Реферат: Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

<span Bookman Old Style",«serif»">ФАКТОРИ, ЩО

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">ВПЛИВАЮТЬНА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Уже відсвяткували свій десятирічний ювілей перші вУкраїні малі підприємства (ті, що зуміли вижити), підросли діти першихукраїнських підприємців, а суспільство ще й досі вагається і не може відповістина запитання, чи потрібен Україні малий бізнес і чи можлива трансформаціяекономіки України без підприємців малого бізнесу.

<span Bookman Old Style",«serif»">Тапрактичну відповідь на це запитання ми маємо, що засвідчується даними офіційноїстатистики, згідно з якими у сфері малого підприємництва в Україні діє:<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">151,4 тис. малих підприємств із загальною чисельністюпрацівників 1,032 млн. чол.;

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">4,7 тис. спільних підприємств із загальною чисельністюпрацівників 95 тис. чол.;

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">35,5 тис. фермерських господарств із загальною чисельністюпрацівників 67 тис. чол.;

v<span Times New Roman"">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">930 тис. індивідуальних підприємців, що працюють безстворення юридичної особи.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Отже,по Україні в сфері малого підприємництва зайнято понад 2,1 млн. чол., авиробляється в малому секторі економіки 7% ВВП. На 1000 чоловік населення маємо3 малих підприємства. Це краплина в морі.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">В<span Bookman Old Style",«serif»"> Україні мале підприємництво — цеекзотика і хобі відчайдушних людей.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Стан розвитку малого підприємництва

<span Bookman Old Style",«serif»">
<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">в розвинутих країнах світу і в Україні:<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Показники

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">США

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Японія

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Велико-

<span Bookman Old Style",«serif»">
<span Bookman Old Style",«serif»;font-weight:normal">британія<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Італія

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Німеч-

<span Bookman Old Style",«serif»">
<span Bookman Old Style",«serif»;font-weight:normal">чина<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Франція

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»;font-weight:normal">Україна

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Кількість МП (тис.)

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»;font-weight:normal">19300

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">6450

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">2630

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">3920

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">2290

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">1980

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">151,4

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Кількість МП на 1000 чол. населення

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">74,2

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">49,6

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">46

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">68

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">37

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">35

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">3

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Зайнято в МП млн. чол.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">70,2

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">39,5

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">13,6

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">16,8

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">18,5

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">15,2

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">2,1

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Частка МП у загальній кількості зайнятих (%)

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">54

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">78

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">49

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">73

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">46

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">54

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">8,0

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">Частка МП у ВВП (%)

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">50--55

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">52--55

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">50--53

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">57--60

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">50--54

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">55--62

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; font-weight:normal">7,0

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»;font-weight:normal">Джерело: Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. 1999. № 3. С. 49, 59.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Застаном розвитку малого підприємства Україна в десятки разів відстає від країнЄС. Нас значно випереджають за всіма показниками розвитку малого підприємстваПольща, Словенія, Чехія, Росія, Естонія та інші посткомуністичні держави.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Дослідження фахівців багатьох національних, міжнароднихурядових і неурядових організацій, таких, наприклад, як Міжнародна фінансовакорпорація, Міжнародний центр перспективних досліджень,Координаційно-експертний центр об'єднань підприємців України, Українськийнезалежний центр політичних досліджень, Спілка підприємців малих, середніх таприватизованих підприємств України, Гарвардський університет міжнародногорозвитку, а також науковців Національної академії України та вітчизняних вищихнавчальних закладів, дають більш-менш узагальнюючу картину перешкод, котрістримують і гальмують розвиток підприємництва в Україні.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Зарезультатами соціологічних досліджень МФК та анкетування малих приватнихпідприємств, які проводив Центр соціальних експертиз і прогнозів Інститутусоціології, проблеми і перешкоди для розвитку малого бізнесу в Україні можутьбути розподілені на кілька категорій.

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon">Законодавчі та адміністративні фактори.

<span Bookman Old Style",«serif»">Цефактори, пов'язані із законодавством України та податковою системою, або,іншими словами, перешкоди, створені державою, які включають:

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">високіподатки (на що вказали 97% респондентів);<span Bookman Old Style",«serif»">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">великакількість різних податків (86% респондентів);<span Bookman Old Style",«serif»">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">часті зміни до вимог податкової звітності (77%респондентів);<span Bookman Old Style",«serif»">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">велика кількість видів підприємницької діяльності, якіпідлягають ліцензуванню <span Bookman Old Style",«serif»">(42%) та заскладна процедура отриманняліцензій (16%);<span Bookman Old Style",«serif»">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">заскладнапроцедура реєстрації підприємства (41%);<span Bookman Old Style",«serif»">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">частіперевірки державними органами (38% респондентів);<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon">Ринкові умови

<span Bookman Old Style",«serif»">Фактори,пов'язані з підприємницькою діяльністю взагалі: — низький попит на продукцію(57% респондентів);

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">неплатежі з боку клієнтів (57%опитаних);

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">труднощі з отриманням кредиту (52%);

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">тиск з боку кримінальних елементів(30%);

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">труднощі з конвертацією валюти (28%);

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">нестача ділової інформації (24%) табрак управлінських знань (19%).

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Результатиопитування показують, що незважаючи на загальну важку макроекономічну ситуаціюта фінансову кризу 1998 року серед чотирьох найчастіше згадуваних проблемнайсерйознішими залишаються саме проблеми бюрократичного характеру та ті, щопов'язані з державним управлінням. Такі результати і висновки наводятьдослідники Міжнародного центру перспективних досліджень (графіки 1 і 2).

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Недодає оптимизму і прогноз змін у динаміці розвитку малого підприємництва. Можназробити висновок, що малі підприємства навряд чи зможуть вирішити такі проблемивласними силами і самостійно подолати перешкоди, що постають перед ними. Вонималі, вразливі і потребують підтримки, насамперед державної.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Зверну

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">вш<span Bookman Old Style",«serif»">ись до словників щодо тлумачення слів«підтримати», «підтримка» <span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">можна <span Bookman Old Style",«serif»">зраді<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">ти<span Bookman Old Style",«serif»"> за наш малий бізнес, бо сподівання надержавну підтримку поширюються на такі кроки держави:<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">«підтримати, не дативпасти»;<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">«подати допомогу,посприяти»;<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">«схвалити, виступити назахист»;<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman"">

<span Bookman Old Style",«serif»">«недати припинитись, порушитись»;<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman"">

<span Bookman Old Style",«serif»">«бутиопорою».

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Як бачимо, можливості тут неймовірні.Але ж чи є у держави для цього:

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman"">  

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">бажання;<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman"">  

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">необхідність;<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman"">  

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">можливість;<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman"">  

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">механізмпідтримки малого бізнесу.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Виходячиз наявності в Україні певної кількості державних структур, до функцій якихналежить сприяння розвитку приватного, насамперед малого, підприємництва, можнабуло б стверджувати, що держава має бажання, розуміє необхідність, знаходитьможливості і формує механізми підтримки малого підприємництва. З прийняттямЗакону України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року йутворенням Державного комітету України із сприяння малим підприємствам іпідприємництву (травень 1991 року) державна політика щодо малого підприємництваначебто логічно і цілеспрямовано розвивається в напрямку підтримки в Українісектора малого бізнесу. З цією ж метою було створено і центральний органвиконавчої влади — Державний комітет України з питань розвитку підприємництва(29 лютого 1997 року), розроблено концепцію державної політики розвитку малогопідприємництва, програми державної підтримки малого підприємництва і розвиткумалого підприємництва на 1999--2000 роки. Опрацьовано також концепціюНаціональної програми сприяння розвитку малого підприємництва, завдання дореалізації Національної програми розвитку малого підприємництва, концепціюДержавної регуляторної політики. Формально зроблено достатньо, а реально«візок малого підприємства і досі там, де й був».

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Чомутак відбувається?

<span Bookman Old Style",«serif»"> Ось дві думки з цього приводу:<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon">1. Держава повинна мати відповідальність перед МП.

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon">2. МП повинні мати соціальну відповідальність.

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Суспільство має право знати стратегічні задуми держави:чи буде сектор недержавного підприємництва обмежуватись і згортатись, чирозвиватись і зміцнюватись.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Вже неодноразово підкреслювалось, що малий бізнес поки щозалишається екзотичним явищем в економіці України, а середній бізнес — явищемневизначеним.

<span Bookman Old Style",«serif»">Отже,екзотика і невизначеність зумовлюють вихідні дані щодо теоретичного іпрактичного дослідження суті, ролі, місця підприємств малого і середньогобізнесу і можливостей державного регулювання їх діяльності. Як власник державамусить опікуватись ефективністю діяльності власних малих і середніхпідприємств, робити їх конкурентоспроможними, підтримувати підприємництво.Теоретично держава спроможна створювати рівні умови господарювання власним іневласним підприємствам, оскільки вона керується в управлінні не законамивласності, а законами менеджменту. Практично ж, маючи владу і власність,держава змушена зберігати свою власність навіть за рахунок створення нерівнихумов для інших власників за допомогою використання державної влади.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Складаєтьсяпарадоксальна для економіки ситуація:

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»">держава зберігає власні підприємства,котрі не в змозі її підтримати;<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">водночасдержава губить недержавні підприємства надмірним податковим тиском, корупцією іцим сама себе позбавляє джерел наповнення державного бюджету, створення новихробочих місць, своєчасної сплати заробітної платні, зменшення соціальноїнапруги у суспільстві тощо.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Отже, необхідні кардинальні зміни в концепції і механізмідержавного регулювання підприємницької діяльності підприємств малого ісереднього бізнесу.

<span Bookman Old Style",«serif»">На думку дослідників і практиків, такі зміниполягають в наступному:<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">слід усвідомити, що підприємницькі структури малого ісереднього бізнесу — це не ворожа сила, а реальний сектор економіки України, ідокорінно змінити державну політику щодо цього сектора;

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">потрібно розробити концепцію становлення, розвитку ізміцнення сектора малого і середнього бізнесу, оскільки ринкова економіка безнього існувати не може;

v<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">необхідно створити відповідний ринковий механізмрегулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

<span Bookman Old Style",«serif»">Формальнодержава в Україні опікується малим і середнім бізнесом. Реально ж державажодним чином не довела підприємцям, що вони потрібні не лише в невизначеномуекономічному сьогоденні, а є складовою довгострокової економічної стратегіїдержави. Підприємці повинні мати впевненість у майбутньому і в тому, що державане посягне на їх власність силою державної влади. Однак, як здається,підприємці мають своє бачення щодо державної підтримки їх діяльності.
І, можливо, найголовніше — державні службовці повинні стати провідникамиринкової державної політики, а не використовувати державні посади задлязадоволення власних потреб. Механізм державного регулювання має бути ринковим,а не корумпованим. Держава мусить нести відповідальність перед підприємництвомза виконання державних функцій підтримки підприємництва. А мале підприємництвоповинно відповідати за виконання своєї економічної і соціальної місії всуспільстві.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Державна політика щодо малого бізнесу, на думкукерівників малих підприємств, повинна зосереджуватися на наступних напрямках:

·<span Times New Roman"">       

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">поліпшеннямеханізмів оподаткування;

·<span Times New Roman"">       

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">стабілізаціязаконодавства;<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

·<span Times New Roman"">       

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">вдосконаленнямеханізмів кредитного фінансування малих підприємств, розробка і впровадженнякомплексу заохочувальних механізмів для комерційних банків, які працюють змалими підприємствами;<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

·<span Times New Roman"">       

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">подальшевпорядкування процедури проведення перевірок діяльності підприємства.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK"> Необхідно зважати на ці думки задля розвитку ізміцнення економіки України.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">Списоквикористаної літератури.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»">Про соціально-економічне становище України за 9 місяців 2000 року /Держкомстат України. — К., 2000. — 96 с.  <span Bookman Old Style",«serif»">Про соціально-економічне становище України за січ.-жовт. 2000 року /Держкомстат України. — К., 2000. — 110 с. <span Bookman Old Style",«serif»">Про діяльність підприємств, які змінили форму власності за 1 півріччя /Держкомстат України. — К., 2000. — 100 с. <span Bookman Old Style",«serif»">Ковальчук К.Ф., Рева Т.М. Налоговый менеджмент промышленного предприятия: Монография. — Днепропетровск: Изд-во ин-та технологии, 2000. — 122 с. — K-2.

<span Bookman Old Style",«serif»">

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству