Реферат: Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування)

ВСТУП

            

     Сукупність операцій, що керують, утворює процес керування. Операції керування так само частково або повністю можуть виконуватися технічними пристроями. Заміна праці людини в операціях керування називається автоматизацією, а технічні пристрої, що виконують операції керування,  автоматичними пристроями. Сукупність технічних пристроїв (машин, знарядь праці, засобів механізації), що виконують даний процес є об'єктом управління. Сукупність засобів управління і об'єкту утворює системи керування. Основна мета автоматичного керування будь-яким об'єктом або процесом полягаємо в тому, щоб безперервно підтримувати із заданою точністю необхідну функціональну залежність між керованими змінними, що характеризують стан об'єкту, і діями, що керують, в умовах взаємодії об'єкту із зовнішнім середовищем, тобто за наявності як внутрішніх, так і зовнішніх обурюючих дій. Математичний вираз цієї функціональної залежності називається алгоритмом керування. Для здійснення автоматичного керування створюється система, що складається з об'єкту, що керує, і тісно пов'язаного з ним пристрою, що керує. Як і всяка технічна споруда,  систему керування прагнуть створити як би конструктивно жорсткою, динамічно «міцною». Система повинна бути здатна виконувати визначену для неї програму дій, не дивлячись на неминучі перешкоди з боку зовнішнього середовища.

    Динамічно керовані процеси мають місце в живих організмах, в економічних і організаційних людино-машинних системах. Закони динаміки в них не є основними і такими, що визначають принципи керування, як це властиво технічним системам.

У автоматизованих системах керування технологічними процесами роль динаміки безперечна, але вона стає все більш очевидною і в інших сферах дії АСК ТП у міру розширення їх не тільки інформаційних, а й керуючих функцій.. Цілеспрямовані процеси, що виконуються людиною для задоволення різних потреб, є організованою і впорядкованою сукупністю дій, які діляться на два основні види: робочі операції і операції керування.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

4

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Для полегшення і удосконалення робочих операцій використовуються різні технічні пристрої, частково або повністю замінюючи людину в даній операції. Заміна праці людини в робочих операціях називається механізацією. Мета механізації полягає у вивільненні людини у важких операціях, що вимагають великих витрат фізичної енергії.

   Людина завжди прагнула до полегшення своєї праці і до максимальних її результатів. І тому автоматизація і механізація з якнайдавніших часів застосовується людством у всіх можливих сферах виробництва.

У наш час автоматизація процесів керування і виробництва дає колосальний економічний ефект і крім всього дозволяє людині не бути присутньою і не брати участь в особливо небезпечних і шкідливих процесах.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

5

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

1. Завдання монтажних організацій, перелік монтажних робіт.

   Монтаж засобів автоматизації, контролю і керування на більшості підприємств здійснюють спеціалізовані монтажні трести і управління. До складу даних структур крім усього іншого входять і налагоджувальні управління. Монтажні управління укладають з підрядчиком договори на виконання робіт по монтажу устаткування автоматизації, а налагоджувальні управління виконують на всіх об'єктах роботи по випробуванню, перевірці, наладці і пуску змонтованого устаткування.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">  

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">  Перш ніж приступити до виконання робіт монтажне управління повинне мати в наявності наступний пакет документів:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">1. Проектна документація: монтажна, пусконалагоджувальна і експлуатаційна.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">2. Структурні схеми виробництва та автоматизації.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">4. Функціональні схеми автоматизації процесів.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">5. Плани розташування щитів, пультів і трас з'єднань.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">6. Заявочні відомості приладів засобів автоматизації, електричної і трубопровідної арматури, щитів, пультів, монтажних матеріалів і нестандартного устаткування.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">7. Принципові електричні, пневматичні і гідравлічні схеми контролю автоматичного регулювання, управління, сигналізації і окремі схеми живлення.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">8. Загальні види щитів і пультів.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

9. Монтажні схеми щитів, пультів та таблиці для монтажу електричних трубних проводок.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">10. Схеми зовнішніх електричних трубних проводок.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">11. Кросові відомості (таблиці підключення).

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">12. Розрахунки регулюючих органів, параметри настройок регуляторів і розрахунки звужуючих пристроїв.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">13. Плани розташування систем автоматизації, електричних трубних проводок.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">14. Замовні специфікації приладів і засобів автоматизації, електроапаратури, щитів і пультів, кабелів і проводів, основних монтажних матеріалів і виробів.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

6

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">15. Перелік типових креслень на установку засобів автоматизації.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">16. Локальні кошториси на устаткування і монтаж.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">17. Записка пояснювальна.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">18. Програмне забезпечення.

