Реферат: Менеджмент готелю "Гостинність"

/>/>/>Зміст

1. Вихідні дані для виконання індивідуального завдання

2. Загальна характеристика організації

3. Організація взаємодії відділу

4. Система мотивації

5. Контроль діяльності відділу

Список використаних джерел


/>1. Вихіднідані для виконання індивідуального завдання

Таблиця 1. Вихіднідані для індивідуального контрольного завдання

Назва організації Готель „Гостинність” Характеристика основного виду діяльності Надання послуг з тимчасового поселення громадян. Сучасний економічний готель, для праці та відпочинку ділової людини та туриста Характеристика додаткових видів діяльності Інформаційні послуги; комунально-побутові послуги; послуги медичного обслуговування; торгівельні послуги. Організаційна структура підприємства Лінійно-функціональна Назва відділів

Служба прийому і обслуговування

Планово-економічний

Відділ кадрів

Облікова група

Кількість працівників по відділам

23

7

5

13

Ціль діяльності Збільшення обсягів доходу від реалізації послуг за рахунок впровадження додаткових послуг. Навчання студентів Проблема відділів

Низький ступінь інформатизації відділів

Відсутність маркетингових досліджень

/> 

2. Загальна характеристикаорганізації

Об’єктомдослідження було обрано підприємство туристичної сфери, а саме готель “Гостинність”, який знаходиться за адресою: вул. Жмаченка, 26, Київ,Україна, 02192, тел/факс: 8 (044) 543 38 07, 8 (066) 913 29 41 — ВікторіяПолуда.

Готель «Гостинність»створений за спільним Українсько-німецьким проектом. Це сучасний економічнийготель, для праці та відпочинку ділової людини та туриста. Готель на 22 номерирізного класу:

"ЄВРО-ТРЕНД"одномісний — 150 грн.; двомісний — 200 грн. (проживання 1 чол. при двомісномурозміщенні в номері — 100 грн)

«СТАНДАРТ»поліпшений двомісний — 300грн. (проживання 1 чол. при двомісному розміщенні вномері — 150 грн);

«НАПІВЛЮКС»двомісний — 400 грн. (проживання 1 чол. при двомісному розміщенні в номері — 200 грн);

«ЛЮКС» поліпшенийдвомісний — 500 грн. (проживання 1 чол. при двомісному розміщенні в номері — 250 грн)

Готель «Гостинність»розташований в мальовничому куточку Києва, не далеко від станції метро «Дарниця»,біля парку «Перемога».

Менше чим за 20хвилин можна доїхати до Хрещатика — центральної вулиці Києва. У двох зупинкахметро-гідропарк із повним комплексом розваг і піщаних дніпровських пляжів.

Неподалік зготелем великий торговельний комплекс «Дитячий світ», парк «Перемога».

Готелю знаходятьсяна відстані від:

1. Аеропорту«Бориспіль» — 17,5 км;

2. Залізниці — 7,5км;

3. Річкового порту- 4,5 км.

Готель «Гостинність»пропонує 22 одно — і двомісних номери, ресторан, конференц залу, конгрес-холл. Безпекаклієнтів гарантована. При готелі працює охоронювана автостоянка.

Основна площатипового готелю складається з номерів, які являють собою функціональнорівнозначні помешкання. У плані готельний будинок являє собою прямокутник, авнутрішнє планування вирішується з двосторонньою забудовою коридору.

Організаційнаструктура управління наведена на схемі (рис.1.1).

Наведена схемаорганізаційної структури управління підприємством вказує на обов'язки таповноваження структурних підрозділів та посадових осіб. В наведеній структуріможна виділити такі рівні управління:

Розглянемо системууправління готелю «Гостинність». Система управління підприємствомґрунтується на Законі України «Про господарчі товариства» та Статутіготелю. Відповідно до цього створені органи корпоративного управління тапідпорядковані їм виконавчі органи управління товариством, що формуютьорганізаційну структуру управління. До органів корпоративного управлінняналежать:

Рада товариства;

Ревізійна комісія;

Голова правління;

Правління.

Повноваженняорганів корпоративного управління, термін їх повноважень, порядок обрання та відкликаннявизначено Статутом товариства. Зазначимо, що персональний склад всіх органівкорпоративного управління, їх обрання здійснюють виключно загальні збориакціонерів. Вищий орган товариства обирає виконавчий орган — Правління таГолову правління — Генерального директора готелю «Гостинність».

Контракт з Головоюправління укладає Рада товариства. Всі інші працівники готелю «Гостинність»приймаються на роботу та звільняються з посад головою правління.


/> <td/> />
Рис.1.1 Організаційна структура управління готелю «Гостинність»

В таблиці 2проведемо оцінку факторів впливу на діяльність готелю ”Гостинність"


Таблиця 2. Оцінкафакторів впливу на готель ”Гостинність”

Фактор Характеристика Вплив на діяльність підприємства Позитивний Негативний

Внутрішнього

середовища

1. Фінансові ресурси

2. Матеріально-технічна

база

3. Рівень використання ресурсів

4. Рівень організації

господарської

діяльності

5. Організаційна та

управлінська

діяльність

Показують сукупність фінансових ресурсів підприємства в залежності від форм залучення та ступеня власності

Наявність рухомого та нерухомого майна

Показують наскільки ефективно підприємство використовує наявні матеріальні та трудові ресурси

Організація обслуговування клієнтів, прогресивність методів обслуговування, характер організації технології обслуговування

До організаційної та управлінської діяльності відносяться:

система планування;

оперативне управління;

професійний рівень керівників та спеціалістів

Високий ступінь

фінансової незалежності

підприємства

та фінансової стійкості

Наявність будівель,

споруд та устаткування

При ефективному

використанні ресурсів

збільшуються показники

господарської діяльності

підприємства

Чим краще організований

процес господарської

діяльності готелю, тим

ефективніше здійснюється

діяльність готелю

При високоорганізованій

управлінській діяльності,

спостерігається чітке

та вчасне виконання

всіх поставлених перед

персоналом завдань

Низький рівень

продуктивності

праці,

фондовіддачі та

матеріаловіддачі

З низьким рівнем

організації

господарської

діяльності, готель

бути працювати

збитково

При неорганізованій

управлінській

діяльності в готелі,

спостерігається

хаотичне виконання

Поставлених

завдань та цілей.

Зовнішнього середовища

„Прямі дії”:

1. Конкуренти

2. Постачальники

3. Власники капіталів

4. Фінансові установи

5. Споживачі

„Непрямі дії”:

1. Політичний

фактор

2. Економічний фактор

3. Соціальний фактор

4. Ринкове середовище

5. Світова економічна ситуація та розвиток туризму

Вплив конкурентів є найголовнішим фактором впливу зовнішнього середовища

Постачальники є невід’ємною частиною господарського процесу діяльності готелю

Рівень керованості у суспільстві

Власники капіталів є власниками готельного підприємства, і вони мають вплив на стан розвитку готелю

До фінансових установ належать банки, фондові біржі та ін. Їх вплив є значним в діяльності готелів

Споживачами готельних послуг є в основному ділові люди, туристи, іноземці.

Що стосується політичного фактору, то до нього можна віднести законодавство, що регулює діяльність готельних підприємств

Макроекономічна ситуація, рівень інфляції, рівень заробітних плат

Склад соціальних груп у

суспільстві

Стан конкурентів, споживачів та сегментація ринку

Чим краще економічна ситуація зарубіжних країн, тим більше її населення може подорожувати за кордон, в тому числі і на територію України

Чим більше конкурентів тим інтенсивніше працює підприємство з високими показниками якості

При високій надійності постачальників господарська діяльність готелю буде ефективною

Зацікавлені в розвитку власного бізнесу власники капіталів будуть сприяти розвитку готелю

Тісні зв’язки з фінансовими установами будуть гарантувати забезпечення необхідними грошовими коштами готельне підприємство

Чим більше довіряють споживачі даному готелю, тим більшими будуть його фінансові показники діяльності

Високі рівні доходів населення м. Київ, стабільне податкове законодавство щодо готельної індустрії

Соціальна стабільність, відсутність протистояння соціальних груп

Збільшення числа закордонних відвідувачів

Велика кількість конкурентів може призвести до банкрутства підприємства

Нестабільність постачальників постійно буде перешкоджати здійснювати господарську діяльність готелю

Байдужість до господарської діяльності готелю власників капіталу може призвести до його банкрутства

Негативний вплив полягає в тому, що негаразди з фінансовими установами будуть уповільнювати діяльність готелю

Недовіра споживачів до рівня послуг готелю призведуть до відсутності прибутку, а відтак спричинять банкрутство даного готелю

Нестабільна політична ситуація

Високий ступінь досконалої конкуренції, мінімум впливу на попит готельних послуг

Зменшення числа закордонних відвідувачів, зменшення припливу валюти

/>/>3. Організація взаємодії відділу

У напрямкуудосконалення технології менеджменту готелю „Гостинність” необхідним єприділення значної уваги розвитку корпоративної культури на підприємстві.

Розглянемоудосконалену організаційну структуру готелю „Гостинність”.

Це дасть змогу відслідкувати всі управлінські зв’язки готелю з іншими структурними одиницямипідприємства.

Удосконаленаорганізаційна структура управління приведена нижче (рис.1.2).

/> <td/> />
Рис.1.2 Вдосконалена організаційна структура управління готелем«Гостинність»

У данійорганізаційній структурі управління пропонується:

1) підпорядкуватиплановий відділ та юрисконсульта фінансовому відділу;

2) підпорядкуватиначальнику відділу обслуговування сектор з надання побутових послуг тавиробничий сектор;

3) підпорядкуватиначальнику господарського відділу господарську службу, технічно-експлуатаційнуслужбу та відділ постачання.

Дана організаційнаструктура управління передбачає уникнення дублювання функцій структурнихпідрозділів та очолення відділів висококваліфікованими працівниками.

Окремим у данійорганізаційні структурі слід виділити відділ інформаційних технологій з оглядуна зростаючий обсяг робіт з клієнтською базою.

Плануєтьсястворити фінансово-маркетинговий відділ у складі організаційної структуриготелю „Гостинність” До складу відділу мають увійти три фінансисти, одинпровідний економіст та два маркетологи.

Дана кількістьпрацівників зумовлена відповідним обсягом роботи відділу готелю «Гостинність»і визначена працівниками відділу кадрів підприємства.

В таблиці 3наведемо внутрішню організацію взаємодії відділу інформаційних технологійготелю „Гостинність”:

Таблиця 3. Організаціявзаємодії відділу інформаційних технологій

Посада працівника відділу Чисельність Функції працівника Керівник відділу інформаційних технологій 1 повинен контролювати діяльність відділу інформаційних технологій, та забезпечувати своєчасне надання необхідної інформації адміністративному персоналу Системний адміністратор 2 Стежить за комп’ютерним обладнанням, сервером, сайтом. Забезпечує стабільну роботу комп’ютерної мережі Дизайнер 2 Займається оформленням програмного забезпечення, редагує та прикрашає сайт готелю Програміст 3 Розроблює власне програмне забезпечення для готельного підприємства, займається розробкою сайтів Технічний помічник 3 Головним завданням є усунення всіх неполадок в роботі комп’ютерної техніки на підприємстві готельного господарства />/>4. Система мотивації

Система мотиваціївиступає одним із ключових факторів для підвищення продуктивності праціперсоналу та підвищення ефективності господарської діяльності загалом. Є безлічформ та методів мотивації. Розглянемо деякі з них на прикладі відділуменеджменту (табл.4):


Таблиця 4. Системамотивації працівників відділу менеджменту

Посада працівника відділу Теорія мотивації, що застосовується Коротка характеристика обраного заохочення Обґрунтування до застосування для конкретної посадової особи Конкретні заходи Головний менеджер Теорія очікування Врума Очікування бажаного результату від витрачених зусиль Для головного менеджера — основна ціль — досягнення певного результату, в даному випадку, щодо поселення клієнтів. Тому, головний менеджер повинен досягати певного результату, від витрачених зусиль

Стимулювання

до досягнення

певних цілей

шляхом

матеріального

заохочення

Менеджер з продажу Теорія очікування Врума Очікування винагороди за отримані результати Для менеджера з продажу основна задача — продаж послуг, тому мотивацією тут може бути лише у вигляді винагороди за кількість проданих послуг

Пряма залежність

оплати праці

від кількості

проданих послуг

Менеджер з реклами Теорія цілей Є. Лока Поставка перед собою певних цілей і шлях до їх досягнення Менеджер з реклами є творчою професією, яка вимагає творчого підходу. Відповідно мотивацією тут для менеджера буде досягнення певних цілей, які він ставить перед собою.

Матеріальне

стимулювання,

відрядження,

проведення

семінарів тренінгів.

/> 

5. Контроль діяльності відділу

Контроль це однаіз функцій менеджменту, яка покликана здійснювати заходи щодо контролю задосягненням намічених результатів. Проведемо процес контролю відділу постачанняматеріально-технічних засобів див табл.5


Таблиця 5. Характеристикапроцесу контролю відділу постачання

Вид контролю Характеристика контролюючого заходу Мета застосування Посадові особи, які відповідають за результати контролю Попередній контроль Перевірка рекомендаційних листів та інших документів потенційного персоналу Підтвердження відповідності кваліфікації працівника до певних нормативів Відділ кадрів Поточний контроль Інвентаризація матеріально-технічних засобів Виявлення порушень та зловживань у сфері матеріально-технічного забезпечення готелю ”Гостинність” Планово-економічний відділ Заключний контроль Оцінка та аналіз виконання планових показників щодо витрат матеріалів Унеможливлення непродуктивного витрачання матеріальних цінностей готелю „Гостинність” Планово-економічний відділ, адміністратор, директор
/>Списоквикористаних джерел

1.  Адизес И., Вольская Е. и др. Менеджмент. — К.: Издательский Дом «Максимум»,2006. — 315 с.

2.  Армстронг М., Ланкастер Д. и др. Менеджмент: методы и приемы. — К.: Знання-Прес,2006. — 876 с.

3.  Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. — К.: Академвидав, 2007.- 464с.

4.  Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Сучасний менеджмент організацій. — К.:МАУП, 2007. — 488с.

5.  Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент. — К.: Академвидав, 2007. — 472с.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту