Реферат: Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

<span Courier New"">План:

<span Courier New"">

<span Courier New";mso-ansi-language:RU">   

<span Courier New"">Вступ

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»;mso-ansi-language:RU">I.<span Times New Roman"">     

<span Courier New"">Волонтерство як феноменцивілізованого суспільства.<span Courier New";mso-ansi-language:RU">

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»;mso-ansi-language:RU">II.<span Times New Roman"">  

<span Courier New"">Людські ресурсиволонтерського руху.<span Courier New";mso-ansi-language:RU">

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»;mso-ansi-language:RU">III.<span Times New Roman"">

<span Courier New"">Зміст,напрями та форми роботи добровільних помічників.<span Courier New";mso-ansi-language: RU">

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»">IV.<span Times New Roman"">  

<span Courier New"">Шляхизалучення добровільних помічників до соціальної діяльності.

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»">V.<span Times New Roman"">     

<span Courier New"">Проблемараціонального використання волонтерів у соціальній сфері.

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»">VI.<span Times New Roman"">  

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">I<span Courier New"">з досвіду організаціїволонтерської роботи в ЦССМ.

<span Courier New"; mso-ansi-language:RU">    

<span Courier New"">Висновки

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">    

<span Courier New"">Література

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New";mso-ansi-language: RU">

<span Courier New";mso-ansi-language: RU">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"">Вступ

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">C

<span Courier New"">учаснаситуація в Україні характеризується соціально-психологічною, економічноюнестабільністю, зниженням рівня життя більшості населення, девальвацієюморальних норм і цінностей у суспільстві, зростанням злочинності і насильства.Соціально-психологічні проблеми в Україні відобразились на психологічномусамопочутті різних верств населення. Ще більш відчутно визначились категоріїлюдей, які потребують соціально-психологічної допомоги. Передусім, це молоді людибез жодного заняття, дорослі безробітні, діти, які не отримують потрібної увагиз боку батьків або не мають батьків, пенсіонери, інваліди та інші. На сучасномуетапі розвитку нашої країни висококваліфікованих психологів та соціальнихпрацівників в Україні не вистачає. Щоб вирішити дану проблему, необхідно,по-перше, вивчити реальні потреби різних верств населення, по-друге, визначити,апробувати та поширити методики соціально-психологічної роботи, які допоможутьу реалізації цих проблем, по-третє, потрібна підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних  професійно впроваджувати  розроблені  концепції і  програми соціально — психологічної роботи.<span Courier New"; mso-font-width:103%;mso-ansi-language:RU"> [12]<span Courier New";mso-ansi-language:RU">

<span Courier New"; mso-font-width:103%">Незаперечним також є і той факт, що потреби населення у соціальнійдопомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. Тому виникланеобхідність у залученні до соціально-психологічноїроботи з різними верствами населення добровільних помічників-волонтерів.Термін «волонтер» в перекладі з англійської мовою означає«доброволець». Волонтер — це людина, яка добровільно, не переслідуючикорисливих цілей, займається діяльністю накористь суспільства, не отримуючи за це грошової винагороди. «Волонтер – цестан душі” – так вважає Світлана Валентинівна Толстоухова – директор Українськогодержавного центру соціальних служб для молоді. “Зараз волонтерство – потужний соціально-суспільнийрух, спроможний прийняти на себе частину повноважень державних соціальнихустанов. У західних країнах левову частину тієї роботи, яку у нас виконуютьдержавні соціальні працівники, виконують саме волонтери. Це стосується і підтримкисім’ї, і роботи з інвалідами тощо. Проте аби громадські організації мали змогузайматися подібним на рівні з державними, необхідна відповідна підготовка,розгалужена мережа, філіали в регіонах. Ситуація, яка сьогодні склалася вУкраїні – унікальна. Країна переживає пік громадської активності, коли багатолюдей абсолютно безкорисливо, щиро бажають допомогти ближньому. У країнахЄвропи подібне явище спостерігалося в 50-70х роках, тепер все перетворилосяпросто на звичайну процедуру. Можливо, ми не маємо таких потужних матеріальних,технічних можливостей, проте людський фактор відіграє значно важливішу роль.”

