Реферат: Экономика предприятий

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національнийуніверситет

Факультет міжнародної економіки

Кафедра економіки та управліннянаціональним господарством

Зміст роботи.

На підставі вихідних даних:

1.<span Times New Roman"">    

Вибрати і обґрунтувати тип виробничої дільниці

2.<span Times New Roman"">    

Розрахувати потрібну кількість робочих місць

3.<span Times New Roman"">    

Розрахувати завантаження робочих місць

4.<span Times New Roman"">    

Визначити кількість робітників на дільниці

5.<span Times New Roman"">    

Розрахувати собівартість виробляємого виробу

6.<span Times New Roman"">    

Визначити продуктивність праці

Вихідні дані

Режим роботи двозмінний, робочий день – 8 годин, два вихідні дні натиждень. На дільниці виготовляється один вид виробів.

Назва виробу

Річна програма, шт.

Кришка ролика приводу магнітної лінії

480000

Послідовність та тривалість виготовлення продукції

операції

Назва операції

Норма штучного часу, хв.

Розряд

робітника

1

Нарізка заготівок

0,9

II

2

Точіння

1,2

II

3

Точіння

2,4

III

4

Точіння

2,0

V

5

Точіння

3,5

VI

6

Свердлення

0,9

V

7

Зенкерування

0,7

IV

8

Нарізка різьби

0,5

IV

9

Шліфування

3,5

VI

10

Полірування

5,0

VI

11

Контроль

2,6

V

Виконання норм часу 114%

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language:UK">1. Вибір та обґрунтування типувиробничої дільниці

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Промислові підприємства розрізняються за структурою таобсягом вироблюваної продукції, широтою номенклатури. Залежно від цих чинниківробочі місця, дільниці, цехи поділяються на кілька організаційних типіввиробництва.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Під типом виробництва розуміють ступінь постійногозавантаження робочих місць однаковою роботою і пов’язані з нею особливості векономіці.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">У даній роботі тип виробничої дільниці ми будемо обиратив залежності від величини коефіцієнта закріплення операцій (коефіцієнтсерійності) (kз.о.) – середня кількість технологічних операцій,яка припадає на одне робоче місце за місяць:

<img src="/cache/referats/26135/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">                                                               

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(1.1)    <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">де n – кількість найменувань предметів, які обслуговуютьсяна даній групі робочих місць (на дільниці, в цеху) за місяць; mi –кількість операцій, що їх проходить і-й предмет у процесі обробки на данійгрупі робочих місць; М – кількість робочих місць, для яких обчислюється

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">kз.о..

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Коефіцієнт закріплення операцій для різних типіввиробництва:

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman CYR»;mso-ansi-language:UK">1<span Times New Roman"">      

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">для дрібносерійного – в межах 20 <span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK"><<span Times New Roman CYR",«serif»"> <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">kз.о.<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK"> <span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK"><<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 40;

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman CYR»;mso-ansi-language:UK">2<span Times New Roman"">      

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">для середньосерійного – в межах 10 <span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK"><<span Times New Roman CYR",«serif»"> <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">kз.о.<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK"> <span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK"><<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 20;

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman CYR»;mso-ansi-language:UK">3<span Times New Roman"">      

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">для великосерійного – в межах 1 <span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK"><<span Times New Roman CYR",«serif»"> <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">kз.о.<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK"> <span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK"><<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 10.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Розрахована внаступному параграфі чисельність робочих місць складає

<span Times New Roman CYR",«serif»">62<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">.<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK"> Ці дані ми використаємо для обчислення коефіцієнта серійності за формулою(1.1):

<img src="/cache/referats/26135/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">У результаті обчислень ми отримали kз.о. = 0,

<span Times New Roman CYR",«serif»">17<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">.<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK"> <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Це говорить про те, що тип виробництва, для якоговедуться розрахунки, є великосерійним (якщо коефіцієнт серійності меншеодиниці, то ми вважаємо його рівним одиниці, що характерно для масовоговиробництва). <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language:UK">2. Розрахунок потрібної кількостіробочих місць

