Реферат: Бизнес план (булка)

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">БІЗНЕС-ПЛАН

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">виконали: Лысюк Д.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                                                                               

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Павлюк Е.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                                                                                 Адаменко И.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                                                                           

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> Блюс А.

                                                                                                

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Кикоть

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> А.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">                                                                                                      Кифоренко Д.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Титул   1

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Резюме   2                                                                                        

Опис товару (послуги)  3                                                    

Оцінка ринку збуту  4                                                           

Оцінка Конкурентів  5                                                           

План маркетингу   6                                                                  

Планвиробництва   7                                                              

Закупівлясировини матеріалів комплектуючих                                                                                         

Виробничий цикл                                                                             

Витрати на одиницюпродукції                                                              

Розрахунок крапкибеззбитковості                                                                    

Організаційний план  8                                                        

Юридичний план  9                                                              

Оцінка ризиків   10                                                         

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK;font-style:normal">Фінансовий план і фінансовастратегія   11                 

Звітпро рух грошових коштів                                                        

 1. Титул

Бізнес-планє одним з перших узагальнюючих документів обґрунтування інвестицій.

Містить укрупнені дані про плановану номенклатуру йобсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази,потреба виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а такожмістить ряд показників, що дають представлення про комерційного, бюджетній іекономічного ефективності розглянутого проекту й у першу чергуучасників-інвесторів, що представляють інтерес для, проекту. Розрахункипоказників адаптовані до вимог і умов сучасного вітчизняного і закордонногоінвестування.

 

Бізнес-план є об'єктомінтелектуальної власності, предметом комерційної таємниці і підлягаєвідповідному захистові.

 

2.Резюме

Приватне підприємство “Булка” було утворено в 1991році і весь період свого існування займалося оптовою торгівлею продуктамихарчування.

В даний час, бажаючи розширити сферу свогобізнесу, підприємство вирішує зайнятися виробництвом і збутом власноїпродукції, а саме булочок. Виходячи зі своїх можливостей, підприємство вирішуєвипускати дешевий і якісний продукт, що дозволить йому зайняти нішу, що пустує,в Україні.

Для виробництва булочок необхідно купитиустаткування, у зв'язку з чим, первісні інвестиції складуть 322.3 тисячігривень. Фінансування буде вироблятися за рахунок нерозподіленого прибуткуминулих періодів. При цьому передбачуваний обсяг продажів складе 36 млн.булочок у рік, очікувана чистий прибуток складе 3960000 гривень, тобто проектцілком  окупить себе через 1 мес.

Цілями дійсний бізнес плану є:

·<span Times New Roman"">        

Пророблення одного з можливих варіантів розширеннябізнесу і збільшення прибутку

·<span Times New Roman"">        

Планування виробництва і продажу товарів

·<span Times New Roman"">        

Підвищення іміджу фірми

 

3. Опис товару (послуги).

Продукт — булочка, типу “Рогалик”, призначений длязадоволення життєвих потреб людини.

Розфасовка в яскраві, кольорові обгортки по 0,25 кг. Можлива добавкарізних, натуральних ароматичних речовин, що дозволить зробити цей продукт більшрізноманітним і популярним. Головна відмінність – випускатися буде нанайсучаснішому, ефективному устаткуванні; із продуктів вищої якості, що поліпшить смакові якості і підвищить продуктивністьпраці.

4. Оцінка ринку збуту.

На підставі проведених маркетингових  досліджень, а також на підставі того, що  підприємець близько  5 років займався  закупівлею і реалізацієюоптових партій продуктів харчування, у т.ч. булочок; було встановлено, що  булочки можуть купувати 2% жителів Українищодня, тобто 1 млн. штук. Для зниження ризику, виробничу програму  знизимо в 10 разів, тобто робити будемо 0.1млн. у день, або 3 млн. булок на місяць.            

В міру розвитку виробництва, заплановано розроблятиі випускати іншу продукцію на цьому ж устаткуванні (наприклад: торти, печиво), що дозволить зміцнити положенняфірми на ринку виробників харчових продуктів.

5. Оцінка конкурентів.

На сьогоднішній день найбільший виробник іпродавець булочок – “Київський булочний комбінат”. Ці булочки гарної якості івідповідно мають високу товарну вартість. Але високі ціни не залучають масовогопокупця, тому що родин межах, що мають доход у, прожиткового мінімумубільшість, і різниць у ціні 5%-10% виявиться істотною.

Існує також ряд малих виробників булочок нанепродуктивному устаткуванні, отже, більш низької якості, що не залучаєпокупця.

З огляду на всі ці фактори, можна розраховувати,що наш продукт займе одне  з лідируючихмісць на ринку.

6.Стратегія маркетингу.

Використовуємо метод ціноутворення в нижніх межахцін конкурентів. У сполученні з високою якістю, що забезпечить нам успіх.

ВАГА

ЦІНА

Оптова ціна однієї банки

0,25 кг

0.11 грн

Схема реалізації булочок:50% вивозиться на власнімагазини, 30% на оптові бази і ринки міста, 20% в інші місця збуту.

7.План виробництва.

Попит –100000 булок у день. Продуктивна програма100000 булок у день або 3000000 булок на місяць.

Устаткування, продуктивністю 5 тонн продукції взміну, купуємо на Харківському  Електромеханічномузаводі.

Ціна устаткування 185000 карбованців.

Обране устаткування підходить по потужності томущо намічено випускати 9000*0,25=2,25тонни в зміну, а запасли потужності будевикористаний для підвищення ефективності підприємства.

6.1. Закупівля сировиниматеріалів і комплектуючих.

Сировина закуповується на оптових фірмах і базах м. Екатеринбурга.Коробки закуповуються на Екатеринбургской фабриціпаперових виробів, баночки, разом з етикеткою закуповуються в Туреччині. Якістькомплектуючих визначається візуально, а також до них додаються сертифікат ідокументи, що визначають їхню якість

6.2. Виробничий цикл.

·<span Times New Roman"">        

Перша стадія – складування. Усі сировина, баночки,коробки, закуповуються і доставляються на склад сировинних матеріалів. Там нихзберігають, поки вони не знадобляться.

·<span Times New Roman"">        

Друга стадія – власне виробництво.

·<span Times New Roman"">        

Третя стадія – розливши: готовий майонез розливається побаночках.

·<span Times New Roman"">        

Четверта стадія – упакування: баночки закриваються іскладаються в коробки, а коробки транспортуються в холодильники.

6.3.Витрати на одиницю продукції.

Статті витрат

Сума, грн.

Матеріали сировина і комплектуючі

0,001

оренда

0,007

витрати на транспорт

0,03

заробітна плата робітником

0,018

витрати на продаж

0,03

амортизація

0,01

енергоресурси

0,0004

інші витрати

0,0116

Разом

0,108

6.4. Розрахунок крапкибеззбитковості.

Р – ціна за одиницю виробу   (0.11грн.)

V – перемінні витрати        (1р.38,4коп.)

F — постійні витрати           (11,6коп.)

X – крапка беззбитковості.

7. Організаційний план.

Діяльність підприємства координує директор,бухгалтерія. Постачанням буде займатися відділ постачання. Він займається такождоставкою продукції на власний офіс-склад, на оптові бази і ринки міста.

8. Юридичний план.

Фірма “Хеликс” була организованна в 1991 році і зареєстроване як приватнепідприємство зі спільною формою власності.

Статутний фонд був сформований із приватного майнаГромыко Андрія Петровича, надалі, генерального іфінансового директора. Засновник несе відповідальність по зобов'язаннях у межахстатуту фірми “Хеликс”

9. Фінансовий план і фінансова стратегія.

Приватне підприємство “Хеликс”існує 7 років, і за час своєї діяльності у фірми зібралися чималі доходи. Узв'язку з цим, засновником було прийняте рішення про розширення виробництва.

Первісні інвестиції складуть 215 000грн.

Фінансування буде вироблятися за рахунокнерозподіленого прибутку минулих років.

Звіт про рух грошовихкоштів

Інтервали

часу

1(10)%

2(30)%

3(70)%

4(100)%

Виторг від реалізації

148,5

475,5

1039,5

1485

Коефіцієнт інфляції

1,02

1,02

1,02

1,02

Виторг з урахуванням інфляції

151

485

1060

1514,7

Разом приплив:

151

485

1060

1514,7

Інвестиційні витрати

Інвестиційні витрати з обліком

інфляції

Операційні витрати

-180

-385

-785

-1025

Операційні витрати з обліком

-183,6

-392,7

-800

-1045

інфляції

Податок

-64,26

-137,4

-280

-367

Податок з урахуванням інфляції

-65,3

-140

-285,6

-373

Разом відтік:

-248,9

-532

-1085,6

-1418

Чистий потік коштів

-97,9

-47

-25

96,7

те ж наростаючим підсумком

-144,9

-165,9

-69,2

 

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству