Реферат: Ремонт и регулировка мониторов для компьютеров

Зміст

ВСТУП

1. ТИПИ ВІДЕОМОНІТОРІВДЛЯ КОМП'ЮТЕРІВ

2.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ВМ

3.ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ОПИС ОКРЕМИХ ВУЗЛІВ

3.1. ДЖЕРЕЛО ХАРЧУВАННЯ

Методикаремонту ИП

3.2. вузол керування ВМ.

Рекомендаціїз ремонту УУ

3.3. ВХІДНІ ПРИСТРОЇ ВМ

Схемипідключення ЭЛТ

Перевірка іремонт вузла обробки відеосигналів

3.4. ВУЗОЛ КАДРОВОГО РОЗГОРНЕННЯ

Ремонт вузлаКР

3.5. ВУЗОЛ РЯДКОВОГО РОЗГОРНЕННЯ ВМ

Діагностикаі ремонт вузла СР

4. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯНЕСПРАВНОСТЕЙ У ВМ

4.1. неякісне виготовлення.

4.2. порушення правил експлуатації ВМ

4.3. природне старіння електронних компонентів

4.4. ремонт некваліфікованим персоналом

5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕМОНТУ ВМ

5.2. рекомендації з роботи

5.2.1.  порядок зняття задньої кришки

5.2.2. чищення ВМ

5.2.3.прийоми пайки

5.2.4.  пошук “мерехтливих” несправностей

6. НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІУСТАТКУВАННЯ

6.1.інструмент

6.2. устаткування

7. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГОМІСЦЯ

обережностіпри проведенні ремонтних  робіт

література

ВСТУП

          Предмет дипломної роботи — відеомонітори для комп'ютерів іїхній ремонт.

Історія створення відеомоніторів бере свій початок у30 — 40-х роках з розвитком радіолокації. Це була перша, важлива задача —здійснити візуальне уявлення в просторі поширення луча чи  предмета, від якогопромінь відбився, з одержанням координат предмета.

Перші відеомонітори використовували інші принципи,зовсім несхожі на сьогоднішні пристрої. Радіолокаційні монітори відображаликоординатну сітку в полярних координатах, що було зручно для швидкогоспіввіднесення напрямку у визначенні дальності до предмета.

Надалі, у 40-х роках, зі створенням першихтелевізорів, що використовують растровий спосіб розгорнення і трубки зелектромагнітним відхиленням луча, починалися спроби представлення інформаціїрізними способами, наприклад, у векторному виді.

З появою і бурхливим розвитком ЕОМ, а також швидкимудосконалюванням телевізійної техніки мониторобудування пішло інтенсивно пошляху використання ЭЛТ з електромагнітним відхиленням луча.

Принцип растрового представленняінформації від комп'ютера заснований на наявності в блоці сполучення комп'ютераз відеомонітором пам'яті, у якій кожному осередку відповідає крапка на екраніЭЛТ. При послідовному скануванні комірок пам'яті їхній уміст перетвориться увідеосигнал, виходить рядок, з рядків складається повний кадр відеозображення.

Прагнення пристосувати звичайний (відповідно дешевий)телевізійний приймач чи його низькочастотну частину для відображення інформаціївід комп'ютера привело до установки в комп'ютер модулятора (пристрою, щовиробляє повний телевізійний сигнал) для прямого підключення до серійноготелевізора через антенний чи вхід по НЧ. Однак якість відображення звичайноготелевізора виявилося достатнім лише для відеоігрових чи домашніх комп'ютерів,тому подальше удосконалювання відеомоніторів пішло трохи уперед віщальноготелебачення. Необхідно було підвищити здатність екрана, що дозволяє, йогостабільність і чіткість.

Це спричинило за собою підвищення рядкової, кадровоїчастоти, використання кольорових ЭЛТ із більш дрібною сіткою маски. Вимога посумісності нових відеомоніторів з більш ранніми комп'ютерами і вищевказанівимоги обумовили підвищену їхню складність щодо телевізорів. У даній дипломнійроботі будуть освітлені пристрої, схемотехника, принцип роботи окремих вузлів іприйоми ремонту моніторів. Особлива увага буде приділена спеціальним прийомамексплуатації відеомоніторів.

1. Типи відеомоніторів длякомп'ютерів

Переважна більшість обчислювальних систем, щознаходяться сьогодні в користуванні, відноситься до сімейства персональнихкомп'ютерів типу IBM PC, тому основним предметом даної дипломної роботи єпитання пристрою і ремонт відеомоніторів цього сімейства.

Основна відмінна риса ВМ для систем IBM PC — церозмаїтість їхніх типів. Кожен такий комп'ютер має окрему відеокарту, щомістить пам'ять (відеобуфер), схеми, що перетворять її вміст у відеосигнал, атакож схеми що виробляють, необхідні для роботи ВМ синхросигналы.

У перших комп'ютерах цієї серії (PC XT) була закладенаможливість використання різних типів ВМ (CGA — кольоровий і MDA — монохромний,підвищеного дозволу), мінялася лише відеокарта.

Згодом для подальшого підвищення дозволу на екрані ікращій передачі кольору був прийнятий новий, більш універсальний стандарт длявідеосистем комп'ютерів (VGA і SVGA), у якому відеокарта виробляла аналоговівідеосигнали для ВМ, що давало можливість підвищити якість передачі кольору чиодержати монохромне зображення, що перевершує по якості телевізійне. Данийстандарт зберіг передачу імпульсів синхронізації у ВМ сигналами з рівнями TTL іможливість кодування деяких режимів їхньою полярністю.

Додаткові вимоги до сумісності знову створюванихвідеосистем стосовно попереднього (включаючи вимоги програмної сумісності), атакож достаток можливих режимів їхньої роботи наклали специфічний відбиток наконструкцію ВМ у виді сильного ускладнення їх схемотехники.

Нижче, у таблиці 1, приводяться параметри режиміввідеосистем типу VGA і SVGA, з якої стають зрозумілими вимоги до таким ВМ.Зміст таблиці 1 не вичерпує всіх можливих режимів роботи відеосистем цьогостандарту, приведені дані відносяться тільки до окремо обраної відеокарти.

/>

2. Основні принципи побудови сучасних ВМ

Сучасні растрові ВМ для комп'ютерів використовуютьпринципи побудови подібні з застосовуваними в телевізійній техніці, алевідрізняються від останніх відсутністю радиотракта і схем для обробкивідеосигналів (блоку кольоровості), а також специфічним набором органівкерування, необхідним тільки для корекції кондиції зображення на екрані, томущо основні режими роботи встановлюються програмно через комп'ютер. Нижче на мал.1 приводиться узагальнена блок-схема ВМ, на якій показані всі необхідні длязабезпечення його роботи функціональні вузли й елементи керування. На мал. 1показані основні з'єднання між вузлами, деякі, потребуючі пояснення підписанідодатково. Елемент, чи вузол з'єднання, відзначене пунктиром, можеотсутствовать у монохромних чи інших моделях ВМ.Головним елементом ВМ є ЭЛТ ізсистемою, що відхиляє, (кадровими катушками, що відхиляють — КК і рядковими —СК). Всі інші елементи, показані на блок-схемі, служать для забезпечення режимуроботи ЭЛТ і узгодження сигналів від комп'ютера.Тому що в кольорових ВМ повиннебути передбачене періодичне розмагнічування маски ЭЛТ для підтримки«чистоти кольору», вони обладнаються петлею розмагнічування, щопрацює автоматично кожн раз при включенні ВМ. У високоякісних ВМ передбачаєтьсядодаткова можливість уникнути розмагнічування в будь-який момент роботи, длячого на передню панель установлюється кнопка «DEGAUSS».

Як і в звичайному телевізорі для одержання растра наекрані ВМ необхідні вузли рядкового і кадрового розгорнень. Генератори, щозадають, для цих вузлів, як правило, сильно зв'язані з блоком керування, томуна блок-схемі вони показані разом.Інформація від комп'ютера надходить на вхіднерознімання ВМ і далі на вузол обробки відеосигналів для перетворення в сигнализ рівнями напруг керування модуляторами ЭЛТ. До складу вузла обробкивідеосигналів входить також плата ЭЛТ, що служить для підключення безпосередньодо цоколя ЭЛТ.  Кінцеві, відеопідсилювачі, як правило, розташовуються на ційплаті, а інші схеми вузла обробки відеосигналів можуть знаходитися на ній чи наосновній платі ВМ.

Блок харчування ВМ виробляє всі необхідні напруги дляхарчування вузлів показаних на блок-схемі, крім напруги, що прискорює, HV дляЭЛТ, що для забезпечення більшої стабільності традиційно виробляється увисоковольтному блоці вузла рядкового розгорнення. У блоці харчуваннякольорового ВМ звичайно інтегруються і схеми харчування петлі розмагнічування.

Вузол керування служить для контролю вхідних сигналіввід комп'ютера (синхроімпульсів) і установки режимів роботи вузлів розгорнень,обробки відеосигналів, блоку харчування для підтримки і корекції встановленогорежиму зображення. Тому що інформація про відеорежими від комп'ютера надходитьу ВМ у виді комбінації полярностей синхроімпульсів (для простих режимів) іїхніх частот (режими SVGA), вузол керування виконує досить складну задачу повизначенню параметрів розгорнень і керуванню іншими вузлами. У функції вузлакерування входить також забезпечення захисту ЭЛТ від аварійних ситуацій ізабезпечення чергового режиму для економії потужності (режим GREEN) коли ВМ невикористовується оператором. У сучасних моделях ВМ у вузлі керування всічастіше застосовують мікропроцесори з набором спеціалізованих мікросхем, щозабезпечують збереження всіх установок і простої керування для користувача.

3.Характеристики й опис окремих вузлів

3.1. Джерело харчування

Джерела харчування (надалі скорочено — ДХ) упереважній більшості моделей ВМ використовуються імпульсні схеми через їхвисокі енергетичні показники і стабільність. Вимоги до ДХ ВМ пред'являються, якправило, такі ж, як і для застосування в інших пристроях, а саме: високий ККД,мала вага, висока стабільність вихідних напруг і їхня мала пульсація,відсутність випромінювання радіоперешкод, а також висока надійність. Наслідкомцих вимог є застосування спеціальне розроблених для використання в імпульснихДХ елементів і технологій. У ДХ для ВМ використовуються схеми імпульснихтрансформаторних конвертерів з «прямим» включенням діодів на виході.Така схема ДХ приведена на мал.2 ліворуч, а праворуч показана формаструмів і напруг на її елементах.

Принцип роботи цього ДХ наступний: коли транзистор ТКзнаходиться в режимі насичення, енергія від випрямителя напруги мережінадходить через трансформатор Т и діод D у навантаження, одночасно заряджаєтьсяконденсатор З, а коли транзистор закритий, конденсатор віддає в навантаженнянакопичену енергію. Напруга на виході такого джерела не залежить від струмунавантаження і частоти переключення транзистора, але визначається коефіцієнтомтрансформації обмоток і коефіцієнтом заповнення імпульсів t/T, тобторегулювання вихідної чи напруги його стабілізація може здійснюватися за рахунокширотно-імпульсної модуляції шляхом керування тривалістю відкритого стануключового транзистора. Робоча частота ДХ складає 15 — 80 кгц, вона може бутитакож синхронизована з частотою рядкового розгорнення ВМ для виключенняутворення продуктів «биття частот», що приводять до перекручуваньрастра і появі на екрані чи брижів інших небажаних ефектів.

У ВМ ранніх випусків (типу CGA і EGA)використовувалися схеми ДХ на біполярних транзисторах, а в більш пізніх (типуVGA і SVGA) частіше стали застосовуватися схеми з польовими транзисторами якключовий елемент. Польові транзистори, розроблені для застосування в блокаххарчування, забезпечують кращі тимчасові параметри, допускають роботу ДХ нанайвищих частотах і витримують більш високу робочу температуру. Це приводить,до зменшення розмірів ДХ, що дозволяє розмістити його на єдиній з основноюсхемою платі і спростити загальну конструкцію ВМ. Висока робоча частота ДХприпускає також використання спеціальних випрямних діодів (діодів Шоттки), щомають мале спадання напруги в прямому напрямку, і електролітичних конденсаторівз малими втратами на цих частотах, що допускають роботу при підвищенихтемпературах. Трансформатори в ДХ виконуються на сердечнику з феррита з зазоромдля зменшення його намагніченості, а обмотки намотані таким чином, щобзабезпечити максимальний зв'язок між ними.

