Реферат: Проект реорганізації швейного цеху на швейній фабриці "Ricco"

Зміст

Вступ

1. Технологічний розділ

1.1 Вибір моделі

1.2 Технічний опис

1.2.1 Опис зовнішнього вигляду моделі

1.3 Вибір матеріалів

1.3.1 Обгрунтування вибору матеріалів

1.4 Вибір обладнання та обгрунтування методів обробки

1.4.1 Обгрунтування вибору методів обробки та обладнання

1.4.2 Розрахунок зростання продуктивності праці

1.5 Послідовність технологічної обробки виробу

2. Організація виробництва. розрахунок та аналіз потоку

2.1 Попередній розрахунок потоку

2.2 Вибір організаційної формипотоку

2.2.1 Аналіз діючого потоку та мета реорганізації

2.3 Складання технологічної схеми потоку

2.3.1 Умови узгодження часу операції

2.3.2 Виробничі вимоги до комплектування

2.3.3 Технологічна схема потоку

2.4 Аналіз технологічної схеми потоку

3. Планування потоків в цеху

4. Безпека життєдіяльності

4.1 Охорона праці

4.2 Пожежна безпека

4.3 Екологічна безпека

4.4 Радіаційна безпека

4.5 Безпека в умовах надзвичайних ситуацій

4.6 Методика надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках

5. Енергозбреження

6. Більш чисте виробництво

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Протягом десятирічстворювалась одна з найстаріших галузей народного господарства — легкапромисловість, яка ще деякий час тому практично повністю забезпечувала потребунаселення України в товарах першої необхідності, і, завдяки швидкому обігукапіталу, була надійним джерелом поповнення бюджету.

Перед легкоюпромисловістю поставлені задачі найбільш повного задоволення попиту населенняна промислові товари, збагачення ринку потрібною продукцією, покращення якостіта розширення асортименту виробів, підвищення культури їх споживання.

Головна мета, якастоїть перед легкою промисловістю на сучасному етапі розвитку ринковоїекономіки складається в збільшенні випуску якісних конкурентноздатних товарів,які користуються підвищеним попитом у населення.

Швидке покращенняпроцесів виробництва одягу вимагає від інженерно технічних робітників швейноїпромисловості широкого та поглибленого знайомства з багатьма процесами, вмінняаналізувати та взаємопов’язувати їх між собою в залежності від конкретних виробничихумов для підвищення якості продукції та ефективності виробництва.

Головною задачеюшвейної промисловості це задоволення зростаючої потреби населення в одязівисокої якості і різноманітного асортименту. Вирішення цієї проблеми у швейнійгалузі здійснюється на основі

підвищеннявиробництва, прискорення науково-технічного процесу,

зростанняпродуктивності праці, удосконалення праці і виробництва.

Сучасна швейнагалузь, що випускає одяг масового виробництва, характеризується досить високийрівень техніки, технологій організації виробництва наявністю великихспеціальних підприємств і виробничих об’єднань.

Підвищенняефективності пов’язано не тільки з покращенням техніки і технології швейноговиробництва, але й створенням машин і систем програмного забезпечення тауправління, нових транспортних пристроїв, механізмів автооператорів, приладіврегулювання, контролю та управління.

В швейнійпромисловості нашій країни є значні досягнення в цьому направленні. Такожвеликі праці проведені по вдосконаленню технологічних процесів підготовчорозкрійного виробництва: внесені в виробництво компютерізовані пристрої длярозрахунку кусків матеріалу, вимірювання площі лекал, настил очні машини,створений та успішно використовується непереривні процеси виміру довжини таширини тканини, створений та використовується склад зберігання тканини завтоматичним управлінням.

Модернізованопреси для волого теплової обробки швейних виробів.

Також булизапущені прилади і системи автоматичного управління параметрами технологічнимипроцесами (час обробки вироба, температура, тиск, швидкість, вологість)

Використання новоїтехніки та технологій, використання способів паралельної та паралельнопослідовної обробки, особливо спосіб концентрації та суміщення організаційнихоперацій, дозволяють значно підвищити використання праці, покращити якістьвиробів та умов праці, вивільнити значну кількість робочих, скоротити виробничіплощі.

Технологіясучасного швейного виробництва все більше стає механізованою. Її ефективність впершу чергу залежить від удосконаленого обладнання, прасувальних ліній зпристроями для подачі пару та вакуум-відсосами багатопозиційних пресів дляклейової обробки деталей; мікропроцесорної техніки; робототехніки; ЕОМ.


1. Технологічний розділ1.1 Вибір моделі

Для всіх видівпотоків моделі повинні відповідати вимогам, що ставлять до асортименту даноговиду та його призначенню. Моделі необхідно підбирати в співвідношенні зсучасним стилем та напрямком моди, з урахуванням прогноза в області моделювання.Конструкція моделей повинна бути технологічною та економічною у відношенніматеріальних та трудових затрат.

При реорганізаціїцехів, потоків моделі беруть з числа запланованих до виробництва. Моделіповинні відповідати всім показникам, що забезпечують рівень якості продукції,та мати складність обробки не нижче середньої. Це дуже відповідальний етапроботи, від якого залежать випуск виробів широкого асортименту, ритмічністьроботи потоку та ефективність виробництва. При підборі моделей, які виготовляютьсяв одному потоці, необхідно враховувати можливість використання однотипних потехнологічним властивостям матеріалів, однакових режимів обробки та роботиобладнання, а також максимальну конструктивну і технологічну однорідністьмоделей при їх зовнішньому розпізнанні. Жакет і спідниця мають дуже великезначення для сучасної жінки. Запропонована модель класичного стилю, якавідповідає всім вимогам її призначення. Модель підібрана у відповідності допопиту споживачів, а удосконалений зовнішній виглід підвищує її якість. Вонавідповідає всім гігієнічним властивостям, теплозахисна, зручна у процесіексплуатації, призначена для повсякденної носки. Конструкція моделі економічнаі технологічна, відповідає всім вимогам, які забезпечують рівень якостіпродукції. Модель має напівприлеглий силует, який підкреслює фігуру жінки.


1.2 Технічний опис1.2.1 Опис зовнішнього вигляду моделі

Технічний описмоделі складається на основі даних про затвердження моделі та її конструктивноїрозробки з урахуванням діючої в промисловості нормативно-технічної документаціїна швейні вироби. Вона вміщує опис зовнішнього вида вироба та його малюнок,рекомендовані розміри, зроста та повнотні групи для даної моделі, специфікаціюдеталей і матеріалів верха, підкладки і фурнітури, вказання про технологіювиготовлення виробів та інше.

Костюм жіночий,який складається із жакета та спідниці. Жакет напівприлеглого силуета звшивними рукавами. Застібка — центральна бортова на три петлі та три гудзика.

Лінія плеча пряма,підтримується жорсткою плечовою накладкою. На пілочці розташовані рельєфи, яківиходять із зріза пройми, а також є прорізні кишені з клапанами. На спинці — рельєфи, які виходять із зрізу пройми.

Рукав двохшовний,який складається із горішньої та нижньої частин. Комір відкладний з лацканами.

Жакет виконан напідкладці в тон тканини верха.

Спідниця пряма,трохи завужена донизу. Переднє полотнище спідниці з кокеткою та бочкамиспідниці. Заднє полотнище — з кокеткою, яка складається з центральної та бічнихчастин кокетки заднього полотнища спідниці. Верхній зріз спідниці оброблений обшивкою.Потайна застібка-“блискавка" оброблена у лівому шві спідниці. Низ спідниціоброблений швом упідгин з обметаним зрізом.

Костюмрекомендовано середній віковій групі, рекомендуємі розміри: 158-92-96,164-92-96, 164-96-100, 164-100-104.


Таблиця 1.1 — Специфікація деталей крою

Номер та назва деталі Уніфікація деталей Кількість деталей Лекал Деталей крою 1. Деталі верху 1.1 Пілочка 1 2 1.2 Бочок пілочки 1 2 1.3 Спинка 1 2 1.4 Бочок спинки 1 2 1.5 Горішня частина рукава 1 2 1.6 Нижня частина рукава 1 2 1.7 Підборт У 1 2 1.8 Горішній комір 1 1 1.9 Нижній комір У 1 2 1.10 Обшивка горловини спинки 1 1 1.11Клапан 1 2 1.12 Обшивка кишені У 1 2 1.13 Переднє полотнище спідниці 1 2 1.14 Заднє полотнище спідниці 1 2 1.15 Бочок спідниці 1 2 1.16Кокетка переднього полотнища 1 1 1.17 Бічна частина кокетки заднього полотнища 1 2 1.18 Центральна частина кокетки заднього полотнища 1 1 1.19Обшивка верхнього зрізу переднього полотнища 1 1 1.20Обшивка верхнього зрізу заднього полотнища 1 1 2. Деталі підкладки 2.1 Пілочка 1 2 2.2 Спинка 1 1 2.3 Горішня частина рукава 1 2 2.4Нижня частина рукава 1 2 2.5Підзор кишені 2.6 Підкладка кишені У 1 4 3. Деталі прикладу 3.1 Клейова прокладка у пілочку 1 2 3.2 Клейова прокладка у бочок пілочки 1 2 3.3 Клейова прокладка у підборт 1 2 3.4 Клейова прокладка у нижній комір 1 2 3.5 Клейова прокладка обшивки горловини спинки У 1 1 3.6 Клейова прокладка у клапан 1 2 3.7 Клейова прокладка обшивки кишені У 1 2 3.8 Клейова прокладка верхнього зрізу горловини спинки У 1 2 3.9 Клейова прокладка зрізу пройми зі спинки 1 2 3.10 Клейова прокладка зрізу пройми бочка спинки 3.11 Клейова прокладка нижнього зрізу спинки 3.12 Клейова прокладка нижнього зрізу бочка спинки 1 2 3.13 Клейова прокладка оката горішньої частини рукава 1 2 3.14 Клейова прокладка оката нижньої частини рукава 1 2 3.15 Клейова прокладка нижнього зрізу горішньої частини рукава 1 2 3.16 Клейова прокладка нижнього зрізу нижньої частини рукава 1 2 3.17 Клейова прокладка у обшивку верхнього зрізу переднього полотнища спідниці 1 1 3.18 Клейова прокладка у обшивку верхнього зрізу заднього полотнища спідниці 1 1

Доцільнорозраховувати приблизний коефіцієнт уніфікації деталей виробу за формулою

Ку=åGу/åG, де (1.1)

Ку — коефіцієнтуніфікації;

/> - сумауніфікування деталей у виріб;

/> - сумадеталей виробу.

Ку=/>

1.3 Вибір матеріалів1.3.1 Обгрунтування вибору матеріалів

Матеріали, якізастосовуються для виготовлення виробів, повинні відповідати естетичним, технічним,фізичним вимогам матеріалів верху, підкладки, прикладу та фурнітури за своїмивластивостями, кольоровому рішенню за зовнішнім виглядом тим виробам, якібудуть з них виготовлятися, а також відповідності одне одному. Враховуючи видвиробу (дитячий одяг, білизна, вечірні сукні), необхідно розкрити особливості,пов’язані з даним видом виробу, які впливають на вибір матеріалу (наприклад,максимальна гігієнічність, естетичність або економічність.

Особливу увагуприділяють характеристиці технологічних властивостей матеріалу.

Оцінюючивластивості вибраних матеріалів, визначають, який вплив матеріали з їхвластивостями матимуть на якість швейного виробу, послідовність обробки,трудомісткість виготовлення виробу.

Технологічнівластивості матеріалів встановлюються у відповідності з волокнистим складомматеріалу, його структурою за прейскурантом.

На даному етапірозвитку легкої промисловості асортимент тканин для виготовлення одягу постійнозбільшується, перевага надається матеріалам, які виготовляються або у своємускладі містять синтетичні волокна. Виготовлення одягу з синтетичних тканинзначно полегшує процес пошиття виробу, підвищує естетичний рівень конструкції,оздоблення, формостійкості.

Для виготовленняданої моделі костюму обрано напіввовняну тканину костюмної групи. Волокнистий склад- вовна та віскоза. Тканина полотняного переплетення, має оздоблення золотистенапилення.

Основніфізико-механічні властивості даної тканини, які визначають якість, призначеннята умови експлуатації виробу, є невелика товщина та жорсткість, гарнаповітропроникність, велике розривне навантаження, мале зсідання при ВТО тапісля прання, стійкість до тертя, прання, світла та хемостійкість, низьказминальність та розсувка ниток у швах, велика зносостійкість. Ця тканинаформостійка, що надає одягу здатність витримувати багаторазову дію різногохарактеру, при цьому не накопичувати пластичні деформації.

Підкладка жакетавиготовлена з капронової тканини, полотняного переплетення, в тон тканини верха.

Підкладка зсинтетичної тканини має велику ковзкість, яка сприяє зручному одяганню виробу,якісній посадці його на фігурі людини та ізносостійкості. Вона має великуміцність фарбування до тертя, прання, хімчистці. Підкладка дуже легка завдякиневеликій поверхневій щільності, що забезпечує комфорт при носінні виробу. Длязабезпечення красивого зовнішнього вигляду жакета зі зворотнього боку підкладкамає оптимальну жорсткість та незминальність, велику величину подовження.

Для дублюваннядеталей верха обрано клейову прокладочну тканину — флізелін, який виготовленонетканим способом з поліефірних та віскозних волокон з орієнтованим нанесеннямклейового покриття. Тканина має велику незминальність, низьке зсідання,невелику жорсткість. Флізелін витримує ручне та машинне прання. Він надаєвиробу формостійкості, незминальності та ізносостійкості. Цей матеріал не стійкийдо дії високих температур, тому при проведенні дублювання деталей потрібнодотримуватись зазначеної температури.

Для з’єднання двохшарів матеріалу шляхом гарячого пресування використовують клейову павутинку — нетканий матеріал у вигляді холста, у якому поліамідні волокна скріпленіаеродинамічним способом. З’єднання клейовою павутинкою дуже економічний тазручний спосіб при масовому виготовленні одяга.

Плечові накладкивиготовлені з поролону — синтетичного поропласту, високо пористого, пружногоматеріалу, який стієк до тертя, розтяжіння, морозо та хемостієк, теплопластичний, але слід дотримуватися температури max 1500, тому що приt 1750 починає виділяти токсичні речовини. Має низькі гігроскопічнівластивості, при довгочасній дії повітря руйнується.

Для з’єднаннядеталей одягу обрано текстуровані поліестерові нитки чорного кольору, яківиготовлені шляхом змінення форми під дією гарячого пара. Такі нитки маютьвелику міцність при розтяжінні, стійкість до тертя, прання, світла, тому щовони гладкі, невелику розтяжимість. Вони здатні витримувати великі температурипри пошитті. Під дією зовнішніх факторів нитки не змінюють свого кольору, бовони виготовлені з розчину, в який додається фарба, а не фарбувалися післявиготовлення; мають Z кручення, яке надає ниткам міцності та врівноваженістькручення.

Ґудзики костюмні,виготовлені із розчину поліефірної смоли, призначені для повсякденного. Вонимають достатню міцність при падінні, до дії води; світло, тепло та хемостійкі. Немають тріщин, царапин, плям. Мають добрий естетичний вигляд.

Для спідницівикористовують потаємну застібку-,, блискавка”, яка виготовлена з пластмаси накапроновій стрічці. Застібка дуже легка, зручна та сучасна.

Усі матеріали, якіпропонуються для виготовлення жіночого костюму відповідають вимогам стандартівта сприяють якості виробу.

Таблиця 1.2 — Технологічнівластивості матеріалів

Найменування матеріалів Артикул Волокнистий склад Ступінь Розсувка Зсідання Опоряд-жування ковзання сипучість прорубка основа Уток основа уток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Тканина верху Вироб ництво Корея 20% вовна 80%віскоза Невелике Велика Не має 4,3 5 3,5 2 Золотисте напилення Підкладочна тканина 52225 ВПам 100% Велике Велика Не має 5 5 3 2 Апретування Прокладочна тканина — флізелін 935556 ВПеф 90%, ВВіс 10% Мале Не має Не має Не має Не має 1 1

Клейове

покриття

Таблиця 1.3.1 — Режимиобробки матеріалів на машинах

Найменування матеріалу Клас машини Номер голок Лінійна густина, текс Ширина шва, мм Кіль-кість стіб. в 1см строчки 1 2 3 4 5 6 Тканина верху 272 “Durkopp” 80-110 26 10 3-4 Підкладочна тканина 272 “Durkopp” 80-100 26 10 3-4

Таблиця 1.3.2 — Режимиволого — теплової обробки

Мате ріал Марка обладнання

to прасувальної поверхні Т, ос

Тиск, Р кПа

Час витримки, tос

Вологість, W,% прес праска прес праска прес Праска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Тканина верху F030001 “Veit” 150-160 130-150 69 123 60 60 20 Підкла-дочна тканина F030001 “Veit” - 110-140 - 56 - 30 20 1.4 Вибір обладнання та обгрунтуванняметодів обробки1.4.1 Обгрунтування вибору методівобробки та обладнання

Це один з найбільшвідповідальних етапів проектування, так як саме методи обробки та обладнаннявизначають економічну ефективність потоку та рівень якості виготовленоїпродукції.

Обгрунтуваннявиробу, що пропонується в проекті методів обробки та засобів малої механізації,їх характеристика у співвідношенні до технології та обладнання у діючому потоціз розрахунком зростання продуктивності праці та зниження трудомісткості та змалюнками. В кінці надається зведена таблиця ефективності обраних методівобробки з розрахунком зростання продуктивності праці по виробу, таблицятехнологічної характеристики нового обладнання.

Для зшиваннязрізів деталей вироба пропонується швейна машина двохниткового човниковогостібка 272 “Durkopp Adler AG” з автоматичною обрізкою ниток і автоматичнимпідйомом лапки, що сприяє скороченню часу ручних операцій. Для вшивання рукавівв пройми виробу застосовується швейна машина 697кл фірми “Durkopp", якамає програмне забезпечення для різних видів матеріалів та якісного вшиваннярукавів.

Для обробкипрорізних кишень з клапаном пропонується напівавтомат 746 “Durkopp", якийзабезпечує паралельно-послідовний метод обробки прорізної кишені з прокладаннямдвох паралельних строчок і одночасного розрізання входа в кишеню.

Обшиванняклапанів, бортів та коміра виконується на напівавтоматі 739/23 “Durkopp", якиймає програмне керування (задаються шаблони деталей) і виконує обшивання деталейз одночасним обрізанням зрізів.

Швидке і якіснеобметування петель з „гачком" виконується на напівавтоматі 597 “Durkopp”.

Для кінцевого ВТОпілочок вироба пропонується прес з програмним керуванням F040013 “Veit" тапрес для обробки рукавів паром із середини F040115 “Veit". Ці преса забезпечуютьгарний зовнішній вигляд вироба і його високу якість.

Враховуючиперспективи удосконалення технології швейного виробництва, перспективи розвиткушвейного машинобудування, запропоновано використання найбільш продуктивногообладнання (швидкохідного, з автоматичними пристроями для виконання закріпок,обрізки ниток), прогресивної технології, яка забезпечує високу якістьпродукції, ефективність виробництва, максимальну механізацію ручної праці,використання спеціальних машин — напівавтоматів, спецмашин, пресів. Перевагинадаються методам обробки та обладнанню, які забезпечують паралельну тапослідовно-паралельну обробку деталей та вузлів, клейовому, методу кріплення,наприклад, вшивання рукавів з одночасною посадкою.

еще рефераты
Еще работы по промышленности, производству