Реферат: Фінансова система Болгарії

1. Загальна характеристика Болгарії

Болгарія (болг. България), Республіка Болгарія – держава уПівденно-Східній Європі, розташована в східній частині Балканського півострова.Межує на півночі з Румунією – вздовж Дунаю, на півдні – з Грецією іТуреччиною, на заході – з Сербією і Македонією. На сході омивається Чорнимморем (протяжність берегової лінії – 378 км). Площа 110,9 тис. км2,населення – 8,257 млн. (2001), столиця – Софія, офіційна мова – болгарська,грошова одиниця – лев. Болгарія – член ООН, ЄС, НАТО.

ВВП (ПКС – паритет купівельної спроможності) 2008 р., оцінка — Повний $93.805 (млрд.) — На душу населення 12,372

Болгарія – індустріально-аграрна країна. Основні галузіекономіки: машинобудівна та металообробна, харчова, хімічна, текстильна,конструкційних матеріалів. Основний транспорт – залізничний, автомобільний,морський, повітряний. Гол. морські порти: Варна, Бургас. У Болгарії 10аеропортів, з них три міжнародних – в Софії, Варні і Бургасі.

За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation,U.S.A., 2009]: ВВП – $ 11,3 млрд Темп зростання ВВП – 3,5%. ВВП надушу населення – $1372. Прямі закордонні інвестиції – $ 14 млн Імпорт(т.ч. станки, обладнання для ГЕС і АЕС, автомобілі, вугілля, нафта іелектроенергія) – $ 5,8 млрд (т.ч. Росія – 20,1%; Німеччина – 14,0%;Італія – 7,7%; Греція – 5,8%; США – 4,0%). Експорт (т.ч.електромотори, електрокари, судна, синтетичні волокна, трояндова олія ілікарські трави) – $ 5,6 млрд (т.ч. Італія – 12,8%; Німеччина – 10,5%;Греція – 8,8%; Туреччина – 7,9%; Росія – 5,5%).

 
2. Банківськасистема Болгарії

У 1991 році в Болгарії було 60 державних банків, до 1995 року їхчисло скоротилося до 11.

Одночасно з скороченням держбанків з'являлися нові приватні банки.До 1996 року їх кількість збільшилася до 35.

У такому складі банківська система країни увійшла до смуги важкоїкризи. Проблеми в банківському секторі виникли із-за недіючих позик, щонакопичилися з 1991 року. Загальна сума боргів болгарським комерційним банкамдосягла 372 млрд левів, з яких 174 млрд доводиться на держсектор, інші – наприватні компанії.

Центробанк Болгарії, залишаючись акціонером держбанків, щоб незавдати збитку репутації країни, прийняв заходи по запобіганню їх банкрутству.

За міжнародними стандартами, всі держбанки Болгарії мали негативнувеличину чистих активів. Згідно докладу МВФ, поширеному в 1996 році, на рекапіталізацію державних і приватнихбанків довелося б направити близько 30% всіх державних витрат. На кінець 1995року збитки болгарських банків склали 230 млн. доларів. Величезні бюджетнівитрати на санацію банківської системи впливали негативно на процес перетвореньв країні.

У 1996 році МВФ і Болгарія підписали програму реорганізаціїбанківського сектора країни. В рамках цієї програми 16 травня 1996 року бувприйнятий Закон «Про банкрутство банків», яким ЦБ Болгарії було надане право відкриватичерез суди процедуру банкрутства банків. Ще в кінці 1995 року тільки появаслуху про майбутнє закриття банків і намір уряду обговорити даний законопроектвикликали серйозні проблеми з ліквідністю у деяких болгарських банків з-закрупних вилучень депозитів. Ухвалення ж закону викликало хвилю панічнихвилучень внесків. Цій руйнівній дії піддалися практично всі банки, оскількиінвестори не знали, які з них будуть закриті.

В результаті банки були вимушені встановити строгі квоти нащоденні виплати грошей по внесках. Зупинити процес вилучення депозитів незмогло і ухвалення Закону «Про гарантування державою банківських депозитів» (100%– для фізичних і 50% – для юридичних осіб).

Першим результатом ухвалення Закону «Про банкрутство» сталозакриття Національним банком Болгарії і звернення до міського суду Софії іззаявою про оголошення банкрутства двох найбільших банків країни – Першогоприватного банку і Мінералбанка.

Створений в 1981 році Мінералбанк зазнав в 1995 році збитки насуму 121 млн. доларів, а їх борг іноземним кредиторам склав 240 млн. доларів.Крім того, ЦБ Болгарії заявивпро те, що заохочуватиме злиття банків з метою концентрації банківськогосектора. В результаті до травня 1997 року розорилися 14 банків країни, зокрема5 з 11 держбанків. Це привело до падіння курсу лева з 70 до 3000 за долар, першніж ЦБ змігстабілізувати в лютому 1997 року курс на відмітці 1500 за долар. В ході цьогоруйнівного процесу випарувалися інвалютні резерви країни, оскільки болгарськікомпанії перевели тверду валюту за рубіж, а місцеві вкладники, втративши довірудо банків, зберігають наявну валюту у себе. Хоча дрібні вкладники болгарськихбанків, завдяки системі страхування депозитів, і змогли повернути заморожені засоби вповному об'ємі, багато хто з них вважав за краще відразу отримати свої валютнівнески в левах по фіксованому курсу іне чекати їх повернення в доларах і німецьких марках в розстрочку. Але це незмогло відновити довіру до банківської системи, і розмір наявної валюти, щознаходиться в Болгарії на руках населення, за різними оцінками еквівалентний600–1000 млн. доларів. Скороченню валютних резервів також сприяли виплатизахідним кредиторам, пов'язані з обслуговуванням зовнішнього боргу (11,5 млрд.доларів).

Болгарський Центральний Банк – головна банківська установа іемісійний банк. Він володіє 72% акцій Зовнішньоторговельного банку, заснованогов 1964 р. для здійснення зовнішніх платежів. Державний ощадний банк надаєбанківські послуги населенню. Комерційні банки з'явилися в 1987 р.

Грошова одиниця Болгарії – лев. 1 лев (BGL) рівний 100 стотинкам. У обігузнаходяться монети і банкноти по 1, 2, 5 левів і банкноти по 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000,2000 левів.

Офіційний курс долара в 1989 р. був 0,873 лева, а післядевальвації в 1990 виріс до 9 левів. У липні 1997 р. курс складав 1000 левівза 1 німецьку марку.

Реальним досягненням уряду стала загальна фінансова стабілізація.Утримується курс болгарського лева (1 лев рівний 1 марці), рівень обліковоїставки і валютних резервів; дещо знизився зовнішній борг, інфляція в 1999 р.склала 6,2%. Багато в чому ці результати були забезпечені завдяки дії «валютноїради», введеної в країні в 1997 р., а також за рахунок зовнішніх кредитів,в першу чергу по лінії МВФ (на 1998–2001 рр. виділено 860 млн. долл.). У2001–2002 рр. дефіцит консолідованого держбюджету скоротився (з 1,1% до ВВП в2000 р. до 0,9 в 2001 р. і 0,7% в 2002 р.), а основним джереломйого покриття стали доходи від приватизації. На посилення збалансованостібюджету націлені зміни в податковій політиці. Її концепція виходить знеобхідності рівномірного розподілу податкового тягаря, стимулювання бізнесу,зменшення прямих податків і розширення бази обкладення. Важливою проблемоюзалишається балансування поточних зовнішніх платежів і обслуговуваннянагромадженого зовнішнього боргу. В кінці 2002 р. зовнішній борг-бруттоскладав 10,93 млрд. дол. (70,5% ВВП), в т.ч. на заборгованість задовгостроковими зобов'язаннями доводилося 85,7% довга, а по короткострокових – 14,3%;на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 1,29 млрд. дол., або 8,3% ВВП.

Уряд Болгарії ніколи не публікував річні бюджети. Основніприбуткові статті бюджету – податки на прибуток, отриманий підприємствами відпроведеної продукції, і з обороту (продажів). Найбільша стаття витратноїчастини бюджету – витрати на розвиток галузей народного господарства. Заоцінками західних експертів, в 1988 р. витрати на оборону складали 2,47млрд. дол.

Згідно із законом Болгарії «Про банки і кредитну справу» 1992 р.(з доповненнями) круг операцій з цінними паперами Болгарського народного ікомерційних банків розширився і зміцнилися позиції філіалів іноземних банків.Згідно законодавству, визначена процедура банкрутства і порядок відрахуванняприбули до бюджету держави (36%) і общин (6,5%). В той же час інфляція 1996 р.,перерісши в 1997 р. в гіперінфляцію, привела до кризи банківської системиу зв'язку з масовими вилученнями грошей вкладниками. В кінці 1996 р. внесенізміни в Закон «Про господарську діяльність», що заохочує іноземні інвестиції, якіпосилилася на початку 1998 р.

Переорієнтація зовнішньоекономічних зв'язків Болгарії покликанаукріпити банківську систему країни під жорстким контролем МВФ і ЄБРР.

У 1989 р. загальна заборгованість Болгарії складала 1 млрд.дол., в 1990 р. вона виросла до 1,388 млрд. До початку 1994 р. заборгованістьскладала вже 12,25 млрд. дол. Зростання бюджетного дефіциту був подоланий лишедо кінця 1990-х років.

В кінці XX століття пропорційність доходів і витрат в державномубюджеті (у млн. левів) складала: у 1990 р. – 32 081 і 33 394, 1992 р. –67 491 і 77 126, 1993 р. – 99 875 і 133 877. МВФ (1997 р.) ставитьсвоєю метою контроль над системою банків і проводить експертизу фінансовоїдіяльності в країні.

У 2001–2002 рр. макроекономічна ситуація в країні була стабільною.Приріст ВВП в 2001 р. – 4,1%, в 2002 р. – 4,8%. Рівень інфляції – відповідно4,8 і 3,8%. Стабілізації макроекономіки до певної міри сприяв механізм «валютноїради» (діє з 1997 р.), яку передбачається зберегти аж до вступу в ЄС.Встановлений фіксований валютний курс лева, прив'язаний до євро, емісія грошей Центрального банкуобумовлена приростом його валютних резервів. Їх розмір збільшився з 3,5 млрд. в2000 р.до3,58 млрд. в 2001 р. і 4,75 млрд. дол. в кінці 2002 р.

Практично припинені функції Центрального банку по рефінансуваннюкомерційних банків, він може надати їм кредит лише при загрозі стабільностібанківської системи. Він не має повноважень кредитувати державу, окрім наданнякредитів на СДР. Більшістькомерційних банків приватизована.

Власниками приватизованих банків стали, як правило, іноземніінвестори. У 2002 р. з'явилися ознаки активнішого кредитування реальногосектора економіки. У зв'язку з умовами МВФ і прагненням забезпечити норми ЄСпосилилася орієнтація на скорочення дефіциту бюджету, який в 1990-і рр. бувхронічним і покривався в основному за рахунок зовнішніх і внутрішніхзапозичень.

Болгарська банківська система зберігає свою стабільність і зачасів глобальної фінансово-економічної кризи. Не дивлячись на наявність сильнихобмежувальних умов, банки продовжують кредитувати населення і бізнес. Вищівідсотки по кредитах викликають незадоволеність у охочих отримати кредит, але,у свою чергу, високими процентними ставками задоволені утримувачі депозитів.Саме високі ставки тримають в країні іноземний капітал, який вважає за кращекористуватися послугами болгарської банківської системи.

До недавнього часу ставки по тримісячних депозитах в Болгарії булив діапазоні 9–10% річних, в даний час вони складають близько 7%. Це виключновисокий рівень, особливо якщо враховувати, що на початку 2008 року відсотки побанківських депозитах були близько 3,5% – 4%. Процентні ставки за кредитамивищі – вони тримаються на рівні 10–12%.

В умовах глобальної стагнації цей ресурс не може прийти відматеринських банків, комерційні банки отримують його від внутрішнього грошовогоринку – від депозитів населення. У сильному конкурентному середовищі поведінкабанків по залученню цих вільних засобів вельми агресивна.

Збір урожаю що «гарячої готівки» від населення відшкодовуєтьсявисокими процентними ставками по депозитах. Близько 52% від капіталуболгарських банків є власністю п'яти іноземних фінансових інститутів.