/>

При всій розмаїтості існуючих моделей ВМ, схемотехникаїх ДХ зводиться до єдиної блок-схеми. Нижче на мал.3 приводиться типоваблок-схема ДХ.

Перемінна напруга живильної мережінадходить через запобіжник ПР і мережний фільтр на вимикач ВК, установленийзвичайно на передній панелі ВМ. З вимикача сіткова напруга підводиться черезтермістор до петлі розмагнічування ЭЛТ і випрямителю, на виході якогопідключений електролітичний конденсатор С. На цьому конденсаторі виходить (принапрузі живильної мережі 220 В) постійна напруга величиною до 340 В.

Для зменшення стартового струму заряду цьогоконденсатора в ланцюг на вході випрямного моста іноді включають термістор, що умомент включення має опір десятки Ом, а після його нагрівання опір падає додекількох Ом. Постійна напруга від випрямителя надходить на послідовно з'єднаніпервинну обмотку силового трансформатора і ключовий транзистор для створенняімпульсів струму в цьому ланцюзі. Схема керування ключем забезпечує завданнячастоти проходження імпульсів і їхньої тривалості (ШИМ) для регулюваннявихідних напруг ДХ. Сигнал про величину вихідної напруги ДХ може надходити насхему керування від вторинної чи обмотки від одного з вихідних випрямителей Учерез елемент гальванічної розв'язки, у якості якого може використовуватисяоптрон чи імпульсний трансформатор. На схему керування ключем можуть надходититакож сигнали для синхронізації робочої частоти ДХ з частотою рядковогорозгорнення, схем захисту по аварійних перевантаженнях і схем відключення ДХпри відсутності на вході імпульсів синхронізації від комп'ютера. Вихіднівипрямители, підключені до вторинних обмоток силового трансформатора,забезпечують одержання необхідних постійних живлячих напруга для усіх вузлівВМ.

Як правило ДХ у ВМ виробляє наступні напруги:

• 6.3 В — для розжарення ЭЛТ,

12 — 15В — для харчування схем керування,

• 24 — 60 В — для харчування кадрового розгорнення,

• 70 — 170 В — для блоку рядкового розгорнення.

Усі ці напруги визначаютьсяспіввідношенням витків в обмотках трансформатора, тому вони жорстко зв'язаніміж собою. При настроюванні ДХ установлюється величина одного з них, а іншіможуть незначно відрізнятися від номіналів, зазначених у схемі.Останнім часомусі частіше застосовуються схеми з використанням спеціалізованих мікросхем,таких як TDA4600, AN5900, UC3842 часто включають у себе і ключовий транзистор.Найбільше поширення має мікросхема UC3842. Вона призначена для керуванняпольовим транзистором у якості силового ключа, має внутрішнє джерело опорноїнапруги, убудований генератор ШИМ і забезпечує захист по струму ключовоготранзистора. Призначення висновків мікросхеми UC3842 представлене в табл. 3, аїї властивості будуть розглянуті нижче в ході опису роботи базової схемивключення, показаної на мал. 4.


/>

Висновок

Оригінальне

про-

Призначення висновку 1 COMP Компенсація частотної характеристики 2 FB Зворотний зв'язок (керування ШИМ) 3 CURRSENS Сигнал від резистора обмеження струму 4 RC Підключення RC-ланцюга для установки частоти 5 GND Загальний висновок 6 OUT Вихід на керування ключовим транзистором 7 Vcc Вхід харчування мікросхеми 8 VREF Вихід внутрішнього джерела опорного напр.

                        Таблиця 2.Призначення висновків мікросхеми UC3842

ИС U1 забезпечує роботу тільки n-канальногоМОП транзистора з ізольованим затвором, тому що керуючий сигнал на її висновку6 (OUT) має амплітуду, близьку до її напруги харчування (Vcc) нависновку 7. З появою на вході схеми напруги в 300 В, на 7-й висновок ИС U1через резистори R10, R11 і R12 надходить напругу, обмеженастабілітроном ZD1 (близько 30 В), і відбувається включення внутрішніх схем уИС. Внутрішній генератор починає виробляти імпульси з частотою, обумовленоюланцюжком Rl, C1, підключеної до висновку 4 (RC). Звисновку 6 мікросхеми (OUT) імпульси через обмежувальний резистор R8надходять на затвор ключового транзистора 01, забезпечуючи імпульсний струм упервинній обмотці W1 силового трансформатора Т1. Це, у своючергу, приводить до появи напруги в обмотці W2 трансформатори, що післявипрямлення діодом Din згладжування на ємності З2 надходить на висновок7 ИС, забезпечуючи її роботу в робочому режимі. Слід зазначити одна важливавластивість даної ИС: вона може включитися (стартувати) тільки при напрузі нависновку Vcc не менш 17 В, але може продовжувати працювати при напрузібільш 12В, при цьому в робочому стані її споживання струму зростає в кількаразів. Ця обставина дозволяє додатково захистити ДХ від коротких замикань увторинних ланцюгах трансформатора Т1, наприклад, при виході з ладуодного з випрямних діодів, пробою електролітичних чи конденсаторів принесправності в одному з блоків ВМ. Відбувається це в такий спосіб. Длявключенні ИС, унаслідок її малого споживання струму, досить напруги,одержуваного від випрямителя 300 В через резистори RIO, R11,R12.Bробітнику режимі струм споживання ИС зростає, але напруга харчування (звичайно13-15 В) надходить уже від выпрямителя напруги з обмотки W2, що забезпечуєнеобхідний струм. У випадку коротких замикань на виході ИП напруги від обмоткиW2 не вистачає для роботи ИС (менш 12В) і вона виключається до моменту, колиелектролітичний конденсатор З2 зарядиться через резистори R10, R11, R12 донапруги її включення (більш 17 В). Далі ИС знову включається і негайновиключається. Інтервал включення залежить від ємності конденсатора З2 івеличини резисторів R10-R12, і звичайно він складає величину від часток секундидо декількох секунд, при цьому чутні слабкі щиглики від трансформатора ДХ Такийрежим ДХ у випадку різних несправностей забезпечує разом зі швидкодіючимзахистом по струму силового ключа через сигнал CURR SEN від резистора R6практично 100%-ую його захист. Регулювання і стабілізація вихідних напруг ДХвиробляються по напрузі від выпрямителя з обмотки W2, що надходить на дільникR3, VR1, R4 і з його – на висновок 2 (FB) ИС U1. Напруга на цьому висновкупорівнюється усередині мікросхеми з опорною напругою, у результаті відбуваєтьсякерування (ШИМ) тривалістю стану відкритого ключа.

Методика ремонту ДХ

До початку робіт перевіряють шнур харчування інаявності живильного напруги в електромережі. У знеструмленому стані роблятьогляд деталей на друкованій платі ВМ у районі вузла ДХ і визначають його базовусхему по типі застосованих мікросхем і транзисторів. Далі перевіряють плавкийзапобіжник на вході ДХ У випадку його перегоряння обов'язковій перевірціпідлягають діоди випрямного моста, термістор у його вхідному ланцюзі,конденсатори вхідного фільтра, ключовий транзистор. Корисно перевіритивідсутність коротких замикань на виходах выпрямителей у вторинних обмоткахсилового трансформатора, для чого омметром контролюють опір на електролітичнихконденсаторах вихідних выпрямителей. Необхідно також перевірити відсутністьзамикання в ланцюзі харчування вихідного каскаду рядкового розгорненнябезпосередньо в точці підключення ТДКС. У випадку виявлення такої несправностіу вузлі рядкового розгорнення, варто розірвати ланцюг харчування В+ у крапцівиходу його з ДХ і продовжити ремонт цього вузла після закінчення ремонту іперевірки ДХ.

На наступному етапі виробляється підбор, контроль ізаміна відповідних деталей. Якщо Ви не знайшли потрібні деталі відповідніпринциповій схемі, то необхідно коректно провести підбор аналогів по довідковійлітературі.

При підборі ключового транзистора для ДХ найважливішими параметрами є:

•    максимальна напруга коллектор-эмиттер (дляпольових транзисторів — стік-джерело),

• максимальний імпульсний струм колектора (стоку),

• залишкова напруга на колекторі (опір переходу),

• час включенням вимикання.

Перші два параметри безпосередньо забезпечуютьнадійність ДХ а останні — побічно, тому що вони визначають втрати в транзисторіпри переключенні і, відповідно, його робочу температуру, що впливає на пробивнунапругу транзистора. Немаловажне значення має також коефіцієнт передачі поструму транзистора. При виборі транзистора варто звернути увагу на конструкціюкорпуса, щоб на виникло проблем з установкою його на радіатор. Треба пам'ятати,що робоча частота ДХ звичайно складає десятки кілогерців і необхідновикористовувати відповідні типи діодів і електролітичних конденсаторів. Післякомплектації необхідними деталями виробляється заміна всіх несправних елементівДХ на друкованій платі. Особлива увага варто приділити установці ключовоготранзистора на радіатор у випадку, коли корпус транзистора, звичайно з'єднанийз висновком колектора, повинний бути ізольований від радіатора. При найменшійпідозрі, що прокладка з чи слюди спеціальної гуми ушкоджена, вона повинна бутизамінена на нову, а після установки і запаювання транзистора обов'язково требапереконатися у відсутності контакту між корпусом транзистора і радіатором. Привикористанні слюдяної прокладки на її поверхні повинна бути нанесена тонкимшаром теплопроводящая паста. Прокладка з теплопроводящей гуми застосовуєтьсябез пасти.

ёПісля заміни всіх несправних елементів і виправленнядефектів на друкованій платі, що виникли в момент чи поломки в ході ремонтнихробіт, можна приступати до перевірки роботи ДХ

Імпульсні ДХ не можуть працювати безнавантаження, тому перед першим включенням варто переконатися, що підключенорознімання до ДХ Якщо була необхідність у відключенні якого-небудь навантаженнявід виходів ИП, то треба мати на увазі, що розжарення ЭЛТ і схеми керування незавжди створюють достатнє навантаження для ДХ і необхідно його додатководовантажувати підключенням резисторів. Для ВМ типу GREEN перед включенням необхідновиключити можливість блокування роботи ДХ від схем керування.Перше включення ВМпісля ремонту ДХ завжди є напруженим моментом, тому необхідно дотримуватизапобіжного заходу і забезпечити мінімальний контроль працездатності ДХ Дляцього до одному з виходів ДХ, наприклад, У+, підключають вольтметр, а наколектор ключового транзистора щупом з дільником на вході — осциллограф.Земляний кінець щупа підключають до мінуса електролітичного конденсаторавхідного выпрямителя. Осциллограф повинний мати гальванічну розв'язку відживильної мережі щоб уникнути виникнення короткого замикання. Далі необхіднопереконатися, що вимикач харчування ВМ знаходиться у виключеному стані і податиживлячу напругу на ВМ, підключивши його мережний шнур. Переконавши вправильності підключення вимірювальних приладів до ДХ, включають вимикачхарчування ВМ. Перше включення виробляється на час, необхідне для одержанняотсчетов на вимірювальних приладах, що чи підтверджують не підтверджуютьпринципову працездатність ДХ, але не більше ніж на 10 секунд.

Якщо ДХ  не виробляє напруг і на осциллографе немаєсигналу про імпульсну напругу на силовому трансформаторі, тоді зновуперевіряють запобіжник і, у випадку, якщо він згорів, перевіряють ключовийтранзистор. Якщо він ушкоджений, тоді повертаються до початкових дій з метоюбільш ретельної перевірки всіх елементів.

Якщо ключовий транзистор і запобіжник цілі, тодіповторно включають ВМ і тестером послідовно перевіряють проходження перемінноїнапруги через вхідний фільтр до випрямного моста, постійна напруга наелектролітичному конденсаторі выпрямителя (300 — 350В) і далі — на первиннійобмотці силового трансформатора. Можливими несправностями можуть бути обриви ітріщини на провідниках друкованої плати, погана пайка висновків деталей і т.д.

У випадку нормального надходження напруги на колектор ключовоготранзистора через обмотку силового трансформатора перевіряють наявність сигналукерування для транзистора від схеми керування.

На етапі остаточної перевірки ДХ вимірюють усі йоговихідні напруги, при необхідності встановлюють їх підрядковим резистором іперевіряють осциллографом пульсації напруги на електролітичних конденсаторахвихідних выпрямителей. У випадку великої величини пульсації необхідно помінятивідповідний електролітичний конденсатор. На закінчення ремонтних робіт требапроконтролювати температуру ключового транзистора протягом однієї години, щобпереконатися у відсутності його перегріву, а також повторно проконтролювативихідні напруги, щоб переконатися в стабільності роботи ДХ Висновок про повнупрацездатність ДХ може бути зроблений тільки після повної перевірки всіхрежимів роботи ВМ у цілому, і, можливо, прийдеться ще не раз заглядати у вузолДХ, тому що з ним зв'язані багато характеристик ВМ.

 

3.2. Вузол керування ВМ

Вузол керування ВМ (надалі УУ) виконує наступні задачі:

• Аналіз синхроімпульсів від комп'ютера і визначеннянеобхідного режиму роботи,

• Установку робочих частот генераторів кадрової і, щозадають, рядкової розгорнень і прив'язку їх до синхроімпульсів,

• Одержання сигналів для корекції параметрів растравідповідно до встановленого режиму,

• Обробку сигналів від інших вузлів для захисту ЭЛТ іДХ при аварійних ситуаціях,

• Забезпечення оператору доступу до наборупідстроювань на передній панелі ВМ.

Основними інформаційними сигналами для УУ єсинхроімпульси з рівнями TTL, що надходять від комп'ютера через вхідні ланцюги.Для ВМ типу CGA, MDA, HGC і EGA інформація про режим роботи надходить звідеокарти комп'ютера у виді полярності синхроімпульсів, кожної їхньоїкомбінації відповідає визначена частота рядкового розгорнення. Для ВМ типу VGAі SVGA набір режимів роботи відеосистем багато ширше, і інформації з полярностісинхроімпульсів уже недостатньо для детектирования встановленого режиму.

Як приклад побудови В У для ВМ типу CG A/EGA на мал.5 показанийфрагмент схеми ВМ (TVM MD-7), у якій виробляється сигнал переключення режимівCGA/EGA, а на мал. 6 приведена схема його генератора рядкового розгорнення, щозадає.

Принцип роботи першої схеми заснований на логічнихвластивостях елементів ИС Q202 типу SN74LS86N (исключающее ЧИ), що відбиті втаблиці істинності на мал. 5 праворуч. Вхідний сигнал VSYNC, що змінює своюполярність у залежності від режиму роботи відеокарти, надходить на вхід 12 ИСQ202-4. Цей елемент виявляється що інвертує, тому що на іншому висновку (вивши.13) цього елемента присутній високий рівень. Конденсатор З203 великої ємностіутримує вихідну напругу, що є присутнім на виході елемента (вивши.11) великучастину часу від періоду проходження синхроімпульсів. Отриманий сигнал маєперемінну складову через неповне згладжування на конденсаторі, але після подачійого на вхід наступного елемента Q202-1, що має поріг логічного рівня 2.4 У, іпроходження через нього на висновку 3 виділяється сигнал MODE. Цей сигналвикористовується для нормалізації кадрового синхроімпульсу, тобто для одержаннясинхроімпульсу однієї полярності незалежно від його полярності на вході ВМ, —такий імпульс (VSYNC) необхідний для роботи кадрового розгорнення. Чиінвертування пряма передача сигналу VSYNC виробляється на елементі Q202-3 підкеруванням инвертированного

/>

на Q202-2 сигналу MODE. Сигнал MODE має TTL-рівні і використовується увузлі обробки відеосигналів для переключення режимів (CGA/EGA), для чого вінподається на один з адресних висновків ИС ПЗУ декодера квітів. Сигнал MODE'виходить на колекторі транзистора 0204, він використовується для керуванняаналоговими комутаторами в інших фрагментах вузла керування.

Іншим важливим фрагментом УУ є схеми, у яких виробляються необхідні частотирозгорнень. Найбільше часто як задающих генератори у ВМ використовуютьсянаступні ИС: МС1391, TDA1180, TDA9108, що містять тільки схеми генераторіврядкової частоти, що задають, і НА11235, LA7850, TDA4852, TDA2593, TDA9102, щовключають у себе і генератори для кадрового розгорнення. Звичайно частотизадаються резисторами і конденсаторами, у деяких ИС мається також можливістькерування постійною напругою, подаваним на окремий висновок ИС.

Як аналогові комутатори в багатьох схемахвикористовуються мікросхеми типу HEF4053, виконані по Кмоп-технологии івключають у себе 4 перемикачі з двох входів на один з окремим для кожногоперемикача керуючим входом. Такие- ИС являють собою аналогові ключі виконані напольових транзисторах і з'єднані в схему перемикача. Головні властивості цихперемикачів — опір, внесене в ланцюг, що переключається, (воно складає десяткиОм) і діапазон напруг, що переключаються, у межах від ПРО У до напругихарчування ИС, тому вони добре підходять для переключення резисторів у схемах іпередачі слабкострумових сигналів.

Так само в УУ з застосуванням МП виробляютьсяаналогові і цифрові керуючі сигнали для інших вузлів. Їхні значення іпослідовність залежать від вхідних сигналів, дій оператора й описуютьсяпрограмою в ПЗУ МП, а для запам'ятовування і збереження даних для кожногорежиму звичайно використовується зовнішня ИС пам'яті, уміст якої зберігаєтьсяпри вимиканні харчування. Часто разом із МП застосовуються спеціалізовані ИС,що доповнюють його функції і розширюють набір керуючих сигналів, наприклад, дляодержання аналогових чи напруг підмішування текстової відеоінформації увідеосигнал з метою утворення на екрані ВМ зображення «меню». Такі ИСмають обмежена кількість висновків для зв'язку з МП, тому вони використовуютьпри обміні інформацією послідовний. На жаль, інформація про детальнівластивості МП і периферійних ИС, як і самі мікросхеми, не завжди доступна.

Для пояснення принципу застосування МП на мал. 7 приведений фрагментсхеми УУ для ВМ типу «HIGHSCREEN MS-1575P».

У цьому ВМ використовується МП типу Z0860204 устандартному DIP-корпусі що має 40 висновків. Як зовнішню пам'ять МПвикористовує ИС типу 93С66, підключену через шину I2C, утворену трьома лініямивід МП. Для одержання аналогових напруг керування вузлами у ВМ застосована ИСтипу MTV003, підключена також через шину I2C, утворену лініями від іншихвисновків МП. Перелік вироблюваних цієї ИС аналогових напруг приводиться в таблиці3.

/>

Аналогові напруги виходять у результаті інтегрування імпульсів відвисновків ИС на ланцюжках RC, установка їхніх значень виробляється зміноюкоефіцієнта заповнення імпульсів (аналогічно принципу ШИМ). Ця ИС виконує такожфункції нормалізації синхроімпульсів від комп'ютера і визначення робочогорежиму з передачею необхідної інформації в МП по тій же шині. Тактова частота,вироблювана генератором даної ИС із зовнішнім резонатором ХС1, необхідна нетільки для її роботи, але використовується також верб МП, для чого вонанадходить на його висновок 3.

Керування зображенням виробляється трьома кнопками напередній панелі ВМ — одна призначена для вибору регульованого параметра, а двіінші служать для чи зменшення збільшення його значення. Кнопки забезпечуютьзамикання висновків 18 — 20 МП на землю, тобто низький логічний рівень сигналуна вході. Індикація обраного для регулювання параметра здійснюється задопомогою светодиодов, установлених на передній панелі — вони одержуютьхарчування від висновків 4, 10, 29, 40 МП. Установка яскравості і контрастностізображення в даній моделі ВМ виробляється звичайними шляхом за допомогоюпотенціометрів на передній панелі, тому МП ці функції не обробляє.

Вивши. ИС Призначення керуючого напруги 2 Керування розміром растра по горизонталі 3 Установка частоти рядків 4 Установка частоти кадрів 15 Корекція перекручувань типу «трапеція» 16 Корекція перекручувань типу «подушка» 17 Зсув растра по вертикалі 18 Розмір по вертикалі 19 Зсув по горизонталі Таблиця 3. Аналогові напруги, вироблювані ИС MTV003

 

Рекомендації з ремонту УУ

На першому етапі перевірки роботи УУ контролюютьнадходження живлячих напруга на мікросхеми даного вузла і при їхній наявності ікондиції переконуються в наявності растра на екрані ЭЛТ. Якщо світінняотсутствует, перевіряють стояння захисних сигналів, що можуть блокувати роботузадающего генератора рядкового розгорнення, виключати промінь замикаючимнапругою G1 чи переводити ВМ у черговий режим. За результатами цих перевірокроблять необхідні виправлення в УУ чи інших вузлів. У деяких винятковихвипадках можна примусово розблокувати окремі захисні сигнали на | час ремонту.До них відносяться сигнал блокування ИП при переході в черговий режим і сигналвимикання лучачи. Звичайне відключення блокування виробляється замиканнямпереходу Б-Э виконавчого транзистора. З особою обережністю роблять відключенняблокування генератора рядкового розгорнення, що задає, тому що при неправильнійроботі УУ це може привести до додаткових ушкоджень у вихідному каскадірядкового розгорнення аж до виходу з ладу ТДКС. Для діагностики працездатностігенераторів розгорнень, що задають, в УУ досить проконтролювати пилкоподібнанапруга на конденсаторах, що задають частоту, осциллографом, при цьому попутноможна оцінити їхньої частоти. Як правило, мікросхеми генераторів, що задають,після виключення блокувань працюють досить незалежно від інших схем, тому їхняперевірка не викликає труднощів.

При наявності растра на екрані ЭЛТ оцінюють роботу ВМпо виконанню тестових програм на комп'ютері, задаючи по черзі всі можливі дляданого ВМ робочі режими. Головна увага при цьому приділяють геометричнимхарактеристикам растра і роботі регулювальних органів на передній панелі ВМ.При найменших відхиленнях від норми перевіряють стан керуючих сигналів і принеобхідності просліджують їхнє проходження за допомогою осциллографа (для точнихвимірів постійних напруг використовують цифровий мультиметр). Якщо керуючісигнали змінюють свій стан потрібним образом, а реакція на растрі отсутствует,аналогічним образом перевіряють відповідні виконавчі елементи і роблятьнеобхідні виправлення.

Дуже часто ознаки, що проявилися при перевірках затестовим програмам, прямо вказують на несправність УУ. До характерних ознактаких дефектів УУ відносяться:

• Відсутність синхронізації зображення у всіх режимах.Це можливо при ушкодженнях схем нормалізації синхроімпульсів, особливо коливходи використовуваних ИС підключені безпосередньо до вхідного рознімання,

• Розміри растра набудовуються регуляторами напередній панелі, але змінюються при переході в режим з іншими частотамирозгорнень. Це говорить про неправильну установку подстроечных чи резисторівнесправності схеми визначення режиму,

• Наявність перекручувань типу «подушка», щоне виправляються за допомогою подстроечного чи резистора настроювання напередній панелі. Незважаючи на видиму простоту цього дефекту може віднятибагато часу при пошуку дефектного елемента, особливо, при відсутностіпринципової схеми,

• Невідповідність набору квітів на екрані режиму івхідній інформації. Це характерно для ВМ типу EGA (дефекти ПЗУ чи в ланцюзікеруючих сигналів).