<span Courier New";letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:103%; mso-ansi-language:RU"> [1]

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%">Волонтерський рух — це рух по наданнюбезкорисної допомоги тим, хто її потребує.

<span Courier New"">Під цим поняттям розуміють волонтерські діїяк на місцевому, так і на державному рівнях і, разом з цим, як двосторонні таміжнародні програми. Волонтери відіграють різносторонню роль в розвитку тадобробуті країн. В рамках національних програм і програм ООН сприяють розвиткугуманітарної допомоги, технічного співробітництва, пропаганди прав людини, демократіїта миру. Волонтерський рух також є основою діяльності недержавних та міськихорганізацій, професіональних асоціацій та профспілок. Більшість компаній зраціонального використання ресурсів та охорони навколишнього середовища не можеобійтися без роботи волонтерів.

<span Courier New"">Метанашого дослідження:

<span Courier New"">з<span Courier New";mso-ansi-language:RU">’<span Courier New"">ясувати особливості участі волонтеріву соціально-педагогічній діяльності ЦССМ.

<span Courier New"">Об’єкт:

<span Courier New""> волонтерська діяльність ЦССМ.

<span Courier New"">Предмет:

<span Courier New""> зміст, напрямки, методи і формиволонтерської соціально-педагогічної діяльності.

<span Courier New"">Завдення:

<span Courier New"">

<span Courier New"">1. З

<span Courier New";mso-ansi-language:RU">’<span Courier New"">ясувати сутність понять волонтер,волонтерство, волонтерський рух.

<span Courier New"">2.Проаналізувати основні напрями і зміст соціально-педагогічної роботиволонтерів.

<span Courier New"">3.Визначити основні ресурси волонтерства ідати їх характеристику.

<span Courier New"">4.Виявити оптимальні шляхи управління волонтерами в соціально педагогічнійроботі.

<span Courier New"">5. Вивчитидосвід роботи з волонтерами в ЦССМ.

<span Courier New";mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US;mso-no-proof:yes">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%;mso-ansi-language:EN-US">I

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%;mso-ansi-language:RU">.<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%">Волонтерство як феномен цивілізованого<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%"> суспільства<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%;mso-ansi-language:RU">.

<span Courier New"">Початок розгалудження мережі центрівсоціальних служб для молодівУкраїні припадає в основному на 1992-1993 рр. Інтенсивний розвиток та специфікароботи цих служб зумовлені вимогами часу, що водночас викликало потребу устворенні багатопрофільної інфраструктури, складовою частиною якої, поряд зпрофесійними соціальними працівниками, змогли б стати добровільні помічники –волонтери. Волонтерські служби при центрах соціальних служб для молодіпоступово стали одним із напрямів державної молодіжної політики.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%">Волонтери не отримують матеріальної допомоги у вигляді заробітної плати,проте вони мають дещо інше — розвиток власних здібностей, моральне задоволення,відчуття власної необхідності тим, хто потребуєдопомоги, відчуття, що вони приносять користь, отримують нові знання тощо.Скільки у світі волонтерів, стільки і мотивів безкоштовної роботи. Волонтер

<span Courier New";color:black;mso-font-width:103%; mso-ansi-language:RU"> <span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%">–<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%;mso-ansi-language:RU"> <span Courier New";color:black;mso-font-width:103%">не тільки інструмент впливу на об'єкт соціально-педагогічноїроботи, а й сам є об'єктом такої роботи. Тому соціалізація волонтера — не менш, а може й навіть більш важлива проблема,ніж та соціально-педагогічна робота, яку він виконує.<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width: 103%;mso-ansi-language:RU"> [10]<span Courier New"; mso-ansi-language:RU">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:103%">Волонтерська діяльність єсоціально-педагогічним явищем, оскільки її розгляда­

