції якого дозволяє використовувати одні і тіж пости і обладнання для ТОі ПР.

 

      Вихідні нормативні данні зводимо втаблицю.

 

                                                                                             (Таблиця 2.1)

Тип   ДТЗ

              Періодичність, км

Пробіг до  КР, км

    ЩО

     ТО — 1

  ТО – 2

1

ГАЗ — 53

110           

4000

16000

250000

2

ЗИЛ — 130

140

4000

16000

300000

        

                                                                                             (Таблиця 2.2)

Тип   ДТЗ

Нормативна трудомісткість, л.-г.

Питома труд. ПР

    ЩО

     ТО — 1

  ТО – 2

1

ГАЗ — 53

0,42           

2,2

9,1

3,7

2

ЗИЛ — 130

0,45

2,5

10,6

4,0

          

  ГАЗ– 53                                                                         (Таблиця 2.3)Показники                           Коефіціенти коректування

  К1

  К2

  К3

 К3’

 К3”

  К4

 К4’

  К5

Кзаг.

LTO-1

0,8

1,0

1,0

1,0

0,8

LTO-2

0,8

1,0

1,0

1,0

0,8

LKP

0,8

1,00

1,1

1,1

1,00

0,88

tЩО

1,00

0,95

0,95

tТО-1

1,00

1,3

1,2

0,95

1,48

tТО-2

1,00

1,3

1,2

0,95

1,48

tПР

1,2

1,00

0,9

0,9

1,0

1,2

0,95

1,1

  ЗИЛ – 130                                                                     (Таблиця 2.4)

Показники                           Коефіціенти корестування

  К1

  К2

  К3

 К3’

 К3”

  К4

 К4’

  К5

Кзаг.

LTO-1

0,8

1,0

1,0

1,0

0,8

LTO-2

0,8

1,0

1,0

1,0

0,8

LKP

0,8

1,00

1,1

1,1

1,0

0,88

tЩО

1,00

0,95

0,95

tТО-1

1,00

1,3

1,3

0,95

1,6

tТО-2

1,00

0,9

0,9

1,0

1,3

1,3

0,95

1,3

tПР

1,2

1,00

0,9

0,9

1,0

1,3

0,95

1,2

                                   Розрахунок періодичності ТО-1

Ln= LTO-1н  *Kзаг = Ln* К1 * К3  (км)                                                (2.1.1)

   

де      LTO-1н – нормативний пробіг до ТО-1

К1 — коеф. корктування нормативів, взалежностівід умов експлуатації.

К3 — коеф.корктування нормативів, взалежності від природньо-кліматичних умов. 

                 (ГАЗ)                                                      (ЗИЛ)

L’TO-1 = 4000 * 0,8 * 1.0 = 3200           L’TO-1 = 4000 * 0,8 * 1.0 = 3200

L’TO-2 = 16000 * 0,8 * 10 = 12800         L’TO-2 = 16000 * 0,8 * 10 =12800

<img src="/cache/referats/12793/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1025"> (км)                                                                  (2.1.2)

де     <img src="/cache/referats/12793/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1026"> нормативний пробіг до КР.

К2 — коеф.корктування нормативів, взалежності від модефікації рухомого складу таорганізації його роботи.

                      (ГАЗ)                                                      (ЗИЛ)

 L’кр =208333 * 0,8 * 1,00 * 1,1  =  229166

                                                                       L’кр = 244330 * 0,8 * 1,00 * 1,1  = 215010

 

 Зурахуванням того, що частина рухомого складу не пройшла КР, а частинаавтомобілів пройшла. Необхідно ввести розрахунки окремо по        2 групам машин. Щоб спроститирозрахунки необхідно знайти середньовивожені величини пробігу до КР .

       Lкр с.р.=Асп’* Lкр н + 0.8 Асп” * Lкр н /Асп’ + Асп”  (км)            (2.1.3)

де   Асп’ –інвентарна кількість автомобілів, які не пройшли КР .

Асп” — інвентарна кількість автомобілів, які пройшлиКР .

