Реферат: Отчет практики по политологии

Щоденник практики

2.07.2001. Ознаьомча конференція.

3.07.2002. Ознаьомлення з роботою організації.

4.07.2002. Одержува консультації відпрацівників асоціації.

5.07.2002. Робив сводку новин.

8.07.2002. Спостерігав за проведенням семінару.

9.07.2002. Вчився вести діловодство.

10.07.2002. Вчився планувати свій день узгоджуючи з коллективом.

11.07.2002. Розбирав кореспонденцію надіслану в адресу асоціації.

12.07.2002. Працював з архівом асоціації таіншими документами.

15.07.2002. Робив политологічний оналіз

16.07.2002. Робив сводку новин.

17.07.2002. Одержував повторні консультації від працівників.

18.07.2002. Друкував документи за вказівкою керівника практики.

19.07.2002. Виконував завдання курьера.

22.07.2002. Друкував документи під диктовку секриторя асоціації.

23.07.2002. Розбирав кореспонденцію.

24.07.2002. Робив сводку новин.

25.07.2002. Вчився правильно працювати з засобами масової інформації.

26.07.2002. Друкував статтю.

29.07.2002. Друкував статтю.

30.07.2002. Оформляв документи.

2.07.2002.  Була проведена ознаёмчаконференція з практичних питань, в Універсітеті ім. Драгоманова.

3.07.2002. Була проведенна робітниками організації, ознаьомча конференція з родомзанятя асоціації.

4.07.2002. Одержував консультації від працівників З приводу виконання тих чи иншихзавдань.

5.07.2002. Вчився робити сводку новин.

8.07.2002. С постерігав за хідом проведення і правельним порядком проведення семінарув організації.

9.07.2002. За допомогою керивника практики и робітників асоціації вчився вести діловодство.

10.07.2002. Розплановував свій робочий день зважаючи на плани моїх колег.

11.07.2002. Розкладував кориспонденцію в належні для неї мисця.

12.07.2002. Розташовувавархив за нумерацією та за поновленням.

15.07.2002. Робивполітологічний анализ з діяльності асоціації.

16.07.2002. Робивсводку нови, за допомогою глобальної сітки інтернету.

17.07.2002.Одержував повторні консультації від працівників з приводу своєї виконаноїроботи.

18.07.2002.Займався друкуванням документів на компьюторі.

19.07.2002.Відносив документи до бугалтерії, а потім розклеював оголошення.

22.07.2002.Друкував документи під диктовку секріторя асоціації на компьюторі.

23.07.2002.Відсилав кореспонденцію яка повина була відійти до інших політичних тапрес-аргонізацій та асоціацій.

24.07.2002. Робивсводку новин корестуючись прес информацією з газет.

25.07.2002.Отримав консультації від керівника практики і вчився правельно працювати з пресархівом.

26.07.2002.Друкував статтю за допомогою котрої я буду робити політичний захід.

29.07.2002.Закінчив статтю і написав політичний захід.

30.07.2002.Оформив документи (характеристика, звіт) підпис і печатка.

З В І Т

про проходженняполітологічної фахової (літньої) практики з 2.07.2002 р. по 30.07.2002 р. студента соціально-гуманітарного факультету НПУімені М.П. Драгоманова ПризвіськоІмья По батькові

     Політологічна фахова (літня) практикапроходила у Асоціації молодих українських політологів і політиків.

     Під час проходження практики було створеновсі умови. Службовці мають високу фахову теоретичну і практичну підготовку.Кабінети Під час проходження практики достатньо обладнані технічними засобами,забезпечені всією необхідною літературою.

     Протягом всього перебування в Асоціаціїмолодих українських політологів і політиків я мав змогу отримуватиконсультації, практично реалізовувати свої теоретичні знання та набувати новихумінь та навичок.

     Під часпроходження практики труднощі не виникали.

     Під часпроходження практики я мав змогу:

1.    Ознайомитись з діяльністюАсоціації молодих українських політологів і політиків.

2.    Одержувати надісланукореспонденцію, а також відсилати відповіді на листи.

3. Одержувавконсультації від працівників асоціації.

     Моїмзавданням було:

1.    Набуття та удосконалення знань,умінь та навичок у сфері політології.

2.    Практичне включення вполітичний процес.

3.    Сплановувати щоденну роботу,узгоджуючи з колективом.

4.    Навчитися робити з прес архивомта иншою кориспонденцією.

  Висновки: фахова політологічна практикапоглибила мої теоретичні             знання з фахових дисциплін. Також я мав змогу застосувати набуті під часнавчання в університеті знання на практиці.      

Политичний захід

Сценарій проведеннясеминару

Асоциації молодихполитологів и політиків

На тему: молодб майбутньої держави.

Мета: висвітлення проблем молоді.

1.    Місце проведення: конференцзал секрітаріату АМУПП.

2.    Час проведення: 13.07.2002 р. 15:00

3.    Тривелисть: з 15:00 до 18:00

2.Учасники пресконференції

1.    Президент асоціації – СвятненкоЮ.М.

Єкс президент асоціації.

Представник асоціації (допомога молодім сімям)Прес-секрітар Гнатюк Денис,

Референнд Заварзіна Марина,

Менеджер до друкарської підготовки ЧереникВалентин,

Відповідальній секритар за проведення семинаруЛещінко Зінаїда,

Представники засобів массової інформації,

Кореспондент видилу “Наука” Ірина Слободенюк,

Кореспондент газети   “Сьогодні” Олег Неподінко.

Питанняякі висуваються на обговорення

1.    Яка сьогодни молодь і якою вонаувійде у самостійне життя?

2.    Як молодь вплітецця в суспільніпроцеси?

3.    Наскільки активна молодьбратимеучасть у розвизанні нагальних питань України?

Порядокпроведення семінару

1.    Відкривае і веде семінарвідповідальний Лещінко Зінаїда.

2.    Зінаїда надає слово длякороткої інформації Президенту асоціації Святненко Ю.М.

“Призидент робить робить коротку доповідь зприводу того, що потрібні і підтримка та увага суспільства, яке зобовязанезабеспечіти молодим громадянам умови й можливості для самореалізації, родиннесередовище, де формуеться особистість та наполегливість молоді у визначенні йдосягнення своїх цілей”.

3.    Відповідальний секритар надаєслово кожному хто бажає виступити на семінарі.

4.    Підбиття підсумків та роздачаінформаційного матеріалу

Президент АМУПП радить молоді: “Дерзайте, хайкожний день наповнитьсядіьовим змістом, добрими справами, наснаги вам унавчанні, ми працівники АМУПП завжди раді зустріти вас.

Аналітична записка

Тема: Аналіз роботи асоціації.

Асоціація ставить перед собою такі завдання:

Сприяннястановленнюдемократії та розвитку відкритого суспільства в Україні.

Аналіз сучасного станусоціально-політичних проблем. Прогнозування тенденцій розвидку політичноїсистеми суспільства і впровадження результатів аналітичних досліджень упрактику:

Пошук и заручення доасоціації здібної молоді – майбутніх політиків і політологів сприяннюпідвишення їхнього загальноосвітненьського та фахового рівня.

2.    Асоціація працює за такими напрямками:

Проведення аналітичної роботи зтеоритичних і прикладних проблем політології та практичної політики.

Видання науковогопублицистичного жерналу “Нова політика”, Підручників з політології, Матеріалівконференцій, семінарів то.що.

Співпраця із засобамимасової інформації, видавництвами, Громадськими та державними арганізаціями,національними міжнародними політологічними структурами.

Здійснення незалежноїєкспертизи законопроєктів, внесення пропозиций, доповнень та рекомендацій доних, Безпосередня участь у законотворчій роботі то лобіюванні законопроєктіввласної розробки у Верховній Раді.

3.    Аналітична діяльність асоціації.

Розташована асоціація у кількохкімнатах старої будівлі в центрі столиці. Асоціація процює не меньш ефективно,ніж численні академічні інститути, Фінансовані з бюджету.

Ще у 1992 р. Члениасоціації підготували та допомогли офіційно розглянути на сесії Верховної РадиУкраїни проекту закону України “ про вибори народних депутатів України”

Молоді Юристи іполітологи  — члени АМУПП У 1996 р.Склали кістяк служби Віце-премьєр-міністра України з політико-правових питань,якій у той час відповідав на урядовому рівні за підготовку та прийняттяКонституції України.

З коментарівєкспертівАМУПП у тете- і радіорепортажах, на сторінках газет і журналів люди в усіхрегіонах держави дізнаютьсяяк про перебіг політичних процесів в Україні та світі,так и про політичні аспекти єкономікі.

4.Просвітнецка діяльність асоціації.

У 2000 р. АМУПП зПреставництвом ООН в Україні провела конкурс серед старшокласників “ансамблянового тисячоліття”. Інформацію було надісланно про конкурс у понад 2000 шкілУкраїни. Вони отримали близько 300 робіт, з числа яких авторитетне журівідібрало 12 кращіх робіт, які були надіслани 55 Сесією Генеральної АсамблеїООН “Асамблея тисячоліття”

Асоціація має добрістарі звьязки з Центром молодіжної і дитячої дипломатії UNITIS Київського палацу дітей і юнацтва. Члениасоціації проводили лекції і семінари для школярів, прали участь у стажуванні іобмінах до лінії UNITIS.

У липні 1999 р.Асоціація провела міжнародну конференцію “Політичні й економічні реформи вУкраїні. Роль і місце молодої політико-адміністративної елітивУкраїні”.Конференція зібрала понад 300 молодих дипутатів, міських голів з України, атакож молодих парламентарів з Польші та Угорщіни.

Висновок:

Асоціація своєю роботоюсприяє демократизації Українського суспільства, піклується про сьогоднішнумолодь, Допомогає у визначені напрямку їхньої подальшої, життевої, професійноїдіяльності.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

  

Призвісько Імья По батькові, 1982 року народження, студента III курсу соціально-гуманітарного факультету, відділ політології НПУ іменіМ.П.Драгоманова.

Призвісько Імья По батькові проходив практику з 2 по 30 липня 2002 року у Асоціації молодихукраїнських політологів і політиків, що знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Хрещатик 5а.

   Під час проходження практики студентпрацював з прес-архівом організації та іншими архівними документами, здійснювавполітологічний аналіз законопроектів, допомагав у роботі прес-служби роблячисводки новин, та виконував обов’язки кур’єра.

   До роботи Призвісько Імья По батькові ставився сумлінно, був ввічливим у спілкуванні та виявляв зацікавленістьдо роботи організації.

  Загалом, практикант зарекомендував себе якдосвідчений майбутній спеціаліст в галузі політології, показав відповіднізнання з фахових питань.

 

 Характеристика надана для пред’явлення в НПУімені М.П.Драгоманова.

 

 Практику вважати зараховано на відмінно.

Президент АМУПП                                                          Святненко Ю.М.

еще рефераты
Еще работы по политологии, политистории