Реферат: Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения

                                          1.  Загальне положення.         

          1.1  Вступ.

  При перевезені автомобільним транспортомприпускають використання рухомого складу (автомобілів і автопоїздів), щознаходиться в справному технічному стані.

  Справний технічний стан означає повнавідповідність рухомого складу нормам, обумовленим правилами технічноїексплуатації, і характеризує його працездатність.

  Працездатність автомобіля оцінюєтьсясукупністю експлуатаційно-технічних якостей: динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю, довговічністю,керованістю і т.д., які для кожного автомобіля виражаються конкретнимипоказниками. Щоб працездатність автомобіля в процесі експлуатації знаходиласяна необхідному рівні, значення цих показників тривалий час повинні малозмінитися в порівнянні з їхніми первісними величинами.

  Однак технічний стан автомобіля, як і всякоїіншої машини, у процесітривалої експлуатації не залишається незмінними. Воно погіршується внаслідку зношування деталей і механізмів, поломок і інших несправностей, щоприводить результаті до погіршення експлуатаційно-технічних якостей автомобіля.

  Зміна зазначених якостей автомобіля в мірузбільшення пробігу може відбуватися також у результаті недотримання правилтехнічної експлуатації або технічного обслуговування автомобіля.

  Основним засобом зменшення інтенсивностізношування деталей і механізмів і запобігання несправностей автомобіля,тобто  підтримання його в належномутехнічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічногообслуговування.

 

 Під технічнимобслуговуванням розуміють сукупність операцій (прибирально-мийні, кріпильні,регулювальні, мастильні та ін.), ціль яких — попередити виникненнянесправностей (підвищити надійність) і зменшити зношування деталей (підвищитидовговічність), а послідовно, тривалий час підтримувати автомобіль у станіпостійної технічної справності і готовності до роботи.

  Навіть при дотриманні всіх заходів зношуваннядеталей автомобіля може привести до несправностей і до необхідності відновленняйого працездатності або ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупністьтехнічних впливів, спрямованих на відновлення технічного стану автомобіля (йогоагрегатів і механізмів), що втратив обслуговування і ремонту автомобілів.

  Основний документ відповідно до якогоробиться ТО і ремонт на автопідприємствах – це положення про ТО і ремонт  автомобільного транспорту. Згідно цьогодокумента, ТО робиться планово-попереджувально, через визначений пробіг.

  Існують наступні види ТО і ремонту: ЩО — щоденне обслуговування, спрямовано в першу чергу на перевірку вузлів безпекиперед виїздом і по поверненню.

  ТО-1 — перше технічне обслуговування,проводиться через 3-5 тис. км. ТО-2 — друге ТО, проводиться через 10-15 тис.км. СО — сезонне обслуговування, проводиться навесні і восени. ПР — поточнийремонт, ремонт спрямований на відновлення технічно-несправного стану, крімбазових деталей.

  Одним знапрямків, що дозволяють підвищити технічний стан парку автомобілів примінімальних витратах на будівництво виробничої бази для ТО і поточного ремонту,є будівництво й організація баз централізованого обслуговування і ремонтуавтомобілів. База централізованого обслуговування забезпечує ТО і ПР кількаавтогосподарств, що не мають власної виробничої бази. Така форма організаціїдозволяє сконцентрувати засобу механізації виробничих процесів, підвищитипродуктивність праці і якостей робіт.

      

         

1.2 Характеристикавиробництва і об’єкту проектування на базі якоговиконується дипломний проект.

         ОАО ”Одеський завод поршневих кілець” був основан в 1925 році,

як авторемонтне підприємство, а з 1947 року булоорганізовано випуск

поршневих кілець.

        На сьогоднішнійдень завод хоч і займає невеличку площу, але має свій парк автомобілів більшістьз яких вітчизняного виробництва.Це такі марки автомобілів, як: ЗИЛ, ГАЗ таінші. Більшість автомобілів використовуються для перевезення продукціїпідприємства.

       Дляутримання парку автомобілів були розроблені зони технічного

обслуговування та поточного ремонту, а також декількаремонтних відділеннь, такі як: слюсарно-механічне, агрегатне, акумуляторне,кузнечно-ресорне, медницько-радіаторне, електро-технічне та інші.

       Якщорозглядати зони ТО-2 та ПР, то вони поділені на пости, де зна-ходяться лінії наяких проходе технічне обслуговування та ремонт. У ціх зонах працює не малакількість людей.                

      

           Схема структури управління службитехнічної експлуатації.  

                         Керівниквідділу постачання    

<img src="/cache/referats/11790/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1028"> <img src="/cache/referats/11790/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1027">


     Зам.керівника по експлуатації                               Керівник парку

<img src="/cache/referats/11790/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1029"> <img src="/cache/referats/11790/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1030"> <img src="/cache/referats/11790/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1031"> <img src="/cache/referats/11790/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1032">


Транспортний          Керівник               Головний                   Склади

<img src="/cache/referats/11790/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1035">     відділ                  колони                  механік          запчастин та ГСМ

<img src="/cache/referats/11790/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1034"> <img src="/cache/referats/11790/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1033">


Диспечерська             Водії           Зони ТО-1, ТО-2, ПР, ЩО.    

<img src="/cache/referats/11790/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1036">   Служба                                           

                                                                      Робочі

                                                                         

        Слюсарно-механічне відділення напідприємстві було розроблено для востановлення деталей механічною або слюсарноюобробкою, а також виготовлення інших деталей, необхідних для ремонту (допоміжніремонтні деталі, прості осі, вали та втулки), а також для внутрізаводськихнужд.

       

       1.3 Вибір таобгрунтування режиму роботи      виробництва.

       Вибір режиму праці був розробленбільшою частиною для самого підприємства, а потім його трохи переробили нашестидену робочу неділю.Початок робочого дня з 8.00, а закінчення у 16.00. Зперервою на обід у 12.00, рівно на годину.

       Перехід шестиденний робочий тиждень бувпотрібен з великою загрузкою підприємства, та самого парку.

 

  

еще рефераты
Еще работы по транспорту