0,8 – доля пробігу кількості відремонтованих автомобілів від нормативногопрбігу до КР .

                    (ГАЗ)                                                      (ЗИЛ)

Lкр с.р.= 250000 * 20 + 0,8 * 250000 * 100 / 20 + 100 =208333

                            Lкр с.р.= 300000 * 7 + 0,8 * 300000 * 90 / 7 + 90 =244330

              Коругування періодичності дій по кратності.

     Длязручності складання графіків ТО і ПР, і виконання похмбок в наступних розрахункахзначеня пробігів між окремих діями повинно бути скоректоано з середньодобовимпробігом.

L’TO-1 /lсd =n’                                                                                    (2.1.4)

де       n’-  округляємо до цілого числа.

LTO-1 = lсd *n    (км)                                                                         (2.1.5)

        Отримане значення округляємодо цілих сотен і використовуємо для всіх наступних розрахунків.

              (ГАЗ)                                                       (ЗИЛ)

n’= 3200/ 110 = 29                                         n’= 3200/ 140 = 23

LTO-1 = 110 * 29 = 3190                                  LTO-1 = 140 * 23 = 3220

L’TO-2 / LTO-1= n’                                                                             (2.1.6)

LTO-2 = LTO-1 * n     (км)                                                                   (2.1.7)

 

n’= 12800 / 3190 = 4                                        n’= 12800 / 3220 = 4

LTO-2 =3190 *4 = 12760                         LTO-2=3220 * 4 = 12880

L’кр / LTO-2 = n’                                                               (2.1.8)

Lкр = LTO-2 * n   (км )                                                                        (2.1.9)

n’ =220000 / 12760 = 17                        n’ =264000 / 12880 = 20

Lкр = 12760 *17 = 216920                      Lкр =12880 *20 =257600

              Визначення простою автомобілів в ТО і Р зацикл.

 

ДКР = dКР арз + dтранс = dКР арз +(0,1…0,2)dКР арз                         (2.1.10)

                       (ГАЗ)                                                      (ЗИЛ)

ДКР = 15 + 0,15 * 15 = 17                              ДКР = 22 + 0,15 * 22 = 25

dтор = dтор н * К4’* Кзм         (дн)                                                          (2.1.11)

де         Кзм– коефіціент змінності зон ТОі Р.

dтор – скоректована нормапрстою автомобілю в ТО на кожні 1000 км

dтор =0,5 * 0,97 * 0,7 = 0,3                    dтор = 0,5 * 1,11 * 0,7 = 0,4

dтор н= Асп’ * dтор + Асп” * dтор / Асп’ + Асп”                           (2.1.12)

                       (ГАЗ)                                                      (ЗИЛ)

dтор н = 20 * 0,3 + 100 * 0,3 / 20 + 100 = 0,3

                                         dтор н = 7 * 0,4 + 90 * 0,4 / 7 + 90 =0,4

Дтор= Lкр * dтор / 1000 + ДКР       (дн)                                          (2.1.13)

Дтор=216920 * 0,3 /1000 + 17 = 82

                                         Дтор= 257600 * 0,4 / 1000 + 25 = 128

             Визначення кількості днівексплуатації за цикл.

Дец= Lкр / lсd         (дн)                                                                     (2.1.14)

Дец =216920 / 110 = 1972

                                               Дец = 257600 / 140 = 1840

                    Визначеннякоефіціента технічної готовності.

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">a

т = Дец / Дец + Дтор                                                                          (2.1.15)

де     <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">a

т  — рахується до 3 цифри після коми.

Дец – кількість днівексплуатації за цикл.

Дтор — кількість днівпростою в тор. за цикл.

      Цикл – цеперіод використання автомобілю з моменту його виготовлення і до моменту початкуексплуатації після КР або до списання.

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">a

т = 1972 / 1972 + 82 = 0,960

                                                         <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">a

т = 1840 / 1840 + 128 = 0,934

          Визначення коефіціента використанняпарку.

 

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">a

в = Дрр / Дк * <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">aт * КВ                                                                     (2.1.16)        

де   Дрр– кількість робочих днів на рік.

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">a

т – коефіціент технічної готовності.

КВ – коефіціент враховуючий зниження використання технічносправнихавтомобілей.

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">a

в – рахується до третього знаку після коми.

                         (ГАЗ)                                                       (ЗИЛ)

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">a

в = 305 / 365 * 0,960 * 0,97 = 0,778

                                                       <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">a

в = 305 / 365 * 0,934 * 0,97 = 0,757

                  Розрахунок річного пробігу парку.

       Загальний річний пробіг автомобілів парку залежать від кількостікалендарних днів, інвентарної кількості автомобілів, середньодобового пробігу,а також від коефіціенту використання парку.

Lрп = Дк * Асп* lсd * <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">a

в       (км)                                                   (2.1.17)

де     Дк -  кількістькалендарних днів.

Асп-  інвентарнакількість автомобілів.

lсd –середньодобовий пробіг.

Lрп = 365 * 120 * 110 * 0,778= 3748404

                                      Lрп = 365 * 97 * 140 * 0,757 = 3752222

                   Розрахунок кількості дій по парку.

Nкр = Lрп / Lкр     (дій)                                                                    (2.1.18)

                  

                      (ГАЗ)                                                      (ЗИЛ)

Nкр = 3748404 / 316920 = 17

                                                     Nкр = 3752222 / 257600 = 14

NТО-2 = Lрп / LТО-2 – Nкр      (дій)                                                (2.1.17)

NТО-2 = 3748404 / 12760 – 17 = 276

                                          

                                             NТО-2 = 3752222 / 12880 – 14 = 277

NТО-1 = Lрп / LТО-1 – NТО-2 – Nкр      (дій)                                  (2.1.18)

NТО-1 = 3748404 / 3190 – 276 – 17 = 882

                  

                                      NТО-1 = 3752222 / 3220 – 277 – 14 = 874

NПМР = Lрп / lсd *КЩО   (дій)                                                         (2.1.19)

де     КЩО – коефіціент частотиприбирально-мийних робіт КЩО = 0,5

NПМР = 3748404 / 110 * 0,5 = 17035

                                            NПМР = 3752222 / 140 * 0,5 = 13400

NСО = 2 *Асп   (дій)                                                                         (2.1.20)

NСО = 2 *120 = 240

                                                                NСО = 2 * 97 = 194

NД-1 = 2Lрп / LТО-1 – NТО-2 – Nкр  (дій)                                    (2.1.21)

NД-1 = 2 *3748404 / 3190 – 276 – 17 = 2057

                                           

                                            NД-1 = 2 * 3752222 / 3220 – 277 – 14= 2039

NД-2 = 1,2 *NТО-2  (дій)                                                                   (2.1.22)

                       

                   (ГАЗ)                                                      (ЗИЛ)

NД-2 = 1,2 *276 = 331

                                                       NД-2 = 1,2 * 277 = 332

                Розрахунок кількості дій по парку за зміну.

NТО-2 змін. = NТО-2/ Др ТО-2 *С  (дій)                                          (2.1.23)

де    Др ТО-2 – кількість днів роботи зони ТО-2 на рік.

С – кількість змін роботи зони  нарік.

NТО-2 змін. = 276 / 305 * 1 = 1

                                                   NТО-2 змін. = 277 / 305 * 1 = 1

NТО-1 змін. = NТО-1/ Др ТО-1 *С  (дій)                                          (2.1.24)

NТО-1 змін. = 882 / 305 * 1 = 3

                                                 NТО-1 змін. = 874 / 305 * 1 = 3

NД-1 змін. = NД-1 / Др Д-1* С  (дій)                                                 (2.1.25)

NД-1 змін. = 2057/ 305 *1 = 6

                                                NД-1 змін. = 2039 / 305 *1 = 6

NД-2 змін. = NД-2 / <sp

еще рефераты
Еще работы по транспорту