Реферат: Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

План

Вступ

Розділ 1.Загальні основи управління системами якості послуг зв’язку

1.1. Сутність і значення системи якості для підприємства

1.2. Системне управління та методиконтролю якості на підприємстві

1.3. Динаміка розвитку якості наданняпослуг мобільного зв’язку в Україні

Розділ 2.Аналіз системи якості послуг мобільного зв’язку вкомпанії «Київстар»

2.1. Загальна характеристика компанії«Київстар»

2.2. Структура управління компанією«Київстар»

2.3. Аналіз економічних показниківрозвитку компанії «Київстар»

2.4. Оцінка стандартів якості в компанії «Київстар

Розділ 3.Вдосконалення системи якості надання послуг мобільного зв’язку в компанії«Київстар»

3.1. Вдосконалення елементів програмиякості послуг мобільного зв’язку компанії «Київстар»

3.2. Розробка критеріїв оцінки якостіобслуговування абонентів мобільного зв’язку «Київстар»

3.3. Вдосконалення методів плануванняпроцесу підвищення системи якості послуг мобільного зв’язку в компанії«Київстар»

Висновки іпропозиції

Списоквикористаних джерел

Додатки

 

еще рефераты
Еще работы по менеджменту