Реферат: Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)

Загальнахарактеристика АСЕАН

/>

ASEAN (Association of South East Asian Nations, Асоціація держав Південно-СхідноїАзії) – політична, економічна і культурна регіональна міжурядова організація держав,розташованих у Південно-Східній Азії.

Площа – 4 495 561 км2(> EU).

Населення – 580 846 000людей (> EU; > NAFTA).

Густота населення – 129 людей / км2.

ВВП – $ 2 652 662 млн.

ВВП на душунаселення – $ 4567.

Безпосередньокраїнами-організаторами АСЕАН являються Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланді Філіппіни. АСЕАН було створено 9 серпня 1967 року в Бангкоці разом з підписанням «Декларації АСЕАН», більш відомої як «Бангкокськадекларація». В Декларації заявлялось, що АСЕАН відкрита для всіх країн Південно-Східної Азії, які визнають її принципи, цілі та задачі. Пізніше до АСЕАН приєднались Бруней (7 січня 1984 року, через 6 днів після отриманнянезалежності відВеликобританії), В’єтнам (28 липня 1995 року),Лаос і Мьянма (23 липня 1997 року),Камбоджа (30 квітня 1999 року). На даний момент до АСЕАН входять 10 держав. Статус спостерігача, а також шанси увійти вАСЕАН, мають Папуа-Нова Гвінея та Східний Тімор.


/>

/>

Початкова роль АСЕАН була,скоріше, політичною, ніж економічною. Спочатку її існування найзначніші договори заключались країнами-членами саме вобласті політичної співпраці в сфері безпеки. Діяльність АСЕАН була спрямована на підтримку миру в регіоні та побудову суспільства, вільного від впливу зовнішніх сил.

В економічнійобласті країни-члени АСЕАН проводять лінію на інтеграцію та лібералізацію врегіоні Південно-Східної Азії. Вже в 1977 році були зроблені спроби сформувати зонувільної торгівлі. В цьому році з’явилась АСЕАНівська угода по преференційній торгівлі (Preferential Trade Agreement — РТА),яка була першим інструментом по лібералізації торгівлі, по пожвавленню внутрішньорегіональній торговій діяльності, включаячи забезпечення митних тарифних преференцій і створення пільг для взаємної торгівлі.

В рамках створення зони вільної торгівлі проводяться міроприємства по пришвидшенню процесів погодження тарифної номенклатури, митної оцінки; встановленне системи «зеленого коридору», тобто системи спрощених митних процедур; погодження товарних стандартів. Робота по стандартизації продукції націлена на те, щоб знизити витрати її виробництва шляхом вирівняння стандартів країн-членов АСЕАН з міжнародними стандартами, взаємного визнання вимог, висунуті до перевірки продукції і выдачі відповідних сертифікатів.

Базою для співпраці в цій сфері являються угоди про створення Зони вільної торгівлі АСЕАН (АФТА), Зони інвестиційАСЕАН (АІА) і Схема промислового співробітництва (АІКО).

Основні документи АСЕАН

· ДеклараціяАСЕАН (1967) = Бангкокська декларація. Документ, скріплюючий створення АСЕАН і встановившийцілі цієї організації (див. нижче).

· Деклараціяпро зону миру, свободи і нейтралітету в Південно-Східній Азії (1971) = Куала-Лумпурзькадекларація. В ній заявлялось, що нейтральність регіону являється «бажаною ціллю».

· Договір про дружбу і співробітництво (1976) = Балійський договір. В цьому договорі країни домовились пропринципи взаємовідносин між собою, а саме: взаємоповага до незалежності, суверенітету, рівності, територіальної цілісності та національної ідентичності кожної нації, право на невтручання у внутрішні справи держави, відмова від методів примусу в міжнародних відносинах, вирішення конфліктів мирним шляхом та інше. Договір прийнятий в зв’язку зі зменшенням напруженості в регіоні після закінчення Другої індокитайської війни.

· Договір про створення в Південно-Східній Азії зони, вільної від ядерної зброї = Бангкокський договір(1995). Цей договір являеється логічним продовженням Куала-Лумпурзької декларації.

· Головним документом, якийвизначаєосновні політичні і економічні орієнтири «десятки» на найближчу перспективу, являється прийнята на 5-му самміті в 1997 році програма «АСЕАН – бачення в 2020 році: партнерство вдинамічному розвитку».


Цілі АСЕАН

У відповідності з «Бангкокською декларацією» цілями АСЕАН являються:

v пришвидшенняекономічного зростання, соціального прогресу і культурного розвитку в регіоні;

v встановлення миру і стабільності врегіоні через використання принципів Уставу ООН.

v розширенняактивного співробітництва і взаємодопомоги в області економіки, культури, науки, техніки і підготовки кадрів;

v розвитокбільш ефективної  співпраці в сфері промисловості та сільського господарства;

v розширення взаємної торгівлі та підвищення життєвого рівня громадян краін-учасників;

v встановлення міцного та взаємовигідного співробітництва з іншими міжнародними і регіональними організаціями;

v Індокитайта Південно-Східна Азія взагалі – це один зі світових лідерів по хворих таінфікованих вірусом СНІД. Тому вирішення цієї проблеми є надзвичайно нагальнимта важливим.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям