Реферат: Расчёт статически неопределимой рамы

Задача №1.

Розкритистатичну невизнучуваність рами та побудувати епюри внутрішніх зусиль.

Розв’язування.

1.<span Times New Roman"">     

Визначаємо ступінь статичноїневизначуваності рами (мал. а):

<img src="/cache/referats/4576/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025"> раз ст. невизн. (1 в’язь зайва)

2.<span Times New Roman"">     

Вибираємо основну систему (мал.б).

3.<span Times New Roman"">     

Будуємо еквівалентну систему(мал. в).

4.<span Times New Roman"">     

Записуємо канонічне рівняння

<img src="/cache/referats/4576/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026"> в еквівалентнійсистемі

5.<span Times New Roman"">     

а). будуємо вантажний стан(мал. г) і епюри Qр (мал. д) та Мр (мал. е).

<img src="/cache/referats/4576/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

<img src="/cache/referats/4576/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1028">

<img src="/cache/referats/4576/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

<img src="/cache/referats/4576/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1030">

<img src="/cache/referats/4576/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

<img src="/cache/referats/4576/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1032">

Перевірка:

<img src="/cache/referats/4576/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1033">

б). будуємо одиничний допоміжний стан (мал. є) і одиничнуепюру для нього.

в). обчислюємо вільний член та коефіцієнт при невідомомув рівнянні (*):

<img src="/cache/referats/4576/image020.gif" v:shapes="_x0000_i1034">

<img src="/cache/referats/4576/image022.gif" v:shapes="_x0000_i1035">

6.<span Times New Roman"">     

Підставляємо отримані данні врівняння (*) і розв’язуємо його:

<img src="/cache/referats/4576/image024.gif" v:shapes="_x0000_i1036">

7.<span Times New Roman"">     

Користуючись принципомнезалежності дії сил, будуємо епюру результативних згинальних моментів Ms (мал.і) для еквівалентної системи.

переріз

Mp

M1·X1

Ms=Mp+ M1·X1

1

-120

2·28,84=57,68

-120+2·28,84=-62,32

сер

-80

2·28,84=57,68

-80+2·28,84=-22,32

2

-40

2·28,84=57,68

-40+2·28,84=17,68

3

-40

2·28,84=57,68

-40+2·28,84=17,68

сер

-40

2·28,84=57,68

-40+2·28,84=17,68

4

-40

2·28,84=57,68

-40+2·28,84=17,68

5

-40

2·28,84=57,68

-40+2·28,84=17,68

сер

-10

1·28,84=28,84

-10+1·28,84=18,84

6

0·28,84=0

7

0·28,84=0

сер

0·28,84=0

8

0·28,84=0

8.<span Times New Roman"">     

За одержаними даними будуємоепюру Мs (мал. з).

9.<span Times New Roman"">     

Виконуємо статичну перевіркуправильності розв’язання задачі (перевіряємо рівновагу вузлів) (мал. л):

<img src="/cache/referats/4576/image026.gif" v:shapes="_x0000_s1031"> <img src="/cache/referats/4576/image027.gif" v:shapes="_x0000_s1037"> <img src="/cache/referats/4576/image028.gif" " v:shapes="_x0000_s1028">


<img src="/cache/referats/4576/image029.gif" v:shapes="_x0000_s1033"><img src="/cache/referats/4576/image030.gif" v:shapes="_x0000_s1027"><img src="/cache/referats/4576/image031.gif" v:shapes="_x0000_s1034">С                                                                                                                      D

                                       17,68                                                                 0

<img src="/cache/referats/4576/image032.gif" v:shapes="_x0000_s1038"><img src="/cache/referats/4576/image033.gif" v:shapes="_x0000_s1030"><img src="/cache/referats/4576/image034.gif" v:shapes="_x0000_s1029"><img src="/cache/referats/4576/image035.gif" v:shapes="_x0000_s1035">                                    K                                                                          K

<img src="/cache/referats/4576/image036.gif" v:shapes="_x0000_s1032"><img src="/cache/referats/4576/image037.gif" v:shapes="_x0000_s1036">                            17,68                                                                                         0

                                                                          мал.л).

         <img src="/cache/referats/4576/image039.gif" v:shapes="_x0000_i1037">

10. Виконуємо деформаційну перевірку правильностірозв’язання задачі. Для цього вибираємо нову основну систему і перевіряємо кутповороту цього перерізу. Будуємо одиничний допоміжний стан (мал. ж) длявизначення цього переміщення і епюру М2.

<img src="/cache/referats/4576/image041.gif" v:shapes="_x0000_i1038">

11. Методом вирізання ділянок рами(мал. м) визначаємо поперечні сили Qs в характерних перерізах і будуємо епюруQs (мал. з):

                        17,68

<img src="/cache/referats/4576/image042.gif" v:shapes="_x0000_s1043">                                                                            <img src="/cache/referats/4576/image044.gif" v:shapes="_x0000_i1039">

<img src="/cache/referats/4576/image045.gif" v:shapes="_x0000_s1040"><img src="/cache/referats/4576/image046.gif" v:shapes="_x0000_s1039">                        В                       Qs2         

                                                                                <img src="/cache/referats/4576/image048.gif" v:shapes="_x0000_i1040">

                 <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

діл.

                                                                            <img src="/cache/referats/4576/image050.gif" v:shapes="_x0000_i1041">

       Qs1<img src="/cache/referats/4576/image051.gif" v:shapes="_x0000_s1041">                            А

<img src="/cache/referats/4576/image052.gif" v:shapes="_x0000_s1042">                                                                                 <img src="/cache/referats/4576/image054.gif" v:shapes="_x0000_i1042">

                          62,32

                        мал. м, <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

).

                        17,68

<img src="/cache/referats/4576/image042.gif" v:shapes="_x0000_s1048">                                                                              <img src="/cache/referats/4576/image056.gif" v:shapes="_x0000_i1043">

<img src="/cache/referats/4576/image045.gif" v:shapes="_x0000_s1045"><img src="/cache/referats/4576/image046.gif" v:shapes="_x0000_s1044">                         С                     Qs4         

                                                                                      <img src="/cache/referats/4576/image058.gif" v:shapes="_x0000_i1044">

                 <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚

діл.

                                                                             <img src="/cache/referats/4576/image060.gif" v:shapes="_x0000_i1045">

       Qs<img src="/cache/referats/4576/image051.gif" v:shapes="_x0000_s1046">3                          В                                                      <img src="/cache/referats/4576/image062.gif" v:shapes="_x0000_i1046">

<img src="/cache/referats/4576/image063.gif" v:shapes="_x0000_s1047">                                                                                 

                          17,68

                   мал. м, <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚

).

<img src="/cache/referats/4576/image064.gif" v:shapes="_x0000_s1057">             Qs5      <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings">ƒ

діл.                                         <img src="/cache/referats/4576/image066.gif" v:shapes="_x0000_i1047"><img src="/cache/referats/4576/image068.gif" v:shapes="_x0000_i1048">

<img src="/cache/referats/4576/image069.gif" v:shapes="_x0000_s1060"><img src="/cache/referats/4576/image070.gif" v:shapes="_x0000_s1059"><img src="/cache/referats/4576/image071.gif" v:shapes="_x0000_s1056 _x0000_s1049 _x0000_s1050 _x0000_s1051 _x0000_s1052 _x0000_s1053 _x0000_s1054 _x0000_s1055">                     q=20 кН/м                         <img src="/cache/referats/4576/image073.gif" v:shapes="_x0000_i1049">

             С                            D                                  <img src="/cache/referats/4576/image075.gif" v:shapes="_x0000_i1050">

<img src="/cache/referats/4576/image076.gif" v:shapes="_x0000_s1058">                                                                <img src="/cache/referats/4576/image078.gif" v:shapes="_x0000_i1051">

    17,68                            Qs6

                   мал. м, <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ

).

                             0

<img src="/cache/referats/4576/image079.gif" v:shapes="_x0000_s1065">                                                                                                      <img src="/cache/referats/4576/image081.gif" v:shapes="_x0000_i1052">

<img src="/cache/referats/4576/image045.gif" v:shapes="_x0000_s1062"><img src="/cache/referats/4576/image046.gif" v:shapes="_x0000_s1061">                        D                      Qs7         

                                                                                                          <img src="/cache/referats/4576/image083.gif" v:shapes="_x0000_i1053">

                 <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„

діл.

                                                                                                    <img src="/cache/referats/4576/image085.gif" v:shapes="_x0000_i1054">

    

       Qs<img src="/cache/referats/4576/image051.gif" v:shapes="_x0000_s1063">8                           E                                                                        <img src="/cache/referats/4576/image087.gif" v:shapes="_x0000_i1055">

<img src="/cache/referats/4576/image088.gif" v:shapes="_x0000_s1064">                          

                                                                             

                            0

                        мал. м, <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„

).

12.Користуючись методом вирізання вузлів (мал. н) визначаємо повздовжні сили Ns(мал. к) в характерних перерізах:

<img src="/cache/referats/4576/image026.gif" v:shapes="_x0000_s1071"> <img src="/cache/referats/4576/image089.gif" v:shapes="_x0000_s1077"> <img src="/cache/referats/4576/image028.gif" " v:shapes="_x0000_s1068">


<img src="/cache/referats/4576/image090.gif" v:shapes="_x0000_s1081"><img src="/cache/referats/4576/image091.gif" v:shapes="_x0000_s1079"><img src="/cache/referats/4576/image029.gif" v:shapes="_x0000_s1073"><img src="/cache/referats/4576/image030.gif" v:shapes="_x0000_s1067"><img src="/cache/referats/4576/image031.gif" v:shapes="_x0000_s1074">С                                  Ns5                                Ns6                                        D

                                      11,16                                                           28.84

<img src="/cache/referats/4576/image092.gif" v:shapes="_x0000_s1084"> <img src="/cache/referats/4576/image093.gif" v:shapes="_x0000_s1085">


                                    K                                                                            K

<img src="/cache/referats/4576/image094.gif" v:shapes="_x0000_s1078"><img src="/cache/referats/4576/image094.gif" v:shapes="_x0000_s1072">        0                                                                                                                 0

<img src="/cache/referats/4576/image095.gif" v:shapes="_x0000_s1080"> <img src="/cache/referats/4576/image096.gif" v:shapes="_x0000_s1082">


                Ns4                                                                                                             Ns7

    мал. н).

<img src="/cache/referats/4576/image098.gif" v:shapes="_x0000_i1056">                          <img src="/cache/referats/4576/image100.gif" v:shapes="_x0000_i1057">

            <img src="/cache/referats/4576/image102.gif" v:shapes="_x0000_i1058">                                    <img src="/cache/referats/4576/image104.gif" v:shapes="_x0000_i1059">

         <img src="/cache/referats/4576/image106.gif" v:shapes="_x0000_i1060">                                        <img src="/cache/referats/4576/image108.gif" v:shapes="_x0000_i1061">

            <img src="/cache/referats/4576/image110.gif" v:shapes="_x0000_i1062">                                                       <img src="/cache/referats/4576/image112.gif" v:shapes="_x0000_i1063">

еще рефераты
Еще работы по технологии