Реферат: Огляд графічних редакторів

 TOC h z «подзаголовок 3;4; Подзаголовок 2;3; Подзаголовок 1;2; Заголовок;1» 1. Вступ<span Times New Roman",«serif»; text-transform:none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

2. Оглядграфічних редакторів<span Times New Roman",«serif»; text-transform:none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

2.1. Класифікація видів комп’ютерної графіки

2.1.1. Компьютерна графіка для поліграфії

2.1.2. Двовимірний комп’ютерний живопис

2.1.3. Презентаційна графіка

2.1.4. Двовимірна анімація, яка використовується для створення динамічнихзображень і спецефектів у кіно

2.1.5. Двовимірне та тривимірне моделювання, яке використовується длядизайнерських та іженерних розробок

2.1.6. Тривимірна анімація, яка використовується для створення рекламних,музичних клипів і кінофільмів

2.1.7. Обробка відеозображень, необхідна для накладення анімаційнихспецефектів для відеозапису, наукова візуалізація

2.2. Класифікація графічних редакторів

2.2.1. Редактори для створення й ретушування растрової графіки

2.2.2. Векторні графічні редактори.

2.2.3. Пакети верстання (настільні видавницькі системи)

2.1.4. Пакети 2D-анімації

2.2.5. Програми для створення Web-сторінок

2.2.6. 3D редактори

2.2.7. Пакети інженерного моделювання і проектування

2.2.8. Інші программи для роботи з графікою

2.2.8.1. Спеціальні 3D-додатки

2.2.8.2. Програми для створення об’ємних шрифтів

2.2.8.3. Системи для монтажу і роботи з видео

2.2.8.4. Програми для наукової візуалізації

3. ТЕХНIКАБЕЗПЕКИ<span Times New Roman",«serif»; text-transform:none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

3.1. Охорона працi в Українi

3.2. Рацiональна органiзацiя робочого мiсця.

3.3. Вимоги безпеки при роботi оператора ПЕОМ

3.3.1. Безпечні приклади роботи та охорона праці на робочому місті

3.3.2. Правила експлуатацiї ПК

3.3.2.1. По використанню системного блоку

3.3.2.2. По використанню монiтора

3.3.2.3. По клавiатурi

3.3.2.4. По використанню дискет

4. Висновок<span Times New Roman",«serif»;text-transform:none;font-weight: normal;mso-no-proof:yes">

5.Використована література

1. Вступtc «1. Вступ»

Комп’ютерна графіказ’явилась достатньо давно — вже у 1960-х роках існували повноцінніпрограми роботи з графікою. Сьогодні прийнято користуватися термінами«комп’ютерна графіка» і «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка»об’єднує всі види робот зі статичними зображеннями, «комп’ютерна анімація» маєсправи з зображеннями, які динамічно змінюються.

Справжнього широкогораозвитку комп’ютерна графіка зазнала з появою персональних комп’ютерів«Macintosh» (МАС) фірми Apple, які спеціально визначалися для потребполіграфії. Саме для платформи МАС почали з’являтися перші спеціалізованіопераційні системи та графічні редактори. Але сталося так, що справжніми«массовими» комп’ютерами стали комп’ютери класу IBM/PC (РС). Тоді більшістьзвичайних сьогодні для багатьох оболонок та редакторів почали відтворюватися набазі графічного досвіду МАС, але перекладені для комп’ютерів РС. Так з’явиласяславнозвісна операційна система Windows, а також дуже велика кількість звичнихдля користувачів комп’ютерів РС пакетів, різнопланових програм та редакторів(наприклад: QuickTime, Page Maker, майже всі продукти корпорації Adobe табагато інших).

У теперішній час, завдякиграндіозному розвитку комп’ютерної техніки, деякі сторони нашого життя неможливоуявити собі без застосування комп’ютерних технологій, у тому числі безкомп’ютерної графіки. Це, насамперед:

•  усі види поліграфічних процесів;

•  майже вся рекламна індустрія;

•  телебачення;

•  моделювання нових видів одягу;

•  проектно-конструкторські розробки й т. д.

На базі засобівкомп’ютерної графіки та інших прогрессивних технологій в останній час з’явилисязовсім нові, не схожі ні на що раніш відоме, напрямки виробництва, профессії,навіть середовища та взаємостосунки. Звичними зараз звучать для більшості з наспоняття: «віртуальна реальність», «зона інтернет», «телеконференція», «аудіо тавідео у реальному часі» та інші. Все це є невід’ємною частиною так званої«комп’ютерної революції», яку всі ми зараз відчуваємо на собі.

Наслідками всесторонньговторгнення комп’ютерізації у майже всі сфери діяльності людини є й поява новихтипів мистецтва. До таких можна віднести комп’ютерну музику та анімацію.Остання з’явилася саме завдяки розвитку одного з видів комп’ютерної графіки, асаме — тривимірної (3D) графіки та анімації. Цей тип графіки, а точніше,клас редакторів 3D набув за останні 1-2 роки достатньо широкого розповсюдженняне тільки у колах спеціалістів, які користуються спеціалізованими дуже міцнимиграфічними станціями, а й у колах користувачів середнього класу, у т. ч. йкористувачів домашніх комп’ютерів. Цьому, перш за все, сприяє розвитокспрямованних на працю з 3D графікой не тільки програмних продуктів, а й появаапаратних засобів, також спрямованних на підтримку та прискорення різноманітних3D процесів. До цих засобів слід віднести такі, як:

•  3D акселератори, які входять до складу майже всіх сучаснихвідеоадаптерів;

•  процесори з підтримкою ММХ команд;

•  спеціалізовані процесори типу RISC, Silicon Graphics;

•  процесори з підтримкою нової технології 3D NOW та ін.

Своєрідним синтезом майжеусіх типів комп’ютерної графіки став й такий тип графіки, як «Web-дизайн», якийприйшов до нас разом із втіленням у повсягденне життя все більшої й більшоїспільноти інтернету. Тут присутні й елементи, які досі використовувались лишепри верстці друкованних видань, і фрагменти анімації та відео, й моментимоделювання різних об’єктів.

Далі буде більш детальнорозглянуто різні типи комп’ютерної графіки, їх характерні риси й можливості, атакож розписані особливості та призначення деяких з величезної кількостісучасних графічних редакторів, які є найбільш популярними серед спеціалистів угалузях, пов’язаних з комп’ютерною графікою.

2. Огляд графічних редакторівtc«2. Огляд графічних редакторів»

2.1. Класифікація видів комп’ютерної графікиtc«2.1. Класифікація видів комп’ютерної графіки»

<img src="/cache/referats/3918/image002.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1026"><img src="/cache/referats/3918/image004.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1027">По своїй структурі зображення можуть бути растровимита векторними (мал. 1). Наприклад, сканер під чассканування розбиває зображення на безліч дрібних елементів (пікселей) і формуєз них растрову картинку. Колір кожного пікселя записується у пам’ять комп’ютераза допомогою певної кількості бітів. Біт — мінімальна одиниця пам’ятікомп’ютера, яка може зберігати значення або 0, або 1. Піксель це найменшийелемент, растрового зображення. Якщо картинка має розмір 800х600, то ці числавідображають кількість пікселей по горизонталі (800) і по вертикалі (600). Чимбільше кількість пікселей у зображенні, тим краще його вигляд на екрані і придруці. Число кольорів, в які можна пофарбувати окремий пиксель, визначається якдва у степені N, де N — кількість бітів, які зберігають кольоровуінформацію про піксель. У  контрастнійчорно-білій картинці кожний піксель кодується однім бітом. Восьмибітнезображення дозволяє мати 256 кольорів, а 24 біта забезпечують присутність узображенні більш 16 мільйонів кольорів, що дає можливість працювати ззображеннями професійної якості. Але цей засіб подання зображення не підходитьдля тих випадків, коли виникає необхідність у масштабуванні зображення увеликих межах.

Цього браку позбавленівекторні зображення, у яких розмір будь-якого елемента може бути змінений аж«до нескінченності». Але таку картинку неможливо отримати шляхом сканування,оскільки кожний її елемент будується з допомогою математичних описів об’єктів(так званих примітивів), в якості яких можуть виступати лінії, дуги, кола ітому подібне. Також для кожного примітива існує ряд параметрів, які визначаютьколір, товщину лінії і тому подібне. Векторна графіка створюється за допомогоюспеціальних програмних засобів типу CorelDRAW, Adobe Illustrator. Також такийформат зображення використовується в усіх програмах САПР (Системи АвтоматичногоПроектування) (P-CAD, Auto-CAD і тому подібне). Фактично векторне зображенняіснує у вигляді набору математичних формул, які описують елементи зображення.І, нарешті, векторна графіка не залежить від продуктивності апаратних засобів,яка дозволяє легко змінювати розміри статичних зображень (наприклад, збільшитирозмір дверної ручки до розміру дома) без втрати загальної кількості елементівзображення, ясності і чіткості їхніх меж при виведенні на екран монітору абопри друці.

По свому «професійному»призначенню комп’ютерну графіку та анімацію можна розділити на такі групи:

•  комп’ютерна графіка для поліграфії;

•  двовимірний комп’ютерний живопис;

•  презентаційна графіка;

•  двовимірна анімація, яка використовується для створення динамічнихзображень і спецєфектів у кіно;

•  двовимірне і тривимірне моделювання, застосоване для дізайнерськихта інженерних розробок;

•  тривимірна анімація, яка використовується для створення рекламних імузичних клипів і кінофільмів;

•  обробка відеозображень, необхідна для накладення анімаційнихспецефектів для відеозапису;

•  наукова візуалізація.

2.1.1. Компьютерна графіка для поліграфіїtc«2.1.1. Компьютерна графіка для поліграфії»

Комп’ютерна графіка дляполіграфії дозволяє підготавлювати різноманітну графічну інформацію для виходуу друк засобами поліграфії. Це стосується векторної і растрової графіки,всіляких таблиць і діаграм, а також текстової інформації, — тобто усьоготого, що може бути перенесене на папір, плівку і подібні носії. Цей тип графікиє, мабудь, однім з найбільш поширених видів як у різноманітності задач, яківирішуються, і засобів їхнього втілення, так і у величезній кількостінаправлених на виконання поліграфічних задач, і програмних, і апаратних, івсіляких прикладних засобів.

Сюди відносяться тіпрограмми, за допомогою яких можна підготовити видання для друку у поіграфії. Уперелік цих програм входять: настільні видавницькі системи, редактори длястворення векторної і растрової графіки, текстові і табличні редактори, пакетироботи зі шрифтами і тому подібне. Якщо розглядати частину апаратних засобів(особливо у вартістьному відношенні), що випускається комп’ютерноюпромисловістью для потреб поліграфії та супутних процесів, то у загальномуобцязі вони складуть найбільшу частку.

2.1.2. Двовимірний комп’ютерний живописtc«2.1.2. Двовимірний комп’ютерний живопис»

Двовимірний комп’ютернийживопис подає собою своєрідний синтез традиційного живопису і засобівкомп’ютерної обробки зображень. Програмні і апаратні засоби цього типупередусім направлені на комп’ютерне втілення всіх особливостей роботи зпензликом, різноманітних видів фарб, грунтовок та інших традиційних художніхінструментів і матеріалів. Фахівці,  щопрацюють у цій області (зазвичаем названі «комп’ютерні митці»), користуютьсяспеціальними маніпуляторами, які дозволяють максимально імітувати роботупензликом і крейдою і називаються «Mous-Pen» (у дослівному перекладі —миша-перо). Такий маніпулятор звичайно має форму ручки (олівця) і відсліжуе нетільки переміщення руки на двовимірній площині, але і інтенсивність натиску, аінколи, і швидкість переміщення. При використанні спеціальних редакторів зпідтримкою таких маніпуляторів, митець одержує можливість творити звичайнимидля нього прийомами та рухами, що замітно зглажує відзнаки між звичайним ікомп’ютерним живописом.

2.1.3. Презентаційна графікаtc«2.1.3. Презентаційна графіка»

Презентаційна графікапризначена для створення різноманітних варіантів представницьких, шоу йрекламних об’єктів. Сюди можна віднести й подання різноманітних продуктів, йоформлення різноманітних програм, наприклад: заставки та оболонки дорізноманітних мультімедіа продуктів, оболонок компакт-дисків,«інтерфейс-програм», WEB-дизайн, і багато іншого. Найбільш яскравий іхарактерний приклад такої графіки — це заставки практично всіхкомп’ютерних ігор. Також достатньо поширений тип презентаційної графіки —оформлення багатьох Web-сторінок, де використовуються різноманітні відео йаудіоефекти.

2.1.4. Двовимірна анімація, якавикористовується для створення динамічних зображень і спецефектів у кіноtc«2.1.4. Двовимірна анімація, яка використовується для створення динамічнихзображень і спецефектів у кіно»

Сама назва цього типуграфіки говорить саме за себе. Це те, що вже стало досить звичним навіть длятих, хто майже не має справ ані з комп’ютерами, ані з графікою. Без цього видуграфіки не можливо уявити жодного дня ефіру практично жодної телевізійноїпрограми, жодна студія мультиплікації сьогодні не може обійтися безкомп’ютерної анімації, і цей перелік можна було б досить довго продовжувати.

Двовимірна і тривимірнаанімація, яка створюється як традиційними (без використання обчислювальнихзасобів), так і комп’ютерними засобами, заснована на одному і тому же принципі:якщо ряд статичних зображень показати в достатньо швидкому темпі, то людськеоко зв’яже їх разом і прийме за безперервний рух. Для того, щоб декільказображень об’єкту були сприйняті оком як плавний рух цього об’єкту, можевистачити швидкості 8 комп’ютерних екранів за секунду. У відзнаку від традиційноїцелулоідної анімації, де кожний кадр малюється вручну, у комп’ютерній 2D- й3D-анімации частину рутиної роботи бере на себе комп’ютер. Можна, наприклад,задати рух по траекторії (програма створить відповідні проміжні кадри) абоплавно змінити палитру на протязі декількох кадрів (наприклад, поступовозатемнити зображення або прибрати частину кольорів). Не зважаючи на те, щопоява в останній час 3D-аниімації помітно посунула двовимірну анімацію,двовимірна анімація все ще існує і продовжує розвиватися.

2.1.5. Двовимірне та тривимірне моделювання,яке використовується для дизайнерських та іженерних розробокtc«2.1.5. Двовимірне та тривимірне моделювання, яке використовується длядизайнерських та іженерних розробок»

На скільки б не був багатийвибір інструментів програм растрової комп’ютерної графіки та анімації, більшучастину роботи по побудові зображення треба робити вручну, у тому числіпромальовувати проміжні кадри в анімації. У зв’язку з цим растрові пакети можнавіднести до засобів комп’ютерного живопису. А справжнє об’ємне (тривимірне)зображення легше створити за допомогою векторної графіки: її технологіядозволяє давати комп’ютеру вказівки (команди), керуючись якими він будуєзображення за допомогою запрограмованих алгоритмів. Цей засіб більше схожий накреслення, при цьому частіше тривимірне. За допомогою векторної графіки об’єктибудуються з так званих «примитивів» — ліній, кіл, кривих, кубів, сфер ітому подібних. Примитив не потрібно малювати — вибравши піктограмму ззображенням або назвою, наприклад сфери, ви просто задаєте її параметри(координати центру, радіус, кількість граней на поверхні і тому подібне), акомп’ютер вже креслить її сам. Складні об’єкти будуються з примитивів, на основібагатокутників (полігонів) або кривих (сплайнів), при цьому сплайнові моделімають більш гладку форму, ніж полігональні. Після цього вибираються матеріали(текстури) та запускається процес візуалізації (Rendering).

Двовимірне і тривимірнемоделювання застосовується для дізайнерських та інженерних розробок. Крім того,двох- і тривимірне моделювання доповнює тривимірну анімацію, поліграфічні іпрезентаційнні пакети.

2.1.6. Тривимірна анімація, якавикористовується для створення рекламних, музичних клипів і кінофільмівtc«2.1.6. Тривимірна анімація, яка використовується для створення рекламних,музичних клипів і кінофільмів»

Тривимірна анімація затехнологією нагадує кукольну: ви створюєте каркаси об’єктів, накладаєте на нихматеріали, компонуєте все це в єдину сцену, встановлюєте освітлення і камеру, апісля цього задаєте кількість кадрів у фільмі і рух предметів. Подивитися щовідбувається можна за допомогою камери, яка теж може рухатися. Рух об’єктів у тривимірномупросторі задається по траєкторіям, ключовим кадрам і з допомогою формул, якізв’язують рух частин складних конструкцій. Підібравши потрібний рух, освітленняі матеріали, ви запускаєте процес визуалізації. На протязі деякого часукомп’ютер прораховує всі необхідні кадри і видає вам готовий фільм.

На відзнаку від двовимірноїанімації, де багато чього може бути намальоване від руки, у тривимірнійанімації об’єкти занадто гладкі, їхня форма занадто правильна та рухаються вонипо занадто «геометричним» траєкторіям. Щоправда, ці проблеми мажна перебороти.У анімаційних пакетах покращуються засоби візуалізації, оновлюються інструментидля створення спецефектів та збільшуються бібліотеки матеріалів. Для створення«нерівних» об’єктів, наприклад волос або диму, використовується технологіяформування об’єкту з безлічі частинок. Вводиться інверсна кінематика та іншітехніки оживлення, виникають нові засоби суміщення відеозапису й анімаційнихефектів, що дозволяє зробити сцени і рухи більш реалістичними. Крім того,технологія відкритих систем дозволяє працювати відразу з декількома пакетами.Можна створити модель в одному пакеті, розмалювати її в іншому, оживити утретьому, доповнити відеозаписом у четвертому. І, нарешті, функції багатьохпрофесійних пакетів можна сьогодні поширити зо допомогою додаткових фільтрів,написаних спеціально для базового пакету.

2.1.7. Обробка відеозображень, необхідна длянакладення анімаційних спецефектів для відеозапису, наукова візуалізаціяtc«2.1.7. Обробка відеозображень, необхідна для накладення анімаційнихспецефектів для відеозапису, наукова візуалізація»

Програми обробки цифровихвідеоизображень та створення багатоверствових композицій з використаннямдвовимірної та тривимірної графіки дозволяють замінити комбіновані зйомки,обробляти відснятий матеріал засобами комп’ютерної графіки, суміщати відснятийматеріал з комп’ютерною анімацією а виводити результати на кіно- тавідеоплівку.

Пакети для науковоївізуалізації можуть бути призначені для вирішення різноманітних задач —від рішення проблем муніціпального планування до візуалізації сонячних вибухів.

2.2. Класифікаціяграфічних редакторівtc «2.2. Класифікаціяграфічних редакторів»

В залежності від типуграфіки, з якою необхідно працювати, програмні засоби, які дозволяють укінцевому підрахунку створювати ті або інші види комп’ютерної графіки, такожможна поділити на відповідні види. Серед величезного різноманіття такихпрограмних засобів існують як спеціалізовані, призначені для створенняякого-небуть конкретного типу графіки, так і багатофункціональні, які дозволятьстворювати декілька різноманітних типів комп’ютерної графіки, або з’єднуватирізні графічні об’єкти разом. Крім того, графічні пакети розрізняються поплатформі, для якої вони створені. Наприклад, більшість поліграфічних пакетів впершу чергу розробляються під платформу МАС, яка спеціально призначена для цієїмети; професійні потужні 3D редактори і програми моделювання частішепередвизначені для роботи під Windows NT; спеціалізовані пакети для обробкипрофесійного відео розраховані на роботу як правило тільки зі спеціальнимобладнанням типу студій АВМ (аудіо-відео монтажу), і цей перелік можна довгопродовжувати.

Слід відзначити, щонезважючи на таку традиційну спеціалізацію, в останній час отримали розвитоктак звані «крос-платформенні» системи. Суть їх перебуває в тому, що об’єкти (восновному виді файлів) можна переносити з однієї платформи на іншу. Особливокорисним це є для справ з поліграфією. З розвитком комп’ютерів МАС і РС різницяміж ними зведені майже до нуля.

Розглянемо основні видиграфічних пакетів і редакторів РС платформи, як найбільш поширених ізагальновідомих:

•  редактори для створення й ретушування растрової графіки;

•  векторні графічні редактори;

•  пакети верстання (настільні видавницькі системи);

•  пакети 2D-анімації;

•  програми для створення Web-сторінок;

•  3D редактори;

•  пакети інженерного моделювання і проектування;

•  інші программи для роботи з графікою;

1)        спеціальні3D-додатки;

2)        програми длястворення об’ємних шрифтів;

3)        системи для монтажа іроботи з відео;

4)        програми для науковоївізуалізації.

2.2.1. Редактори для створення й ретушуваннярастрової графікиtc «2.2.1. Редакторидля створення й ретушування растрової графіки»

Почати огляд означеноготипу редакторів, мабудь, слід з PaintBrush (додаток 1), якийвходить у стандартну поставку Windows. Багато хто починав знайомитися з азамикомп’ютерної графіки саме з цієї програми, яка є дуже простою і доступна восвоєнні без особливих навиків. Цей редактор дозволяє створювати найпростішігеометричні фігури, креслиіти лінії різноманітної ширини, набирати текст. Прицьому всі створені об’єкти можна редагувати: міняти розміри, повертати,копіювати з одного місця і вставляти в інше, міняти колір. Робота у цьомуредакторі дає непогану підготовку для освоєння більш складних професійнихпакетів.

Безсумнівним лідером середтаких пакетів звісно є Adobe Photoshop (плакат 1,мал. 2), визнаний як професіоналами, так і аматорами. Остання 5-таверсія цього «колосса» корпорації Adobe Systems надає дизайнерам та іншімфахівцям у галузі комп’ютерної графіки фантастичні можливості.

Спостерігаючи, як з моментусвого народження пакет Adobe Photoshop сьогодні зріс у потужний редакторзображень, можна вразитись з того, що при цьому розробникам вдається зберігатипростоту і легкість освоєння програми. У той час, як освоїти інші«пікселедробителі» від версії до версії стає все важче, навіть випадковийкористувач може без практики запустити пакет Photoshop і виконати у ньомупрості операції. Крім того, розробники у кожній новій версії програми вдаловтілюють довгий список побажань користувачів.

Список оновлень уPhotoshop 5 відкриває нова палітра History (Історія). Ця функція настількизручна, що на неї обов’язково слід звернути увагу. У палітрі відображаєтьсясписок усіх виконаних операцій над зображенням (максимальну кількість можназадавати), а щиглик по будь-якій з них вертає зображення у той стан, у якомувоно знаходилося відразу після виконання даної операції. У ході роботи можназберігати під будь-якими іменами «миттєві знімки» (snapshot) документа, щополегшує порівняння попередніх і поточних версій. Однак слід пам’ятати, що«знімки» зберігаються тільки тимчасово, і при закритті зображення вони будутьвтрачені, якщо тільки їх не зберегти постійно як нові файли.

Крім того, треба мати наувазі, що великі зображення з довгою історією швидко заповнюють все виділене натимчасових дисках місце. Палитра History змінить засоби роботи з зображеннями,надаючи значно більшу, ніж будь-коли, свободу для експериментування.

Особливо слід відзначитицілком нові можливості при роботі з текстом. Тепер під час введення тексту увікно діалога Type (Текст) зображення оновлюється негайно, при цьому текствідображається за вибраним кольором, обрисом та кеглем. Текст можна редагуватинавіть після його масштабування, обертання або наклону. Окрім цього можна, незакриваючи вікно діалога, змінити розташування тексту в зображенні.

Раніше Photoshop дозволявредагувани текст тільки глобально. У версії 5 редагування допускається вжена рівні символів; всередині текстового блоку можна змінити такі атрибути, якзміщення відносно базової лінії і кегль шрифта. Розробники Adobe додали такожновий інструмент для набору тексту по вертикалі.

Дуже цікавим є новедоповнення Layer Effects (Ефекти верстви). Замість виконання безлічі складнихоперацій з каналами для створення тіней, для вигравірування тексту, сяйва, атакож видавлювання всередину і назовні, за допомогою Layer Effects отриматитакі ефекти можна усього за декілька секунд. Застосування Layer Effects доіснуючого рівня змінює все зображення на цьому рівні. При цьому чинність LayerEffects на цьому не закінчується, бо будь-які нові зображення, поміщені на тойсамий рівень, одержують аналогічний ефект. Завдяки реалізації цієї потужноїфункції, новий Photoshop позбавляє користувачів від необхідності набуттябагатьох додаткових модулів, які намагаються створювати подібні ефекти, якіорієнтуються на операції з каналами макрокоманд. При дизайні Web-сторінок,функція Layer Effects заощаджує багато годин робочого часу. Наприклад, можнадуже швидко створити серію кнопок з ідентичною висотою та кутом наклона тіні,кожна з яких буде містити видавлений текст, який редагується.

У новій версії булоприділено багато уваги роботі з кольором. Власна панель Gamma Control(Настройка гами) пакету Photoshop (для калібровки монітору) була забезпеченапідтримкою профілів Kodak ICC, яка є більш стандартизованим рішенням. (Приперших відкриттях зображень, створених у попередніх версіях Photoshop,з’являється вікно діалога з пропозицією про конвертування кольорів.) Віддавшиперевагу Web-дізайну більш традиційному використанню Photoshop для одержаннядрукарських зображень, компанія Adobe зробила новий кольоровий простір«стандартне RGB» (standard RGB, sRGB) профілем за замовчанням. По задумурозробників це дозволить зробити кольори зображень однаковими на системах з різноманітнимимоніторами.

У версії 5 з’явиласяпідтримка змішаних кольорів, що полегшує іміграцію у технологічний процесдодаткових друкарських форм (подібних формам для лакування або металевих фарб).

Якщо ви працюєте з48-бітними RGB або 64-бітними зображеннями CMYK, то тепер можна використовуватидекілька більше, ніж раніше, інструментів і команд Photoshop, але більшістьможливостей програми у цих режимах по-давньому залишаться недосяжними.

Нова версія пропонує щедекілька корисних інструментів, здатних підвищити продуктивність праці.Інструменти Magnetic Реп (Магнітне перо) і Magnetic Lasso (Магнітне лассо) приперетаскуванні по зображенню знаходять контрасні області, «приклеюються» дологічних країв і прискорюють процес вибору об’єктів. Новий інструмент Measure(Лінійка) окрім інших можливостей полегшує редагування перекручених результатівсканування. А команда Align (Вирівняти) дозволяє вирівняти зв’язані рівні,спрощуючи, наприклад, центрування заголовку у фотографії без допомогинаправляючих. Ще вдосконалилася палітра Actions (Дії), і тепер припускає роботуз контурами, областями вибору і командами Calculate (Обчислити). Трансформаціїможна застосовувати до меж вибраних областей і контурів, а не тільки до їхньоговмісту.

Відокремленноюособливістю 5-ої версії, доповнений майже до досконалості відновленнійцього року до версії 5.02 та 5.05, є те, що при інсталляції цейпродукт додає у панель управління Windows програму Adobe Gamma, яка дозволяєбільш-менш корректно відображати кольори не тільки у самому редакторі, але і вусіх інших додатках.

Всі ці можливості —відмінно реалізовані і не ускладнюють оригінальний простий та зручнийкористувачевий інтерфейс пакету Adobe Photoshop.

Серед пакетів, призначенихдля створення статичного комп’ютерного двовимірного живопису у середовищіWindows, професійний інтерес подає програма редагування растрового живопису Painter(додаток 2) фірми Fractal Design. Painter володіє достатньошироким спектром засобів малювання і роботи з кольором. Зокрема він моделюєрізноманітні пензлики (олівець, ручка, вугілля, аерограф та інші), дозволяєимітуватти малюнки акваріллю та маслом, а також добитися ефекту натуральногосередовища.

2.2.2. Векторні графічні редактори.tc«2.2.2. Векторні графічні редактори.»

Почати огляд цієї групипрограм слід, мабуть, з CorelDraw, як одного з найбільш визнаних іпопулярних пакетів для створення векторної графіки (плакат 2).

CorelDraw 8 (плакат 1, мал. 4) — це потужний іуніверсальний пакет, що, як завжди, містить повний набір різноманітних програмй додатків. PhotoPaint 8, СоrelDream 3D 8, 1000 шрифтівType 1 і TrueType, 40000 готових ілюстрації, 1000 фотографії з високимдозволом і безлічь інших корисних речей.

Вже майже десять роківкомпанія Corel успішно представляе пакет CorelDraw для домашнього використання,що адресувалось також «напівпрофесійним» дизайнерам та іншим фахіфцям, щопрацюваль в основному у Windows. Але суспільство професійних дизайнерів доситьдовго практично ігнорувало цю потужну й постійно оновлювану програму. Теперрозробники з Оттави звернули свої погляди саме на професіоналів, більшість зяких по-давньому зберігають вірність платформі Macintosh.

До тепершнього часукомпанія Corel підтримувала дві різні версії Draw: для Macintosh і для РС.CorelDraw 6 подає собою першу крос-платформенну версію продукту (хоча доостаннього місяця версія для Macintosh відставала від версії для Windowsприблизно на 6 місяців). Щоб підвищити цінність набуття, компанія Corelвключила у комплект першу версію для Macintosh пакету Corel Photo-Paint,вдалого суперника Adobe Photoshop, що вже давно поставляється у складі Draw дляWindows. Серйозність намірів Corel у відношенні професійних користувачівпідтверджує як оформлена з гарним смаком нова упаковка пакету, так і начертанена ньому нове гасло: «Вибір професіоналів». У склад пакету включене також100-сторінкове керівництво Commercial Printing Guide (Керівництво покомерційому друку).

У той час як AdobeIllustrator 7.0 (перша працююча версія для РС за останні роки) розчаруваввідсутністю у ньому нових можливостей, Macromedia FreeHand 8 і Draw 8намагаються запропонувати дизайнерам найбільш зручні інструменти. Розробникиобох програм добре знайомі з найсильнішими сторонами продуктів конкурентів,тому недивно, що найбільш популярні функції з’явилися у чергових версіях обохпакетів. На практиці і FreeHand 8, і Draw 8 дозволяють імітуватикористувачевий один одного. У доповнення до можливості повної настройкиробочого стола, у Draw 8 є і попередньо задані набори параметрів, якідозволяють вибрати знайоме робітниче середовище, схоже на Illustrator абоFreeHand — таким чином Corel прагне полегшити талан професіоналів, якічасто змінюють робочий інструмент.

У новій реалізації FreeHandбули зімітовані Corel-овскі лінзи прозорості, вільне обертання, наклон таобертання об’єктів засобом «drag-and-drop», а також «гумові» контури таінструменти модифікації форми об’єктів, з іншого боку, новий інструмент FreеTransform (Вільне перетворення) CorelDraw 8 давно знайомий користувачамFreeHand, у той час, як «об’єктоподібні» направляючі — які можнагрупувати, наклонять та обертати — не здаються новинками фанатам пакетуIllustrator. А цікаві інструменти Interactive Distortion (інтерактивневикривлення), Push-and-Pull (Тягни-штовхай), Zipper (застежка-блискавка) іTwister (скручуватель) мають аналоги як в пакеті FreeHand, так і в Illustrator.Також, Corel повинна подякувати компанії Хаrа, розробнику пакету Corel Xara,який став першоджерелом інструментів Interactive Fill (Інтерактивна заливка) таInteractive Transparency (Інтерактивна прозорість), а також панелівластивостей. Ну, а довгоочікувана функція блокування об’єктів, яка з’явилася уDraw 8, давно знайома досвідченим користувачам багатьох інших програм.

Різноманіття відтворюючихінструментів у Draw може стати достатньою причиною для того, щоб любителіFreeHand (і особливо Illustrator) звернули увагу на нову версію. Упрограмі з’явилось також безліч невеликих, але приємних вдосконалень, яких незнайти у жодному з конкуруючих додатків — це палітра з 48 пастельнихвідтінків будь-якого з вибраних у палітрі кольорів, інструмент створенняградієнтів Interactive Transparency і можливість створення сторінок Web у стиліWYSIWYG.</

еще рефераты
Еще работы по программному обеспечению