<span Times New Roman CYR",«serif»">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">19. Комплект експлуатаційної документації:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">а) опис інформаційних функцій оперативного відображення і реєстрації значень технологічних параметрів і показників устаткування, що управляють, а так само результатів математичних і логічних операцій виконуваних комплектом технологічних автоматизації.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">б) опис оперативного виявлення, відображення, реєстрації і сигналізації відхилень значень технологічних параметрів і показників стану устаткування залежно від встановлених нормативів (показників).

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">в) опис підготовки інформації і виконання процедур обміну з суміжними і вищестоящими системами управління.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">г) опис раціонального режиму ведення технологічного процесу.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">д) опис формування і передачі на входи виконавчих пристроїв дій, що управляють, автоматично або за допомогою оператора, для реалізації обраного режиму.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">

Типовий перелік монтажних робітщо виконуються на об’єкті автоматизації:

1. Розробка плану монтажних робіт.

2. Стендова перевірка приладів для монтажу.

3. Виготовлення металоконструкцій.

4. Комплектація відбіркових пристроїв, а при необхідності їх виготовлення.

5. Монтаж захисних коробів.

6. Монтаж металоконструкцій.

7. Монтаж відбіркових пристроїв.

8. Монтаж кабельних конструкцій.

9. Монтаж захисних трубних блоків.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

7

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

10. Монтаж блоків імпульсних труб.

11. Затягування і прокладка проводів.

12. Прокладка кабелю.

13. Монтаж  первинних приладів і перетворювачів.

14. Монтаж щита оператора.

15. Монтаж приладів щитової.

16. Підключення проводів і кабелів до вторинних приладів або до АСК ТП.

17. Індивідуальне випробування системи і здача робіт.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

8

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

2. Опис технологічного процесу. Матеріальні і теплові баланси. Показники ефективності процесу.

    Фільтрування це процес розділення неоднорідних систем  здійснюваний в апаратах званих фільтрами.  Рушійна сила процесу фільтрування – різниця тиску в суспензії, що розділяється, і за перегородкою, що фільтрує. Ця різниця тиску витрачається на подолання потоком гідравлічного опору шару осаду і перегородки, що фільтрує. Різниця тиску в цьому процесі може бути створена:

1.<span Times New Roman"">    

Масою стовпа суспензії.

2.<span Times New Roman"">    

Вакуумуванням.

3.<span Times New Roman"">    

Нагнітанням рідинними насосами.

4.<span Times New Roman"">    

Подачею стислого газу.

5.<span Times New Roman"">    

За допомогою відцентрових сил.

   Процес фільтрування зазвичай не закінчується  розділенням суспензії на осад і фільтрат. Осад часто потім піддається промивці іншими рідинами, продуванню або просушуванню.

   Застосовується два способи фільтрування – з утворенням осаду і із забиванням пір. Апарат в якому можна здійснювати обидва процеси розділення неоднорідних систем — осадження і фільтрування називають центрифугою.

  Центрифугування — це процес механічного розділення рідких неоднорідних систем в полі відцентрових сил, що виникають при повідомленні замкнутому об'єму рідини обертального руху. Рушійною силою процесу є різниця відцентрових сил, що діють на частинки твердої фази, і на рідину, що оточує їх.

   Фільтрування в полі відцентрових сил відбувається за тими ж законами, що і під дією перепаду тиску. Якщо осад можна вважати нестискуваним, а витрата суспензії, що подається, забезпечує мінімальний шар рідини над осадом протягом всього періоду завантаження, то швидкість фільтрування можна вважати постійною, а час фільтрування рівним часу завантаження.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

9

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Центрифуги застосовують для розділення суспензій в промисловості не менш широко, ніж фільтри.

    У практиці центрифугування використовуються два основні способи розділення суспензій: відцентрове фільтрування і відцентрове осадження. Відповідно до фізичної суті процесу  що реалізовується центрифуги підрозділяють на ті, що фільтрують і осаджувальні (відстійні).

     Робочим органом центрифуги є ротор (барабан), закріплений на валу, що обертається, у внутрішню порожнину якого подається суспензія. Ротор складається з кільцевої кришки, циліндрової або конічної обичайки, плаского або опуклого днища. По розташуванню свого валу центрифуги діляться на вертикальні і горизонтальні. Обичайки роторів осаджувальних центрифуг суцільні, а що фільтрують — перфоровані (можуть бути покриті фільтрувальною тканиною або сіткою). Під дією відцентрових сил частинки твердої фази скупчуються у стінки обичайки ротора, а рідина або розташовується ближче до його осі, або продавлюється через шар осаду і отвори в обичайці.

    Центрифуги, що фільтрують, застосовують для розділення порівняно велико дисперсних суспензій кристалічних і аморфних продуктів, осідання яких вимагають ретельної промивки і осушення. Робочий цикл центрифуг, що фільтрують, включає операції завантаження суспензії, фільтрування, промивки, осушення і вивантаження осаду. У осаджувальних центрифугах фільтрування замінюється осадженням, промивка осаду відсутня, але з'являється операція видалення рідини, що зібралася над осадом. Вони призначені для розділення емульсій і суспензій, що погано фільтруються, а також розділення суспензій по розміру частинок твердої фази, тобто виділення з них частинок розміром більше заданого. Над сформованим в осаджувальних центрифугах осадом звичайно залишається тонкий шар вільної рідини, тому осад має високу вологість. По режиму роботи виділяють центрифуги періодичної і безперервної дії. Для перших характерне послідовне здійснення операцій робочого циклу у всьому об'ємі ротора, для других — одночасне виконання операцій на різних ділянках ротора при

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

10

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

переміщенні осаду уздовж його утворюючої.

Центрифуги класифікують також за способом вивантаження осаду. Для машин періодичної дії характерні вивантаження уручну, гравітаційне та за допомогою ножа;  безперервної дії — пульсуюче, шнекове,  вібраційне.

Основна величина, що характеризує центрифуги, — це тиск фільтрування, який обчислюється в результаті ділення значення відцентрової сили що розвивається при центрифугуванні на значення середньої поверхні фільтрування.

    Для підтримки матеріального балансу в центрифузі не встановлюють регуляторів, оскільки рівень фугату і осаду підтримується шляхом їх вільного видалення. Стабілізація витрати суспензії і дотримання балансу забезпечують постійну продуктивність центрифуги.

Показником ефективності центрифуги може служити її продуктивність і здатність при значних обурюючих діях забезпечувати задану вологість осаду.

Про тепловий баланс у процесі центрифугування є сенс згадувати тільки коли йде мова про температуру підшипників, що не може перевищувати рекомендовані граничні показники котрі забезпечують безаварійну і стабільну роботу агрегату при високих обертах барабану характерних для цього процесу. Температура  у самій центрифузі не контролюється бо не має значення  для процесу.

     Переваги центрифуг перед фільтрами: вища інтенсивність процесу за рахунок більшої рушійної сили, відсутність допоміжного устаткування (компресор, вакуум-насос), ширші можливості механізації і автоматизації процесу. Недоліки: складність конструкції, високі вимоги до точності виготовлення вузлів, підвищена витрата енергії на привід, мала робоча поверхня, висока вартість.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

11

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

3. Основні параметри що характеризують технологічний процес.

  Як об'єкт управління при автоматизації маємо центрифугу періодичної дії. Мета управління — отримання заданої, мінімально можливої вологості осаду.

В умовах виробничого процесу в центрифугу поступають численні обурення у вигляді зміни складу твердої речовини, початкової його концентрації в суспензії, в’язкості рідкої фази і багато інших.

  Найбільш сильним обуренням є зміна подачі суспензії – збільшення витрати веде до  вимивання частини осаду і до підвищення його вологості, а зменшення витрати порушує рівномірність шару осаду, що приводить до сильної вібрації ротора.

Для досягнення мети управління застосовують центрифуги з високою розділяючою здатністю. Але оскільки в сучасних центрифугах як рушій застосовують асинхронні електродвигуни, то вносити регулюючу дію за допомогою зміни числа обертів не є можливим. Тому при конструюванні центрифуг вибирають електродвигун з таким числом обертів, при яких забезпечується задана вологість осаду, не дивлячись на зовнішні обурення.

  Оскільки сучасні центрифуги мають великі швидкості обертання, а матеріал в них може бути розподілений не рівномірно, то особлива увага приділяється контролю, сигналізації і захисту параметрів центрифугування.

   Контролюються витрати суспензії і фільтрату, каламутність фільтрату, кількість споживаної електродвигуном енергії. При перевантаженні електродвигуна спрацьовує сигналізація. Контролю і сигналізації підлягають  тиск масла в системі змащування і температура підшипників – при різкому падінні тиску і підвищенні температури спрацьовує пристрій захисту, що відключає центрифугу. Відключення проводиться і у разі вібрації барабана.

   Регулювання відстійних центрифуг проводиться шляхом зміни тривалості відстоювання і осушення осаду. Тривалість цих операцій  змінюють шляхом

зміни числа ходів поршня, при вивантаженні осаду поршнем, або зміною числа

оборотів шнека в шнекових центрифугах.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

12

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Зрідка регулювання вносять зміною ступеню відкриття розвантажувальних вікон.

Центрифуги періодичної дії мають дуже просту конструкцію і регулюючу дію можна було б вносити шляхом зміни тривалості окремих операцій залежно від вологості осаду. Але на практиці, за відсутності датчиків вологості, процес ведуть по жорсткій часовій діаграмі за допомогою командного приладу. Як параметр, що характеризує ступінь завантаження використовують значення рівня суспензії в барабані. Чутливим елементом рівня є пластинка, що контактує з верхнім шаром рідини в барабані. Цей же спосіб можна застосувати для контролю рівня твердого осаду, але як чутливий елемент застосовується гребінка, яка представляє опір тільки для твердої фази. Окрім цього для контролю завантаження застосовують так само датчики ємності, що вимірюють електричну ємність між датчиком і рівнем суспензії в барабані або його стінкою, датчики швидкості обертання барабана і потужності приводного електродвигуна. Щоб поліпшити експлуатаційні характеристики центрифуг застосовують зміну швидкості обертання ротора при здійсненні різних операцій, тому що кожній з операції відповідає своя оптимальна швидкість. Для цього як рушій застосовують спеціальні електродвигуни і командні пристрої з жорсткою програмою.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

13

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

4. Обґрунтування вибору засобів автоматизації.

При вибиранні засобів автоматизації процесу центрифугування були враховані наступні вимоги:

-   для контролю і регулювання однакових параметрів технологічного процесу рекомендується застосовувати однакові автоматичні пристрої, що полегшує їх придбання, настройку, ремонт і експлуатацію.

-   перевага віддається автоматичним пристроям серійного виробництва.

-   клас точності приладів повинен відповідати технологічним вимогам.

-   для місцевого контролю рекомендується застосовувати прості і надійні прилади.

Всім вище перерахованим вимогам повною мірою відповідають електричні засоби автоматизації які окрім того всі працюють з єдиним уніфікованим струмовим сигналом.

   У цьому проекті як параметри контролю були обрані: витрата суспензії, рівень у центрифузі та тиск у трубопроводі фільтрату. Рівень регулюється збільшенням або зменшенням витрати суспензії яке виконується мембранним пневматичним клапаном  за допомогою єлекторопневмоперетворювача по команді від аналового регулятора.У якості вимірюючих перетворювачів застосовані прилади „Сапфір-22” на усіх лініях контролю і регулювання.

Прилади „Сапфір 22” випускають в декількох модифікаціях, призначених для вимірювання надмірного тиску (<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:UK">ДИ

), вакууму (<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK; mso-fareast-language:UK">ДВ), надмірного тиску і вакууму (ДИВ), абсолютного тиску (ДА), різниці тиску (<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:UK">ДД), гідростатичного  тиску (<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: UK">ДГ).

Основною якісною відмінністю перетворювачів «Сапфір-22» є використання невеликих деформацій чутливих елементів, що підвищує їх надійність і стабільність характеристик, а також забезпечує стійкість до вібрації.

При здійсненні ретельної температурної компенсації гранична погрішність приладів може бути понижена до 0,1 %.  Оскільки у процесі центрифугування є деяка вібрація, а по виходу процесуза граничні рамки вона може стати і дуже значною, то вибір пристрою що має добру стійкість до вібрації вкрай необхідний.

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

14

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Окрім того „Сапфір-22” з мінімальними витратами, передусім на підключення електричних проводок, інтегрується у сучасні системи автоматичного керування технологічним процесом.

Для перетворення витрати у перепад тиску була обрана стандартна діафрагма на умовний тиск 0,6 МПа з умовним діаметром 50 мм виготовлена з нержавіючої сталі, що повністю відповідає технічним умовам і умовам у приміщенні.

   Як реєструючи, показуючи та сигналізуючи прилади на щиті оператора були застосовані прилади А 542. Прилад А 542 був обраний як серійний виріб, що добре себе зарекомендував, простий у обслуговуванні та експлуатації, а також як такий що використовує у своїй роботі уніфікований струмовий сигнал 4 -20 мА від приладу „Сапфір 22”.

   Регулятор аналоговий Р25 застосований з тих же причин, та ще й тому що застосовувати більш вартісні й потужні прилади не має сенсу у такому простому ланцюзі регулювання. Регулятор Р25 як і прилад А 542 використовує на вході теж струмовий уніфікований сигнал 4 – 20 мА і видає на виконуючий пристрій командний струмовий сигнал від 0 до 5 мА.

  Електропневмоперетворювач ЕП 5 та виконавчий механізм (клапан) були обрані як стандартні й найбільш пристосовані до потрібних умов регулювання витрати. (Дивись далі „Розрахунок регулюючого клапана”)

 

КП 5.092503.02.06  ПЗ

Арк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

15

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Знм.

Арк.

№  докум.

Підпис

Дата

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

6. Опис виконання ФСА. Опис всіх контурів контр

еще рефераты
Еще работы по технологии