При сьогоднішніх високих процентних ставках по депозитах, іноземнібанки вважають за краще тримати фінансові кошти, що депонують у них, в своїхфіліалах в Болгарії. Тримати засоби в болгарських банках зараз є найбільшвигідним в Європі. Для порівняння, за даними Європейського центрального банку,прибутковість по тримісячному депозиту в Бельгії, наприклад, рівна 0,96%річних, в Кіпрі – 4%. Гарабед Мінасян з Економічного інституту БолгарськоїАкадемії наук указує конкретні цифри збільшення іноземних депозитів в Болгарії:

«На початку 2008 року в болгарській банківській системі булоблизько 5 млрд. левів іноземних депозитів. Приблизно за 2 роки ці депозитизбільшилися на 18–19 млрд. левів іноземних депозитів. Це переважно депозити іноземних акціонерів болгарськихкомерційних банків. Тобто, іноземні акціонери вважають, що банківська системапрацює добре і приносить достатньо високі доходи. Тому вони вважають за кращетримати свої власні фінансові ресурси в нашій банківській системі. І це пояснюєрізкий приріст іноземних депозитів. Необхідно відзначити, що в жовтня минулогороку ця тенденція злегка змінилася. Зараз в болгарській банківській системіблизько 16 млрд. левів іноземних депозитів, але це не істотне зменшення. Можна собіуявити, яка була б ситуація, якби відсотки були нижчі, ніж зараз. Тоді іпривабливість для іноземних депозитів в болгарських банках була б не такоювисокою. І було б абсолютне ймовірно, що було б виведення такого капіталу зболгарської банківської системи».

В період безпрецедентних економічних потрясінь і відсутностідовіри до банківських установ по всьому світу, в Болгарії ні від одного банкуне вимагали примусової капіталізації, що траплялося в багатьох країнах знабагато розвиненішою ринковою економікою.

Сьогодні фінансова система Болгарії є синонімом стабільності,передбаченості і спокою. У основі цієї стабільності стоїть «режим валютної ради»,введений в країні в 1999 році і політика строгого регулювання з бокуЦентрального банку Болгарії.

В кінці 2009 року, загальна сума активів банківської системидосягла 69,7 млрд. левів. Хороший стан спостерігається завдяки, до певної міри, заходам БолгарськогоНаціонального банку по зменшенню обов'язкових резервів, які звільнили в січні2009 року близько 2 млрд. левів в банківську систему. Із-за погіршення економічної обстановки зпочатку 2009 року і невпевнених перспектив, в короткостроковому періоді банкидуже консервативні по відношенню до видачі нових позик, а ресурси, щозвільнилися, використовують найнадійнішим способом – повертаючи їх материнськимбанкам.

Специфічно для банківської системи і те, що на відміну від іншихкраїн, в Болгарії спостерігається зворотна залежність між базовою процентноюставкою і процентними ставками комерційних банків.

У минулому році базова процентна ставка різко знизилася від більшніж 3,9% до 0,61%, а середні процентні ставки залишилися практично тими ж.Видані банками кредити збільшуються на 4% в рік, і в лютому 2009 р. перевищили60 млрд левів.

Банки демонструють хороше управління ризиками. Почате в 2009 роціі триваюче до справжнього моменту зменшення зовнішньої заборгованості і їїповна компенсація засобами внутрішнього ринку, додатково допоможе банкам бутибільш незалежними від зовнішніх негативних потрясінь. Хороше управління такожслідує і з високої возвращаємості банківського капіталу – 9,29% до грудня 2009року.

На думку більшості банкірів, банківська система стане активнішоютільки до кінця року, коли очікується позитивне економічне зростання 1%.Очікується помірне зростання близько 5% кредитування фірм; процентні ставки іза кредитами, і по депозитах продовжуватимуть знижуватися, але це не зменшитьінтересу до внесків; попит на житлові кредити залишиться найвищим.

3. Фондовий ринок Болгарії та стратегія розвитку БФБ

Найхарактернішими рисами фондового ринку в Болгарії в першомукварталі 2010 року були спад ліквідності, що продовжувався, і відтікінвесторів. Реалізовані обороти знову зменшилися і досягли 8 літнього мінімуму,що з'явилося результатом все більш ефекту кризи, що сильно відчувалася вреальній економіці. Ускладнена міжнародна ситуація, де основне місце займаютьпроблеми, що випробовуються грецькою економікою і бюджетом, привели всіхінвесторів до ще більшої обережності і до дистанціювання від ринку. СкладнощіБолгарії з бюджетним дефіцитом в перші два місяці 2010 року і побоюванняповторення проблем Греції в локальному варіанті, також додали песимізму, щобуло ясно відчуте і місцевим фондовим ринком.

Поки крупніші економіки продовжують через різні макроіндикатори даватисигнали про подолання піку кризи, в реальній економіці Болгарії проблеми вцілому поглибилися.

Міжфірмова заборгованість привела до посилення проблем ліквідностібагатьох компаній, частина з яких перестала обслуговувати свої позики і цимвикликала подібні проблеми у своїх кредиторів. Звіти з річними фінансовимирезультатами були суперечливі, і в цілому показували слабкий стан бізнесу.

У першому кварталі 2010 року індекси біржі рухалися майже без змінденної бази в результаті дуже слабкій активності, в окремі дні активнішеторгували лише декілька компаній.

Основний індекс SOFIX відзначив невеликий спад на 1,3% до 421пункту, хоча на початку лютого досягав 445 пунктів. Після цього послідувавтривалий спад до величини, небагато більш низької чим на початок кварталу.

Другий, ширший біржовий індекс – BG40, який включає в два разибільше компаній, майже весь час рухався в діапазоні між 115 і 120 пунктами ізавершив квартал із зростанням в 0,3%. У світовому масштабі, біржові індексиБолгарії були серед самих неуспішних, втративши більше 70% від своєї докризовоївартості.

Реалізований оборот від торгівлі знизився до приблизно 100 млн. левів в порівнянні з 185млн. левів в попередньому кварталі, причому одна чверть від нього буларезультатом торгівлі облігаціями. Для порівняння, в кінці 2006 року і початку2007 року оборот досягав до 1 млрд левів за квартал.

Середньоденні торгові обороти від торгівлі акціями впали до 1,3млн. левів, а під час багатьох торгових сесій рідко перевищували 0,5 млн. левів.Ринкова капіталізація біржі відзначила нев2耀икий спад на 11,142 млрд левів або 16,78% від прогнозованогоВВП країни. Число укладених операцій також досягло нового дна, впавши до 25тисяч за квартал, в середині 2007 року даний об'єм досягався менш ніж за 10торгових сесій.

У галузевій структурі біржового обороту лідерство зберігаєтрадиційно домінуючий сектор фінансового посередництва з 31%, кілька років томуйого частка була між 50 і 75%. Другий квартал підряд другою по активностігалуззю є будівництво, що займає 25% всього обороту. На третьому місцізнаходиться виробництво хімічних речовин, хімічних продуктів і волокон з 11%.

Стан і проблеми фондового ринку Болгарії прямо впливають наширокий круг установ, таких як компанії, що управляють, інвестиційніпосередники, публічні суспільства, пенсійні фонди, комерційні банки, а також і3 млн. болгарських і іноземних учасників.

У числі заходів з боку уряду по боротьбі з кризою, очікуєтьсязабезпечення швидких концесій і приватизація через біржу. У Міністерстваекономіки є 55 міноритарних доль компаній, які можуть бути розміщені на біржі.

На думку болгарського бізнесу, продаж державних пакетів черезфондовий ринок може послужити каталізатором його відновлення. Для цьогонеобхідна публічна пропозиція міноритарних державних доль енергетичних компанійі електророзподільних суспільств. Очікується, що пропозицію приверне сильнийінтерес з боку іноземних інвесторів, також не можна недооцінювати і чистофіскальний ефект від продажу пакетів і отримання доходів в бюджет.

Стратегія розвитку Болгарської фондової біржі (БФБ – Софія) докінця 2012 року

Поглиблення усесвітньої економічної кризи в другій половині 2008року спричинило за собою необхідність перегляду частини пріоритетів, що стоятьперед біржею з урахуванням обстановки, що змінилася, на міжнародних фондовихринках, і серйозного віддзеркалення кризи на реальному секторі економікиБолгарії. Основна стратегічна мета БФБ – Софія це досягнення за дворічнийперіод сучасного і ефективно працюючого фондового ринку в Болгарії, який станеджерелом фінансування болгарського бізнесу і основним інструментом болгарськоїекономіки.

У зв'язку з цим, БФБ – Софія ставить перед собою завданняздійснити наступні ініціативи:

– введення нових інструментів, видів ордерів і можливостей дляторгівлі;

– поліпшення інфраструктури ринку, спільно з іншими установами;

– поліпшення умов торгівлі;

– залучення нових емітентів і інвесторів;

– нормативні зміни;

– корпоративне управління.

Передбачається збільшення тривалості торгових сесій.

Одним з основних пріоритетів в короткостроковому плані єліквідація технічних утруднень при висновку маржинальних покупок і коротких продажів.

Створення можливості коротких продажів акцій випусків, включених врозрахунок основних індексів БФБ – Софія, дозволило б на пізнішому етапі пропонуватиі дерівативні продукти (наприклад, ф'ючерси), на відповідний індекс.

У короткостроковому плані, біржа аналізуватиме можливості длявведення диференційованих такс торгівлі для членів біржі, залежно від їхреалізованого обороту за певний період часу.

У середньостроковому плані серед пріоритетів БФБ – Софія єстворення ринкового сегменту для торгівлі біржовий-торгуючими фондами (У більшдовгостроковому періоді важлива стратегічна мета – відособлення дерівативногоринку і початок торгівлі з ф'ючерсами і опціонами.

 

4. Бюджетно-податкова політика Болгарії і її ефективність

Податкова політика Болгарії будується відповіднодо міжнародних норм і правил, що регламентують взаємини болгарськихпідприємств, фірм різної форми власності з державою. Вона направлена настимулювання ефективного і стійкого зростання національної економіки. Акценттакож робиться на припинення протиправних дій з боку виробничих і комерційнихструктур в області оподаткування, а також повернення грошових коштів, отриманихвід незаконних торгових операцій, до Болгарії.

В рамках основного пріоритету болгарськоїзовнішньої політики, направленої на вступ країни в ЄС до 2013 р., уряд РБпрагне привести національне законодавство в податковій області у відповідністьз нормами Євросоюзу.

ПДВ

Розмір ПДВ в Болгарії – 20% з деякимивиключеннями. Деякі області бізнесу вільні від ПДВ /закупка землі і т.д./.Деякі – з ПДВ в меншому розмірі.

ПДВ стягується з активів і послуг, наданих вданій країні, а також з товарів, що імпортуються. Експорт товарів і послуг неоподатковується на додану вартість. Прибуток від фінансових послуг, таких якстрахування і банківські послуги, також звільнена від сплати ПДВ.

Юридичні консультації звільняються від сплати ПДВза наявності певних умов, обумовлених законом. Будь-яке підприємство,товарообіг якого перевищував 50000 болгарських левів протягом попередньогороку, повинне бути зареєстроване в управлінні по збору ПДВ, повинен бутивідкритий банківський рахунок «ПДВ», який використовуватиметься для сплатиподатку на додану вартість і відшкодування платежів.

Оподаткування приватних осіб

Всі громадяни Болгарії платять податки на доходи,як службовці і як особи вільних професій. У разі, коли фізичні особи єпостійними резидентами Болгарії, податок стягується як з доходів, отриманих вБолгарії, так і за її межами. Іноземні резиденти, що працюють в Болгарії,платять податок на доходи, отримані тільки в даній країні.

Для того, щоб вважатися резидентом Болгарії,потрібно дотримувати деякі вимоги, такі як мешкання в країні в течію,принаймні, 183 днів в році. Якщо ж період мешкання складає менше 183 днів, іпри цьому громадяни мають будинок в Болгарії, який є місцем їх основноїрезиденції, вони вважаються резидентами країни. Працедавець зобов'язанийкожного місяця утримувати із заробітної плати службовця суму прибутковогоподатку, підмета сплаті, і витрати на державне страхування.

Податок на доходи фізичних осіб складає 10%.Прогресивна шкала відмінена.

Податок на прибуток

Податок вноситься до республіканського бюджету. З2007 року ставка податку на прибуток понижена до 10%.

Податок вноситься авансом кожного місяця до 15числа у розмірі 1/12 прибули за попередній рік. За підсумками року залежно відфактичного прибутку проводиться корекція:

– якщо прибуток більше торішньою, вноситься різниця;

– якщо прибуток нижче торішньою, то зайве внесена сума йде в залікмайбутніх оплат з нарахуванням відсотка по ставці Національного банку.

Нові фірми і фірми, що мали збитки минулого року,щомісячні відрахування проводять на базі фактичного прибутку за попередніймісяць. За наслідками року проводиться корекція. 1/12 частина прибуткукоректується з урахуванням інфляції.

Податки на нерухоме майно і такса на «вивізпобутових відходів»

При придбанні нерухомого майна або новому будівництві(за наявності дозволу за користування) будь-який суб'єкт (Ставка річногоподатку на майно визначається податковим органом по складних формулах (зурахуванням місцерозташування, вартості, амортизації-зносу і т.д.) з письмовимповідомленням платника податків. Податок на нерухоме майно один з найнижчих вЄвропі!

