Реферат: Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Міністерствоосвіти України.

Львівськийтехнічний коледж.

радіотехнічний факультет

/>

/>
 


з курсу  ’’Аналогова та цифрова техніка’’.

Тема:’’Складання логічних схем з метою проектування

 комбінаційнихпристроїв’’.

Виконав:

студент  групи 32-РТ:

Гайчук Павло Юрійович

Прийняв викладач:

Левандівський

Богдан Володимирович

Львів 2000

Тема: Складання логічних схем з метою проектування цифровихкомбінаційних пристроїв.

Мета: Практичне застосування знань з цифровоїмікросхемотехнікидля проектування комбінаційних цифрових пристроїв, закріплення знань про функціонуванняелементів цифрових пристроїв.

Методика проектування комбінаційних пристроїв:Проектування комбінаційногопристрою у загальному випадку складається з таких етапів:

Формалізованогоподання алгоритму функціонування комбінаційного пристрою у вигляді табличіістинності.

2.Побудоваелектричної схеми комбінаційного пристрою згідно алгоритму одержаної логічноїфункції, побудова на основі таблиціістиності.

3. Мінімізація логічної  функції.

4. Подання мінімізованих логічних функцій у заданому логічномубазисі (після мінімізації всі варіанти звести до базису І-НЕ).

5. Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідномінімізованої логічної функції.

На першому етапіздійснюється перехід від формалізованого подання комбінаційного пристрою увигляді таблиці істинності до алгоритму у вигляді логічної функції.

На другому етапі необхіднопобудувати електричну схему, згідно одержаної логічної функції комбінаційногопристрою.

Третій етап полягає в мінімізаціїлогічної функції за допаомогою аналітичного методу згідно математичного апаратуцифрової мікросхемотехніки.

На четвертому етапі мінімізовану логічну функціюподають у заданому логічному базисі — в базисі

’’І-НЕ’’.

П`ятий етап полягає в побудовіелектричної схеми комбінаційного пристрою згідно одержаної мінімізованоїфункції, приведеної до загального базису.

Впроцесі проектування  конкретних комбінаційнихпристроїв деякий з етапів може бути пропущено.

Розрахункова робота/> <td/> />
Варіант № 5записуються зінвертором, а всі /> яким відповідає“1” записуються без інвертора. />/>/>

Будую електричну схемукомбінаційного цифрового пристрою яка реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідно стандартів).

3) Роблю мінімізаціюфункції. Для мінімізації я використовую такі закони алгебри логіки:

Закон

Лог. Додавання

Лог. множення Переставний

/>/>/>

/>

Узгоджувальний

/>

/>

Росподільчий

/>

/>

Додатковості

/>      />

/>       />

Правило

Лог.Додавання

Лог.множення

Інверсії  /> Незмінності X  + 0 = X

/>

Нулевої множини X  + 1 = 1

/>

 

Правило

Лог.Додавання

Лог.множення

Повторювальності

/>

/>

Додатковості

/>

/>

Подвійного заперечення

/>

Постулат склеювання

/>

/>

Постулат поглинання

/>

/>

                 1      2        3        4

Мінімізація: /> 

     5         6      7      8

 +/>

/>Розпишу 1 ,за законом додатковості:

             1      1а    

         />

 />Розпишу7 , за з-м дод.:

           7       7а     7б

         />

/>3+4  />{за розподільчим (надалі розп з-м)}

    />

/>7а+8  />/>

    />

/>1а+5  />

    />

/>1б+2  />

    />

/>7б+6  />

    />

       а                 б

  />

/>а+б  />

    /> Функціямінімізована.

Будую електричну схему якареалізуватиме мінімізовану функцію (на міліметровому папері).

4) Подаю мінімізовану функцію в логічному базисі І-НЕ. Дляцього використовую закон Моргана (або інверсії) длялог. додавання:

/> , а такожаксіому-правило подвійного заперечення />

/>{ Роблю подвійну інверсію,

вираз своєї сутності не міняє} />

Інвертую все, що знаходитьсяпід другим інвертором за законом Моргана, отримую такий вираз:/>

Функція приведенав базис І-НЕ.

Будую електричну схему використовуючи логічніелементи

cерії К155(наміліметровому папері).

Специфікація:

Схема1 реалізуються мікросхемах:

DD1,DD2 — К155ЛА1 — два елементи 4І-НЕ,

DD3-DD6 — К155ЛН1 — шість елементів НЕ,

DD7,DD8 — чотириелемента 2АБО.

Схема2 реалізуються мікросхемах:

DD1,DD2 – К155ЛН1 – шістьелементів НЕ,

DD3,DD5 –К155ЛИ1 – чотири елементи 2І,

DD4 –К155ЛА4 – три елементи 3І-НЕ.

Схема3 реалізуються мікросхемах:

DD1 – K155ЛА3 – чотириелементи 2І-НЕ,

DD2 – К155ЛА4 – три елементи3І-НЕ,

DD3 – К155ЛА1 – два елемента4І-НЕ.

Мікросхемиживляться від U=5В /> (14 ніжка +5В ,

7-а ніжказаземлена).

Використана література:

1.Методичка докурсової роботи.

2.Єрофєєв В.П.“Мікросхеми і їх призначення”.

3.Тарабрін Ю.О.“Довідник по інтегральних мікросхемах”.

/>Ззапитаннями звертайтесь:

phaychuk@yahoo.com

h_pasha2000@mail.ru

beard@email.lviv.ua

еще рефераты
Еще работы по радиоэлектронике