Реферат: Курсовая работа по Foxpro

ЗМІСТ

1.Вступ………………………………………………………………………………………..2 ст.

2.Що таке бази даних ?............................................................................................................3ст.

3.Структурапредставлення даних..........................................................................................4ст.

4.Описалгоритму.....................................................................................................................6ст.

5.Висновок................................................................................................................................7ст.

6.Листинг-1...............................................................................................................................8ст.

7.Листинг-2...............................................................................................................................9ст.

8.Прикладиекраннихформ...................................................................................................10ст.

9.Списоквикористаноїлітератури.......................................................................................11ст.

Вступ

Поставлене передімноюзавдання, я виконував на власному персональному комп’ютері з урахуваннямпройденного на уроках інформатики матеріалу, а також інших джерел інформації1.Темою своєїроботи я вибрав – облік та продаж автомобілів.Я вважаю, що ця тема дужеактуальна у нашому повсякденному житті.

Так, як з розвиткомринкових відносин у нашій країні дуже гостро стоїть проблема автоматизаціїсистем управління.Для цього постійно треба удосконалювати ефективність праці.Аце в свою чергу неминуче пов’язано з впровадженням новітніх технологій увиробництво.Найголовніша деталь в усіх видах торгівлі – це облік.Для того, щобупорядковано його вести, необхідно мати зручні для цієї роботи інструменти.Цимиінструментами являються – комп’ютер та програми за допомогою яких ведетьсяоблік роботи підприємства.

Жоден облік будь-чого неможе вестися без бази данних.Тому на допомогу користувачам створюються програмидля роботою з базами даних.На сьогоднішній день їх дуже багато і вони в своючергу дуже різноманітні, зі своїми специфічними властивостями.Це такіпрограмні продукти як Excel,Access,Novelldb, FoxPro,Paradoxта інші програмніпродукти. 

Моя програма непретендуе на  звання повністюфункціональної робочої системи, а лише описує деякі можливості  СУБД.Завдання – показати наскільки зручнооперувати з даними у FoxPro.Базаданих має нескладний та зручний інтерфейс з яким легко працювати.Повнийпрограмний код, алгоритм та опис процедур описаний у наступних розділахкурсової роботи.

____________________________

Додаток з переліком використаноїлітератури- ст 11.

Що таке база даних?

В самій суті базаданих -  це набір записів тафайлів, організованих особливим образом.В комп’ютері, наприклад, можназберігати прізвища та адреси друзів, або клієнтів.Можливо, ви зберігаєте усісвої листи, і вони сгруповані по адресатам, а можливо, у вас є набір файлів зфінансовими даними: отриманими, або виставленими рахунками, витратами по чековійкнижці, або балансам.

 Один із типів баз даних – це документи, набраніза допомогою текстових редакторів та сгруповані по темах.Інший тип–файлиелектроних таблиць, об’єднані в групи по характеру використання.

 Якщо ви організована людина, то спеціальнаструктура каталогів та підкталогів, можливо, допоможе вам впоратись з кількомасотнями електро-  них таблиць.В цьомувипадку ви є диспетчером бази даних. Але що робити коли, виконувана вами задачастає надто великою? Як зібрати інформацію про всіх клієнтів та їх замовленнях,якщо дані розкидані по окремих текстових файлах та електроних таблицях? Якзберегти зв’язки між

файлами при введенінової інформації? Як переконатися, що дані введені правильно? Що робити, колиодна і та ж інформація може знадобитися одразу кільком користувачам, але прицьому не можна допустити, щоб дві людини одночасно змінювали одні і тіж дані?Коли з’являються подібні проблеми, вам потрібна система управління базамиданих.(СУБД)

 Система управління базами даних надає вамповний контроль над процесом

визначення даних, їхобробкою та використанням СУБД також істотно полегшує обробку великих об’ємівінформації, які зберігаються в багаточи-

сленних таблицях.Різноманітнізасоби СУБД забезпечують виконання трьох

основних функцій:визначення даних, обробка даних та оперування даними.

Всі ці функціональніможливості в повній мірі реалізовані в FoxPro.

  Але ж, що ж таке дані?

 Дані – це набір різнорідної неорганізованоїінформації, подібний до раху-

нків, кинутих у ящикстолу, або сюжету останього поганого роману.І якщо ви коли-небудь намагалисьзнайти потрібний вам рахунок у своєму ящику, або хороші розділ поганого роману,ви знаєте, що самі по собі дані не принесуть

користі.Для того щобдані стали корисними, вам потрібний засіб управління ними –система управліннябазою даних.Вам потрібно упорядкувати усі ро-

зкидані рахунки з тим,щоб можна було легко знайти те, що потрібно в даний момент.Організований набірданих і є базою даних.

Переваги комп’ютерної бази даних :

-<span Times New Roman"">        

Комп’ютеризована база даних –швидка.Навіть якщо у вас  усьогодекілька  сотен рахунків, то вам потрібнобагато часу, щоб найти потрібну.З електроною базою даних ви найдете вірний шляхдля пошука необхідних даних на протязі декількох секунд.

-<span Times New Roman"">        

Комп’ютеризованабаза даних – потужна.Навіть величезна папка не зможе умістити записи протисячі співробітників та продані товари.А електронна база даних можепідтримувати на жорсткому диску вашого комп’ютера стільки записів скількивам необхідно одну, сотню, мільйон.

-<span Times New Roman"">        

Комп’ютеризована база даних –розумна, так як може робити висновки.Тому, якщо ви використовуєте її в бізнесі,вона у повній мірі може вести ваші фінансові справи.Її можна використовувати, наприклад, для підрахунка доходів, які ви отримуєте від буріння на шельфі,продажу автомобілів, або виробництва “кока-коли”.Управління даними

Електронні таблиці татекстові документи є чудовими засобами для вирішення так званих“однокористувачевих” задач, але вони погано пристосовані  для сумісного користування даними.Електроннітаблиці також корисні в якості шаблонів для простих форм вводу інформації, фле, якщо вам необхідно провести комплексну перевірку даних, то тут їх функцій явнонедостатньо.Наприклад, електронна таблиця чудова в якості шаблона для рахункафактури у невеликій фірмі.

Але, якщо з розширеннямбізнесу починає збільшуватись кількість співробітників, що вводять у комп’ютер закази, то без бази даних вам необійтись.Так само електронна таблиця може використовуватись на великих підприємствах для підготовки  співробітникам звітів про свої витрати, аледля створення  загальної бухгалтерськоїзвітності ці дані все одно повинні збиратися у базі даних.

 Коли виникає необхідність колективного використанняінформації, справжня

система управліннябазами даних дає можливість захищати інформацію від несанкціонованого доступатак, що право продивлятись дані або вносити в них зміни  отримують тільки відповідні користувачі.

 

Структура представлення даних

Інформація подається користувачеві у виглядіданих з таблиць.Вони в свою чергу розділені по заголовкам.Програмою передбаченаможливість доповнення даних і їх ліквідація при виконанні певних процедур.Даніподані у різних класових категоріях.

 Основне програмне меню (рис.1) подане  кількома додатковими підменю:

База автомобілів->Каталог, Додати

Продажа->Ціна, Рік виготовлення, Колір, Продати

Інфо->Пошук за маркою авто, Вся інформація

Вихід

  При виконанні пункту меню “База автомобілів”пункту “Каталог”, на екрані з’являється вікно з переліком автомобілів та деякихїхніх параметрів,  які знаходяться у базіданих на даний момент.Користувачу будуть рекомендовані такі дані,як: Номер, Назва, та Модель автомобілів.При натисненні клавіші Enterвікно автоматично закриється.

  При натисненні на наступний пунк меню “Базаавтомобілів”, Додати, відкриєється вікно бази даних для доповнення, або зміниданих.

  Пункт “Продажа” містить більш детальнуінформацію про додаткові параметри автомобілів.Такі параметри, як “Ціна”,”Ріквиготовлення”,”Колір”

 виводяться в окремих вікнах з відповіднимномером автомобіля зліва.

При натиснені клавіші Enterна пункт “Продати” користувач БД має змогу

 виконати операцію продажу автомобіля.

На запитання програмипро введння назви автомобіля для продажу, в строку для введення даних требаввести повну назву автомобіля, а в нижне поле його номер.Процедура продажузавершується виведенням на дисплей повідомлення про те, що автомобіль бувуспішно проданий.При цьому автомобіль який був проданий з усіма його параметрами  повністю знищується із записів бази даних.

 Підпункт “Пошук за маркою авто” пункту “Інфо”дозволяє користувачеві

 знайти повний опис автомобілів вказаної марки,які присутні у списках

 бази даних.

На запит програми провведення назви автомобіля треба лише ввести повну його назву   і інформація про автомобілі вказаної марки з’явитьсяна дисплеї.

Натиском клавішіEnterданні зникнуть і користувач може перейти доподальшої роботи.

Натиском на підпункт“Вся інформація “користувачеві буде наведена абсолютно вся інформація щодо усіхавтомобілів і їх параметрів.

Натиском на пункт“Вихід” відбувається завершення роботи з програмою.

Опис алгоритму

<img src="/cache/referats/8100/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1030"><img src="/cache/referats/8100/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1028"><img src="/cache/referats/8100/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1027">Створення БД

<img src="/cache/referats/8100/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1029 _x0000_s1031 _x0000_s1037 _x0000_s1038">


<img src="/cache/referats/8100/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1099"><img src="/cache/referats/8100/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1098"><img src="/cache/referats/8100/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1054"><img src="/cache/referats/8100/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1040"><img src="/cache/referats/8100/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1039">Заповнення БД

<img src="/cache/referats/8100/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1050"><img src="/cache/referats/8100/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1047">даними

<img src="/cache/referats/8100/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1049"><img src="/cache/referats/8100/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1048">Активація БД                                      <img src="/cache/referats/8100/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1041">

<img src="/cache/referats/8100/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1056"><img src="/cache/referats/8100/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1053"><img src="/cache/referats/8100/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1046"><img src="/cache/referats/8100/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1044"><img src="/cache/referats/8100/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1043"><img src="/cache/referats/8100/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1042">   Опис програмного

                                                         <img src="/cache/referats/8100/image019.gif" v:shapes="_x0000_s1045">вікна                 

<img src="/cache/referats/8100/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1061">


<img src="/cache/referats/8100/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1060"><img src="/cache/referats/8100/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1058"><img src="/cache/referats/8100/image020.gif" v:shapes="_x0000_s1057">Опис головних

<img src="/cache/referats/8100/image021.gif" v:shapes="_x0000_s1074"><img src="/cache/referats/8100/image022.gif" v:shapes="_x0000_s1071"><img src="/cache/referats/8100/image023.gif" v:shapes="_x0000_s1069"><img src="/cache/referats/8100/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1062"><img src="/cache/referats/8100/image019.gif" v:shapes="_x0000_s1059">меню

                                                                                                Присвоєння

<img src="/cache/referats/8100/image023.gif" v:shapes="_x0000_s1073"><img src="/cache/referats/8100/image022.gif" v:shapes="_x0000_s1070"><img src="/cache/referats/8100/image024.gif" v:shapes="_x0000_s1068">                                                                                                   значень

<img src="/cache/referats/8100/image025.gif" v:shapes="_x0000_s1075"><img src="/cache/referats/8100/image026.gif" v:shapes="_x0000_s1067"><img src="/cache/referats/8100/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1066"><img src="/cache/referats/8100/image026.gif" v:shapes="_x0000_s1064"><img src="/cache/referats/8100/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1063"> Опис додаткових

<img src="/cache/referats/8100/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1078"><img src="/cache/referats/8100/image019.gif" v:shapes="_x0000_s1065"> підменю

<img src="/cache/referats/8100/image027.gif" v:shapes="_x0000_s1079 _x0000_s1080 _x0000_s1082 _x0000_s1083"> <img src="/cache/referats/8100/image028.gif" v:shapes="_x0000_s1086 _x0000_s1087">


Опис вікон

<img src="/cache/referats/8100/image029.gif" v:shapes="_x0000_s1090"><img src="/cache/referats/8100/image030.gif" v:shapes="_x0000_s1089"><img src="/cache/referats/8100/image031.gif" v:shapes="_x0000_s1088">                                                          <img src="/cache/referats/8100/image032.gif" v:shapes="_x0000_s1085"><img src="/cache/referats/8100/image033.gif" v:shapes="_x0000_s1081">меню                                   Активація

<img src="/cache/referats/8100/image034.gif" v:shapes="_x0000_s1092 _x0000_s1093 _x0000_s1095 _x0000_s1096">


<img src="/cache/referats/8100/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1100"><img src="/cache/referats/8100/image035.gif" v:shapes="_x0000_s1097"><img src="/cache/referats/8100/image019.gif" v:shapes="_x0000_s1094">Опис процедур

<img src="/cache/referats/8100/image036.gif" v:shapes="_x0000_s1102 _x0000_s1103 _x0000_s1105 _x0000_s1106">


<img src="/cache/referats/8100/image024.gif" v:shapes="_x0000_s1107"><img src="/cache/referats/8100/image020.gif" v:shapes="_x0000_s1104"> Запуск програми

<img src="/cache/referats/8100/image037.gif" v:shapes="_x0000_s1114 _x0000_s1115"> <img src="/cache/referats/8100/image038.gif" v:shapes="_x0000_s1108 _x0000_s1109 _x0000_s1111 _x0000_s1112">


<img src="/cache/referats/8100/image039.gif" v:shapes="_x0000_s1119"><img src="/cache/referats/8100/image040.gif" v:shapes="_x0000_s1118"><img src="/cache/referats/8100/image041.gif" v:shapes="_x0000_s1113">                                                         <img src="/cache/referats/8100/image042.gif" v:shapes="_x0000_s1110">Вихід                              Деактивація 

ВИСНОВОК

 Вирішуючи деяку задачу з використаннямелектронної таблиці або документу текстового процесора, ви одночасно визначаєтедані та задаєте необхідні функції і формули.Для нескладних задач з невеликимиоб’ємами даних такий шлях досить раціональний.Але з мірою накоичування  інформації стає все трудніше працювати звеликим числом електронних таблиць, або текстових файлів.В якийсь момент здоданням  всього однієї трансзикції (будьто надходження наказу чи нове вкладання засобів в вашому “інвестиційному“портфелі”)стає вже неможливо відстежувати усі файли.Крім того подібне доданняможе призвести до перевищення доступних об’ємів пам’яті вашої системи абопам’яті, що виділена для зберігання даних в вашій програмі.В зв’язку з тим, що більшість програм, що працюють зелектронними таблицями, повинні завантажувати в оперативну пам’ять увесь файлелектронної таблиці, саме недостатність виділяємих ресурсів, можливо  ібуде основною причиною, яка змусить вас звернутися до СУБД.

 Зміна однієї формули чи способа форматуваннядеяких даних може вимагати маси однакових виправлень у різних місцях. Якщо вихочете виконати нові вирахування з істотними даними, то треба буде скопіюватита модифікувати

вихіднийдокумент(або таблицю) або створити складну систему зв’язків з фа-

йлами, які містятьці дані.Але якщо ви зробили копію, то як забезпечити си-

нхронізацію даних вдвох екземплярах?

Причинипереходу до використання  СУБД      

                                         

Причина 1.У вас дуже багато окремих файлів,або деякі з них мають занадто

багатоінформації, що заважає роботі з даними. До того ж працювати з такими об’ємами даних не дозволяютьобмеження по пам’яті програми або системи.

Причина 2.Ви використовуєте дані різнимиспособами: для інформації по конкретним домовленостям (наприклад рахунки-фактури),для залікового аналізу (наприклад, щоквартальні звіти про обсягипродаж) або дляпрогнозування окремих ситуацій.Тому ви мусите розглядати дані з різних сторін,що суттево заважає створенню єдиної структури представлення даних, що задовольняє всі ваші потреби.

Причина 3.Є необхідність в використанні однихі тих же даних кількома спе-

ціалістами.Скажімо,введеням, оновленням та аналізом інформації займаються різні люди. Якщо велектронну таблицю або документ вносити зміни одночасно може тільки одналюдина, то з таблицею в базі даних можуть працювати одразу декількакористувачів. При цьому гарантується, що вони завжди мають справу з останнімиверсіями даних.

Причина 4.Виповинні забезпечити захист даних від несанкціонованого до-

ступу, підтримувати їх цілісність та контролювативведені значення, так як до

даних мають доступ багато користувачів, а цяінформація використовується в роботі вашої фірми та взаємозв’язані.

Лістинг програми  1

Define window AutoTrade from 0,0 to 24,79

 activatewindow AutoTrade

 set talkoff

 clear

 usec:foxpro1.dbf

 define menuAutoTrade

 define padbaza of AutoTrade prompt 'База автомобилей' at 1,5

 define padprodaza of AutoTrade prompt 'Продажа' at 1,25

 define padkakie of AutoTrade prompt 'Инфо' at 1,36

 define padexit of AutoTrade prompt 'Выход' at 1,43

 On pad bazaof AutoTrade activate popup vau

 On padprodaza of AutoTrade activate popup vau1

 On padkakie of AutoTrade activate popup vau2

 onselection pad exit of AutoTrade  cancel

 Definepopup vau

 Define bar1 of vau prompt 'Каталог'

 Define bar2 of vau prompt 'Добавить'

 Onselection  bar 1 of vau do p3

 Onselection bar 2 of vau append

 definepopup vau1

 Define bar1 of vau1 prompt 'Цена'

 define bar2 of vau1 prompt 'Год выпуска'

define bar 3 of vau1 prompt 'Цвет'

define bar 4 of vau1 prompt 'Продать'

on selection bar 1 of vau1 browse all fieldsnomer,price

on selection bar 2 of vau1 browse all fieldsnomer,year

on selection bar 3 of vau1 browse all fieldsnomer,color

on selection bar 4 of vau1 do p1

Define popup vau2

Define bar 1 of vau2  prompt 'Поиск по марке авто'

Define bar 2 of vau2  prompt 'Вся информация'

on selection bar 1 of vau2 do p2

on selection bar 2 of vau2 do p4

activate menu AutoTrade

deactivate menu

deactivate window AutoTrade

procedure p1

a='           '

b= 0000

@ 10,10 say 'Введите название автомобиля дляпродажи' get a

@ 11,10 say 'Введите номер автомобиля' get b

read

Лістинг програми 2

scan for name = a .and. nomer=b

?

? name,' Продана'

endscan

delete all for name=a .and. nomer =b

pack

clear

return

procedure p3

define window catalog from 9,10 to 24,70

activate window catalog

display all nomer,name,model

wait

deactivate window catalog

clear

return

Procedure p4

define window vsedanni  from 6,1 to 24,70

activate window vsedanni

display all

wait

deactivate window vsedanni

clear

return

Procedure p2

m='              '

@ 10,10 Say 'Введите название автомобиля дляпоиска ' get m

read

Scan for name = m

endscan

?

display all for name = m

wait

clear

return

Приклади екранних форм

<img src="/cache/referats/8100/image044.jpg" v:shapes="_x0000_i1025">

Мал.1

<img src="/cache/referats/8100/image046.jpg" v:shapes="_x0000_i1026">

Мал.2

<img src="/cache/referats/8100/image048.jpg" v:shapes="_x0000_i1027">

Мал.3

Список використаної літератури

1.Вейскас.Д, В26 Эффективная работа с МicrosoftAccess97 – Спб: ЗАО «Издательство Питер»,1999. – 976с.: ил.

2.Кауфельд.Дж,К45  FoxPro  для «чайников». – К.: «Диалекика», 1995.- 264 с., ил.

3.Microsoft Excel дляWindows 95.Шагзашагом: Практ. ПособПер.с англ.-

М: ИздательствоЭКОМ,1997.- 432с.: ил.

4.Селиджтаун.М,В26 «FoxPro2.5 Практическое пособие» — М: изд. «Москва-Пресс»,1994.-296 с.: ил.;3-е Издание. 

еще рефераты
Еще работы по программному обеспечению