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-font-kerning: 16.0pt;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Розрахуємо номінальнийчас роботи лінії (устаткування) (Тр) при п’ятиденному40-годинному робочому тижні:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Тр =[(Тk – Тн)

<span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">·<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">tc]<span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">· ŋ<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK"> c<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                                        <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(2.1)<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">де Тk – число календарних днів у плановомуперіоді; Тн – число вихідних і святкових днів у плановому періоді; tc– тривалість робочої зміни, год.;

<span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">ŋ<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK"> c<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK"> – прийнятний режим змінності роботи підприємства.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Тk = 365 днів; Тн: вихідні – 104дні; святкові – 10 днів; усього – 114 днів; tc – 8 годин;

<span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">ŋ<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK"> c<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK"> = 2:

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Тр = [(365 — 114)·8]·2 = 4016 год.

<span Times New Roman CYR",«serif»">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Обчислимо розмір втрат робочого часу на ремонт,наладку переналагодження і зміну робочого місця (tn) по формулі:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">tn= tnр + tnн + tnn + tnрм

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                                                     <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(2.2)

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">де tnр– втрати часу через проведення ремонтів устаткування в робочий час; tnн– втрати часу через проведення наладки і регулювання роботи устаткування, зміниі контролю стану інструментів і пристроїв;

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">tnn – <span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">регламентовані втрати часу на відпочинок особисті потреби робітників; <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">tnрм <span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">– втрати часу, пов’язані з коливаннями оперативного часу на операціях, щовиходять за межі такту (4-6 % від <span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">Тр<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">).

<img src="/cache/referats/26135/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027"> = 6%; <img src="/cache/referats/26135/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1028"> = 2%; <img src="/cache/referats/26135/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1029"> = 4%;  <img src="/cache/referats/26135/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1030"> = 5%.

<img src="/cache/referats/26135/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1031"> = 6% + 2% + 4% + 5% = 17%

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Ефективний фондробочого часу потокової лінії

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">(Теф) обчислимо за такою формулою:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Теф= Тр

*<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(1 — <span Arial CYR",«sans-serif»"><img src="/cache/referats/26135/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1032"><span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">)<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                        (2.3)

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">де Тр– режимний (номінальний) фонд часу роботи лінії (устаткування) за розрахунковийперіод, хв.;

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">tn –<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">планові втрати робочого часу на ремонт, наладку,переналадку і передислокацію устаткування, %.

<img src="/cache/referats/26135/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1033"><span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Розрахунок обсягувиробництва продукції за період (Qск.) будемо вести за формулою:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Qск.= (Qв +

<span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">Δ<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Q) · <span Arial CYR",«sans-serif»"><img src="/cache/referats/26135/image020.gif" v:shapes="_x0000_i1034"><span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                              <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(2.4)

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">де Qв– виробнича програма випуску, шт.;

<span Microsoft Sans Serif",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">Δ<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Q – відхиленнявід фактичного розміру внутрішньоцехових заділів від нормального (5-10 % від Qв);РQ – відсоток відсіву виготовлених об’єктів на технологічні проби,випробування, неминучий брак (1-5 %).

<img src="/cache/referats/26135/image022.gif" v:shapes="_x0000_i1035"> – плановий обсягвиробництва, 480000 шт.;

<img src="/cache/referats/26135/image024.gif" v:shapes="_x0000_i1036"> = 5% від <img src="/cache/referats/26135/image026.gif" v:shapes="_x0000_i1037">24 000;

<img src="/cache/referats/26135/image028.gif" v:shapes="_x0000_i1038"> = 2%.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Тепер обчислимотакт потокової лінії (R)

<span Times New Roman CYR",«serif»"> <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">– інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, щопересуваються один за одним:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">R

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">= <span Arial CYR",«sans-serif»"><img src="/cache/referats/26135/image030.gif" v:shapes="_x0000_i1039"><span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                                                    <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(2.5)

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">де Теф– ефективний фонд часу роботи лінії (устаткування) за розрахунковий період,хв.; Qск. – обсяг виробництва продукції за період, у натуральномувимірі.

R = <img src="/cache/referats/26135/image032.gif" v:shapes="_x0000_i1040">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Розрахунковукількість робочих місць на і-й операції

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(ЧРрозрах.і) обчислюємо за слідуючою формулою:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.і=

<span Arial CYR",«sans-serif»"><img src="/cache/referats/26135/image034.gif" v:shapes="_x0000_i1041"><span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK"> = <span Arial CYR",«sans-serif»"><img src="/cache/referats/26135/image036.gif" v:shapes="_x0000_i1042"><span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                        <span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">(2.6)

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">де ti– тривалість обробки предмету на і-й операції, хв.; R – такт потокової лінії; Теф– ефективний фонд часу роботи лінії (устаткування) за розрахунковий період,хв.; Qск – обсяг виробництва продукції за період, у натуральномувимірі

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">ЧРприйн.і

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK"> – прийнята кількість робочих місць на і-й операції.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.1=

0,9/0,4 = 2,25<img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1043"> 3<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                     

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.2=

1,2/0,4 = 3<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                                  <span Times New Roman CYR",«serif»">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.3=

2,4/0,4 = 6<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                                 

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.4=

2/0,4 = 5<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                                    

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.5=

3,5/0,4 = 8,75<img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1044"> 9<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                     

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.6=

0,9/0,4 = 2,25<img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1045"> 3<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                     

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.7=

0,7/0,4 = 1,75<img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1046"> 2<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                     

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.8=

0,5/0,4 = 1,25<img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1047"> 2<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                     

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.9=

3,5/0,4 = 8,75<img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1048"> 9<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                     

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.10=

5/0,4 = 12,5 <img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1049"> 13<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                      

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">ЧРрозрах.11=

2,6/0,4 = 6,5 <img src="/cache/referats/26135/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1050"> 7<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                      

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">У наступномупараграфі обґрунтовано доцільність об

’<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">єднання робочих місць з VIIта VIII операцій з метою оптимального використання ресурсів підприємства, томубудемо вважати, що прийнята об’<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">єднана чисельність робочих місць з цих операцій дорівнюєтрьом.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Потрібнакількість робочих місць розраховується на підприємстві для оптимізації йогоекономічної діяльності, зменшення витрат та ефективного використання коштів.При обчисленнях даного показника ми отримали суму

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">ЧРприйн. =

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">62<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK"> (чол.)<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">отже, дана цифра й є потрібною кількістю робочих місць нанашому підприємстві.

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language:UK">3. Розрахунок завантаженняробочих місць

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Для розрахунку коефіцієнтазавантаження робочих місць на кожній і-й операції (kз.р.)використаємо формулу:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">kз.р=

<span Arial CYR",«sans-serif»"><img src="/cache/referats/26135/image040.gif" v:shapes="_x0000_i1051"><span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">                                             (3.1)

<img src="/cache/referats/26135/image042.gif" v:shapes="_x0000_i1052"> = 2,25/3= 0,75

<img src="/cache/referats/26135/image044.gif" v:shapes="_x0000_i1053"> = 3/3= 1

<img src="/cache/referats/26135/image046.gif" v:shapes="_x0000_i1054"> = 6/6= 1

<img src="/cache/referats/26135/image048.gif" v:shapes="_x0000_i1055"> = 5/5= 1

<img src="/cache/referats/26135/image050.gif" v:shapes="_x0000_i1056"> = 8,75/9=0,97

<img src="/cache/referats/26135/image052.gif" v:shapes="_x0000_i1057"> = 2,25/3= 0,75

<img src="/cache/referats/26135/image054.gif" v:shapes="_x0000_i1058"> = 1,75/2 = 0,88

<img src="/cache/referats/26135/image056.gif" v:shapes="_x0000_i1059"> = 1,25/2= 0,63

<img src="/cache/referats/26135/image058.gif" v:shapes="_x0000_i1060"> = 8,75/9=0,97

<img src="/cache/referats/26135/image060.gif" v:shapes="_x0000_i1061"> = 12,5/13 =0,96

<img src="/cache/referats/26135/image062.gif" v:shapes="_x0000_i1062"> = 6,5/7= 0,93

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Таблиця 1.1. Коефіцієнтзавантаження робочих місць на кожній операції.

операції

Найменування

операції

Кількість робочих місць

Коефіцієнт завантаження робочих місць

Розрахункова

Прийнята

1

Різка заготівок

2,25

3

0,75

2

Точіння

3

3

1

3

Точіння

6

6

1

4

Точіння

5

5

1

5

Точіння

8,75

9

0,97

6

Свердління

2,25

3

0,75

7

Зенкерування

1,75

2

0,88

8

Нарізання різьби

1,25

2

0,63

9

Шліфування

8,75

9

0,97

10

Полірування

12,5

13

0,96

11

Контроль

6,5

7

0,93

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">

Нижньою допустимою межею завантаженняустаткування можна вважати рівень <img src="/cache/referats/26135/image064.gif" v:shapes="_x0000_i1063"> <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">³

0,7. При недостатньому завантаженні окремих одиниць устаткування,закріплених за даною виробничою дільницею, доцільно довантажувати іншимироботами із сусідніх дільниць.

За даними таблиці 1 побудуємо графік:

<img src="/cache/referats/26135/image066.gif" v:shapes="_x0000_i1064">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Таблиця 1.2. Коефіцієнтзавантаження робочих місць на кожній операції.

операції

Найменування

операції

Кількість робочих місць

Коефіцієнт завантаження робочих місць

Розрахункова

Прийнята

1

Різка заготівок

2,25

3

0,75

2

Точіння

3

3

1

3

Точіння

6

6

1

4

Точіння

5

5

1

5

Точіння

8,75

9

0,97

6

Свердління

2,25

3

0,75

7

Зенкерування

Нарізання різьби

3

4

0,755

8

9

Шліфування

8,75

9

0,97

10

Полірування

12,5

13

0,96

11

Контроль

6,5

7

0,93

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Відобразимо дані щодо коефіцієнта завантаження задопомогою діаграми:

За даними таблиці 2 побудуємо новий графік:

<img src="/cache/referats/26135/image068.gif" v:shapes="_x0000_i1065"><span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK"> 

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»">    

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language: UK">Динаміка коефіцієнта завантаження робочих місць.

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">Таким чином, врезультаті обчислень ми отримали коефіцієнт завантаження робочих місць длякожної операції, який коливається в допустимих межах та дозволить в подальшомуналагодити максимально ефективне виробництво.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-font-kerning:16.0pt">4. Визначення кількості основних і допоміжнихробітників на дільниці

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:UK">Для обчислення кількості основних та допоміжнихробітників на дільниці ми будемо використовувати формулу чисельностіробітників, які зайняті на роботах, що нормуються (Чрнпл):

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK"> 

<img src="/cache/referats/26135/image070.gif" v:shapes="_x0000_i1066"><span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                 (4.1)

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-ansi-language:UK">де ti– планова трудомісткість одиниці і-го виробу, нормо-год.; Qпл. –кількість виробів і-го виду, які мають бути виготовлені в плановому періоді,шт; Квн – плановий коефіцієнт виконання норм часу; Кбо –коефіцієнт, який враховує можливість багатоверстатного обслуговування привиконанні і-ої операції; n – кількість видів виготовлюваних одиниць.

Таблиця 3

Баланс робочого часу одного робітника

Склад фонду робочого часу

позначення

Час, що планується

в днях

в годинах

Календарний фонд часу

<img src="/cache/referats/26135/image072.gif" v:shapes="_x0000_i1067">

365

Неробочі дні, усього(в тому числі, вихідні святкові)

<img src="/cache/referats/26135/image074.gif" v:shapes="_x0000_i1068">

114

Наявний (номінальний) фонд часу

<img src="/cache/referats/26135/image076.gif" v:shapes="_x0000_i1069">

251

Планові невиходи на роботу:

·<span Times New Roman"">       

чергова відпустка

·<span Times New Roman"">       

додаткова відпустка

·<span Times New Roman"">       

учбова відпустка

·<span Times New Roman"">       

декретна відпустка

·<span Times New Roman"">       

виконання державних і суспіль-них обов'язків

·<span Times New Roman"">       

лікарняний

<img src="/cache/referats/26135/image078.gif" v:shapes="_x0000_i1070">

43

24

12

0,37

1

0,63

5

Явочний фонд робочого часу

<img src="/cache/referats/26135/image080.gif" v:shapes="_x0000_i1071">

208

Тривалість робочого дня

<img src="/cache/referats/26135/image082.gif" v:shapes="_x0000_i1072">

8

Скорочення робочого дня

<img src="/cache/referats/26135/image084.gif" v:shapes="_x0000_i1073">

0,48

Середня тривалість робочого дня

<img src="/cache/referats/26135/image086.gif" v:shapes="_x0000_i1074">

7,52

Ефективний фонд часу робочого

<img src="/cache/referats/26135/image088.gif" v:shapes="_x0000_i1075">

1564,16

Календарний фонд часу робітника налічує365 днів.

Всього неробочих, в т. ч. і святковихднів — 114.

Таким чином, наявний або номінальнийфонд часу налічує 251 день.

Для визначення невиходів на роботу, щоплануються необхідно скласти такі показники як тривалість чергової відпустки(24 дні), додаткової відпустки (12 днів), учбової відпустки (1,5% номінальногофонду часу), тривалість декретної відпустки (0,4% номінального фонду часу), дніпризначені на виконання державних або суспільних обов'язків (0,25% номінальногофонду часу), тривалість хвороб (2% номінального фонду часу).

Таким чином, невиходи  на роботу, що плануються, налічують 43 дні.

Середня кількість явочних днів  — номінальний фонд часу без врахуванняневиходів на роботу, що плануються, тобто 251 – 43 = 208 день.

Встановлена тривалість робочого дня  — 8 годин.

Для визначення скорочення робочого днянеобхідно  взяти 6% від <img src="/cache/referats/26135/image090.gif" v:shapes="_x0000_i1076">. Скорочення робочого дня зашкідливі умови праці – 1%; підліткам від 15 до 18 років – 2%; на святкові тапередсвяткові дні – 2%; молодим матерям, які годують дитину – 1%. На все цевийде 0,48 години.

Таким чином, середня тривалість робочогодня складає 8 — 0,48 = 7,52 (години).

Ефективний фонд часу робочого дня <img src="/cache/referats/26135/image092.gif" v:shapes="_x0000_i1077"> =7,52∙208 = 1564,16години або 93849,6 хвилин.

Такимчином:

<img src="/cache/referats/26135/image094.gif" v:shapes="_x0000_i1078">

<img src="/cache/referats/26135/image096.gif" v:shapes="_x0000_i1079">

<img src="/cache/referats/26135/image098.gif" v:shapes="_x0000_i1080">

<img src="/cache/referats/26135/image100.gif" v:shapes="_x0000_i1081">

<img src="/cache/referats/26135/image102.gif" v:shapes="_x0000_i1082">

<img src="/cache/referats/26135/image104.gif" v:shapes="_x0000_i1083">

<img src="/cache/referats/26135/image106.gif" v:shapes="_x0000_i1084">

<img src="/cache/referats/26135/image108.gif" v:shapes="_x0000_i1085">

<img src="/cache/referats/26135/image110.gif" v:shapes="_x0000_i1086">

<img src="/cache/referats/26135/image112.gif" v:shapes="_x0000_i1087">

<img src="/cache/referats/26135/image114.gif" v:shapes="_x0000_i1088">

Загальна кількістьосновних робітників:

<img src="/cache/referats/26135/image116.gif" v:shapes="_x0000_i1089">

Розрахунки можна представити у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

Кількість робітників запрофесіями та розрядами

Професія

Розряд

Кількість робітників

розрахункова

прийнята

Різник

II

3,91

4

Токар

II

5,22

6

Токар

III

10,43

11

Токар

III

8,70

9

Токар

III

15,22

16

Свердлильник

IV

3,91

4

Зенкерувальник

III

3,04

3

Різьбяр

III

2,17

2

Шліфувальник

IV

15,22

16

Полірувальник

IV

21,75

22

Контролер

V

11,30

12

Всього                                                                                                         105

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Times New Roman CYR"

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству