Реферат: Господарське право України

Відповідальністю є застосування доправопорушника вста­новлених законом або договором санкцій, внаслідок чого вінзазнає майнових втрат. Поняття господарсько-правової відповідальності включає всебе і майнові наслідки застосу­вання санкцій. В свою чергу, господарсько-правовасанкція становить собою визначену безпосередньо законом або дого­вором міру(масштаб, величину) відповідальності правопоруш­ника. Це гранична величинамайново-примусового впливу на правопорушника, який може застосувати до ньогокредитор або відповідний орган (суд, арбітражний суд).

Господарсько-правові санкції у своїй сутності є економічно-юридичними.Тому в законодавстві визначення економічні і майнові можутьвживатися як тотожні.

Види господарсько-правової відповідальності розрізняються залежно відвидів господарських правопорушень і санкцій, встановлених за ці правопорушення.За цим критерієм в теорії права розрізняються: 1) відшкодування збитків; 2)штрафні санкції; 3) оперативно-господарські санкції.

еще рефераты
Еще работы по праву