Податок нараховується за податковою оцінкоюнерухомого майна і визначається для кожного Муніципалітету Муніципальною радою.Для нерухомості, що є основним житлом, податок нараховується з 50% знижкою.

На нерухомість нараховується і збір-такса завивіз побутових відходів, який визначається за їх податковою оцінкою. Розмірзбору визначається відповідною Муніципальною радою.

Розмір «комунального податку» визначається щорокурадою муніципалітету; у т.ч., по нотаріальному акту з сумою більше 60.000 левів(стара податкова оцінка, реальна ринкова вартість – 100 000 левів), річнаставка податків складе: 90 левів – податок на майно і землю; 270 левів – податокна побутові відходи.

Ставки податків на майно у фізичних і юридичнихосіб – однакові.

Податок на нерухоме майно оплачується задопомогою чотирьох рівних внесків в наступні терміни: з 01 лютого до 31березня, до 30 червня, до 30 вересня і до 30 листопада року, за поточний рік.

Власникам, що сплатили податок авансовий за цілийрік до 31 березня (у перший термін оплати) надається знижка у розмірі 5%.

Власник будівлі зобов'язаний виплачувати податокна приватну власність. Незалежно від того, де розташована ділянка, на якійпобудована будівля, на державній землі або на муніципальній, розмір ділянкибуде також занесений в суму податку. Не обкладаються цим податком землісільськогосподарського призначення і лісу, а також і майна з податковою оцінкоюдо 2520 лева, включно.

Для Муніципальної ради м. Софія, податок нанерухоме майно і збір-таксу за вивіз побутових відходів для фізичних осібскладає 1,6 проміле. Для юридичних осіб податок на нерухомість складає 1,875 проміле,а збір-такса за вивіз побутових відходів у розмірі 12 проміле.

Податок на приріст капіталу

Болгарії податок на приріст капіталу сплачуєтьсяфізичною особою при продажі нерухомого майна, літаків або автомобілів зарахунок різниці між ціною продажу і найбільшим значенням з двох наступних –ринковою ціною активу, підмета продажу, або вартістю покупки, прив'язаної доіндексу. Фізична особа, що продає один рухомий актив, платить податок нарізницю між ціною продажу і вартістю активу, підмета продажу, коректуючивартість по відношенню до рівня інфляції. Сума податку на приріст капіталу, щостягується з болгарських компаній, додається до їх регулярного доходу.
Податковий рік в Болгарії закінчується 31 грудня.

Перевід за межу доходів, отриманих в Болгарії

Іноземні інвестори можуть репатріювати їх доходи,отримані в Болгарії без будь-яких обмежень після того, як вони доведуть, що всіналежні податки щодо згаданих доходів в Болгарії сплачені.

Прибуток, звільнений від оподаткування

У Болгарії від оподаткування звільняютьсянаступні види доходів:

– прибуток від продажу житлових приміщень і автомобілів, за наявностіумов, обумовлених в законодавстві;

– дохід від продажу цінних паперів;

– відсотки, отримані фізичними особами по внесках в місцевікомерційні банки;

– державна дитяча допомога;

– гранти, що надаються студентам-резидентам Болгарії, що навчаютьсяв Болгарії і за її межами;

– виграші від лотерей і азартних ігор;

– державні нагороди за роботи в області культури;

– прибуток від продажу активів, отримана по спадку або як подарунок;

– робочий одяг і уніформа надається службовцеві безкоштовно;

– квитки за проїзд до місця роботи, що надаються службовцевіпрацедавцем.

Податок на транспортні засоби

Податок оплачують юридичні і фізичні особи – власникитранспортних засобів.

Обкладаються легкові і вантажні автомобілі,причепи, автобуси, трактори, кораблі, літаки і т. п.

Розмір податку залежить від потужності двигуна іроку виробництва:

– до 50 л.с. – по 0,25 лев./л.с.,

– 50 – 75 л.с. – по 0,30 лев./л.с.,

– 75 – 100 л.с. – по 0,40 лев./л.с.,

– 100 – 150 л.с. – по 0,80 лев./л.с.,

– понад 150 л.с. – по 0,90 лев./л.с.

