Реферат: Аналіз Конвенції про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>       

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Львівський національний університет імені Івана Франка

 

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>                     

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Факультет культури і мистецтв                 Кафедра філософії мистецтв                                      

 

 

 

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>                                    

 

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Arial Black';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Контрольна робота з дисциліни Цивільний Захист. 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 13pt; font-family: 'Arial Black';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>В. №11

<span style=«font-weight: bold; font-size: 13pt; font-family: 'Arial Black';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Індивідуальне завдання №1

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Arial Black';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Тема:

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> <span style=«font-style: italic; font-size: 13pt; font-family: 'TimesNewRoman,Italic';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Конвенції про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазн<span style=«font-style: italic; font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а<span style=«font-style: italic; font-size: 13pt; font-family: 'TimesNewRoman,Italic';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ликорабельної аварії, зі складу збройних сил на морі.

 

 

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>      

 

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Виконала

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>студентка групи КМК – 51(с)

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Гуркало Н. С.

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Перевірив

 

 

 

 

<span style=«font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman CYR';» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Львів – 2012

 

 <span style=«font-weight: bold; font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Вступ.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>В

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Україні   її правову основу<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> забезпечення прав особи, котра потерпіла<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> складають <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>на основі <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>положення Конституції України (1996 р.)<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> та Конвенції про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі скл<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ду збро<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>й<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>них сил на морі (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР 114а-03 від 03.07.54, <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>згідно з яким<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>и<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> кожен громадянин має право на життя, праця в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, охорону здоров'я, сприятлив<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>е<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю або майну<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>внаслідок корабельної аварії, або <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>правопорушеннями,<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> які спричинили дану аварії, <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а також внаслідок незаконних дій (або бездіяльності) органів державної влади або їх посадових осіб.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Приховування посадовими особами фактів і обставин, які створюють загрозу для життя і здоров'я людей, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Ці права людини і громадянина, віднесені Конституцією України до розряду невідчужуваних та належних йому від народження, підлягають державному захисту в обов'язковому порядку.

 <span style=«font-weight: bold; font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Аналіз Конвенції про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали<span style=«font-weight: bold; font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі:

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли в корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі — встановлює правила поводження з поранених та хворих під час морської війни, аналогічні правилам, передбаченим Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>У конвенції регламентується, що корабельна аварія — катастрофа, яка сталася з судном, зазвичай призводить до його сильного руйнування або загибелі.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Під аварією корабля розуміють повне або часткове затоплення судна, пошкодження значущих частин судна або порушення плавучості, які сталися в результаті впливу зовнішніх і внутрішніх факторів або об'єктів. (стаття 1).

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Однак нерідко в безодню океану разом з судном йде і таємниця трагедії з

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>гиблого корабля. У таких випадках люди схильні віднести катастрофу до «непер<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>е<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>борним силам морської стихії» і всіляким «непередбачених на море випадков<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>о<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>стям».

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Тому, ця Конвенція застосовується до поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, що належать до таких категорій:

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>1) особового складу збройних сил сторони конфлікту,  а  також членів  ополчення  або добровольчих загонів,  які є частиною таких збройних сил;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>2) членів інших ополчень  та  добровольчих  загонів,  у  тому числі членів організованих рухів опору,  які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй  території  або  за  її  межами, навіть якщо цю територію окуповано,  за умови, що ці ополчення або добровольчі  загони,  у  тому  числі  організовані   рухи   опору, відповідають таким умовам:

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>a) ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>b) вони  мають  постійний  відмітний знак,  добре помітний на відстані;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>c) вони носять зброю відкрито;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>d) вони  здійснюють  свої  операції  згідно  із  законами  та звичаями війни;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>3) членів  особового  складу  регулярних  збройних  сил,  які заявляють про свою відданість  уряду  або  владі,  що  не  визнані державою, яка їх затримує;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>    4) осіб,  які  супроводжують  збройні  сили,  але фактично не входять до їхнього складу,  наприклад цивільних  осіб  з  екіпажів військових  літаків,  військових  кореспондентів,  постачальників, особового  складу  робочих  підрозділів   або   служб   побутового обслуговування  збройних  сил,  за  умови,  що вони отримали на це дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>    5) членів екіпажів суден торговельного флоту,  у  тому  числі капітанів,  лоцманів та юнг, а також екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту,  які  не  користуються  більш  сприятливим режимом згідно з будь-якими іншими положеннями міжнародного права;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>    6) жителів  не  окупованої території,  які під час наближення ворога озброюються,  щоб чинити опір силам  загарбника,  не  маючи часу  сформуватися в регулярні війська,  за умови,  що вони носять зброю відкрито й дотримуються законів та звичаїв війни. Необхідність гарантій забезпечення встановлення імен загиблих і їх імперативність, враховуючи, що людина, її права і свободи є вищою цінністю, бачаться в наступному: масштаби і обсяги антропогенної діяльності людини охопили практично всю біосферу, включаючи водний простір. Причини загибелі торгових суден у наш час досить різноманітні, численні й нерідко незвичайні, буквально від неправильно спожитого слова в команді і кинутого на судні недопалок сигарети до нападу на судно меч-риби і попадання в танкер блискавки.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> 

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Очевидно

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>, <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>що<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>створення суспільно-політичних, організаційних, економічних, соціальних і правових умов, при яких не може бути прийнята жодна програма розвитку і розміщення продуктивних сил, не можуть бути початі ні один експеримент або будівництво якого б то ні було об'єкта, якщо це спричиняє зниження рівня безпеки і ступеня захищеності людей, якими б намірами і обставинами вони ні диктувалися, тобто попередження НС різного характеру внаслідок корабельної аварії і підвищення сталого функціонування об'єктів соціально-економічного призначення і всієї інфраструктури. Сподіватися — це означає прагнути до кращого. Потерпілий корабельної аварії, позбавлений всього після катастрофи, може і повинен зберігати надію, адже його можуть урятувати.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Наприклад, у  

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ст.15<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> говориться, <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>що поранених,  хворих  та  осіб,  які  зазнали  корабельної <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>аварії,   узято  на  борт  нейтрального  військового  корабля  або нейтрального військового літака,  то  забезпечують  їхню  подальшу неучасть у воєнних діях, коли цього вимагає міжнародне право.<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> Очевидно, що <span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>раптово <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>потерпілий<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>поставлений перед дилемою: жити або померти, і він повинен зібрати всі свої сили, свою волю до життя, все мужність для боротьби проти відчаю».<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> Згідно моєї думки, основними речами, необхідними людині, п<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>о<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>терпілого аварії в океані, є предмети, які допомагають вижити до прибуття рятувальників. У ст. 17   вказано, що усі витрати на  госпіталізацію  та  інтернування  покладаються на державу,  від якої залежать поранені,  хворі чи особи, які зазнали корабельної аварії.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Основна причина більш високої оцінки сигнальних коштів порівняно з предметами підтримки життя (їжею і водою) полягає в тому, що без засобів сигналізації майже немає шансів бути знайденими і врятованими» До того ж у більшості випадків рятувальники приходять в перші тридцять шість годин, а л

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ю<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>дина може прожити цей період без їжі і води.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Конвенція також  застосовується в усіх випадках часткової або повної ок

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>у<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>пації території  однієї  з  Високих  Договірних  Сторін, навіть якщо цій окупації не ч<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>и<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ниться жодний збро<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>й<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ний опір. Цікаво, що велике значення у Конвенції надається діяльності невідомчої лорганізації Червоному Хресту, і наприклад, щоб такі судна Червоного Хреста, не були пошкоджені ворогуючими сторонами, їх кораблі мають відповідні ознаки: описані в статтях 22, 24, 25 та 27, чітко позначаються таким ч<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>и<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ном:

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> 

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>a<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>) усі зовнішні поверхні повинні бути білими;

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>b) один   чи   більше   темно-червоних  хрестів  якнайбільших розмірів малюють фарбою й роблять видимими на кожному боці корпуса й   на  горизонтальних  поверхнях  таким  чином,  щоб  забезпечити найліпшу видимість з моря і з повітря.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Звичайно

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>, <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>що<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>є<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>проблема<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ворожнечі<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>між<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>державами<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>,<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>але<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>у<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt; text-decoration: underline;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ст<span style=«font-size: 13pt; text-decoration: underline;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>. 19  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>сторони<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>конфлікту<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>реєструють<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>якомога<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>скоріше<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>стосовно<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>кожної<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt; text-decoration: underline;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>особи<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>,  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>яка<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>зазнала<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>корабельної<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>аварії<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>,  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>пораненого<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>,  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>хворого<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>або<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt; text-decoration: underline;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>померлого<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>супротивної<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>сторони<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>,  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>які<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>потрапляють<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>до<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>них<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>,  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>будь<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>-<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>які<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt; text-decoration: underline;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>подробиці<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>,   <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>що<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>можуть<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>допомогти<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ідентифікувати<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>цих<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>осіб<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>.  <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Ці<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt; text-decoration: underline;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>реєстраційні<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>дані<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>по<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>можливості<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>повинні<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»> <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>містити<span style=«font-size: 13pt;» lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>: <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>назву держави, від якої залежить особа; <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>армійський, полковий, особовий чи серійний номер; <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»> прізвище; <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ім'я чи імена; <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>дату народження; <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>усі інші подробиці,  відображено в посвідченні особи чи на ідент<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>и<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>фікаційному жетоні; <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>дату й місце взяття в полон або смерті; <span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>подробиці,  що  стосуються  поранень,  хвороби  чи причини

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>смерті.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Зазначену вище  інформацію  якомога  скоріше   передають   до описан

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>о<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>го  в  статті  122  Женевської  конвенції  про поводження з військовополоненими  (  995_153  )  від  12   серпня   1949   року  Інформаційного бюро,  яке пер<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>е<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>дає цю інформацію державі,  від якої  залежать  ці  особи,  за  посередництва  держави-покровительки   й  Центрального агентства у справах військовопол<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>о<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>нених.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Конвенція також  застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території  однієї  з  Високих  Договірних  Сторін, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір. У статті 7 регламентується, що  поранені, хворі та особи, які зазнали корабельної аварії, так само як медичний і духовний персонал, за жодних обставин не можуть відмовлятися частково або повністю від прав,  гарантованих їм цією Конвенцією  та  спеціальними  угодами,  зазначеними  в  попередній статті, якщо такі будуть.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>        У статті 8 вказано, що ця конвенція  застосовується  за  сприяння  та  під контролем держав-покровительок,  на  які   покладено   обов'язок   охороняти інтереси  сторін  конфлікту.  Із  цією метою держави-покровительки можуть  крім  свого  дипломатичного  та  консульського   персоналу призначати  делегатів  із  числа своїх громадян або громадян інших нейтральних держав.  Призначення цих делегатів підлягає  схваленню державою, в якій вони будуть виконувати свої обов'язки.

 <span style=«font-weight: bold; font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Висновок

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Залишаючи так звані «непереборні сили морської стихії» (урагани, што

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>р<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ми, тумани, плаваючі льоди і пр.) осторонь і вдумавшись у обставини загибелі судів, описаних у Конвенції, мимоволі можна прийти до висновку, що переважна більшість катастроф на морі сталося з вини самих людей, за їх пом<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>и<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>лок.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Результатом помилок людини у сфері суднобудування і мореплавання вия

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>лялися: неправильні інженерні рішення в проектуванні судна (помилки в розр<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>хунку його морехідних якостей) і в технології його споруди, неправильна нава<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>н<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>таження і баластування, перевантаження судна, порушення елементарних правил при перевезенні небезпечних вантажів, порушення норм експлуатації, недотр<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>и<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>мання і порушення правил попередження зіткнень суден у морі, втрата пильності, експлуатація свідомо непридатних для плавання суден, експлуатація суден, уко<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>м<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>плектованих некваліфікованими капітанами і екіпажами, використання під час плавання застарілих і неточних карт і інших навігаційних посі<span style=«font-size: 13pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>ників.

<span style=«font-size: 13pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Сучасна наука і морська експертиза дозволяють точно встановити причину більшості що відбуваються на море катастроф і зробити відповідні висновки, а вище згадана Конвенція дозволяє забезпечити права потерпілих внаслідок аварії.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 10pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Література:

 <span style=«font-weight: bold; font-size: 10pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Бикова О.В. та ін. Основи цивільного захисту: Навч. посібник; за заг. ред. канд. іст. наук М.В. <span style=«font-weight: bold; font-size: 10pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазна-ликорабельної аварії, зі складу збройних сил на морі.