Реферат: Размерный анализ сборочной единицы (промежуточного вала редуктора)

/>/>МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИУКРАΪНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙУНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВИЙПРОЕКТ

з дисципліни«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

за темою: “Розмірний аналізскладальної одиниці”

ПК.04.29.07.00.00.000

Виконавець:

студент гр. МС – 05н Князев Я.И.

Консультант Лукичев А.В.

Нормоконтролер Сулейманов С.Л.

Донецьк 2008


РЕФЕРАТ

Курсова робота: 30 сторінок,13 рисунків, 3 таблиці,

9 посилань, 1 додаток.

Об’єкт роботи: складальна одиниця.

Метароботи: розробити й обґрунтувати технічнівимоги до складальної одиниці.

Приведенотехнічний опис складальної одиниці, технічні вимоги до неї; зробленеобґрунтування і вибір посадок гладких циліндричних з'єднань, підшипників кочення, шпонкових, різьбових з’єднань; зробленийрозмірний аналіз складальної одиниці; приведене обґрунтування технічних вимогдо деталей складальної одиниці; приведені вибір і розрахунок калібрів дляконтролю гладкого циліндричного з'єднання й обрані універсальні вимірювальнізасоби для контролю розмірів валу; обраний комплекс показників і приладів дляконтролю точності зубчастого колеса.

КАЛІБР, ДОПУСК, ВІДХИЛЕННЯ, ПОСАДКА, НАТЯГ, ЗАЗОР,ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, РОЗМІР, З'ЄДНАННЯ.


ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕХНІЧНИЙОПИС СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

2 ВИХІДНІДАНІ

3 ТЕХНІЧНІВИМОГИ ДО СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

4 ОБҐРУНТУВАННЯІ ВИБІР ПОСАДОК

4.1  Посадки гладких циліндричних з'єднань

4.2  Посадки підшипників кочення

4.3  Посадки шпонкових з'єднань

5 РОЗМІРНИЙАНАЛІЗ СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

6 ОБҐРУНТУВАННЯТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ДЕТАЛЕЙ

6.1  Тихохідний вал.

6.2 Зубчасте колесо

7 КОНТРОЛЬРОЗМІРІВ ДЕТАЛЕЙ

7.1 Вибір універсальних вимірювальнихзасобів

7.2 Розрахунок розмірів калібрів длягладкого циліндричного з'єднання

8 КОНТРОЛЬТОЧНОСТІ ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

еще рефераты
Еще работы по промышленности, производству