Реферат: Принцип наочності в молодшій школі

--PAGE_BREAK--а•1=а
0•1=0
7•1=7
0•6=0
1•а=а
а•0=0
1•7=7
6•0=0
а:1=а
0: а=0
7:1=7
0:6=0
а: а=1
7:7=1
Цей наочний посібник дає можливість не допускати помилок в обчисленні під час множення і ділення.
Також під час вивчення порядку дій у прикладах на 2 та 3 дії використовую таблицю:

   

Краще засвоїти частину від числа та число за його частиною допомагають ось такі наочні посібники.
<fill src=«38133.files/image031.gif» o: type=«pattern»><shapetype id="_x0000_t88" coordsize=«21600,21600» o:spt=«88» adj=«1800,10800» path=«m,qx10800@0l10800@2qy21600@11,10800@3l10800@1qy,21600e» filled=«f»><path arrowok=«t» o:connecttype=«custom» o:connectlocs=«0,0;21600,@11;0,21600» textboxrect=«0,@4,7637,@5»><shapetype id="_x0000_t87" coordsize=«21600,21600» o:spt=«87» adj=«1800,10800» path=«m21600,qx10800@0l10800@2qy0@11,10800@3l10800@1qy21600,21600e» filled=«f»><path arrowok=«t» o:connecttype=«custom» o:connectlocs=«21600,0;0,10800;21600,21600» textboxrect=«13963,@4,21600,@5»><fill src=«38133.files/image031.gif» o: type=«pattern»><img width=«258» height=«210» src=«dopb183247.zip» v:shapes="_x0000_s1157 _x0000_s1164 _x0000_s1167 _x0000_s1166 _x0000_s1165 _x0000_s1159 _x0000_s1169"> <img width=«246» height=«210» src=«dopb183248.zip» v:shapes="_x0000_s1156 _x0000_s1160 _x0000_s1163 _x0000_s1162 _x0000_s1161 _x0000_s1158 _x0000_s1168">  

Внаслідок їх детального опрацювання, учні безпомилково розв’язують задачі.
Під час вивчення дробів діти користуються таблицею :
<shapetype id="_x0000_t123" coordsize=«21600,21600» o:spt=«123» path=«m10800,qx,10800,10800,21600,21600,10800,10800,xem3163,3163nfl18437,18437em3163,18437nfl18437,3163e»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«custom» o:connectlocs=«10800,0;3163,3163;0,10800;3163,18437;10800,21600;18437,18437;21600,10800;18437,3163» textboxrect=«3163,3163,18437,18437»><shapetype id="_x0000_t124" coordsize=«21600,21600» o:spt=«124» path=«m10800,qx,10800,10800,21600,21600,10800,10800,xem,10800nfl21600,10800em10800,nfl10800,21600e»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«custom» o:connectlocs=«10800,0;3163,3163;0,10800;3163,18437;10800,21600;18437,18437;21600,10800;18437,3163» textboxrect=«3163,3163,18437,18437»><img width=«518» height=«190» src=«dopb183249.zip» v:shapes="_x0000_s1170 _x0000_s1178 _x0000_s1187 _x0000_s1177 _x0000_s1184 _x0000_s1183 _x0000_s1172 _x0000_s1176 _x0000_s1175 _x0000_s1174 _x0000_s1171 _x0000_s1182 _x0000_s1181 _x0000_s1180 _x0000_s1179 _x0000_s1173 _x0000_s1186 _x0000_s1185">  

Ознайомлюючи учнів з нумерацією трицифрових чисел, незамінним демонстраційним посібником є класна рахівниця. На ній зручно пояснити, наприклад, що кожне наступне число утворюється з попереднього додаванням до нього одиниці або віднімання одиниці від наступного числа. Під час ознайомлення учнів з новими числами на рахівниці можна виконувати велику кількість практичних вправ: відкладати відповідну кількість кісточок, збільшувати або зменшувати числа на кілька одиниць, порівнювати числа, зображувати склад числа, розкладати його на розрядні доданки.
Допомагає засвоїти нові поняття і терміни: розряди, класи, сума розрядних одиниць такий ще наочний посібник, як таблиця розрядів і класів.
Як показує практика, школярі з великими труднощами засвоюють перетворення іменованих чисел. Тому для кращого засвоєння одиниць маси, довжини площі, та часу користуюся відповідними таблицями.
       

Звичайно, виготовлення таких таблиць займає багато часу, але якщо вони вже є, то служать довгий час.
Що стосується розв’язування задач, то тут теж слід вміло користуватися схемами, малюнками чи коротким записом умови задачі, які можна оформити у вигляді книжки – розгортки або таблиці. Так довелося виготовити таблиці на теми: „Прості задачі, які розв’язуються дією додавання”, „Прості задачі, які розв’язуються дією віднімання”. Наприклад:
  <img width=«170» height=«134» src=«dopb183250.zip» v:shapes="_x0000_s1192">  

      1.
<img width=«146» height=«26» src=«dopb183251.zip» v:shapes="_x0000_s1196"> <img width=«173» height=«87» src=«dopb183252.zip» v:shapes="_x0000_s1197 _x0000_s1198">    

    2.
<shapetype id="_x0000_t115" coordsize=«21600,21600» o:spt=«115» path=«m,20465v810,317,1620,452,2397,725c3077,21325,3790,21417,4405,21597v1620,,2202,-180,2657,-272c7580,21280,8002,21010,8455,20917v422,-135,810,-405,1327,-542c10205,20150,10657,19967,11080,19742v517,-182,970,-407,1425,-590c13087,19017,13605,18745,14255,18610v615,-180,1262,-318,1942,-408c16975,18202,17785,18022,18595,18022r,-1670l19192,16252r808,l20000,14467r722,-75l21597,14392,21597,,2972,r,1815l1532,1815r,1860l,3675,,20465xem1532,3675nfl18595,3675r,12677em2972,1815nfl20000,1815r,12652e»><path o:extrusionok=«f» o:connecttype=«custom» o:connectlocs=«10800,0;0,10800;10800,19890;21600,10800» textboxrect=«0,3675,18595,18022»>  <img width=«38» height=«38» src=«dopb183253.zip» v:shapes="_x0000_s1203">   <img width=«38» height=«38» src=«dopb183254.zip» v:shapes="_x0000_s1205">  

Можна намалювати ілюстрацію до задачі. Але будь – яка ілюстрація тільки тоді допоможе учням знайти розв’язок, коли її виконують самі діти. Бо тільки у цьому разі вони аналізуватимуть задачу самостійно. Отже, треба вчити учнів виконувати ілюстрації. Ознайомлюючи учнів із задачами нового виду, навчаю їх коротко записувати задачу. Отже, використання схем, таблиць та короткого запису допомагає учням у розв’язуванні задач.
Велика кількість наочних посібників використовується під час усної лічби, якій у початкових класах приділяється багато уваги. Це зумовлено необхідністю озброїти дітей практичними навичками лічби, потрібними їм у житті, а також допомогти дітям глибше зрозуміти суть математичних обчислень. Успіх обчислень значною мірою залежить від того, чи багато учні числа, над якими виконують дії. Якщо учні сприймають числові дані на слух, вони повинні тримати числа в пам’яті, а це ускладнює обчислення. Найкраще виконувати усні обчислення за допомогою наочних посібників. Це такі, як динамічна таблиця, цікаві квадрати, картки із зображенням чисел, смужки з числами, таблиці для складання задач, ігри: „Естафета”, „Влучний рибалка”,   „Кругові приклади”, „Увімкни світло “, таблиці для усної лічби. Ось деякі з них.

<img width=«196» height=«171» src=«dopb183255.zip» v:shapes="_x0000_s1209 _x0000_s1208 _x0000_s1207 _x0000_s1206"> <img width=«170» height=«170» src=«dopb183256.zip» v:shapes="_x0000_s1211"> <img width=«182» height=«170» src=«dopb183257.zip» v:shapes="_x0000_s1210">  

                                                                                                      
<img width=«148» height=«97» src=«dopb183258.zip» v:shapes="_x0000_s1219 _x0000_s1227 _x0000_s1218 _x0000_s1217"> <img width=«364» height=«76» src=«dopb183259.zip» v:shapes="_x0000_s1221 _x0000_s1226 _x0000_s1225 _x0000_s1220 _x0000_s1224 _x0000_s1223 _x0000_s1222"> <img width=«148» height=«86» src=«dopb183260.zip» v:shapes="_x0000_s1230 _x0000_s1235 _x0000_s1229">   <img width=«184» height=«52» src=«dopb183261.zip» v:shapes="_x0000_s1232 _x0000_s1234 _x0000_s1233"> <img width=«88» height=«75» src=«dopb183262.zip» v:shapes="_x0000_s1236 _x0000_s1231">   <img width=«664» height=«349» src=«dopb183263.zip» v:shapes="_x0000_s1269 _x0000_s1251 _x0000_s1268 _x0000_s1267 _x0000_s1266 _x0000_s1265 _x0000_s1258 _x0000_s1250 _x0000_s1245 _x0000_s1244 _x0000_s1242 _x0000_s1264 _x0000_s1238 _x0000_s1257 _x0000_s1241 _x0000_s1243 _x0000_s1276 _x0000_s1240 _x0000_s1263 _x0000_s1249 _x0000_s1281 _x0000_s1283 _x0000_s1239 _x0000_s1282 _x0000_s1280 _x0000_s1279 _x0000_s1275 _x0000_s1274 _x0000_s1262 _x0000_s1261 _x0000_s1256 _x0000_s1255 _x0000_s1254 _x0000_s1260 _x0000_s1259 _x0000_s1273 _x0000_s1272 _x0000_s1278 _x0000_s1277 _x0000_s1246 _x0000_s1248 _x0000_s1253 _x0000_s1271 _x0000_s1247 _x0000_s1252 _x0000_s1270">  

Різні види наочності, що використовуються на уроках математики, сприяють активізації навчання, розвиває в учнів інтерес до предмета. Але при цьому слід пам’ятати: надмірне використання на уроках математики наочності стримує формування розумових операцій узагальнення, абстрагування тощо.
Кожен урок читання розпочинаю з вправ для розвитку й контролю дихання, дикції та голосу, розширення читацького поля зору. Наприклад:
Спочатку учні читають прислів’я на одному мовному видиху. Після короткого видиху – паузи – вдиху читають прислів’я повністю і повторюють 2-3 рази:
Осінь усьому рахунок веде
Осінь іде й за собою – дощ веде.
Після цього працюю зі  складовою таблицею № 2. Спочатку показую зразок читання складів із буквою „н”: на – ан, ня – ян, ну – ун, ню – юн, не – ен, нє – єн, ні – ін, ін;  на, ня, ну, ню, не, нє, ні; ан, ян, ун, юн, ен, єн, ін, їн. Вчитель може керувати темпом читання (нормально, швидше, швидко, повільно, повільніше, швидше).
Інші таблиці можуть бути на великих аркушах і використовуватися на будь–якому етапі уроку.
Для вироблення інтонаційних навичок читання пропоную школярам читати прислів’я, скоромовки, вірші, використовуючи азбуку почуттів    (малюнки гномів, які показують різний настрій):
<imagedata src=«38133.files/image053.jpg» o: gain=«93623f»><img width=«204» height=«312» src=«dopb183264.zip» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1284">Міміка гномів допоможе учням вибрати правильний тон читання. Наприклад опрацьовуючи вірш Т.Г. Шевченка “ Минає літо” виразно читаю вірш, запитую, який настрій виникає в учнів після його прослуховування. Учні можуть керуватися “гномиками” або таблицею вираження почуттів. Така таблиця виготовлена на великому аркуші паперу.

Таблиця вираження почуттів
Радість
Смуток
Сум
Жаль
Гнів
Сором
Біль
Страх
Повага
Задоволення
Захоплення
Співчуття
Обурення
Гордість
Ніжність
Тривога
Протест
Лагідність
Незадоволення
Здивування
Вдячність
Розчарування
Заздрощі
Зневага
Життєрадісність
Віра (в..)
Любов ( до..)
Таблиці для вироблення інтонаційних навичок читання також необхідні, тому що діти навчившись читати, і нарощуючи темп читання, не звертають уваги на виразність, інтонацію читання.
З цією метою виготовила ось таку таблицю.
Таблиця для вироблення інтонаційних навичок читання
Темп читання                                                Тон читання :
спокійний                                                        схвильований
нормальний                                                     роздратований
повільний                                                         переляканий
швидкий                                                           радісний
помірний                                                          добрий
сповільнений                                                   дружній
                                                                          захоплений
Гучність голосу                                               ніжний
 звичайно                                                          спокійний
тихіше, ніж звичайно                                       розповідний
голосніше, ніж звичайно                                 офіційний
голосно                                                              байдужий
дуже голосно                                                     впевнений
крик                                                                    грубий
тихо                                                                    злий
дуже тихо
пошепки
Так, опрацьовуючи пісню „Ходить гарбуз по огороду” вчитель запитує в учнів
-                     Який настрій пісні? ( Вона весела, жартівлива).
-                     У якому темпі потрібно її читати (У нормальному, пришвидшеному)
-                     Яким тоном потрібно читати слова автора? Дійових осіб?
(Слова автора потрібно читати розповідним тоном; слова гарбуза – добрим, інших овочів – радісним, захопленим тоном).
Давати відповіді на запитання учням допомагає звичайно, таблиця, яку з часом вони запам’ятовують і майже до неї не звертаються.
На уроках читання необхідно мати під руками ще й пам’ятки, такі як: “Взявши в руки книжку, прочитай: “ Ти прочитав книжку”, “ Вчись читати правильно!”, “Вчись читати виразно!”, “Вчись переказувати близько до тексту”, “ Короткий переказ”.
Наведу приклад однієї з пам’яток.
Вчись читати правильно!
1.Стеж за словами в рядку, не переставляй їх.
2.Намагайся зрозуміти те, про що ти читаєш.
3.Під час читання будь уважним до кожного слова.
4.Читаючи мовчки, намагайся не шепотіти і не ворушити губами.
Звичайно, наочні посібники допомагають провести урок цікаво та емоційно. Вивчаючи творчість поетів письменників, композиторів і розповідаючи про їх життєвий шлях, неможливо обійтися без портрету даного автора. Перевіряючи, як діти запам’ятали дати і події, виготовила картки, на яких зазначені ці події. Такий вид роботи дає можливість не лише перевірити знання учнів, а й краще їх засвоїти.
Вивчаючи теми „В осінні  барви шати вдяглись ліси й поле”, „Ось прийшли морози і зима настала”, „Прийди, весно, з радістю!”, „Надходить літо” неможливо обійтися без ілюстрації, які чітко відтворюють ту чи іншу пору року.
„Чарівна паличка” також є гарним наочним посібником, який допомагає проводити різноманітні вправи, одна з яких „Голосно – тихо” (вправлення у зміні сили холоду і темпу вимовляння). Коли вчитель піднімає  „чарівну паличку” угору – діти промовляють слова скоромовки голосно, з поступовим підсиленням. А коли поволі опускає – говорять зі зниженням сили голосу:
                              В сінокосах, в срібних росах
                              Заросився бусол босий
                              Сонце блисне – бусол висхне.
Щоб вибрати вірну інтонацію читання, знайомлю учнів з новою позначкою – стрілкою, яка показуватиме пониження чи підвищення голосу. Для цього виготовляю таблицю, на якій написаний уривок байки з розставленими паузами та стрілками, підкресленими словами. Ось частина таблиці :  
<img width=«278» height=«206» src=«dopb183265.zip» v:shapes="_x0000_s1285">                                У степу, | в траві  пахучій, |
<img width=«41» height=«19» src=«dopb183266.zip» v:shapes="_x0000_s1287"> <img width=«29» height=«19» src=«dopb183267.zip» v:shapes="_x0000_s1286">  

                                Коник, | вдатний молодець, |
<img width=«41» height=«19» src=«dopb183268.zip» v:shapes="_x0000_s1289"> <img width=«52» height=«19» src=«dopb183269.zip» v:shapes="_x0000_s1288">  

                                І веселий, | і співучий, ||
<img width=«41» height=«19» src=«dopb183270.zip» v:shapes="_x0000_s1290"> 

                                І проворний стрибунець ||...
Учні визначають, що на початку  байки коник веселий, безтурботний, тому початок потрібно читати бадьорим голосом, у пришвидшеному темпі. Учитель звертає увагу на незавершеність думки, позначену крапками. Тут потрібно зробити довшу паузу, щоб зацікавити слухача наступними подіями, останнє речення цього уривка читають у сповільненому темпі, щоб показати голосом зміни в поведінці коника. Наступні рядки байки вчаться читати за підручниками.
Така система вправ і завдань дає можливість розвивати мовлення і пам”ять учнів, збагачувати словниковий запас, розвивати спостережливість від чуття краси рідної природи, розвивати техніку читання та удосконалювати якість читання.
Неможливо на папері описати всі ті наочні посібники, якими користуєшся в повсякденному життя на кожному уроці. Але не можна не сказати про наочність, яку використовую на уроках української мови. Звичайно, урок української мови специфічний тим, що на ньому більшою мірою учні працюють з підручником, з різноманітним дидактичним матеріалом, який дає можливість краще перевірити знання. Це різноманітні індивідуальні картки перфокарти, сигнальні картки, завдання для оперативної перевірки знань та інше. Така перевірка дає можливість швидко і ефективно перевірити рівень знань учнів. Під час колективної роботи, яка відбувається при поясненні нового матеріалу, як і всі вчителі, користуюся таблицями фабричного виробництва, але їх завжди не вистачає. Тому виготовляю власноруч. Як показала практика, діти краще засвоюють той чи інший матеріал, якщо працюючи з таблицею, самостійно роблять висновки, складають правила, які потім вивчають за підручником. Для кращого запам’ятовування правил, виготовляю таблицю – схему, де коротко записую це правило. Наприклад: „Частини мови“, „Будова слова”, „Написання слів з подвоєнням”, „Апостроф”, „Члени речення“ і т.д. Такі таблиці розміщую у куточку „Запам’ятай”. Деякий час вони знаходяться перед очима учнів до повного їх  запам’ятовування, а потім змінюються на інші.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по педагогике