Діагностика УУ з застосуванням МП проводиться прийомами, прийнятими вмікропроцесорній техніці, а саме, виміром логічних рівнів сигналів за допомогоюосциллографа і спостереженням очікуваної реакції на зміну керуючих сигналів. Напершому етапі перевіряють живлячу напругу (у більшості випадків +5 В) інаявність тактової частоти, а також її відповідність частоті кварцовогорезонатора. Контроль тактової частоти проводять осциллографом на одному звисновків резонатора, при цьому генерація може зриватися, тоді намагаютьсяспостерігати сигнал на іншому чи висновку включають у ланцюг щупа конденсаторємністю 20 — 100 пф. Частота визначається виміром періоду сигналу на екраніосциллографа і наступним її обчисленням (F=1/T), великої точності при цьому непотрібно, але необхідно переконатися, що вона близька до частоти резонатора.Невідповідність чи частоти відсутність генерації говорить про можливий дефектрезонатора (це перевіряється його заміною) чи самого МП. Потім, щобпереконатися у відсутності причин, що заважають роботі МП, перевіряють стансигналу RESET. Звичайно активний рівень цього сигналу — низький, для йогоформування використовують просту схему з RC-ланцюжка, іноді транзистор, якпоказано на мал. 7. Наявність високого рівня на висновку говорить про робочийстан МП.

Далі, якщо мається принципова схема ВМ, контролюютьнайбільш важливі для його роботи сигнали на висновках МП: вхідні (від кнопоккерування, синхросигналы, сигнали захисту) і керуючі ( щойдуть до виконавчихелементів в інших вузлах). Тому що більшість застосовуваних МП виконана поКмоп-технологии і має напругу харчування +5 В, напруга високого рівня близькодо нього і складає 4.5 — 5В. Проміжні рівні сигналів, що спостерігаються, наякому або висновку свідчать про дефект МП чи в ланцюгах, підключених до нього.Такий прийом, у випадку відсутності схеми ВМ, може виявитися єдиним засобомдіагностики працездатності МП і часто допомагає знайти несправність у йогооточенні.

Після вищеописаних перевірок і усунення знайдених прицьому несправностей можна проконтролювати роботу МП при виконанні записаної вйого ПЗУ програми початкової ініціалізації. Для цього короткочасно замикаютьвисновок RESET МП на землю і спостерігають сигнали на інших йоговисновках осциллографом. Найбільш придатними для контролю є висновки, щовикористовуються для підключення ИС пам'яті (лінії шини 12С), тому що припочатковій установці з її обов'язково вибираються дані для включення режимуроботи ВМ. На цих висновках повинні спостерігатися серії імпульсів, що говорятьпро процес обміну інформацією між МП і іншими ИС і, відповідно, про йогофункціональну працездатність. Аналогічним образом можна перевірити реакцію наінші сигнали, наприклад, натискаючи кнопки керування не передньої панелі ВМ.

У випадку подальших утруднень, тобто, якщо післяпроведених перевірок не удалося відшукати причину дефекту, а ВМ не можеповноцінно працювати, можна рекомендувати заміну МП. При відсутності необхіднихдля заміни мікросхем ремонт ВМ завершується, але іноді, при частковихушкодженнях МП, удається настроїти ВМ таким чином, щоб він нормально працював водному з режимів.

3.3. Вхідні пристрої ВМ

Вхідні пристрої забезпечують з'єднання ВМ ізкомп'ютером і проходження відеосигналів до оконечным відеопідсилювачів.

Основними вимогами, яким повинні задовольняти вхідні ланцюги і вузлиобробки відеосигналів, є: передача відеосигналів і сигналів синхронізації відкомп'ютера до вузлів ВМ без перекручувань, а також їхня стабільність у часі,щоб зображення на екрані мали максимальну чіткість, стабільність растра ізберігало свої яркостные параметри. Ці вимоги повинні бути погоджені з класомВМ, режимами його роботи і граничних параметрів ЭЛТ.

Першою важливою деталлю вхідних ланцюгів є сполучнийкабель. У простих моделях ВМ кабель має з однієї сторони рознімання дляпідключення до комп'ютера, а на іншій стороні він жорстко закріплений наконструкції ВМ і підключений безпосередньо до схеми відеопідсилювачів. У деякихмоделях ВМ установлюється вхідне рознімання, а кабель підключеннязастосовується як окремий виріб — це дозволяє використовувати кабелі різноїдовжини.

У більш зроблених стандартах MCGA, VGA і SVGA, у яких передача колірноїі яркостной інформації від комп'ютера у ВМ виробляється аналоговими сигналами замплітудою 0 — 1В, вимоги до сполучного кабелю підвищуються як по частотнихвластивостях, так і по відсутності взаємного впливу між окремими сигналами. ДляВМ типу SVGA можуть застосовуватися коаксіальні кабелі з хвильовим опором 75Ом, що укладені в загальний екран, з'єднаний з корпусом, для зменшеннявипромінювання радіоперешкод. Екрани коаксіальних кабелів кожного сигналувиводяться на окремі контакти рознімання підключення, це дає можливістьузгодження для кожної лінії окремо.

У відповідності зі стандартами на ВМ типу MCGA.VGA і SVGA дли підключення застосовується 15 контактнерознімання, що не дозволяє підключити їх до відеоадаптера ВМ старих моделей (CGA,EGA). Призначення висновків рознімання ВМ типу VGA приводиться в таблиці4.

N контакту Призначення висновку Рівні сигналу 1 Відео R аналоговий 2 Відео G аналоговий 3 Відео В аналоговий 4 ГО2 TTL 5 ОВ ОВ 6 Екран R ОВ 7 Екран G ОВ 8 Екран У 0В

 

9 Ключ (контакт отсутствует)

 

10 Екран SYNC 0В

 

11 ГОО TTL

 

12 ГО1 TTL

 

13 HSYNC (синхросигнал строчн. разв.) TTL

 

14 VSYNC (синхросигнал кадр, разв.) TTL

 

15 Не використовується

 

/> /> /> /> /> />

Таблиця 4. Призначення висновків вхідногорознімання ВМ типу VGA.

Сигнали IDO — ID2 використовуються для впізнання типуВМ у комп'ютерах серії IBM для коректної установки припустимих режимів роботивідеосистеми.

Вузли обробки відеосигналів ВМ типу VGA і SVGAмало відрізняються друг від друга, тому що вони обробляють відеосигнали одноговиду. Як правило, вони виконані на спеціалізованих мікросхемах, що погоджуютьвхідні відеосигнали зі схемами оконечных видеусилителей на транзисторах. Цімікросхеми виконують також функції регулювання контрастності, гасіннязворотного ходу, а також вони мають входи для підключення регулювальнихрезисторів установки режимів оконечных видеусилителей. Найпоширенішимимікросхемами цього типу є LM1203 і М51387, у більш складних моделях ВМ ізмікропроцесорним керуванням застосовуються LM1205, LM1207 і ін.

На мал.8 показана схема вузла обробкивідеосигналів ВМ ACER VIE V 7134Т, виконана на мікросхемі LM1203. Схема працюєв такий спосіб: відеосигнали зі сполучного кабелю надходять на рознімання Р101вузла обробки відеосигналів, розташованого на одній платі з оконечнымивідеопідсилювачами. Сама плата конструктивно виконана разом з панелькою для ЭЛТі встановлюється безпосередньо на її цоколь для досягнення найкращих параметрівпри обробці відеосигналів і подачі їх на катоди ЭЛТ. Екрани сигнальних ліній(R, G, У) вхідного кабелю підключаються до землі саме цієї плати, тому щоспоживачами відеосигналів є входи мікросхеми LM1203, установленої на ній. Самілінії відеосигналів (R, G, У) навантажуються на резистори 75 Ом для узгодженняз хвильовим опором коаксіальних кабелів і подаються через конденсатори, щорозв'язують, З107, З110, З112 на входи диференціальних підсилювачів у 1C 101.Резистори R107 — R109 підключені до джерела опорної напруги в 1C 101, вонизабезпечують початковий зсув на входах підсилювачів. Підсилювач кожного каналумає входи для керування початковим зсувом (BIAS) і коефіцієнтом підсилення(DRIV).

ИС типу LM1203 має також висновок для керуваннякоефіцієнтом підсилення усіх відеопідсилювачів одночасно (регулюванняконтрастності зображення — вивши. 12 ИС) і висновок для подачі сигналу гасінняпроменів під час обратного

/>

ходу рядкового розгорнення (вивши. 14 ИС). Ці сигнали надходять з іншихвузлів ВМ через рознімання Р102, у ланцюзі сигналу гасіння використовуєтьсятранзистор Q180, що комутирує вивши. 14 ИС на землю в момент зворотного ходулуча.

Схеми підключення ЭЛТ

У конструкціях ВМ для комп'ютерів застосовуютьсябагато типів кольорових і монохромних ЭЛТ, що можуть бути як широкорозповсюджені (звичайні телевізійні), так і спеціальні. Для старих типів ВМ (CGA,EGA іMDA) характерне застосування кольорових ЭЛТ із триадной чинавіть щілинною маскою, з-| тимчасові ВМ використовують винятковотриадную маску з отворами меншого розміру для одержання мінімальних розмірівплями на екрані (0.22 — 0.28 мм). Конструкція системи, що відхиляє, виконанаразом із системою зведення променів і передбачає заводське настроювання всіхосновних геометричних параметрів растра і зведення променів. У таблиці 5приведене призначення висновків ЭЛТ із розміром екрана 14" і орієнтованізначення напруг на них для ВМ типу EGA (TVM MD7). Зазначенізначення можуть коливатися в залежності від марки ЭЛТ, але, як правило, цівідмінності попадають в область можливого настроювання схем оконечныхвідеопідсилювачів подстроечными резисторами і настроювань на ТДКС.

N висновку Призначення висновку Напруга 1 Фокусирующее напруга 4— бкВ 2 Отсутствует 3,4 Не підключені 5 Напруга, що прискорює, G1 -10 — +10В 6 Катод G (зеленої гармати) 90В 7 Напруга, що прискорює, G2 390В 8 Катод R (червоної гармати) 90В 9 Розжарення 1 10 Розжарення 2 6.3У 11 Катод У (синьої пушки) 90В 12 Не використовується

Таблиця 5. Призначення висновків кольоровийЭЛТ 14" Hitachi М34ГОШОХ66

          Напруга, що прискорює, подається на окремий контакт анода набалоні ЭЛТ спеціальним високовольтним проводом. Його надмірна величинаприводить до збільшення рентгенівського випромінювання при ударі електронів обмаску, а занижена величина погіршує умови фокусування лучачи, тому воноповиннео бути досить точно установлено. Для кольорових ЭЛТ із розміром екрана14" напруга не повинна перевищувати 25 кв (звичайно встановлюється близько24.5 кв), для монохромних— 14— 16 кв. У кольорових ЭЛТ великого розміру (19—20") воно може досягати 27 кв, його точне значення береться із сервіснихінструкцій.

Перевірка і ремонт вузла обробкивідеосигналів

Пошук і усунення несправностей у вузлі обробкивідеосигналів виробляється після відновлення блоку харчування і вузліврозгорнень, щоб була можливість засвітити екран, тобто щоб усі напруги на ЭЛТминулому близькими до робітників. Перше включення для перевірок можевироблятися без підключення сигналу від комп'ютера. Повертають ручки установкияскравості і контрастності на передній панелі в максимальне положення івключають харчування ВМ. У випадку відсутності світного растра на екраніперевіряють наявність усіх необхідних напруг на ЭЛТ, включаючи високу напругуна аноді, і світіння червоного кольору від нитки розжарення в області цоколя.Якщо воно отсутствует, знімають панельку з ЭЛТ і вимірюють омметром опір ниткирозжарення безпосередньо на висновках — воно повинно бути менш 3 Ом. Розрив уцьому чи ланцюзі великий опір говорить про дефект і необхідність заміни ЭЛТ.Якщо розжарення є і всі напруги в нормі, варто спробувати зміною положеннянастроювання G1 (звичайно нижня ручка, SCREEN) на ТДКС домогтися помірногосвітіння растра і далі перевірити дію настроювання фокуса (верхня ручкаFO-KUS), оцінюючи результат по різкості країв чи растра спостерігаючи окремірядки. У ході цих перевірок з'ясовуються можливі несправності ЭЛТ, ними можутьвиявитися: внутрішні обриви висновків від електродів і короткі замикання міжними.

На наступному етапі ВМ підключають до комп'ютера іперевіряють по текстовому чи зображенню графічним тестам роботу вузла обробкивідеосигналів. При цьому можуть виявитися додаткові несправності як ЭЛТ, так ів інших вузлах, однак, дефекти найчастіше виявляються в електронних схемах, чиму самої ЭЛТ. Типовими ознаками несправностей вузла обробки відеосигналів є:

•   Повна відсутність зображення на растрі — вартоперевірити сполучний кабель, контакти в розніманнях, харчування ИС, схемигасіння зворотного ходу.

•   Підвищена яскравість растра, низька некерованаконтрастність зображення говорять про ушкодження транзисторів оконечныхвідеопідсилювачів, несправностях системи ABL чи схем захисту по перевищеннювисокої напруги.

•   Не діють регулювання яскравості і контрастності —це може бути обумовлено дефектом перемінних чи резисторів вузла рядковогорозгорнення.

Перерахованівище несправності можна назвати глобальними, тобто, поки вони не усунуті,неможливо оцінити роботу вузла в цілому. Після подолання глобальних несправностейможна в повному обсязі скористатися всіма регулюваннями для одержаннязображення, достатнього для оцінки його якості. Контроль якості зображеннявиробляється по картинках, одержуваним при запуску тестових програм. У випадкуіспиту відеовузлів програма в комп'ютері повинна забезпечувати тестовізображення для наступних перевірок і регулювань:

• Фокусування й оцінки розмірів плями від променя,чіткості.

• Установки яскравості і контрастності.

• Оцінки і настроювання балансу білого кольору і передачікольору.

• Перевірки чистоти кольору по полю екрана.

• Оцінки перехідної характеристики відеопідсилювачів вобласті низьких частот.

• Оцінки роботи системи зведення променів.

При перевірках за тестовими зображеннями можуть бути виявлені наступнінесправності:

•   Неможливість одержання достатньої яскравостіокремого променя — це може бути викликано старінням катода ЭЛТ, дефектом ИС читранзисторів, для ВМ типу EGA можливі несправності у вузлі обробкивідеосигналів (ПЗУ й ін.).

•   Погана чистота кольору — виявляється як чи розводинерівномірне світіння по полю екрана, це є наслідком магнітних перешкод,джерелом яких може бути петля розмагнічування (якщо вона чи не працює працює,але не виключається), можливі і дефекти ЭЛТ (її котушок, що відхиляють,).

•   Перекручування границь переходів від яскравогокраю зображення до чорного, котрі виявляються у виді «тягучок» чиповторів, як правило, це спостерігається через несправні електролітичніконденсатори, що погодять резисторів, кабелю.

•   Нестабільність фокусування, яскравості,кольоровості — вона звичайно спостерігаються через нестабільні напруги,одержуваних від джерел в інших вузлах, чи дефектів пайки і поганого контакту впідбудованих резисторах.

•   Несправності у вузлах рядкового розгорнення ікерування, що приводять до змін живлячих чи напруга включенню схем захисту(ABL, перевищення високої напруги).

Після одержання стабільного зображення в одному з основних робочихрежимів ВМ, повторюють перевірку характеристик по тестах як цього режиму, так івсіх можливих інших для даного ВМ.

3.4. Вузол кадрового розгорнення

Вузол кадрового розгорнення (КР) ВМ служить для харчування кадровихкотушок системи, що відхиляє, ЭЛТ пилкоподібним струмом. Незважаючи напідвищені в порівнянні зі звичайними телевізорами вимоги до стабільності ілінійності, схеми вузла КР виконуються на традиційних телевізійних мікросхемах.У ранніх моделях ВМ зустрічаються схеми з використанням транзисторів увихідному каскаді, але в сучасних моделях застосовуються винятково спеціалізованіИС.

Вузол КР не є енергетично напруженим пристроєм — уньому немає високих напруг і могутніх імпульсних струмів, з цієї причининесправності в ньому виникають рідко і звичайно через старіння чи елементівнеобережності при ремонті.

Приклад застосування окремої ИС вихідного підсилювачаКР показаний на мал.9 (ACERVIEW 7134T). Генератор кадрової частоти, що задає,виконаний на ИС 1С251 типу TDA4852. Частота пилкоподібної напруги визначаєтьсяємністю конденсатора З264, момент завершення поточного і початок нового періодурозгорнення — синхроімпульсом V, а амплітуда вихідного сигналу на висновках 5,6 ИС регулюється напругою на її висновку 13. Отримане в ИС 1С251пилкоподібна напруга з урахуванням корекції розміру по вертикалі надходить нависновки 1, 2 ИС IC250 вихідні підсилювачі. Коефіцієнт підсилення вихідногопідсилювача встановлюється за допомогою ланцюга негативного зворотного зв'язкупо струму в кадрових котушках, що відхиляють, для чого напруга з резистораR277, включеного послідовно з котушками і струму, що є датчиком,, черезрезистор R290 надходить на висновок 9 ИС. Ланцюжок з R278 і З262 служить длязапобігання високочастотного самозбудження у вихідному підсилювачі. Імпульсзворотного ходу від висновку 8 ИС підсилюється транзистором Q250 і надходить черезрозділовий конденсатор З250 на ЭЛТ для гасіння лучачи. Центрування растра повертикалі здійснюється подачею напруги зсуву на один із входів диференціальногопідсилювача (висновок 2 ИС IC250). Ця напруга виходить від дільника зрезисторів R257 і VR261 (EXT V-CENTER), до ньогопідмішується також напруга корекції зсуву растра від вузла керування (сигнал V-CENTER)у залежності від включеного режиму.

Як приклад використання у вузлі КРмікросхем, що включають у себе генератор, що задає, і вихідний підсилювач, намал. 10 приведена типова схема включення ИС типу TDA1675, що дуже частозастосовується в сучасних кольорових ВМ. Ця схема принципово мало відрізняєтьсявід вищеописаної — вона містить генератор, що задає, частота якого визначаєтьсяємністю конденсатора З2, регульований напругою підсилювач пилки йоконечный підсилювач. Вихідний струм надходить на кадрові котушки, щовідхиляють, і замикається через конденсатор З11 і резистор Ріс,що є датчиком струму, на землю. Напруга негативного зворотного зв'язку з резистораRoc надходить через ланцюжок R2, R3, СЗ, що визначає коефіцієнтпідсилення вихідного каскаду, на його вхід. ИС містить додатково підсилювачімпульсу зворотного ходу, що заряджає конденсатор З4 і підключає його доланцюгів харчування вихідного каскаду, забезпечуючи майже дворазове підвищеннянапруги на початку прямого ходу розгорнення і, відповідно, високу лінійність.

/>

Ремонт вузла КР

Дефекти у вузлі КР, як правило, діагностуються по зображенню на растріі мають наступні ознаки:

•        Спостерігається яскрава тонка горизонтальнасмуга на екрані, що говорить про відсутність розгорнення.

•        Растр цілком заповнює екран, але отсутствуетсинхронізація.

•        На стійкому растрі при роботі тестовихпрограм спостерігаються перекручування лінійності по вертикалі.

•        Не працюють регулятори розміру і положення почи вертикалі не відповідають включеному режиму.

Перебування несправностей у вузлі КР починають зперевірки живлячих напруга і, якщо вони в нормі, контролюють температурукорпуса мікросхем і вихідних транзисторів. Робоча температура ИС, що включаютьу себе вихідний підсилювач (TDA1175, TDA1675, TDA4866), може бути доситьвисокої, але не повинна перевищувати 70°С.

У випадку повної відсутності розгорнення на растрі,перевіряють роботу генератора, що задає, контролюючи осциллографом сигнал навремязадающем конденсаторі і на вході вихідного підсилювача. Якщо ці сигналиприсутні, то перевіряють проходження сигналу пилки через вихідний підсилювач дорознімання підключення системи, що відхиляє. Можливі обриви в розділовому чиконденсаторі резисторі зворотного зв'язку по струму, а також несправністьвихідного підсилювача в ИС чи транзисторах.

При відсутності синхронізації перевіряють проходженнясинхроімпульсу до входу в ИС генератора, що задає, можливо, маєтьсянесправність у вузлі керування.

Перекручування лінійності по вертикалі оцінюють позображенню при запуску тестових програм, для чого використовують зображеннясітки. Велика частина таких перекручувань з'являється через дефекти електролітичнихконденсаторів у ланцюгах вольтодобавки чи в генераторі, що задає — конденсаториутрачають свою номінальну чи ємність з'являється струм витоку.

Інші несправності, зв'язані з відсутністю дії регулювань на переднійпанелі при спробі зміни розміру растра по чи вертикалі його зсуви можуть бутивикликані дефектами власне чи потенціометрів несправностями у вузлі керування.У цьому випадку перевіряють відповідну ланцюг за допомогою омметра, контролюютьнапруги чи вольтметром осциллографом і визначають несправний елемент.

Після виправлення всіх несправностей, що проявилися увузлі КР, установлюють усі необхідні параметри растра за допомогою подстроечныхелементів, але не слід забувати, що розміри растра залежать також від величинивисокої напруги на ЭЛТ, тому остаточне настроювання варто робити тільки післяповного ремонту ВМ.

3.5. Вузол рядкового розгорнення ВМ

Вузол рядкового розгорнення (СР) у ВМ служить, у першучергу, для одержання пилкоподібного струму в рядкових котушках, що відхиляють,ЭЛТ, необхідного для відхилення електронного променя по горизонталі. Другою,важливою функцією вузла є забезпечення харчування ЭЛТ напругами, що важкоодержати в первинному джерелі харчування ВМ, наприклад високе що прискорює (до27 кв) чи іншими, бажано стабілізованими разом із що прискорює.

Існує два способи побудови вузла СР для ВМ. На мал. 11показана блок схема вузла СР, у якому об'єднані функції одержанняпилкоподібного струму, що відхиляє, у рядкових котушках і вторинних напругахдля ЭЛТ, включаючи високе для її анода (сполучена схема).

Призначення елементів блок-схеми наступне:

•   Буферний каскад підсилює імпульс, що надходить відгенератора рядкової частоти, що задає, в УУ, до величини, необхідної длянадійного відкривання ключового транзистора у вихідному каскаді СР.

•   Трансформатор Тр забезпечує узгодження міжбуферним і вихідним каскадом, його вторинна низкоомная обмотка також замикаєперехід Б-Э ключового транзистора по постійному струмі, що сприяє більшнадійній його роботі.

•   Вихідний каскад містить транзистор і демпфернийдіод, що складають симетричний ключ, ланцюги корекції лінійності й елементикерування (реле, транзисторні ключі), що переключають режими роботи каскаду ізабезпечують регулювання розміру рядків.

•   Рядкові котушки, що відхиляють, є основнимнавантаженням для вихідного каскаду,

•   ТДКС служить для подачі харчування на симетричнийключ, одержання високої постійної напруги для анода ЭЛТ і інших вториннихнапруг.

• Допоміжний стабілізатор напруги забезпечує необхіднувеличину напруги харчування вихідного каскаду В+, що відповідає встановленійчастоті рядків.

•   Схемазахисту детектирует поява аварійних ознак у роботі рядкового розгорнення, такихяк надмірне підвищення високої чи напруги збільшення струму променів, і видаєвідповідний сигнал для УУ.

Другий спосіб побудови вузла СР відрізняється застосуванням окремогоканалу для одержання високої напруги, що відповідає йому блок-схема представленна мал.12. Використання такого прийому викликано вимогами стабілізації високоїнапруги незалежно від режиму роботи схеми формування струму в котушках, щовідхиляють, у широкому діапазоні рядкових частот.

На блок-схемі представлені два канали, кожний з який складається звихідного каскаду зі своїм допоміжним стабілізатором напруги В+. Каналформування струму в рядкових котушках, що відхиляють, не відрізняється відприведеної на мал. 11 блок-схеми, за винятком застосування дроселя L

/>

/>

замість ТДКС, а в каналі одержання високої напруги використана схема вякий індуктивність ТДКС включена послідовно з джерелом харчування В+. Наявністьструму підмагнічування в цьому випадку не істотно, тому що воно не робитьвпливи на зображення.

Як сигнал зворотного зв'язку для стабілізації високоїнапруги можна використовувати напруга, одержувана після випрямлення імпульсузворотного ходу з колектора ключового чи транзистора від однієї з вториннихобмоток ТДКС. Аналогічним образом стабілізується і розмір рядків в іншомуканалі.

Така побудова вузла СР має наступні переваги:

•        Велика сумарна потужність, необхідна длявідхилення лучачи і забезпечення струмів променів у ЭЛТ за рахунок високогонапруги анода, що прискорює, виробляється в окремих каналах, що мають свійключ, транзистор якого може бути меншої потужності.

•        Стабілізація високої напруги і розміру рядківвиробляється в різних каналах незалежно, що забезпечує їхнє оптимальнерегулювання.

•        Використання роздільного харчування каналівдає можливість вибору оптимальної напруги для кожного каналу.

Ця схема частіше застосовується у високоякісних ВМ ізвеликим розміром екрана де розподіл потужності по двох каналах приводить такождо підвищення надійності.

Як приклад сполученої схеми побудови вузла СР намал.13 показаний фрагмент принципової схеми монохромного ВМ типу VGA NTTVM-340.

Сигнал HDRV від генератора рядкової частоти, що задає,в УУ надходить на базу транзистора Q251 буферного каскаду. Колекторнимнавантаженням для транзистора служить первинна обмотка трансформатора,що погодить, Е251, ланцюжок з резистора R252 і конденсатора З252 служить дляпридушення викидів напруги в момент переключення при роботі на індуктивненавантаження. Харчування транзистор Q251 одержує від джерела В+ через резисторR253, що обмежує напругу на його колекторі, воно фільтрується за допомогоюконденсатора З253. Прямокутний імпульс струму від вторинної обмотки черезрезистор R256, що виконує роль обмеження і стабілізації струму, надходить убазу ключового транзистора Q252 і забезпечує його надійне відкривання. ДіодD252 використовується як демпфер. Тривалість імпульсу зворотного ходувизначається ємністю конденсатора З255.

Харчування вихідного каскаду СР виробляється напругоюВ+ через первинну обмотку ТДКС Е252 (висновки 6 і 9). Величина цієї напругиможе приймати два значення, перше з який (нижнє) визначається напругоювыпрямителя на діоді D1 (+30 В), а друге — напругою з діода D2 (+36 В), щопідключений до обмотки імпульсного трансформатора в ИП з більш високоюнапругою. Включення другої напруги виробляється транзисторним

/>

ключем Q121, базовий струм якого задається транзистором Q202. Керуванняпереключенням виробляється сигналом B+CONTL від УУ ВМ, що надходить черезобмежувальний резистор R216 на базу транзистора Q202.

Катушки ОС підключені до колектора ключовоготранзистора, струм, що протікає через них, замикається на землю черезрозділовий конденсатор З256 і послідовно включені котушки регулятора розмірурядків і корекції лінійності.

Особливістю приведеної схеми є наявність фрагмента для динамічногофокусування, тому що в даній моделі ВМ використана ЭЛТ із плоским екраном.

Для одержання фокусирующего напруги G4 використовуютьнапруга G2 від выпрямителя, що складається з D256, З263. До постійної напруги,величина якого встановлюється потенціометром V251, додається перемінна напругавід вторинної обмотки підвищувального трансформатора Е256. Первинна обмоткаодержує напругу параболічної форми з розділового конденсатора З258, аконденсатор З260 перешкоджає влученню перемінної напруги в джерело G2.

У схемі отсутствует елементи центрування растра так,як ця процедура для монохромних ЭЛТ виробляється за допомогою магнітних кілець,розташованих на її горловині.

Установка розміру рядків виробляється за допомогоюперемінної індуктивності L251 «WIDTH», що підбудовується за допомогоюферритового сердечника.

Як опорний сигнал HREF для регулювання фази вгенераторі рядкового розгорнення, що задає, використовується імпульсна напругаз колектора транзистора Q252.

Діагностика і ремонт вузла СР

Діагностику вузла СР корисно провести до першоговключення ВМ. Після очищення від пилу деталей вузла й у першу чергу ТДКСроблять огляд друкованої плати в зоні силових елементів і попутно визначаютьвідповідність типу блок-схеми, спосіб включення ключового транзистора ідемпферного діода, а також з'ясовують, яким образом подається харчування всхему.

Далі контролюють стан ключового транзистора омметромбезпосередньо на його висновках — перехід К-Э не повинний бути ушкодженим. Прицьому необхідно враховувати, що паралельно ключовому транзисторові підключенийдемпферний діод (чи схема диодного модулятора з двох діодів), він також можебути ушкоджений, тому щоб переконатися, що несправно саме транзистор, можнадіоди випаяти. Якщо опір переходу відрізняється від нормального, то транзисторзаміняють.

Аналогічним образом перевіряють демпферний діод іключовий транзистор у каналі високовольтної частини, якщо вузол СР виконаний подвухканальной схемі.

Після заміни дефектних деталей додатково перевіряютьвідсутність к.з. між ланцюгами харчування первинної обмотки і 0В омметромбезпосередньо на

висновках ТДКС. Наявність опору менш 0.5 кому говорить про ушкодження вТДКС чи схеми додаткового джерела напруги В+, можливий також дефектелектролітичного конденсатора фільтра.

На наступному етапі перевіряють вихідні выпрямителивторинних напруг від ТДКС, для чого контролюють омметром опір діодів,підключених до обмоток трансформатора і відповідних електролітичнихконденсаторів, щоб переконатися у відсутності короткого замикання в цихланцюгах.

У ході проведені перевірок немає способу переконатисяв справності ТДКС без включення ВМ у робочому режимі. Можливими несправностямиможуть бути межвитковые замикання в одній з чи обмоток вихід з ладувисоковольтних випрямних діодів. Якщо немає повної впевненості у відсутностінесправностей у ТДКС, а таке побоювання може виникнути якщо був ушкодженийтранзистор і конструкція ИП не має гарного захисту від перевантажень, при цьомуможна припустити що відбувався тривалий вплив великого струму на первиннуобмотку, у результаті чого вона могла бути перегріта і виникли короткозамкнутыевитки, то бажано провести додаткову перевірку працездатності ТДКС.

Перевірити ТДКС можна безпосередньо в схемікористаючись наступним прийомом, заснованим на тім, що всі струми і напруги всхемі пропорційні живлячій напрузі В+, тобто принципове функціонування вузлабуде можливо навіть при зниженні його в кілька разів.

Практично таку перевірку здійснюють у такий спосіб.Відключають висновок харчування ТДКС У+ від схем харчування на друкованійплаті, розірвавши відповідну перемичку в цьому ланцюзі, чи випаявши, звичайнонаявний у ланцюзі харчування вихідного каскаду дросель фільтра, потімпідключають його до джерела харчування з напругою 12 — 24 В. Цим досягається ефектзниження в багато разів потужності, що розсіюється на транзисторі, — вона буденижче припустимої навіть при роботі на ТДКС із короткозамкнутыми витками. Потімвключають харчування й осциллографом контролюють форму сигналу на колекторіключового транзистора — вона повинна бути схожої на зображену на мал. 14праворуч, тобто, повинні бути присутнім імпульси зворотного ходу у виді вузькихпозитивних напівхвиль синусоїди.

Якщо на розглянутій картині в проміжках між імпульсамизворотного ходу присутні інші сигнали, що нагадують коливання, це свідчить пронаявність короткозамкнутых витків в одній з обмоток ТДКС чи недостатнімнасиченні струму в базі ключового транзистора.

Незважаючи на сильні в цьому випадку перекручуваннясигналів можна, вимірюючи їхню амплітуду і полярність на всіх обмоткахосциллографом, відновити коефіцієнти трансформації в обмотках, що допоможенадалі при підборі аналога для заміни ТДКС.

Заміна ТДКС при наявності запасного не представляєскладності, але необхідно пам'ятати, що після заміни варто зробити контрольнийвимір високої напруги, щоб переконатися у відсутності його перевищення.

Підбір аналогів при заміні ТДКС представляє великускладність у випадку ремонту ВМ типу VGA, SVGA, тому що їхні параметри, такі яккоефіцієнт трансформації обмотки високої напруги, величина власної ємностіобмоток, а також можливість роботи на підвищених частотах, не дозволяють знайтинавіть схожий варіант із серії телевізійних. У випадку ремонту ВМ типу CGA іEGA такий підбор у більшості випадків можливий.

При ушкодженні ключового транзистора і наступній йогозаміні, якщо отсутствует оригінальний, варто виявляти обережність, особливо увипадку ВМ, що працюють на підвищених частотах рядкового розгорнення. Підбораналога при заміні роблять з обліком максимальної імпульсної напруги наколекторі, максимального струму колектора і часу включення /вимикання(граничної робочої частоти), а також максимальної потужності, що розсіюється.

Після заміни перевіряють інтенсивність розігрівурадіатора ключового транзистора і, якщо протягом 10 хв після включення вробочому режимі температура буде вище нормальною (40 — 60 °С), те заміняютьтранзистор на іншій, більш придатний. Природно, це відноситься до випадкусправності всіх деталей вузла СР.

Якщо Ви не упевнені у відсутності інших, що ще непроявилися несправностей у вузлі СР і інших, наприклад БП, УУ, можна трохиполегшити режим роботи вихідного каскаду зниженням амплітуди імпульсузворотного ходу на колекторі ключового транзистора, підпаявши додатковийконденсатор ємністю 2000 — 6000 пф і високою робочою напругою, у залежності відтипу ВМ, між його колектором і эмиттером.

Після забезпечення можливості принципової роботи вузлаСР виробляється перевірка інших частин схем у всіх припустимих для даної моделіВМ режимах разом з комп'ютером. При цьому перевіряють роботу схем захистів,можливість переключення режимів роботи і дія транзисторних ключів у схемахкорекції лінійності, а також проходження сигналів і елементи схем регулюваннярозміру рядків.

Знайдені при цьому несправності усувають заміноювідповідних елементів, після чого роблять відновлення схеми, тобто знімаютьустановлені під час перевірки конденсатори, установлюють випаяні перемички іт.д. На остаточному етапі роблять перевірку дії всіх органів керування напередній панелі ВМ і регулювання необхідних подстроечных елементів на платі.Необхідним етапом перевірки вузла СР є контроль теплового режиму ключовоготранзистора, бажано протягом однієї години.

4. Причини виникнення несправностей у ВМ

Несправності у ВМ виникають по наступним причинах:

4.1. Неякісне виготовлення

Наслідком неякісного виготовлення є, як правило,порушення технології пайки, зборки, недоробки на стадії проектування,застосування неякісних чи елементів некоректна заміна елементів на аналоги (упроцесі комплектації). Несправності з цих причин виявляються звичайно в першімісяці експлуатації. Частка таких ВМ із усіх поступивших у ремонт досить великаі досягає 30%.

4.2. Порушення правил експлуатації ВМ

Необхідно також дотримувати правила підключення ВМ доланцюгів харчування. Усі приєднання сигнальних кабелів і рознімання харчуванняповинні вироблятися при відключеному харчуванні і положеннях вимикачів на ВМ ікомп'ютері «ВЫКЛ». Бажано мати сполучні кабелі з проводом«земля», що через розетки електромережі з'єднують землі ВМ ікомп'ютера. Відхилення від цих правил також може бути причиною несправності ВМ.

Часто причиною несправності ВМ буває підключення донеякісної мережі електроживлення тобто використання розеток з поганимконтактом, тому що багато ХТО ВМ не витримують послідовного провалля і появизнову напруги харчування в мережі з інтервалом 0.5 — 1 сек. До цієї категоріїможна також віднести несправності через механічні ушкодження з виникористувача.

4.3. Природне старіння електронних компонентів

Ця причина є загальної для усіх виробів електронноїтехніки, що працюють в умовах, що відповідають проектним (зазначених утехнічній специфікації). Старінню піддаються друковані плати і припой, особливов місцях підвищеної температури. Кожен використовуваний елемент має своювизначену надійність (чи середній час наробітку на відмовлення). Для ВМ уцілому також мається такий параметр, однак, він не завжди приводиться вспецифікації.

Як правило, час наробітку на відмовлення для ВМскладає більш 10000 годин, що відповідає 3-5 рокам роботи.

4.4. Ремонт некваліфікованим персоналом

Мається ще одна причина виникнення несправностей у ВМ— це неграмотно виконаний ремонт, коли в процесі ремонту некваліфікованимперсоналом виробляється заміна елементів шляхом підбора чи аналогів уводятьсязміни в принципову схему. Некоректно виконана робота може привести надалі дододаткових несправностей у ВМ, що сильно утруднить його остаточний ремонт.

5. Загальні принципи ремонту ВМ

Для досягнення позитивного результату в ремонті вартодотримувати наступного порядку роботи:

1. До початку робіт необхідно, у першу чергу, переконатися, що саме ВМ має дефект,а не відеоплата в комп'ютері. Це легко зробити, підключивши ВМ до свідомопрацюючого комп'ютера. Корисно з'ясувати історію ВМ, тобто чи були до даноговідмовлення порушення в нормальній роботі ВМ і їхній характер, чи маєтьсятехнічна документація, включаючи принципові схеми.Це надалі полегшить роботу, аналіз несправностей і допоможе у встановленніпричини відмовлення.

2. РозкриттяВМ і оцінка його стану допомагають з'ясувати зразковийтермін служби ВМ, правильність умов експлуатації. У випадку сильноговнутрішнього забруднення необхідно провести чищення від пилу всіх плат і частинконструкції. При огляді особлива увага треба звернути на силові і високовольтніелементи, до яких відносяться: ТДКС, трансформатор блоку харчування, діоди,могутні транзистори, електролітичні конденсатори і конденсатори у вузлірядкового розгорнення. Огляд зворотної сторони друкованої плати дозволяєоцінити якість пайки, при цьому також можливо швидке виявлення дефекту.

У першу чергу, варто звернути увагу на пайку в точкахпідключення масивних деталей, таких як трансформатори, транзистори нарадіаторах, діоди. Характерною ознакою дефекту пайки є поява чи тріщин сірогоободка навколо висновку, добре помітного на тлі блискучогоприпоя. Такі крапки підлягають обов'язкової пропайке, у процесі якої можевиявитися дефект від поганого залуживания висновків деталі, що виявляється внабряканні припоя з висновку. При огляді зворотної сторони плати також добрепомітні зони розташування деталей, що працюють при підвищеній температурі. Цізони відрізняються помітним потемнінням матеріалу плати.

3. Привести ВМ у такий стан, щоб його можна було включити, а при необхідностіі відремонтувати внутрішній блок харчування. При цьому варто перевірити, немаєчи короткого замикання на виходах джерела і виключити перешкоди в його роботі.На цьому етапі корисно зробити контрольний вимір вихідних напруг блокухарчування, у першу чергу, напруги розжарення ЭЛТ, щоб не зашкодити її.

4. Визначення несправного вузла.

 Коли ВМ включається, але маються порушенняв його роботі, з'являється можливість провести первинну діагностику. Метоюданого етапу є визначення вузлів ВМ, у яких можливі несправності, за умови, щоблок харчування перевірений і вузол рядкового розгорнення в цілому працює. Тодізалишаються неперевіреними наступні вузли:

• Кадрове розгорнення.

• Вузли обробки відеосигналів.

• Схеми керування режимами.

• Схеми захисту.

5. Діагностика несправних вузлів.

На даному етапі виникає необхідність упринципових схемах і інформації з окремих компонентів. Їхня наявність даєможливість швидко простежити проходження сигналів і представити їхніорієнтовані рівні на висновках мікросхем і транзисторів. Якщо в принциповійсхемі і Вашому ВМ маються розбіжності, варто намалювати необхідний фрагментсхеми вузла з друкованої плати. Далі, користаючись усією наявною інформацією,осциллографом контролюють сигнали (звичайно на висновках мікросхем ітранзисторів) і роблять висновок про можливі несправні елементи. Одночасно зописаними діями корисно ще раз уважно оглянути друкований монтаж у районіпідозрілого вузла для виявлення можливих дефектів, пропущених при оглядіраніше.

6. Заміна дефектних деталей.

Робити заміну деталей бажано на відповідній схемі, однак, не завжди цепредставляється можливим. У цьому випадку необхідно, користаючись довідковоюлітературою, коректно підібрати аналоги. Найчастіше складності виникають зпідбором транзисторів, особливо середньої і великої потужності. У більшостівипадків у підборі досить керуватися їхніми граничними параметрами. Більшобережно треба відноситися до підбора польових транзисторів і транзисторів длявихідних каскадів рядкового розгорнення, тому що для них важ-ны також тимчасовіпараметри, що не завжди вказуються навіть у довідковій літературі. Далівиробляється заміна деталі, після чого контролюється I якість пайки івідсутність короткого замикання між крапками пайки. У слу-чае заміни мікросхемможе знадобитися видалення залишків флюсу, що j заважають огляду місця пайки.Після заміни дефектних деталей варто повторити пункт 5, щоб переконатися впрацездатності вузла, що піддавався ремонту, а також у відсутності іншихнесправностей.

7. Аналіз можливих причин несправностей виробляється післязавершення основних ремонтних робіт на підставі всієї інформації, отриманої підчас роботи. Ціль аналізу — виявити основну причину відмовлення і зробитивисновок про можливі відмовлення ВМ при подальшому його використанні.

8. Остаточна діагностика, настроювання і тестування виробляються вкомплексі з комп'ютером. Сталий режим настає лише через годину після включення.У цей час контролюють вихідні напруги блоку харчування, величину імпульсноїнапруги на колекторі транзистора вихідного каскаду рядкового розгорнення,висока напруга на ЭЛТ. Після закінчення 1 години роботи ВМ можна приступати донастроювань. На комп'ютері вибирають сервісну програму, що, дозволяєпереключати режими роботи ВМ. Вибирають базовий режим (для ВМ типу SVGA цетекстовий режим з дозволом 640 X 480 крапок) і перевіряють яскравість світінняекрана і якість фокусування. Далі вибирають графічний режим і виводять на екранколірну таблицю. Далі перевіряють роботу регулятора яскравості на переднійпанелі, при цьому не повинно бути помітно ліній зворотного ходу рядків, а приустановці на максимум не повинна бути помітна расфокусировка. По завершеннінастроювання фокусування і яскравості роблять регулювання оконечныхвідеопідсилювачів, контролюючи правильність передачі кольору по колірнійтаблиці.

Наступним кроком є перевірка коректного переключеннярежимів ВМ, для чого з комп'ютера вибирають послідовно режими й у кожнімконтролюють розміри растра, його положення на екрані, геометрію і синхронізаціючастоти рядків. Детектирование режимів виробляється у вузлі керування ВМ, девиробляються сигнали, що керують вузлами кадрового і рядкового розгорнення.

9. Як остаточну перевірку ВМ після ремонту рекомендується провести такназиваний «тепловий прогін», для чого цілком підготовлений до роботиз закріпленою задньою кришкою і встановлений на підставку ВМ включається разомз комп'ютером на досить тривалий час (не менш 2-х годин). Протягом цього часутемпература всіх компонентів досягає сталого значення, тобто моделюються реальніумови роботи ВМ.

5.2. Рекомендації з роботи

 

5.2.1.  Порядок зняття, що рекомендується,задньої кришки

Перед розкриттям ВМ варто провести зовнішній оглядкорпуса, чи маються на ньому тріщини, є сліди ударів і т.д. Далі варто оглянутимісця кріплення задньої кришки і визначити спосіб її кріплення. Звичайно заднякришка монітора має кріплення для підставки, що знімається разом із кришкою,але зустрічається і кріплення підставки на основну конструкцію, що несе платуелектроніки і ЭЛТ. Другий варіант менш зручний для подальшого ремонту, тому щопідставка закриває доступ до елементів плати. Кріплення задньої кришки, якправило, виробляється за допомогою 4-х винтов-саморезов, але зустрічаютьсявипадки з застосуванням додаткових гвинтів і засувок, сформованих при литтікришки. Для зняття кришки монітор повертається з всіма обережностями екраномвниз і ставиться в такім положенні з використанням підставки для виключенняторкання екрана об стіл. Далі відкручуються основні гвинти і кришка знімається.При цьому через отвори витягаються з обережністю, щоб кришка не зірвалася з рукі не зашкодила горловину ЭЛТ. Якщо кришка все-таки не звільняється, необхідно,погойдуючи її, визначити місця, де маються перешкоди (додаткові чи гвинтизасувки) і послідовно звільнити всі кріплення.

5.2.2. Чищення ВМ

Повне чищення ВМ можна провести тільки при зняттіосновної плати, блоку харчування і т.д., тому вона виробляється тільки увипадку дуже сильного забруднення ВМ. Часткове чищення містить у собі видаленняпилу з електронних плат, очищення радіаторів, високовольтних проводів івідмивання пластикових поверхонь. Видалення пилу виробляється за допомогоюм'якої кисті придатного розміру з довгим ворсом. Вітделившийся від деталей іплати пил збирається пилососом, наконечник шланга якого підводиться близько докисті. Очищення радіаторів після видалення пилу проводиться за допомогою шматкасухої м'якої тканини, пінцета і тонкої викрутки. Високовольтні проводи ізахисний гумовий ковпак контакту підключення до ЭЛТ протираються вологою тканиною.Пластикові деталі в процесі тривалої експлуатації ВМ звичайно сильнонакопичують бруд не тільки з зовнішньої сторони корпуса, але і внутрішньої. Цейбруд представляє суміш дуже дрібних часточок пилу й інших компонентів, що єприсутнім у навколишньому ВМ просторі. Під дією електростатичних полів, що єприсутнім навколо ЭЛТ, ці частки «в'їдаються» у поверхню пластику істворюють трудноудалимую плівку. Звичайно для виготовлення корпуса ВМвикористовується світлий пластик, тому бруд сильно псує зовнішній вигляд ВМ.При очищенні пластикових поверхонь не можна застосовувати органічні розчинники,наприклад, ацетон, етиловий спирт і ін., тому що вони можуть розчинятиповерхневий шар пластику і порушувати його полірування, що надалі приведе довтрати зовнішнього вигляду ВМ. Для очищення пластикових деталей найкращезастосовувати чи мило пральний порошок. Деталі, що легко відокремлюються відконструкції ВМ, просто миються чи губкою ганчіркою мильним розчином,промиваються чистою водою і витираються сухою ганчіркою. Для відмивання деталейнавколо екрана ЭЛТ варто застосовувати намилену і добре віджату ганчірку, щобуникнути протікання залишків води усередину корпуса. Після цього вологоюганчіркою видаляють залишки мила і поверхню протирають насухо.

5.2.3. Прийоми пайки

Пайка це важливий процес у ході ремонтних робіт, їїякість багато в чому визначає і результат ремонту, тому варто приділитиособливу увагу застосовуваному інструменту і матеріалам. Якість пайкизабезпечується досить високою температурою, створюваної жалом паяльника вкрапці пайки, типом застосовуваного припоя і флюсу. Для пайки в електроннихпристроях застосовується, як правило, свинцево-олов'яні припои з температуроюплавлення 230 — 280°С, тому температура жала паяльника повинна бути більш300°С. Однак, температура нагрівання контактної площадки в місці пайки неповинна бути надмірної, щоб виключити перегрів електронних деталей і недопустити відшаровування фольги від матеріалу плати. По досвіду роботирекомендується застосовувати паяльники з постійної (термостатированной)температурою жала 360 — 380°С. Потужність паяльника не грає істотної ролі крімвипадків пайки масивних елементів, коли починає позначатися теплоємність жала,звичайно вона

составляє 40 — 60 Ут. Як додаткові вимоги до паяльника слід зазначитигарантовану ізоляцію жала від живильної мережі і наявність контакту, дляпідключення корпуса паяльника до заземлення. Це забезпечує безпеку застосуванняпаяльника при пайку елементів, чуттєвих до статичної електрики. Усім цимвимогам задовольняють паяльники виробництва фірм «ERSA» і «WELLER».У якості припоя рекомендується застосовувати дріт діаметром 1 мм із каналом,заповненим каніфольним флюсом, переважно іноземного виробництва, тому щоімпортні припои мають більш складний склад, що забезпечує найкращу якістьпайки. Застосування активних флюсів припустимо тільки у виняткових випадках зобов'язковим видаленням його залишків з місця пайки.

5.2.4. Пошук «мерехтливих»несправностей

ДО «мерехтливого» несправностям можнавіднести такі, котрі виявляються відносно рідко, тобто ВМ працює у всіх режимахнормально, але 2 — 3 рази в день спостерігається або мимовільне його вимикання,або провалля чи растра порушення синхронізації.

Складність діагностики в цих випадках полягає в тім,що неможливо шукати несправність звичайним шляхом, тобто контрольними вимірамив схемі через те, що не фіксується цей стан. У більшості випадків причинамивиникнення таких несправностей є дефекти пайки, особливо в місцях запаюванняпроводів, контакти в розніманнях, порушення провідників друкованої плати(мікротріщини).

Пошук таких дефектів виробляється шляхом впливу напідозрілі елементи механічним способом, наприклад, ворушінням проводів ірознімань, деформацією друкованої чи плати тепловим способом. Такі прийомипроводяться при включеному ВМ і безупинному контролі реакції на дію по картинціна екрані, тому треба бути дуже уважним і обережної.

Тепловий спосіб ефективний при виявленні і локалізаціїмісць дефекти друкованої плати, що має, а також може визначити несправнімікросхеми і транзистори. Для цих цілей застосовуються аерозольні балончики зохолодним засобом (COMPONENT COOLER, COLD SPRAY). Наконечник балончиказабезпечується тонкою трубкою, що дозволяє направити струмінь охолодного газубезпосередньо на чи деталь ділянку друкованої плати. Швидке охолодження приведедо теплових деформацій і негайного прояву дефекту. Таким чином, можна визначитиділянка друкованої плати, що містить мікротріщину, розміром 2x2 див.


6. Необхідний інструмент і устаткування

 

6.1. Інструмент

Процес ремонту ВМ припускає використання мінімальногонабору інструмента для розбирання, заміни електронних компонентів, усуненнядефектів друкованої плати. У такий набір входять різні викрутки, гайкові ключі,бокорезы, плоскогубцы, приналежності для пайки.

Сучасні ВМ мають конструкцію, що містить мінімальнакількість кріпильних деталей. Як правило, для розбирання і зборки ВМ доситьоднієї викрутки з хрестовим наконечником, але для операцій, настроювання,заміни транзисторів і т.д. можуть знадобитися й інші інструменти.

У набір викруток, що рекомендується, повинні входитидві (хрестова і прямі) довжиною 350 — 400 мм і діаметром 5 мм, дві — довжини150 мм і діаметром 3 мм, а також маленькі (діаметром 2 — 2.5 мм) длянастроювання мініатюрних под-строечных резисторів. Для виключення випадковихзамикань на платі викрутки для настроювання бажано ізолювати трубкою, залишившинезакритим тільки самий кінець. Усі викрутки, особливо силові, повинні матигарне заточення, щоб не псувати шліци на гвинтах. Корисно мати набір торцевыхключів з подовжувачами, це може особливо допомогти при ремонті ВМ старих чиконструкцій вітчизняних. Для обрізки і формування висновків деталей необхідновикористовувати бокорезы і малі плоскогубцы (длинногубцы) із прямими і вигнутимикінцями.

Приналежності для пайки в основному минулому описанівище, але випливає в комплект інструмента включити також вакуумний отсос длявидалення залишків припоя при випаюванні транзисторів і мікросхем із плати. Унеобхідний для ремонту ВМ комплект рекомендується включити ще захисні окуляри,які необхідно використовувати при перших включеннях ВМ після ремонту, колинемає впевненості в нормальних режимах роботи окремих деталей. Наприклад, припробої ключового транзистора блоку харчування може тріснути його пластиковийкорпус і осколки потрапити в очі.

Варто передбачити також засобу для детальногоперегляду друкованої плати і деталей, такі як лупи різного збільшення і,можливо, невеликий мікроскоп зі збільшенням 20 — 40 разів.

6.2. Устаткування

У якості основних контрольно-вимірювальних приладівпри проведенні ремонтних робіт необхідно використовувати тестер і осциллограф.Тестер (мультиметр) повинний забезпечувати виміру постійної напруги в межах до1000 В, перемінної напруги до 750 В, постійного струму до 1 А, а також виміропорів від 1 Ом до 1000 кому. Точність вимірів не повинна бути гірше 2 — 3%, авхідний опір приладу — не менш 1 Мом. Таким вимогам задовольняють цифровімультиметры як вітчизняного виробництва, наприклад «Електроніка ММЦ-01»,так і багато імпортні.

У комплекті мультиметра необхідно мати високовольтнийщуп для виміру напруг до 30 кв, тому що контроль напруги, що прискорює, ЭЛТ упроцесі ремонту обов'язковий щоб уникнути підвищеного рентгенівськоговипромінювання від ЭЛТ при напрузі більш 25 кв. Високовольтний щуп не сліднамагатися зробити самому, тому що він повинний бути виконаний зі спеціальнихрезисторів з розподіленим по довжині опором, забезпечувати високу точність ібезпеку вимірів. Осциллограф у процесі ремонту ВМ використовується дляспостереження і контролю сигналів у вузлах рядкового, кадрового розгорнення, атакож у блоці харчування.

Вимоги до осциллографу невисокого: смуга частот — до10 Мгц, часи розгорнення — від 100 не/справ до 0.1 з/справ, чутливість длявиміру напруг від 10 мв до 100 В. Добре зарекомендував себе в роботі цифровійзапам'ятовуючий осциллограф типу З8-19, що має компактне виконання череззастосування жидкокристаллического екрана. Крім того, наявність пам'ятідозволяє аналізувати форму сигналів на екрані після вимикання ВМ.

У комплекті з осциллографом необхідно мати кабелі зізручними наконечниками для підключення до схеми і дільник напруги 1:10.Осциллограф З8-19 має вхідний перемикач чутливості до 50 В/справ, що ззовнішнім дільником 1:10 дозволяє контролювати сигнали розмахом до 2 кв іперевіряти імпульсну напругу на колекторі рядкового транзистора.

7. Заходу щодо охорони праці, техніці безпекиі

організації робочого місця.

 

Обережності при проведенні ремонтних робіт.

Ремонт відеомоніторів (надалі ВМ)являє собою досить складний процес, що має свої специфічні особливості, але прийого проведенні, як і при будь-якій іншій роботі, варто обов'язково дотримуватиправил техніки безпеки. Загальні положення техніки безпеки по роботі з електроустановкамидокладно описані в багатьох виданнях, тому ми зупинимося тільки на моментах, щовідносяться до нашого предмета — ВМ.

ВМ — це виріб, у конструкції якого є присутнімделікатна деталь великого розміру зі скла — ЭЛТ. Ця обставина жадає від працюючогопідвищеної обережності на всіх етапах ремонту і транспортування ВМ. Вартоуникати різких ударів як в області горловини ЭЛТ, так і по її екрані. Самечуттєве місце ЭЛТ — це горловина, де встановлюється звичайно панель звідеопідсилювачами. Необережне зняття цієї чи панелі бічний удар по ній можепривести до утрати вакууму в ЭЛТ. Це не небезпечно для працюючого,але приводить до необхідності заміни ЭЛТ. Ушкодження екрана при ударі можепривести до утворення безлічі дрібних осколків скла, що становлять небезпекудля працюючого. Крім того, варто оберігати поверхня екрана від подряпин, щовиникають від її контакту з твердими чи предметами, наприклад, піщиною принеправильному транспортуванні і проведенні робіт, і такі подряпини будутьсильно заважати користувачу ВМ, а їхнє усунення практично неможливе, тому що неудається відновити антибликовое покриття поверхні екрана.

Особлива увага варто звернути на наявність у ВМвисоких напруг, що становлять небезпеку для працюючого, природно, треба уникатиз ними контакту. З цими напругами Ви можете зштовхнутися в блоці харчування ВМ,де їхня величина складає 220 В перемінної напруги, 350 В постійного і до 600 Вімпульсного, а також у блоці рядкового розгорнення і на ЭЛТ — 6 кв і 25 кв.Унаслідок відносно великої ємності електрода, що прискорює, ЭЛТ і дуже високоїнапруги на ньому енергія заряду виявляється значної і довго зберігається.

При впливі високої напруги, як правило, черезметалевий інструмент на руки працюючого, відбуваються мимовільні скороченням'язів, що приводить до різких рухів рук. Наслідком цього можуть бути замиканняна платі ВМ чи механічні т ушкодження, а для працюючого наслідку можуть бутибільш серйозні, аж до електричного шоку. Слід зазначити,що зштовхнутися з високими напругами працюючий може і при відключеномухарчуванні ВМ. Це порозумівається втриманням напруги на електролітичнихконденсаторах великої ємності і збереженням заряду на ЭЛТ. Звичайноконденсатори в блоці харчування розряджаються протягом декількох секунд,конденсатори в ланцюзі харчування рядкового розгорнення у вимагаютьпримусового розряду, що здійснюється шляхом підключення до них резистора 500 — 1000 Ом. Заряд високої напруги на ЭЛТ може зберігатися годинник, тому передзняттям високовольтного чи проводу друкованої плати з ЭЛТ необхідно неїрозрядити. Це виконується за допомогою тонкої довгої викрутки з добре ізольованоюручкою і проводом із двома «крокодилами» на кінцях. Один«крокодил» підключається до металевого дроту, натягнутоїна зворотній стороні ЭЛТ і з'єднаної з 0В, іншої -до викрутки. Вістря викруткипідводиться до я захисному ковпачку високовольтного проводу, підводиться піднього і вдвигается до утворення з контакту з висновком. При цьому чутний щигликрозряду. Контакт треба утримувати кілька секунд до повного розряду, а черезхвилину необхідно цю операцію повторити для впевненості в повному розряді.

Вищесказане передбачає виконання ще одного положенняправил техніки безпеки — робоче місце повинне бути організоване належнимобразом, а саме: стіл повинний бути просторим для можливо зручного розташуванняВМ, вимірювальних приладів і інструмента. Повинні бути передбачені підставкидля фіксації ВМ у різних положеннях, що забезпечують зручний доступ дляконтролю і заміни деталей.

Такі міри допоможуть уникнути можливих механічнихушкоджень ЭЛТ і плат ВМ у ході  ремонтних робіт.

 ЛІТЕРАТУРА

 

1.Родин А.В., Тюнин Н.А., Воронов М.А.«Ремонт мониторов»,

   «Сомон», Москва, 1998.

2.CHIP — компьютерный журнал «Мониторы и TFT-дисплеи»,

   № 1/1999.

3.Справочное руководство, в 3-х томах. Подред. Г.Хелмса,

   Москва, «Мир», 1986.

еще рефераты
Еще работы по радиоэлектронике