Реферат: Расчёт максимальных растягивающих и сжимающих напряжений для балки (заданного сечения)

Задача №4.

 

Для заданої схеми балки (мал. а) заданого поперечногоперерізу (мал. г) знайти найбільші розтягуючи і стискаючи напруження (σмакроз,σмакстиск).

                                                          Розрахунок.

1.<span Times New Roman"">     

Визначаємо реакції опор балки

<img src="/cache/referats/4575/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

<img src="/cache/referats/4575/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

<img src="/cache/referats/4575/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

<img src="/cache/referats/4575/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1028">

2.<span Times New Roman"">     

Будуємо епюри поперечних силQ(мал. б) і згинальних моментів М (мал. в).

3.<span Times New Roman"">     

Знаходимо положення додатковогорозрахункового перерізу

<img src="/cache/referats/4575/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

4.<span Times New Roman"">     

Визначаємо положення центруваги поперечного перерізу балки. Для цього:

а). розбиваємо балку на елементарні фігури <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings">

, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings">‚, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings">ƒ, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings">„;

б). вибираємо допоміжні осі Z0,Y0;

в). визначаємо А, JZ,JY,для всіх фігур

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

фігура: лист 200Х10

<span Tahoma",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; position:relative;top:5.0pt;mso-text-raise:-5.0pt;mso-ansi-language:UK"><img src="/cache/referats/4575/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1030">

<span Tahoma",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

Jz1<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

<img src="/cache/referats/4575/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

JY1<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

<img src="/cache/referats/4575/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1032">

<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚

фігура: лист 300Х10

<span Tahoma",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; position:relative;top:5.0pt;mso-text-raise:-5.0pt;mso-ansi-language:UK"><img src="/cache/referats/4575/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1033">

<span Tahoma",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

Jz2<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚

<img src="/cache/referats/4575/image020.gif" v:shapes="_x0000_i1034">

JY2<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚

<img src="/cache/referats/4575/image022.gif" v:shapes="_x0000_i1035"><span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<img src="/cache/referats/4575/image023.gif" v:shapes="_x0000_s1026 _x0000_s1027 _x0000_s1028"><span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ

фігура:    70Х70Х7

<span Tahoma",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; position:relative;top:6.0pt;mso-text-raise:-6.0pt;mso-ansi-language:UK"><img src="/cache/referats/4575/image025.gif" v:shapes="_x0000_i1036">

<span Tahoma",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

Jz3<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ

<img src="/cache/referats/4575/image027.gif" v:shapes="_x0000_i1037">

JY3<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ

<img src="/cache/referats/4575/image029.gif" v:shapes="_x0000_i1038">

<img src="/cache/referats/4575/image023.gif" v:shapes="_x0000_s1029 _x0000_s1030 _x0000_s1031"><span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„

фігура:    70Х70Х7

<span Tahoma",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; position:relative;top:5.0pt;mso-text-raise:-5.0pt;mso-ansi-language:UK"><img src="/cache/referats/4575/image031.gif" v:shapes="_x0000_i1039">

<span Tahoma",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

Jz4<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„

<img src="/cache/referats/4575/image027.gif" v:shapes="_x0000_i1040">

JY4<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„

<img src="/cache/referats/4575/image029.gif" v:shapes="_x0000_i1041"><span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

г). знаходимо координати центру ваги складеного перерізу

<img src="/cache/referats/4575/image033.gif" v:shapes="_x0000_i1042">

5.<span Times New Roman"">     

На малюнку виконаному вмасштабі показуємо центр ваги складеного перерізу (точка С) і через ньогопроводимо нейтральну лінію Z(головна нейтральна лінія) (мал. г).

6.<span Times New Roman"">     

Визначаємо відстані міжнейтральною лінієюZта центральними осями Z1, Z2, Z3, Z4,        які є паралельними осі Z

a1=Yc-Y1=14,83-0,5=14,33 (см)

a2=Y2-Yc=15,5-14,83=0,67 (см)

a3=Y3-Yc=29,01-14,83=14,18 (см)

a4=Y4-Yc=29,01-14,83=14,18 (см)

7.<span Times New Roman"">     

Обчислюємо осьовий моментінерції відносно центральної лінії Z,заданого перерізу балки

Jz=Jz<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

+Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚+Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ+Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„=4108,63+2263,46+443,13+443,13=7258,35 (см4)

Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

,Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚,Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ,Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„знаходимо за теоремою про паралельне перенесення осей

Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">

=Jz1<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">+а12∙А1=1,66+14,332∙20=4108,63 (см4)

Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚

=Jz2<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">‚+а22∙А2=2250+0,672∙30=2263,46 (см4)

Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ

=Jz3<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">ƒ+а32∙А3=43+14,182∙1,99=443,13 (см4)

Jz<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„

=Jz4<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings">„+а42∙А4=43+14,182∙1,99=443,13 (см4)

8.<span Times New Roman"">     

Небезпечний переріз балки –переріз 7-7, де |М|мах=118,42 кН∙м, тоді найбільші розтягуючи та стискаючінапруження

<img src="/cache/referats/4575/image035.gif" v:shapes="_x0000_i1043">

<img src="/cache/referats/4575/image037.gif" v:shapes="_x0000_i1044">

<img src="/cache/referats/4575/image039.gif" v:shapes="_x0000_i1045">

9.<span Times New Roman"">     

За одержаними даними будуємоепюру σ(мал. д).
еще рефераты
Еще работы по технологии