Отримана сума умножається на коефіцієнт:

– для проведених до 31.12.1991 р. – 1

– для проведених з 01.01.1992 до 31.12.2000 р. – 1,5

– для проведених з 01.01.2001 р. – 2,8.

На транспортні засоби потужністю двигуна до 100 л.с.,забезпечених каталізатором, податок зменшується на 50%.

На автобуси і вантажні автомобілі, обладнані «ачдвигунами», відповідними стандартам «Євро, – II» і «Євро – III», податок такожзменшується на 50%.

Податок вноситься двома рівними частинами увстановлені терміни: перша частина – до 31 березня, друга – до 30 вересня. Щовиплачують всю суму податку в перший термін отримують знижку 5%.

Дорожній податок

Обкладаються автомобілі, автобуси, причепи,спеціалізовані будівельні машини, колісні трактори і ін. самохідні машини.Податок оплачують власники транспортних засобів. Розмір податку складає 10 левівза кожну тонну повної маси транспортного засобу. Вноситься до термінів і наумовах, визначених для податку на транспортні засоби.

Для проїзду по дорогах поза населеними пунктамивведена система талонів. Вартість річного талона для легкових автомобілів 67 левів,місячного – 10 левів і тижневого – 4 лева.

Податок на придбання майна

Податок оплачується при покупці нерухомого майна. Придбаннянерухомого майна є об'єктом оподаткування. Податок оплачується одноразовопокупцем майна. Основою при визначенні розміру податку є оцінка майна в левівдо моменту його переоформлення.

При відшкодувальному придбанні майна податок визначаєтьсяМуніципальною радою в розмірі від 1,3% до 2,6%, що нараховуються на підставіоцінки майна, що купується.

 
Висновок

Болгарський Центральний Банк – головнабанківська установа і емісійний банк. Державний ощадний банк надає банківськіпослуги населенню. У країні діє мережа комерційних банків.

Практично припинені функції Центрального банку по рефінансуваннюкомерційних банків, він може надати їм кредит лише при загрозі стабільностібанківської системи. Він не має повноважень кредитувати державу, окрім наданнякредитів на СДР. Більшістькомерційних банків приватизована.

В період безпрецедентних економічних потрясінь і відсутностідовіри до банківських установ по всьому світу, в Болгарії ні від одного банкуне вимагали примусової капіталізації, що траплялося в багатьох країнах знабагато розвиненішою ринковою економікою.

Сьогодні фінансова система Болгарії є синонімом стабільності,передбаченості і спокою. У основі цієї стабільності стоїть «режим валютної радиі політика строгого регулювання з боку Центрального банку Болгарії.

Специфічно для банківської системи Болгарії є те, що на відмінувід інших країн, в Болгарії спостерігається зворотна залежність між базовоюпроцентною ставкою і процентними ставками комерційних банків.

Проблеми фондового ринку Болгарії прямо впливають на широкий круг установ,таких як компанії, що управляють, інвестиційні посередники, публічнісуспільства, пенсійні фонди, комерційні банки, а також болгарські і іноземніучасники.

Податкова політика Болгарії будується відповідно до міжнароднихнорм і правил, що регламентують взаємини болгарських підприємств, фірм різноїформи власності з державою. Вона направлена на стимулювання ефективного істійкого зростання національної економіки.

Основні прибуткові статті бюджету – податки на прибуток, отриманийпідприємствами від проведеної продукції, і з обороту (продажів). Найбільшастаття витратної частини бюджету – витрати на розвиток галузей народногогосподарства.


Використаналітература

1.Бутиков Д.Д. Реформирование бюджетныхсистем: опыт восточной Европы. – К.: Финансы. – 2000. – №9. – С. 53–56.

2.Информационенбюлетин София: Българска народна банка, 2009, №5.

3.Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи: навч.посіб. / М. І. Карлін. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 320 с.

4.Карлін M.I. Фінанси України та сусідніх держав: Навч. посіб. – К.:Знання, 2007. – 589 с – (Вища освіта XXI століття).

5.Лортикян Э.Л. История экономическихреформ: Мировой опытвторой половины XIX–XX вв. – Харьков: Консум, 2009. – 288 с.

6.Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальноїлітератури, 2003.– 240 с

7.Мынасян Г.,Ненова М., Ионов В. Паричният съвет в България. – София: ГорексПрес. – 2008. – С. 26.

8.ЦхведианыВ. Лев вкармане. – Бизнес. – 2001. – №43. – С. 18.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям