Реферат: Отчёт по летней практике на УГППС "УкрПочта"

Міністерство транспорту та зв’язку України

ОНАЗ ім. О. С. Попова

Інститут Економіки та Менеджменту

<span Tahoma",«sans-serif»;color:black">З

<span Tahoma",«sans-serif»;color:black;mso-ansi-language:X-NONE">вітз <span Tahoma",«sans-serif»; color:black">літньої <span Tahoma",«sans-serif»;color:black;mso-ansi-language:X-NONE">практикина<span Tahoma",«sans-serif»; color:black">

<span Tahoma",«sans-serif»;color:black;mso-ansi-language:X-NONE"> УДППЗ «УкрПошта»

Виконав:

студент гр. ЕП – 4.1.02

Запорожець Денис

Перевірив:

Грицуленко С.І.

Одесса 2006

Зміст

Загальні положення про підприємства. Положення про підприємство зв`язку.Організаційна структура підприємства.Призначення функціональних відділів (економіки, організації праці і ринкових відносин, кадрів, капітального будівництва, бухгалтерії, маркетингу, відділу технологій фінансів і економічного аналізу).Призначення виробничих відділів поштового зв`язку.Склад і призначення устаткування відділів.Вивчення технологічних процесів на підприємствах зв`язку.Вивчити форми звітності підприємства.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Загальні положення пропідприємства. Положення про підприємство зв’язку

      Поштовий зв'язок є однією з пріоритетних іважливих підгалузей зв'язку в Україні, основна мета функціонування якогополягає у наданні користувачам, органам державної влади, місцевогосамоврядування, оборони й безпеки держави широкого спектру послуг, зорієнтацією на задоволення їхніх потреб у ринкових умовах.

Основними засадамидіяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є:

захист інтересів користувачів; надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості; доступність до ринку послуг поштового зв'язку; законодавче регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв'язку; забезпечення прав користувача на таємницю інформації; забезпечення прав операторів поштового зв'язку.

Становлення і розвитокпоштового зв'язку України відбувається згідно із законодавством України, актамиВсесвітнього поштового союзу, а також державними програмами розвитку.

Основні підходи доподальшого розвитку поштового зв'язку, особливості його структурної перебудови,принципи регулювання, стратегія розвитку поштового зв'язку, а також засадидіяльності в ринкових умовах визначені Концепцією розвитку зв'язку в Україні до2010 року, прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р.№2238.

            Стратегічною метою державної політики щодо поштовогозв'язку України є задоволення потреб суспільства у послугах поштового зв'язкувизначеного рівня якості. Загальна політика щодо поштового зв'язку на найближчуперспективу полягає в подальшій оптимізації мережі поштового зв'язку,вдосконаленні поштових маршрутів, переході до комплексної механізації таавтоматизації виробничих процесів на всіх ланках технологічного процесу (відприймання до вручення поштових відправлень), створенні автоматизованоїінформаційно-технологічної системи поштового зв'язку, наближення термінівдоставки поштових відправлень до світового рівня.

            Стратегією розвитку поштового зв'язку України на періоддо 2010 року передбачається:

Проведення структурних перетворень (реструктуризація, лібералізація та формування ринку послуг) для прискорення розвитку поштового зв'язку в ринкових умовах; Забезпечення послугами поштового зв'язку відповідного рівня якості органів державної влади та місцевого самоврядування, а також населення та суб'єктів господарювання.

Основними пріоритетамирозвитку поштового зв'язку загального користування є:

Впровадження нових видів послуг та нових технологій оброблення, перевезення і доставки усіх видів поштових відправлень на основі комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів у поштовому зв'язку, а також використання швидкісних видів транспорту; Наближення рівня якості послуг поштового зв'язку до європейських і світових стандартів. <span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: UK;mso-bidi-language:AR-SA">

Організаційнаструктура підприємства.

1. Начальник ЦПЗ № 5

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-bidi-font-weight:bold; mso-bidi-font-style:italic">1.1.

Штат при керівництві начальника ЦПЗ №5

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.1.<span Times New Roman""> 

Головний бухгалтер
1.1.1.1. Бухгалтерія

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.2.<span Times New Roman""> 

Відділ фінансів та економічного аналізу

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.3.<span Times New Roman""> 

Відділ з організації праці та заробітної плати

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.4.<span Times New Roman""> 

Відділ обліку, підготовки, аналізу та рухукадрів

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.5.<span Times New Roman""> 

Виконавець з питань МП, ЦО та НС

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.6.<span Times New Roman""> 

Виконавець з питань пожежної безпеки

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.7.<span Times New Roman""> 

Юристконсульт

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.8.<span Times New Roman""> 

Начальник дільниці з надання послугБіляївського району

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-bidi-font-weight:bold; mso-bidi-font-style:italic">1.1.9. 

Начальник дільниці з надання послуг Іванівськогорайону
<span Arial",«sans-serif»; color:black;mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.10  Начальник з надання послуг Іллічівськогорайону<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.11.<span Times New Roman""> 

Начальник дільниці з надання послугКомінтернівського району

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.12.<span Times New Roman""> 

Начальник дільниці з надання послугОвідіопольського району

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.13.<span Times New Roman""> 

Начальник дільниці з надання послугРоздільнянського району

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.14.<span Times New Roman""> 

Начальник дільниці з надання послуг Одесамісто

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.15.<span Times New Roman""> 

Начальник виробничої дільниці

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.15.1.<span Times New Roman"">

Дільниця оброблення письмової кореспонденції

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.15.2.<span Times New Roman"">

Дільниця з оброблення та обміну пошти

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.15.3.<span Times New Roman"">

Цех з оброблення міжнародної пошти

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.1.15.4.<span Times New Roman"">

Дільниця з експедирування періодичних видань

1.2.  Заступникначальника

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.1.<span Times New Roman""> 

Група періодичних видань

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial">1.2.2.<span Times New Roman""> 

Пункти поштового зв'язку з приймання передплати

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.2.1.<span Times New Roman""> 

Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № 1

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.2.2.<span Times New Roman""> 

Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № 2

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.2.3.<span Times New Roman""> 

Пункт поштового зв'язку з приймання передплати№ З

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial">1.2.2.4.<span Times New Roman""> 

Пунктпоштового зв'язку з приймання передплати № 4
<span Arial",«sans-serif»; color:black;mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.2.5.Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № 5

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.3.<span Times New Roman""> 

Відділ з питань маркетингу та реалізаціїпослуг

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.4.<span Times New Roman""> 

Бізнес-центр

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.5.<span Times New Roman""> 

Груп па умовних цінностей

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.6.<span Times New Roman""> 

Роздрібна база

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.2.7.<span Times New Roman""> 

Група з забезпечення експлуатаційнимиматеріалами

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial">1.2.8.<span Times New Roman""> 

Їдальня                           

       1.3.Заступникначальника з технічних питань

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.3.1.<span Times New Roman""> 

Електромеханічна дільниця

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.3.2.<span Times New Roman""> 

Газова котельна

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.3.3.<span Times New Roman""> 

Група експлуатації споруд

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.3.4.<span Times New Roman""> 

Господарча група        :

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.3.5.<span Times New Roman""> 

Група інформаційних технологій

1.4.  Заступникначальника з питань технології надання послуг
1.4.1. Відділ технології з надання послуг         '

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.4.1.1.<span Times New Roman"">

Група з експлуатації та виробничих питань

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.4.1.2.<span Times New Roman"">

Головна каса

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.4.1.3.<span Times New Roman"">

Диспетчерська служба

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;color:black; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">1.4.1.4.<span Times New Roman"">

Дільниця з обробки та контролю первинноїдокументації

                         <span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-ansi-language:RU;mso-bidi-font-weight: bold;mso-bidi-font-style:italic">1.4.1.5.

Контрольно-довідкова дільниця<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; mso-fareast-language:UK;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight:bold; mso-bidi-font-style:italic">

Головнізавдання маркетингової діяльностіУкрпошти:

• поліпшення характеристик таякостінадання існуючих послуг;

• оптимізація бізнес портфеляпослугпідприємства;

• створення автоматизованихробочихмісць, що допомагає скоротити часобслуговуванняспоживачів,підвищитиякість обробки інформації таскоротитивитрати;

• побудова ефективноїлогістичної системи задля зменшення витрат та підвищення якості надання послугпоштового зв’язку;

• розвиток і реалізація новихконкурентнихпослуг.

Маркетингова діяльністьспрямована надосягнення таких результатів:

• просування іміджу пошти яксучасногоконкурентного підприємства;

• збільшення доходів таскорочення витрат;

• підвищення якості такультуриобслуговування;

• формування конкурентногоасортиментупослуг відповідно до існуючого тапрогнозованого попиту;

• забезпечення надійностіпослуг.

Особливу увагу приділяєтьсяпитаннямзростання конкурентності тарифів та створеннявигідних для клієнтівумов надання послуг.Вивчення потреб споживачів та відстеження розвиткуринків, на яких працює Укрпошта,

дає змогу пропонувати клієнтамякісні послуги, використовуючи розгалужену поштову мережу, технологічніпотужності та досвід роботи підприємства на фінансовому, телекомунікаційному талогістичному ринках.

Співпраця з корпоративнимиклієнтами базується на взаємовигідних довготривалих стосунках. Утриманняіснуючих та залучення нових споживачів – один з основних напрямківроботи маркетингу.Важливими факторами єрозвиток та постійне удосконалення програмлояльності,спрямованих на утримання клієнтівта розвиток довготривалихвідносин з ними.

Відповідно до рішенняПекінського та Бухарестського конгресів ВПС підприємство активізувалодіяльність щодо встановлення стандартів якості, що застосовуються у п’ятиобластяхуніверсальної поштової служби. Починаючи з2000 року, розробленота вдосконалено стандарти якості пересилання письмової кореспонденції, за якимипостійно здійснюється моніторинг на різних рівнях.

Для моніторингу якостіпересилання письмової кореспонденції застосовуються різні методи перевірки, утому числі система діагностичного контролю. За допомогою тестових листів, якіпересилаються територією України, підприємство має можливість відслідковувативсі етапи пересилання листів (виймання із поштових скриньок, перевезення,оброблення та доставка). За результатами контролю вдосконалюється виробничийпроцес пересилання поштових відправлень з метою підвищення якості.

Щорічно, під час проведенняЄвропейського тижня якості, підприємством практикуєтьсяопитування споживачівз метою визначенняїхньої задоволеності. Споживачам пропонується оцінитиперелік показників за п`ятибальною системою.

УДППЗ “Укрпошта” активізувалоінноваційну діяльність у межах реалізації Національної програми інформатизаціїУкраїни. Ведетьсяцілеспрямована робота зі створення в об’єктахпоштового зв’язкуІнтернет-пунктів задля забезпечення доступу широких верств населеннядо всесвітньоїінформаційної мережі. Нині у філіалах підприємства діють 84 таких пункти, передбачаєтьсязбільшення їхньої кількості у майбутньому.

Міжнародна діяльність Укрпоштиспрямована на зміцнення відносин з поштовими

адміністраціями зарубіжнихкраїн для безперешкодного та ефективного функціонування

всесвітньої поштової мережі.Для реалізації цих планів Укрпошта використовує можливості міжнародних тарегіональних організацій, встановлює багатостороннє та двостороннєспівробітництво, використовує досвід інших поштових адміністрацій.

Спеціалісти Укрпошти берутьактивну участьу роботі таких міжнародних організацій з питаньпоштового зв`язку:

• Всесвітній поштовий союз(ВПС) (Українає членом з 1947 року);

• Регіональна співдружність угалузі зв`язку (РСЗ) (Адміністрація зв’язку України є

членом з 1991 року);

• Рада операторів поштовогозв`язку РСЗ(УДППЗ “Укрпошта” є членом з 2001

року);

• Асоціація європейськихдержавнихпоштових операторів “ПостЄвропа”(УДППЗ “Укрпошта” єчленом з 1994року);

• Міжнародний Союз зі спорту,культурита міжнародного туризму у секторіпошти тателекомунікацій(СКІПТ) (УДППЗ“Укрпошта” є членом з 2003 року).

Спеціалісти УДППЗ “Укрпошта”очолюютьСпеціальну групу з питань упровадження фінансової системиВсесвітнього поштового союзу, є членами багатьох проектних груп Ради

поштової експлуатації, зокрема“Якість служби”, “Група дій з поштової безпеки”, “Поштові фінансові служби”,“Кінцеві витрати”, “Підтримка митниці” та інших.

На регіональному рівніУкрпошта багатороків очолює Секцію №1 Ради операторів поштовогозв’язку РСЗ “Якість міжнародної поштової мережі”, відіграє провідну роль середкраїн РСЗ з питань підвищення якості послуг.

Оскільки для розвиткупідприємства потрібні інвестиції, у 2005 році проведено велику роботу, абизаручитися технічною та фінансовою допомогою з боку світових та європейських

фінансово-кредитних установ.У 2005 році завершенореалізацію проекту “Створення системи реєстрації і контролюпроходження пошти вУкраїні” із залученнямкоштів Фонду підвищення якості Всесвітньогопоштового союзу,згідно з яким Україна отримала протягом 2002-2005 років понад 400тисяч доларів США.

Завершилася реалізація проектуз удосконалення системи поштової логістики в Україні, що

здійснювався спільно зкомпанією “Сіменс”. У 2005 році Укрпоштою спільно із Всесвітнім поштовим союзомукладено угоду щодо використання програмного продукту “Міжнародна фінансовасистема”, що сприяло обміну електронними переказами з багатьма поштовимиадміністраціями світу.

Організація обміну грошовимипереказамиспрямована не тільки на задоволення потреб

трудових мігрантів, яких (заданими ВерховноїРади України) за кордоном налічується більше як 2мільйони осіб. Розвиток бізнесу усфері міжнародного переказугрошей такожпов’язаний з необхідністю підвищення конкурентоспроможностіУкрпошти. Це особливоважливо напередодні вступу України до Світовоїорганізації торгівлі та відкриття ринкупоштових послуг для приватнихта іноземнихоператорів.

Для підкреслення ролі пошти устворенніінформаційного суспільства в м. Туніс,

під час другого етапуВсесвітнього саміту зпитань інформаційного суспільства, відбулась

урочиста церемоніяспеціального погашеннямарки, випущеної в ознаменування цієї події.

У 2005 році УДППЗ “Укрпошта”наданопочесне право приймати наступну Пленарну

Асамблею ПостЄвропи у м.Києві.Зміцненню міжнародних зв’язків допомагають неформальнівідносини, які встановилисязавдяки участі команди УДППЗ“Укрпошта” ізВінницької дирекції у спортивних змаганняхміжкомандами поштових адміністрацій. Так,команда УДППЗ“Укрпошта” отрималапризове місце у фінальній грі турніру з футболу утравні 2005 року на о.Мальта серед командАдміністрацій зв’язку Італії, Франції, Хорватії.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; mso-fareast-language:UK;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight:bold; mso-bidi-font-style:italic">

Форма №1 – Баланс

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language: RU;mso-fareast-language:RU">Актив

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">код рядка

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">на початок звітн. періоду

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">На кінець звітн.періоду

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">А

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">Б

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">1

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">2

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">I.Необоротні активи

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">Нематеріальні активи:

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">залишкова вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">010

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">первісна вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">011

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">накопичена амортизація

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">012

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Незавершене будівництво

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">020

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Основні засоби:

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">залишкова вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">030

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">51 300

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">46 674

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">первісна вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">031

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">245 367

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">245 367

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">накопичена амортизація

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">032

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">194 067

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">198 693

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Довгострокові фінансові інвестиції:

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black; mso-fareast-language:RU">які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">040

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">інші фінансові інвестиції

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">045

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Довгострокова дебіторська заборгованість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">050

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">9 102

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">9 102

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Відстрочені податкові активи

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">060

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Гудвіл

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">065

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Інші необоротні активи

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">070

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Усього за розділом I

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">080

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">60 402

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">55 776

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">II. Оборотні активи

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">Запаси:

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">виробничі запаси

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">100

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">90 681

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">75 719

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">тварини на вирощуванні та відгодівлі

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">110

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">незавершене виробництво

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">120

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">готова продукція

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">130

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">товари

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">140

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">758 427

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">698 939

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">Векселі одержані

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">150

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">чиста реалізаційна вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">160

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">62 319

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">55 205

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">первісна вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">161

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">62 319

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">55 205

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">резерв сумнівних боргів

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">162

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">170

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">1 331

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">552

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">за виданими авансами

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">180

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">56 141

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">64 066

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">з нарахованих доходів

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">190

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">401

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">із внутрішніх розрахунків

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">200

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Інша поточна дебіторська заборгованість:

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">чиста реалізаційна вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">210

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">3 538 928

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">9 426 629

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">первісна вартість

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">210,1

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">3 538 928

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">9 426 629

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">резерв сумнівних боргів

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">210,2

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Поточні фінансові інвестиції

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">220

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">0

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Грошові кошти та їх еквіваленти:

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language:RU">в національній валюті

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">230

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">39 888 203

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">18 344 635

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">в іноземній валюті

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">240

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU"> 

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">5 075

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Інші оборотні активи

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">250

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">19 353

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">16 332

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">Усього за розділом II

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">260

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">44 415 383

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">28 687 553

<span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-fareast-language: RU">III. Витрати майбутніх періодів

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-fareast-language: RU">270

<span Arial CYR",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU">1 394

еще рефераты
Еще работы по нероссийскому законодательству. микроэкономике, экономике предприятий, предпринимательству