Реферат: Газове господарство

1. Загальначастина

1.1. Задачіексплуатаційної служби

Основна задача газового господарства;

-<span Times New Roman"">        

це надійна і без перебійна газифікація споживачів, прицьому виконуються слідуючі роботи:

-<span Times New Roman"">        

технічне обслуговування,

-<span Times New Roman"">        

плановий поточний і капітальний ремонт,

-<span Times New Roman"">        

аварійно відновлювальні роботи.

-<span Times New Roman"">        

Основною задачею технічногообслуговування являється провірка герметичності газопроводів.

         Дотехнічного обслуговування відносяться слідуючі роботи:

1.<span Times New Roman"">    

Обхід траси,

2.<span Times New Roman"">    

Періодичний оглядарматури,

3.<span Times New Roman"">    

Вимірювання потенціалівна газопровід,

4.<span Times New Roman"">    

Провірка технічного станугазопроводу приладним методом,

5.<span Times New Roman"">    

Вимірювання тиску газу,

6.<span Times New Roman"">    

Визначення кількості газув резервуарі,

7.<span Times New Roman"">    

Злив газу в резервуар,

8.<span Times New Roman"">    

Фарбування газопроводіварматури та огорожі.

Газова служба виконує слідуючі роботи:

1.<span Times New Roman"">    

Виконання газонебезпечнихмонтажних та аварійних робіт,

2.<span Times New Roman"">    

Проведення технічногонагляду,

3.<span Times New Roman"">    

Інструктаж населення побезпечним методам використання газу.

1.2Структура і оснащення АДС

         Аварійнібригади створюються при міжрайонних і міських трестах

газового господарства. У великих містах аварійніслужби представляють собою самостійну службу із адміністративним управлінням івиробничо-технічним персоналом. В інших газових господарствах аварійні службиорганізовуються як відділ або служба і мають тільки виробничо-технічний персонал.

1.3 Характеристика міста аварії

Місце розташування села Краснийкут Волинської області.

Село знаходиться 21 будинків зних 18 з плитами та опалюючими пристроями та водопроводом.

Середня температура зовнішньогоповітря за грудень місяць -2,1С;

Абсолютна мінімальна температура-34С;

Середньо максимальна температуранайбільш жаркого місяця +24,4С;

Глибина промерзання 0,9м;

Середня температура найбільшхолодних 5 днів за безпечністю 0,98-22С;

Середня температура найбільшхолодного періоду -8С;

Середня відносна вологістьповітря найбільш холодного місяця 82%;

Кількість опадів за рік <st1:metricconverter ProductID=«666 мм» w:st=«on»>666 мм</st1:metricconverter>;

Грунти середня рухливість ззсувним процесом, лісоподібні ґрунти з великої потужності і деформацією придодатковому просіданні.

2. Розрахунково-технічначастина

2.1 Дії АДСпо заявці «Запах газу на вулиці»

     Можливі причини аварії: розрив стика,утворення свисту в результаті корозії газопроводу, негерметичністьрізьбових  з’єднань запірних пристроїв,оголовків конденсатозбірників та гідрозатворів. 

      Послідовність проведення робіт по локалізаціїі ліквідації аварії:    

     — Прийняття заявки та інструктаж особи яка подає заявку по виконанні заходів  безпеки до прибуття аварійної бригади;

     — Реєстрація аварійної заявки та виписказаявки аварійної бригади;

     — Доведення до складу аварійної бригадискладу заявки. Короткий інструктаж робітників по  порядку виконання газонебезпечних робіт нааварійному об’єкті і  підготовканеобхідної документації. Виїзд на об’єкт.

     — Розстановка попереджувальних знаків в містах підходу до аварійної зони і  охорона зони з ціллю недопускання відкритогополум’я;

     — Огляд трас  підземних газопроводів які  знаходяться в загальній зоні;

     — Провірка на загазованість  газоаналізатором приміщень, колодязів,підвалів та інших споруд які розміщені  врадіусі до <st1:metricconverter ProductID=«50 м» w:st=«on»>50 м</st1:metricconverter>від  загазованої зони;

     — Пошук міста  витікання газу приладним методом або  буровим способом;

     — Усунення порушення і відновленнягазопостачання.

2.2 Обслідування газопроводу задопомогою апаратури АЗПІ

         Основнимприбором використання в теперішній час для перевірки ізоляції підземногогазопроводу, для обслуговування його на належність контакту «труба-земля», незалежно від типу дорожнього покриття, являється апаратура находження пошкодженоїізоляції (АНПІ) розроблена Гипроженгазом.

         Цяапаратура дозволяє без скриття грунту знаходить не тільки місця пошкодженняізоляційних покрить але й місця розташування і глибину закладання газопроводу.

         Визначення мість пошкодження ізоляційних покриттів газопроводів з допомогоюАНПІ обґрунтовано на принципі уловлювання характеру змінюючих потенціалів,виникаючих на поверхні землі над місцем пошкодження ізоляційного покриття, припідключення генератора до апаратури до газопроводу, а місце знаходженнягазопроводу і глибина його закладання- по принципу фіксації магнітного поля,індуктуєм навколо газопроводу, при підключенні до нього генератора.

         Вгородських умовах надають перевагу паралельному розположенню електродів, приякому пошкодження виявляють по мінімальному значенню.

         Дляоточення місцеположення дефектів ізоляції потрібно перемінять перпендикулярнероз положення електродів.

         АпаратураАНПІ із генератора, приймача і пошукового контура. Обстеження газопроводу задопомогою АНПІ потрібно проводить тільки після відключення електризації наперевіряючій ділянці газопроводу. Для знаходження мість пошкоджень ізоляціїгенератор апаратури підключають до газопроводу і заземляють.

         Приобслідуванні ізоляції газопроводів апаратура обслуговується двома операторами.Перший оператор переміщується вздовж траси з приймачем в руках, другий ізспеціальною ізольованою пластиною, з’єднаною з приймачем поводом довженою <st1:metricconverter ProductID=«4 м» w:st=«on»>4 м</st1:metricconverter>. Величина сигналувизначається різницею потенціалів на поверхні землі, виникаючих при проходженніпершої напруги по ланцюгу «генератор-труба-ізоляція-земля-заземлювач-генератор».Оцінка змінення потенціалу проводиться без контакту з грунтом.

         Дослідженнявикористання апаратури АНПІ в газових господарствах свідчить про те, що похарактеру змінення сигналу можна провести приблизну оцінку величини дефектуізоляції газопроводу:

         -якщоплоща пошкодження ізоляції більше <st1:metricconverter ProductID=«10 см» w:st=«on»>10 см</st1:metricconverter>, то при приближенні до дефекту сигнал змінюється в 2і більше раз;

         -якщоплоща пошкодження ізоляції менша <st1:metricconverter ProductID=«10 см» w:st=«on»>10 см</st1:metricconverter>  то сигналзмінюється не значно.

         Приприближенні до повороту газопроводу на відстані 4-<st1:metricconverter ProductID=«5 м» w:st=«on»>5 м</st1:metricconverter> від нього потрібнопереключити приймач в положення «режим опре ділення траси» і точно оприділитимісце повороту. Потім вернутися на попереднє місце і пройти прибором понапрямку стрілки «Б» перейшовши на <st1:metricconverter ProductID=«3 м» w:st=«on»>3 м</st1:metricconverter> точку повороту. Якщо пошкодження ізоляції більшенемає, то більше змінних сигналів не буде.

         Вмістах пошкодження ізоляційного покриття потрібно перевіряти глибину закладаннягазопроводу. Це необхідно для визначення об’єму земляних робіт їх вартості іпродовженості ремонтних робіт.

         Операторивиконуючі приборне обстеження повинні бути забезпечені маршрутними картами. Вкожній маршрутній карті повинні бути вказані:

-<span Times New Roman"">        

схема траси газопроводу і її довжина

-<span Times New Roman"">        

колодязі газопроводів та другі комунікації, а такожпідвали споруд розташовані на відстані  до<st1:metricconverter ProductID=«15 м» w:st=«on»>15 м</st1:metricconverter> пообидві сторони газопроводу

-<span Times New Roman"">        

всі перетини газопроводів другими підземнимикомунікаціями.

Для підвищення єфективнрстіобстежування ізоляційного покриття газопроводів потрібно попередньо помітитьмісця підключення до газопроводу генератора приборів для відшукання містьпошкодженої ізоляції. Вибір мість підключення генератора до газопроводупотрібно проводити з розрахунком можливості обстеження з найбільшої протяжностігазопроводу з одного підключення. Для цього потрібно використати підземні вводигазопроводу, контрольні провідники, гідро затвори, конденсатозбірники.Підключення генератора до газопроводу в газових колодязях допускається лише вкрайніх випадках, при цьому особливо увагу повино бути звернуто на всі потребибезпеки. Вибір мість підключення генератора повинен проводитися також зурахуванням  того щоб технологічнізаземлення газопроводів знаходяться від них на відстані не менше <st1:metricconverter ProductID=«200 м» w:st=«on»>200 м</st1:metricconverter>.

При кожному підключеннігенератора АНПІ до газопроводу необхідно:

— провести перевірку на наявністьчастоти генератора і приймача

— перевірить напругу джерела.

2.3 Визначення зони аварії, за допомогою бурового оглядугазопроводу

         Прибуровому огляді газопроводу виконується буріння свердловини вздовж трасигазопроводу і визначаеться наявність газу в них. Свердловини бурятьсяпневмобуром, або електровібраторами. Буріння свердловини виконують навідстані  0,3-<st1:metricconverter ProductID=«0,5 м» w:st=«on»>0,5 м</st1:metricconverter> від стінки газопроводу глибиною,яка відповідає глибині закладання трубопроводу до верха труби. А в зимовий часне менше глибини промерзання грунту. На розподільчих газопроводах свердловинибуряться біля стиків газопроводу, якщо стик важко знайти то свердловинибуряться через кожні <st1:metricconverter ProductID=«2 м» w:st=«on»>2 м</st1:metricconverter>.Якщо свердловини розміщені на відстані більше <st1:metricconverter ProductID=«3 м» w:st=«on»>3 м</st1:metricconverter> від будинку то дляперевірки загазованості використовується вогонь. Перед перевіркою назагазованість оголовок свердловини закривають і тримають у закритому положенні5-10 хв. Для того, щоб газ у випадку витікання зміг потрапити у свердловину.Вмістах встановлення контрольних трубок буріння свердловини можна невиконувати. Розпорна мурфа на газопроводі для ліквідації загазованостівиконується на ділянці бурової свердловини яка має найбільшу концентрацію газу.Робітники які ведуть ці роботи повинні мати з собою протигази готові дозастосування. При ручному забиванні колів робітники не повинні становитися одинпроти одного, а такж тримати коли руками. Коли тримають спеціальнимиутримувачами. При провірці  свердловиниза допомогою вогню, спочатку випробовують оголовок  свердловини на відстані витягнутої руки,тільки при відсутності вспишки опускають факел у ссвердловину.

2.4Технологія проведення шурфового огляду

         Шуровийогляд газопроводів виконують шляхом відривання ділянки газопроводу довжиною1,5-<st1:metricconverter ProductID=«2 м» w:st=«on»>2 м</st1:metricconverter> накожен кілометр магістрального газопроводу і на кожні <st1:metricconverter ProductID=«200 м» w:st=«on»>200 м</st1:metricconverter> дворового газопроводу.Перед початком земляних робіт необхідно визначити які підземні комунікаціїпрокладені в зоні розриття і визвати їх представника для уточнення місцязнаходження комунікацій. Земляні роботи ведуться під наглядом представникакомунікацій. Виритий котлован повинен бути огорожений, вивішується попереднійзнак і напис «вогненебезпечно». В темні періоди доби встановлюють спеціальнічервоні фон арі. Увесь грунт з котловану викидається на відстань не менше <st1:metricconverter ProductID=«0,5 м» w:st=«on»>0,5 м</st1:metricconverter> від краю траншеї, камінь,асфальт і бетон складаються окремо і не засипаються.

         Механічнітранспортні засоби розміщуються на відстані не менше <st1:metricconverter ProductID=«1 м» w:st=«on»>1 м</st1:metricconverter> від краю траншеї. Дляспуску працівників у котлован або траншею встановлюються стеменні лази шириною <st1:metricconverter ProductID=«0,6 м» w:st=«on»>0,6 м</st1:metricconverter> із перилами або пересувальнідрабини. Для переходу працівників через траншеї використовуються переноснімостики із перилами, або щільний настил, шириною не менше 0,5м. В містахперетину з іншими комунікаціями роботи потрібно вести обережно. При відсутностіінвентарних деталей для кріплення траншеї глибиною до <st1:metricconverter ProductID=«3 м» w:st=«on»>3 м</st1:metricconverter> застосовують:

         -доскитовщиною <st1:metricconverter ProductID=«4 см» w:st=«on»>4 см</st1:metricconverter>

         -встановлюютьстійки через 1,5м

         -розміщуютьсярозпорки кріплень на відстань 1,4м

         -виступверхніх досок кріплень над краєм траншеї повинен бути не менше ніж <st1:metricconverter ProductID=«15 см» w:st=«on»>15 см</st1:metricconverter>.

         Розбираннякріплень виконується зверху вниз, кількість одночасно вийнятих досток повиннобути не менше 3. При прийняті досток встановлюють розпорки.

         Прирозробці траншеї екскаватором останній шар ґрунту 20-<st1:metricconverter ProductID=«30 см» w:st=«on»>30 см</st1:metricconverter> згрібається вручну.Розігрівання виконується на відстані віддаленій від вогнестійких будинків.на <st1:metricconverter ProductID=«50 м» w:st=«on»>50 м</st1:metricconverter>. Бітум розігрівають навідстані <st1:metricconverter ProductID=«15 м» w:st=«on»>15 м</st1:metricconverter>від шурфа, подають бітум у циліндричному відрі з кришкою. Робітники повиннібрати відро після того як воно стане на дно траншеї.

2.5 Вибірметоду виконання робіт

        

         Привиборі методу виконання робіт для будівництва підземного газопроводуорієнтується на термін виконання робіт, оскільки саме проценс створює тимчасовінезручності для жителів даного району.

         Найбільшефективним є потоко-захватний метод виконання робіт.Суть його зводиться дотого, що будівництво розділене на однакові ділянки (захватки), довжиною якастановить 70-<st1:metricconverter ProductID=«80 м» w:st=«on»>80 м</st1:metricconverter>,іколи 100-<st1:metricconverter ProductID=«150 м» w:st=«on»>150 м</st1:metricconverter>.Назахваткаходночасно виконуються взаємозв’язані комплексні роботи з однаковою швидкістю.Це створює умови, за яких роботу можна закінчити швидше. Будівництво розділенена 5 захваток, які мають свій перелік робіт.

1. Захватка «Підготовчі роботи»

1.<span Times New Roman"">    

Геодезична розбивкагазопроводу на місцевості

2.<span Times New Roman"">    

Зняття покриття бруківки

3.<span Times New Roman"">    

Захист оголенихкомунікацій

4.<span Times New Roman"">    

Відкриття шурфів у містяхперетину газопроводів

5.<span Times New Roman"">    

Огородження будівельногомайданчика

6.<span Times New Roman"">    

Завезення труб ізрозкладанням

7.<span Times New Roman"">    

Підготовка стиків дозварювання

8.<span Times New Roman"">    

Зварювання труб у плітіповторними стиками

9.<span Times New Roman"">    

Перевірка і ізоляціяповоротних стиків

2.Захватка «земляні роботи»

10.<span Times New Roman"">                      

 Риття траншеїекскаватором

11.<span Times New Roman"">                      

 Риття траншеївручну

12.<span Times New Roman"">                      

 Риття приямків

13.<span Times New Roman"">                      

 Вкладення аостелі

14.<span Times New Roman"">                      

 Встановленнямістків

3. Захватка «Монтажновкладальні-роботи»

15.<span Times New Roman"">                      

 Вкладання окремихплітей в траншею

16.<span Times New Roman"">                      

 Підготовка стиківдо зварювання

17.<span Times New Roman"">                      

 Зварюваннянеповоротніх стиків

18.<span Times New Roman"">                      

 Ізоляціянеповоротніх стиків

19.<span Times New Roman"">                      

Ручна присипка газопроводу

4.<span Times New Roman"">    

Захватка «Випаробування»

20.<span Times New Roman"">                      

Перевірка стиків фізичним методом

21.<span Times New Roman"">                      

Проведення випробування на міцність

22.<span Times New Roman"">                      

Проведення випробування на герметичність

5.<span Times New Roman"">    

Захватка «Заключніроботи»

23.<span Times New Roman"">                      

Ручна присипка, ущільнення ґрунту.

24.<span Times New Roman"">                      

 Зняття захиснихкомунікацій

25.<span Times New Roman"">                      

 Розмір тимчасовихогороджень

26.<span Times New Roman"">                      

 Бульдозернезасипання траншеї

27.<span Times New Roman"">                      

 Вивезеннянадлишкового ґрунту

28.<span Times New Roman"">                      

 Ущільнення грунтубульдозером, катком.

2.6Обгрунтування форм і габаритів траншеї

         Глибина траншеї визначаєтьсяіз глибини закладання газопроводу Нз і діаметру із ізоляційним покриттям  Dіз.

Нтр.= Нз+Dіз            (1)

Де — Нз  глибинизакладання газопроводу

Dіз- — Зовнішній діаметр газопроводу із ізоляційним покриттям м,

Нтр.=0,8+0,105=0,905 м3           (2)

Діаметр газопроводу із ізоляційним покриттямвизначається за формулою:

Dіз= Dзов +2*Т, м3                               (3)          

Де — Dзов  Зовнішній діаметр газопроводу <st1:metricconverter ProductID=«0,089 м» w:st=«on»>0,089 м</st1:metricconverter>

Т- Товщина ізоляційного покриття, яка є бітумно-гумова дуже посилена, <st1:metricconverter ProductID=«0,008 м3» w:st=«on»>0,008 м3</st1:metricconverter>

Dіз=0,089+2*0,008=0,105 м3(4 )

Підбираємо екскаватор  ЭО- 2621, ширина ковша <st1:metricconverter ProductID=«0,65 м» w:st=«on»>0,65 м</st1:metricconverter>, місткість ковша <st1:metricconverter ProductID=«0,25 м» w:st=«on»>0,25 м</st1:metricconverter>.

Ширина траншеї по низу визначається по формулі;

В= Вков + S, м3    (5)

Де –   S  надбавка на осипання грунту, <st1:metricconverter ProductID=«0,1 м» w:st=«on»>0,1 м</st1:metricconverter>,

         Вков-ширина ковша екскаватора, <st1:metricconverter ProductID=«0,65 м» w:st=«on»>0,65 м</st1:metricconverter>,

В=0,65+0,1=0,75 м3        (6)

2.7 Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму

         Земляні роботи відносяться донайбільш трудоємких робіт і мають виконуватись механізованим способом. Прицьому від раціональному вибору машин залежить якість і термін виконаннякомплексних робіт.

         Після визначення розмірівтраншеї приступають до підрахунку визначення обсягів по розробці, засипці івизову грунту. Розрахунки проводять окремо для механізованих і окремо ручнихробіт.

         Розробка грунту

         Обсяг робіт при розробцігрунту екскаватором визначається по формулі:

<img src="/cache/referats/25964/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">, м3          (7)

         Де – В, В1- ширина траншеї поверхуі понизу, 0,75;

                   Нз – глибиназакладання газопроводу, 0,8;

                   С – величинаручного добору грунту, яка залежить від типу екскаватората ковша 0,1;

                   L – довжина газопроводу, <st1:metricconverter ProductID=«195 м» w:st=«on»>195 м</st1:metricconverter>.

<img src="/cache/referats/25964/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026"> м3     (8)

         Обсяг ручного добору грунтувизначається:

                                                     <img src="/cache/referats/25964/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027">, м3     (9)

Де В – ширина траншеї понизу,0,75:

<img src="/cache/referats/25964/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1028"> м3

Крім вказаних вище робітпотрібно влаштовувати приямки для зварювання стиків. Найбільш зручними єприямки довжиною <st1:metricconverter ProductID=«1,5 м» w:st=«on»>1,5 м</st1:metricconverter>,шириною Dіз+<st1:metricconverter ProductID=«1,2 м» w:st=«on»>1,2 м</st1:metricconverter>, глибиною <st1:metricconverter ProductID=«0,7 м» w:st=«on»>0,7 м</st1:metricconverter>. При цьому поводитьсятакож додаткове зрізання відкосів.

Для визначення обсягуробіт по влаштуванню приямків користуються формулою.

<img src="/cache/referats/25964/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1029">,м3             (10)

<img src="/cache/referats/25964/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1030"> м3

        

         Загальний обсяг землянихробіт становить

Vзаг=Vруч.роб+Vуш.пр      (11)

Vзаг=14,63+6,6=138,93 м3     (12)

Засипка грунтом.

         Для засипки траншеї необхідноприсипати газопровід вручну. Присипка виконується м’яким ґрунтом без твердихдомішок і твердих включень на висоту <st1:metricconverter ProductID=«20 см» w:st=«on»>20 см</st1:metricconverter> над верхом труби. При вкладеннігазопроводу у траншею згідно вимог БНІП повинна виготовлятися постіль з піскуабо мілкого щебіню.

         Об’єм матеріалу длявлаштування постелі визначається за формулою:

Vпос = B*Dіз/2*L-П* Dіз*L, м3,   (13)

Vпос =0,75*0,105/2*195-3,14*0,105/8*195=6,8м3,

         Після вкладання газопроводувлаштовують постіль, газопровід присипається, за винятком зварних стиків,вручну на <st1:metricconverter ProductID=«0,2 м» w:st=«on»>0,2 м</st1:metricconverter>.

Vруч.пр= B*(Dіз/2+0,2)*L-П* Dіз/8*L, м3,     (14)

Vруч.пр=0,75*(0,105/2+0,2)*195-(3,14*0,105)/8*195=28,9м3

         Обсяг робіт по засипцітраншеї бульдозером становить:

Vбулд = В*(НТР*Dіз-0,2)*L, м3,  (15)

Vбулд=0,75(0,905-0,105-0,2)*195=87,75 м3,

         Обсягробіт по присипці газопроводу потрібно зменшити на об’єм, який займаєгазопровід.

Vтруб = П*Dіз/4                  (16)

Vтруб = 3,14*0,105/4=1,69 м3

         Загальний об’єм по присипцітраншеї становить:

Vзас=Vр.пр        (17)

Vзас=28,9 м3

         Об’єм грунту у відвалі:

Vвід=Vзаг*(100+к1)/100 м3,(18)

         Де – к1, коефіцієнтпочаткового рихлення грунту, 24%,

Vвід=138,93*(100+24)/100=172,3 м3,

         Об’єм вивезення надлишковогогрунту:

Vвив=Vтр+Vкін.рих. м3,      (19)

         Де — Vкін.рих. об’єм кінцевогорихлення, <st1:metricconverter ProductID=«7,9 м» w:st=«on»>7,9 м</st1:metricconverter>

Vвив=1,69+7,9=9,6м .

         Об’єм  кінцевого рихлення

Vкін.рих = Vзаг*К2/100, м3,          (20)

         Де – К2 – коефіцієнткінцевого рихлення грунту, 5%

Vкін.рих = 138,93*5/100=7,9 м3,

Розрахунок обсягів земляних робітпо розробці траншеї та вкладання газопроводу.

         Загальний обсяг розробленогогрунту, <st1:metricconverter ProductID=«138,93 м2» w:st=«on»>138,93 м2</st1:metricconverter>

         Загальний обсяг засипкигрунту, <st1:metricconverter ProductID=«123,45 м2» w:st=«on»>123,45 м2</st1:metricconverter>

         Обсяг робіт по уширеннюприямків, <st1:metricconverter ProductID=«6,6 м2» w:st=«on»>6,6 м2</st1:metricconverter>

         Обсяг кінцевого рихленнягрунту, <st1:metricconverter ProductID=«6,9 м2» w:st=«on»>6,9 м2</st1:metricconverter>

         Кількість грунту що підлягаєвивезенню, <st1:metricconverter ProductID=«9,6 м2» w:st=«on»>9,6 м2</st1:metricconverter>

Розрахунок обсягу земляних робіт по розробцітраншеї

та вкладання газопроводу.

 Таблиця1                                            

Dіз, м

Нтр, м

В, м

а, м

В1, м

Vекс, м

Vруч, м

Vтр, м

В, м

Vзас, м

Vвід, м

0,105

0,905

0,75

-

0,75

117,7

14,63

1,69

-

123,45

172,3

         Баланс земляних робітстановить:

<img src="/cache/referats/25964/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1031">       (21)

138,93-(1123,45+9,6)/(123,45+9,6)=4,4%

Вибір ведучого механізму

         Ведучиммеханізмом при будівництві газопроводу до споживача є екскаватор. Він виконуєнайбільш трудоємку роботу – риття траншеї, а вже за його продуктивністю йінтенсивністю визначають інші машини і механізми.

         Радіус вивантаження грунтувизначається за формулою:

<img src="/cache/referats/25964/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1032">  (22)

         Де – В1- ширина траншеїповерху, <st1:metricconverter ProductID=«0,75 м» w:st=«on»>0,75 м</st1:metricconverter>,

                   В – ширина відвалугрунту, м

<img src="/cache/referats/25964/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1033">

         Об’єм відвалу грунтувизначається за формулою:

<img src="/cache/referats/25964/image020.gif" v:shapes="_x0000_i1034">         (23)

Vвід=138,93*(100+24)/100=172,3 м3

         Площа попереднього січеннявідвалу

<img src="/cache/referats/25964/image022.gif" v:shapes="_x0000_i1035">    (24)

<img src="/cache/referats/25964/image024.gif" v:shapes="_x0000_i1036"> м2

         Поперечне січення відвалуявляє собою рівнобедрений прямокутний трикутник.

         Визначаю висоту відвалу;

h= Fвідв, м          (25)

h= 0.88 = <st1:metricconverter ProductID=«0.94 м2» w:st=«on»>0.94 м2</st1:metricconverter>,

         Ширина відвалу становить:

В= 2*h, м2                (26)

В=2*0,94=188 м2

         До прийнятому рішенню об’ємуковша, глибини траншеї, радіусу і висоти вивантаження грунту підбираюекскаватор ЭО – 2621, який підходить до роботи з вище вказаними вимогами.

2.8Підрахунок затрат праці

Підрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт прибудівництві газопроводу

    Таблиця2                                         

Найменування                              

Од виміру

Розрахункова

формула

кількість

1.<span Times New Roman"">    

Нівелювання

М

L

195

2.<span Times New Roman"">    

Розвантаження труб з трубовозу

Шт.

L*10

20

3.<span Times New Roman"">    

Влаштування огородження

М

L*2

390

4.<span Times New Roman"">    

Збір і центрування труб

М

<td valign=«t
еще рефераты
Еще работы по технологии