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width: 103%">ють як систему взаємовідносин між людьми, добровільне надання соціальноїта соціально-педаго<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:103%">гічної допомоги людинілюдиною.<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-font-width:103%">Добровільність — цешироке коло можливостей саморозвитку, розширення знань про

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.3pt; mso-font-width:103%">інших людей, демонстрація свого піклування про інших,випробування себе в нових умо­<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-font-width:103%">вах і обстановці, добраперспектива на майбутнє. Це конкретний спосіб підвищити якість <span Courier New";color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-font-width:103%">життя людини, яка відчуває дискомфорт. Волонтери — цегрупа людей, яка відчуває не­<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-font-width:103%">обхідність пошуку новихшляхів для надання своєму життю суспільної цілі і цінності.<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:103%">Волонтерські групи та загони об'єднують людей,які на добровільних засадах бе­руть участь усоціально-психологічних програмах щодо попередження негативних явищ у молодіжному середовищі, надання допомогирізним верствам населення, соціальномустановленню та інтеграції молоді у суспільство. Волонтери — добровільні помічники фахівців соціально-педагогічної галузі,надають їм безпосередню та вагому допомогу. Така діяльність добровольцівпотребує не лише бажання та наявності вільного часу, а й певних знань зпсихології, педагогіки, соціології, медицини, тощо. Волонтери повинні володітинавичками спілкування з різними прошарками молоді, знайомитись з кращимдосвідом роботи волонтерів нашої країни та зарубіжжя. Організація різних форм навчання волонтерів стає актуальним питаннямсьогодення.

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:103%">Так як більшістьволонтерських угрупувань виникає стихійно та бере участь в одноразових акціяхчи заходах, існує нагальна необхідність розробки системного підхо

<span Courier New";color:black;mso-font-width:103%">ду дозалучення волонтерів, організації їх діяльності та підтримки розвитку волонтерського руху. Головну роль у зміцненні позиційдобровольців та формуванні позитивного ставлення громадськості до їх діяльностівідіграє впровадження системи на­вчання волонтерів, про що говорить досвідволонтерства інших країн.<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:103%">Сьогодні послугиволонтерів потрібні для розв'язання проблем у соціально — педаго

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-font-width:103%">гічній, економічній, культурній, гуманітарній сферах. <span Courier New";color:black;mso-font-width:103%">ГенеральнаАсамблея<span Courier New""> ООН, приймаючи до уваги рекомендації Економічноїі Соціальної Ради, передані в резолюції 1997/44 від 22 липня 1997 р. на 52сесії прийняла рішення:

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- проголосити 2001 рік«Роком волонтерського руху »;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">- закликати уряди держав, волонтерські,громадські, урядові та неурядові організаціїдо співробітництва;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">- намітити шляхи поліпшення роботи,співробітництва та популяризації діяльності;  волонтерських організацій;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- Об'єднаній організаціїволонтерів розробити програму роботи.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">Ініціатива проведення МРВ2001 підтримувалася наростаючим прагненням людей запропонувати свої послуги вякості волонтерів. Для того, щоб здійснити цю мету, необхідні визнання та допомогаволонтерській роботі, посилена пропаганда цього виду діяльності. Це потребуєвикористання “найкращої практики” роботи волонтерів, об’єднаної в єдину системудля досягнення успішного результату.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%;mso-ansi-language:RU">[4]

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">Отже, аналізуючи витягзагальної декларації волонтерів, можна сказати, що волонтерство:

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-font-width:104%;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- це добровільний вибір,що виявляє особисті погляди і позиції

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%;mso-ansi-language: EN-US">;<span Courier New";color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- це активна участьгромадянина у житті людських спільнот;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- сприяє покращеннюякості життя, особистому росту та поглибленню відчуття солідарності;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- сприяє реалізаціїосновних людських потреб заради справедливості та миру у суспільстві;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- сприяє більшзбалансованому економічному та соціальному розвитку, створенню нових робочихмісць та професій.

<span Courier New";color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%;mso-ansi-language:RU">[6]<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-font-width:104%;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%;mso-ansi-language:EN-US">II

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%;mso-ansi-language:RU">. <span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">Людські ресурси<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%"> волонтерського руху

<span Courier New";color:black; mso-font-width:104%;mso-bidi-font-style:italic">Д

<span Courier New";color:black;mso-font-width:104%;mso-bidi-font-style: italic">іапазон <span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">особистісних якостей<span Courier New";color:black;mso-font-width:104%;mso-ansi-language: RU">  <span Courier New";color:black;mso-font-width:104%">людини дужевеликий і<span Courier New";color:black;mso-font-width:104%"> <span Courier New";color:black;mso-font-width:104%">широкий. Укожної людини свій характер, індивідуальні психічні властивості, власнийжиттєвий досвід, який збагачується і нашаровується в процесі суспільної діяльності.Людина прагне удосконалити себе, знайти своє призначення і місце в житті.Волонтерська діяльність — це шлях самопізнання і самоперевірки. Тому у добровільній роботі беруть участь різні категоріїволонтерів.<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">Перший крок в роботі з волонтером, який приходитьза власним бажанням співбесіда, під часякої з'ясовується:

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:104%">- як людина знайшлаорганізацію;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">- чому її зацікавила дана робота;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">- де вона зараз працює і де працювала раніше,яка в неї освіта і досвід — це поможе підібративідповідну роботу для неї;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:104%">- необхідно дізнатись,чим би людина хотіла зайнятись, скільки часу майбутній

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width: 104%">волонтер може витратити на роботу в організації;<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">- чи не має обмежень із здоров'ям;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">- важливо зрозуміти: збирається людина весьчас працювати волонтером, прийшла з метоюотримати оплачувану посаду. В останньому випадку краще чесно розповісти про перспективи;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-font-width:104%">- чи є наявний досвідроботи волонтером, де. Чому пішов з попередньої організації

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">У разі, якщо інтересиорганізації збігаються з інтересами потенційного волонтера

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-font-width:104%">детальніше потрібно ознайомити з організацією,запропонувати навчання, залучити <span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">роботи за конкретною програмою.Іноді робота, запропонована волонтеру, дуже <span Courier New";color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width: 104%">відповідальна, потребує професійних навичок. Після навчання можна взятиволонте<span Courier New";color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">ра на роботу з випробувальним терміном.Відповідальність перед клієнтом, складність <span Courier New";color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-font-width: 104%">поставлених завдань потребують практики і обережності у виборі людей. <span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%"> Відповідно до віку, соціальної ролі тасоціального статусу можна виокремити наступні групи добровільних помічників.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">Діти та підлітки. Дляпідлітків головною причиною участі у волонтерській діяльності є можливістьсамоутвердитися в очах однолітків, батьків, вчителів, бажання знайти новихдрузів, можливість спілкування з однолітками, можливість набути нових навичок ізнань та проведення власного дозвілля.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">Професійна кваліфікаціяволонтерів-підлітків звичайно досить низька, проте вони володіють іншимиякостями та здібностями, тому ця категорія волонтерів є незамінною у практичнійдіяльності.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">По-перше, підліткиабсолютно мобільні; по-друге, у підлітків немає комунікаційних проблем з дітьмиі підлітками – об’єктами соціальної роботи. Це дозволяє через волонтерів матибудь-яку інформацію для широкого кола дітей та молоді, а також для груп ризику;по-третє, бажання підлітків оволодіти новими знаннями та навичками дозволяє підключатиїх до нових, ще не розроблених програм, коли паралельно з роботою йде активненавчання, пошук нових форм і методів.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">Робота з ними потребуєврахування кількох важливих правил:

<span Courier New"; color:black">- робота добровільного помічника не повинна заважати навчанню;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">- робота не повинна бути одноманітною;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">- у кожній справі, яку довірили дітям або підліткам, обов'язковомає бути місце для їх власної ініціативи і самостійних рішень, а також персоналвідповідальності;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">- їх участь у волонтерському русі має бути погодженою з батьками іучителями

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">- робота має бути безпечною для дитячої психіки, тому при роботі зжертвами насилля, психічно хворими, помираючими не потрібно залучати дітей — психологічний тренінг для них дуже важкий. Такого погляду додержується багатоспеціалістів, які працюють в цих сферах;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">- потрібно чітко визначити засоби заохочення, ні в якому разі необіцяти більше ніж можна дати;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">- необхідно демонструвати, по можливості, перспективи їхньоїдіяльності в організації і обговорювати з ними плани на майбутнє;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">- не можна переоцінювати можливості дітей, особливо вголос.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.2pt">За умов дотримання цих правил кмітливі,швидкі, винахідливі помічники забезпечені.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.2pt">Волонтери-фахівці – це психологи, педагоги,соціальні педагоги, соціальні працівники, юристи, лікарі, які надаютьконсультативну допомогу соціальним працівникам та іншим волонтерам абопрактично допомагають різним клієнтам соціальних служб.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.2pt">Практика дозволила виокремити три основнихправила в роботі з спеціалістами як волонтерами:

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- професійні погляди обохсторін на дану проблему мають збігатися (в кращому разі «нерозбігатися»);

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:104%">- гнучкий графік для спеціаліста;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:104%">- забезпечення можливостіпрофесійної або наукової кар'єри. Дуже обережно потрібно ставитися допропозиції створення на базі організації

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">експериментального майданчика для перевірки наукової гіпотези,особливо, якщо організація працює з інвалідами, дітьми, наданням психологічнихконсультацій і т. п

<span Courier New"; color:black">Звичайно, це не означає відмову від усього нового. Але запропонуватиінших професіоналів цієї ж сфери, дати оцінку запропонованій методиці,визначити випробувальний термін, відстежити результати — дуже потрібно.

<span Courier New"; color:black">3. Спонсори. Вони необов'язково можуть підтримувати організацію матеріально. Але керівникифірм можуть надати реальну методичну допомогу в організації роботи і пошукуфінансів. Такий варіант часто називають патронаж організації. Кращий спосіборганізувати патронаж — створити опікунську раду при організації, де опікунамибудуть керівники різних фірм, відомі в місті або країні особи: артисти, музиканти.Опікун не завжди допоможе грошима, але спрацює його ім'я, він залучить інших,порадить, що робити. Потрібно пам'ятати, що керівники багатьох фірм мають вищуекономічну освіту, величезний досвід роботи з фінансами, досвід управління.

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">Юрист фірми може надати безкоштовну консультацію або постійнуюридичну підтримку. Співробітники фірми можуть у вільний від роботи часвиконувати роботу не пов'язану з їх основною діяльністю. Деякі компаніїоплачують власним працівникам той час, який вони витрачають на допомогублагодійній організації. У фірмі можна орендувати зал для проведенняблагодійних заходів без орендної плати.

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">Принципи роботи з волонтерами з бізнесу такі ж самі, що і зіншими. Дуже важливо поважати і враховувати їхні можливості, не вимагати від нихбільше, ніж вони можуть зробити, заохочувати, в тому числі і подарунками, ілистами – подяками. Є тільки два доповнення щодо роботи з волонтерами — бізнесменами. Перше: до них потрібно ставитися, як до рівних — не зверхньо, непринижуючи себе. Друге: не можна вимагати коштів, якщо керівник фірми, хтось ізспівробітників працюють в організації волонтером.

<span Courier New"; color:black">4. Чиновники. Люди, які працюють у державному апараті, наприклад уміській адміністрації, також можуть бути волонтерами. Однак, перш ніж залучитиїх до цієї діяльності, слід з'ясувати, чи не призведе це до конфлікту волонтера з начальством.  Надійній варіант — керівництво дає згоду нароботу свого працівника волонтером.

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black">Чиновники місцевої адміністрації можуть бути волонтерами як приватніособи.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">5. Клієнти. Волонтерамиможуть бути і ті, кому надається допомога – клієнти конкретної організації,наприклад, пацієнти клініки або слухачі виховного центру, батьки клієнтів, атакож ті, хто був клієнтом раніше і хоче працювати волонтером в різнихпрограмах. Принципи роботи з волонтерами-клієнтами такі ж, як і з дорослими.Слід пам’ятати про їх особисті потреби, про те, що вони прийшли не тількидопомагати, а й отримувати допомогу.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">6. Члени організації.Волонтери-члени громадських організацій надають широкий спектр соціальнихпослуг різним категоріям населення. Проте основний акцент у своїй діяльностіроблять на матеріальній підтримці окремих осіб, груп чи сімей: фінансовійдопомозі, розподілі гуманітарної допомоги підтримці матеріально не забезпеченоїчастини населення продуктами харчування. Майже половина громадських організацій(49%) залучені саме до таких видів соціальної роботи. До актуальних послугналежить сфера дозвілля якою опікуються 28% громадських організацій,  22% — приділяють особливу увагу питанням сексуальноговиховання молоді і планування сім’ї.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">До соціальної роботизалучені дитячі та молодіжні організації, волонтери жіночих організацій.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">Досвід знанихгромадських організацій продемонстрував, що для них найголовнішим є:

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">віра в успіх, якукерівництво товариства або асоціації повинно постійно підтримувати у своїхколег;

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">бачити, що завдання, якіставить перед собою організація або конкретна програма, реальні і їх можнавирішити.

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">7. Студенти різнихнавчальних закладів різного типу в переважній більшості працюють як волонтери ворганізаціях під час проходження практики. У студентів-волонтерів особливімотиви для добровільної соціальної роботи. Насамперед їх цікавлять професійніпроблеми. Вони можуть бути як формальними – одержання заліку, проходженняпрактики, так і реальними – набуття фахових знань з майбутньої спеціальності,напрацювання навичок спілкування з клієнтами. Студентів-волонтерів цікавлятьтільки ті види соціальної роботи, які безпосередньо пов’язані з майбутньоюпрофесією. Вони віддають перевагу індивідуальній роботі або роботі в невеликихгрупах – це дослідження або групове консультування тощо.

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">8. Батьки. Мотиваціяучасті волонтерів-батьків в соціальній роботі – бажання допомогти собіособисто, а разом з тим і іншим сім’ям з іншими проблемами. Рівень кваліфікаціїбатьків може бути різним, проте всі вони мають великий життєвий досвід проживаннята спілкування у кризовій сім’ї, знання про можливості виживання в кризовійситуації, і тому їхня допомога є досить важливою. Спрямованість роботиволонтерів-батьків, як правило, диктується їхньою особистою проблемою.Залучення волонтерів-батьків до соціальної роботи – процес ланцюговий: черезусвідомлення, що самі батьки можуть допомогти своїм сім’ям, збільшується спектрсімей, які хочуть об’єднатися для взаємної допомоги.[6]

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%">Отже, волонтером можебути людина, будь-якої статі і віку, з будь-якою освітою, чи без неї, якаспроможна відчувати означені потреби інших людей і на добровільних засадах допомагатиїм.

<span Courier New";color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:104%;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:101%;mso-ansi-language:EN-US">III

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:101%">. Зміст, напрями таформи<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width: 101%"> <span Courier New";color:black;mso-font-width:101%">роботи добровільнихпомічників<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:101%;mso-ansi-language:RU">.

<span Courier New";color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width: 101%">Будь-які волонтерські групи при центрах

<span Courier New";color:black;mso-font-width:101%"> соціальних служб для молоді діють в межахсоціальних програм, які реалізуютьсяцентрами, передбачені планами робіт, завданнями, що покладені на центри державою. Тому потрібен інструмент дляоволодіння волонтерами змістом діяльності центру саме того напрямку, в якомувони бажають працювати і до помагати,визначення власних завдань, їх обсягу, методів та форм роботи. Центри, якізалучають до роботи волонтерів,повинні планувати систематичне їх навчання, наради, інструктування, дискусії, семінари, «круглістоли», тренінги, що дозволяє урізноманітнити форми ознайомлення волонтерів із змістом, напрямками,особливостями, видами соціально-педагогічноїроботи залежно від рівня професійної підготовки до такої діяльності.<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:101%">Сьогодні істотну роль у зміцненні статусудобровольців при центрах ССМ та формуванні позитивного ставлення громадськостідо їхньої діяльності відіграє впровадження системи навчання волонтерів.Виходячи із специфіки діяльності та завдань соціальних служб для молоді,використовуються досить різноманітні форми навчання добровольців з метоюформування в них знань, умінь та навичок, наприклад:

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:101%">- протягом року — школа волонтерів;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:101%">- протягом півріччя — тематичні волонтерськікурси;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:101%">- протягом місяця — табір підготовкидобровольців-помічників;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:101%">- протягом тижня — курси підвищеннямайстерності тощо. Становлення волонтерського руху в Україні сьогоднівідбувається за кількома основними напрямками, які мають такі особливості:

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-font-width:102%">1. Добровільнабезкоштовна робота волонтерів у громадських та некомерційних ор

<span Courier New";color:black;mso-font-width:102%">ганізаціях- надання допомоги різним категоріям населення у будь-яких видах діяльності,навчання, розвитку. Таке спрямування діяльності волонтерів будь-якого віку сприяє їх творчій та соціальній самореалізації,саморозвитку та самоспостереженню.<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">2. Добровільна систематична або епізодичнадопомога державним установам реалізовуватисоціальну політику — допомога освітянським (шкільним та позашкільним) закладаму навчально-виховній роботі, установам соціального забезпечення в роботі з дітьмита молоддю з особливими потребами та людьми похилого віку.

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-font-width:102%">3. Волонтерськадіяльність є наслідком творчого саморозвитку, навчання інших то­

<span Courier New";color:black;mso-font-width:102%">му,що сам добре знаєш, але ця діяльність не є професійною.<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:102%">4. Педагогічноспрямована волонтерська діяльність, по суті, виступає і механізмом

<span Courier New";color:black;mso-font-width:102%">розвиткуособистості, її соціалізації і духовного становлення. Цей напрямок розвиваєтьсяв дитячих та молодіжних об'єднаннях (метою їх створення є суспільно кориснадіяльність), в різних групах при ЦССМ.<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%;mso-ansi-language:RU">[5]<span Courier New";mso-ansi-language:RU">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">Характерною особливістю волонтерського руху,який стихійно розвивається при різних соціальних установах, організаціях таоб'єднаннях в Україні, є включення до добровільної діяльності молоді віком від15 до 25 років. Привертання уваги неповнолітніх,молоді, людей похилого віку є ефективним засобом активізації саморозвиткуособистості в діяльності і спілкуванні, як культурному процесі. Якщо детальнішепроаналізувати складові цього процесу, то стає зрозумілим, що молоді волонтеризавдяки соціально — педагогічній діяльностінабувають змістовно життєвих орієнтирів, оволодівають мистецтвом життєдіяльності особистості шляхом:

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width:102%">- самовизначення;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- самоорганізації;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- самопізнання;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- саморегуляції та самореабілітації;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- самореалізації;

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- самоосвіти та самовиховання.

<span Courier New"">

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">Слід зазначити, що головною проблемоюволонтерського руху в Україні залиша­ютьсяпередусім труднощі організації волонтерської діяльності. Організаторам волон­терськогоруху потрібно не тільки ознайомитись з історією руху в інших країнах, ор­ганізуватироботу і контроль, навчитися складати робочі плани і ставити завдання дляволонтерів, а й завжди враховувати думку і досвід самих добровільних помічників.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">Аналіз матеріалів обласних ЦССМ дозволиввиявити основні напрями роботи добровільних помічників:

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">1. Соціально-реабілітаційна робота,попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- робота з молоддю, схильною до асоціальноїповедінки;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- профілактика та подолання вживанняалкогольних напоїв;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- профілактика та запобігання тютюнопалінню;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- профілактика та запобігання вживаннюнаркотичних речовин;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- профілактика хвороб, що передаються статевимшляхом та ВІЛ/СНІДу;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- підтримка дітей та підлітків, що постраждаливід морального, фізичного, сексуального насильства;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- підтримка дітей та молоді, що перебувають укризовому стані;

-<span Times New Roman"">         

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">соціальна робота з „дітьми вулиці”.<span Courier New";color:black;mso-font-width:102%;mso-ansi-language: RU">

<span Courier New";color:black;mso-font-width:102%">Вцьому напрямку волонтерами центрів ССМ проводяться різноманітні бесіди,диспути, лекції на різну тематику, організовуються вечори, концерти “Заздоровий спосіб життя”, проводяться рольові та творчі ігри з молоддю та з“дітьми вулиці”. Розповсюджуються інформаційні листівки, буклети про негативнийвплив на  організм вживання алкоголю,тютюну, наркотичних речовин. Тут застосовуються як групові форми роботи, так ііндивідуальні.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">2. Соціальна опіка і захист найменше захищенихкатегорій дітей та молоді.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- підтримка та сприяння розвитку творчихздібностей молодих інвалідів;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- соціальна допомога молодим сім’ям;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- соціальна робота з дітьми-сиротами тадітьми, позбавленими батьківського піклування;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- соціальна підтримка військовозобов’язаноїмолоді;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- соціальна робота з жіночою молоддю;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- соціальна допомога самотнім матерям,неповним сім’ям, багатодітним сім’ям;

-<span Times New Roman"">         

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">допомога у вирішенні соціальних проблемучнівської та студентської молоді.

<span Courier New";color:black;mso-font-width:102%">Організовуютьсяконцерти, конкурси, змагання, ярмарки, створюються різноманітні луби заінтересами, проводяться благодійні акції, вечори. Все це робиться для того, щобтакі категорії дітей та молоді відчули себе потрібними в цьому суспільстві.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">3. Соціальний супровід молоді, допомога їїінтеграції у суспільство.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- сприяння самовихованню, самовизначенню тасамовдосконаленню дітей та молоді;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- формування та розвиток якостей творчоїособистості;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- соціальна підтримка безробітної молоді,сприяння в працевлаштуванні;

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">- розвиток та підтримка обдарованих дітей тапідлітків;

-<span Times New Roman"">         

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">організація змістовного дозвілля дітей тамолоді як шлях профілактики дитячої бездоглядності і правопорушень.[11]

<span Courier New";color:black;mso-font-width:102%">Проводятьсязмагання, олімпіади, походи, екскурсії, конкурси творчих робіт, тематичні дні,вогнища, свята, ярмарки, також іде залучення молоді та підлітків дорізноманітних гуртків та секцій.

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">До найбільш типових форм роботи з різнимигрупами волонтерів належать:

<span Courier New"; color:black;mso-font-width:102%">лекція, як базовий метод при навчанніволонтерів у Всеукраїнській шко

еще рефераты
Еще работы по психологии, общению, человеку