Реферат: Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: «Будівельних, дорожніх машин та будівництва»

Курсоваробота

з курсу «Конструкції з дерева і пластмаси»

                                                          Виконав:студент гр.ПБ-98-2

                                                                                Свінцицький С.О..

                                                          Прийняв:к.т.н. доцент

                                                                                Настоящий В.А.

Кіровоград 2001 р.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA;mso-no-proof:yes">
<span Times New Roman"">                                                                                                                                                                     1.Вступ

Даний проект розроблено наоснові завдання № 32 виданого кафедрою “Будівельні, дорожні машини табудівництво”.

<span Times New Roman"">                                                                                                                                  2.Призначення будівлі

Проектуєма будівля призначенадля житлових цілей в м. Купянск.

<span Times New Roman"">                                                                                                                              3.Розрахункова частина3.1.Розрахунок покрівлі

<img src="/cache/referats/7800/image002.jpg" v:shapes="_x0000_i1025">

<img src="/cache/referats/7800/image004.jpg" v:shapes="_x0000_i1026">

В якості огороджувальнихконструкції покриття приймаємо дощато-цвяхові щити з дошок третього сортурозміром в плані 2,0х1,5 м, які опирається на нерозрізні спарені прогони здругого сорту деревини. По дощатим щитам вкладають по шару рубероїда,утеплювач, асфальтова стяжка і троьохшаровий рубероїдний килим.

В якості утеплювача приймаємо2 шара мінераловатних плит товщиною по 5 см кожна з об’ємною массою g =350 кг/м3.

Відповідно класувідповідальності будівлі призначаємо коєфіцієнт надійності за призначенням gn=0.95

3.1.1.Збір навантажень

При співвідношенні <img src="/cache/referats/7800/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027"> коефіцієнт надійностідля снігового навантаження складає gf=1.4

Таблиця 1 – навантаження на1 м2 горизантальной проекції покриття.

Вид навантаження

Нормативне навантаження кН/м

Коефіцієнт наванта-ження gf

Розрахун-кове наван-таження кН/м

1.

Рулоний троьхшаровий килим

0.10

1.3

0.13

2.

Асфальтна стяжка d =1 см, S=1800 кг/м3

<img src="/cache/referats/7800/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1028">

0.18

1.3

0.23

3.

Мінераловатні плити d =10 см, S=350 кг/м3

<img src="/cache/referats/7800/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

0.35

1.3

0.46

4.

Шар пароізоляції

0.03

1.2

0.04

5.

Дошки робочого настилу d=19 мм,

r =700 кг/м3

<img src="/cache/referats/7800/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1030">

0.133

1.1

0.15

6.

Продольні діогональні бруски

0.07

1.1

0.08

 Всього постійне навантаження

0.86

1.09

 Спарені прогони перерізом  2х4.0х17.5

0.091

1.1

0.1

Тимчасове навантаження – сніг

<img src="/cache/referats/7800/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

0.7

1.4

0.98

 Всього

1.62

2.13

         

Покрівельний щитрозраховуємо, як двох прольотну нерозрізну балку.

3.1.2.Розрахунок напостійне і тимчасове снігове навантаження.

Розрахунковий опір згину імодуль пружності деревини берези третього сорту з урахуванням коефіцієента умовроботи mві коефіцієнта надійності по призначеннюgn:

<img src="/cache/referats/7800/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1032">

<img src="/cache/referats/7800/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1033">

де <img src="/cache/referats/7800/image020.gif" v:shapes="_x0000_i1034">  — розрахунковий опірдеревини.

Погоне навантаження на полосущита шириною 1 м:

-<span Times New Roman"">        

нормативне

<img src="/cache/referats/7800/image022.gif" v:shapes="_x0000_i1035">

-<span Times New Roman"">        

розрахункове

<img src="/cache/referats/7800/image024.gif" v:shapes="_x0000_i1036">

Розрахунковий згинаючиймомент:

<img src="/cache/referats/7800/image026.gif" v:shapes="_x0000_i1037">

Момент опору і момент інерціїполоси 1 м:

<img src="/cache/referats/7800/image028.gif" v:shapes="_x0000_i1038">

<img src="/cache/referats/7800/image030.gif" v:shapes="_x0000_i1039">

Напруження

<img src="/cache/referats/7800/image032.gif" v:shapes="_x0000_i1040">

В зв’язку з малим напруженнямзменьшуємо товщину дошок робочого настилу до <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;mso-no-proof:yes">d

= 16 мм, післячого слідує що:

<img src="/cache/referats/7800/image034.gif" v:shapes="_x0000_i1041">            <img src="/cache/referats/7800/image036.gif" v:shapes="_x0000_i1042">

Погоне навантаженнястановить:

-<span Times New Roman"">        

нормативне

<img src="/cache/referats/7800/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1043">

-<span Times New Roman"">        

розрахункове

<img src="/cache/referats/7800/image040.gif" v:shapes="_x0000_i1044">

Згинаючий момент:

<img src="/cache/referats/7800/image042.gif" v:shapes="_x0000_i1045">

Геометричні характеристики:

<img src="/cache/referats/7800/image044.gif" v:shapes="_x0000_i1046">

<img src="/cache/referats/7800/image046.gif" v:shapes="_x0000_i1047">

Напруження:

<img src="/cache/referats/7800/image048.gif" v:shapes="_x0000_i1048">

<img src="/cache/referats/7800/image050.gif" v:shapes="_x0000_i1049">

Потоншення далі не можливе.

Перевіряємо жорсткість:

<img src="/cache/referats/7800/image052.gif" v:shapes="_x0000_i1050">

3.1.3.Розрахунок назосереджений вантаж

PH=1 кНЗ коефіцієнтом надійності gf=1.2 і постійне навантаження.

Розрахунковий згинаючиймомент:

<img src="/cache/referats/7800/image054.gif" v:shapes="_x0000_i1051">

В зв’язку з наявності в щитірозкісної підшивки, зосереджений вантаж розподіляється на полосу настилашириною 0.5 м. Враховуючи це,

<img src="/cache/referats/7800/image056.gif" v:shapes="_x0000_i1052">

Напруження

<img src="/cache/referats/7800/image058.gif" v:shapes="_x0000_i1053">

<img src="/cache/referats/7800/image060.gif" v:shapes="_x0000_i1054">

де mн=1.2 –коефіцієнт умов роботи при дії монтажного навантження.

3.1.4.Розрахунок прогона

При відстані між прогонами 1м навантаження на 1 м прогона:

-<span Times New Roman"">        

нормативне

<img src="/cache/referats/7800/image062.gif" v:shapes="_x0000_i1055">

-<span Times New Roman"">        

розрахункове

<img src="/cache/referats/7800/image064.gif" v:shapes="_x0000_i1056">

          Розрахунковий згинаючий момент наопорах нерозрізного прогона прольотом 4.5 м

<img src="/cache/referats/7800/image066.gif" v:shapes="_x0000_i1057">

Потрібний момент опору

<img src="/cache/referats/7800/image068.gif" v:shapes="_x0000_i1058">

де <img src="/cache/referats/7800/image070.gif" v:shapes="_x0000_i1059">  — для деревини березадругого сорту

          Приймаємо прогон з двох дошокперерізом 40х175 мм, для якого:

<img src="/cache/referats/7800/image072.gif" v:shapes="_x0000_i1060">

<img src="/cache/referats/7800/image074.gif" v:shapes="_x0000_i1061">

          Напруження:

<img src="/cache/referats/7800/image076.gif" v:shapes="_x0000_i1062">

 Відносний прогин

<img src="/cache/referats/7800/image078.gif" v:shapes="_x0000_i1063">

3.1.5.Розрахунок стикупрогона

Стик дошок прогонарозташовують в розбіжку на відстані 0.21L выд осі опор.

Для сполучення двох дошокміж  собою  приймаємо цвях  діаметром  4 мм і довжиною 120 мм.

Несуча спроможність одногоцвяха для однозрізних сполучень:

<img src="/cache/referats/7800/image080.gif" v:shapes="_x0000_i1064">

<img src="/cache/referats/7800/image082.gif" v:shapes="_x0000_i1065">

<img src="/cache/referats/7800/image084.gif" v:shapes="_x0000_i1066">

де   <img src="/cache/referats/7800/image086.gif" v:shapes="_x0000_i1067">

          Розрахункова несуча спроможність <img src="/cache/referats/7800/image088.gif" v:shapes="_x0000_i1068">

          Необхідна кількість цвяхів з кожногобоку стика

<img src="/cache/referats/7800/image090.gif" v:shapes="_x0000_i1069">

          Приймаємо 6 штук.

3.2.Розрахунок кроквяноїбалки

Проектуємо клеефанерну балкуз плоскими стінками з березової клееної фанери марки ФСФ. Уклон верхнього поясабалки приймаємо i=1:10. Верхній пояспроектуємо з дошок берези третього сорту перерізом 169х33 мм (після остружкидошок 175х40 мм) з пропилами, нижній з таких же дошок другого сорту. Перерізбалки приймаємо коробчатий з трьома фанерними стінками товщиною 9 мм кожна.

3.2.1.Навантаження на балку

Навантаження на один кв.метргоризонтальної проекції від захисних конструкцій покриття і покрівлі.

<img src="/cache/referats/7800/image092.gif" v:shapes="_x0000_i1070">           <img src="/cache/referats/7800/image094.gif" v:shapes="_x0000_i1071">

          Нормативне снігове навантаження

<img src="/cache/referats/7800/image096.gif" v:shapes="_x0000_i1072">

де <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">m

=1 –коефіцієнт переходу відснігового навантаження на поверхні землі до навантаження по покритті.

          Власна вага балки

<img src="/cache/referats/7800/image098.gif" v:shapes="_x0000_i1073">

де kвв – коефіцієнт власної вагибалки

<img src="/cache/referats/7800/image100.gif" v:shapes="_x0000_i1074">

          Розрахункове снігове навантаження

<img src="/cache/referats/7800/image102.gif" v:shapes="_x0000_i1075"> де  <img src="/cache/referats/7800/image104.gif" v:shapes="_x0000_i1076">

при <img src="/cache/referats/7800/image106.gif" v:shapes="_x0000_i1077">

          Погонне навантаження на балку:

-<span Times New Roman"">        

нормативне

<img src="/cache/referats/7800/image108.gif" v:shapes="_x0000_i1078">

-<span Times New Roman"">        

розрахункове

<img src="/cache/referats/7800/image110.gif" v:shapes="_x0000_i1079">

де a – крок несучих конструкцій.

3.2.2.Конструктивнийрозрахунок

Висоту поперечного перерізубалки в середині прольота – приймаємо: h=152.5см, що відповідає стандартної ширині фанерного листа.

При уклоні покрівлі i=1:10 висота перерізу на опорі буде

<img src="/cache/referats/7800/image112.gif" v:shapes="_x0000_i1080">

          Потрібна ширина перерізу балкивизначається з виразу:

<img src="/cache/referats/7800/image114.gif" v:shapes="_x0000_i1081">

де <img src="/cache/referats/7800/image116.gif" v:shapes="_x0000_i1082">

          Приймаємо пояса балки з двох дошок ззанальною шириною <img src="/cache/referats/7800/image118.gif" v:shapes="_x0000_i1083"> <img src="/cache/referats/7800/image120.gif" v:shapes="_x0000_i1084">

          Розрахунковими перерізами балки будутьперерізи з координатами:

<img src="/cache/referats/7800/image122.gif" v:shapes="_x0000_i1085">   де  <img src="/cache/referats/7800/image124.gif" v:shapes="_x0000_i1086">

-<span Times New Roman"">        

розрахунокпо нормальним напруженням і на стійкість фанерної стінки;

x2 = 1.1 м (відстань від опори до першого стика)

-<span Times New Roman"">        

розрахунокфанерних стінок по головним напруженням;

x3 = 0.55 м (відстань від осі опори до серединипервої панелі балки)

-<span Times New Roman"">        

розрахунокфанерної стінки на стійкість

x4 = 0 (опорний переріз)

-<span Times New Roman"">        

розрахунокна зріз фанерної стінки і на сколювання між поясом і стінкою

x5 = l/2– розрахунок по деформаціям

          Для цих перерізів обчислюються:

-<span Times New Roman"">        

згинаючиймомент і поперечна сила

<img src="/cache/referats/7800/image126.gif" v:shapes="_x0000_i1087">              <img src="/cache/referats/7800/image128.gif" v:shapes="_x0000_i1088">

-<span Times New Roman"">        

висотаперерізу, відстань між центрами поясів, висота стіни в просвіті

<img src="/cache/referats/7800/image130.gif" v:shapes="_x0000_i1089">        <img src="/cache/referats/7800/image132.gif" v:shapes="_x0000_i1090">       <img src="/cache/referats/7800/image134.gif" v:shapes="_x0000_i1091">

-<span Times New Roman"">        

приведенідо фанери геометр. хар-ки

а) момент інерції

<img src="/cache/referats/7800/image136.gif" v:shapes="_x0000_i1092">

де  <img src="/cache/referats/7800/image138.gif" v:shapes="_x0000_i1093">  — коефіцієнтприведення

kф – коефіцієнт, який враховує підвищення модуля пружностіфанери при згині в площині листа.

          б) момент опору

<img src="/cache/referats/7800/image140.gif" v:shapes="_x0000_i1094">

          в) статичний момент площі на рівнівнутрішньої кромки

<img src="/cache/referats/7800/image142.gif" v:shapes="_x0000_i1095">

          Для перерізу <img src="/cache/referats/7800/image144.gif" v:shapes="_x0000_i1096">

де  <img src="/cache/referats/7800/image146.gif" v:shapes="_x0000_i1097">

<img src="/cache/referats/7800/image148.gif" v:shapes="_x0000_i1098">

<img src="/cache/referats/7800/image150.gif" v:shapes="_x0000_i1099">

<img src="/cache/referats/7800/image152.gif" v:shapes="_x0000_i1100">

<img src="/cache/referats/7800/image154.gif" v:shapes="_x0000_i1101">

<img src="/cache/referats/7800/image156.gif" v:shapes="_x0000_i1102">

<img src="/cache/referats/7800/image158.gif" v:shapes="_x0000_i1103"><img src="/cache/referats/7800/image160.gif" v:shapes="_x0000_i1104">

<img src="/cache/referats/7800/image162.gif" v:shapes="_x0000_i1105">

Для іншіх перерізів всінеобхідні параметри обчислюють аналогічно. Результати обчислень зведені втабл.2

Таблиця 2.

№ пере-різу

коор-дината x, м

Зусилля

Висота перерізу, см

Приведені до фанери геометричні характеристики

M, кН<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">×

м

Q,

кН

hx

hx<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; mso-no-proof:yes">¢

hcт

Iпр,

 см4

Wпр, см3

Sпр, см3

1.

4.6

163.9

13.5

138.5

121.6

104.7

1366245

19729

9054

2.

1.1

57.7

47.2

103.5

86.6

69.7

641647

12399

6448

3.

0.55

30.3

52.5

98

81.1

64.2

556324

11354

6038

4.

-

57.8

92.5

75.6

58.7

478128

-

5629

5.

6.0

-

-

152.5

135.6

118.7

1752650

-

-

Перевірка напружень

Переріз 1

а) розтягуючі напруження інижньому поясі

<img src="/cache/referats/7800/image164.gif" v:shapes="_x0000_i1106">

          б) розтягуючі напруження в фанерніїстінці:

<img src="/cache/referats/7800/image166.gif" v:shapes="_x0000_i1107">

де  <img src="/cache/referats/7800/image168.gif" v:shapes="_x0000_i1108">  — разрохун-ковий опірфанери розтягу вздовж волокон зовнішніх шарів.

mф= 0.8 – коефіцієнт, який враховує зниженнярозрахункового опору фанери, стикованої на вус при роботі його на згин вплощині листа.

          в) напруження стиску в верхньому поясі

Прирозкріпленні верхнього поясу з площини панелями покриття через 1.5 м гнучкість:

<img src="/cache/referats/7800/image170.gif" v:shapes="_x0000_i1109">

коефіцієнтпоздовжнього згину:

<img src="/cache/referats/7800/image172.gif" v:shapes="_x0000_i1110">

          Напруження:

<img src="/cache/referats/7800/image174.gif" v:shapes="_x0000_i1111">

де <img src="/cache/referats/7800/image176.gif" v:shapes="_x0000_i1112">  — розрахунковий опірдеревини берези третього сорту стиску вздовж волокон.

          Перевірка стійкості фанерної стінки.

          Відстань між ребрами в просвіті a=130 см. Висота фанерної стінки hст=104.7. Так, як <img src="/cache/referats/7800/image178.gif" v:shapes="_x0000_i1113">

При <img src="/cache/referats/7800/image180.gif" v:shapes="_x0000_i1114">  по графікам дляфанери знаходимо ku; k<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">t

=3.5

          Нормальні і дотичні напруження вфанерній стінці на рівні внутрішньої кромки поясів:

<img src="/cache/referats/7800/image182.gif" v:shapes="_x0000_i1115">

<img src="/cache/referats/7800/image184.gif" v:shapes="_x0000_i1116">

<img src="/cache/referats/7800/image186.gif" v:shapes="_x0000_i1117">          — стійкість забезпечена

          Переріз2

          В зоні першого від опори стикафанерних листів перевіряємо стінки на дію головних розтягуючих напружень.Нормальні і дотичні напруження в даній стінці на рівні внутрішньої кромкирозтянутого пояса

<img src="/cache/referats/7800/image188.gif" v:shapes="_x0000_i1118">

<img src="/cache/referats/7800/image190.gif" v:shapes="_x0000_i1119">

          Головне напруження розтягу

<img src="/cache/referats/7800/image192.gif" v:shapes="_x0000_i1120">

де  <img src="/cache/referats/7800/image194.gif" v:shapes="_x0000_i1121">

<img src="/cache/referats/7800/image196.gif" v:shapes="_x0000_i1122">

<img src="/cache/referats/7800/image198.gif" v:shapes="_x0000_i1123">

          Переріз3

          Перевіряємо стійкість фанерних стінокв опорній панелі. Відстань між ребрами  жорсткості  в просвіті   а0= 100 см,   висота   факерної  стінки   hст = 64.2 см

Такяк  <img src="/cache/referats/7800/image200.gif" v:shapes="_x0000_i1124">

          При <img src="/cache/referats/7800/image202.gif" v:shapes="_x0000_i1125"> находимо ku = 19, k<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; mso-no-proof:yes">t

= 3.4

          Нормальні і дотичні напруження вфанерній стінці на рівні внутрішній кромкі поясів.

<img src="/cache/referats/7800/image204.gif" v:shapes="_x0000_i1126">

<img src="/cache/referats/7800/image206.gif" v:shapes="_x0000_i1127">

<img src="/cache/referats/7800/image208.gif" v:shapes="_x0000_i1128">  — стійкістьзабезпечена.

          Переріз4

          а) Напруження зрізу в фанерній стінціна рівні нейтральної осі.

<img src="/cache/referats/7800/image210.gif" v:shapes="_x0000_i1129">

де <img src="/cache/referats/7800/image212.gif" v:shapes="_x0000_i1130">  — розрахунковий опірфанери зрізу перпендикулярно площині листа.

          б) Напруження сколювання повертикальним швам між поясами і стінкою

<img src="/cache/referats/7800/image214.gif" v:shapes="_x0000_i1131">

де <img src="/cache/referats/7800/image216.gif" v:shapes="_x0000_i1132">  — розрахунковий опірфанери сколюванню в площині листа поперек волокон зовнішніх шарів.

          Переріз5

          Прогин клеєфанерної балки в серединіпрольота визначаємо згідно

<img src="/cache/referats/7800/image218.gif" v:shapes="_x0000_i1133">

де <img src="/cache/referats/7800/image220.gif" v:shapes="_x0000_i1134">

<img src="/cache/referats/7800/image222.gif" v:shapes="_x0000_i1135"> 

<img src="/cache/referats/7800/image224.gif" v:shapes="_x0000_i1136"> -  модуль пружності фанери

<img src="/cache/referats/7800/image226.gif" v:shapes="_x0000_i1137">  — коефіцієнт, якийвраховує вплив дотичних напружень на прогин

<img src="/cache/referats/7800/image228.gif" v:shapes="_x0000_i1138">       <img src="/cache/referats/7800/image230.gif" v:shapes="_x0000_i1139">

<img src="/cache/referats/7800/image232.gif" v:shapes="_x0000_i1140">  — коефіцієнт, якийвраховує зміність перерізу по висоті.

          Відносний прогин балки

<img src="/cache/referats/7800/image234.gif" v:shapes="_x0000_i1141">

3.3.Розрахунок опорного вузла балки

Опорна реакція балки передається на два вклеєністержні. Необхідна довжина частини стержня, що заправляється:

<img src="/cache/referats/7800/image236.gif" v:shapes="_x0000_i1142">

де <img src="/cache/referats/7800/image238.gif" v:shapes="_x0000_i1143">  — розра-хунковий опірсколюванню. n– кількістьстержнів, що вклеються. Приймаємо lH = 15 см.

3.4.Розрахунок колон будівлі

Приймаємо клеєні колони прямокутного перерізу висотою9 м з деревини берези другого сорту.

3.4.1.Навантаження на колону

Постійний розрахунковий тиск на колону від покриття

<img src="/cache/referats/7800/image240.gif" v:shapes="_x0000_i1144">Рпокр,Рвв – навантаження на 1 м2горизонтальнлї проекції від захисних конструкцій покриття і власної ваги балки.

          Тимчасове снігове навантаження

<img src="/cache/referats/7800/image242.gif" v:shapes="_x0000_i1145">

          Тимчасове навантаження від стіновогоогородження

<img src="/cache/referats/7800/image244.gif" v:shapes="_x0000_i1146">

де Рст – навантаження від 1 м2стінового огородження.

          Вітрове навантаження на колони:

-<span Times New Roman"">        

ліву

<img src="/cache/referats/7800/image246.gif" v:shapes="_x0000_i1147">

<img src="/cache/referats/7800/image248.gif" v:shapes="_x0000_i1148">

-<span Times New Roman"">        

праву

<img src="/cache/referats/7800/image250.gif" v:shapes="_x0000_i1149">

<img src="/cache/referats/7800/image252.gif" v:shapes="_x0000_i1150">

де W0= 0.30 кН/м2 швидкістнийтиск вітру для району будівництва.

k– крефіцієнт, що враховуєзміну вітрового тиску на висоті.

с1, с3 – аеродінамічнийкоефіцієнт

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">g

f= 1.4 – коефіцієнт надійності повітровому навантаженню

h0– висота стін вищевідмітки колон.

          Ширину перерізу колон приймаємо b= 16 см

          Необхідну висоту перерізу визначаємо з виразу:

<img src="/cache/referats/7800/image254.gif" v:shapes="_x0000_i1151">

<img src="/cache/referats/7800/image256.gif" v:shapes="_x0000_i1152"> 

де  <img src="/cache/referats/7800/image258.gif" v:shapes="_x0000_i1153">

<img src="/cache/referats/7800/image260.gif" v:shapes="_x0000_i1154">

<img src="/cache/referats/7800/image262.gif" v:shapes="_x0000_i1155">  — розрахунковий опірстисканню вздовж волокон деревини берези другого сорту.

Приймаємо h= 62.7 см (19 шарів по 33 мм)

Навантаження відвласної ваги колони

<img src="/cache/referats/7800/image264.gif" v:shapes="_x0000_i1156">

де <img src="/cache/referats/7800/image266.gif" v:shapes="_x0000_i1157"> кН/м3 – об’ємна вагадеревини.

<img src="/cache/referats/7800/image268.gif" v:shapes="_x0000_i1158">  — коефіцієнтнадійності по навантаженню від власної ваги.

          Рама являється один раз статично невизначеною системою. Зазайву невідому приймаємо поздовжнє зусилля xв ригелі визначаємо його окремо від кожного виду навантаження.

<img src="/cache/referats/7800/image270.gif" v:shapes="_x0000_i1159">

де <img src="/cache/referats/7800/image272.gif" v:shapes="_x0000_i1160">

hn– товщина панелі стінового огородження

<img src="/cache/referats/7800/image274.gif" v:shapes="_x0000_i1161"><img src="/cache/referats/7800/image276.gif" v:shapes="_x0000_i1162">

<img src="/cache/referats/7800/image278.gif" v:shapes="_x0000_i1163">

          Внутрішні зусилля в заправленні колон.

          Згинаючі моменти

<img src="/cache/referats/7800/image280.gif" v:shapes="_x0000_i1164">

<img src="/cache/referats/7800/image282.gif" v:shapes="_x0000_i1165">

де <img src="/cache/referats/7800/image284.gif" v:shapes="_x0000_i1166">  — коефіцієнт поєднаннядвох тимчасових навантажень – снігового і вітрового.

          Поперечні сили

<img src="/cache/referats/7800/image286.gif" v:shapes="_x0000_i1167">

<img src="/cache/referats/7800/image288.gif" v:shapes="_x0000_i1168">

          Поздовжні сили

<img src="/cache/referats/7800/image290.gif" v:shapes="_x0000_i1169">

          Розрахункове значення зусиль

<img src="/cache/referats/7800/image292.gif" v:shapes="_x0000_i1170">  <img src="/cache/referats/7800/image294.gif" v:shapes="_x0000_i1171">    <img src="/cache/referats/7800/image296.gif" v:shapes="_x0000_i1172">

3.4.2.Конструктивний розрахунок

          Розрахунковим перерізом буде переріз ослаблений отворамипід болти для кріплення сталевих накладок dб =16 мм.

          Геометричні характеристики розрахункового перерізу

площа: <img src="/cache/referats/7800/image298.gif" v:shapes="_x0000_i1173">  <img src="/cache/referats/7800/image300.gif" v:shapes="_x0000_i1174">

момент опору

<img src="/cache/referats/7800/image302.gif" v:shapes="_x0000_i1175">

де 0.8 – коефіцієнт, щовраховує ослаблення в розрахунковому перерізі

          Гнучкість колони в площині згину

<img src="/cache/referats/7800/image304.gif" v:shapes="_x0000_i1176">

де <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">m

— умова закріплення.

          Коефіцієнт

<img src="/cache/referats/7800/image306.gif" v:shapes="_x0000_i1177">

          Напруження в поперечному перерізі

<img src="/cache/referats/7800/image308.gif" v:shapes="_x0000_i1178">

          Сколюючі напруження в клеєному шві

<img src="/cache/referats/7800/image310.gif" v:shapes="_x0000_i1179">

де <img src="/cache/referats/7800/image312.gif" v:shapes="_x0000_i1180">  — розрахунковий опірсколюванню при згині клеєних елементів.

          Перевіряємо стійкість площинної форми деформування.

          Гнучкість із площини згину

<img src="/cache/referats/7800/image314.gif" v:shapes="_x0000_i1181">

коефіцієнт поздовжнього згину

<img src="/cache/referats/7800/image316.gif" v:shapes="_x0000_i1182">

де<img src="/cache/referats/7800/image318.gif" v:shapes="_x0000_i1183">  — коефіцієнтпідтримуючої дії закріплень по розтягнутому від дії моменту ребру.

          Коефіцієнт  <img src="/cache/referats/7800/image320.gif" v:shapes="_x0000_i1184">

де <img src="/cache/referats/7800/image322.gif" v:shapes="_x0000_i1185">

kф– коефіцієнт, що залежить від форми епюри згинаючих елементів.

          Так як <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">j

м, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">jу– більше одиниці, стійкість площиної форми деформування забезпечена.3.5.Розрахуноканкерного кріплення

Розрахунок анкерних болтів виконуємо за максимальнимрозтягуючим моментом. Зусилля при дії постійного навантаження з коефіцієнтомнадійності <img src="/cache/referats/7800/image324.gif" v:shapes="_x0000_i1186"> замість <img src="/cache/referats/7800/image326.gif" v:shapes="_x0000_i1187"> і вітровомунавантаженні

<img src="/cache/referats/7800/image328.gif" v:shapes="_x0000_s1028">
Поздовжня сила

<img src="/cache/referats/7800/image330.gif" v:shapes="_x0000_s1027">
Згинаючий момент

<img src="/cache/referats/7800/image332.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1029">

де

          Напруження на поверхні фундаменту

<img src="/cache/referats/7800/image334.gif" v:shapes="_x0000_s1030">

<img src="/cache/referats/7800/image337.gif" v:shapes="_x0000_s1032 _x0000_s1034">

          Розміри ділянок епюри напружень

<img src="/cache/referats/7800/image340.gif" v:shapes="_x0000_s1035 _x0000_s1036">
де S<sp

еще рефераты
Еще работы по технологии