Реферат: Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">Державний

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US"> університетімені М.П.Драгоманова

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">Курсова

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> робота

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">з методики викладання природознавства

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">на

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> тему “Звірі”

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">Виконала

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> студентка 43групи

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">факультету

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> “Початкове навчання”

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">заочного

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> відділення Зажерило Н. В.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">Викладач

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> Телецька І.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">м. Київ – 2000 рік

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">ПЛАН

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">Стор

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">I.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU"> <span Times New Roman",«serif»">ВСТУПНА ЧАСТИНА -----------------------------------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">II.

<span Times New Roman",«serif»"> ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">1. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ-------------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">2. ДОСЛІДНО — ПРАКТИЧНА РОБОТА---------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">3.РОБОТА З РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">4. РОБОТА З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ------------------------

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">5. РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ---------------------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">III.

<span Times New Roman",«serif»"> ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ І ФОРМ Р<span Times New Roman",«serif»">ОБОТИ.---------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">IV.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU"> 1 <span Times New Roman",«serif»">КЛАС-----------------------------------------------------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">1. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.--------------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">V

<span Times New Roman",«serif»">. 2 КЛАС------------------------------------------------------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">1. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ---------------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">2.ТЕМА :”ЗВІРІ ВОСЕНИ”-------------------------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">3. ТЕМА “ЗВІРІ ВЕСНОЮ”-------------------------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">VI.

<span Times New Roman",«serif»"> 3 КЛАС-----------------------------------------------------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">VII.

<span Times New Roman",«serif»"> ЗВЯ<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»">ЗОК ПРИРОДОЗНАВСТВА З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ.-----------------------<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">1. З УРОКАМИ ЧИТАННЯ ТА МОВИ.----------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»">2. З УРОКАМИ МАТЕМАТИКИ-----------------------------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">VIII

<span Times New Roman",«serif»">. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА-----------------------------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">IX

<span Times New Roman",«serif»">. ДОДАТКИ-------------------------------------------------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">X

<span Times New Roman",«serif»">. ЛІТЕРАТУРА----------------------------------------------------------------------------------------<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">I.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU"> <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ВСТУПНАЧАСТИНА

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">«Природничінауки у всьому їх об'ємі представляють собою вічну боротьбу людського розуму ізпотайливістю природи.”

<span Courier New»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">К.Д.Ушинський

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">До тих пірпоки ми не знаємо своєї країни і поки ці знання не поширяться в масі народу, мине будемо в змозі користуватися і тими з вербами, які налає нам природа йнаселення навої країни, і будемо бідні, тому, що — нехлюї. Тому-то,природознавство як учбовий предмет має пропедевтичний характер, тобто метоюйого є підготовка учнів до вивчення елементарних курсів ботаніки, зоології,фізичної географії, анатомії, фізіології, інших предметів наступних класів.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Вивченняприродознавства в початковій школі дає можливість розв’язати освітні і виховнізавдання в єдиному процесі.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Асаме:

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">- розширитиелементарні знання учнів про предмети і явища приро­ди; !

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">- розкрити удоступній формі зв’язки між неживою і живою природою, трудовою діяльністюлюдей;

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">- озброїтидітей матеріальним підходом до вивчення природи і, первинним атеїстичнимзнанням;

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">- виховуватилюбов до рідної країни.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Виходячи змети курсу, а це — комплексне пізнання природи і суспільства, специфікаприродознавства — його узагальненість, комплексність і разом з тимконкретність.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Озброїтиучнів знаннями — значить створити в їх свідомості чіткі уявлення, навчитиузагальнювати свої знання в поняттях, допомогти дітям осмислити закономірнізв’язки між явищами, виробити практичні уміння і навички.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Отже, вже впочаткових класах повинно мати місце нагрома­дження в молодших школярів певнихзнань про предмети і явища природи, причому знань нерозрізнення, а об'єднанихпровідною ідеєю — ідеєю взаємозв'язку всіх явищ природи.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Вивченняприродознавства має велике значення у вихованні в учнів суспільної активності,ініціативи, набутті навичок бережливого ставлення до природи та в психологічнійпідготовці до виконання корисних справ.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Вучнів зростає відповідальність, почуття гордості за те, що й вони брали участьу важливих для країни справах.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">II.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Організовуючиспостереження за явищами навколишньої дійсності і безпосередню практичнудіяльність молодших школярів, насамперед слід дбати про розвиток їхніхрозумових сил, викликаючи у дітей потребу міркування, спонукаючи робитивисновки, узагальнення. Найперші «помічники» у цьому для вчителя — добре сформульовані, продумані пізнавальні завдання, спрямовані на розширення ізбагачення уявлень, понять дітей про живу і неживу природу, ознайомлення ізсуспільним життям, працею дорослих в освоєнні соціального досвіду, виконанніперших суспільне — значущих обов’язків

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">У поборірізних типів розвивальних завдань за основу ж взято ті логічні операції, безяких виконання їх неможливе порівняння, узагальнення, класифікацію,встановлення причинне -наслідкових зв’язків.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Перші дотикирозуму і почуття дитини по навколишнього світу повинні бути турботливими іласкавими. В.О.Сухомлинський писав: «Як важливо не попустити, щоб шкільнідвері відгородили від свідомості дитини навколишній світ!». Саме нього ми,вчителі і маємо посягнути у своїй роботі з учнями.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Розвитку вучнів спостережливості сприяє також систематичний контроль за виконаннямзавдань.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">2. ДОСЛІДНО — ПРАКТИЧНА РОБОТА

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Упроцесі вивчення природознавства необхідно приділити велику увагудослідно-практичній роботі учнів. Саме в цих умовах є можливість виховувати удітей дослідницький підхід по здобування знань, збуджувати в них інтерес поприроди.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Учнівчаться самі одержувати знання, обґрунтовувати свої відповіді, набувати умінь інавичок користуватися нескладними лабораторними обладнаннями, а головнеспостерігати явища, розкривати причини, що зумовлюють їхню зміну. Мисленняучнів спрямовується на аналіз і синтез. Під керівництвом вчитель вони вчатьсявиділяти в предметах істотні ознаки, встановлювати між ними подібність,узагальнювати, робити висновки. Дослівно-практична робота сприяє вихованню вучнів повільної уваги, спостережливості, розвитку діалектичного мислення.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">На урокахпроводять демонстраційні та фронтальні посліпи. У першому випадку вчитель абоучень демонструє дослід, який можна показати підчас вивчення нової теми,повторення та закріплення матеріалу або опитування. У другому — вчитель даєзавдання, а учні виконують.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Піп часдосліду слід обов’язково підтримувати тісний контакт з учнями, щоб вони нетільки зрозуміли зміст матеріалу, а й вчилися розповідати про те, що вониспостерігають. Важливо також у потрібну хвилину спрямувати увагу учнів напізнання суті досліду.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">3.РОБОТАЗ РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Чуттєвесприймання відіграє велику роль у пізнавальній діяльності учнів молодшихкласів. Саме з ними тісно пов'язана робота з роздатковим матеріалом. Це можутьбути рослини, зібрані піп час екскурсій, гербарій, колекції комах, вологіпрепарати, предмети неживої природи, роздавальні картки тощо.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Щоб дітямлегше було визначити істотні ознаки предметів, які вивчаються, бажано піп часроботи додержуватись певної послідовності у її виконанні, яка буде для учнівпланом їхніх дій.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Роздавальнікартки можна використовувати піп час фронтальної роботи з класом, длясамостійних занять учнів, для ущільнення опитування, письмових, контрольнихробіт тощо.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">4.РОБОТА З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Широковикористовують технічні засоби навчання. За допомогою їх можна вивчативіддалені предмети і явища природи, за якими в даний момент важко спостерігатив природі. Кольорові зображення викликають у дітей позитивні емоції, інтерес,що полегшує усвідомлення нового матеріалу. Демонстрування кінофільмів даєможливість показати явища в динаміці й розвитку.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Особливозручно користуватись слайдами. На екрані учням можна показати збільшенекольорове зображення предмета, явища.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Методикароботи із слайдами така сама, як із таблицями чи репродукціями картки. Це можебути складання коротких оповідань учнями, виділення істотних ознак в об'єктах,які вивчаються, проведення ігортаінше.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Доцільно дляактивізації пізнавальної діяльності учнів перед переглядом діафільмів чикінофільмів давати їм такі завдання:коротко описати предмети, явища за змістом кадрів, виділити істотні ознаки,з’ясувати, як пристосувалися рослини і тварин по життя в певному середовищі,розвити причини явищ, взаємозв'язків у природі тощо.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Післяперегляну екранних засобів можна проводити не тільки бесіду, а й письмовусамостійну роботу.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">На урокахприродознавства треба ширше використовувати грамзаписи. Увага та інтерес дітейзначно зростають, коли учні прослуховують музику, співи птахів, короткіоповідання і вірші.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">5. РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Відповіднодошкільної програми з природознавства побудовано за сезонним принципом. У ньому показано природу і працю людейза порами року, то дає вчителеві можливість поєднувати вивчення статей ізспостереженнями учнів, ширше використовувати в навчанні місцевий матеріал.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Система запитаньі завдань, що міститься в підручнику допоможе краще учням ознайомитись зпредметами та явищами природи. Робота з малюнками а підручнику може бутирізноманітною. Наприклад — можне пати завдання учням розглянути їх та сказати,що зображено на них, порівняти малюнки, знайти спільні ознаки та істотнівідмінностіскласти оповідання замалюнком з використанням своїх спостережень. Користуючись малюнком, розповістипро розвиток рослини чи комахи, виділити істотні ознаки в предметах і явищах,які вивчаються.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">У підручникувміщено кольорові таблиці з якими учні повинні працювати піп час вивчення тем«Рослини», «Тварини», “Охорона рослин".

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Передстаттями вміщено запитання і завдання для виявлення життєвого досвіду учнів.активізації їх пізнавальної діяльності: здобутих знань перед тим, якознайомлювати з новою темою, щоб створити проблемну ситуацію і зацікавити назапитання.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Важливонавчити другокласників самостійно працювати з підручником у класі і вдома.Потрібно привчити дітей давати повні відповіді на запитання, пов’язувати змістпрочитаного з власними спостереженнями і поповнювати його. Слід рекомендуватиучням вибирати із статей матеріал по поставлених запитань. Тоді вони кращезапам’ятають основний матеріал по поставлених запитань і навчаться працювати зтекстом.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Але робота зпідручником не передбачає різноманітну пізнавальну діяльність учнів. Томупропонуємо використання різноманітних форм роботи для підвищення активізаціїнавчальної діяльності учнів на прикладі теми «Звірі » при вивченнірізних пір року.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">III.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ І ФОРМ РОБОТИ.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Науроках природознавства вчитель в поєднанні з іншими методичними прийомами можевикористовувати різноманітні загадки, цікаві завдання, кросворди, вірші, казки,оповідання про звірів: проводитиігри, ігри — подорожі,вікторини,хвилинки цікавого тощо, залежно від. мети уроку, змісту навчального матеріалу,знань учнів та ін.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Всеце дуже зацікавлює дітей, дає їм більш поширені знання, вони краще і швидшезапам’ятовують матеріал.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Віграх діти виконують різноманітні пізнавальні завдання.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Пізнавальнізавдання в іграх на матеріалі природи можуть бути найрізноманітнішими іпередбачати закріплення уявлень про предмети і явища природи розвиток умінь,порівнювати предмети, виділяти основні і другорядні ознаки їх, здійснюватикласифікацію предметів, встановлювати логічну послідовність подій та ін.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Приповторенні іноді пропонується гра, коли вчитель називає предмети, серед якихтреба визначити ті, які поставлені за умовою.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Наприклад,вчитель називає звірів, серед них треба виділити тих звірів, які впадають взимову сплячку. Подібні ігри допомагають не тільки виявити знання, а. йвиробляють уважність.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Дужецікавими є ігри — подорожі. Наприклад, вивчаючи тему " Звірі весною",можна провести цікаву «подорож» в весняний ліс. Піп час подорожівикористовують стінні таблиці і картини, діапозитиви, фрагменти діафільмів,натуральні об’єкти, які допомагають конкретизувати уявлення. Подача матеріалу увигляді подорожі збуджує емоції дітей, розширює кругозір. Отже гра і світцікавого не перестають впливати на розвиток дитини в навчальному процесі школи.Гра допомагає активізувати навчальний процес, розвиває спостережливість дітей,увагу, пам’ять, мислення, збуджує інтерес до навчання. Урізноманітнення видівроботи із застосуванням гри або використанням цікавого матеріалу знімає втому,гальмівні процеси  мозку, загострюєпам’ять.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Длярозвитку кмітливості дітей широко використовують загадки. Вони дають не повнийале досить точний опис предметів або явиш природи. Навколишній світ дає великіможливості для створення різних загадок про рослин, тварин, явища природи.Загадки можна використати на різних етапах уроку. Для цього вчитель заздалегідьпідбирає їх відповідно до теми і мети вивченого матеріалу і визначає на якомуетапі доцільніше їх використати. Можна використовувати  загадки на початку викладання новогоматеріалу, як цікаве введення в світтогопредмета або явища, про які йтимуться на уроці загадки доцільно включати урізноманітні форми роботи.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">На почуття,мислення дитини впливає краса опису процесів, явищприроди і предметів навколишнього світу. Корисно включати врозповідь учителя або під час бесіди уривки з художніх творів, віршів, пісень інавіть казок. Уривки з прози або вірші можна, також використовувати на початкууроку, що підвищує інтерес учнів по виучуваного матеріалу або для закріпленнязнань.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">За допомогоюрізноманітних форм роботи, які здійснюються на основі податкового матеріалу /загадки, оповідання, цікаві завдання, вірші, скоромовки, приказки тощо/,ознайомити учнів з звичками, поведінкою, способом життя звірів, їхню взаємодієюз природою навколишнім світом, показати, яку користь приносять звірі, як людистановляться по них, а також за допомогою цих форм роботи і узагальнити знанняучнів про звірів, розвивати у дітей мислення, увагу, спостережливість, любов доприроди, по наших чотириногих друзів.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Форми роботидля підвищення активізації навчальної діяльності учнів можна використовувати навсіх етапах уроку: при подачі нового матеріалу, вивченні, узагальненні матеріалуз метою закріплення і узагальнення здобутих знань, також для поглиблення ірозширення їх.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">А такожвикористання природної допитливості дитини є одним з найперших обов'язківучителя.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Ознакамизахоплення дітям даною темою стають приклади учнівських робіт, щодемонструються по класній кімнаті.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">IV.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU"> 1 <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">КЛАС

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Дослідженнямипсихологів та педагогів доведено, щопризастосуванні ефективних методів навчання в дітей молодшого шкільного вікуспостерігається високий рівень узагальнення й абстракції і знатність оволодіватизнаннями теоретичного характеру.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Ефективнаробота при вивченню понять потребує своєчасного введення термінів, за допомогоюяких було б можливе формування визначень різних понять. Для міцного іосмисленого засвоєння знань дуже важливо не тільки ознайомлювати дітей зокремими поняттями, а й показувати учням їх групи, класи, категорії в їхпідпорядкуванні, тобто підводити до ознайомлення з системою понять.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Так, вже впершому класі діти знайомляться із поняттям “звірі ", але в системі понятьпро тварин, яку можна подати у такому вигляді: поняття «тварини» якнайбільш загальне в цій системі об’єднує менш загальні — «свійські і дикітварини», «звірі», «птахи», «риби»,«комахи». У понятті «птахи» у свою чергу об’єднуютьсяпоняття «перелітні і зимуючі птахи», у понятті «звірі» / вдругому класі / — поняття «рослиноїдні, хижі усеїдні»

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Далі,в першому класі, діти знайомляться з темою «Звірі» посезонно, але всистемі понять про тварин.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1.ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">

У підручнику «Віконечко» матеріалу до даної теми дуже мало ійого можна використати лише як наочність — це зображення різних тварин. Томудля вчителя відкривається велике поле діяльності.

Так, при вивченні нового матеріалу для того, щоб фор­муватив учнів поняття «звірі», слід використати метод порівняння.

Фрагмент уроку.

Мета:познайомити дітей іззовнішньою будовою тварин; формувати поняття «птахи»,«звірі»; збагачувати знання учнів про тварин лісу; виховуватидбайливе ставлення до тварин; розвивати довільну увагу, мислення.

Вивчення нового матеріалу.

1.актуалізація знань про тварин.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Діти, дідусь Лісовичок (казковийгерой уроку) хотів би почути від вас назви відомих вам тварин.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

А де ви їх бачили? Що ви  знаєте про їх повадки?

(Названіучнями тварини вчитель демонструє перед класом -це малюнкові зображення іпропонує назвати суттєву (головну ознаку), за якою вони розрізняють тварину.)

2.Розповідь вчителя з використанням наочності.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Далі Лісовичок пропонує розглянутитаблицю із зображенням цих тварин. Назвіть їх. /Лисиця, дятел, бджола. (Додаток№5)

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Все це тварини (повторили).

Визнаєте, що світ тварин, що населяє нашу планету різноманітний. Вони живуть насуші, в землі, деякі пристосувалися до життя у воді. Ось погляньте уважно налисицю. Опишіть її, яка вона, з яких частин складається? (Голова, хвіст,кінцівки, тулуб).

-Вірно,та слід пам'ятати, що частини тіла всіх тварин відрізняються розмірами, формою,окрасом. Погляньте в підручник на стор. 50 і порівняйте їжачка та ведмедя.

3.Вчити учнів поняттям «комахи», «птахи», «звірі».Завдання: розгляньте на таблиці лисицю, назвіть її суттєві ознаки; розгляньтедятла. Порівняйте цих тварин. Чим вони відрізняються між собою? Розгляньте іпорівняйте за зовнішнім виглядом лисицю і білку. Що між ними спільного і що їхвідрізняє

4.Закріпити прийоми класифікації тварин та комах, птахів, звірів.

Надошці вчитель прикріплює зображення різних тварин, а учні класифікують їх.

Дозвірів слід віднести: лося, їжака, тому що їх тіло вкрите шерстю (голками),вони народжують малят і вигодовують їх молоком.

Доптахів — зозуля, її тіло вкрите пір'ям, має дзьоб, крила.

Докомах — мурашку, бджолу. Вони мають шість ніг.

Напідсумок можна використати гру (Хто тут зайвий ?) -дітям пропонується знайти«зайву» тварину і пояснити свій вибір.

Щоб такі уроки не були сухуватими слід використовувати додатковийматеріал.

1.Вводити хвилинки-цікавинки, де діти самі знаходять цікавий матеріал іповідомляють всьому класу. Наприклад, один учень розповів про відмінність міжзайцем-русаком та зайцем-біляком.

2.Конкурс (склади казку) за опорними словами: кігтики, пухнастий хвіст, у дуплах,парашут, дітоньки, додому, свято, злий змій, хлопчик-чарівник.

3. Кращий декламатор вірша про звірів.

4. Розгадування малюнкових кросвордів (додат. №4).

 Дані види роботи не дають учнямбездумно слухати лише вчителя, а й включають їх у навчальний процес, розвиваютьдопитливість, спостережливість, прагнення бути кращим знавцем рідної природи.

При вивченні теми " Тварини зимою, їх охорона" важливоз'ясувати, чому одні звірі впадають в сплячку, а інші — ні.

Дляцього слід роздивитися таблиці, на яких зображені звірі в тому оточенні, вякому вони живуть. Наприклад, ведмеді ласують малиною, лисиці підкрадаються доздобичі, заєць обгризає кору дерев чи кушів, миша бігає коло стогу сіна. І вжепотім провести бесіду. На підсумок слід провести гру " Хто тут зайвий?" / На дошці написані назви звірів: лисиця, їжак, вовк, білка./

2.Також можна провести сюжетно — рольові ігри, де беруть участь самі діти.Наприклад:

Вчитель:Змінилось життя тварин з приходом зими. Ось яку розмову вдалося підслухати міжсорокою та ведмедем.

-  Ей, Ведмідь, спиш, чи що?

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Хррр?… Заснеш з такою… Чоготобі, скрекотуха?

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Та ось не зрозумію я, чому тебеВедмедем звати? Ну, заєць -біляк, ну птиця глухар — це зрозуміло. А от Ведмідь…

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Ну що таке Ведмідь?

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Ох-хо-хо? Безтолкова ти птиця.“Мед-відь " -' значить той, що " мед куштує".Знаю, де мед влісі схований, тому і ведмідь. Зрозуміло? Ох птиця, спокою не має. Тільки сонсолодкий почав снитися, ніби в лісі дуплисте дерево, а в дуплі мед. І ніхто проте не знає, один я. Ведмідь, знаю. І, ніби-то… Прр. хрр?

Вчитель:чому ведмідь взимку спить ?

2. Заєць і летюча миша.

— Привіт, Вухан — летюча миша ?

— Привіт, Заєць — довгі вуха ?

— Як живеш — поживаєш ?

— Краще всіх живу — горя не знаю ?

— Та як живеш — поживаєш ?

— Краще всіх живу — горя не знаю! Та як же так тобі вдається ?

— Це простіше простого. Коли мені погано, зима там прийшла чи дощ, вітер — я набокову. Сплю та бачу солодкі сни. Деякий рік місяців з 10 просплю.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

Ну, брат, тут я тобі не товариш! Ятак не можу. Якщо й сплю, то й то з відкритими очима. Вчитель: Які ще звірівпадають в сплячку?

3. Синичката білочка.

— Ти чого. Білко, з гнізда не виходиш?

— Я Синичко, тепло бережу. На волі-то холодно, я вхід в гніздо мохом затулила,всі щілини позамазувала. Боюся надвір й ніс висунути.

— А що ж ти їси ?

— Та в мене з літа сухі грибочки запасені, да горішки, ла жолуді, Ось морози йвідсиджу.

Вчитель: Як зимує Білочка? Чому вона не впадає в сплячку.

4. З а єць  та  с ні г ур.

— Заєць білий, куди бігав?

— До села.

— Чому ?

— Трохи сіна підібрати, качан капусти в городі знайти, зелені пощупати.

— І найшов ?

— Як би не так! Сіно піп снігом, зелень під снігом, ж в городі собаки!

— А тепер куди?

— Кору з осики здеру.

— Та вона ж, мабуть, гірка?

— Солодка! Вчора не їв, сьогодні не їв — солодка!

Вчитель: Що їсть Заєць взимку?

Такі розмови допоможуть дітям зрозуміти, що одні звірі зимою сплять,інші запасають корм, треті ведуть активний спосіб життя.

Длязакріплення та систематизації матеріалу проводяться тестові завдання,роздаються картки.

І-1.Взимку всі тварини впадають в сплячку

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">1.<span Times New Roman"">

Білочка запасає на зиму корм.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">2.<span Times New Roman"">

Заєць веде активний спосіб життя.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»">3.<span Times New Roman"">

В сплячку впадають:

ІІ- Запитання до картки:

1. Які звірі впадають в сплячку?

2. Чому білочка не впадає в сплячку?

3. Що їсть заєць взимку?

4. Чому ведмідь взимку спить?

 

Зашифровані відповіді.

1.Узимку йому не знайти їжі: сніг закриває рослини, ховаються тварини.

2. Ведмідь, їжак, борсук.

3. Ця тварина запасає на зиму корм.

4. Молоді гілочки кущів, кору дерев.

Т е м у«Тварини весною”доцільно провести в природі, де вчать дітей спостерігати за тваринамибезпосередньо, порівнювати їх. Наприклад, спостерігаючи за птахами дотримуємосяплану:

1. Роздивіться птаха.

2. Назвіть його.

3.Яка у нього голова? Дзьоб?

4.Якийтулуб, крила, хвіст?

5.Чимвкрите тіло?

6.Якого кольору пір’я.?

7. Як співає?

8.Щозмінилося в житті птахи з приходом весни? А от звірів побачити не завждивдається, та про зміни, які прихопить весною в їхнє життя, учнів слідпознайомити.

Фрагмент екскурсії.

М е т а:поглибити знанняучнів про звірів весною, їх пристосування по умов життя в навколишньомусередовищі про зміни в поведінці з приходом весни, на основі відомостей знародної зоології та світоглядних уявлень про тварин, розвиватипозитивно-емоційне ставлення до пізнання навколишнього вміння розповідати;виховувати любов до природи рідного краю, бережливе ставлення до навколишньогосередовища.

 

Пояснення нового матеріалу.

1. Розповідь учителя на тему: світоглядні уявлення про тварин.

— В українців були свої погляди на створення світу та всього живого на землі — ось наприклад, ходить така легенда в народі про створення світу.

»Одного разу пав Бог Лукавому пучку землі і звелів, щоб він кинув цю  пучку на порожнє місце. Кинув Лукавий і з неїутворилася та земля, на якій ми тепер живемо. З тієї пучки, яку дав йому Бог,Лукавий не забув і для себе приховати трошки землі під нігті. Як тількивідійшов від нього Бог, одразу виколупав з-під нігтів порошинки землі і кинув їх  " на простір ". Та з того праху невийшло землі, а постали з нього всі нечисті твари

еще рефераты
Еще работы по педагогике